Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SKOWRON KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/36
Nr opisu: 0000136402   
Computerisation of modern medical facility on the example of the Przychodnia Akademicka sp. z o.o..
[Aut.]: Krzysztof Skowron, Daria Cheba.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 145, s. 429-444, bibliogr. 48 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

komputeryzacja ; e-administracja ; e-zdrowie

computerization ; e-government ; e-health

2/36
Nr opisu: 0000137167
Zarządzanie współczesnym zakładem leczniczym. Przesłanki formalno-prawne. Standardy obsługi. Marketing. Prawa pacjenta. RODO.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2020, 175 s., bibliogr. 199 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

zakład opieki zdrowotnej ; zarządzanie ; marketing ; prawa pacjenta ; RODO

health care organization ; management ; marketing ; patient rights ; RODO

3/36
Nr opisu: 0000130911   
Diagnostic assessment of MZK Tychy's customer service level.
[Aut.]: Krzysztof Skowron, Daria Cheba.
-Organ. Manage. 2019 nr 2, s. 131-141, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

standard obsługi klienta ; jakość usług transportowych ; transport publiczny

standard of customer service ; quality of transport service ; public transport

4/36
Nr opisu: 0000132577   
Funkcjonowanie systemu TRIAGE na przykładzie Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej - badania wstępne.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
-Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2018 nr 168, s. 149-160, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

zarządzanie podmiotem leczniczym ; TRIAGE ; procedura segregacyjna pacjentów ; ochrona zdrowia ; jakość ; bezpieczeństwo publiczne

management in the health care units ; TRIAGE ; patient segregation procedure ; healthcare system ; quality ; public safety

5/36
Nr opisu: 0000120551   
Wstępne badania obsługi dzieci w wybranych podmiotach leczniczych Gliwic.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 105, s. 377-389, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

podmiot leczniczy ; standard obsługi klienta ; jakość obsługi medycznej ; zarządzanie podmiotem leczniczym

health care unit ; standard of customer service ; quality of medical services ; management in the health care units

6/36
Nr opisu: 0000122574
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w podmiocie leczniczym. Red. Krzysztof Skowron.
[Aut.]: Krzysztof Skowron, Tomasz Szewc.
Radom : [b.w.], 2017, 110 s.. Punktacja MNiSW 20.000

dane osobowe ; służba zdrowia

personal data ; health service

7/36
Nr opisu: 0000107107   
Jakość obsługi pacjenta we współczesnym podmiocie leczniczym na przykładzie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II.
[Aut.]: Krzysztof Skowron, A. Mocigemba, P. Osial.
-Organ. i Zarz. 2016 nr 1, s. 131-144, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

podmiot leczniczy ; jakość usług medycznych ; usługi medyczne ; zarządzanie służbą zdrowia

health care unit ; quality of medical services ; medical services ; health care management

8/36
Nr opisu: 0000112469   
Układ holowania pojazdu gąsienicowego.
[Aut.]: Krzysztof Skowron, M. Kochel.
-Szybkobież. Pojaz. Gąsien. 2016 nr 1, s. 99-106, bibliogr. 9 poz.
Toż w jęz. ang., s. 203-210 dostęp online: http://www.obrum.gliwice.pl/upload/downloads/18.-tracked-vehicle-towing-system-maciej-kochel-krzysztof-skowron-1465551308.pdf [dostęp 25 stycznia 2017]. Punktacja MNiSW 6.000

pojazd gąsienicowy ; holowanie ; układ holowania ; zaczep ; hol

tracked vehicle ; towing ; towing system ; catch ; towline

9/36
Nr opisu: 0000110564   
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych w procesie wdrażania zasad nauczania przeciwko korupcji w szkolnictwie wyższym.
[Aut.]: Elżbieta Pawłowska, Krzysztof Skowron.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 92, s. 255-267, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

technologie informatyczne ; korupcja ; szkolnictwo wyższe

information technologies ; corruption ; higher education

10/36
Nr opisu: 0000103023   
Korupcja jako problem zarządzania publicznego.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
-Organ. i Zarz. 2015 nr 2, s. 117-133, bibliogr. 44 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

korupcja ; zarządzanie publiczne

corruption ; public management

11/36
Nr opisu: 0000099055
Modele zarządzania czasem pracy we współczesnych polskich podmiotach leczniczych.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
Radom : Wydaw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2015, 155 s., bibliogr. 186 poz.

12/36
Nr opisu: 0000103024   
Rola wiedzy w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
-Organ. i Zarz. 2015 nr 2, s. 135-145, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

wiedza ; podmiot leczniczy ; reforma służby zdrowia

knowledge ; health care unit ; reform of health system

13/36
Nr opisu: 0000095820
Model medycyny koordynowanej jako alternatywa dla realizacji celów polityki społecznej państwa.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Rola aktywnej polityki społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych. T. 1, Wdrażanie aktywnej polityki społecznej w środowisku lokalnym. Pod red. K. Głąbickiej. PTPS-Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Radom : Wydaw. UTH, 2014, s. 167-180, bibliogr. 18 poz.

14/36
Nr opisu: 0000085638
Innowacje.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Podstawy ochrony własności intelektualnej. Praca zbiorowa. Pod red.: Małgorzaty Baron-Wiaterek, Piotra Horosza, Tomasza Szewca. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 13-24

innowacja ; innowacja technologiczna ; nowe technologie ; know-how ; racjonalizacja produktu

innovation ; technological innovation ; new technologies ; know-how ; product rationalization

15/36
Nr opisu: 0000087690   
Innowacyjność usług medycznych na przykładzie miasta Bytom.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Innowacyjność, jakość, zarządzanie. Monografia. Red. Witold Biały, Katarzyna Midor. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 125-132, bibliogr. 23 poz.

usługi medyczne ; innowacja ; zarządzanie ; Bytom

medical services ; innovation ; management ; Bytom

16/36
Nr opisu: 0000095818
Rynkowe uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze służby zdrowia.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 629-635, bibliogr. 24 poz.

17/36
Nr opisu: 0000095816
Wpływ własności intelektualnej na innowacje.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Nowoczesność przemysłu i usług w warunkach kryzysu i nowych wyzwań. Praca zbiorowa. Pod red. J. Brzóski, J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2013, s. 221-228, bibliogr. 31 poz.

18/36
Nr opisu: 0000079064
Przesłanki i przebieg komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej.
[Aut.]: Piotr* Horosz, Agnieszka* Grzesiok-Horosz, Krzysztof Skowron.
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2012, 393 s., bibliogr.

19/36
Nr opisu: 0000077634   
Rozwój układów przeniesienia napędów w pojazdach gąsienicowych.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Krzysztof Skowron.
-Szybkobież. Pojaz. Gąsien. 2012 nr 3, s. 19-26, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

pojazd gąsienicowy ; układ przeniesienia mocy

tracked vehicle ; power transmission system

20/36
Nr opisu: 0000074258
Skomercjalizowane szpitale w obrocie gospodarczym. Red. Piotr Horosz.
[Aut.]: Piotr* Horosz, Agnieszka* Grzesiok-Horosz, Krzysztof Skowron.
Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2012, 399 s., bibliogr. 301 poz.

21/36
Nr opisu: 0000077611
Metody zarządzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań. Red. E. Nojszewska. Warszawa : Lex a Wolters Kluwer business, 2011, s. 480-488, bibliogr. 20 poz.

22/36
Nr opisu: 0000076765
Możliwości rozwoju e-medycyjny w realnych warunkach funkcjonowania służby zdrowia.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Badania społeczne środowiska polityków społecznych. Pod red. K. Głąbickiej, M. Gagackiej. Radom : Wydaw. Politechniki Radomskiej, 2011, s. 233-244

e-medycyna ; opieka zdrowotna ; służba zdrowia ; narzędzia informacyjno-komunikacyjne

e-medicine ; health care ; health service ; information and communication tools

23/36
Nr opisu: 0000063580   
Ocena skuteczności metod zarządzania czasem pracy w placówkach służby zdrowia. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
Zabrze, 2010, 345 k., bibliogr.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. Małgorzata** Baron-Wiaterek

służba zdrowia ; czas pracy ; zarządzanie czasem ; efektywność ; badania empiryczne

health service ; work time ; time management ; efficiency ; empirical research

24/36
Nr opisu: 0000071231
Rola sieci wsparcia w realizacji zadań publicznych jednostek służby zdrowia.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Lokalne sieci wsparcia. Praca zbiorowa. Pod red. M. Gagackiej, K. Głąbickiej. PTPS - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej. Radom : Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego, 2010, s. 42-49

25/36
Nr opisu: 0000071221
Specyfika zarządzania placówkami służby zdrowia w świetle realizacji zadań publicznych.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Samorządowa polityka społeczna. Rozwiązania instytucjonalno-prawne, dobre praktyki na Dolnym Śląsku. Pod red. Doroty Moroń i Katarzyny Zamorskiej. Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, 2010, s. 165-180

26/36
Nr opisu: 0000058367
Human resources management in the health care system.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Chosen aspects of managing human resources in modern organizations. Pod red. F. Bylok, L. Cichobłaziński. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 98-106

27/36
Nr opisu: 0000058470
Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze służby zdrowia.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Partnerstwo publiczno-prywatne jako instrument rozwoju zrównoważonego. Red. M. Urbaniec, P. Stec, S. Dolata. Częstochowa : Wydaw. Akademii Polonijnej "Educator", 2009, s. 199-214

28/36
Nr opisu: 0000058597
Skuteczność realizacji celów statutowych w ochronie zdrowia.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Współczesne wyzwania dla lokalnej polityki społecznej. Pod red. M. Gagackiej, K. Głąbickiej. Radom : Politechnika Radomska, 2009, s. 149-158

29/36
Nr opisu: 0000051387
Zarys ustroju samorządu lokalnego i regionalnego. Praca zbiorowa. Pod red. Małgorzaty Baron-Wiaterek, Ernesta Knosali, Lidii Zacharko.
[Aut.]: J. Antoniuk, Małgorzata** Baron-Wiaterek, Izabela* Grzanka, Piotr* Horosz, Marcin* Janik, Ernest** Knosala, Agnieszka* Kubiak-Cyrul, Krzysztof Skowron, Piotr* Stec, H. Walczak, Paweł Witkowski, L. Zacharko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 214 s., bibliogr.

samorząd terytorialny ; samorząd gminy ; działalność gospodarcza ; współpraca transgraniczna ; e-administracja ; wspólnota terytorialna

local government ; municipal goverment ; business ; cross-border cooperation ; e-government ; territorial community

30/36
Nr opisu: 0000074144
TQM źródłem przewagi konkurencyjnej szpitala - studium przypadku.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 44, s. 133-142, bibliogr. 6 poz.

służba zdrowia ; szpital ; zarządzanie jakością ; TQM ; kompleksowe zarządzanie jakością ; studium przypadku

health service ; hospital ; quality management ; TQM ; Total Quality Management ; case study

31/36
Nr opisu: 0000073601
Wybrane problemy kształtowania zasobów ludzkich sektora publicznego na przykładzie służby zdrowia.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Relacje i wartość w strategiach zarządzania przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 583-591, bibliogr. 17 poz.

służba zdrowia ; sektor publiczny ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; konkurencyjność

health service ; public sector ; human resources management ; competitiveness

32/36
Nr opisu: 0000040007
Wybrane aspekty kształtowania jakości i wartości kapitału ludzkiego organizacji.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji. Praca zbiorowa. Pod red. A. Lipki i S. Waszczaka. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2007, s. 411-421

33/36
Nr opisu: 0000030767
Kompleksowe zarządzanie jakością na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Komercjalizacja i prywatyzacja ZOZ. Kluczowe warunki osiągnięcia sukcesu. Pod red. M. Węgrzyn, D. Wasilewskiego. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2006, s. 145-152 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1103 0324-8445)

34/36
Nr opisu: 0000030794
Marketing kadrowy a kapitał ludzki w służbie zdrowia.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Nowe trendy w marketingu. Pod red. M. Daszkowskiej. Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Marketingu. Gdańsk : Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2006, s. 87-94

35/36
Nr opisu: 0000025599
Marketing mix w jednostkach administracji publicznej.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 39, s. 97-114, bibliogr. 25 poz.

marketing mix ; administracja publiczna ; samorząd terytorialny ; jednostka administracji publicznej

mix marketing ; public administration ; local government ; public entity

36/36
Nr opisu: 0000022167
Przewidywane kierunki rozwoju marketingu bezpośredniego w Polsce i na świecie.
[Aut.]: Krzysztof Skowron.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 129-136 bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)

marketing bezpośredni ; nowoczesne technologie ; telemarketing ; multimedia

direct marketing ; new technologies ; telemarketing ; multimedia

stosując format:
Nowe wyszukiwanie