Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SKOREK JANUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 246Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/246
Nr opisu: 0000134487
Vortex tube operational temperature regime.
[Aut.]: Paweł Bargiel, Janusz** Skorek, S. Usón, Adam Klimanek, Wojciech Kostowski.
-Trans. ASME, J. Energy Resour. Technol. 2020 vol. 142 iss. 8, art. no. 082001 s. 1-9. Impact Factor 3.183. Punktacja MNiSW 100.000

efekt Ranque'a-Hilscha ; model izentropowy ; kompresja lokalna ; ekspansja lokalna ; tarcie wewnętrzne

Ranque-Hilsch effect ; isentropic model ; local compression ; local expansion ; inner friction

2/246
Nr opisu: 0000130685   
Modelowanie efektu Ranque'a-Hilscha podczas ekspansji gazu w rurze wirowej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Paweł Bargiel.
Gliwice, 2018, 128 s., bibliogr. 146 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz** Skorek, dr hab. inż. Wojciech Kostowski

efekt Ranque'a-Hilscha ; rura wirowa ; analiza numeryczna ; CFD ; model analityczny ; przepływ gazu

Ranque-Hilsch effect ; vortex tube ; numerical analysis ; CFD ; analytical model ; gas flow

3/246
Nr opisu: 0000116500
Analiza energetyczna układu CHP zabudowanego w PEC Wodzisław Śląski.
[Aut.]: Katarzyna Kijak, Janusz** Skorek.
W: Rozwiązania dla przyszłych rynków energii - magazynowanie energii, bloki niskoemisyjne i efektywność energetyczna. Sympozjum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej im. Stanisława Ochęduszki, Szczyrk, 24-26 maj 2017. Solutions for future energy markets - energy storage, low-emission technologies and energy efficiency. Symposium organised by Stanisław Ochęduszko Student Scientific Association of Thermal Technology. Praca zbiorowa. Pod red. Lucyny Czarnowskiej i Wojciecha Stanka. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska, 2017, s. 43-48, bibliogr. 3 poz. (Archiwum Studenckiego Koła Naukowego Techniki Cieplnej ; )

analiza energetyczna ; CHP ; bilans energii

energy analysis ; CHP ; energy balance

4/246
Nr opisu: 0000115985   
Energy and economic optimization of the repowering of coal-fired municipal district heating source by a gas turbine.
[Aut.]: M. Tańczuk, Janusz** Skorek, Paweł Bargiel.
-Energy Convers. Manage. 2017 vol. 149, s. 885-895, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 6.377. Punktacja MNiSW 45.000

sieć ciepłownicza ; turbina gazowa ; kogeneracja ; optymalizacja techniczna ; optymalizacja ekonomiczna

district heating ; gas turbine ; cogeneration ; technical optimization ; economic optimization

5/246
Nr opisu: 0000119844
Projected configuration of a coal-fired district heating source on the basis of comparative technical-economical optimization analysis.
[Aut.]: M. Tańczuk, W. Radziewicz, E. Olszewski, Janusz** Skorek.
W: International Conference Energy, Environment and Material Systems. EEMS 2017, Polanica-Zdrój, Poland, September 13-15, 2017 [online]. Eds.: M. Wzorek, G. Królczyk, A. Król. Les Ulis : EDP Sciences, 2017, art. no. 01007 s. 1-4, bibliogr. 19 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 19 2267-1242). Punktacja MNiSW 15.000

6/246
Nr opisu: 0000113889
Zastosowanie gazowych układów mikrokogeneracyjnych w budownictwie komunalnym.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-INSTAL 2017 nr 2, s. 5-11, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

mikrokogeneracja ; paliwo gazowe ; budownictwo ; energetyka komunalna

micro-cogeneration ; gaseous fuel ; building engineering ; municipal energetics

7/246
Nr opisu: 0000106165
Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka.
Gliwice : Wydaw. Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2016, 420 s.

energetyka gazowa ; paliwo gazowe ; turbina gazowa

gas power engineering ; gaseous fuel ; gas turbine

8/246
Nr opisu: 0000106166
Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka.
Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej, 2016, 464 s.

magazynowanie energii ; silnik tłokowy ; układ kombinowany ; energetyka rozproszona

energy storage ; piston engine ; combined cycle plant ; distributed power engineering

9/246
Nr opisu: 0000113621
Trójgeneracja - uwarunkowania budowy i eksploatacji układów technologicznych.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Prace Komisji Naukowych. z. 39-40. Katowice : Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach, 2016, s. 153-154

trójgeneracja ; układ technologiczny

trigeneration ; technological system

10/246
Nr opisu: 0000106112
Zasilanie obiektów komunalnych z gazowych źródeł mikrokogeneracyjnych.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
W: Energetyka gazowa 2016. Materiały VI konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 20-22 kwietnia 2016. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka. Gliwice : Wydaw. Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 2016, s. 53-65, bibliogr. 11 poz.

mikrokogeneracja gazowa ; energetyka komunalna ; budownictwo

gas microcogeneration ; municipal energetics ; building engineering

11/246
Nr opisu: 0000099596
Ekspansja gazu ziemnego na stacjach redukcyjno-pomiarowych.
[Aut.]: Paweł Bargiel, Wojciech Kostowski, Janusz** Skorek.
W: Wybrane współczesne problemy energetyczne. Praca. Pod red. Małgorzaty Hanuszkiewicz-Drapały oraz Tomasza Burego. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej, 2015, s. 143-160, bibliogr. 20 poz.

ekspander ; zimna ekspansja ; węglowodorowy punkt rosy ; punkt szronu

expander ; cold expansion ; hydrocarbon dew point ; frost point

12/246
Nr opisu: 0000094986
Ekspansja gazu ziemnego na stacjach redukcyjno-pomiarowych.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Paweł Bargiel, Wojciech Kostowski.
W: Polski Mix Energetyczny 2014. PME 2014. Konferencja, Ustroń, 15-17 października 2014. Zeszyt streszczeń referatów. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2014, s. 103
Toż w jęz. ang. s. 103

ekspansja gazu ; stacja redukcyjna ; stacja pomiarowa

gas expansion ; reduction station ; measuring station

13/246
Nr opisu: 0000095946
Gazowe układy mikrokogeneracji gazowej w energetyce komunalnej i rozproszonej.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 476

14/246
Nr opisu: 0000092443
Zastosowania układów mikrokogeneracji gazowej w budynkach.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-Rynek Energ. 2014 nr 3, s. 58-62, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

mikrokogeneracja ; paliwo gazowe ; efektywność energetyczna ; efektywność ekonomiczna

microgeneration ; gaseous fuel ; energy effectiveness ; economic effectiveness

15/246
Nr opisu: 0000088253
Energetyka gazowa 2013. EG 2013. Materiały V konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 9-11 października 2013. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka.
Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2013, 404 s.

16/246
Nr opisu: 0000107674
Energetyka gazowa 2013. EG 2013. Materiały V konferencji naukowo-technicznej, Zawiercie, 9-11 października 2013. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. Łukasza Barteli, Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza i Janusza Skorka.
Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2013, 516 s.

17/246
Nr opisu: 0000086825
Zastosowanie ekspanderów na stacjach redukcyjnych w polskim systemie przesyłu i dystrybucji gazu.
[Aut.]: Wojciech Kostowski, Janusz** Skorek, Paweł Bargiel.
-Wiad. Naft. Gazow. 2013 R. 16 nr 7, s. 9-15, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

stacja redukcyjna ; przesył gazu ; dystrybucja gazu ; ekspander

reduction station ; gas transmission ; gas distribution ; expander

18/246
Nr opisu: 0000077783   
Application of IR thermography for evaluating the integrity of a natural gas delivery station.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, Janusz** Skorek, Karol* Jędrasiak, Krzysztof Daniec, Wojciech Kostowski, Roman Koteras, Adam Czornik, Barbara* Mendecka, D. Jarczyk, D. Kasprzak.
W: 13th International Carpathian Control Conference. ICCC 2012, Podbanske, Slovakia, 28-31 May 2012. [B.m.] : [Institute of Electrical and Electronics Engineers], 2012, s. 515-520, bibliogr. 10 poz.

przetwarzanie obrazów ; wykrywanie wycieków gazu ; termogram

image processing ; gas leaks detection ; thermogram

19/246
Nr opisu: 0000081212   
Gazowe układy kogeneracyjne małej mocy.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-Power Ind. 2012 nr 3, s. 32-36, bibliogr. 4 poz.

CHP ; układ kogeneracyjny małej mocy ; efektywność ekonomiczna

CHP ; small scale cogeneration system ; economic efficiency

20/246
Nr opisu: 0000077923   
Real gas flow simulation in damaged distribution pipelines.
[Aut.]: Edward** Kostowski, Janusz** Skorek.
-Energy 2012 vol. 45 iss. 1, s. 481-488, bibliogr. 17 poz.
Referat wygłoszony na: The 24th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy, ECOS 2011. Impact Factor 3.651. Punktacja MNiSW 40.000

symulacja przepływu ; gaz rzeczywisty ; awaria rurociągu ; wyciek ; współczynnik wypływu ; sieć gazowa

flow simulation ; real gas ; pipeline failure ; leakage ; discharge coefficient ; gas network

21/246
Nr opisu: 0000074379   
Technical and economical analysis of exploitation of gas fired small scale combined heat and power systems in Poland.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-Arch. Energ. 2012 t. 42 nr 1, s. 39-51, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

układ CHP ; układ kogeneracyjny

Combined Heat and Power ; cogeneration system

22/246
Nr opisu: 0000076720
Techniczne i ekonomiczne aspekty budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-Wiad. Gór. 2012 R. 63 nr 12, s. 737-744, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

układ kogeneracyjny małej mocy ; układ CHP ; energetyka rozproszona

small scale cogeneration system ; CHP system ; distributed power engineering

23/246
Nr opisu: 0000070969
Techniczno-ekonomiczna analiza porównawcza budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy z silnikiem tłokowym lub turbiną gazową.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-INSTAL 2012 nr 2, s. 28-33, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

układ CHP ; silnik tłokowy ; turbina gazowa ; układ kogeneracyjny małej mocy

CHP system ; reciprocating engine ; gas turbine ; small scale cogeneration system

24/246
Nr opisu: 0000073776
Uwarunkowania budowy gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-Rynek Instal. 2012 R. 20 nr 9, s. 28-35, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

układ CHP ; układ kogeneracyjny ; energia gazowa

CHP system ; cogeneration system ; gas energy

25/246
Nr opisu: 0000082901
Vademecum gazownika. T. 3, Użytkowanie gazu ziemnego i instalacje gazowe.
[Aut.]: A. Barczyński, P. Barczyński, A. Froński, Z. Gebhardt, Krzysztof* Górny, H. Grabowski, J. Jewulski, Wojciech Kostowski, Ł. Jęczmionek, J. Molenda, S. Olesiak, M. Rudkowski, Janusz** Skorek, R. Wojtowicz.
Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2012, 506 s.

26/246
Nr opisu: 0000069679
Zastosowanie symulacji energetycznej do oceny wpływu cech architektonicznych budynku na zużycie energii nieodnawialnej.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-INSTAL 2012 nr 1, s. 3-7, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zużycie energii ; energia odnawialna ; budynek niskoenergetyczny ; symulacja energetyczna

energy consumption ; renewable energy ; low energy building ; energy simulation

27/246
Nr opisu: 0000077938
Techniczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju energetyki gazowej w Polsce.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-Energ. Gazow. 2011 nr 1, s. 10-15

28/246
Nr opisu: 0000055218
Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji ciepłowni komunalnej zintegrowanej z turbiną gazową i termicznym zgazowaniem biomasy.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Krzysztof* Górny.
-INSTAL 2010 nr 1, s. 2-7, bibliogr. 12 poz.

biomasa ; turbina gazowa ; zgazowanie biomasy ; ciepłownictwo

biomass ; gas turbine ; biomass gasification ; heat engineering

29/246
Nr opisu: 0000058988
Analiza techniczno-ekonomiczna nadbudowy węglowej ciepłowni miejskiej układem kogeneracyjnym z gazowym silnikiem tłokowym lub turbiną gazową.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-INSTAL 2010 nr 9, s. 6-11, bibliogr. 8 poz.

turbina gazowa ; silnik gazowy ; ciepłownictwo

gas turbine ; gas engine ; heat engineering

30/246
Nr opisu: 0000067727
Techniczne i ekonomiczne aspekty rozwoju energetyki gazowej w Polsce.
[Aut.]: Janusz** Skorek, B. Pilch.
W: II Kongres Polskiego Przemysłu Gazowniczego. Central European Gas Congress. Gaz ziemny paliwem XXI wieku. Nowe wyzwania rynku gazu ziemnego w Europie Środkowej, Wisła, 26-28 października 2010 r.. Warszawa : IGG, 2010, s. 83-97

31/246
Nr opisu: 0000059167
Wybrane problemy rozwoju narzędzi numerycznych do deterministycznych analiz bezpieczeństwa reaktorów jądrowych.
[Aut.]: Tomasz Bury, Jan** Składzień, Janusz** Skorek.
W: Systemy, technologie i urządzenia energetyczne. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. J. Talera. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010, s. 357-366, bibliogr. 11 poz.

analiza bezpieczeństwa ; reaktor jądrowy ; awaria

safety analysis ; nuclear reactor ; failure

32/246
Nr opisu: 0000058718
Analiza techniczno-ekonomiczna nadbudowy ciepłowni komunalnej członem z turbiną gazową i termicznym zgazowaniem biomasy.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Krzysztof* Górny.
W: Współczesne problemy energetyki gazowej i gazownictwa. Praca zbiorowa. Pod red.: Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka, Andrzeja Walewskiego. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2009, s. 353-370, bibliogr. 15 poz.
Toż na CD-ROM

zgazowanie biomasy ; ciepłownia komunalna ; nadbudowa turbiną gazową ; elektrociepłownia ; analiza techniczna ; analiza ekonomiczna

biomass gasification ; municipal heating plant ; repowering with gas turbine installation ; power plant ; technical analysis ; economic analysis

33/246
Nr opisu: 0000058715
Analiza termodynamiczna układu gazowo-parowego z ciśnieniową wytwornicą pary.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jarosław* Zogłowek.
W: Współczesne problemy energetyki gazowej i gazownictwa. Praca zbiorowa. Pod red.: Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka, Andrzeja Walewskiego. Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2009, s. 285-303, bibliogr. 8 poz.
Toż na CD-ROM

układ gazowo-parowy ; ciśnieniowa wytwornica pary ; analiza termodynamiczna ; sprawność energetyczna

gas-steam system ; pressure steam generator ; thermodynamic analysis ; energy efficiency

34/246
Nr opisu: 0000056838   
Identification of the heat fluxes and thermal resistance on the ingot-mould surface in continuous casting of metals.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, Janusz** Skorek, Andrzej Sachajdak.
-Inverse Probl. Sci. Eng. 2009 vol. 17 iss. 3, s. 399-409, bibliogr. 11 poz.

zagadnienie odwrotne ; zagadnienie Stefana ; przewodzenie ciepła

inverse problem ; Stefan problem ; heat conduction

35/246
Nr opisu: 0000058721
Współczesne problemy energetyki gazowej i gazownictwa. Praca zbiorowa. Pod red.: Jacka Kaliny, Janusza Kotowicza, Janusza Skorka, Andrzeja Walewskiego.
Gliwice : Wydaw. Instytutu Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2009

paliwo gazowe ; biogaz ; dystrybucja gazu ; przemysł gazowniczy ; energetyka gazowa

gaseous fuel ; biogas ; gas distribution ; gas industry ; gas power engineering

36/246
Nr opisu: 0000050142
Analiza wpływu podstawowych parametrów technicznych na zmianę sprawności obiegu turbiny gazowej.
[Aut.]: Krzysztof* Górny, Janusz** Skorek.
W: Termodynamika w nauce i gospodarce. T. 1. Pod red. Z. Gnutka, W. Gajewskiego. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 337-342, bibliogr. 6 poz.

turbina gazowa ; obieg Carnota

gas turbine ; Carnot cycle

37/246
Nr opisu: 0000050105
Optymalizacja ekonomiczna wykorzystania kogeneracji gazowej w ciepłowni komunalnej opalanej węglem.
[Aut.]: M. Tańczuk, Janusz** Skorek.
W: Termodynamika w nauce i gospodarce. T. 2. Pod red. Z. Gnutka, W. Gajewskiego. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 433-447, bibliogr. 7 poz.

kogeneracja gazowa ; optymalizacja ; algorytm optymalizacyjny ; analiza opłacalności ; CHP ; ciepłownia komunalna

gas cogeneration ; optimization ; optimization algorithm ; profitability analysis ; CHP ; municipal heating plant

38/246
Nr opisu: 0000042164
Układy energetyczne zintegrowane ze zgazowaniem biomasy.
[Aut.]: Tadeusz** Chmielniak, Janusz** Skorek, Jacek Kalina, Sebastian Lepszy.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 280 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 172)

biomasa ; układ energetyczny ; zgazowanie biomasy

biomass ; energy system ; biomass gasification

39/246
Nr opisu: 0000051092
Uwarunkowania techniczne nadbudowy ciepłowni komunalnej członem zintegrowanym z termicznym zgazowaniem biomasy.
[Aut.]: Krzysztof* Górny, Janusz** Skorek.
-Systems 2008 vol. 13 spec. iss. 1, s. 179-185

40/246
Nr opisu: 0000086992
Analiza pracy układu skojarzonego z silnikami spalinowymi zasilanymi biogazem z oczyszczalni ścieków w Opolu.
[Aut.]: Janusz** Skorek, M. Tańczuk, K. Siejka.
-INSTAL 2007 nr 3, s. 29-34, bibliogr. 6 poz.

układ kogeneracyjny ; biogaz ; sprawność wytwarzania energii elektrycznej ; opłacalność ekonomiczna

cogeneration system ; biogas ; efficiency of electricity generation ; cost-effectiveness

41/246
Nr opisu: 0000086934
Aspekty techniczne i ekonomiczne eksploatacji małego układu kogeneracyjnego zasilanego biogazem w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Opolu.
[Aut.]: Janusz** Skorek, M. Tańczuk, K. Siejka.
W: Kogeneracja rozproszona. Równoczesne wytwarzanie ciepła i prądu w gminie i w przedsiębiorstwie. Pod red. Mariusza Tańczuka, Piotra Bębenka. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2007, s. 71-87, bibliogr. 6 poz.

układ kogeneracyjny ; biogaz ; oczyszczalnia ścieków ; opłacalność ekonomiczna

cogeneration system ; biogas ; wastewater treatment plant ; cost-effectiveness

42/246
Nr opisu: 0000077854   
Identification of the heat fluxes and thermal resistance on the ingot-mould surface in continuous casting of metals.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, Janusz** Skorek, Andrzej Sachajdak.
W: Inverse Problems, Design and Optimization Symposium. IPDO2007, Miami, Florida, U.S.A., April 16-18, 2007 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2007, (plik pdf) s. 1-7, bibliogr. 11 poz.
Dostępny w Internecie: http://www.ipdos.org/ipdo2007/papers/P-ipdo-063/P-ipdo-063.pdf [dostęp 11 lutego 2013]

43/246
Nr opisu: 0000024082
Metodologia doboru układu dla projektów gazowej kogeneracji rozproszonej.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
-INSTAL 2007 nr 2, s. 48-55, bibliogr. 7 poz.

układ CHP ; kogeneracja rozproszona ; charakterystyka energetyczna

CHP ; distributed cogeneration ; energy performance

44/246
Nr opisu: 0000086937
Opłacalność wykorzystania kogeneracji gazowej w ciepłowniach komunalnych opalanych węglem. Optymalizacja ekonomiczna.
[Aut.]: Janusz** Skorek, M. Tańczuk.
W: Kogeneracja rozproszona. Równoczesne wytwarzanie ciepła i prądu w gminie i w przedsiębiorstwie. Pod red. Mariusza Tańczuka, Piotra Bębenka. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2007, s. 123-142, bibliogr. 7 poz.

kogeneracja gazowa ; opłacalność ekonomiczna ; ciepłownia komunalna

gas cogeneration ; cost-effectiveness ; municipal heating plant

45/246
Nr opisu: 0000086915
Podstawy metodologii doboru gazowych układów CHP małej mocy.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
W: Kogeneracja rozproszona. Równoczesne wytwarzanie ciepła i prądu w gminie i w przedsiębiorstwie. Pod red. Mariusza Tańczuka, Piotra Bębenka. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2007, s. 23-43, bibliogr. 7 poz.

układ CHP ; układ małej mocy ; opłacalność ekonomiczna

CHP system ; small scale energy system ; cost-effectiveness

46/246
Nr opisu: 0000086933
Projekt demonstracyjny kogeneracji w Gminie Gierałtowice.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
W: Kogeneracja rozproszona. Równoczesne wytwarzanie ciepła i prądu w gminie i w przedsiębiorstwie. Pod red. Mariusza Tańczuka, Piotra Bębenka. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2007, s. 45-70, bibliogr. 5 poz.

kogeneracja ; zapotrzebowanie na energię ; projektowanie systemu produkcyjnego

cogeneration ; energy demand ; manufacturing system design

47/246
Nr opisu: 0000028829
Rozproszona kogeneracja komunalna na przykładzie projektu demonstracyjnego w Gminie Gierałtowice.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-INSTAL 2007 nr 6, s. 5-14, bibliogr. 5 poz.

zapotrzebowanie na ciepło ; zapotrzebowanie na energię ; zapotrzebowanie na wodę ; kogeneracja ; Paniówki

heat demand ; energy demand ; water demand ; cogeneration ; Paniówki

48/246
Nr opisu: 0000030717
Technical and economic analysis of the CHP system with IC engine fuelled by digestion gas from sewage treatment plant.
[Aut.]: Janusz** Skorek, M. Tańczuk, K. Siejka.
-Pol. J. Environ. Stud. 2007 vol. 16 no. 2A, pt 3, s. 609-612, bibliogr. 2 poz.

fermentacja osadu ; biogaz ; gaz gnilny ; blok elektrociepłowniczy ; blok bio-elektrociepłowniczy ; kogeneracja w małej skali ; kogeneracja rozproszona

sludge digestion ; biogas ; sewage gas ; CHP unit ; bio-CHP unit ; small-scale cogeneration ; distributed cogeneration

49/246
Nr opisu: 0000086988
Techniczne i ekonomiczne aspekty budowy układów kogeneracyjnych.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-Ochr. Środ. Branż. Mag. Przem. 2007 nr 2, s. 40-43

50/246
Nr opisu: 0000025741
Układ kogeneracyjny zintegrowany ze zgazowaniem biomasy z odpadów drzewnych.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-INSTAL 2007 nr 4, s. 2-10, bibliogr. 9 poz.

zakład meblarski ; odpady drzewne ; biomasa ; zgazowanie biomasy

furniture company ; wood waste ; biomass ; biomass gasification

51/246
Nr opisu: 0000086936
Układ technologiczny wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z odpadów drzewnych.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
W: Kogeneracja rozproszona. Równoczesne wytwarzanie ciepła i prądu w gminie i w przedsiębiorstwie. Pod red. Mariusza Tańczuka, Piotra Bębenka. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2007, s. 89-110, bibliogr. 9 poz.

wytwarzanie energii elektrycznej ; odpady drzewne ; analiza ekonomiczna ; zgazowanie biomasy

electricity generation ; wood waste ; cost-effectiveness ; biomass gasification

52/246
Nr opisu: 0000086913
Uwarunkowania energetyczne i ekonomiczne rozwoju technologii kogeneracji rozproszonej.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
W: Kogeneracja rozproszona. Równoczesne wytwarzanie ciepła i prądu w gminie i w przedsiębiorstwie. Pod red. Mariusza Tańczuka, Piotra Bębenka. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2007, s. 9-22, bibliogr. 6 poz.

kogeneracja rozproszona ; opłacalność ekonomiczna ; kogeneracja

distributed cogeneration ; cost-effectiveness ; cogeneration

53/246
Nr opisu: 0000086989
Zasady doboru układów kogeneracyjnych małej mocy.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
-Ochr. Środ. Branż. Mag. Przem. 2007 nr 3, s. 50-56

54/246
Nr opisu: 0000024166
Badania kotła gazowego do zabudowy w modułowych kotłowniach kontenerowych.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek, M. Skowron.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa X Konferencja Kotłowa 2006, Szczyrk, Orle Gniazdo, 17-20 października 2006. T. 1. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2006, s. 459-479 (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 16 1506-9702)

modułowy kocioł gazowy ; kotłownia kontenerowa ; efektywność energetyczna

modular gas boiler ; container boiler room ; energy efficiency

55/246
Nr opisu: 0000086910
Cost effective operation of boiler plant with embeded gas engine cogeneration module.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Proceedings of the 19th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2006, Aghia Pelagia, Crete, Greece, 12-14 July, 2006. Vol. 3. Eds.: Ch. Frangopoulos, C. D. Rakopoulos, G. Tsatsaronis. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 1201-1209

56/246
Nr opisu: 0000025615
Ogrzewanie niskoegzergetyczne.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Henryk** Foit.
W: Analiza możliwości zmniejszenia niedoskonałości termodynamicznej procesów zaopatrzenia w elektryczność, ciepło i chłód w aspekcie zrównoważonego rozwoju kraju. Pod red.: Andrzeja Ziębika, Jana Szarguta, Wojciecha Stanka. Polska Akademia Nauk. Wydział IV Nauk Technicznych. Komitet Termodynamiki i Spalania. Warszawa : [Polska Akademia Nauk. Wydział IV Nauk Technicznych. Komitet Termodynamiki i Spalania], 2006, s. 101-127, bibliogr. 16 poz.

niskoegzergetyczny układ ogrzewania ; system grzewczy ; źródło ciepła ; wentylacja mechaniczna

low exergy system for heating ; heating system ; heat source ; mechanical ventilation

57/246
Nr opisu: 0000030899
Perspektywy rozwoju rynku technologii i urządzeń kogeneracyjnych w kontekście wdrożenia Dyrektywy CHP.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
-Energ. Pieniądze Środ. 2006 nr 5, s. 39-43

58/246
Nr opisu: 0000086987
Small scale biogas-fuelled CHP.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina, M. Tańczuk.
-Zesz. Nauk. POpol., Inż. Środ. 2006 z. 5, s. 97-110, bibliogr. 15 poz.

układ kogeneracyjny małej mocy ; biopaliwo ; układ CHP

small scale cogeneration system ; biofuel ; CHP system

59/246
Nr opisu: 0000025298   
Small-scale co-generation for building applications - Nergy demand analysis at demonstration site and optimal sizing of the chp plant.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-J. Civ. Eng. Manage. 2006 vol. 12 iss. 1, s. 5-13, bibliogr. 6 poz.

zapotrzebowanie na energię ; produkcja skojarzona ; budynek ; zmienność obciążenia elektroenergetycznego ; optymalizacja ; silnik gazowy ; turbina gazowa

energy demand ; cogeneration ; building ; electrical load variation ; optimization ; gas engine ; gas turbine

60/246
Nr opisu: 0000029035
Technologiczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rozproszonej kogeneracji gazowej.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 83-86

kogeneracja gazowa ; układ skojarzony ; układ kogeneracyjny

gas cogeneration ; combined heat and power system ; cogeneration system

61/246
Nr opisu: 0000021091
Thermodynamic analysis of the compressed-air energy storage systems operation.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Krzysztof* Banasiak.
-Inż. Chem. Proces. 2006 t. 27 z. 1, s. 187-200, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.098

analiza termodynamiczna ; sprężone powietrze ; magazynowanie energii elektrycznej

thermodynamic analysis ; compressed air ; electricity storage

62/246
Nr opisu: 0000024208
Układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 250 kW, zintegrowany ze zgazowaniem drewna - projekt demonstracyjny.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek, M. Skowron.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa X Konferencja Kotłowa 2006, Szczyrk, Orle Gniazdo, 17-20 października 2006. T. 4. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2006, s. 387-392 (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 16 1506-9702)

zgazowanie biomasy ; zgazowanie drewna ; układ kogeneracyjny ; nośnik energii

biomass gasification ; wood gasification ; cogeneration system ; energy carrier

63/246
Nr opisu: 0000020461   
Uwarunkowania technologiczne budowy układów energetycznych zintegrowanycvh z termicznym zgazowaniem biomasy.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Energetyka 2006 nr 7, s. 537-545, bibliogr. 16 poz.

biomasa ; zgazowanie biomasy ; energetyka ; układ energetyczny

biomass ; biomass gasification ; power engineering ; energy system

64/246
Nr opisu: 0000029034
Współpraca małego gazowego źródła kogeneracyjnego z lokalnym układem grzewczym.
[Aut.]: Andrzej Latko, Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 81-83

układ grzewczy ; kogeneracja gazowa ; audyt energetyczny ; projekt demonstracyjny ; energia elektryczna

heating system ; gas cogeneration ; energy audit ; demonstration project ; electricity

65/246
Nr opisu: 0000023110   
Wyznaczanie strumienia gazu wypływającego z uszkodzonych gazowych sieci dystrybucyjnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Wojciech Kostowski.
Gliwice, 2006, 163 s., bibliogr. 76 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz** Skorek

gaz ziemny ; sieć dystrybucji ; gazociąg ; modelowanie numeryczne ; uszkodzenie ; przepływ gazu

natural gas ; gas distribution ; gas piping ; numerical modelling ; damage ; gas flow

66/246
Nr opisu: 0000024159
Zagadnienia konstrukcyjne i eksploatacyjne układów wytwarzania energii elektrycznej zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy w reaktorach ze złożem stałym.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa X Konferencja Kotłowa 2006, Szczyrk, Orle Gniazdo, 17-20 października 2006. T. 1. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2006, s. 441-457, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 16 1506-9702)

biomasa ; zgazowanie biomasy ; reaktor ze złożem stałym ; układ energetyczny

biomass ; biomass gasification ; fixed bed reactor ; energy system

67/246
Nr opisu: 0000030929
Zastosowanie pomiarowych charakterystyk przepływowych uszkodzeń gazociągów w symulacji sieci gazowych.
[Aut.]: Wojciech Kostowski, Janusz** Skorek.
-Inż. Chem. Proces. 2006 t. 27 z. 2, s. 579-596, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.098

charakterystyka przepływowa ; uszkodzenie gazociągu ; sieć gazowa ; symulacja komputerowa

flow characteristics ; pipeline failure ; gas network ; computer simulation

68/246
Nr opisu: 0000022016
Analiza eksperymentalna i numeryczna wypływu czynnika z uszkodzonego gazociągu.
[Aut.]: Wojciech Kostowski, Janusz** Skorek.
W: Materiały XIX Zjazdu Termodynamików, Gdańsk - Sopot, 5-8.09.2005. Komitet Termodynamiki i Spalania PAN, Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku. Pruszcz Gdański : Wydaw. AGNI, 2005, s. 221-222
Toż na CD-ROM

uszkodzenie gazociągu ; wyciek ; przepływ gazu ; współczynnik wypływu ; sieć gazowa ; obliczenia symulacyjne ; analiza eksperymentalna ; analiza numeryczna

gas piping damage ; leakage ; gas flow ; discharge coefficient ; gas network ; simulation calculations ; experimental analysis ; numerical analysis

69/246
Nr opisu: 0000087260
Analiza opłacalności gazowych układów kogeneracyjnych w energetyce rozproszonej.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
W: Gazterm 2005. Perspektywy rozwoju gazownictwa na tle polskiego rynku energii. VIII Krajowa konferencja, Międzyzdroje, 23-25 maja 2005. [B.m. ] : [b.w.], 2005, s. 103-120

70/246
Nr opisu: 0000014620
Aspekty techniczne i projektowe budowy dwupaliwowych bloków gazowo-parowych w procesie modernizacji krajowych elektrowni węglowych.
[Aut.]: Janusz** Skorek, A. Drzozga, M. Warzyc.
W: Energetyka gazowa. Międzynarodowa III konferencja naukowo-techniczna 2005, Szczyrk, Orle Gniazdo, 19-21 kwietnia 2005 r. = Energy from gas. International III scientific and technical conference 2005. T. 1. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Centrum Doskonałości OPTI_Energy. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2005, s. 159-182, bibliogr. 41 poz.

71/246
Nr opisu: 0000011921
Energy demand analysis and optimal sizing of the CHP plant for building applications.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Kongres nauki Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z okazji 60-lecia Uczelni. 50-lecie kierunku Inżynieria Środowiska. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 207-217, bibliogr. 6 poz.

układ kogeneracyjny ; budynek ; nośnik energii ; dobór urządzeń ; optymalizacja ; konfiguracja

cogeneration system ; building ; energy carrier ; selection of devices ; optimization ; configuration

72/246
Nr opisu: 0000065627
Gazowe układy kogeneracyjne.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2005, 519 s., bibliogr.

energetyka gazowa ; układ gazowy małej mocy ; paliwo gazowe ; elektrociepłownia ; wytwarzanie energii elektrycznej

gas power engineering ; gas system for low power ; gaseous fuel ; heat and power plant ; electricity generation

73/246
Nr opisu: 0000019829
Inverse approach and sensitivity analysis for identification of ingot-mould thermal resistance in continuous casting of metals.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, Janusz** Skorek.
-Int. J. Comput. Fluid Dyn. 2005 vol. 19 iss. 6, s. 429-436, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.434

74/246
Nr opisu: 0000015286   
Maksymalizacja efektu ekonomicznego pracy małego, wydzielonego źródła ciepła i energii elektrycznej.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R. 36 nr 10, s. 3-9, bibliogr. 7 poz.

75/246
Nr opisu: 0000018151
Modelling of power systems by GateCycleTM computer package.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
W: Modelling of energy systems. International workshop for PhD students, Gliwice, Poland, 5-8 July 2005. Ed. by Ryszard A. Białecki. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], [2005], s. 83-88, bibliogr. 3 poz.

model termodynamiczny ; system elektroenergetyczny ; GateCycleTM

thermodynamic model ; power system ; GateCycleTM

76/246
Nr opisu: 0000014651
Optymalizacja energetyczna i ekonomiczna nadbudowy węglowej ciepłowni komunalnej turbiną gazową.
[Aut.]: Janusz** Skorek, M. Tańczuk.
W: Energetyka gazowa. Międzynarodowa III konferencja naukowo-techniczna 2005, Szczyrk, Orle Gniazdo, 19-21 kwietnia 2005 r. = Energy from gas. International III scientific and technical conference 2005. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Centrum Doskonałości OPTI_Energy. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2005, s. 249-270, bibliogr. 6 poz.

77/246
Nr opisu: 0000021086
Optymalizacja techniczna i ekonomiczna nadbudowy węglowej ciepłowni komunalnej turbiną gazową.
[Aut.]: Janusz** Skorek, M. Tańczuk.
-Inż. Chem. Proces. 2005 t. 26 z. 4, s. 889-905, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.087

ciepłownia komunalna ; CHP ; turbina gazowa ; kocioł odzyskowy ; kocioł wodny ; optymalizacja ekonomiczna ; optymalizacja energetyczna

municipal heating plant ; CHP ; gas turbine ; heat recovery steam generator ; water boiler ; economic optimization ; energy optimization

78/246
Nr opisu: 0000014650
Potencjał zastosowania paliw gazowych do rozproszonego, skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w Polsce.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
W: Energetyka gazowa. Międzynarodowa III konferencja naukowo-techniczna 2005, Szczyrk, Orle Gniazdo, 19-21 kwietnia 2005 r. = Energy from gas. International III scientific and technical conference 2005. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Centrum Doskonałości OPTI_Energy. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2005, s. 215-247, bibliogr. 25 poz.

79/246
Nr opisu: 0000014633
Projekt demonstracyjny źródła ciepła i energii elektrycznej dla kompleksu budynków - wyniki projektowania wstępnego.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek, Andrzej Latko.
W: Energetyka gazowa. Międzynarodowa III konferencja naukowo-techniczna 2005, Szczyrk, Orle Gniazdo, 19-21 kwietnia 2005 r. = Energy from gas. International III scientific and technical conference 2005. T. 1. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Centrum Doskonałości OPTI_Energy. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2005, s. 289-318

80/246
Nr opisu: 0000014272   
Thermodynamic and economic analysis of heat storage application in co-generation systems.
[Aut.]: Wojciech Kostowski, Janusz** Skorek.
-Int. J. Energy Res. 2005 vol. 29 iss. 2, s. 177-188. Impact Factor 0.525

kogeneracja ; magazynowanie ciepła ; wypornościowy zbiornik ciepłej wody ; stratyfikacja

cogeneration ; heat storage ; buoyancy hot water tank ; stratification

81/246
Nr opisu: 0000014732
Thermodynamic aspects of the compressed air energy storage systems performance.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Krzysztof* Banasiak.
W: Energetyka gazowa. Międzynarodowa III konferencja naukowo-techniczna 2005, Szczyrk, Orle Gniazdo, 19-21 kwietnia 2005 r. = Energy from gas. International III scientific and technical conference 2005. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Centrum Doskonałości OPTI_Energy. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2005, s. 199-213, bibliogr. 9 poz.

82/246
Nr opisu: 0000014638
Zastosowanie pomiarowych charakterystyk przepływowych uszkodzeń gazociągów w symulacji sieci gazowych.
[Aut.]: Wojciech Kostowski, Janusz** Skorek.
W: Energetyka gazowa. Międzynarodowa III konferencja naukowo-techniczna 2005, Szczyrk, Orle Gniazdo, 19-21 kwietnia 2005 r. = Energy from gas. International III scientific and technical conference 2005. T. 1. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Centrum Doskonałości OPTI_Energy. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2005, s. 355-373, bibliogr. 9 poz.

83/246
Nr opisu: 0000012754   
Zwiększenie efektywności energetycznej i ekonomicznej skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przez zastosowanie zasobnika ciepła.
[Aut.]: Wojciech Kostowski, Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2005 R. 36 nr 5, s. 8-14, bibliogr. 8 poz.

84/246
Nr opisu: 0000009844
Applying sensitivity analysis for identification of thermal resistance in continuous casting of metals by inverse approach.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, Janusz** Skorek.
-Arch. Thermodyn. 2004 vol. 25 no. 1, s. 3-19, bibliogr. 14 poz.

analiza wrażliwości ; zadanie odwrotne ; MES ; metoda elementów skończonych ; opór cieplny ; metoda najmniejszych kwadratów

sensitivity analysis ; inverse problem ; FEM ; finite element method ; thermal resistance ; least squares method

85/246
Nr opisu: 0000010189
Energy and exergy analysis of the low temperature heating systems.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Rafał* Kruppa.
W: Second International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering, Gliwice-Ustroń, Poland, June 21-25, 2004. Eds: Andrzej Ziębik [i in.]. Institute of Thermal Technology Silesian University of Technology, Commision of Energy Engineering Polish Academy of Sciences, Centre of Excellence OPTI_Energy. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2004, s. 317-326, bibliogr. 5 poz.

instalacja grzewcza ; analiza egzergii ; zużycie energii ; pompa ciepła ; kocioł ; skraplanie

heating system ; exergy analysis ; energy consumption ; heat pump ; boiler ; condensing

86/246
Nr opisu: 0000008271
Inverse finite element technique for identification of thermal resistane of gas-gap between the ingot and mould in continuous casting of metals.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, Janusz** Skorek.
-Inverse Probl. Eng. 2004 vol. 12 iss. 2, s. 141-155, bibliogr. 18 poz.

87/246
Nr opisu: 0000086850
Low-temperature heating systems - energy and egzergy aspects.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Rafał* Kruppa.
W: Energy supply for modern buildings. Summer school, Gliwice, September 21-24, 2004. Thematic area: Building cooling, heating and power. Ed. Jacek Kalina. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2004, s. 157-169, bibliogr. 5 poz.

88/246
Nr opisu: 0000013253   
Możliwości wykorzystania metanu z pokładów węgla w niemieckich i polskich kopalniach.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
W: Energie odnawialne w Niemczech i w Polsce w świetle przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Konferencja naukowo-techniczna, Łódź, Polska, 6-7 maja 2004. Red. J. Krysiński. Łódź : Instytut Maszyn Przepływowych. Politechnika Łódzka, 2004, s. 1-14, bibliogr. 20 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej ; Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery ; nr 125)

89/246
Nr opisu: 0000008638   
Projekt demonstracyjny małego gazowego źródła kogeneracyjnego.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek, Tadeusz** Rodacki, Andrzej Latko.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 5, s. 21-24,44, bibliogr. 5 poz.

90/246
Nr opisu: 0000086930
Small-scale cogeneration for building applications. Pt 1, Energy demand analysis at demonstration site.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Energy for buildings. Proceedings of the 6th international conference, Vilnius, Lithuania, October 7-8, 2004. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2004, s. 76-83

91/246
Nr opisu: 0000086944
Small-scale cogeneration for building applications. Pt 2. Optimal sizing of the CHP plant.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Energy for buildings. Proceedings of the 6th International Conference, Vilnius, Lithuania, October 7-8, 2004. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House "Technika", 2004, s. 84-93

92/246
Nr opisu: 0000008645   
Wpływ mocy cieplnej sprężarkowej pompy ciepła na wskaźniki techniczno-ekonomiczne pracy układu ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
[Aut.]: Rafał* Kruppa, Janusz** Skorek.
-Ciepłow. Ogrzew. Went. 2004 R. 35 nr 4, s. 9-15, bibliogr. 6 poz.

93/246
Nr opisu: 0000010427
Współczesne narzędzia obliczeniowe w inżynierii energetycznej. [Ed. Ryszard A. Białecki].
[Aut.]: Ryszard Białecki, Grzegorz Kokot, Janusz** Skorek, Ireneusz Szczygieł, Gabriel Węcel, Włodzimierz Wróblewski, Marek Wyleżoł.
Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2004, 79 s., bibliogr.
Seminarium dla pracowników przemysłu, Gliwice, Politechnika Śląska, 25-26 listopad 2004

94/246
Nr opisu: 0000008599
Współpraca małego, gazowego źródła kogeneracyjnego z lokalnym układem grzewczym i siecią elektroenergetyczną, z uwzględnieniem możliwości pracy na wydzielone odbiory elektryczne. Projekt demonstracyjny.
[Aut.]: Jacek Kalina, Andrzej Latko, Tadeusz** Rodacki, Janusz** Skorek.
-Gosp. Paliw. 2004 nr 5, s. 8-12, bibliogr. 5 poz.

95/246
Nr opisu: 0000013509
Wyznaczanie parametrów termofizycznych materiałów anizotropowych wykorzystując metodę filtracji dynamicznej.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera, Janusz** Skorek.
W: XII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Kraków, 15-18 czerwca 2004. T. 1. Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych [i in.]. [Kraków] : [Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych], 2004, s. 457-465, bibliogr. 10 poz.

96/246
Nr opisu: 0000006896
Analiza numeryczna procesów cieplno-przepływowych przy zmianie fazy.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek.
W: Aktualne problemy energetyki cieplnej. Seminarium poświęcone 80-tej rocznicy urodzin profesora Jana Szarguta, Gliwice, październik 2003. Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2003, s. 101-115, bibliogr. 45 poz.

analiza numeryczna ; zmiana fazy ; przemiana fazowa ; proces cieplny ; proces przepływu

numerical analysis ; phase change ; phase transition ; thermal process ; flow process

97/246
Nr opisu: 0000005707
Analiza termodynamiczna i ekonomiczna modernizacji energetycznego bloku węglowego przez nadbudowę silnikiem gazowym lub turbiną gazową.
[Aut.]: Janusz** Skorek, A. Drzozga.
W: Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej. Seminarium, Gliwice, wrzesień 2003. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2003, s. 107-131, bibliogr. 31 poz.

węglowy blok energetyczny ; nadbudowa turbiną gazową ; analiza termodynamiczna ; analiza ekonomiczna

coal fired power unit ; repowering with gas turbine installation ; thermodynamic analysis ; economic analysis

98/246
Nr opisu: 0000086970
Analysis of thermodynamic performance of the compressed air energy storage system.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Krzysztof* Banasiak.
W: 16th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. Proceedings of ECOS 2003, Copenhagen, Denmark, June 30 - July 2, 2003. Eds: N. Houbak [et al.]. Lyngby : [b.w.], 2003, s. 615-619

99/246
Nr opisu: 0000086972
Biogas-fulled cogeneration system as a highly beneficial solution.
[Aut.]: Janusz** Skorek, M. Tańczuk, R. Ulbrich.
W: Proceedings of the German-Chinese-Polish Symposium Environmental Enginnering = Deutsch-Chinesisch-Polnisches Symposium Umweltschutztechnik = Niemiecko-chińsko-polskie sympozjum Z ochroną środowiska i oszczędzaniem energii w przyszłość, Stuttgart, October 13th-15th, 2003. Ed. by H. Lehmann. [Opole] : [Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej], 2003, s. 475-485 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska 291 Inżynieria Środowiska ; nr 4)

układ kogeneracyjny ; silnik tłokowy ; biogaz ; analiza techniczna ; analiza ekonomiczna ; analiza eksploatacyjna

cogeneration system ; piston engine ; biogas ; technical analysis ; econometric analysis ; maintenance analysis

100/246
Nr opisu: 0000003851
Energetyczne wykorzystanie metanu z pokładów węgla likwidowanych kopalń.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Prz. Gór. 2003 t. 59 nr 7/8, s. 46-51, bibliogr. 14 poz.

metan ; górnictwo podziemne ; wykorzystanie metanu

methane ; underground mining ; methane use

101/246
Nr opisu: 0000086968
Energy and exergy analysis of the low temperature heating systems.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Rafał* Kruppa.
W: 16th International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. Proceedings of ECOS 2003, Copenhagen, Denmark, June 30 - July 2, 2003. Eds: N. Houbak [et al.]. Lyngby : [b.w.], 2003, s. 679-686

102/246
Nr opisu: 0000087152
Identification of the thermal resistance of the gas-gap between the ingot and mould in continuous casting of metals.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, Janusz** Skorek.
W: Modeling of casting, welding, and advanced solidification processes-x. Proceedings from the tenth international conference, Destin, Florida, May 25-30, 2003. Ed. by Doru M. Stefanescu [et al.]. Warrendale : The Minerals, Metals & Materials Society, 2003, s. 725-732

103/246
Nr opisu: 0000087153
Inverse approach for identificatio of the shrinkage gap thermal resistance in continuous casting of metals.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, Janusz** Skorek.
W: 12th Inverse Problems in Engineering Symposium. IPES 2003, Tuscaloosa, Alabama, USA, June 9-10, 2003. [B.m.] : [b.w.], 2003, s. 174-175

104/246
Nr opisu: 0000086965
Novel approach for identification of the thermal resistance of the gas-gap between the ingot and mould in the continous casting of metal.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, Janusz** Skorek.
W: Computational fluid and solid mechanics 2003. Second MIT Conference, June 17-20, 2003. Proceedings. Vol. 1. Ed. K. J. Bathe. Massachusetts Institute of Technology. Amsterdam : Elsevier, 2003, s. 513-517

105/246
Nr opisu: 0000005714
Opłacalność zastosowania układu skojarzonego z turbiną gazową i kotłem odzysknicowym w ciepłowni komunalnej.
[Aut.]: M. Tańczuk, Janusz** Skorek.
W: Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej. Seminarium, Gliwice, wrzesień 2003. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2003, s. 269-278, bibliogr. 3 poz.

ciepłownia komunalna ; turbina gazowa ; kocioł odzyskowy ; opłacalność ekonomiczna

municipal heating plant ; gas turbine ; heat recovery steam generator ; cost-effectiveness

106/246
Nr opisu: 0000006384
Pozyskiwanie i energetyczne wykorzystanie biogazu z biogazowni rolniczych.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek, Jan** Cebula, L. Latocha.
-Gosp. Paliw. 2003 R. 51 nr 12, s. 14-19, bibliogr. 14 poz.

biogaz ; biogazownia rolnicza ; energetyka ; paliwo ; fermentacja metanowa

biogas ; agricultural biogas plant ; power engineering ; fuel ; methane fermentation

107/246
Nr opisu: 0000086984
Problematyka optymalizacji energetyczno-ekonomicznej nadbudowy ciepłowni komunalnej układami CHP z turbiną gazową.
[Aut.]: Janusz** Skorek, M. Tańczuk.
-Ciepłow. Pol. Świecie 2003 vol. 10 nr 9, s. 135-139

108/246
Nr opisu: 0000005708
Problematyka optymalizacji energetyczno-ekonomicznej nadbudowy ciepłowni komunalnych układami CHP z turbiną gazową.
[Aut.]: Janusz** Skorek, M. Tańczuk.
W: Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej. Seminarium, Gliwice, wrzesień 2003. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2003, s. 133-142, bibliogr. 2 poz.

nadbudowa turbiną gazową ; ciepłownia komunalna ; turbina gazowa ; układ CHP

repowering with gas turbine installation ; municipal heating plant ; gas turbine ; CHP system

109/246
Nr opisu: 0000086896
Silniki gazowe w układach kogeneracyjnych.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Silniki gazowe 2003. Konstrukcja, badania, eksploatacja, paliwa odnawialne. VI Międzynarodowa konferencja naukowa, Częstochowa, 2-6.06.2003 r.. Pod red. Adama Dużyńskiego. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2003, s. 412-429 (Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej ; 155 Mechanika ; nr 25)

110/246
Nr opisu: 0000006588   
Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne uwarunkowania kogeneracji w układach gazowych.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina, Edward** Kostowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 2003 z. 139, s. 311-322, bibliogr. 10 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. z. 48

CHP ; układ kogeneracyjny ; produkcja energii

CHP ; cogeneration system ; energy production

111/246
Nr opisu: 0000086971
Thermodynamic analysis of the compressed air energy storage system.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Krzysztof* Banasiak.
W: 9th International Conference on Thermal Energy Storage. Futurestock 2003, Warsaw, Poland, September 1-4, 2003. Proceedings. T. 1. Eds.: R. Domański, M. Jaworski, M. Rebow. Warsaw : Warsaw University of Technology, 2003, s. 179-184

112/246
Nr opisu: 0000006589   
Wybrane aspekty energetyczne i ekologiczne stosowania niskotemperaturowych układów grzewczych.
[Aut.]: Janusz** Skorek, R. Kruppa, Henryk** Foit, Piotr Lubina.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 2003 z. 139, s. 323-336, bibliogr. 7 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. z. 48

układ grzewczy ; ogrzewanie budynku ; zużycie energii ; ciepło

heating system ; building heating ; energy consumption ; heat

113/246
Nr opisu: 0000006899
Wykorzystanie metanu z pokładów węgla. Przykłady z Polski i Niemiec.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina, C. Backhaus, A. Mroz.
W: Aktualne problemy energetyki cieplnej. Seminarium poświęcone 80-tej rocznicy urodzin profesora Jana Szarguta, Gliwice, październik 2003. Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 2003, s. 143-160, bibliogr. 20 poz.
Błędny tytuł referatu: Ocena eksploatacji procesów i systemów energetycznych z zastosowaniem rachunku wyrównawczego dla uwiarygodnienia wyników pomiarów i obliczeń. Tytuł właściwy przejęty ze spisu treści

metan ; pokład węgla ; układ kogeneracyjny ; CHP ; gaz kopalniany

methane ; coal seam ; cogeneration system ; CHP ; mine gas

114/246
Nr opisu: 0000086967
Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układach kogeneracyjnych.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-Rynek Energ. 2003 nr 3, s. 11-17

115/246
Nr opisu: 0000005713
Zasobniki ciepła w układach kogeneracyjnych - aspekty techniczne i ekonomiczne.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Wojciech Kostowski.
W: Kogeneracja w energetyce przemysłowej i komunalnej. Seminarium, Gliwice, wrzesień 2003. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2003, s. 259-268, bibliogr. 7 poz.

akumulacja ciepła ; układ kogeneracyjny ; optymalizacja ekonomiczna

heat accumulation ; cogeneration system ; economic optimization

116/246
Nr opisu: 0000000371
A novel front tracking algorithm in FEM modelling of continuous casting of pure metals.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, Janusz** Skorek.
-Arch. Thermodyn. 2002 vol. 23 no. 3, s. 21-41, bibliogr. 30 poz.

117/246
Nr opisu: 0000086958
Analiza efektywności energetycznej małego układu skojarzonego z zasobnikiem gorącej wody.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Wojciech Kostowski.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1085-1092 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

118/246
Nr opisu: 0000086959
Analiza egzergetyczna procesu ogrzewania budynków mieszkalnych.
[Aut.]: Janusz** Skorek, R. Kruppa.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r. T. 4. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1093-1102 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22)

119/246
Nr opisu: 0000003401
Analiza techniczno-ekonomiczna eksploatacji układu kogeneracyjnego na bazie silnika zasilanego biogazem z miejskiej oczyszczalni ścieków w Opolu.
[Aut.]: Janusz** Skorek, M. Tańczuk, S. Chyliński.
W: Energetyka gazowa. II Konferencja naukowo-techniczna 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 23-26 kwietnia 2002 r.. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 143-160, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 9 1506-9702)

120/246
Nr opisu: 0000003406
Analiza techniczno-ekonomiczna modernizacji węglowego bloku parowego o mocy 50 MW przez nadbudowę turbiną gazową.
[Aut.]: Janusz** Skorek, A. Drzozga.
W: Energetyka gazowa. II Konferencja naukowo-techniczna 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 23-26 kwietnia 2002 r.. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 51-72, bibliogr. 23 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 9 1506-9702)

121/246
Nr opisu: 0000000448   
Analiza techniczno-ekonomiczna opłacalności nadbudowy węglowej elektrociepłowni parowej turbiną gazową i kotłem odzyskowym.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina, R. Bartnik, W. Sawicki.
-Energetyka 2002 nr 4, s. 195-201, bibliogr. 7 poz.

122/246
Nr opisu: 0000086962
Analiza wpływu nawilżania sprężonego powietrza na wskaźniki pracy turbiny gazowej.
[Aut.]: Janusz** Skorek, A. Mateja.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 3. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 763-772 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 3)

123/246
Nr opisu: 0000003402
Analiza wpływu wtrysku wody do powietrza przed sprężarką na moc i sprawność turbiny gazowej.
[Aut.]: Janusz** Skorek, A. Mateja.
W: Energetyka gazowa. II Konferencja naukowo-techniczna 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 23-26 kwietnia 2002 r.. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 129-142, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 9 1506-9702)

124/246
Nr opisu: 0000003403
Analiza zastosowania zasobników ciepła w małych układach skojarzonych.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Wojciech Kostowski.
W: Energetyka gazowa. II Konferencja naukowo-techniczna 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 23-26 kwietnia 2002 r.. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 119-128, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 9 1506-9702)

125/246
Nr opisu: 0000086963
Analysis of exergy losses in domestic heating systems.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Rafał* Kruppa.
W: Proceedings of the 15th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2002, Berlin, Germany, July 3-5, 2002. Eds: G. Tsatsaronis [et al.]. Berlin : Institute for Energy Engineering, 2002, s. 1462-1465

126/246
Nr opisu: 0000003404
Efektywność ekonomiczna gazowych układów kogeneracyjnych.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
W: Energetyka gazowa. II Konferencja naukowo-techniczna 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 23-26 kwietnia 2002 r.. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 91-117, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 9 1506-9702)

127/246
Nr opisu: 0000086956
Identyfikacja oporu cieplnego pomiędzy wlewkiem i krystalizatorem w procesie ciągłego odlewania metali.
[Aut.]: Aleksander Nawrat, Janusz** Skorek.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 3. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 801-808 (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 3)

128/246
Nr opisu: 0000012901   
Identyfikacja parametrów termicznych i eksploatacyjnych w procesie ciągłego odlewania metali. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Aleksander Nawrat.
Gliwice, 2002, 129 s., bibliogr. 148 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Matematyczno-Fizyczny. Promotor: dr hab. inż. Janusz** Skorek

129/246
Nr opisu: 0000003484
ITT research on direct and inverse methods for solving various fields of engineering and physics.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Andrzej Józef Nowak, Zbigniew** Rudnicki, Janusz** Skorek.
W: The First UCF - SUT [University of Central Florida - Silesian University of Technology] Seminar, Niedzica Castle, Poland, June 7-9, 2002. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], [2002], dysk optyczny (CD-ROM) 70 slajdów

130/246
Nr opisu: 0000004704
ITT research on direct and inverse methods for solving various fields of engineering and physics.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Andrzej Józef Nowak, Zbigniew** Rudnicki, Janusz** Skorek.
W: The First UCF - SUT [University of Central Florida - Silesian University of Technology] Seminar, Niedzica Castle, Poland, June, 7-9, 2002. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 1-2, bibliogr. 12 poz.

131/246
Nr opisu: 0000086935
Model pracy zasobnika ciepła zintegrowanego z małym układem skojarzonym.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Wojciech Kostowski.
W: XVIII Zjazd Termodynamików, 2-6 września 2002 r.. T. 3. Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2002, s. 1085-1092, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe ; Politechnika Warszawska Konferencje ; z. 22, 3)

132/246
Nr opisu: 0000008983
Modelowanie matematyczne procesu chłodzenia wyprasek grafitowych.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera, Janusz** Skorek.
W: Modelowanie w mechanice. XLI Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], 8-22 lutego 2002. Red. Ewa Opoka. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2002, s. 239-244, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika Śląska] nr 18)

133/246
Nr opisu: 0000066017
Modelowanie matematyczne procesu chłodzenia wyprasek grafitowych.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera, Janusz** Skorek.
W: Modelowanie w mechanice. XLI Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], Wisła, 18-22.02.2002. Streszczenia referatów. Red. Ewa Opoka. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej. Politechnika Śląska w Gliwicach. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2002, s. 94
Tekst w j. ang. s. 95

134/246
Nr opisu: 0000003809
Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, 188 s., bibliogr. 167 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 35)

135/246
Nr opisu: 0000086957
Optymalizacja gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
-Energ. Ciepl. Zaw. Branż. Mag. Przem. 2002 nr 1, s. 10-12

136/246
Nr opisu: 0000086893
Plants for distributed generation - equipment sizing and system performance evaluation.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Proceedings of the 15th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems. ECOS 2002, Berlin, Germany, July 3-5, 2002. Eds: G. Tsatsaronis [et al.]. Berlin : Institute for Energy Engineering, 2002, s. 925-932

137/246
Nr opisu: 0000003405
Produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu w oparciu o biomasę.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
W: Energetyka gazowa. II Konferencja naukowo-techniczna 2002, Szczyrk, Orle Gniazdo, 23-26 kwietnia 2002 r.. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2002, s. 73-89, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 9 1506-9702)

138/246
Nr opisu: 0000086894
Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej zintegrowana ze zgazowaniem biomasy.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
-Nowocz. Gazow. 2002 nr 1 s. 42-47

139/246
Nr opisu: 0000002286   
Analiza efektów termodynamicznych zastosowania dochładzacza czynnika w układzie parowej sprężarkowej pompy ciepła.
[Aut.]: Janusz** Skorek, R. Kruppa.
-Chłodnictwo 2001 t. 36 nr 3, s. 12-17, bibliogr. 5 poz.

140/246
Nr opisu: 0000012802   
Analiza i optymalizacja techniczno-ekonomiczna małych układów skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jacek Kalina.
Gliwice, 2001, 167 s., bibliogr. 156 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Janusz** Skorek

141/246
Nr opisu: 0000002423
Analiza pracy małej elektrociepłowni z silnikiem spalinowym zasilanym biogazem.
[Aut.]: Janusz** Skorek, M. Tańczuk.
-Gosp. Paliw. 2001 R. 49 nr 1, s. 6-13, bibliogr. 6 poz.

142/246
Nr opisu: 0000087137
Analiza techniczno-ekonomiczna opłacalności nadbudowy elektrociepłowni parowej turbiną gazową i kotłem odzyskowym.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek, R. Bartnik.
W: Gazterm 2001. Materiały IV krajowej konferencji, Międzyzdroje, 17-19 maja 2001. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 71-88

143/246
Nr opisu: 0000003365
Analysis of exergy losses in domestic heating systems.
[Aut.]: Janusz** Skorek, R. Kruppa.
W: Energy conservation in buildings and community systems. 50. Executive Committee Meeting. Technical presentations, Krakow, November 7, 2001. Ed. : S. Mierzwiński. International Energy Agency Energy Conservation in Buildings and Community Systems Programme. [Gliwice] : [Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska], [2001], s. 81-89, bibliogr. 5 poz.

144/246
Nr opisu: 0000087143
Ekonomiczne kryteria stosowania gazowych systemów skojarzonych.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
W: Gaz paliwem XXI wieku, Poznań, 19-20.6.2001. Materiały seminarium. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 65-71

145/246
Nr opisu: 0000007045   
Evaluation of the influence of liquid fuel atomization on fuel consumption during heating of solids in a furnace.
[Aut.]: Antoni** Zajdel, Janusz** Skorek.
-Energy 2001 vol. 26 iss. 12, s. 1135-1144. Impact Factor 0.553

146/246
Nr opisu: 0000087140
Influence of the gas turbine based small-scale CHP system configuration on the performance and cost of heat production.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Power Generation and Sustainable Development. International conference, Liege, 3-5 October 2001. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 67-72

147/246
Nr opisu: 0000001829
Mathematical model of heat transfer within droplet during spray cooling of water.
[Aut.]: Adam** Fic, Joachim** Kozioł, Janusz** Skorek.
-Arch. Thermodyn. 2001 vol. 22 no. 3/4, s. 69-76, bibliogr. 6 poz.

148/246
Nr opisu: 0000002291
Optymalizacja doboru małych elektrociepłowni na paliwa gazowe.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Gaz Woda 2001 t. 75 nr 3, s. 80-86, bibliogr. 13 poz.

149/246
Nr opisu: 0000087141
Optymalizacja doboru mocy rozproszonych źródeł kogeneracyjnych.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. Materiały konferencji naukowo-technicznej, Jachranka, 4-5 października 2001. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. Warszawa : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski, 2001, s. 275-284

150/246
Nr opisu: 0000087149
Techniczne i ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania gazu ziemnego w układach kogeneracyjnych.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
W: Paliwa gazowe w skojarzonym wytwarzaniu ciepła i energii elektrycznej. Materiały VII Sympozjum Gazowniczego, Bydgoszcz 2001. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 57-68

151/246
Nr opisu: 0000002348   
Techniczno-ekonomiczna analiza optymalizacyjna elektrociepłowni z gazowym silnikiem spalinowym.
[Aut.]: Janusz** Skorek, R. Bartnik, Jacek Kalina, H. Wronkowski.
-Energetyka 2001 nr 2, s. 65-72, bibliogr. 9 poz.

152/246
Nr opisu: 0000086953
Techniczno-ekonomiczne aspekty kogeneracji.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
-Energ. Ciepl. Zaw. Branż. Mag. Przem. 2001 nr 2, s. 32-35

153/246
Nr opisu: 0000087145
Techniczno-ekonomiczne aspekty kogeneracji.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
W: Materiały VIII Wiosennego Spotkania Ciepłowników, Szczyrk, 25.04.2001. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 64-77

154/246
Nr opisu: 0000001774
Uwarunkowania opłacalności gazowych układów kogeneracyjnych.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
-INSTAL 2001 nr 4, s. 4-10, bibliogr. 4 poz.

155/246
Nr opisu: 0000002645
Wpływ chłodzenia powietrza na wskaźniki pracy zespołu turbiny gazowej.
[Aut.]: Janusz** Skorek, A. Mateja, A. Konieczny.
W: Chłodnictwo przemysłowe'2001. VII Konferencja Energetyków "Kierunki i sposoby oszczędzania energii", Wisła, listopad 2001. Red. J. Kozioł. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej w Katowicach. Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Energetyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Gliwice : Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska, 2001, s. 169-179, bibliogr. 4 poz.

156/246
Nr opisu: 0000007503
Wyznaczanie temperaturowych zależności właściwości cieplnych ciał stałych z wykorzystaniem metody filtracji dynamicznej.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera, Janusz** Skorek.
W: XI Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy połączone z jubileuszem XXX-lecia Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice - Szczyrk, 3-6 września 2001. T. 1. Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej, Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], [2001], s. 347-354, bibliogr. 9 poz.

157/246
Nr opisu: 0000087142
Zastosowanie uzgadniania bilansów energii i substancji do racjonalizacji gospodarki energetycznej w zakładzie przemysłowym.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina, J. Hasse.
W: Optymalizacja w elektroenergetyce. Materiały konferencji naukowo-technicznej, Jachranka, 4-5 października 2001. Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski. Warszawa : Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Oddział Warszawski, 2001, s. 267-274

158/246
Nr opisu: 0000005475
Analiza ekonomiczna zastosowania pompy ciepła w typowym budynku jednorodzinnym.
[Aut.]: Janusz** Skorek, R. Kruppa.
-Gosp. Paliw. 2000 R. 48 nr 4, s. 9-17

159/246
Nr opisu: 0000087136
Analiza opłacalności i optymalizacja małych układów do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Energetyka rozproszona - szanse i bariery, Warszawa, 20.03.2000. Materiały konferencji. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 35-49

160/246
Nr opisu: 0000086991
Analiza termodynamiczna przebiegu awarii rozszczelnieniowej w układzie a reaktorem wodnym ciśnieniowm.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek, J. Szczurek.
W: Polska nauka i technika dla energetyki jądrowej jutra. Seminarium naukowe, Mądralin k. Warszawy, 13-14 kwietnia 2000 roku. Otwock : Instytut Energii Atomowej, 2000, s. 103-107 (Raport IAE ; nr 65/A)

161/246
Nr opisu: 0000009014
Analiza termodynamiczna przebiegu awarii rozszczelnieniowej w układzie z reaktorem PWR.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek, J. Szczurek.
W: Modelowanie w mechanice. XXXIX Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 14-18.02.2000. Streszczenia referatów. [Red. E. Opoka]. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000, s. 95
Toż w j. ang. s. 96

162/246
Nr opisu: 0000009991
Analiza termodynamiczna przebiegu awarii rozszczelnieniowej w układzie z reaktorem PWR.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek.
W: Nowe kierunki rozwoju mechaniki. III Konferencja PTMTS, [Wisła], 27-29.10.2000. Red. E. Opoka. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000, s. 45-50, bibliogr. 13 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika Śląska nr 14)

163/246
Nr opisu: 0000086878
Energia z gazu.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
-Energ. Ciepl. Zaw. Branż. Mag. Przem. 2000 nr 16, s. 17-23

164/246
Nr opisu: 0000086748   
Influence of blade cooling on the efficiency of humid Air turbine.
[Aut.]: Jan** Szargut, Janusz** Skorek, Ireneusz Szczygieł.
-Int. J. Appl. Thermodyn. 2000 vol. 3 no. 1, s. 21-26, bibliogr. 16 poz.

165/246
Nr opisu: 0000086917
Metoda oceny gospodarki energetycznej w przemyśle spożywczym w warunkach niepewności danych.
[Aut.]: Janusz** Skorek, N. Szmolke, R. Ulbrich, Jacek Kalina.
-Zesz. Nauk. POpol., Mech. 2000 z. 61, s. 300-308

166/246
Nr opisu: 0000087135
Mikrokogeneracja - techniczne i ekonomiczne aspekty budowy skojarzonych układów energetycznych.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
W: Energetyka rozproszona - szanse i bariery, Warszawa, 20.03.2000. Materiały konferencji. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 20-33

167/246
Nr opisu: 0000002626
Optymalizacja doboru małych elektrociepłowni na paliwa gazowe.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Energetyka gazowa. I Konferencja naukowo-techniczna'2000, Szczyrk, Orle Gniazdo, 17-20 października 2000 r.. T. 1. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2000, s. 233-253, bibliogr. 13 poz.

168/246
Nr opisu: 0000086873
Simulation of the small-scale CHP system performance for given heat and electricity load profiles.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: From thermo-economics to sustainability. ECOS 2000 proceedings. International Conference on Efficiency, Cost Optimisation, Simulation and Environmental Aspects of Energy and Process Systems, [Enschede], 2000.07.05-07. Pt 2. Ed. G. G. Hirs. Enschede : [Universiteit Twente], 2000, s. 627-637

169/246
Nr opisu: 0000009440
Symulacja skutków termodynamicznych rozszczelnienia obiegu pierwotnego reaktora wodnego ciśnieniowego.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek, J. Szczurek.
W: Energetyka 2000. Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 8-10 listopada 2000. T. 1. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 262-270, bibliogr. 12 poz. (Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej ; nr 56 Seria: Konferencje ; nr 10 0324-9395)

170/246
Nr opisu: 0000002606
Techniczne i ekonomiczne aspekty stosowania turbin gazowych i turbo-ekspanderów w układach technologicznych podziemnych magazynów gazu.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina, R. Bartnik, H. Wronkowski, A. Matkowski, P. Musiał.
W: Energetyka gazowa. I Konferencja naukowo-techniczna'2000, Szczyrk, Orle Gniazdo, 17-20 października 2000 r.. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Techniki Cieplnej, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2000, s. 145-169, bibliogr. 11 poz.

171/246
Nr opisu: 0000086870
Wybrane zagadnienia optymalizacji techniczno-ekonomicznej elektrociepłowni na paliwa gazowe.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Gazterm 2000. Materiały III krajowej konferencji, Międzyzdroje, 22-24 maja 2000. [B.m.] : [b.w.], 2000, s. 91-114

172/246
Nr opisu: 0000074842
Wyniki przykładowej analizy rozbryzgowego chłodzenia wody przemysłowej.
[Aut.]: Adam** Fic, Joachim** Kozioł, Janusz** Skorek.
W: Woda przemysłowa '2000. VI Międzynarodowa Konferencja Energetyków "Kierunki i sposoby oszczędzania energii", Wisła, grudzień 2000. T. 2. Red. Joachim Kozioł. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Energetycznej w Katowicach, Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Energetyki Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 15-20

173/246
Nr opisu: 0000009403
Zastosowanie filtracji dynamicznej do równoczesnego wyznaczania przewodności i dyfuzyjności cieplnej ciał stałych.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera, Janusz** Skorek.
W: Energetyka 2000. Konferencja naukowo-techniczna, Wrocław, 8-10 listopada 2000. T. 2. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 52-60, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej ; nr 56 Seria: Konferencje ; nr 10 0324-9395)

174/246
Nr opisu: 0000086875
Zastosowanie turbin gazowych w ciepłownictwie.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina.
-Nowocz. Gazow. 2000 nr 2 s. 29-41

175/246
Nr opisu: 0000005021
Analiza porównawcza efektywności ekonomicznej skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w prostym i kombinowanym układzie z turbiną gazową małej mocy.
[Aut.]: R. Bartnik, Janusz** Skorek, H. Wronkowski, Jacek Kalina.
-Energetyka 1999 R. 53 nr 3, s. 134-142, bibliogr. 8 poz.

176/246
Nr opisu: 0000003152   
Analiza termodynamiczna przebiegu awarii rozszczelniowej w układzie z reaktorem wodnym ciśnieniowym.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek, J. Szczurek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1999 z. 131, s. 65-79, bibliogr. 14 poz.

177/246
Nr opisu: 0000005127
Demonstracyjne instalacje urządzeń do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Gosp. Paliw. 1999 R. 47 nr 8, s. 2-8, bibliogr. 3 poz.

178/246
Nr opisu: 0000006799
Influence of cooling of the blades on the efficiency of humid air turbine power plant.
[Aut.]: Jan** Szargut, Janusz** Skorek, Ireneusz Szczygieł.
W: Efficiency, cost, optimization, simulation and environmental aspects of energy systems. Proceedings of ECOS'99, Tokyo, Japan, Tokyo Institute of Technology, June 8-10, 1999. Ed. by M. Ishida, G. Tsatsaronis, M. J. Moran, H. Kataoka. Tokyo : ECOS, 1999, s. 399-404, bibliogr. 12 poz.

179/246
Nr opisu: 0000021358
Ocena wpływu parametrów rozpylania na zużycie paliwa ciekłego w procesie nagrzewania ciała stałego w komorze pieca.
[Aut.]: Antoni** Zajdel, Janusz** Skorek.
W: Materiały konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane, 6-11 września 1999. T. 4. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Kraków : [Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki], 1999, s. 1617-1626, bibliogr. 5 poz.

180/246
Nr opisu: 0000005099
Opłacalność stosowania małych układów do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w pojedynczych obiektach.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Gosp. Paliw. 1999 R. 47 nr 7, s. 2-8, bibliogr. 13 poz.

181/246
Nr opisu: 0000006865   
Results of experimental investigations of the non-throttling Granryd refrigerator.
[Aut.]: Jan** Szargut, Janusz** Skorek.
-Int. J. Energy Res. 1999 vol. 23 iss. 15, s. 1325-1330. Impact Factor 0.276

182/246
Nr opisu: 0000086869
Skojarzone wytwarzanie ciepła grzejnego i energii elektrycznej w zasilanych gazem ziemnym urządzeniach "małej energetyki".
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Nowocz. Gazow. 1999 nr 1 s. 16-29

183/246
Nr opisu: 0000005022
Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w urządzeniach małej mocy.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Gosp. Paliw. 1999 R. 47 nr 4, s. 12-15, bibliogr. 6 poz.

184/246
Nr opisu: 0000006965
The influence of the input data on the solution of two-dimentional inverse heat conduction problems by dynamic filtration method.
[Aut.]: Janusz** Skorek, N. Al-Khalidy.
W: Materiały konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane, 6-11 września 1999. T. 3. Kraków : [Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Politechnika Krakowska], 1999, s. 1257-1266, bibliogr. 10 poz.

185/246
Nr opisu: 0000005082
Turbiny gazowe oraz zasilane gazem tłokowe silniki spalinowe w małych układach do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
-Gosp. Paliw. 1999 R. 47 nr 6, s. 2-8, bibliogr. 7 poz.

186/246
Nr opisu: 0000021353
Wpływ chłodzenia łopatek turbiny na sprawność siłowni turbogazowej HAT (na wilgotne powietrze).
[Aut.]: Jan** Szargut, Janusz** Skorek, Ireneusz Szczygieł.
W: Materiały konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane, 6-11 września 1999. T. 4. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Kraków : [Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki], 1999, s. 1393-1402, bibliogr. 12 poz.

187/246
Nr opisu: 0000086985
Wybrane aspekty bezpieczeństwa elektrowni jądrowej z reaktorem typu WWER-440/123 na przykładzie EJ Mochowce.
[Aut.]: J. Szczurek, Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek.
W: Materiały na Krajową Konferencję Bezpieczeństwo i Niezawodność. Konbin '99, Zakopane-Kościelisko, 22-25.11.1999. Warszawa : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, 1999, s. 231-238

188/246
Nr opisu: 0000004965
Wybrane metody modelowania procesów wymiany ciepła.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Adam** Fic, Zbigniew** Rudnicki, Jan** Składzień, Janusz** Skorek.
-Gosp. Paliw. 1999 R. 47 nr 1, s. 22-28, bibliogr. 52 poz.

189/246
Nr opisu: 0000009395
Wyznaczanie właściwości cieplnych ciał stałych z wykorzystaniem metody filtracji dynamicznej.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera, Janusz** Skorek.
W: Materiały konferencyjne XVII Zjazdu Termodynamików, Zakopane, 6-11 września 1999. T. 2. Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Kraków : [Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki], 1999, s. 689-698, bibliogr. 10 poz.

190/246
Nr opisu: 0000086865
Zastosowanie turbin gazowych w ciepłownictwie.
[Aut.]: Jacek Kalina, Janusz** Skorek.
W: Gazterm '99. Materiały II krajowej konferencji, Międzyzdroje, 24-26 maja 1999. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 82-102

191/246
Nr opisu: 0000024285   
Badania eksperymentalne bezdławieniowej ziębiarki Granryda.
[Aut.]: Jan** Szargut, Janusz** Skorek, P. Szargut.
-Chłodnictwo 1998 t. 33 nr 1, s. 15-20, bibliogr. 14 poz.

192/246
Nr opisu: 0000025638
Boundary conditions identification from internal temperature measurement at selected points.
[Aut.]: N. Al-Khalidy, Janusz** Skorek.
W: Heat transfer V. Advanced computational methods in heat transfer. [Fifth international conference, Cracow, Poland, June 1998]. Eds.: A. J. Nowak [et al.]. Southampton : Computational Mechanics Publications, 1998, s. 13-22, bibliogr. 8 poz.

193/246
Nr opisu: 0000074764
Contemporary problems of thermal engineering. International seminar devoted to professor Jan Szargut's 50-th anniversary of scientific activity = Współczesne problemy energetyki cieplnej. Międzynarodowe seminarium poświęcone 50-leciu pracy naukowej profesora Jana Szarguta, Gliwice-Ustroń 2-4 września 1998. Eds: Zbigniew Rudnicki, Janusz Skorek, Andrzej Ziębik.
Gliwice : [Wydaw. Politechniki Śląskiej], 1998

194/246
Nr opisu: 0000024432
Determination of surface conditions from internal temperature measurement at selected points.
[Aut.]: N. Al-Khalidy, Janusz** Skorek.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 1998 vol. 46 no. 1, s. 73-84, bibliogr. 10 poz.

195/246
Nr opisu: 0000025985
Dyfuzja ciepła w skórze człowieka a odczucie ciepła i zimna.
[Aut.]: Ewa** Medyńska, Zbigniew Popiołek, Janusz** Skorek.
W: 9th International Conference of Air Conditioning and District Heating Wrocław'98, Szklarska Poręba 4-7.06.1998. Wrocław University of Technology. Chair of Air-Conditioning and District Heating. Departament of Environmental Engineering, Polish Academy of Science. Heating and Ventilation Section. Committee for Civil Engineering, Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians. Lower Silesian Branch. Wrocław : [Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski], 1998, s. 321-326, bibliogr. 8 poz.
Nr wyd. PZITS 756

196/246
Nr opisu: 0000024630   
Identyfikacja rozkładu temperatury podczas spawania za pomocą metody filtracji dynamicznej.
[Aut.]: N. Al-Khalidy, Janusz** Skorek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1998 z. 130, s. 5-15, bibliogr. 7 poz.

197/246
Nr opisu: 0000024429
Koszty wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w zasilanych gazem ziemnym małych układach skojarzonych oraz ich efektywność ekonomiczna.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jacek Kalina, R. Bartnik.
-Energetyka 1998 R. 52 nr 8, s. 299-308, bibliogr. 10 poz.

198/246
Nr opisu: 0000080072
Modelowanie matematyczne wymiany ciepła w prostopadłościennych kanałach modułowych urządzeń elektronicznych.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera, Janusz** Skorek.
W: X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Świeradów Zdrój, Polska, 14-18 września 1998 = X Symposium of Heat and Mass Transfer. Cz. 2. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 533-538, bibliogr. 5 poz. (Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej ; nr 53 Seria: Konferencje ; nr 9 0324-9395)

modelowanie matematyczne ; analiza cieplno-przepływowa ; urządzenie elektroniczne

mathematical modelling ; heat transfer analysis ; electronic device

199/246
Nr opisu: 0000074754
Współczesne metody modelowania procesów cieplnych.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek.
W: Contemporary problems of thermal engineering. International seminar devoted to professor Jan Szargut's 50-th anniversary of scientific activity = Współczesne problemy energetyki cieplnej. Międzynarodowe seminarium poświęcone 50-leciu pracy naukowej profesora Jana Szarguta, Gliwice-Ustroń 2-4 września 1998. Eds: Zbigniew Rudnicki, Janusz Skorek, Andrzej Ziębik. Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej, Polska Akademia Nauk. Komitet Problemów Energetyki, Komitet Termodynamiki i Spalania. Gliwice : [Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej], 1998, s. 5-21, bibliogr. 17 poz.

200/246
Nr opisu: 0000027696
Analysis of the heating and cooling procedure for materials of low thermal diffusivity.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, Janusz** Skorek, Wiesław Gazda.
W: Nowe koncepcje w energetyce. Energetyka a ochrona środowiska. Materiały warsztatów na temat..., Zakopane - Gliwice, 16-21 czerwca 1997. Red. R. A. Białecki, Z. Rudnicki. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 239-247, bibliogr. 15 poz.
Tempus Structural Joint European Project S JEP-07397-94

201/246
Nr opisu: 0000027469
Applying inverse technique for identification of thermal resistance between cast and mould during permanent casting of metals.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
W: ASME Proceedings of the 32nd National Heat Transfer Conference, Baltimore, Maryland, August 8-12, 1997. Vol. 2: Inverse problems in heat transfer and fluid flow. Eds: G. S. Dulikravich, K. A. Woodbury. New York : American Society of Mechanical Engineers, 1997, s. 25-31, bibliogr. 14 poz. (HTD ; vol. 340 0272-5673)

202/246
Nr opisu: 0000026934
Applying the Kalman filter method for solving inverse thermal problems.
[Aut.]: N. Al-Khalidy, Janusz** Skorek.
-Arch. Thermodyn. 1997 vol. 18 no. 1/2, s. 87-98, bibliogr. 15 poz.

203/246
Nr opisu: 0000086950
Optimal dynamic filtration approach for inverse heat conduction problems with moving body.
[Aut.]: N. Al-Khalidy, Janusz** Skorek.
-Inverse Probl. Eng. 1997 vol. 4 iss. 3, s. 209-229

204/246
Nr opisu: 0000027443
Termodynamiczne aspekty wytwarzania energii elektrycznej.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
W: Rola marketingu w spółce dystrybucyjnej. Konkurencyjność energii elektrycznej względem innych mediów. III Ogólnopolska konferencja, Rudy Raciborskie, 22-23 października 1997 r.. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A.. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 5-13

205/246
Nr opisu: 0000035121
An extended Kalman filter - control volume method for solving inverse heat-conduction problems in a moving body.
[Aut.]: N. Al-Khalidy, Janusz** Skorek.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 1996 vol. 44 no. 1, s. 39-53, bibliogr. 21 poz.

206/246
Nr opisu: 0000076183
Analiza procesów odparowania filmu ciekłego czynnika chłodniczego na pionowej ścianie.
[Aut.]: Jan** Szargut, Janusz** Skorek, Joachim** Kozioł.
W: XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg - Koszalin 1996. Materiały konferencyjne. T. 2. Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Koszalińska. Kołobrzeg : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1996, s. 335-346

207/246
Nr opisu: 0000035353
Analysis of the evaporation process in the expansion vessel of a Granryd refrigerator.
[Aut.]: Jan** Szargut, Janusz** Skorek, Joachim** Kozioł.
-Arch. Thermodyn. 1996 vol. 17 no. 3/4, s. 5-22, bibliogr. 9 poz.

208/246
Nr opisu: 0000086459
Applying of Kalman filter method for solving inverse heat conduction problem with moving body.
[Aut.]: N. Al-Khalidy, Janusz** Skorek.
W: XVI Zjazd Termodynamików, Kołobrzeg - Koszalin 1996. Materiały konferencyjne. T. 1. Komitet Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Koszalińska. Kołobrzeg : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 1996, s. 15-24

209/246
Nr opisu: 0000042419
Enthalpy technique for solving nonlinear Stefan problems on the example of plasma arc welding.
[Aut.]: N. Al-Khalidy, Janusz** Skorek.
W: International Conference on Heat Transfer with Change of Phase. HEAT '96, Kielce, Poland, December 8-10, 1996. Pt 1. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 1996, s. 225-234, bibliogr. 15 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Mechanika ; z. 61)

210/246
Nr opisu: 0000085531
Experimental analysis of heat transfer from small flat plate.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera, Janusz** Skorek, Edward** Kostowski.
W: Materiały warsztatów na temat Metody pomiarowe w procesach i systemach energetycznych. Energetyka a ochrona środowiska, Niedzica - Gliwice, 17-22 czerwca 1996 = Proceedings of a workshop on Measurement techniques in energy systems and processes. Joint energy and environment protection project. Red. R. A. Białecki, Z. Rudnicki. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 318-328, bibliogr. 10 poz.

211/246
Nr opisu: 0000085523
Investigation on thermal effects of spray combustion for various atomization parameters.
[Aut.]: Antoni** Zajdel, Janusz** Skorek.
W: Materiały warsztatów na temat Metody pomiarowe w procesach i systemach energetycznych. Energetyka a ochrona środowiska, Niedzica - Gliwice, 17-22 czerwca 1996 = Proceedings of a workshop on Measurement techniques in energy systems and processes. Joint energy and environment protection project. Red. R. A. Białecki, Z. Rudnicki. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 9-22, bibliogr. 13 poz.

212/246
Nr opisu: 0000033363
A fixed grid numerical technique for the Stefan problems.
[Aut.]: N. Al-Khalidy, Janusz** Skorek.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 1995 vol. 43 no. 4, s. 493-504, bibliogr. 19 poz.

213/246
Nr opisu: 0000037696   
Analiza przebiegu awarii typu LOCA w obudowie bezpieczeństwa reaktora jądrowego WWER-1000.
[Aut.]: Jan** Składzień, Janusz** Skorek, Adam** Fic.
W: Modelowanie w mechanice. XXXIV Sympozjon, Wisła, 14-18 luty 1995. [T. 1]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, s. 281-288, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1266 Mechanika ; z. 121)

214/246
Nr opisu: 0000086454
Applying inverse technique for estimation of the influence of the atomization parameters on the thermal effects of combustion of liquid fuel.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Antoni** Zajdel.
W: Materiały IX Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Augustów, 1995. T. 2. Augustów : [b.w.], 1995, s. 251-260, bibliogr. 13 poz.

215/246
Nr opisu: 0000086186
Badanie konwekcyjnej wymiany ciepła do małych płaskich elementów elektronicznych do otoczenia.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera, Janusz** Skorek, Edward** Kostowski.
W: Materiały IX Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Augustów, 1995. T. 1. Augustów : [b.w.], 1995, s. 473-482, bibliogr. 6 poz.

konwekcja ; układ scalony ; chłodzenie ; odprowadzanie ciepła

convection ; integrated circuit ; cooling ; heat abstraction

216/246
Nr opisu: 0000087060
Determining of the influence of liquid fuel atomization on the intensity of heat exchange in combustion chamber involving solutions of inverse problem of heat conduction.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Antoni** Zajdel.
W: Third International Congress on Industrial and Applied Mathematics. ICIAM 95. Annual GAMM-Meeting, Hamburg 3-7 July 1995. Book of abstracts. Regensburg : Gesellschaft fur Angewandte Mathematik und Mechanik, 1995, s. 445

217/246
Nr opisu: 0000086182
Optimal dynamic filtration approach for inverse heat conduction problems.
[Aut.]: N. Al-Khalidy, Janusz** Skorek.
W: Materiały IX Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Augustów, 1995. T. 1. Augustów : [b.w.], 1995, s. 377-386, bibliogr. 12 poz.

218/246
Nr opisu: 0000086068
Termo - pakiet do obliczeń termodynamicznych.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Kazimierz** Kurpisz, Andrzej Józef Nowak, Janusz** Skorek.
W: Tempus Workshop on Mathematical Modelling in Energy Systems and Processes. S_JEP 07397 - 94, Karpacz-Gliwice, 1995. [B.m] : [b.w.], 1995, s. 358-371

219/246
Nr opisu: 0000075506
Analysis of the influence of ventilation systems on the loss-of-coolant accident within the containment of the WWER-440 nuclear reactor.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek.
-Nukleonika 1994 vol. 39 iss. 4, s. 113-124, bibliogr. 15 poz.

220/246
Nr opisu: 0000086949
Solution of the inverse heat conduction problems applying eigenvalue technique.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
W: Inverse problems in engineering mechanics. Proceedings of the 2nd international symposium, Paris, 2-4 November 1994. Eds: H.D. Bui. Rotterdam : Balkema, 1994, s. 325-330

221/246
Nr opisu: 0000075519
Thermal analysis of the Loss-of-Coolant Accident within the containment of the WWER-440 and WWER-1000 nuclear reactors.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Jan** Składzień.
-Comput. Assist. Mech. Eng. Sci. 1994 vol. 1 no. 3/4, s. 217-231

222/246
Nr opisu: 0000044168   
Zastosowanie metod stochastycznych i spektralnych do rozwiązywania granicznych zagadnień odwrotnych przewodzenia ciepła.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, 125 s., bibliogr. 73 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1240 Energetyka ; z. 119)
Rozprawa habilitacyjna

223/246
Nr opisu: 0000045224   
Analiza awaryjnych przebiegów ciśnienia w układzie lokalizacji awarii reaktora WWER-440.
[Aut.]: Adam** Fic, Janusz** Skorek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1993 z. 117, s. 7-23, bibliogr. 12 poz.

224/246
Nr opisu: 0000045309
Analiza ciągłych i dyskretnych zagadnień własnych dla równania przewodzenia ciepła.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Mech. 1993 z. 113, s. 363-368, bibliogr. 6 poz.

225/246
Nr opisu: 0000086717
Analiza zagadnień własnych dla problemów przewodzenia ciepła.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
W: XV Zjazd Termodynamików, Gliwice-Kokotek, wrzesień 1993. Materiały konferencyjne. T. 2. Red. Z. Rudnicki, I. Szczygieł. Gliwice : Politechnika Śląska. Instytut Techniki Cieplnej, 1993, s. 583-588

226/246
Nr opisu: 0000045265
Analysis of work pressure suppression system of the containment of a WWER-440 nuclear reactor.
[Aut.]: A. Fic, Janusz** Skorek.
-Arch. Energ. 1993 t. 22 nr 3/4, s. 159-169, bibliogr. 11 poz.

227/246
Nr opisu: 0000045257
Mathematical model of transient thermal and flow processes in containment of a PWR nuclear reactor.
[Aut.]: Adam** Fic, Janusz** Skorek.
-Arch. Energ. 1993 t. 22 nr 1/2, s. 19-32, bibliogr. 8 poz.

228/246
Nr opisu: 0000044978   
Metody numeryczne jako alternatywa tradycyjnych metod wyznaczania czasu zamrażania i rozmrażania żywnosci.
[Aut.]: Joachim** Kozioł, Janusz** Skorek.
-Chłodnictwo 1993 R. 28 z. 3, s. 24-27, bibliogr. 16 poz.

229/246
Nr opisu: 0000045901
The influence of ventilation systems on the accident localization system of the WWER-440 nuclear reactor.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek.
W: Energy systems and ecology. ENSEC'93. Proceedings of the international conference, Cracow, Poland, July 5-9, 1993. Vol. 2. Ed. by J. Szargut, Z. Kolenda, G. Tsatsaronis, A. Ziębik. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 917-923, bibliogr. 11 poz.

230/246
Nr opisu: 0000052376
Influence of the heating procedure on the thermal state of ingots and fuel consumption in the heating furnace.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Joachim** Kozioł.
-Arch. Metall. 1992 vol. 37 iss. 2, s. 175-185, bibliogr. 8 poz.

231/246
Nr opisu: 0000052959
Modelowanie numeryczne pól temperatury. Praca zbiorowa. Pod red. J. Szarguta.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Adam** Fic, Kazimierz** Kurpisz, Andrzej Józef Nowak, Zbigniew** Rudnicki, Janusz** Skorek, Jan** Szargut.
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1992, 378 s., bibliogr. 10 poz.

232/246
Nr opisu: 0000053055
Określenie wpływu rozdrobnienia kropel wody w układzie zraszania na przebieg parametrów termicznych w układzie lokalizacji awarii reaktora jądrowego.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek.
W: Modelowanie w mechanice. XXXI Sympozjon. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 127-133, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1154 Mechanika ; z. 107)

233/246
Nr opisu: 0000075483
Zastosowanie metody estymacji statystycznie optymalnej do rozwiązywania odwrotnych zagadnień przewodzenia ciepła.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
W: Wymiana ciepła i masy. Referaty VIII Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy, Białowieża 1992 = Heat and mass transfer. Proceedings of the Eighth Symposium on Heat and Mass Transfer. Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 439-446, bibliogr. 11 poz.

234/246
Nr opisu: 0000054648
Analiza nagrzewania wlewków w piecu wgłębnym.
[Aut.]: Janusz** Skorek, Joachim** Kozioł.
W: IX Międzynarodowa Konferencja INTERENERGOMET '91 pt.: Postęp techniczny w energetyce hutniczej, Ustroń październik 1991. Referaty. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Komitet Energetyki. [B.m.] : [b.w.], 1991, [Ref. 13] s. 1-13, bibliogr. 5 poz.

235/246
Nr opisu: 0000053494
Influence of the preliminary estimation of unknowns on the results of coordination of material and energy balances.
[Aut.]: Jan** Szargut, Janusz** Skorek.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 1991 vol. 39 nr 2, s. 335-343, bibliogr. 11 poz.

236/246
Nr opisu: 0000053739
Numerical analysis of influence of external cooling conditions and assembling gaps on thermal behaviour of integrated circuits.
[Aut.]: Stanisław** Kucypera, Janusz** Skorek.
-Kwart. Elektron. Telekom. 1991 t. 37 z. 3/4, s. 435-447, bibliogr. 8 poz.

237/246
Nr opisu: 0000086653
Periodyczne pola temperatury w mostkach cieplnych.
[Aut.]: Ryszard Białecki, Janusz** Skorek, Stefan** Postrzednik.
W: Procesy wymiany ciepła i masy w przegrodach budowlanych. Red. T. Jarmakowicz, E. Sobesto. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN. Wrocław : Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1991, s. 79-89, bibliogr. 6 poz.

238/246
Nr opisu: 0000054737   
Wyznaczanie koncentracji wodoru w układzie lokalizacji awarii elektrowni jądrowej podczas awarii typu LOCA.
[Aut.]: Adam** Fic, Jan** Składzień, Janusz** Skorek.
W: Modelowanie w mechanice. XXX Sympozjon. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, s. 61-64, bibliogr. 2 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1112 Mechanika ; z. 103)

239/246
Nr opisu: 0000086109
Analiza parametrów termicznych w obudowie bezpieczeństwa reaktora WWER-440 w stanach awaryjnych.
[Aut.]: Adam** Fic, Janusz** Skorek.
W: XIV Zjazd Termodynamików, Kraków, 2-6 wrzesień 1990. Materiały konferencyjne. Z. 1. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 1990, s. 156-163, bibliogr. 3 poz.

reaktor WWER-440 ; układ lokalizacji awarii ; obudowa reaktora

WWER-440 reactor ; fault location system ; reactor containment

240/246
Nr opisu: 0000061785   
Analiza wrażliwości modelu matematycznego przyrządów półprzewodnikowych na wybrane parametry termiczne.
[Aut.]: Edward** Kostowski, Stanisław** Kucypera, Janusz** Skorek.
W: Modelowanie w mechanice. XXIX Sympozjon, Beskid Śląski, 1990. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Gliwicach. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1990, s. 177-182, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1057 Mechanika ; z. 99)

241/246
Nr opisu: 0000061781   
Modelowanie przebiegu zjawisk cieplno-przepływowych wewnątrz obudowy bezpieczeństwa reaktora jądrowego w warunkach rozszczelnienia obiegu pierwotnego.
[Aut.]: D. Fic, Janusz** Skorek.
W: Modelowanie w mechanice. XXIX Sympozjon, Beskid Śląski, 1990. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Gliwicach. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1990, s. 69-75, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1057 Mechanika ; z. 99)

242/246
Nr opisu: 0000059742   
Numeryczna metoda rozwiązywania pewnej klasy odwrotnych zadań przewodzenia ciepła.
[Aut.]: Kazimierz** Kurpisz, Janusz** Skorek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1990 z. 107, s. 99-124, bibliogr. 14 poz.

243/246
Nr opisu: 0000060002   
Uogólniona metoda bilansów elementarnych rozwiązywania zagadnień brzegowych przewodzenia ciepła.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Energ. 1990 z. 111, s. 41-47, bibliogr. 3 poz.

244/246
Nr opisu: 0000075381
Identyfikacja nieustalonego pola temperatury w obszarach wielowymiarowych.
[Aut.]: Janusz** Skorek.
W: Modelowanie w mechanice. XXVIII Sympozjon, Gliwice - Wisła, marzec - kwiecień 1989. Zbiór referatów. Politechnika Śląska, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 331-336, bibliogr. 3 poz. (Prace ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice nr 56)

245/246
Nr opisu: 0000064884
Analiza termiczna sondy higrometru działającego na zasadzie detekcji punktu rosy.
[Aut.]: Kazimierz** Kurpisz, Janusz** Skorek.
W: Modelowanie w mechanice. XXVII Sympozjon, Gliwice - Wisła, kwiecień 1988. Zbiór referatów. Politechnika Śląska, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice. Gliwice : [b.w.], 1988, s. 267-274, bibliogr. 2 poz. (Prace ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice nr 55)

246/246
Nr opisu: 0000064883
Matematyczne modelowanie pola temperatyry w układach scalonych.
[Aut.]: Edward** Kostowski, Stanisław** Kucypera, Janusz** Skorek.
W: Modelowanie w mechanice. XXVII Sympozjon, Gliwice - Wisła, kwiecień 1988. Zbiór referatów. Politechnika Śląska, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice. Gliwice : [b.w.], 1988, s. 259-265, bibliogr. 3 poz. (Prace ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice nr 55)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie