Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SORYCHTA-WOJSCZYK BARBARA
Liczba odnalezionych rekordów: 60Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/60
Nr opisu: 0000137330
Badania w zakresie satysfakcji studentów ze studiowania na kierunku Zarządzanie projektami na Wydziale Organizacji i Zarządzania.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
W: Zarządzanie projektami w publicznej uczelni wyższej. Red. Krzysztof Wodarski. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 73-92, bibliogr. 24 poz.

jakość kształcenia ; zarządzanie projektem ; satysfakcja studenta

quality of education ; project management ; student's satisfaction

2/60
Nr opisu: 0000137553
Goals and conditions for the creation of project management system in the Metropolitan Office.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
W: Project management in public administration. The case of Metropolis GZM. Red. Krzysztof Zamasz, Karolina Mucha-Kuś. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 100-108

3/60
Nr opisu: 0000137551
Managing metropolis.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk, K. Mucha-Kuś, Krzysztof Zamasz.
W: Project management in public administration. The case of Metropolis GZM. Red. Krzysztof Zamasz, Karolina Mucha-Kuś. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 70-99

4/60
Nr opisu: 0000137329
Podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia w zakresie zarządzania projektami na Wydziale Organizacji i Zarządzania.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
W: Zarządzanie projektami w publicznej uczelni wyższej. Red. Krzysztof Wodarski. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 59-72, bibliogr. 10 poz.

jakość kształcenia ; zarządzanie projektem ; Wydział Organizacji i Zarządzania

quality of management ; project management ; Faculty of Organization and Management

5/60
Nr opisu: 0000137549
Project management and its influence on the efficiency of public organization.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
W: Project management in public administration. The case of Metropolis GZM. Red. Krzysztof Zamasz, Karolina Mucha-Kuś. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 53-69

6/60
Nr opisu: 0000137547
Strategic management and its influence on the efficiency of public organization.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
W: Project management in public administration. The case of Metropolis GZM. Red. Krzysztof Zamasz, Karolina Mucha-Kuś. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 37-52

7/60
Nr opisu: 0000136400   
The concept of a procedure for managing the ‚metropolitan solidarity fund' programme.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 145, s. 333-344, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

Górnośląski Związek Metropolitalny ; Zagłębie Dąbrowskie ; program ; projekt

Metropolitan Association of Upper-Silesia ; Dąbrowa Basin ; programme ; project

8/60
Nr opisu: 0000135743   
The research of project maturity in mining service enterprises in Poland.
[Aut.]: J. Jamrozy, Krzysztof Wodarski, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Organ. Manage. 2020 nr 1, s. 71-86, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zarządzanie projektem ; dojrzałość projektowa ; przedsiębiorstwo usługowe ; górnictwo

project management ; project maturity ; service enterprise ; mining

9/60
Nr opisu: 0000137554
The system of project management in the Metropolitan Office.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk, K. Mucha-Kuś, Seweryn Tchórzewski, Krzysztof Zamasz.
W: Project management in public administration. The case of Metropolis GZM. Red. Krzysztof Zamasz, Karolina Mucha-Kuś. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 109-139

10/60
Nr opisu: 0000134732   
Assumptions for the construction of a project management system in the Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolis.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Organ. Manage. 2019 nr 4, s. 77-86, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zarządzanie projektem ; efektywność organizacji ; metropolia

project management ; organization efficiency ; metropolis

11/60
Nr opisu: 0000135522   
Support for the development of member municipalities metropolis GZM with application of the metropolitan solidarity fund.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 138, s. 185-198, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

metropolia ; rozwój regionalny

metropolis ; regional development

12/60
Nr opisu: 0000127339   
Analiza dojrzałości projektowej w jednostkach samorządu terytorialnego - studium literaturowe.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 473-484, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

dojrzałość organizacyjna ; dojrzałość procesowa ; dojrzałość projektowa ; model dojrzałości

process maturity ; organisational maturity ; project maturity ; maturity model

13/60
Nr opisu: 0000129299   
Kierunki rozwoju innowacyjności w wybranych regionach Polski.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 132, s. 457-470, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacyjność ; region

innovativeness ; region

14/60
Nr opisu: 0000125687
New product management with the application of the manufacturing company project portfolio management concept.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 613-619, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

15/60
Nr opisu: 0000124603   
Stosowanie metody zarządzania projektami w miastach na prawach powiatu w Polsce.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-e-mentor 2018 nr 1, s. 41-46, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

zarządzanie projektem ; rozwój lokalny ; administracja publiczna ; miasto na prawach powiatu

project management ; local development ; public administration ; city with county rights

16/60
Nr opisu: 0000120766   
Przesłanki aktualizacji i bariery implementacji strategii w miastach na prawach powiatu w Polsce.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zarz. Publiczne 2017 nr 3, s. 263-276, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

strategia rozwoju ; rozwój lokalny ; zarządzanie strategiczne miastem

development strategy ; local development ; strategic management of a city

17/60
Nr opisu: 0000117349   
Zintegrowane systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w miastach na prawach powiatu w Polsce.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 101, s. 339-352, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zintegrowany system informatyczny ; system zarządzania jakością ; miasto na prawach powiatu

integrated informatic system ; quality management system ; county town

18/60
Nr opisu: 0000112325   
Analiza procesu formułowania strategii rozwoju w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. UPrzyr.-Humanist. Siedlcach, Adm. Zarz. 2016 nr 109, s. 35-45, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

zarządzanie strategiczne ; rozwój lokalny ; strategia rozwoju

strategic management ; local development ; development strategy

19/60
Nr opisu: 0000107108   
Analiza wykorzystania funduszy europejskich w Polsce - nowa pewspektywa, nowe wyzwania dla rozwoju województw.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk, Anna Musioł-Urbańczyk.
-Organ. i Zarz. 2016 nr 1, s. 145-162, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

fundusz unijny ; rozwój regionalny

european fund ; regional development

20/60
Nr opisu: 0000109652
Kierunki rozwoju miast na prawach województwa śląskiego a możliwość wykorzystania funduszy europejskich.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Mark. i Rynek 2016 R. 23 nr 10, dysk optyczny (CD-ROM) s. 299-312, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

strategia rozwoju ; kierunki rozwoju ; środki unijne ; miasto na prawach powiatu

development strategy ; directions of development ; union resources ; county town

21/60
Nr opisu: 0000106429   
Rozwój e-usług publicznych w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 339-350, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

e-usługi publiczne ; administracja elektroniczna ; miasto na prawach powiatu

public e-services ; electronic administration ; county town

22/60
Nr opisu: 0000106437   
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy B2B jako źródła innowacji w aspekcie budowy organizacji inteligentnej w wybranym przedsiębiorstwie sektora MŚP.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 437-451, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zintegrowany system informatyczny ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; organizacja inteligentna

integrated informatic system ; small and medium enterprises ; intelligent organization

23/60
Nr opisu: 0000106884   
Badania pilotażowe w zakresie analizy systemów informacyjnych w aspekcie zarządzania portfelem projektów w jednostce samorządu terytorialnego.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Organ. i Zarz. 2015 nr 4, s. 83-94, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

system informacyjny ; zarządzanie projektem ; zarządzanie portfelem projektów ; jednostka samorządu terytorialnego

information system ; project management ; project portfolio management ; territorial self-government unit

24/60
Nr opisu: 0000100730   
Uwarunkowania wykorzystania budżetu obywatelskiego w administracji publicznej w Polsce.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 421-430, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

budżet obywatelski ; administracja publiczna ; partycypacja społeczna ; budżet partycypacyjny

participatory budgeting ; public administration ; social participation ; participatory budget

25/60
Nr opisu: 0000092042   
Zintegrowane zarządzanie w administracji - wdrażanie systemów zarządzania jakością.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 437-450, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie zintegrowane ; system zarządzania jakością ; zarządzanie miastem ; zarządzanie publiczne ; zintegrowany system zarządzania

integrated management ; quality management system ; city management ; public management ; integrated management system

26/60
Nr opisu: 0000079202
E-usługi publiczne w miastach powiatowych województwa śląskiego - wyniki badań.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Prz. Organ. 2013 nr 1, s. 47-52, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

e-usługi publiczne ; e-administracja ; miasto na prawach powiatu ; województwo śląskie ; SEKAP ; ePUAP

e-public services ; e-government ; county town ; Silesian Voivodeship ; SEKAP ; ePUAP

27/60
Nr opisu: 0000098998   
Przesłanki rozwoju e-usług w województwie śląskim.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. USzczec., Ekon. Probl. Usług 2013 nr 105, s. 141-149, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

e-usługi publiczne ; województwo śląskie ; administracja elektroniczna ; regulacje prawne

e-public services ; Silesian Voivodeship ; electronic administration ; legal regulations

28/60
Nr opisu: 0000088546   
Strategia a zarządzanie portfelem projektów w jednostkach samorządu terytorialnego - studium literatury.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 63, s. 375-391, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

portfel projektów ; samorząd terytorialny ; planowanie strategiczne

project portfolio ; local government ; strategic planning

29/60
Nr opisu: 0000098999   
The analysis of information system in local government unit - the proposal of research methodology.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Inform. Syst. Manag. 2013 vol. 2 no. 1, s. 23-34, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

system informacyjny ; jednostka samorządowa ; metodologia badań

information system ; local government unit ; research methodology

30/60
Nr opisu: 0000083183
Barriers in the development of public e-services.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
W: The role and applications of ICT in digitalr economy and e-business. Information systems in management XVII. Eds: P. Jałowiecki, P. Łukasiewicz, A. Orłowski. Warsaw University of Life Sciences SGGW Department of Informatics. Warsaw : WULS Press, 2012, s. 51-62, bibliogr. 10 poz.

e-administracja ; e-usługi publiczne ; administracja publiczna

e-government ; public e-services ; public administration

31/60
Nr opisu: 0000072172   
E-usługi publiczne oferowane przez urzędy miast na prawach powiatu województwa śląskiego.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 217-231, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

e-usługi publiczne ; SEKAP ; ePUAP ; województwo śląskie

e-public services ; SEKAP ; ePUAP ; Silesian Voivodeship

32/60
Nr opisu: 0000072176   
Procedura badawcza w zakresie stopnia rozwoju e-usług publicznych w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 233-245, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

e-usługi publiczne ; administarcja publiczna ; województwo śląskie

e-public services ; public administration ; Silesian Voivodeship

33/60
Nr opisu: 0000073782   
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie planowania i monitorowania robót górniczych w kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk, Seweryn Tchórzewski.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 9, s. 170-174, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

planowanie produkcji ; narzędzia informatyczne ; kopalnia węgla kamiennego ; roboty górnicze

production planning ; information tools ; hard coal mine ; mining works

34/60
Nr opisu: 0000066672   
Osoby z niepełnosprawnościami miasta Zabrze a strategia rozwiązywania problemów społecznych.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 277-289, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

niepełnosprawność ; pomoc społeczna ; polityka społeczna ; samorząd terytorialny ; administracja publiczna

disability ; social assistance ; social policy ; local government ; public administration

35/60
Nr opisu: 0000058130
Analiza i ocena realizacji projektu budowy hali produkcyjno-montażowej wraz z budynkiem biurowo-socjalnym.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 53, s. 315-329, bibliogr. 10 poz.

projekt inwestycyjny ; zarządzanie projektem ; ryzyko projektowe ; hala produkcyjno-montażowa

investment project ; project management ; project risk ; production and assembly hall

36/60
Nr opisu: 0000061509   
Identyfikacja krytycznych czynników sukcesu w zagospodarowaniu majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Organ. i Zarz. 2010 nr 1, s. 93-107, bibliogr. 10 poz.

krytyczne czynniki sukcesu ; zagospodarowanie majątku ; ekspert ; metoda względnej ważności obiektów

critical factors of the success ; development of property ; expert ; method of the relative importance of objects

37/60
Nr opisu: 0000062982
Wykorzystanie funduszy europejskich w miastach na prawach powiatu województwa śląskiego w latach 2007-2013.
[Aut.]: Anna Musioł-Urbańczyk, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2010, s. 86-99, bibliogr. 11 poz.

fundusz unijny ; fundusz strukturalny ; Unia Europejska ; województwo śląskie

union fund ; structural fund ; European Union ; Silesian Voivodeship

38/60
Nr opisu: 0000049211
Praktyczne zastosowanie modelu zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
W: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 149-160, bibliogr. 12 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 214)

likwidacja kopalni ; zagospodarowanie majątku ; kopalnia węgla kamiennego ; zarządzanie projektem

mine liquidation ; development of property ; hard coal mine ; project management

39/60
Nr opisu: 0000037788
Analiza kierunków zagospodarowania majątku poprzemysłowego w województwie śląskim.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
W: Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 199-213, bibliogr. 15 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 158)

teren poprzemysłowy ; rekultywacja ; rewitalizacja ; park technologiczny ; park przemysłowy

post-industrial area ; reclamation ; revitalization ; technology park ; industrial park

40/60
Nr opisu: 0000073594
Analiza wpływu struktury kapitału finansującego projekt inwestycyjny na jego efektywność ekonomiczną na przykładzie budowy hali biurowo-produkcyjno-magazynowej.
[Aut.]: Adam Gumiński, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 400-413, bibliogr. 4 poz.

projekt inwestycyjny ; finansowanie projektu ; metoda NPV ; metoda IRR ; hala produkcyjno-magazynowa ; efektywność ekonomiczna

investment project ; project financing ; NPV method ; IRR method ; production and warehouse hall ; economic effectiveness

41/60
Nr opisu: 0000038029
Model procesu zagospodarowania majątku likwidowanej kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 5, s. 337-342, bibliogr. 12 poz.

likwidacja kopalni ; zagospodarowanie majątku ; zarządzanie projektem

mine liquidation ; property management ; project management

42/60
Nr opisu: 0000047954
Model zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 171 s., bibliogr. 180 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 199)

43/60
Nr opisu: 0000038894
Rekomendacje dla skutecznego zagospodarowania majątku likwidowanej kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Wiad. Gór. 2008 R. 59 nr 6, s. 407-412, bibliogr. 10 poz.

likwidacja kopalni ; zagospodarowanie majątku ; rekultywacja ; zarządzanie projektem

mine liquidation ; development of property ; reclamation ; project management

44/60
Nr opisu: 0000028297
Analiza metod wyceny wartości majątku likwidowanych kopalń.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 41, s. 329-347, bibliogr. 14 poz.

wartość firmy ; wycena przedsiębiorstwa ; górnictwo węgla kamiennego ; likwidacja kopalni ; wycena nieruchomości

company value ; valuation of enterprise ; hard coal mining ; mine liquidation ; real estate valuation

45/60
Nr opisu: 0000037428
Krytyczne czynniki sukcesu w procesie zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 42, s. 89-107, bibliogr. 10 poz.

kopalnia węgla kamiennego ; restrukturyzacja ; likwidacja ; badanie ankietowe ; sukces

hard coal mine ; restructuring ; liquidation ; survey ; success

46/60
Nr opisu: 0000036416   
Model zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego w gminach górniczych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
Zabrze, 2007, 238 k., bibliogr. 211 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik

gmina górnicza ; kopalnia węgla kamiennego ; likwidacja kopalni ; restrukturyzacja kopalni ; teren górniczy ; teren pogórniczy ; zagospodarowanie terenu

mining community ; hard coal mining ; mine liquidation ; mine restructuring ; mining area ; post-mining area ; land development

47/60
Nr opisu: 0000020626
Analiza porównawcza perspektyw rozwojowych miast na prawach powiatu województwa śląskiego.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 34, s. 451-466, bibliogr. 9 poz.

miasto na prawach powiatu ; województwo śląskie ; miernik rozwoju

county town ; Silesian Voivodeship ; development indicator

48/60
Nr opisu: 0000018774   
Model zagospodarowania majątku likwidowanej kopalni węgla kamiennego w gminie górniczej.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 27, s. 265-279, bibliogr. 6 poz.

49/60
Nr opisu: 0000010524
Analiza organizacji procesu przejmowania i zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 21, s. 353-373, bibliogr. 16 poz.

gmina górnicza ; kopalnia węgla kamiennego ; zagospodarowanie majątku

mining community ; hard coal mine ; property management

50/60
Nr opisu: 0000009284
Prognozowane zmiany zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego na przykładzie wybranej spółki węglowej.
[Aut.]: Adam Gumiński, Barbara Sorychta-Wojsczyk, I. Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 17, s. 5-17, 1 tabl., bibliogr. 2 poz.

spółka węglowa ; zatrudnienie w kopalniach ; górnictwo węgla kamiennego ; restrukturyzacja górnictwa

coal company ; employment in mines ; hard coal mining ; mining restructuring

51/60
Nr opisu: 0000017655
Założenia do modelu zagospodarowania w gminie górniczej majątku likwidowanej kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
W: Inżynieria produkcji 2004. Materiały z IX międzynarodowej konferencji naukowej, Bielsko-Biała 2004. Red.: Józef Matuszek, Lucyna Brzozowska, Dariusz Plinta. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2004, s. 245-252 (Zeszyty Naukowe ; Akademia Techniczno-Humanistyczna nr 13 Informatyka, Organizacja i Zarządzanie. Konferencje ; 3)

52/60
Nr opisu: 0000007799
Analiza przekształceń własnościowych i organizacyjnych dokonywanych na podstawie majątku likwidowanych kopalń w latach 1998-2001.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2003 z. 15, s. 95-112, bibliogr. 4 poz.

likwidacja kopalni ; kopalnia węgla kamiennego ; przekształcenie własnościowe

mine liquidation ; hard coal mine ; transformation of ownership

53/60
Nr opisu: 0000007808
Koncepcja metody oceny efektów restrukturyzacji spółki węglowej.
[Aut.]: Michał* Gębczyński, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2003 z. 15, s. 259-271, bibliogr. 13 poz.

restrukturyzacja ; spółka węglowa

restructuring ; coal company

54/60
Nr opisu: 0000007800
Zarządzanie gminą a przedsiębiorstwem - cechy wspólne i różnice.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2003 z. 15, s. 113-126, bibliogr. 15 poz.

zarządzanie gminą ; zarządzanie przedsiębiorstwem

district management ; business management

55/60
Nr opisu: 0000007807
Zarządzanie projektami w gminach górniczych w aspekcie zagospodarowania majątku likwidowanych kopalń węgla kamiennego.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2003 z. 15, s. 231-245, bibliogr. 5 poz.

gmina górnicza ; likwidacja kopalni ; kopalnia węgla kamiennego

mining community ; mine liquidation ; hard coal mine

56/60
Nr opisu: 0000003907
Analiza restrukturyzacji zatrudnienia osób dozoru w spółkach węglowych w latach 1995-2000.
[Aut.]: Adam Gumiński, Barbara Sorychta-Wojsczyk, I. Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 11, s. 73-94, bibliogr. 3 poz.

57/60
Nr opisu: 0000076571
Analiza zmian w stanie i strukturze zatrudnienia osób dozoru w kopalniach węgla kamiennego w latach 1995 - 2000.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, Adam Gumiński, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
W: Restrukturyzacja górnictwa a struktura kopalń węgla kamiennego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2002, s. 43-54

58/60
Nr opisu: 0000003900
Wpływ likwidacji kopalń węgla kamiennego na dochody gmin górniczych w latach 1997-2000.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 10, s. 79-91, bibliogr. 8 poz.

59/60
Nr opisu: 0000003919
Zewnętrzne źródła finansowania działalności gmin.
[Aut.]: Barbara Sorychta-Wojsczyk, I. Szwajca.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 7, s. 91-114, bibliogr. 16 poz.

60/60
Nr opisu: 0000002991
Zarządzanie projektami w gminach - przykłady realizacji.
[Aut.]: Jolanta Bijańska, Barbara Sorychta-Wojsczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2000 z. 1, s. 5-21, bibliogr. 6 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie