Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SOKOŁA-SZEWIOŁA VIOLETTA
Liczba odnalezionych rekordów: 89Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/89
Nr opisu: 0000138962
Assessment and prevention of rockbursts hazard in Polish hard coal mines.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Jan Palarski.
-Mining Report 2020 Jg 156 nr 1, s. 32-39, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

tąpanie ; kopalnia węgla kamiennego

rockburst ; hard coal mine

2/89
Nr opisu: 0000130930   
Application of a digital model of deposit in Polish hard coal mines on the example of Polish Mining Group Ltd..
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Marian Poniewiera.
W: Mining goes digital. Proceedings of the 39th International Symposium 'Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry' (APCOM 2019), Wroclaw, Poland, June 4-6, 2019. Eds. Christoph Mueller, Winfred Assibey-Bonsu, Ernest Baafi, Christoph Dauber, Chris Doran, Marek Jerzy Jaszczuk, Oleg Nagovitsyn. London : CRC Press/Taylor & Francis Group, 2019, s. 344-353, bibliogr. 9 poz. (Proceedings in Earth and Geosciences Series ; vol. 3 2639-7749). Punktacja MNiSW 140.000

3/89
Nr opisu: 0000128606   
Badania dokładności transformacji punktów granicznych kopalń sąsiadujących.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Marian Poniewiera, Monika Żogała.
-Prz. Gór. 2019 t. 75 nr 2, s. 21-27, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

transformacja współrzędnych ; lokalny układ współrzędnych ; dokumentacja mierniczo-geologiczna ; przemysł górniczy

coordinates transformation ; local coordinates system ; measuring-geological dokumentation ; mining industry

4/89
Nr opisu: 0000129582   
Forecast and assessment of the effects of the impact of mining tremors, induced by exploitation, on building objects with the use of GIS system.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Monika Żogała.
W: Mining of Sustainable Development, 28 November 2018, Gliwice, Poland [online]. Eds. Iwona Jonczy, Joanna Komorek. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 012048 s. 1-8, bibliogr. 12 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 261 1755-1315). Punktacja MNiSW 20.000

5/89
Nr opisu: 0000130676   
Ocena możliwości wykorzystania laserowego skaningu lotniczego do monitorowania przemieszczeń pionowych terenu na obszarach objętych wpływami eksploatacji górniczej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Kamila* Kuzia.
Gliwice, 2019, 121 k., bibliogr. 76 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Violetta Sokoła-Szewioła

eksploatacja górnicza ; obniżenie terenu ; lotniczy skaning laserowy ; ALS ; prognozowanie deformacji ; LIDAR

mining exploitation ; terrain subsidence ; airborne laser scanning ; ALS ; deformation prediction ; LIDAR

6/89
Nr opisu: 0000133027
Oprogramowanie zadania transformacyjnego lokalnych układów współrzędnych do układu państwowego w systemach GIS.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Marian Poniewiera, Aleksandra Mierzejowska.
W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 23-25 października 2019 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 39

dane przestrzenne ; transformacja danych ; GIS

spatial data ; data transformation ; GIS

7/89
Nr opisu: 0000133544
The local systems of flat rectangular coordinates used in Polish coal mines.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Marian Poniewiera.
W: Modern mining - selected issues. Ed. by Piotr Bańka, Marta Matyjaszek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 153-167, bibliogr. 14 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 800). Punktacja MNiSW 20.000

mapa górnicza ; dokumentacja mierniczo-geologiczna ; lokalny układ współrzędnych ; kopalnia węgla kamiennego

mining map ; measuring-geological dokumentation ; local coordinates system ; hard coal mine

8/89
Nr opisu: 0000133543
The relationships of terrain surface deformation with registered seismicity caused by mining.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Modern mining - selected issues. Ed. by Piotr Bańka, Marta Matyjaszek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 136-152, bibliogr. 20 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 800). Punktacja MNiSW 20.000

deformacja terenu górniczego ; sejsmiczność indukowana ; eksploatacja górnicza

deformation of mining area ; induced seismicity ; mining exploitation

9/89
Nr opisu: 0000128605   
Wpływ generalizacji danych geometrycznych na dokładność prognoz deformacji terenu górniczego - zdefiniowanie problemu.
[Aut.]: Marian Poniewiera, Violetta Sokoła-Szewioła, Aleksandra Mierzejowska.
-Prz. Gór. 2019 t. 75 nr 2, s. 1-6, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

numeryczny model złoża ; deformacja terenu górniczego ; prognozowanie

numerical deposit model ; mining area deformation ; prediction

10/89
Nr opisu: 0000126960   
Algorithm of transformation between the local system Borowa Góra and the state system PL-2000 on the example of PG Silesia.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Marian Poniewiera, Maciej Pomykoł.
W: Mining - prospects and threats. Coal - cheap, clean energy and workplaces, 8-10 May 2018, Rybnik, Poland [online]. Bristol : Institute of Physics, 2018, (plik pdf) art. 012014 s. 1-10, bibliogr. 10 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 198 1755-1315). Punktacja MNiSW 15.000

11/89
Nr opisu: 0000124022   
Lokalne układy współrzędnych prostokątnych płaskich stosowane w polskich kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Marian Poniewiera, A. Zygmuniak.
W: XXVII konferencja naukowo-techniczna "Geodezja, budownictwo, środowisko - aspekty naukowe, prawne, praktyczne i dydaktyczne", Rzeszów, maj 2018. Streszczenia referatów. Rzeszów : [b.w.], 2018, s. 36
Dostępny w internecie: https://geodezja2018.prz.edu.pl/fcp/qGBUKOQtTKlQhbx08SlkTVgRAUWRuHQwFDBoIVURNWHxQFVZpCFghUHcKVigEQUw/502/abstrakty_xxvii_konferencja.pdf [dostęp 25 czerwca 2018]

mapa numeryczna ; mapa górnicza ; układ współrzędnych ; Sucha Góra ; Borowa Góra

digital map ; mining map ; coordinate system ; Sucha Góra ; Borowa Góra

12/89
Nr opisu: 0000126961   
Management of the post-industrial and degraded lands using ArcGIS: the Silesia region example.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Monika Żogała.
W: Mining - prospects and threats. Coal - cheap, clean energy and workplaces, 8-10 May 2018, Rybnik, Poland [online]. Bristol : Institute of Physics, 2018, (plik pdf) art. 012015 s. 1-9, bibliogr. 9 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 198 1755-1315). Punktacja MNiSW 15.000

13/89
Nr opisu: 0000127417
Prognoza i ocena skutków oddziaływania wstrząsów indukowanych eksploatacją na obiekty budowlane z wykorzystaniem systemu GIS.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Monika Żogała.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2018. Konferencja naukowa, Gliwice, 28 listopada 2018. Informator konferencyjny. Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne Jan Gębka, Dariusz Gębka, 2018, s. 71-72

wstrząs górniczy ; teren górniczy ; uszkodzenie budynku ; prognozowanie wstrząsów ; GIS

mining tremor ; mining area ; building damage ; tremor prediction ; GIS

14/89
Nr opisu: 0000126716   
Safe Deep Mining.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Biul. Pol. Śl. 2018 nr 5, s. 44

europejski projekt edukacyjny ; Wydział Górnictwa i Geologii ; eksploatacja złoża ; zagrożenie sejsmiczne

european educational project ; Faculty of Mining and Geology ; deposit exploitation ; seismic hazard

15/89
Nr opisu: 0000114262   
Analiza procesu transpozycji Dyrektywy INSPIRE do przepisów krajowych ze szczególnym uwzględnieniem tematów danych przestrzennych w zakresie górnictwa. Artykuł do dyskusji.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Andrzej Zygmuniak.
-Prz. Gór. 2017 t. 73 nr 1, s. 20-25, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

informacja przestrzenna ; baza danych przestrzennych ; Dyrektywa INSPIRE ; harmonizacja danych ; interoperacyjność

spatial information ; spatial database ; INSPIRE Directive ; data harmonization ; interoperability

16/89
Nr opisu: 0000118942
Ocena, prognoza oraz dokumentowanie oddziaływania wstrząsów górniczych na obiekty budowlane z wykorzystaniem systemu GIS.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Monika Żogała.
W: Obudowa górnicza na miarę potrzeb i oczekiwań. XXIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2017. GZN 2017, Ustroń, 4-6 października 2017. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017, s. 32-33

dokumentacja mierniczo-geologiczna ; GIS ; wstrząs górniczy ; prognozowanie wstrząsów ; ocena uszkodzeń

surveying-geological documentation ; GIS ; mining tremor ; tremor prediction ; damage evaluation

17/89
Nr opisu: 0000119009
Opracowanie bazy danych o obiektach budowlanych posadowionych na terenie górniczym z wykorzystaniem wolnego oprogramowania.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Marian Poniewiera, I. Staniek.
W: XIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 27-29 września 2017. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017, s. 40

teren górniczy ; obiekt budowlany ; baza danych ; GIS

mining area ; building object ; database ; GIS

18/89
Nr opisu: 0000121119   
Opracowanie bazy danych o obiektach budowlanych posadowionych na terenie górniczym z wykorzystaniem wolnego oprogramowania.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Marian Poniewiera, I. Staniek.
-Prz. Gór. 2017 t. 73 nr 12, s. 47-54, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

System Informacji Geograficznej ; GIS ; wolne oprogramowanie ; QGIS ; górnictwo

Geographic Information System ; GIS ; free software ; QGIS ; mining

19/89
Nr opisu: 0000124215   
Transformacja współrzędnych z układów stosowanych w kopalniach węgla kamiennego do układu państwowego na przykładzie PG "Silesia".
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Marian Poniewiera, Andrzej Zygmuniak.
-Czas. Inż. Ląd. Środ. Archit. 2017 t. 34 z. 64, nr 4/II, s. 27-38, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

mapa cyfrowa ; mapa górnicza ; układ współrzędnych ; Sucha Góra ; Borowa Góra

digital map ; mining map ; coordinate system ; Sucha Góra ; Borowa Góra

20/89
Nr opisu: 0000115295
Analiza procesu transpozycji Dyrektywy INSPIRE do przepisów krajowych ze szczególnym uwzględnieniem tematów danych przestrzennych w zakresie górnictwa.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Andrzej Zygmuniak.
W: Ochrona środowiska na terenach górniczych. XI Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 19-21 października 2016. Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 26

Dyrektywa INSPIRE ; górnictwo ; dane przestrzenne

INSPIRE Directive ; mining ; spatial data

21/89
Nr opisu: 0000111831   
Analiza uszkodzeń w obiektach budowlanych wskutek wstrząsów górniczych.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Monika Żogała.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 12, s. 19-24, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo ; wstrząs górniczy ; drgania podłoża ; uszkodzenie budynku

mining ; mining tremor ; ground vibrations ; building damage

22/89
Nr opisu: 0000115783
Możliwości wykorzystania obywatelskiej informacji geoprzestrzennej na przykładzie projektu GeoSmartCity.
[Aut.]: Andrzej Zygmuniak, Violetta Sokoła-Szewioła.
-Rocz. Geomat. 2016 t. 14 z. 5, s. 639-646, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

informacja geoprzestrzenna ; system informacji przestrzennej ; infrastruktura informacji przestrzennej ; Smart City

geospatial information ; spatial information system ; spatial information infrastructure ; smart city

23/89
Nr opisu: 0000108554   
The adoption of the arcgis system to support the analyses of the influence of the mining tremors on the building objects.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Monika Żogała.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2016 R. 6 nr 4, s. 228-236, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

ArcGIS ; geoinformatyka ; górnictwo ; system informacji przestrzennej ; wstrząs górniczy

ArcGIS ; geoinformatic ; mining ; spatial information system ; mining tremor

24/89
Nr opisu: 0000112711   
The analysis of the possibility of usage of the arcgis system for monitoring, forecasting and the evaluation of the impact of the mining tremors on building objects.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Monika Żogała.
W: GeoTerrace-2016. International conference of young scientists, December 15-17, 2016, Lviv, Ukraine. Ed. K. Tretyak. Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv Polytechnic. National University, Lviv Astronomical and Geodetic Society. Lviv : Lviv Polytechnic Publishing House, 2016, s. 122-125, bibliogr. 5 poz.

System Informacji Geograficznej ; dane przestrzenne ; analiza przestrzenna ; wstrząs górniczy ; górnictwo

Geographic Information System ; spatial data ; spatial analysis ; mining tremor ; mining

25/89
Nr opisu: 0000107548   
The unification of the code lists provided within the data model originating from the INSPIRE technical guidelines and the ones provided for GESUT databases in the context of potential exploitation in the mining industry.
[Aut.]: Andrzej Zygmuniak, Violetta Sokoła-Szewioła.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2016 R. 6 nr 3, s. 178-182, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

GESUT ; INSPIRE ; baza danych ; interoperacyjność ; harmonizacja danych

GESUT ; INSPIRE ; database ; interoperability ; data harmonization

26/89
Nr opisu: 0000100417
Metoda numerycznego modelowania wpływu kolejności i kierunku eksploatacji na deformacje terenu górniczego.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielimąka, Violetta Sokoła-Szewioła, Marek** Wesołowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 115 s., bibliogr. 50 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 563)

modelowanie numeryczne ; deformacja terenu górniczego ; eksploatacja górnicza ; niecka obniżeniowa ; algorytm obliczeniowy

numerical modelling ; mining surface deformation ; mining exploitation ; subsidence trough ; computing algorithm

27/89
Nr opisu: 0000103258
Proces transformacji struktury plików zawierających dane geoprzestrzenne za pomocą aplikacji HALE.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Andrzej Zygmuniak.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2015. Konferencja naukowa, Gliwice, 25 listopada 2015. Jubileusz 65-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-20, bibliogr. 6 poz.

dane geoprzestrzenne ; GESUT ; aplikacja HALE

spatial data ; GESUT ; HALE application

28/89
Nr opisu: 0000099727
Attempt to describe the influence of exploitation order and direction on the shape of subsidence trough profile.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielimąka, Violetta Sokoła-Szewioła.
W: 15. Geokinematischer Tag des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie, Freiberg, 15. und 16. Mai 2014. Ed. A. Sroka. Nossen : Wagner, 2014, s. 306-312 (Schriftenreihe des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie an der Technischen Universitat Bergakademie Freiberg ; 1)

29/89
Nr opisu: 0000099729
GIS systems in Polish coal mining.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Marian Poniewiera.
W: Innovative technologies in mining and transport. Ed. by A.W. Korczak. Katowice : [b.w.], 2014, s. 71-105

30/89
Nr opisu: 0000099719
The spatial digital inventory of mining plant objects using terresial laser scanning technology.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Innovative technologies in mining and transport. Ed. by A.W. Korczak. Katowice : [b.w.], 2014, s. 56-70

31/89
Nr opisu: 0000093012   
Zaburzenie w przebiegu przemieszczenia pionowego terenu jako prekursor wstrząsu górniczego.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 8, s. 109-112, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

deformacja terenu górniczego ; przemieszczenie pionowe ; aktywność sejsmiczna ; wstrząs górniczy

mining surface deformation ; vertical displacement ; seismic activity ; mining tremor

32/89
Nr opisu: 0000099724
Impact of the direction and sequence of mining exploitation on the form of the subsidence trough in the aspect of geodesy observations.
[Aut.]: Ryszard Mielimąka, Violetta Sokoła-Szewioła.
W: XV International ISM Congress 2013. Energie und rohstoffe 2013 ifm & DMV, Aachen, September 16-20, 2013. Tagungsband. Proceedings Vol. 1. Clausthal-Zellerfeld : Papierflieger-Verl., 2013, s. 716-726

33/89
Nr opisu: 0000089724   
Kompleksowa metoda wyznaczania parametrów modelu opisującego obniżenia terenu górniczego w czasie.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Jolanta** Kowalska-Kwiatek.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 3, s. 142-148, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo ; deformacja terenu górniczego ; obniżenie terenu górniczego

mining ; mining surface deformation ; mining ground subsidence

34/89
Nr opisu: 0000086292
Metoda prognozy wystąpienia wstrząsu górniczego na podstawie autoregresyjnego modelu zmian przemieszczeń pionowych.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Brenna, 12-14 czerwca 2013. Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Miernictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. Gliwice : [b.w.], 2013, s. 515-528, bibliogr. 16 poz.

wstrząs górniczy ; przemieszczenie pionowe ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

mining tremor ; vertical displacement ; Upper Silesian Coal Basin

35/89
Nr opisu: 0000087449   
Metoda prognozy wystąpienia wstrząsu górniczego na podstawie autoregresyjnego modelu zmian przemieszczeń pionowych.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 8, s. 200-205, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sejsmiczność indukowana ; prognozowanie ; wstrząs górniczy ; przemieszczenie pionowe ; teren górniczy

induced seismicity ; prediction ; mining tremor ; vertical displacement ; mining area

36/89
Nr opisu: 0000099726
Observed run of vertical displacements of mining ground in the period connected with mining tremor.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Ryszard Mielimąka.
W: XV International ISM Congress 2013. Energie und rohstoffe 2013 ifm & DMV, Aachen, September 16-20, 2013. Tagungsband. Proceedings Vol. 2. Clausthal-Zellerfeld : Papierflieger-Verl., 2013, s. 703-715

37/89
Nr opisu: 0000099732
Osedaniâ i skorosti ocedanij podrabatyvaemoj territorii posle zaveršeniâ razrabotki v lave.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Jolanta** Kowalska-Kwiatek, Aleksandra Mierzejowska.
-Marksejderskij Vestn. 2013 nr 2, s. 24-30, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

38/89
Nr opisu: 0000086293
Zastosowanie skaningu laserowego do opracowania przestrzennej cyfrowej reprezentacji kształtu podziemnego wyrobiska górniczego.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, J. Wiatr.
W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Brenna, 12-14 czerwca 2013. Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Miernictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. Gliwice : [b.w.], 2013, s. 529-537, bibliogr. 7 poz.

wyrobisko górnicze ; cyfrowa reprezentacja obrazu ; skanowanie laserowe ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

mine working ; digital image representation ; laser scanning ; Upper Silesian Coal Basin

39/89
Nr opisu: 0000087451   
Zastosowanie skaningu laserowego do opracowania przestrzennej cyfrowej reprezentacji kształtu podziemnego wyrobiska górniczego.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, J. Wiatr.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 8, s. 206-211, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo ; skanowanie laserowe ; skanowanie 3D ; cyfrowa reprezentacja obrazu ; wyrobisko górnicze ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

mining ; laser scanning ; 3D scanning ; digital image representation ; mine working ; Upper Silesian Coal Basin

40/89
Nr opisu: 0000085043
Approximation methods of the continuous measurements of the mining ground subsidence within short time period allowing for the changes of longwall front advance.
[Aut.]: Jan** Białek, Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Rockbolting and rock mechanics in mining. Seventh international symposium, Aachen, 30-31 May 2012. Ed. P. N. Martens. RWTH Aachen University, Institute of Mining Engineering I. Essen : VGE Verlag, 2012, s. 253-264 (Aachen International Mining Symposia ; 11)

41/89
Nr opisu: 0000073406   
Krótkookresowa aproksymacja zaobserwowanych obniżeń punktu terenu górniczego.
[Aut.]: Jan** Białek, Violetta Sokoła-Szewioła.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 8, s. 148-153, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na: Ochrona środowiska na terenach górniczych. IX Konferencja naukowo-techniczna, Brenna, 20-22 czerwca 2010. Punktacja MNiSW 7.000

teren górniczy ; deformacja ; zagrożenie sejsmiczne ; wstrząs górniczy

mining area ; deformation ; seismic hazard ; mining tremor

42/89
Nr opisu: 0000067439   
Badanie i modelowanie czasowych zmian przemieszczeń pionowych terenu górniczego w okresie wystąpienia wstrząsu indukowanego eksploatacją ścianową.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 172 s., bibliogr. 144 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 326)
Rozprawa habilitacyjna

wstrząs górniczy ; teren górniczy ; zjawiska sejsmiczne

mining tremor ; mining area ; seismic phenomena

43/89
Nr opisu: 0000084178
Dylatancja poprzedzająca niszczenie skał jako przyczyna zaobserwowanych zaburzeń w przebiegu przemieszczeń pionowych terenu górniczego w okresie wstrząsu.
[Aut.]: Jan** Białek, Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2011. GZN 2011. Człowiek - zagrożenie i bezpieczeństwo. XVIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Targanice k/Żywca, 7-10 listopada 2011. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 9-17 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4/2 1643-7608)

dylatancja ; przemieszczenie pionowe ; zagrożenie sejsmiczne ; wstrząs górniczy ; górotwór

dilatancy ; vertical displacement ; seismic hazard ; mining tremor ; rock mass

44/89
Nr opisu: 0000085040   
Method of forecasting seismic energy induced by longwall exploitation based on changes in ground subsidence.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Min. Sci. Technol. 2011 vol. 21 iss. 3, s. 375-379, bibliogr. 16 poz.

aktywność sejsmiczna ; deformacja terenu górniczego ; zagrożenie sejsmiczne ; predykcja zagrożeń sejsmicznych

seismic activity ; mining surface deformation ; seismic hazard ; prediction of seismic activity

45/89
Nr opisu: 0000084182   
Prace dyplomowe studentów Politechniki Śląskiej jako źródło zasilania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, P. Pachół.
-Rocz. Geomat. 2011 t. 9 z. 3, s. 105-115, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

praca dyplomowa ; praktyka dyplomowa ; geodezja górnicza ; baza danych przestrzennych ; państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ; kształcenie

thesis ; diploma practice ; mine surveying ; spatial database ; state geodetic and cartographic resource ; education

46/89
Nr opisu: 0000075573
Przebieg zaobserwowanych przemieszczeń pionowych terenu górniczego w czasookresie związanym z wystąpieniem wstrząsu indukowanego eksploatacją ścianową.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Brenna, 13-15 kwietnia 2011. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2011, s. 349-358, bibliogr. 14 poz.

przemieszczenie pionowe ; wstrząs górniczy ; eksploatacja górnicza ; sejsmiczność indukowana

vertical displacement ; mining tremor ; mining exploitation ; induced seismic activity

47/89
Nr opisu: 0000069853   
Przebieg zaobserwowanych przemieszczeń pionowych terenu górniczego w czasookresie związanym z wystąpieniem wstrząsu indukowanego eksploatacją ścianową.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Gór. i Geol. 2011 t. 6 z. 3, s. 157-168, bibliogr. 14 poz.

wstrząs górniczy ; eksploatacja górnicza ; sejsmiczność ; przemieszczenie pionowe

mining tremor ; mining exploitation ; seismicity ; vertical displacement

48/89
Nr opisu: 0000058699   
Prognoza energii sejsmicznej indukowanej eksploatacją ścianową na podstawie obserwowanych zmian obniżeń terenu górniczego.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Prz. Gór. 2010 t. 66 nr 7/8, s. 18-24, bibliogr. 11 poz.

teren górniczy ; deformacja terenu ; zagrożenie sejsmiczne ; eksploatacja górnicza ; energia sejsmiczna

mining area ; ground deformation ; seismic hazard ; mining exploitation ; seismic energy

49/89
Nr opisu: 0000058417
Changes in distribution of mining ground subsidence in time and the high energy tremors.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: 10. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie, Freiberg, 7. und 8. Mai 2009. Essen : VGE Verlag, 2009, s. 136-144 (Schriftenreihe des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie an der Technischen Universitat Bergakademie Freiberg ; H. 2009-1)

50/89
Nr opisu: 0000050915
Dokładność ciągłego monitoringu przemieszczeń pionowych terenu górniczego z wykorzystaniem techniki GPS.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Z. Siejka.
-Prz. Gór. 2009 t. 65 nr 7/8, s. 30-37, bibliogr. 7 poz.

osiadanie terenu górniczego ; pomiary ciągłe ; monitoring ; przemieszczenie ; GPS ; wyznaczanie błędu ; współrzędna pionowa

mining area subsidence ; continuous measurement ; monitoring ; displacement ; GPS ; error determination ; vertical coordinate

51/89
Nr opisu: 0000056086   
Method of prediction the probability of a strong tremor on the basis of observed cjanges of mining ground subsidences.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Arch. Mining Sci. 2009 vol. 54 iss. 4, s. 725-737, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.306

predykcja zagrożeń sejsmicznych ; sejsmiczność indukowana ; deformacja terenu górniczego

prediction of seismic activity ; induced seismic activity ; mining surface deformation

52/89
Nr opisu: 0000058388
Modeli zavisimosti inducirovannoj sejsmičnosti i nabludaemyh veličin deformacii zemnoj poverhnosti.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Gorn. Inf.-Anal. Bjull. 2009 no. 1, s. 119-130

53/89
Nr opisu: 0000069599
Obserwacje przemieszczeń pionowych terenu górniczego z wykorzystaniem techniki GPS.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Innowacyjne, bezpieczne oraz efektywne techniki i technologie dla górnictwa. Człowiek - maszyna - środowisko. Monografia. Praca zbiorowa. Red.: A. Klich, A. Kozieł. KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2009, s. 203-215, bibliogr. 5 poz.

przemieszczenie pionowe ; teren górniczy ; GPS

vertical displacement ; mining area ; GPS

54/89
Nr opisu: 0000058389   
Svâzi izmenenij hoda osedanij gornoj poverhnosti vo vremeni c gornymi tolčkami.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Gorn. Inf.-Anal. Bjull. 2009 no. 7, s. 131-137, bibliogr. 7 poz.

55/89
Nr opisu: 0000049318
Zaobserwowane i prognozowane zmiany obniżeń terenu górniczego w rejonie aktywnym sejsmicznie.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Gór. i Geol. 2009 t. 4 z. 1, s. 79-90, bibliogr. 7 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; teren górniczy ; zagrożenie sejsmiczne ; sejsmiczność

mining exploitation ; ground deformation ; mining area ; seismic hazard ; seismicity

56/89
Nr opisu: 0000043124
Jakościowe oraz ilościowe zależności pomiędzy sejsmicznością indukowaną a prędkościami obniżeń punktów obserwacyjnych na terenie górniczym.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Prz. Gór. 2008 t. 64 nr 11/12, s. 32-37, bibliogr. 6 poz.

aktywność sejsmiczna górotworu ; eksploatacja ścianowa ; kopalnia podziemna ; obniżenie terenu górniczego

rock mass seismic activity ; longwall working ; underground mine ; ground deformation

57/89
Nr opisu: 0000041405
Method of evaluating the probability of a strong tremor.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: 21st World Mining Congress. New challenges and visions for mining. Risk management & subsidence engineering. Sustainable development in mining industry (incl. mine closure), Kraków, 7-11 września 2008. Polish Academy of Sciences. Committee of Mineral Economy Sustainable Development, Mineral and Energy Economy Research Institute. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 41-49, bibliogr. 9 poz. (Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; t. 24, z. 3/1 0860-0953)

aktywność sejsmiczna spowodowana eksploatacją górniczą ; prawdopodobieństwo ; wstrząsy podziemne

mining induced seismicity ; probability ; tremors

58/89
Nr opisu: 0000041407
Models of dependences between induced seismic activity and observed deformations of surface in the area of the conducted longwall exploitation.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: 21st World Mining Congress. New challenges and visions for mining. Risk management & subsidence engineering. Sustainable development in mining industry (incl. mine closure), Kraków, 7-11 września 2008. Polish Academy of Sciences. Committee of Mineral Economy Sustainable Development, Mineral and Energy Economy Research Institute. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 159-172, bibliogr. 7 poz. (Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; t. 24, z. 3/1 0860-0953)

wzbudzona aktywność sejsmiczna ; geofizyka górnicza ; odkształcenia powierzchni

induced seismic activity ; mining geophysics ; surface deformations

59/89
Nr opisu: 0000037763
Seismicity induced with conducted mining expoloitation. Selected issues.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 98 s., bibliogr. 111 poz.

60/89
Nr opisu: 0000032262
Baza danych GIS w procesie decyzyjnym dotyczącym zagrożenia pożarowego.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, K. Szewczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2007. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 147-159, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1764 Górnictwo ; z. 279)

GIS ; proces decyzyjny ; zagrożenie pożarowe ; Bytom

GIS ; decision making process ; fire hazard ; Bytom

61/89
Nr opisu: 0000061319
Opis zmian sejsmiczności indukowanej w oparciu o pomierzone prędkości obniżeń punktów powierzchni terenu.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2007. GZN 2007. Systemowe wspomaganie profilaktyki zagrożeń naturalnych - prawo, nauka, praktyka. XIV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 6-9.11.2007. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 221-228, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec.)

sejsmiczność górnicza ; obniżenie terenu

mining seismicity ; ground subsidence

62/89
Nr opisu: 0000030151
Prędkość obniżeń punktów powierzchni terenu a aktywność sejsmiczna górotworu.
[Aut.]: Jan** Białek, Violetta Sokoła-Szewioła, Krzysztof** Opałka.
W: IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, 20-22 czerwca 2007. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 59-70, bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1752 Górnictwo ; z. 278)

eksploatacja górnicza ; teren górniczy ; obserwacje geodezyjne ; deformacja terenu ; aktywność sejsmiczna górotworu

mining exploitation ; mining area ; geodesic observations ; ground deformation ; rock mass seismic activity

63/89
Nr opisu: 0000040167   
Smieščeniâ toček zemnoj poverhnosti w rajonah vedeniâ podzemnyh gornyh rabot i registriruemaâ sejsmičeskaâ aktivnost' tolšči gornyh porod.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Gorn. Inf.-Anal. Bjull. 2007 no. 12, s. 134-142

64/89
Nr opisu: 0000031831
Kształtowanie się obniżeń punktów powierzchni terenu a rejestrowana aktywność sejsmiczna górotworu.
[Aut.]: Jan** Białek, Krzysztof** Opałka, Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Ochrona środowiska na terenach górniczych. VI Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 31 maj - 2 czerwiec 2006 r.. Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa [i in.]. Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2006, s. 59-65, bibliogr. 8 poz.

65/89
Nr opisu: 0000029514
Lazernaja sistema distancionnogo nepreryvnogo izmerenija smescenija tocek zemnoj poverchnosti.
[Aut.]: Jan** Białek, Violetta Sokoła-Szewioła, Krzysztof** Opałka.
-Gorn. Inf.-Anal. Bjull. 2006 no. 11, s. 83-89

66/89
Nr opisu: 0000032322
Obserwowane zmiany obniżeń punktów powierzchni terenu a rejestrowana aktywność sejsmiczna górotworu.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Górnicze zagrożenia naturalne 2006. Głębokość eksploatacji a zagrożenia górnicze. XIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, Polska, 7-10.11.2006. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 319-327, bibliogr. 14 poz.

aktywność sejsmiczna górotworu ; obniżenie terenu górniczego ; front ścianowy ; pomiar geodezyjny ; niecka obniżeniowa ; metody statystyczne

aktywność sejsmiczna górotworu ; mining ground subsidence ; longwall front ; geodetic measurement ; subsidence trough ; statistical methods

67/89
Nr opisu: 0000104965
Deformacje powierzchni terenu a rejestrowana aktywność sejsmiczna górotworu.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 270, s. 159-169, bibliogr. 11 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; górotwór ; aktywność sejsmiczna

mining exploitation ; area deformation ; rock mass ; seismic activity

68/89
Nr opisu: 0000120384
Obserwacje deformacji powierzchni terenu z wykorzystaniem technologii laserowej.
[Aut.]: Jan** Białek, Krzysztof** Opałka, Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi. VIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 15-17 czerwca 2005 r. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Kwiatka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2005, s. 37-43, bibliogr. 9 poz.

deformacja terenu ; teren górniczy ; pomiar przemieszczeń ; technologia laserowa

ground deformation ; mining area ; displacement measurement ; laser technology

69/89
Nr opisu: 0000010602
Ciągłe pomiary przemieszczeń punktów powierzchni terenu w rejonach eksploatacji prowadzonej w warunkach wysokiej aktywności sejsmicznej.
[Aut.]: Jan** Białek, Violetta Sokoła-Szewioła, Krzysztof** Opałka.
W: Geotechnika - Geotechnics 2004. XI Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 19-22 października 2004 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2004, s. 149-156, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

70/89
Nr opisu: 0000010603
Struktura bazy danych sieci uzbrojenia technicznego terenu na terenach górniczych.
[Aut.]: K. Bubel, Marian Poniewiera, Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Geotechnika - Geotechnics 2004. XI Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 19-22 października 2004 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2004, s. 157-163, bibliogr. 3 poz.
Zeszyt specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

71/89
Nr opisu: 0000010375
Wykorzystanie analitycznego opisu stanu zdeformowania górotworu do określania rejonu badań deformacji powierzchni terenu wywołanych eksploatacją prowadzoną w warunkach wysokiej aktywności sejsmicznej.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 287-296, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1650 Górnictwo ; z. 261)

72/89
Nr opisu: 0000006518
Możliwości wykorzystania powiatowych baz danych krajowego SIT w tworzeniu numerycznych dokumentów kartograficznych przez przedsiębiorców górniczych.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, P. Pachół.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 323-332, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1600 Górnictwo ; z. 258)

Krajowy System Informacji o Terenie ; kartografia numeryczna ; przedsiębiorstwo górnicze

National Land Information System ; numerical cartography ; mining enterprise

73/89
Nr opisu: 0000005731
Possibilities of developing digital mining maps in LIS tooling systems in Poland.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Geographical Information Systems. Interdisciplinary aspects. [University of Silesia - GIS Forum - SILGIS Association, Sosnowiec - Zagreb 2003]. Eds: M. Gajos, U. Myga-Piątek. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003, s. 491-500, bibliogr. 14 poz.

system informacji o terenie ; mapa numeryczna ; mapa górnicza ; Kopalnia Węgla Kamiennego Sośnica ; Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy

land information system ; digital map ; mining map ; Sośnica Hard Coal Mine ; Rydultowy Hard Coal Mine

74/89
Nr opisu: 0000002903
Baza ewidencji gruntów i budynków jako źródło danych dla przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 417-423, bibliogr. 10 poz.

75/89
Nr opisu: 0000003158
Wpływ średnich punktów osnowy na błąd położenia punktu sytuacyjnego.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2001 z. 250, s. 265-272, bibliogr. 8 poz.

76/89
Nr opisu: 0000004191   
Consideraciones generales sobre el ajuste de observaciones topograficas mediate minimos cuadrados.
[Aut.]: S. Garcia Cortes, Violetta Sokoła-Szewioła, Ai* Pham Quang.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 183-194, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

77/89
Nr opisu: 0000004225   
Technologia tworzenia map numerycznych w górnictwie na przykładzie mapy wyrobisk górniczych.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 477-483, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

78/89
Nr opisu: 0000007630
Aktywność sejsmiczna w chodnikach przyścianowych ścian prowadzonych w warunkach zagrożenia tąpaniami.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 203-216, bibliogr. 18 poz.

79/89
Nr opisu: 0000007447   
Analiza obniżeń powierzchni terenu górniczego KWK "Brzeszcze" z wykorzystaniem fotogrametrycznych zdjęć lotniczych.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, L. Puźniak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 97-106, bibliogr. 4 poz.

80/89
Nr opisu: 0000007446   
Możliwości wykorzystania systemu GEO-INFO do tworzenia map numerycznych w polskich zakładach górniczych.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 85-95, bibliogr. 17 poz.

81/89
Nr opisu: 0000026161
Aktywność sejsmiczna w ścianie zawałowej podczas eksploatacji w kierunku do zrobów.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: Tąpania '98. V Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych, Ustroń, 18-20 listopada 1998. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 229-233, bibliogr. 16 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 26)

82/89
Nr opisu: 0000074948
Sejsmiceskaja aktivnost' v vyrabotannych lavach na odnoj iz sacht verchnesilezskogo ugol'nogo bassejna.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zap. Sankt-Peterburgskogo Gos. Gorn. Inst. im. G. V. Plechanova 1997 t. 2 (143), s. 81-90, bibliogr. 5 poz.

83/89
Nr opisu: 0000035299
Aktywność sejsmiczna w wybranych ścianach KWK "Bobrek".
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 243-251, bibliogr. 17 poz.

84/89
Nr opisu: 0000035298
Rozkłady energii i ilości wstrząsów w wybranych ścianach KWK "Katowice".
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 253-263, bibliogr. 16 poz.

85/89
Nr opisu: 0000042291
Rozkłady energii i liczby wstrząsów w wyrobiskach przyścianowych czynnych ścian.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
W: III Konferencja naukowo-techniczna Tąpania'96 na temat: Chodniki i przecinki ścianowe w warunkach zagrożenia tąpaniami, Ustroń, 20-22 listopada 1996. Główny Instytut Górnictwa Katowice. Główne Centrum Bezpieczeństwa Górniczego. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 67-77, bibliogr. 18 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 16)

86/89
Nr opisu: 0000041873   
Wpływ sposobu kierowania stropem na stan zagrożenia tąpaniami. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
Gliwice, 1996, 222 s., bibliogr. 124 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: prof. dr hab. Bernard** Drzęźla

87/89
Nr opisu: 0000033273
Rozkłady energii i ilości wstrząsów w wybranych ścianach KWK "Centrum".
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 243-252, bibliogr. 22 poz.

88/89
Nr opisu: 0000033272
Statystyczna analiza tąpań zaistniałych w kopalniach GZW ze względu na niektóre czynniki techniczno-organizacyjne.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1995 z. 225, s. 253-262, bibliogr. 16 poz.

89/89
Nr opisu: 0000044830   
Przewodnik do ćwiczeń z rysunku geodezyjnego.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, 127 s., bibliogr. 38 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1877 0434-0825)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie