Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SKOŁUD BOŻENA
Liczba odnalezionych rekordów: 250



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/250
Nr opisu: 0000134638   
Predictive maintenance scheduling with reliability characteristicsdepending on the phase of the machine life cycle.
[Aut.]: Iwona Paprocka, Wojciech Kempa, Bożena Skołud.
-Eng. Optim. 2021 vol. 53 iss. 1, s. 165-183, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 2.165. Punktacja MNiSW 70.000

planowanie konserwacji ; szeregowanie odporne na zakłócenia ; planowanie predykcyjne ; charakterystyka niezawodności ; rozkład Maxwella

maintenance planning ; robust scheduling ; predictive scheduling ; reliability characteristics ; Maxwell distribution

2/250
Nr opisu: 0000129906
Concurrent planning and scheduling of heterogeneous production system. Case study.
[Aut.]: Bożena Skołud, A. Szopa, Krzysztof Kalinowski.
W: 14th International Conference on Soft Computing Models in Industrial and Environmental Applications (SOCO 2019), Seville, Spain, May 13-15, 2019. Proceedings. Eds. Francisco Martinez Alvarez, Alicia Troncoso Lora, Jose Antonio Saez Munoz, Hector Quintian, Emilio Corchado. Cham : Springer, 2020, s. 366-375, bibliogr. 8 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 950 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

planowanie ; planowanie produkcji ; heterogeniczne systemy produkcyjne

scheduling ; production planning ; heterogeneous production systems

3/250
Nr opisu: 0000131801
Incorporating automatic model checking into GPenSIM.
[Aut.]: R. Davidrajuh, Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: Modelling and performance analysis of cyclic systems. Eds. Wojciech Bożejko, Grzegorz Bocewicz. Cham : Springer, 2020, s. 175-187, bibliogr. 28 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; vol. 241 2198-4182). Punktacja MNiSW 20.000

4/250
Nr opisu: 0000137222
Ocena przydziału zleceń w systemach niejednorodnych.
[Aut.]: Bożena Skołud, A. Szopa.
W: Inżynieria zarządzania. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze. Cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze. 2. Cz. 2. Red. Ryszard Knosala. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2020, s. 411-419, bibliogr.

system niejednorodny ; Make-To-Order ; optymalizacja produkcji

heterogeneous system ; Make-To-Order ; production optimization

5/250
Nr opisu: 0000136162
Prioritizing projects in non-homogeneous systems. An approach dedicated to industrial institutes.
[Aut.]: Bożena Skołud, Agnieszka Szopa.
W: The 8th International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2020, June 23rd-27th, 2020, Online edition. Book of abstracts. Red. Constantin Carausu. Iasi : ModTech Publishing House, 2020, s. 259 (Book of Abstracts (International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering) ; 2286-4369)

układy niejednorodne ; planowanie ; ustalanie priorytetów ; projekt

non homogeneous systems ; scheduling ; prioritizing ; project

6/250
Nr opisu: 0000129756   
Comparing two methodologies for modeling and simulation of discrete-event based automated warehouses systems.
[Aut.]: Damian Krenczyk, R. Davidrajuh, Bożena Skołud.
W: Advances in manufacturing II. Vol. 2, Production engineering and management. Eds.: Adam Hamrol, Agnieszka Kujawińska, Manuel Francisco Suarez Barraza. Cham : Springer, 2019, s. 161-175, bibliogr. 26 poz. (Lecture Notes in Mechanical Engineering ; 2195-4364). Punktacja MNiSW 20.000

systemy zdarzeń dyskretnych ; modelowanie ; symulacja ; FlexSim ; sieci Petriego ; GPenSIM ; systemy automatycznego magazynowania

discrete-event systems ; modelling ; simulation ; FlexSim ; Petri nets ; GPenSIM ; automated warehouses systems

7/250
Nr opisu: 0000128807   
Finding clusters in Petri nets. An approach based on GPenSIM.
[Aut.]: R. Davidrajuh, Damian Krenczyk, Bożena Skołud.
-Model. Identif. Control 2019 vol. 40 nr 1, s. 1-10, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.778. Punktacja MNiSW 40.000

klaster ; sieć Petriego ; GPenSIM ; elastyczny system produkcji ; metoda peer-pressure

cluster ; Petri net ; GPenSIM ; flexible manufacturing system ; peer-pressure method

8/250
Nr opisu: 0000133773   
Planowanie zadań w systemach niejednorodnych w warunkach ograniczeń deterministycznych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agnieszka Szopa.
Gliwice, 2019, 134 k., bibliogr. 63 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Bożena Skołud

system niejednorodny ; planowanie produkcji ; planowanie zadań ; harmonogramowanie produkcji ; ograniczenie deterministyczne ; system produkcyjny ; MTO ; MTS ; ETO

non-homogenous system ; production planning ; task planning ; production scheduling ; deterministic constraint ; production system ; MTO ; MTS ; ETO

9/250
Nr opisu: 0000118360   
A heuristic and simulation hybrid approach for mixed and multi model assembly line balancing.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud, Anna Herok.
W: Intelligent systems in production engineering and maintenance. Proceedings of the First International Conference on Intelligent Systems in Production Engineering and Maintenance, ISPEM 2017, Wroclaw, Poland, 28-29 September 2017. Ed. Anna Burduk, Dariusz Mazurkiewicz. Cham : Springer Verlag, 2018, s. 99-108 (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 637 2194-5357). Punktacja MNiSW 15.000

balansowanie linii montażowej ; automatyczne generowanie modelu ; mapowanie danych ; transformacja danych ; sterowanie danymi ; fabryka 4.0 ; mixed-model ; symulacja

assembly line balancing ; automatic model generation ; data mapping ; data transformation ; data-driven ; factory 4.0 ; mixed-modal ; simulation

10/250
Nr opisu: 0000118707
An activity-oriented Petri net simulation approach for optimization of dispatching rules for job shop transient scheduling.
[Aut.]: Damian Krenczyk, R. Davidrajuh, Bożena Skołud.
W: International Joint Conference SOCO'17- CISIS'17-ICEUTE'17, Leon, Spain, September 6-8, 2017. Proceedings. Eds. H. Perez Garcia, J. Alfonso-Cendon, L. Sanchez Gonzalez, H. Quintian, E. Corchado. Cham : Springer, 2018, s. 299-309, bibliogr. 17 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 649 2194-5357). Punktacja MNiSW 70.000

system gniazdowy ; zagadnienie cyklicznego planowania ; faza przejściowa ; sieci Petriego ; symulacja ; reguły dyspozytorskie

job shop ; cyclic scheduling problem ; transient phase ; Petri nets ; simulation ; dispatching rules

11/250
Nr opisu: 0000119836      
GPenSIM for performance evaluation of event graph.
[Aut.]: R. Davidrajuh, Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: Advances in manufacturing. 5th International Scientific-Technical Conference on Advances in Manufacturing. MANUFACTURING 2017, Poznań, Poland, 24-26 October 2017. Eds.: Adam Hamrol, Olaf Ciszak, Stanisław Legutko, Mieczysław Jurczyk. Cham : Springer, 2018, s. 289-299, bibliogr. 16 poz. (Lecture Notes in Mechanical Engineering ; 2195-4364). Punktacja MNiSW 15.000

sieci Petriego ; wykres zdarzeń ; GPenSIM ; ocena wydajności ; system produkcyjny

Petri nets ; event graph ; GPenSIM ; performance evaluation ; manufacturing system

12/250
Nr opisu: 0000121826   
Harmonogramowanie zasobów w hybrydowych systemach wytwórczych.
[Aut.]: A. Szopa, Bożena Skołud.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2018, s. 510-520, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

harmonogramowanie ; system hybrydowy ; Teoria Ograniczeń

scheduling ; hybrid system ; Theory of Constraints

13/250
Nr opisu: 0000127476   
Implementing colored Petri nets with GPenSIM.
[Aut.]: R. Davidrajuh, Bożena Skołud.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 1. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, s. 53-60, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

system dyskretny ; sieć Petriego ; GPenSIM ; Matlab

discrete system ; Petri net ; GPenSIM ; Matlab

14/250
Nr opisu: 0000122295   
Performance evaluation of discrete event systems with GPenSIM.
[Aut.]: R. Davidrajuh, Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
-Computers 2018 vol. 7 no. 1, s. 1-18, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

sieci Petriego ; wykres zdarzeń ; ocena wydajności ; AOPN

Petri nets ; event graph ; performance evaluation ; AOPN ; discrete event dynamic systems

15/250
Nr opisu: 0000124205
Production planning methodology in hybrid systems.
[Aut.]: Bożena Skołud, A. Szopa.
W: The 6th International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2018, June 13-16, 2018, Constanta, Romania. Book of abstracts. Red. Constantin Carausu. Iasi : ModTech Publishing House, 2018, s. 211 (Book of Abstracts (International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering) ; 2286-4369)

planowanie produkcji ; hybrydowy system produkcji ; MTO ; MTS ; zarządzanie projektem

production planning ; hybrid production system ; MTO ; MTS ; project management

16/250
Nr opisu: 0000125994   
Production planning methodology in hybrid systems.
[Aut.]: Bożena Skołud, A. Szopa.
W: ModTech International Conference - Modern Technologies in Industrial Engineering VI. ModTech 2018, 13-16 June 2018, Constanta, Romania. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2018, art. no. 062027 s. 1-9, bibliogr. 14 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 400 1757-8981). Punktacja MNiSW 15.000

17/250
Nr opisu: 0000124119
Simulation aided mixed-model assembly line balancing.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: The 6th International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2018, June 13-16, 2018, Constanta, Romania. Book of abstracts. Red. Constantin Carausu. Iasi : ModTech Publishing House, 2018, s. 39 (Book of Abstracts (International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering) ; 2286-4369)

linia produkcyjna ; zrównoważony model mieszany ; symulacja

assembly line ; balancing mixed model ; simulation

18/250
Nr opisu: 0000110378   
A hybrid multi-objective immune algorithm for predictive and reactive scheduling.
[Aut.]: Iwona Paprocka, Bożena Skołud.
-J. Sched. 2017 vol. 20 iss. 2, s. 165-182, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 1.153. Punktacja MNiSW 30.000

19/250
Nr opisu: 0000120346
Baza danych wspomagająca analizę przyczynowo-skutkową występowania awarii maszyn.
[Aut.]: Iwona Paprocka, Bożena Skołud, Ewa Tkaczewska.
W: Wokół inżynierii produkcji 2016. Red. Marek Karkula, Józef Matuszek, Bożena Skołud. Kraków : Wydaw. AGH, 2017, s. 167-178, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

baza danych ; analiza FMEA ; zarządzanie jakością ; MTTF ; MTTR

database ; FMEA ; quality management ; MTBF ; MTTR

20/250
Nr opisu: 0000109806
Integration of manufacturing functions for SME. Holonic-based approach.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski, Grzegorz Ćwikła, Cezary Grabowik.
W: International Joint Conference SOCO'16-CISIS'16-ICEUTE'16, San Sebastian, Spain, October 19th-21st, 2016. Proceedings. Eds. M. Grana, J.M. Lopez-Guede, O. Etxaniz, A. Herrero, H. Quintian, E. Corchado. Cham : Springer International Publishing, 2017, s. 464-473, bibliogr. 11 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 527 2194-5357). Punktacja MNiSW 70.000

komputerowa integracja ; wymiana danych XML ; komputerowe wspomaganie zarządzania ; harmonogramowanie ; holon ; akwizycja danych

computer integration ; XML data exchange ; computer aided management ; scheduling ; holon ; data acquisition

21/250
Nr opisu: 0000117030
Multi-assortment production flow synchronization. Multiscale modelling approach.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, R. Davidrajuh.
W: Innovative manufacturing engineering & energy. 21th Edition IManE&E 2017. International conference, 24th - 27th May 2017, Iasi, Romania. Book of abstracts. Iasi : Department of Machine Manufacturing Technology, 2017, s. 93

22/250
Nr opisu: 0000117837   
Multi-assortment production flow synchronization. Multiscale modelling approach.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, R. Davidrajuh.
W: 21st Innovative Manufacturing Engineering & Energy International Conference. IManE&E 2017, Iasi, Romania, May 24-27, 2017 [on-line]. Eds. L. Slatineanu, G. Nagit, O. Dodun, V. Merticaru, M. Coteata, M.I. Ripanu, A.M. Mihalache, M. Boca, R. Ibanescu, C.E. Panait, G. Oancea and P. Kyratsis. Les Ulis : EDP Sciences, 2017, (plik pdf) s. 1-6, bibliogr. 13 poz. (MATEC Web of Conferences ; vol. 112 2261-236X)
Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.1051/matecconf/201711205003 [dostęp 18 sierpnia 2017]

23/250
Nr opisu: 0000117136
Multiscale modelling approach for production flow synchronization.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, R. Davidrajuh.
W: The 5th International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2017, June 14-17, 2017, Sibiu, Romania. Book of abstracts. Red. Constantin Carausu. Iasi : ModTech Publishing House, 2017, s. 39 ( 2286-4369)

modelowanie wieloskalowe ; planowanie produkcji ; kontrola produkcji ; przepływ produkcji ; synchronizacja ; sterowanie rozproszone

multiscale modelling ; production planning ; production control ; production flow ; synchronisation ; distributed control

24/250
Nr opisu: 0000109801
Multistage sequencing system for complex mixed-model assembly problems.
[Aut.]: M. Zemczak, Bożena Skołud.
W: International Joint Conference SOCO'16-CISIS'16-ICEUTE'16, San Sebastian, Spain, October 19th-21st, 2016. Proceedings. Eds. M. Grana, J.M. Lopez-Guede, O. Etxaniz, A. Herrero, H. Quintian, E. Corchado. Cham : Springer International Publishing, 2017, s. 416-425, bibliogr. 10 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 527 2194-5357). Punktacja MNiSW 70.000

harmonogramowanie produkcji ; sekwencjonowanie ; system produkcji mixed-model ; modelowanie ; graf

production scheduling ; sequencing ; mixed-model assembly ; modelling ; graph

25/250
Nr opisu: 0000120340
Organizacja i zarządzanie produkcją oraz usługami.
[Aut.]: K. Santarek, Bożena Skołud, A. Kosieradzka.
W: Inżynieria produkcji. Kompendium wiedzy. Red. Ryszard Knosala. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2017, s. 23-149, bibliogr.. Punktacja MNiSW 20.000

organizacja produkcji ; proces produkcyjny ; projektowanie systemu produkcyjnego ; zarządzanie produkcją

production organization ; production process ; manufacturing system design ; production management

26/250
Nr opisu: 0000109798
Solving repetitive production planning problems. An approach based on activity-oriented Petri nets.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, R. Davidrajuh.
W: International Joint Conference SOCO'16-CISIS'16-ICEUTE'16, San Sebastian, Spain, October 19th-21st, 2016. Proceedings. Eds. M. Grana, J.M. Lopez-Guede, O. Etxaniz, A. Herrero, H. Quintian, E. Corchado. Cham : Springer International Publishing, 2017, s. 397-407, bibliogr. 14 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 527 2194-5357). Punktacja MNiSW 70.000

planowanie produkcji ; kontrola produkcji ; sieć Petriego ; symulacja ; logika przepływu

production planning ; production control ; Petri nets ; simulation ; flow logic

27/250
Nr opisu: 0000109800
The concept of ant colony algorithm for scheduling of flexible manufacturing systems.
[Aut.]: Krzysztof Kalinowski, Bożena Skołud.
W: International Joint Conference SOCO'16-CISIS'16-ICEUTE'16, San Sebastian, Spain, October 19th-21st, 2016. Proceedings. Eds. M. Grana, J.M. Lopez-Guede, O. Etxaniz, A. Herrero, H. Quintian, E. Corchado. Cham : Springer International Publishing, 2017, s. 408-415, bibliogr. 20 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 527 2194-5357). Punktacja MNiSW 70.000

optymalizacja kolonią mrówek ; harmonogramowanie ; graf i/lub

ant colony optimization ; scheduling ; AND/OR graph

28/250
Nr opisu: 0000117150
The production route selection algorithm in virtual manufacturing networks.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud, Małgorzata Olender.
W: The 5th International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2017, June 14-17, 2017, Sibiu, Romania. Book of abstracts. Red. Constantin Carausu. Iasi : ModTech Publishing House, 2017, s. 43 ( 2286-4369)

planowanie produkcji ; sterowanie produkcją ; integracja ; wirtualna sieć wytwórcza ; przepływ produkcji ; teoria gier

production planning ; production control ; integration ; virtual manufacturing network ; production flow ; game theory

29/250
Nr opisu: 0000118161   
The production route selection algorithm in virtual manufacturing networks.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud, Małgorzata Olender.
W: Modern technologies in industrial engineering V. ModTech 2017 International Conference, 14-17 June 2017, Sibiu, Romania. Bristol : Institute of Physics, 2017, art. 012074 s. 1-8, bibliogr. 16 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 227 1757-8981). Punktacja MNiSW 15.000

30/250
Nr opisu: 0000114622   
Tworzenie wirtualnych sieci produkcyjnych.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Małgorzata Olender.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2017, s. 677-685, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

wirtualna sieć wytwórcza ; organizacja wirtualna ; planowanie przepływu produkcji ; wspomaganie podejmowania decyzji

virtual manufacturing network ; virtual organization ; production flow planning ; decision support

31/250
Nr opisu: 0000120342
Wokół inżynierii produkcji 2016. Red. Marek Karkula, Józef Matuszek, Bożena Skołud.
Kraków : Wydaw. AGH, 2017, 271 s.. Punktacja MNiSW 80.000

inżynieria produkcji ; zarządzanie produkcją ; harmonogramowanie produkcji

production engineering ; production management ; production scheduling

32/250
Nr opisu: 0000109971   
Modelowanie wieloskalowe systemów współbieżnych procesów cyklicznych.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 1. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2016, s. 287-294, bibliogr. 9 poz.

komputerowe wspomaganie produkcji ; system współbieżnych procesów cyklicznych ; modelowanie wieloskalowe

computer aided production ; cyclic concurrent processes system ; multiscale modelling

33/250
Nr opisu: 0000106278   
Rhythmic production planning in the context of flow logic.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: IV Manufacturing Conference & 95th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering and Management. IV International Scientific Technical Conference MANUFACTURING 2014, 8-10 December 2014, Poznan, Poland. Selected conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Bartosz Gapinski. Poznań : Poznan University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Management, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 35-43, bibliogr. 12 poz.

planowanie produkcji ; system produkcji ; zarządzanie ; problem spełnienia ograniczeń ; logika przepływu

production planning ; manufacturing system ; management ; constraint satisfaction problem ; flow logic

34/250
Nr opisu: 0000110100   
Semi-automatic simulation model generation of virtual dynamic networks for production flow planning.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud, Małgorzata Olender.
W: IV International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering (ModTech 2016), Iasi, Romania, 15-18 June 2016. Eds.: Viorel Cohal, Lucian Lobont, Pavel Topala, Emil Oanta, Marek Płaczek, Ioan Carcea, Constantin Carausu, Dumitru Nedelcu. Bristol : Institute of Physics, 2016, s. 540-546, bibliogr. 19 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 145 1757-8981)

35/250
Nr opisu: 0000108187
Simulation model semi-automatic generation in virtual dynamics networks production flow planning.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud, Małgorzata Olender.
W: The 4th International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2016, June 15-18, 2016, Iasi, Romania. Book of abstracts. Red. Constantin Carausu. Iasi : ModTech Publishing House, 2016, s. 111 ( 2286-4369)

planowanie produkcji ; sterowanie produkcją ; integracja ; modelowanie ; symulacja

production planning ; production control ; integration ; modelling ; simulation ; virtual dynamics network

36/250
Nr opisu: 0000114595   
Zastosowanie teorii gier do rozwiązywania problemów decyzyjnych w wirtualnych sieciach wytwarzania.
[Aut.]: Małgorzata Olender, Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
-Przeds. Zarz. 2016 t. 17 z. 12, cz. 1, s. 295-307, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

planowanie przepływu produkcji ; wirtualna sieć produkcyjna ; strategia ; teoria gier ; wsparcie dla podejmowania decyzji

production flow planning ; virtual manufacturing network ; strategy ; game theory ; support for decision making

37/250
Nr opisu: 0000101607
An idea of the continuous flow for concurrent multi-assortment production.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, M. Zemczak.
W: Innovative manufacturing engineering 2015. Selected, peer reviewed papers from the 19th Innovative Manufacturing Engineering 2015 (IManE 2015), May 21-22, 2015, Iasi, Romania. Ed. by Laurentiu Slatineanu, Vasile Merticaru, Florin Negoescu, Margareta Coteata, Razvan Pacurar, Gabriela Strnad, Irina Tita, Gheorghe Oancea, Petru Dusa, Eduard Nitu and Oana Dodun. Zurich : Trans Tech Publications, 2015, s. 1444-1449, bibliogr. 12 poz. (Applied Mechanics and Materials ; vol. 809/810 1662-7482)

zarządzanie szczupłe ; przepływ ciągły ; planowanie produkcji ; kontrola produkcji ; system wspomagania decyzji ; produkcja wieloasortymentowa

lean manufacturing ; continuous flow ; production planning ; production control ; decision support system ; multiassortment production

38/250
Nr opisu: 0000102235
Application of graph theory for production orders sequencing in mixed-model production systems.
[Aut.]: M. Zemczak, Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: Innovative manufacturing engineering 2015. Selected, peer reviewed papers from the 19th Innovative Manufacturing Engineering 2015 (IManE 2015), May 21-22, 2015, Iasi, Romania. Ed. by Laurentiu Slatineanu, Vasile Merticaru, Florin Negoescu, Margareta Coteata, Razvan Pacurar, Gabriela Strnad, Irina Tita, Gheorghe Oancea, Petru Dusa, Eduard Nitu and Oana Dodun. Zurich : Trans Tech Publications, 2015, s. 1343-1347, bibliogr. 8 poz. (Applied Mechanics and Materials ; vol. 809/810 1662-7482)

teoria grafów ; sekwencjonowanie ; harmonogramowanie ; produkcja mixed-model

graph theory ; sequencing ; scheduling ; mixed-model production

39/250
Nr opisu: 0000100408
Computer aided production planning - SWZ system of order verification.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud.
W: The Third International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2015, Mamaia, Romania, June 17-20, 2015. Book of abstracts. Red. C. Carausu. Iasi : ModTech Publishing House, 2015, s. 138 ( 2286-4369)

planowanie produkcji ; kontrola produkcji ; integracja ; stan przejściowy ; reguły dyspozytorskie

production planning ; production control ; integration ; transient state ; dispatching rules

40/250
Nr opisu: 0000103560   
Computer aided production planning - SWZ system of order verification.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud.
W: Modern technologies in industrial engineering (ModTech2015), 17-20 June 2015, Mamaia, Romania. Eds.: Emil Oanta, Radu Comaneci, Constantin Carausu, Marek Placzek, Viorel Cohal, Pavel Topala, Dumitru Nedelcu. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2015, s. 1-7, bibliogr. 12 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 95 1757-8981)

41/250
Nr opisu: 0000101420
Designing complex technical means using the integrative approach for construction optimization.
[Aut.]: Aleksander Gwiazda, Iwona Paprocka, Bożena Skołud.
W: Theory and practice of industrial and production engineering. Selected, peer reviewed papers from the XII International Science and Engineering Conference, May 27-29, 2015, Kazimierz Dolny, Poland. Eds.: Antoni Świć, Arkadiusz Gola. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2015, s. 350-355, bibliogr. 13 poz. (Applied Mechanics and Materials ; vol. 791 1662-7482)

podejście zintegrowane ; optymalizacja projektowania ; złożone środki techniczne

integrative approach ; design optimization ; complex technical mean

42/250
Nr opisu: 0000104115   
Multi-assortment rhythmic production planning and control.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, M. Zemczak.
W: Modern technologies in industrial engineering (ModTech2015), 17-20 June 2015, Mamaia, Romania. Eds.: Emil Oanta, Radu Comaneci, Constantin Carausu, Marek Placzek, Viorel Cohal, Pavel Topala, Dumitru Nedelcu. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2015, s. 1-6, bibliogr. 11 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 95 1757-8981)

43/250
Nr opisu: 0000101421
Parameters tuning of an immune algorithm for time-series pattern recognition to improve ability to escape from a local optimum and achieve a better solution.
[Aut.]: Iwona Paprocka, Aleksander Gwiazda, Bożena Skołud.
W: Theory and practice of industrial and production engineering. Selected, peer reviewed papers from the XII International Science and Engineering Conference, May 27-29, 2015, Kazimierz Dolny, Poland. Eds.: Antoni Świć, Arkadiusz Gola. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2015, s. 342-349, bibliogr. 11 poz. (Applied Mechanics and Materials ; vol. 791 1662-7482)

algorytm immunologiczny ; rozpoznawanie wzorców szeregów czasowych ; ocena uszkodzeń ; dane z zakłóceniami

immune algorithm ; time-series pattern recognition ; damage evaluation ; data with noise

44/250
Nr opisu: 0000100397
Two-stage orders sequencing system for mixed-model assembly.
[Aut.]: M. Zemczak, Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: The Third International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2015, Mamaia, Romania, June 17-20, 2015. Book of abstracts. Red. C. Carausu. Iasi : ModTech Publishing House, 2015, s. 69 ( 2286-4369)

planowanie produkcji ; produkcja mixed-model ; zagadnienie CSP ; sekwencjonowanie

production planning ; mixed-model production ; CSP problem ; sequencing

45/250
Nr opisu: 0000103550   
Two-Stage orders sequencing system for mixed-model assembly.
[Aut.]: M. Zemczak, Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: Modern technologies in industrial engineering (ModTech2015), 17-20 June 2015, Mamaia, Romania. Eds.: Emil Oanta, Radu Comaneci, Constantin Carausu, Marek Placzek, Viorel Cohal, Pavel Topala, Dumitru Nedelcu. Bristol : Institute of Physics Publishing, 2015, s. 1-6, bibliogr. 8 poz. (IOP Conference Series ; Materials Science and Engineering ; vol. 95 1757-8981)

46/250
Nr opisu: 0000090113   
Computer aided production management in small and medium enterprises using SWZ, KbRS and ProEDIMS systems.
[Aut.]: Bożena Skołud, Grzegorz Ćwikła, Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski, Cezary Grabowik.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014, s. 871-879, bibliogr. 21 poz.

schemat XML ; wymiana danych XML ; komputerowe wspomaganie zarządzania ; harmonogramowanie

XML schema ; XML data exchange ; computer aided management ; scheduling

47/250
Nr opisu: 0000088768
Market oriented approach to the production management on the operational level.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Modern technologies in industrial engineering. Selected, peer reviewed papers from the ModTech International Conference on Modern Technologies in Industrial Engineering (ModTech 2013), Sinaia, Romania, June 27-29, 2013. Ed. by C. Carausu [et al.]. Staffa-Zurich : Trans Tech Publications, 2014, s. 663-668 (Advanced Materials Research ; vol. 837 1662-8985). Punktacja MNiSW 7.000

problem spełnienia ograniczeń ; system wspomagania decyzji ; zlecenie produkcyjne ; harmonogramowanie

constraint satisfaction problem ; decision support system ; production order ; scheduling

48/250
Nr opisu: 0000091077
Organizacja systemów produkcyjnych.
[Aut.]: J. Lewandowski, Bożena Skołud, D. Plinta.
Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2014, 347 s., bibliogr.
(Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ; )

produkcja ; proces produkcyjny ; organizacja produkcji ; zarządzanie produkcją ; system produkcyjny ; przedsiębiorstwo produkcyjne

production ; production process ; production organization ; product management ; production system ; manufacturing company

49/250
Nr opisu: 0000094706
Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej w przebiegach przejściowych.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 1. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2014, s. 217-226, bibliogr. 12 poz.

przebieg przejściowy ; produkcja rytmiczna ; produkcja wieloasortymentowa ; model symulacyjny

transition state ; rhythmic production ; multiassortment production ; simulation model

50/250
Nr opisu: 0000095401
Rhythmic production planning in the context of the flow logic.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: MANUFACTURING 2014. IV Manufacturing Conference, Poznan, Poland, 8th - 10th December 2014. Book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. Ed. by O. Ciszak [et al.]. [B.m.] : [b.w.], 2014, pamięć USB (PenDrive) s. 52-53

planowanie produkcji ; logika przepływu

production planning ; flow logic ; constraint propagation

51/250
Nr opisu: 0000094761
Transient states of cyclic production planning and control.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud.
W: Engineering solutions and technologies in manufacturing. Selected, peer reviewed papers from the Innovative Manufacturing Engineering Conference 2014 (IManE 2014), May 29-30, Chisinau, Republic of Moldova. Ed. by L. Slatineanu [et al.]. Zurich : Trans Tech Publications, 2014, s. 961-965, bibliogr. 12 poz. (Applied Mechanics and Materials ; vol. 657 1662-7482)

planowanie produkcji ; stan nieustalony ; system produkcji ; zarządzanie ; harmonogramowanie ; problem spełnienia ograniczeń

production planning ; transient state ; manufacturing system ; management ; scheduling ; constraint satisfaction problem

52/250
Nr opisu: 0000087676   
Charakterystyka akwizycji danych z systemów produkcyjnych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Grzegorz Ćwikła, Bożena Skołud.
W: Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Innowacyjność, jakość, zarządzanie. Monografia. Red. Witold Biały, Katarzyna Midor. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2013, s. 32-46, bibliogr. 18 poz.

akwizycja danych ; System Realizacji Produkcji ; ERP ; SCADA ; diagnostyka ; automatyka

data acquisition ; Manufacturing Execution System ; ERP ; SCADA ; diagnostics ; automation

53/250
Nr opisu: 0000081302
Działanie w priorytecie, czyli zarządzanie projektem dydaktycznym.
[Aut.]: Bożena* Marcińczyk, Bożena Skołud.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 1289-1296

projekt ; harmonogramowanie ; ograniczenia zasobowe ; algorytm mrówkowy

project ; scheduling ; resource constraints ; ant algorithm

54/250
Nr opisu: 0000087350
Market oriented approach to the production management on the operational level.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: The First International Conference on Modern Manufacturing Technologies in Industrial Engineering. ModTech 2013, Sinaia, Romania, June 27-29, 2013. Book of abstracts. Red. C. Carausu. Iasi : ModTech Publishing House, 2013, s. 44, bibliogr. 3 poz. ( 2286-4369)

55/250
Nr opisu: 0000088140
Metoda szeregowania zadań w systemach produkcji wieloasortymentowej i wielowersyjnej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marcin* Zemczak.
Gliwice, 2013, 145 k., bibliogr. 93 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Bożena Skołud

szeregowanie zadań ; przepływ produkcji ; harmonogramowanie ; komputerowa symulacja wytwarzania ; wieloasortymentowa produkcja rytmiczna ; problem sekwencjonowania samochodów

task scheduling ; production flow ; scheduling ; manufacturing computer simulation ; multiassortment repetitive production ; car sequencing problem

56/250
Nr opisu: 0000081287
Robust scheduling, a production scheduling model of failures.
[Aut.]: Iwona Paprocka, Bożena Skołud.
W: Mechatronics and computational mechanics. Ed. S. Gao. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2013, s. 443-446, bibliogr. 7 poz. (Applied Mechanics and Materials ; vol. 307 1662-7482)

algorytm immunologiczny ; średni czas do uszkodzenia ; harmonogramowanie wielokryterialne ; rozkład normalny ; predykcyjne szeregowanie zadań ; harmonogram stabilny

immune algorithm ; mean time to first failure ; multiobjective scheduling ; normal distribution ; predictive scheduling ; robust schedule

57/250
Nr opisu: 0000089123
Symulacja pracy systemu produkcji wieloasortymentowej i wielowersyjnej.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Marcin* Zemczak.
W: Zarządzanie a inżynieria produkcji. Pod red. nauk. P. Łebkowskiego. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 2013, s. 223-234, bibliogr. 15 poz.

harmonogramowanie ; symulacja ; system produkcji wielowersyjnej

scheduling ; simulation ; multiversion production system

58/250
Nr opisu: 0000081280
Design and manufacturing of packaging in the context of constrained resources scheduling.
[Aut.]: Bożena Skołud, Bożena* Marcińczyk.
W: Product and packaging tendencies for development in manufacturing. Ed. J. Lewandowski, A. Walaszczyk, I. Jałmużna. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2012, s. 147-157, bibliogr. 5 poz. (A Series of Monographs ; Technical University of Lodz 2043)

59/250
Nr opisu: 0000081289   
Harmonogramowanie z ograniczeniami projektów współbieżnych.
[Aut.]: Bożena* Marcińczyk, Bożena Skołud.
W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2012, s. 421-432, bibliogr. 18 poz.

projekt ; harmonogramowanie ; ograniczenia zasobowe ; algorytm mrówkowy

project ; scheduling ; resource constraints ; ant colony optimization algorithm

60/250
Nr opisu: 0000081297
Heuristic methods of project and production scheduling. Ed. Bożenia Skołud.
Wrocław : Editorial Institution of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT, 2012

61/250
Nr opisu: 0000081541
Interaktywne kształcenie inżyniera, projekt INTEREDU.
[Aut.]: Bożena Skołud, Bożena* Marcińczyk.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 2. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 225-232

kształcenie inżynierów ; projekt INTEREDU ; Wydział Mechaniczny Technologiczny

education of engineers ; INTEREDU project ; Faculty of Mechanical Engineering

62/250
Nr opisu: 0000081276
Project oriented production management: ant colony optimization approach.
[Aut.]: Bożena Skołud, Bożena* Marcińczyk.
-J. Univ. Appl. Sci. Mittweida 2012 no 3, s. 55-58, bibliogr. 11 poz.
Zawiera materiały z: 22nd International Scientific Conference. IWKM, Mittweida, Oktober 24-25, 2012

63/250
Nr opisu: 0000081298
Project oriented production optimization.
[Aut.]: Bożena Skołud, Bożena* Marcińczyk.
W: Heuristic methods of project and production scheduling. Ed. Bożena Skołud. Wrocław : Editorial Institution of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT, 2012, s. 80-90, bibliogr. (Journal of Machine Engineering ; vol. 12, nr 3 1895-7595)

algorytm mrówkowy ; harmonogramowanie projektu ; zarządzanie produkcją

ant algorithm ; project scheduling ; production management

64/250
Nr opisu: 0000082276   
Project oriented production optimization.
[Aut.]: Bożena Skołud, Bożena* Marcińczyk.
-J. Mach. Eng. 2012 vol. 12 no. 3, s. 80-90, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

algorytm mrówkowy ; harmonogramowanie projektu ; zarządzanie produkcją zorientowane projektowo

ant algorithm ; project scheduling ; project oriented production management

65/250
Nr opisu: 0000081292
Zarządzanie zasobami w projekcie z zastosowaniem algorytmu mrówkowego.
[Aut.]: Bożena Skołud, Bożena* Marcińczyk.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 2. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2012, s. 233-241, bibliogr. 20 poz.

algorytm mrówkowy ; metoda metaheurystyczna ; system wieloprojektowy

ant algorithm ; metaheuristic method ; multiproject system

66/250
Nr opisu: 0000078386
"A priori" and "a posteriori" approaches for multicriteria scheduling optimisation with application of immune algorithm.
[Aut.]: Iwona Wosik, Bożena Skołud.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. Eds: T. Burczyński, J. Periaux. Barcelona : CIMNE, 2011, s. 149-154, bibliogr. 8 poz. (A Series of Handbooks on Theory and Engineering Applications of Computational Methods ; )

optymalizacja wielokryterialna ; algorytm immunologiczny ; szeregowanie

multiobjective optimization ; immune algorithm ; scheduling

67/250
Nr opisu: 0000068742   
Estimation of reliability characteristics in a production scheduling model with time-changing parameters - second part, numerical example.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik, Wojciech Kempa, Krzysztof Kalinowski.
W: Management and control of manufacturing processes. Eds: A Świć, J. Lipski. Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 19-30, bibliogr. 2 poz.

szeregowanie prognozowane ; zasada największej wiarygodności ; średni czas pomiędzy awariami ; średni czas do momentu wystąpienia pierwszej awarii ; funkcja niezawodności ; rozkład Weibulla

predictive scheduling ; Maximum Likelihood Principle ; mean time between failures ; mean time to first failure ; reliability function ; Weibull distribution

68/250
Nr opisu: 0000068745   
Estimation of reliability characteristics in a production scheduling model with time-changing parameters - first part, theory.
[Aut.]: Wojciech Kempa, Iwona Wosik, Bożena Skołud.
W: Management and control of manufacturing processes. Eds: A Świć, J. Lipski. Instytut Technologicznych Systemów Informacyjnych. Politechnika Lubelska, Politechnika Lubelska. Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 7-18, bibliogr. 10 poz.

szeregowanie prognozowane ; zasada największej wiarygodności ; średni czas pomiędzy awariami ; średni czas do momentu wystąpienia pierwszej awarii ; funkcja niezawodności ; funkcja odnowy ; rozkład Weibulla

predictive scheduling ; Maximum Likelihood Principle ; mean time between failures ; mean time to first failure ; reliability function ; renewal function ; Weibull distribution

69/250
Nr opisu: 0000066393   
Predictive scheduling based on knowledge acquired from frequency of machine work disturbances.
[Aut.]: Iwona Wosik, Bożena Skołud.
-J. Mach. Eng. 2011 vol. 11 no. 1/2, s. 54-67. Punktacja MNiSW 4.000

statystyka matematyczna ; średni czas do uszkodzenia ; harmonogramowanie predyktywne ; harmonogramowanie reaktywne

mathematical statistics ; mean time to failure ; predictive scheduling ; reactive scheduling

70/250
Nr opisu: 0000066380   
Production preparation and order verification systems integration using method based on data transformation and data mining.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud.
W: Hybrid artificial intelligent systems. HAIS 2011. 6th International conference, Wroclaw, Poland, May 23-25, 2011. Proceedings. P. 2. Eds: E. Corchado, M. Kurzyński, M. Woźniak. Berlin : Springer, 2011, s. 397-404, bibliogr. 15 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; nr 6679 0302-9743)

71/250
Nr opisu: 0000081295
The resources occupancy in resource - constrained multi project scheduling problem.
[Aut.]: Bożena Skołud, Bożena* Marcińczyk.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2011 vol. 11 no. 2, s. 290-296. Punktacja MNiSW 5.000

Teoria Ograniczeń ; harmonogramowanie w środowisku wieloprojektowym ; zajętość zasobów

Theory of Constraints ; multi-project scheduling ; resources occupancy

72/250
Nr opisu: 0000073309   
Wpływ selekcji informacji na lukę informacyjną w projekcie.
[Aut.]: E. Dymarek, Bożena Skołud.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 59, s. 51-57, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

zarządzanie informacją ; luka informacyjna ; sieć semantyczna

information management ; information gap ; semantic web

73/250
Nr opisu: 0000080844   
Wspomaganie zarządzania produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach z zastosowaniem systemów SWZ, KbRS i PROEDIMS.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski, Cezary Grabowik.
W: Zarządzanie procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie. Red. M. Janczarek. Lublin : Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2011, s. 43-54, bibliogr. 9 poz.

XML ; wymiana danych ; wspomaganie zarządzania ; harmonogramowanie produkcji ; XML Schema

XML ; data exchange ; management supporting ; production scheduling ; XML schema

74/250
Nr opisu: 0000082268
Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach o zmiennej produkcji wieloasortymentowej na zlecenie.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski, Cezary Grabowik, Grzegorz Ćwikła, E. Chlebus, M. Cholewa, J. Czajka.
Gliwice : Instytut Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2011, 76 s., bibliogr. 23 poz.

zintegrowany system wspomagania zarządzania ; wspomaganie zarządzania ; zarządzanie produkcją ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; produkcja wieloasortymentowa ; Proedims ; KbRS ; System Weryfikacji Zleceń

integrated management supporting system ; management supporting ; production management ; small and medium enterprises ; multiassortment production ; Proedims ; KbRS ; order veryfication system

75/250
Nr opisu: 0000066198
Disturbed operations rescheduling algorithms, dynamic, reactive and predictive strategies.
[Aut.]: Iwona Wosik, Bożena Skołud.
W: Mašinostroenie i tehnosfera XXI veka. Sbornik trudov XVII Meždunarodnoj naučno-tehničeskoj konferencii, Sevastopol', 13-18 sentâbrâ 2010 g.. T. 4. Doneck : Doneckij Nacional'nyj Tehničeskij Universitet, 2010, s. 256-258, bibliogr. 2 poz.

76/250
Nr opisu: 0000067542   
Integracja systemów SWZ i KbRS na potrzeby zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego planowanie produkcji.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski, Bożena Skołud, Cezary Grabowik.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010, s. 83-92, bibliogr. 9 poz.

planowanie produkcji ; symulacja procesów wytwórczych ; wizualizacja procesów wytwórczych ; język XML ; schemat XML ; język XSLT

production planning ; manufacturing process simulation ; manufacturing process visualization ; XML ; XML schema ; XSLT

77/250
Nr opisu: 0000080887
Wymiana danych w systemach sterowania przepływem produkcji SWZ i KBRS.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski, Cezary Grabowik.
W: Automatyzacja procesów dyskretnych. Teoria i zastosowania. T. 2. Pod red. Andrzeja Świerniaka i Jolanty Krystek. Gliwice : Wydaw. Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, 2010, s. 207-214, bibliogr. 8 poz.

wymiana danych ; system sterowania ; przepływ produkcji ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; SWZ ; KbRS

interchange of data ; control system ; production flow ; small and medium enterprises ; SWZ ; KbRS

78/250
Nr opisu: 0000078514
"A priori" and "a posteriori" approaches for multi-criteria scheduling optimisation with application of immune algorithm.
[Aut.]: Iwona Wosik, Bożena Skołud.
W: Evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. EUROGEN 2009. ECCOMAS Thematic Conference, Cracow, Poland, June 15-17, 2009. Extended abstracts. Eds: T. Burczyński, J. Periaux. Kraków : [b.w.], 2009, s. 113-114, bibliogr. 5 poz.

optymalizacja ; algorytm immunologiczny ; szeregowanie

optimization ; immune algorithm ; scheduling

79/250
Nr opisu: 0000058336
Clonally selection and multi-objective immune algorithms for open job shop scheduling problems.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik.
W: Information systems architecture and technology. System analysis in decision aided problems. Eds: Jerzy Świątek [et al.]. Wroclaw Uniwersity of Technology. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2009, s. 217-230

80/250
Nr opisu: 0000058369   
Efektywność procesów logistycznych w przemyśle samochodowym.
[Aut.]: Bożena Skołud, B. Kujawski.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2009, s. 409-416, bibliogr. 3 poz.

proces logistyczny ; planowanie eksperymentu ; symulacja ; przemysł samochodowy

logistics process ; experiment design ; simulation ; automotive industry

81/250
Nr opisu: 0000046326   
Integracja technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji z zastosowaniem technik obiektowych.
[Aut.]: Cezary Grabowik, Bożena Skołud, Krzysztof Kalinowski, Damian Krenczyk.
-Prz. Mech. 2009 R. 68 nr 1, s. 36-41, bibliogr. 4 poz.

techniczne przygotowanie produkcji ; techniki obiektowe ; język GRIP ; modelowanie 3D

technical production preparation ; object techniques ; GRIP language ; 3D modelling

82/250
Nr opisu: 0000058390
Optymalizacja mrowiskowa w zarządzaniu projektem.
[Aut.]: Bożena Skołud, Bożena* Marcińczyk.
W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji. Zbiór prac. R. 3. Pod red. J. Matuszka. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009, s. 329-334

83/250
Nr opisu: 0000066608
Tuning of a fuzzy system for controlling searching process in multi objective scheduling immune algorithm.
[Aut.]: Iwona Wosik, Bożena Skołud.
-J. Mach. Eng. 2009 vol. 9 no. 1, s. 130-145

algorytm immunologiczny ; optymalizacja wielokryterialna ; system rozmyty

immune algorithm ; multiobjective optimization ; fuzzy system

84/250
Nr opisu: 0000058032
Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie zarządzania przepływem produkcji.
[Aut.]: Bożena Skołud.
-Inż. Masz. 2009 R. 14 z. 3, s. 7-18

85/250
Nr opisu: 0000066715
Wspomaganie podejmowania decyzji w zakresie zarządzania przepływem produkcji.
[Aut.]: Bożena Skołud.
-Inż. Masz. 2009 R. 14 z. 3, s. 7-18

86/250
Nr opisu: 0000051632   
Zarządzanie komunikacyjne - ważność wewnętrznych sieci informacyjno-komunikacyjnych.
[Aut.]: Bożena Skołud, E. Dymarek.
-Masz. Gór. 2009 R. 27 nr 1, s. 52-57, bibliogr. 14 poz.

sieć informacyjno-komunikacyjna ; zarządzanie projektem ; ITG KOMAG

information and communication network ; project management ; ITG KOMAG

87/250
Nr opisu: 0000082250
Zintegrowany system wspomagania zarządzania produkcją w małych i średnich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski, Grzegorz Ćwikła, Cezary Grabowik.
W: V Konferencja naukowo-techniczna nt. Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw. INTELTRANS 2009, Kraków, 21-22 października 2009. Kraków : [Wydaw. Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki], 2009, s. 125-134, bibliogr. 8 poz.
Konferencja organizowana w ramach Targów Eurotool w Krakowie

zintegrowany system wspomagania zarządzania ; wspomaganie zarządzania ; zarządzanie produkcją ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; proces produkcyjny ; przepływ produkcji ; SWZ ; KbRS

integrated management supporting system ; management supporting ; production management ; small and medium enterprises ; production process ; production flow ; SWZ ; KbRS

88/250
Nr opisu: 0000049936
Algorytmy immunologiczne w problemie gniazdowym.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik.
W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania, Mielno 2008. Red. W. Tarnowski, T. Kiczkowiak. Politechnika Koszalińska. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2008, s. 125-131

89/250
Nr opisu: 0000050359
Algorytmy immunologiczne w szeregowaniu zadań produkcyjnych.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik.
-Zarz. Przeds. 2008 nr 1, s. 47-56, bibliogr. 23 poz.

optymalizacja wielokryterialna ; szeregowanie zadań ; algorytm immunologiczny ; MOIA

multiobjective optimization ; task scheduling ; immune algorithm ; MOIA

90/250
Nr opisu: 0000050625
An immune algorithm and fuzzy logic for multicriteria optimization in the area of scheduling.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik.
W: 18th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing. FAIM'2008, Skovde, Sweden, 30 June-2 July 2008. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 738-745

91/250
Nr opisu: 0000081299
Approaches to the production flow scheduling and control.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Intelligent manufacturing for industrial business process. Ed. J. Jędrzejewski. Wrocław : Editorial Institution of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT, 2008, s. 5-13 (Journal of Machine Engineering ; vol. 8, nr 2)

92/250
Nr opisu: 0000050376
Computer aided prototyping of production flows for a virtual enterprise.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Digital factory. Eds: J. Balic, N. Majdandzic. Vienna : DAAAM International Vienna, 2008, s. 171-214

93/250
Nr opisu: 0000039942   
Komputerowe wspomaganie techniczno-organizacyjnego przygotowania produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Krzysztof Kalinowski, Bożena Skołud, Cezary Grabowik, Damian Krenczyk.
-Prz. Mech. 2008 R. 67 nr 7/8, s. 41-44, bibliogr. 15 poz.

zarządzanie produkcją ; techniczne przygotowanie produkcji ; proces produkcyjny ; system informatyczny ; małe i średnie przedsiębiorstwa

production management ; technical production preparation ; production process ; information system ; small and medium enterprises

94/250
Nr opisu: 0000050408
Logika rozmyta w przeszukiwaniu wielokryterialnej przestrzeni rozwiązań dla problemu szeregowania zadań.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik.
W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji. Zbiór prac. R. 2. Pod red. J. Matuszka. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008, s. 173-182

95/250
Nr opisu: 0000038452
Rozmieszczenie stanowisk pracy z wykorzystaniem algorytmu mrówkowego.
[Aut.]: Bożena* Marcińczyk, Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008, s. 105-112, bibliogr. 7 poz.

stanowisko pracy ; algorytm mrówkowy ; algorytm roju cząstek ; inteligencja roju

work position ; ant colony optimization ; particle swarm algorithm ; swarm intelligence

96/250
Nr opisu: 0000038460
Rozwiązanie optymalne w sensie Pareto dla problemu szeregowania zadań.
[Aut.]: Iwona Wosik, Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008, s. 566-575, bibliogr. 8 poz.

szeregowanie zadań ; algorytm immunologiczny ; optymalizacja wielokryterialna

task scheduling ; immune algorithm ; multiobjective optimization

97/250
Nr opisu: 0000038843   
Szeregowanie zleceń produkcyjnych z zastosowaniem algorytmów immunologicznych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Iwona Wosik.
Gliwice, 2008, 253 k., bibliogr. 106 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: dr hab. inż. Bożena Skołud

planowanie produkcji ; szeregowanie zadań ; optymalizacja wielokryterialna ; algorytm immunologiczny ; logika rozmyta ; podejmowanie decyzji

production planning ; task scheduling ; multiobjective optimization ; immune algorithm ; fuzzy logic ; decision making

98/250
Nr opisu: 0000050154
The development of IA with local search approach for multi-objective Job shop scheduling problem.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik.
W: Virtual design and automation. Ed. by Z. Weiss. Poznań : Publishing House of Poznan University of Technology, 2008, s. 235-242

99/250
Nr opisu: 0000023010   
Advisory system assisting selection of project structures and project team.
[Aut.]: Małgorzata Musztyfaga, Bożena Skołud.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2007 vol. 20 iss. 1/2, s. 551-554, bibliogr. 15 poz.

zarządzanie projektem ; system ekspertowy ; system doradztwa

project management ; expert system ; advisory system

100/250
Nr opisu: 0000040815
Ant colony optimization in project management.
[Aut.]: Bożena Skołud, Bożena* Marcińczyk.
-Comput. Assist. Mech. Eng. Sci. 2007 vol. 14 no. 4, s. 745-752

101/250
Nr opisu: 0000041097
Computer aided technological and organisational processes planning.
[Aut.]: Krzysztof Kalinowski, Bożena Skołud, Cezary Grabowik, Damian Krenczyk.
W: CO-MAT-TECH 2007. Quality assurance of products, safety of production and environment. 15th International scientific conference, Trnava, 18-19 October 2007. Proceedings of the abstracts. Bratislava : Vydav. STU, 2007, s. 173-176

102/250
Nr opisu: 0000038486
Harmonogramowanie w środowisku wieloprojektowym.
[Aut.]: Bożena Skołud, J. Brol.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007, s. 327-336, bibliogr. 10 poz.

środowisko wieloprojektowe ; harmonogramowanie ; Teoria Ograniczeń

multi-project environment ; scheduling ; Theory of Constraints

103/250
Nr opisu: 0000030284
Human resources management in a project type tasks.
[Aut.]: Małgorzata Musztyfaga, Bożena Skołud.
W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'07, Gliwice - Cracow - Zakopane, 27th - 30th May 2007. [Dokument elektroniczny]. Congress programme and abstracts. Ed. by L. A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 121-122

104/250
Nr opisu: 0000029488   
Human resources management in a project type tasks.
[Aut.]: Małgorzata Musztyfaga, Bożena Skołud.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2007 vol. 25 iss. 2, s. 95-98, bibliogr. 15 poz.

zarządzanie projektem ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; system doradczy

project management ; human resources management ; advisory system

105/250
Nr opisu: 0000040749
Integracja technicznego i organizacyjnego przygotowania produkcji z zastosowaniem technik obiektowych.
[Aut.]: Cezary Grabowik, Bożena Skołud, Krzysztof Kalinowski, Damian Krenczyk.
W: XVI Konferencja nt. "Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo", Nałęczów, 10-12 października 2007. Zbiór referatów. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 56-64

106/250
Nr opisu: 0000040750
Komputerowe wspomaganie techniczno-organizacyjnego przygotowania produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Krzysztof Kalinowski, Bożena Skołud, Cezary Grabowik, Damian Krenczyk.
W: XVI Konferencja nt. "Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo", Nałęczów, 10-12 października 2007. Zbiór referatów. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 70-78

107/250
Nr opisu: 0000039135
Multi-objective genetic and immune algorithms for butch scheduling problem with dependent setups.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2007. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2007, s. 185-196, bibliogr. 15 poz.
Toż na CD-ROM

metoda metaheurystyczna ; harmonogramowanie ; optymalizacja wielokryterialna

metaheuristic method ; scheduling ; multi-criteria optimization

108/250
Nr opisu: 0000041099
The method of technical and organizational production preparation.
[Aut.]: Cezary Grabowik, Bożena Skołud, Krzysztof Kalinowski, Damian Krenczyk.
W: CO-MAT-TECH 2007. Quality assurance of products, safety of production and environment. 15th International scientific conference, Trnava, 18-19 October 2007. Proceedings of the abstracts. Bratislava : Vydav. STU, 2007, s. 88-93

109/250
Nr opisu: 0000038504
Zastosowanie algorytmu kwantowego w zarządzaniu produkcją.
[Aut.]: Bożena* Wyciślik, Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007, s. 501-510, bibliogr. 13 poz.

algorytm Grovera ; algorytm kwantowy ; komputer kwantowy ; informatyka kwantowa

Grover's algorithm ; quantum algorithm ; quantum computer ; quantum computing

110/250
Nr opisu: 0000038487
Złożoność i rodzaje problemów szeregowania zadań produkcyjnych.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2007, s. 337-346, bibliogr. 11 poz.

szeregowanie zadań ; algorytm immunologiczny ; gniazdo produkcyjne

task scheduling ; immune algorithm ; production cell

111/250
Nr opisu: 0000024165
Advisory system assisting selection of project structures and project team.
[Aut.]: Małgorzata Musztyfaga, Bożena Skołud.
W: Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and materials science. CAM3S'2006. Programme and abstracts of the twelfth international scientific conference, Gliwice - Zakopane, [27th-30th November] 2006. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2006, s. 80

112/250
Nr opisu: 0000038509
Algorytmy immunologiczne w szeregowaniu nowych zleceń produkcyjnych.
[Aut.]: Iwona Wosik, Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [IX Konferencja , Zakopane, 16-18 stycznia 2006]. Zbiór prac. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2006, s. 681-690, bibliogr. 5 poz.

harmonogramowanie produkcji ; algorytm immunologiczny ; re-harmonogramowanie

production scheduling ; immune algorithm ; re-scheduling

113/250
Nr opisu: 0000030966
Development of the processes flow scheduling and control systems.
[Aut.]: Bożena Skołud.
-J. Univ. Appl. Sci. Mittweida 2006 no 8, s. 45-48

114/250
Nr opisu: 0000032624
Immunologiczna optymalizacja szeregowania zleceń produkcyjnych dla stochastycznej produkcji gniazdowej.
[Aut.]: Iwona Wosik, Bożena Skołud.
W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Mielno 2006. [Red.] Wojciech Tarnowski, Tomasz Kiczkowiak. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2006, s. 194-201

115/250
Nr opisu: 0000030372
Projekt zintegrowanego systemu wspomagania przygotowania produkcji dla małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: IV Konferencja naukowo-techniczna nt. Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw. INTELTRANS 2006, Kraków, wrzesień 2006. Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki. Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych. Kraków : [Wydaw. Politechniki Krakowskiej], 2006, s. 193-200, bibliogr. 14 poz.

zintegrowany system wspomagający ; przygotowanie produkcji ; małe i średnie przedsiębiorstwa

integrated supporting system ; preparation of production ; small and medium enterprises

116/250
Nr opisu: 0000019238
Sterowanie produkcją.
[Aut.]: Bożena Skołud, Krzysztof Kalinowski, Damian Krenczyk.
W: Poradnik kierownika produkcji. Jak skutecznie planować i zarządzać produkcją. Pod red. J. Matuszka. Poznań : Forum, 2006, skoroszyt (30 s.)

117/250
Nr opisu: 0000029848
The meta-heuristic approach to the processes sequencing optimisation.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik.
W: Manufacturing engineering in time of information society. 1st Jubilee scientific conference, Gdańsk, 1st-2nd June 2006. Ed. W. Przybylski. Gdansk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Manufacturing Engineering and Automation. Gdańsk : Gdansk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Manufacturing Engineering and Automation, 2006, s. 385-392

118/250
Nr opisu: 0000019239
Wewnętrzna kontrola produkcji.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski, Bożena Skołud.
W: Poradnik kierownika produkcji. Jak skutecznie planować i zarządzać produkcją. Pod red. J. Matuszka. Poznań : Forum, 2006, skoroszyt (26 s.)

119/250
Nr opisu: 0000021758   
Wyznaczanie harmonogramów przebiegów przejściowych dla wieloasortymentowej produkcji rytmicznej.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski, Bożena Skołud.
W: XV Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 33-38, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1727 Automatyka ; z. 144)

wieloasortymentowa produkcja rytmiczna ; przebieg przejściowy ; SWZ ; KbRS

multiassortment repetitive production ; transition state ; SWZ ; KbRS

120/250
Nr opisu: 0000025445   
Zarządzanie operacyjne. Produkcja w małych i średnich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Bożena Skołud.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, 221 s., bibliogr. 163 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 117)

zarządzanie operacyjne ; just in time ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; kontrola produkcji ; TQM ; lean production ; planowanie produkcji ; zarządzanie projektem

operational management ; just in time ; small and medium enterprises ; production control ; TQM ; lean production ; production planning ; project management

121/250
Nr opisu: 0000023069
Algorytm immunologicznej selekcji w problemach doboru wielkości partii produkcyjnych.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik.
W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo. XV Konferencja, Kazimierz Dolny, Polska, 2005. Zbiór referatów. Warszawa : Politechnika Warszawska, 2005, s. 339-346

122/250
Nr opisu: 0000016003
An approach to solve multi-project scheduling problems.
[Aut.]: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek.
W: 7th International Conference on Comuter Integrated and Manufacturing. Intelligent manufacturing systems, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. Scientific Fascicles of the Department of Engineering Processes Automation and Integrated Manufacturing Systems. Silesian University of Technology. Gliwice : [Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska], 2005, s. 218-223, bibliogr. 14 poz.

123/250
Nr opisu: 0000014992
An approach to solve multi-project scheduling problems.
[Aut.]: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek.
W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. [Dokument elektroniczny]. Congress proceedings - short papers. Ed. Leszek A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej], [2005], dysk optyczny (CD-ROM) [Ref. 2.852 s. 1-4], bibliogr. 6 poz.

124/250
Nr opisu: 0000023512
An approach to solve multi-project scheduling problems.
[Aut.]: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek.
W: Programme & abstracts of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 181

125/250
Nr opisu: 0000018481
An approach to time management.
[Aut.]: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek.
W: Automation 2005. Automatyzacja - nowości i perspektywy. Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 6-8 kwietnia 2005. Zbiór referatów. Warszawa : Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2005, s. 206-214

126/250
Nr opisu: 0000018533   
An approach to time project oriented management.
[Aut.]: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek.
-Appl. Comput. Sci. 2005 vol. 1 no. 1, s. 141-160, bibliogr. 16 poz.

zarządzanie projektem ; Teoria Ograniczeń ; programowanie ograniczeń

project management ; Theory of Constraints ; constraints programming

127/250
Nr opisu: 0000023659
Constraint logic programming in multi project environment.
[Aut.]: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek.
W: Programme & abstracts of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 218

128/250
Nr opisu: 0000018534
Constraints based scheduling in the multi-project environment.
[Aut.]: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek.
-Comput. Assist. Mech. Eng. Sci. 2005 vol. 12 no. 2/3, s. 247-257

129/250
Nr opisu: 0000018537
Drzewa decyzyjne w planowaniu zleceń.
[Aut.]: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek.
W: Informacyjne aspekty zarządzania i sterowania produkcją. Red. A. Świć. Lublin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Lubelskiej, 2005, s. 33-39

130/250
Nr opisu: 0000031070
E-learning jako metoda kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Grzegorz Gołda, Bożena Skołud.
W: Ergonomia niepełnosprawnym w zmieniającym się otoczeniu i w rehabilitacji. Pod red. J. Lewandowskiego, J. Lacewicz-Bartoszewskiej. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2005, s. 121-130

131/250
Nr opisu: 0000015360
Identification of short and rapid procuct lifecycle.
[Aut.]: Aleksandra* Zientek, Bożena Skołud.
W: Rapid Production 2004. Innovation - Knowledge - Industry. 1st International Conference, Wrocław, 29 September - 1 October 2004. Centre for Advanced Manufacturing Technologies. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 291-298, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej ; nr 85 Konferencje ; nr 42 0867-7778)

cykl życia produktu ; PLC ; identyfikacja fazy

product life cycle ; PLC ; phase identification

132/250
Nr opisu: 0000066652
Koncepcja centralizacji funkcji logistycznych.
[Aut.]: B. Kujawski, Bożena Skołud.
-Inż. Masz. 2005 R. 10 z. 3, s. 83-94

133/250
Nr opisu: 0000018501
Koncepcja centralizacji funkcji logistycznych.
[Aut.]: B. Kujawski, Bożena Skołud.
W: Systemy i procesy wytwarzania. Pod red.: Edwarda Chlebusa, Józefa Gawlika. Wrocław : Agenda Wydaw. Wrocławskiej Rady FSNT NOT, 2005, s. 83-94 (Inżynieria Maszyn ; vol. 10, z. 3 1426-708X)

134/250
Nr opisu: 0000018480   
Modelling of distributed control for repetitive production flow prototyping.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak.
-Int. J. Comput. Integr. Manuf. 2005 vol. 18 no. 5, s. 386-394. Impact Factor 0.345

modelowanie ; sterowanie rozproszone ; produkcja powtarzalna ; prototypowanie przepływu

modelling ; distributed control ; repetitive production ; flow prototypnig

135/250
Nr opisu: 0000017111
Optimisation of the production order sequencing. The immune algorithm implementation.
[Aut.]: Iwona Wosik, Bożena Skołud.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2005. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, 2005, s. 241-246, bibliogr. 7 poz.
pełny tekst na CD-ROM

algorytm immunologiczny ; harmonogramowanie ; optymalizacja ; przetwarzanie ciągu

immune algorithm ; scheduling ; optimization ; sequence processing

136/250
Nr opisu: 0000013015
Programowanie w logice z ograniczeniami do zarządzania w środowisku wieloprojektowym.
[Aut.]: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek.
W: Materials, mechanical and manufacturing engineering. MMME'2005. Proceedings of the third scientific conference on the occasion of the 60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice - Wisła, Poland, [16-19 maja 2005]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 737-742, bibliogr. 9 poz.

Teoria Ograniczeń ; harmonogramowanie ; projekt

Theory of Constraints ; scheduling ; project

137/250
Nr opisu: 0000013209   
Programowanie w logice z ograniczeniami do zarządzania w środowisku wieloprojektowym.
[Aut.]: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Mech. 2005 z. 152, s. 173-186, bibliogr. 6 poz.

Teoria Ograniczeń ; harmonogramowanie ; projekt

Theory of Constraints ; scheduling ; project

138/250
Nr opisu: 0000018507
Symulacja procesów logistycznych w przemyśle samochodowym.
[Aut.]: B. Kujawski, Bożena Skołud.
W: Inżynieria Produkcji 2005. Materiały z X międzynarodowej konferencji naukowej. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2005, s. 67-76 (Zeszyty Naukowe ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej nr 20 Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; nr 5)

139/250
Nr opisu: 0000012617
Systemy wspomagania decyzji w planowaniu i sterowaniu produkcją.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski, Adrian Kampa, Grzegorz Gołda, Anna* Dobrzańska-Danikiewicz.
W: Materials, mechanical and manufacturing engineering. MMME'2005. Proceedings of the third scientific conference on the occasion of the 60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice - Wisła, Poland, [16-19 maja 2005]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 727-736, bibliogr. 13 poz.

planowanie produkcji ; sterowanie produkcją ; harmonogramowanie ; reharmonogramowanie produkcji

production planning ; production control ; scheduling ; production rescheduling

140/250
Nr opisu: 0000012073   
Systemy wspomagania decyzji w planowaniu i sterowaniu produkcją.
[Aut.]: Bożena Skołud, Krzysztof Kalinowski, Damian Krenczyk, Adrian Kampa, Grzegorz Gołda, Anna* Dobrzańska-Danikiewicz.
-Prz. Mech. 2005 R. 64 nr 5, s. 20-30, bibliogr. 13 poz.

planowanie produkcji ; sterowanie produkcją ; harmonogramowanie ; reharmonogramowanie produkcji

production planning ; production control ; scheduling ; production rescheduling

141/250
Nr opisu: 0000018506
Szeregowanie zleceń produkcyjnych z zastosowaniem algorytmów immunologicznych.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik.
W: Inżynieria Produkcji 2005. Materiały z X międzynarodowej konferencji naukowej. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2005, s. 141-148 (Zeszyty Naukowe ; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej nr 20 Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; nr 5)

142/250
Nr opisu: 0000016411
The ERP system for non-typical companies-analyse.
[Aut.]: Grzegorz Ćwikła, Bożena Skołud.
W: CO-MAT-TECH 2005. 13 International scientific conference, Trnava, 20-21 October 2005. Proceedings of the abstracts. Slovak University of Technology Bratislava. Faculty of Materials Science and Technology. Bratislava : Vydav. STU, 2005, s. 27
Pełny tekst na CD-ROM

143/250
Nr opisu: 0000014991
The systems aiding decisions in production planning and control.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski, Adrian Kampa, Grzegorz Gołda, Anna* Dobrzańska-Danikiewicz.
W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. [Dokument elektroniczny]. Congress proceedings - short papers. Ed. Leszek A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej], [2005], dysk optyczny (CD-ROM) [Ref. 4.648 s. 1-4], bibliogr. 10 poz.

planowanie produkcji ; sterowanie produkcją ; łańcuch dostaw ; harmonogramowanie ; zmiana harmonogramowania

production planning ; production control ; supply chain ; scheduling ; rescheduling

144/250
Nr opisu: 0000023658
The systems aiding decisions in production planning and control.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski, Adrian Kampa, Grzegorz Gołda, Anna* Dobrzańska-Danikiewicz.
W: Programme & abstracts of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 218

145/250
Nr opisu: 0000015359
Time and capacity management in SME.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Rapid Production 2004. Innovation - Knowledge - Industry. 1st International Conference, Wrocław, 29 September - 1 October 2004. Centre for Advanced Manufacturing Technologies. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 223-228, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej ; nr 85 Konferencje ; nr 42 0867-7778)

małe przedsiębiorstwo ; średnie przedsiębiorstwo ; planowanie wydajności

small enterprise ; medium enterprise ; capacity planning

146/250
Nr opisu: 0000019228
TOC oriented approach to SMEs management.
[Aut.]: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek, Iwona Wosik.
W: Modelovani a optimalizace podnikovych procesu. MOPP 2005. 8. Rocnik mezinarodniho seminare, Plzen, 10. unora 2005. [Dokument elektroniczny]. Plzen : Zapadoceska Univerzita, 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8

147/250
Nr opisu: 0000066653
Zastosowanie iteracyjnych metod przeszukiwania do wyznaczania wielkości partii współbieżnej produkcji wieloasortymentowej.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik.
-Inż. Masz. 2005 R. 10 z. 3, s. 95-107

148/250
Nr opisu: 0000018500
Zastosowanie iteracyjnych metod przeszukiwania do wyznaczania wielkości partii współbieżnej produkcji wieloasortymentowej.
[Aut.]: Bożena Skołud, Iwona Wosik.
W: Systemy i procesy wytwarzania. Pod red.: Edwarda Chlebusa, Józefa Gawlika. Wrocław : Agenda Wydaw. Wrocławskiej Rady FSNT NOT, 2005, s. 95-107 (Inżynieria Maszyn ; vol. 10, z. 3 1426-708X)

149/250
Nr opisu: 0000016707
Capacity planning and scheduling in project oriented production.
[Aut.]: Bożena Skołud, M. Zolghadri.
W: 11th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing. INCAM 2004, Salvador da Bahia, Brazil, April 5-7, 2004. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 1-6

150/250
Nr opisu: 0000011158
Constraints identification in multi-project scheduling.
[Aut.]: Bożena Skołud, A. Zientek.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2004. [Proceedings of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence and the Workshop on Knowledge Acquisition in Mechanical Engineering, Gliwice, Poland, 17-19 November 2004]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 129-130, bibliogr. 7 poz.

Teoria Ograniczeń ; harmonogramowanie projektu

Theory of Constraints ; project scheduling

151/250
Nr opisu: 0000010740
Constraints identification in multi-project scheduling.
[Aut.]: Bożena Skołud, A. Zientek.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2004, Gliwice, Poland, November 17-19, 2004. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 243-246, bibliogr. 8 poz.

Teoria Ograniczeń ; harmonogramowanie w środowisku wieloprojektowym

Theory of Constraints ; multi-project scheduling

152/250
Nr opisu: 0000015342
Project driven capacity planning in small and medium size enterprises.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Automation 2004. Automatyzacja - nowości i perspektywy. Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 24-26 marca 2004. [Zbiór referatów]. Warszawa : Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, 2004, s. 49-62

153/250
Nr opisu: 0000015344
Sieci małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: III Konferencja naukowo-techniczna nt. Jakość, innowacyjność i transfer technologii w rozwoju przedsiębiorstw. INTELTRANS 2004, Kraków, październik 2004. Kraków : Politechnika Krakowska, 2004, s. 229-234

154/250
Nr opisu: 0000015154   
The requirements and possibilities balance method used for production planning in the manufacturing assembly systems.
[Aut.]: Anna* Dobrzańska, Bożena Skołud.
-J. Mater. Process. Technol. 2004 vol. 157/158, s. 91-101, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.578

planowanie produkcji ; system montażowy

production planning ; assembly system

155/250
Nr opisu: 0000015332
Visualizing business processes in a manufacuring company.
[Aut.]: S. Kłos, J. Jakubowski, Bożena Skołud.
W: Machine tools and factories of the knowledge. Ed. Jerzy Jędrzejewski. Wrocław : Machine Engineering Editorial Office. Editorial Institution of the Wroclaw Board of Scientific Technical Societies Federation NOT, 2004, s. 289 (Machine Engineering ; Vol. 4, no. 1/2 1642-6568)

156/250
Nr opisu: 0000018472
Complex products design and manufacturing.
[Aut.]: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek.
W: Modelovani a optimalizace prodnikovych procesu. MOP, Plzen, Czechy, 23-24.01.2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 93-96

157/250
Nr opisu: 0000009049
Computer integrated manufacturing. Advanced design and management. Eds: Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003

158/250
Nr opisu: 0000008277   
Computer-aided prototyping of production flows for a virtual enterprise.
[Aut.]: Z. Banaszak, Bożena Skołud, M. Zaremba.
-J. Intell. Manuf. 2003 vol. 14 iss. 1, s. 83-106. Impact Factor 0.610

przedsiębiorstwo wirtualne ; przepływ produkcji ; wydajność ; Teoria Ograniczeń ; ewaluacja ; logistyka ; modelowanie

virtual enterprise ; production flow ; performance ; Theory of Constraints ; evaluation ; logistics ; modelling

159/250
Nr opisu: 0000018479
Constraint-based multi-project scheduling.
[Aut.]: Bożena Skołud, A. Zientek.
W: Project driven manufacturing. Eds: Zbigniew Banaszak, Anna Józefowska. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 72-82, bibliogr. 9 poz.

160/250
Nr opisu: 0000018476
Deadlock Avoidance in systems of multiassortment repetitive production.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Intelligent manufacturing systems 2003. IMS 2003. A proceedings volume from the 7th IFAC workshop, Budapest, Hungary, 6-8 April 2003. Ed. L. Monostori. Kidlington : Pergamon Press, 2003, 267-272

161/250
Nr opisu: 0000018482
Inżynieria produkcji, zarządzanie, mechanika. Metody i techniki. Pod red. B. Skołud, A. Kampy.
Gliwice : [Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska], 2003

inżynieria przemysłowa ; zarządzanie produkcją ; organizacja produkcji

industrial engineering ; production management ; production organization

162/250
Nr opisu: 0000017701
Metodyka weryfikacji zleceń zmiennej produkcji wieloasortymentowej.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [VI Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. IV Warsztaty z Nauk o Zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów, Zakopane, 13-15 stycznia 2003]. Zbiór prac. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 648-655, bibliogr. 6 poz.

produkcja rytmiczna ; synchronizacja ; sterowanie rozproszone ; magazyn międzyoperacyjny

rhythmic production ; synchronisation ; distributed control ; store between operations

163/250
Nr opisu: 0000013733   
Planowanie produkcji w systemach wytwórczo-montażowych w warunkach ograniczeń zasobowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna* Dobrzańska.
Gliwice, 2003, 198, [34] s., bibliogr. 215 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: dr hab. inż. Bożena Skołud

małe i średnie przedsiębiorstwa ; zarządzanie produkcją ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zasoby produkcyjne ; zlecenie produkcyjne ; system wytwarzania ; system montażowy ; obsługa klienta ; proces decyzyjny

small and medium enterprises ; production management ; enterprise management ; production resources ; production order ; manufacturing system ; assembly system ; customer service ; decision process

164/250
Nr opisu: 0000018475
Production planning in small and medium enterprises.
[Aut.]: Anna* Dobrzańska, Bożena Skołud.
W: The 5th International Workshop on ERP Systems, Cottbus, 7th-8th November 2002. Ed. by Irene Krebs. Brandenburg University of Technology Cottbus. Faculty of Mechanical Engineering, Electrical Engineering and Industrial Engineering. Chair of Industrial Information Systems. Cottbus : BTU. Chair of Industrial Information Systems, 2003, s. 15-22

165/250
Nr opisu: 0000018473
Project management. The TOC approach.
[Aut.]: Bożena Skołud, Aleksandra* Zientek.
W: Automation 2003. Automatyzacja - nowości i perspektywy. Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, 2-4 kwietnia 2003. [Zbiór referatów]. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP. Warszawa : Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów, 2003, s. 177-184

166/250
Nr opisu: 0000017703
Terminowa realizacja zlecenia w systemach montażowych.
[Aut.]: Anna* Dobrzańska, Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. [VI Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. IV Warsztaty z Nauk o Zarządzaniu dla Doktorantów i Przyszłych Doktorantów, Zakopane, 13-15 stycznia 2003]. Zbiór prac. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 212-217, bibliogr. 6 poz.

Teoria Ograniczeń ; system montażowy ; realizacja zamówienia

Theory of Constraints ; assembly system ; order fulfillment

167/250
Nr opisu: 0000010098
The production flow balance in the manufacturing systems.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Anna* Dobrzańska.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 122-123, bibliogr. 8 poz.

168/250
Nr opisu: 0000010777
The production flow balance in the manufacturing systems.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, Anna* Dobrzańska.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Full papers. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 279-282, bibliogr. 8 poz.

169/250
Nr opisu: 0000009048
The role of constraints driven project management.
[Aut.]: A. Zientek, Bożena Skołud.
W: Computer integrated manufacturing. Advanced design and management. Eds: Bożena Skołud, Damian Krenczyk. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 642-649, bibliogr. 6 poz.

multi-projekt ; planowanie ; metodologia ; zarządzanie produkcją zorientowane projektowo

multi-project ; planning ; methodology ; project oriented production management

170/250
Nr opisu: 0000008922
Weryfikacja zleceń produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud, Anna* Dobrzańska.
W: Automatyzacja produkcji. Nauka - wiedza - innowacje, Wrocław, 11-12 grudnia 2003. T. 1: Referaty plenarne i sesyjne. Centre for Advanced Manufacturing Technologies, Institute of Production Engineering and Automation Wrocław University of Technology. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2003, s. 507-514, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej ; nr 84 Seria: Konferencje ; nr 41 0867-7778)

wieloasortymentowa produkcja rytmiczna ; sterowanie rozproszone ; zasoby ; rozwiązywanie konfliktów

multiassortment repetitive production ; distributed control ; resources ; conflict resolution

171/250
Nr opisu: 0000008834
Wspomaganie podejmowania decyzji planistycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Anna* Dobrzańska, Bożena Skołud.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. Proceedings of the 12th international scientific conference, Gliwice-Zakopane, Poland, December 07-10, 2003. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2003, s. 203-206, bibliogr. 2 poz.

zarządzanie przedsiębiorstwem ; planowanie ; wspomaganie podejmowania decyzji

enterprise management ; planning ; decision-making support

172/250
Nr opisu: 0000012910   
Algorytmy synchronizacji przepływu wieloasortymentowej produkcji rytmicznej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Damian Krenczyk.
Gliwice, 2002, 165 s., bibliogr. 105 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: dr hab. inż. Bożena Skołud

173/250
Nr opisu: 0000018465
Computer integrated production planning and control. The OPT approach.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk, W. Woźniak.
W: Engineering design in integrated product development critical issues. Ediprod'2002. Proceedings of the 3rd international seminar and workshop, Zielona Góra - Łagów, 10-12.10.2002. Zielona Góra : [b.w.], 2002, s. 167-172

174/250
Nr opisu: 0000019225
Computer supported production flow management.
[Aut.]: Z. Banaszak, Bożena Skołud.
W: New challenges and old problems in enterprise management. Collective work. Ed. T. Krupa. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2002, s. 111-128

175/250
Nr opisu: 0000018459
Computer supported production flow management.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Proceedings of the 18th International Conference on CAD/CAM, Robotics and Factories of the Future, Porto, Portugal, 3-5 July 2002. [B.m.] : [b.w.], [2002], s. 143-151

176/250
Nr opisu: 0000006430
Constraint-based production flow management.
[Aut.]: Z. Banaszak, W. Muszyński, Bożena Skołud.
W: The 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2002, Szczecin, Poland, 2-5 September 2002. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1091-1096, bibliogr. 13 poz.

177/250
Nr opisu: 0000019226
Constraints driven workflow management.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Tools 2002. International conference, Kocovce, 11.04.2002. [Dokument elektroniczny]. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2002, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4

178/250
Nr opisu: 0000085448
Constraints driven workflow management.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Naradie 2002. Medzinarodna konferencia, Kocovce, Slovenska Republika, 11.4.2002 = Tools 2002. International conference. Katedra vyrobnych systemov. Strojnicka fakulta STU Bratislava [et al.]. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 6, bibliogr. 4 poz.

179/250
Nr opisu: 0000010847
Decision making in assembly: TOC approach.
[Aut.]: Anna* Dobrzańska, Bożena Skołud.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2002, Gliwice, Poland, 13-15 November 2002. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2002, s. 143-146, bibliogr. 7 poz.

180/250
Nr opisu: 0000018461
Identification of the production system structure for dispatching rule construction.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: Proceedings of ERPing Conference'2002, Plzen, Czech Republic, 12-14 June 2002. [B.m.] : [b.w.], [2002], s. 49-54

181/250
Nr opisu: 0000012895   
Integracja zapisu konstrukcji i technologii wybranej grupy korpusów metodą obiektów elementarnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Zbigniew Monica.
Gliwice, 2002, 170 s., bibliogr. 125 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: dr hab. inż. Bożena Skołud

182/250
Nr opisu: 0000017830
Komputerowe wspomaganie przygotowania produkcji z zastosowaniem metody obiektów elementarnych.
[Aut.]: Zbigniew Monica, Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. V Konferencja , Zakopane, 14-16 stycznia 2002. Zbiór referatów. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, [2002], s. 179-186, bibliogr. 7 poz.

183/250
Nr opisu: 0000004037
Metoda identyfikacji struktury systemu.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud.
W: XIII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, s. 107-116, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1555 Automatyka ; z. 135)

184/250
Nr opisu: 0000019227
Modeling of the assembly system organisation.
[Aut.]: Anna* Dobrzańska, Bożena Skołud.
W: Tools 2002. International conference, Kocovce, 11.04.2002. [Dokument elektroniczny]. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita, 2002, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-4

185/250
Nr opisu: 0000085449
Modeling of the assembly system organisation.
[Aut.]: Anna* Dobrzańska, Bożena Skołud.
W: Naradie 2002. Medzinarodna konferencia, Kocovce, Slovenska Republika, 11.4.2002 = Tools 2002. International conference. Katedra vyrobnych systemov. Strojnicka fakulta STU Bratislava [et al.]. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 63

186/250
Nr opisu: 0000017817
Planowanie procesów montażowych w kontekście teorii ograniczeń.
[Aut.]: Anna* Dobrzańska, Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. V Konferencja , Zakopane, 14-16 stycznia 2002. Zbiór referatów. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, [2002], s. 222-229, bibliogr. 12 poz.

187/250
Nr opisu: 0000017827
Przydział pojemności magazynów w systemach wieloasortymentowej produkcji rytmicznej.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. V Konferencja , Zakopane, 14-16 stycznia 2002. Zbiór referatów. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, [2002], s. 17-26, bibliogr. 8 poz.

188/250
Nr opisu: 0000018462
Socjoinformatics approach to decision engineering based on the constraint management.
[Aut.]: J. Basl, Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Advances in concurrent engineering. Proceedings of the 9th ISPE International Conference on Concurrent Engineering, Cranfield, United Kingdom, 27 - 31 July 2002. Ed. by R. Jardim-Goncalves, R. Roy, A. Steiger-Garcao. Lisse : A. A. Balkema, 2002, s. 447-453

189/250
Nr opisu: 0000018466
Sterowanie przepływem produkcji w przedsiębiorstwie wirtualnym.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud.
W: Wirtualne systemy produkcyjne. Wrocław : Agenda Wydaw. Wrocławskiej Rady FSNT NOT, 2002, s. 71-83 (Inżynieria Maszyn ; vol. 7, z. 4 1426-708X)

190/250
Nr opisu: 0000010865
Synchronisation of the production system. Creating of the control procedure.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2002, Gliwice, Poland, 13-15 November 2002. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2002, s. 367-370, bibliogr. 5 poz.

191/250
Nr opisu: 0000018443
Batch planning in workflow management.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Virtual manufacturing. XII Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, Karpacz, Poland, March 18-23, 2001. Ed. by J. Jędrzejewski. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej ; nr 80 Seria: Konferencje ; nr 38 0867-7778)

192/250
Nr opisu: 0000019249
Concepts of dispatching rule construction: distributed control approach.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: Computer integrated manufacturing. Proceedings of the International Conference CIM 2001, Zakopane, 7 to 9 March, 2001. Vol. 2. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2001, s. 176-185, bibliogr. 4 poz.

193/250
Nr opisu: 0000018445
Flow synchronisation of the production systems. The distributed control approach.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: Intelligent manufacturing systems. IMS 2001. The 6th IFAC Workshop on Intelligent Manufacturing Systems, Poznań, Poland, April 24-26, 2001. Ed. Marek Zaremba [et al.]. Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 127-132

194/250
Nr opisu: 0000018458
Logistics of multiassortment repetitive production. Synchronisation methods.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: The 3rd International Workshop on Logistics. Informatics and Internet application in logistics, Zielona Góra, 16-17 November 2001. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001, s. 31-35

195/250
Nr opisu: 0000018447
Multiassortment production planning.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Manufacturing integrated management. Eds: Zbigniew Banaszak, Jerzy Jędrzejewski. Wrocław : Agenda Wydaw. Wrocławskiej Rady FSNT NOT, 2001, s. 199-218 (Machine Engineering ; vol. 1, no. 1/2 1642-6568)

196/250
Nr opisu: 0000003458
Production order verification and flexible system of a local transport.
[Aut.]: L. Ważna, S. Saniuk, Bożena Skołud.
W: Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering. [Proceedings of the Symposium on Methods of ... AI-MECH 2001, Gliwice, Poland, 14-16 November 2001]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa. Polish Association for Computational Mechanics, Polish Academy of Sciences, Silesian University of Technology. Gliwice : [Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska], 2001, s. 295-300, bibliogr. 10 poz.

197/250
Nr opisu: 0000018448
Reguły synchronizacji przepływu wieloasortymentowej produkcji rytmicznej.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Manufacturing'01. Współczesne problemy wytwarzania. Konferencja naukowo-techniczna, Poznań 8-9 listopada 2001 r. T. 1. Red. Z. Weiss. Poznań : Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 157-164, bibliogr. 4 poz.

produkcja powtarzalna ; sterowanie rozproszone ; stan ustalony ; rozruch produkcji ; wygaszanie produkcji ; warunek wystarczający

repetitive production ; distributed control ; steady state ; start-up of production ; cessation of production ; sufficient condition

198/250
Nr opisu: 0000018446
System komputerowo wspomaganego planowania przepływu produkcji.
[Aut.]: Bożena Skołud, S. Saniuk, Z. Banaszak.
W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Mielno 2001. Prace XIX ogólnopolskiej konferencji, Koszalin - Mielno, 5-8 czerwca 2001. Red. Wojciech Tarnowski. Politechnika Koszalińska. Katedra Systemów Sterowania, Komitet Budowy Maszyn. Sekcja Podstaw Konstrukcji. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2001, s. 351-360 (Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego ; Politechnika Koszalińska nr 28 1640-4572)

199/250
Nr opisu: 0000003454
System synchronisation: distributed control approach.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering. [Proceedings of the Symposium on Methods of ... AI-MECH 2001, Gliwice, Poland, 14-16 November 2001]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa. Polish Association for Computational Mechanics, Polish Academy of Sciences, Silesian University of Technology. Gliwice : [Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska], 2001, s. 233-238, bibliogr. 6 poz.

200/250
Nr opisu: 0000004834
Systemy wspomagania decyzji w planowaniu produkcji. Praca zbiorowa. Pod red. B. Skołud.
[Aut.]: D. Gattner, S. Kłos, Damian Krenczyk, S. Saniuk, Bożena Skołud.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 167 s., bibliogr.

201/250
Nr opisu: 0000017802
Warunki rozruchu systemu produkcji rytmicznej.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. IV Konferencja , Zakopane, 15-17 stycznia 2001. Zbiór referatów. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, [2001], s. 222-229, bibliogr. 5 poz.

202/250
Nr opisu: 0000018438
An integrated methodology for modeling and prototyping repetitive production systems.
[Aut.]: Bożena Skołud, Z. Banaszak, M. Zaremba.
W: Manufacturing, modeling, management and control. MIM 2000. A proceedings volume from the IFAC Symposium, Rio, Greece, 12-14 July 2000. Oxford : Pergamon Press, 2001, s. 478-483

203/250
Nr opisu: 0000018440
Control of repetitive production. Holonic manufacturing approach.
[Aut.]: Bożena Skołud, W. Muszyński.
W: Design and optimization of intelligent machine tools. XI Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, Karpacz, Poland, 12-17 March, 2000. Red. J. Jędrzejewski. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 168-175 (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej ; nr 76 Seria: Konferencje ; nr 35 0867-7778)

204/250
Nr opisu: 0000002373
Designing of the dispatching rules : distributed control of the production systems approach.
[Aut.]: Bożena Skołud, Ryszard* Knosala, Damian Krenczyk, Krzysztof Kalinowski.
W: Materials and mechanical engineering. Proceedings of the scientific conference on the ocassion of the 55th anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, May 2000. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2000, s. 351-358, bibliogr. 6 poz.

system produkcyjny ; modelowanie ; planowanie produkcji ; sterowanie rozproszone ; reguły dyspozytorskie

production system ; modelling ; production planning ; distributed control ; dispatching rules

205/250
Nr opisu: 0000018441
Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji o przyjmowaniu zleceń produkcyjnych.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania. Mielno '2000. Prace XVIII ogólnopolskiej konferencji, Koszalin - Mielno, 14-17 czerwca 2000. Red. Wojciech Tarnowski. Politechnika Koszalińska. Katedra Systemów Sterowania, Komitet Budowy Maszyn PAN. Sekcja Podstaw Konstrukcji. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2000, s. 293-300 (Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego ; Politechnika Koszalińska nr 27 1640-4572)

206/250
Nr opisu: 0000083201
Metoda harmonogramowania zleceń w dedykowanych systemach wytwarzania o charakterze cyklicznym.
[Aut.]: Bożena Skołud, S. Kłos, D. Gattner.
W: Seminarium projektów badawczych finansowanych przez KBN w 1999 roku, Warszawa, 20 stycznia 2000 r. Komitet Badań Naukowych. Zespół Mechaniki, Budownictwa i Architektury. Sekcja Technologii, Automatyzacji Maszyn i Produkcji. Warszawa : [b.w.], 2000, s. 83-84

produkcja powtarzalna ; współbieżność ; system rozproszony ; harmonogram

repetitive production ; multithreading ; distributed system ; schedule

207/250
Nr opisu: 0000008189   
Planowanie wieloasortymentowej produkcji rytmicznej.
[Aut.]: Bożena Skołud.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, 203 s., bibliogr. 206 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1449 Mechanika ; z. 136)
Rozprawa habilitacyjna

208/250
Nr opisu: 0000018430
Programowanie w logice z ograniczeniami na przykładzie linii potokowej z przezbrojeniami.
[Aut.]: Mieczysław Jagodziński, Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. III Konferencja, Zakopane, 10-12 stycznia 2000. Zbiór referatów. T. 1. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2000, s. 224-230, bibliogr. 3 poz.

programowanie z ograniczeniami ; CHIP 4.1 ; harmonogramowanie produkcji ; przezbrojenie ; koszty magazynowania ; motoryzacja ; produkcja

constraint programming ; CHIP 4.1 ; production scheduling ; setup ; storage costs ; motorization ; production

209/250
Nr opisu: 0000018536
Prototyping organizational variants of repetitive production.
[Aut.]: Bożena Skołud, S. Kłos, D. Gattner.
-Management 2000 vol. 5 no. 2, s. 71-82

210/250
Nr opisu: 0000018442
Przyjmowanie zleceń do przedsiębiorstwa wirtualnego.
[Aut.]: Bożena Skołud, Damian Krenczyk.
W: Inżynieria Produkcji 2000. Materiały z VI międzynarodowej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 12-13 października 2000 r.. Cz. 1. Bielsko-Biała : Wydaw. Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, 2000, s. 136-141 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej nr 57,1 Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; z. 7,1)

211/250
Nr opisu: 0000004030   
Samosynchronizacja systemów rozproszonych i zastosowanie lokalnych reguł wyboru priorytetu.
[Aut.]: Damian Krenczyk, Bożena Skołud.
W: XII Krajowa Konferencja Automatyzacji Procesów Dyskretnych, Zakopane, 13-16.09.2000 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 243-252, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1474 Automatyka ; z. 129)

212/250
Nr opisu: 0000018436
Scheduling the repetitive production. Constraints propagation approach.
[Aut.]: Bożena Skołud, M. Zaremba.
W: 2nd Conference on Management and Control of Production and Logistics, France, 5-8 July 2000. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], [2000], dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6

213/250
Nr opisu: 0000018439
System weryfikacji zleceń produkcyjnych.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Zintegrowane zarządzanie wytwarzaniem. Pod red. Zbigniewa Banaszaka, Jerzego Jędrzejewskiego. Wrocław : Agenda Wydaw. Wrocławskiej Rady FSNT NOT, 2000, s. 115-126 (Inżynieria Maszyn ; vol. 5 z. 1/2 1426-708X)

214/250
Nr opisu: 0000038324
Tendencje rozwoju systemów planowania i sterowania produkcją.
[Aut.]: E. Chlebus, J. Chrobot, W. Przybylski, Bożena Skołud, Z. Weiss.
W: Automatyzacja produkcji 2000. Wiedza - technika - postęp. T. 1: Referaty plenarne. Red. B. Dembiński. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 17-44, bibliogr. 29 poz. (Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej ; nr 78 Seria: Konferencje ; nr 36 0867-7778)

215/250
Nr opisu: 0000010542
The conditions of maximization charges of resources in the system of repetitive workflows.
[Aut.]: S. Kłos, W. Woźniak, Bożena Skołud.
W: Proceedings of the Sixth International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. [MMAR 2000], Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2000. Vol. 2: Robotics. Neural networks. Discrete processes. Identification. Eds: S. Domek, R. Kaszyński. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, s. 841-845, bibliogr. 4 poz.

216/250
Nr opisu: 0000010541
The new strategy of competitive manufacturing.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Proceedings of the Sixth International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. [MMAR 2000], Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2000. Vol. 2: Robotics. Neural networks. Discrete processes. Identification. Eds: S. Domek, R. Kaszyński. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, s. 823-827, bibliogr. 8 poz.

217/250
Nr opisu: 0000009487
Ukierunkowany przegląd ograniczeń w sterowaniu przepływu produkcji.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering. [Proceedings of the Workshop on Applications of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering and Symposium. AI-MECH 2000]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa. Gliwice : [Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki], 2000, s. 307-314, bibliogr. 4 poz.

218/250
Nr opisu: 0000005483
Zarządzanie przepływem wieloasortymentowej produkcji rytmicznej w warunkach ograniczeń logistycznych.
[Aut.]: D. Gattner, S. Saniuk, Bożena Skołud.
-Pomiary Autom. Rob. 2000 R. 4 nr 4, s. 20-23,53, bibliogr. 8 poz.

219/250
Nr opisu: 0000010122
Zastosowanie propagacji ograniczeń do weryfikacji zleceń produkcyjnych.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. III Konferencja, Zakopane, 10-12 stycznia 2000. Zbiór referatów. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2000, s. 180-189, bibliogr. 5 poz.

220/250
Nr opisu: 0000018423
Algebraiczna metoda harmonogramowania cyklicznego.
[Aut.]: S. Kłos, Bożena Skołud, Z. Banaszak.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. II Konferencja, Zakopane, 11-13 stycznia 1999. Zbiór referatów. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1999, s. 185-194, bibliogr. 5 poz.

produkcja powtarzalna ; harmonogramowanie produkcji ; reguła priorytetu ; algebra max-plus

repetitive production ; production scheduling ; dispatch rule ; max-plus algebra

221/250
Nr opisu: 0000018426
Constraints programming of the production flow.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Intelligent manufacturing & automation: past - present - future. Annals of DAAAM for 1999 & Proceedings of the 10th International DAAAM Symposium, Vienna, Austria, 21-23rd October 1999. Ed. B. Katalinic. Vienna : DAAAM International, 1999, s. 507-508, bibliogr. 5 poz.

programowanie z ograniczeniami ; produkcja powtarzalna ; harmonogramowanie

constraint programming ; repetitive production ; scheduling

222/250
Nr opisu: 0000006777
Modelowanie systemów wytwórczych.
[Aut.]: Bożena Skołud, Jacek Jurkojć.
W: Modelowanie w mechanice. XXXVIII Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 8-12.02.1999. [T. 2]. [Red. E. Opoka]. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 1999, s. 261-266, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika Śląska nr 10)

223/250
Nr opisu: 0000007727
Models of cyclic production systems.
[Aut.]: Bożena Skołud.
-Prod. Plan. Control 1999 vol. 10 iss. 3, s. 230-237. Impact Factor 0.180

224/250
Nr opisu: 0000018425
Planning of the Multi-assortment Repetitive Production.
[Aut.]: Bożena Skołud, D. Gattner, S. Kłos.
W: Innovative and integrated manufacturing. X Workshop on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, Karpacz, Poland, March 22-27, 1998. Ed. by J. Jędrzejewski. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 101-110

225/250
Nr opisu: 0000018429
Procedura formowania wirtualnych organizacji.
[Aut.]: S. Kłos, W. Woźniak, Bożena Skołud.
W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w procesie jednoczenia się Europy. Materiały z VI międzynarodowej konferencji naukowej, Łódź, 9-10 grudnia 1999 roku.. Cz. 1. Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Łódź : Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania, 1999, s. 265-270

226/250
Nr opisu: 0000005125
Procedura rozproszonego sterowania przepływem wieloasortymentowej produkcji cyklicznej.
[Aut.]: D. Gattner, Bożena Skołud, Z. Banaszak.
-Prz. Mech. 1999 R. 58 nr 15, s. 7-14, bibliogr. 6 poz.

227/250
Nr opisu: 0000010459
Production order control: constraints approach.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Computer integrated manufacturing. Proceedings of the International Conference CIM'99, Zakopane, 9 to 12 March, 1999. Vol. 2. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1999, s. 219-226, bibliogr. 6 poz.

228/250
Nr opisu: 0000018427
Prototyping of the organisation variants of the repetitive production.
[Aut.]: Bożena Skołud, D. Gattner, S. Kłos.
W: Intelligent manufacturing & automation: past - present - future. Annals of DAAAM for 1999 & Proceedings of the 10th International DAAAM Symposium, Vienna, Austria, 21-23rd October 1999. Ed. B. Katalinic. Vienna : DAAAM International, 1999, s. 509-510, bibliogr. 7 poz.

produkcja powtarzalna ; harmonogramowanie ; ograniczenie ; organizacja

repetitive production ; scheduling ; constraint ; organization

229/250
Nr opisu: 0000018428
Przyjmowanie pakietów zleceń do systemów produkcji rytmicznej.
[Aut.]: Bożena Skołud, J. Matuszek.
W: Inżynieria produkcji'99. Materiały z V międzynarodowej konferencji naukowej, Bielsko-Biała, 25-26 listopada 1999. Bielsko-Biała : Wydaw. Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej, 1999, s. 108-113 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Łódzka. Filia w Bielsku-Białej nr 52 Informatyka, Organizacja i Zarządzanie ; z. 6)

230/250
Nr opisu: 0000006931
System komputerowo wspomaganej weryfikacji zleceń produkcyjnych.
[Aut.]: D. Gattner, S. Kłos, Bożena Skołud.
W: XIII Krajowa Konferencja Automatyki, [Opole, 21-24 września 1999]. Materiały konferencyjne. T. 2. Pod red. Z. Bubnickiego, J. Józefczyka. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 1999, s. 47-50, bibliogr. 5 poz.

231/250
Nr opisu: 0000018424
Szybka weryfikacja zleceń w warunkach wieloasortymentowej produkcji powtarzalnej.
[Aut.]: D. Gattner, S. Kłos, Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. II Konferencja, Zakopane, 11-13 stycznia 1999. Zbiór referatów. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1999, s. 80-85, bibliogr. 7 poz.

produkcja powtarzalna ; planowanie produkcji ; sterowanie produkcją ; produkcja wieloasortymentowa ; magazynowanie

repetitive production ; production planning ; production control ; multiassortment production ; storage

232/250
Nr opisu: 0000018422
Współczesne koncepcje zarządzania produkcją i wytwarzania.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. II Konferencja, Zakopane, 11-13 stycznia 1999. Zbiór referatów. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 1999, s. 368-377, bibliogr. 34 poz.

system elastycznego wytwarzania ; FMS ; komputerowo zintegrowane wytwarzanie ; CIM ; lean manufacturing ; sterowanie rozproszone ; produkcja dedykowana

flexible manufacturing system ; FMS ; computer integrated manufacturing ; CIM ; lean manufacturing ; distributed control ; dedicated production

233/250
Nr opisu: 0000004969
Zastosowanie prostego algorytmu alpinisty w systemie produkcyjnym.
[Aut.]: Bożena Skołud, D. Krenczyk.
-Mechanik 1999 R. 72 nr 1, s. 33-35, bibliogr. 7 poz.

234/250
Nr opisu: 0000025803   
Metoda rozstrzygania o przyjęciu zleceń dla systemu wytwarzania.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: XI Krajowa Konferencja Automatyzacji Dyskretnych Procesów Przemysłowych, Zakopane, 24-27.09.1998 r.. Referaty sekcji II: Modelowanie i sterowanie, IV: Sztuczna inteligencja i robotyka. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, s. 153-162, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1390 Automatyka ; z. 124)

235/250
Nr opisu: 0000074566
Organizacja systemów wytwarzania zorientowanych na potrzeby rynku.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 305-310, bibliogr. 8 poz.

236/250
Nr opisu: 0000025900
Planowanie procesów pomocniczych w systemach produkcji rytmicznej.
[Aut.]: Bożena Skołud, J. Stańczyk.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. III Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Jurata, 7-10 września 1998. Red. Z. Kowalczuk. Politechnika Gdańska. Gdańsk : Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, 1998, s. 385-390, bibliogr. 6 poz.

237/250
Nr opisu: 0000024258
Systemy procesów cyklicznych - własności.
[Aut.]: Bożena Skołud, S. Kłos, D. Gattner.
-Prz. Mech. 1998 R. 57 nr 4, s. 21-26, bibliogr. 9 poz.

238/250
Nr opisu: 0000074562
Terminowość realizacji zleceń w systemie współbieżnych procesów produkcyjnych.
[Aut.]: S. Kłos, Bożena Skołud, D. Gattner.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, Zakopane, 12-14.01.1998. Zbiór referatów. [Opole] : [Politechnika Opolska], 1998, s. 161-168, bibliogr. 5 poz.

239/250
Nr opisu: 0000085439
The flow frequency in cycling production systems.
[Aut.]: Krzysztof Szymański, Bożena Skołud.
W: CO-MAT-TECH '98. 6. medzinarodna vedecka konferencia, Trnava, 22-23. oktober 1998. Materialovotechnologicka fakulta STU v Trnave. Bratislava : Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave, 1998, s. 283-288, bibliogr. 4 poz.

cykl produkcyjny ; przepływ produkcji ; harmonogramowanie produkcji

production cycle ; production flow ; production scheduling

240/250
Nr opisu: 0000029309
Harmonogramowanie procesów cyklicznych z uwzględnieniem dynamicznych odchyleń procesu.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Diagnostyka procesów przemysłowych. II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Łagów k/Zielonej Góry, 8-11 września 1997. Red. J. Korbicz. Politechnika Zielonogórska, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska. Zielona Góra : Instytut Robotyki i Inżynierii Oprogramowania Politechniki Zielonogórskiej, 1997, s. 271-276, bibliogr. 6 poz.

241/250
Nr opisu: 0000027035
Komputerowo zintegrowane wytwarzanie.
[Aut.]: Bożena Skołud.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, 157 s., bibliogr. 44 poz.
(Skrypt ; Politechnika Śląska nr 2043 0434-0825)

242/250
Nr opisu: 0000027622
Repetitive processes scheduling: the OPT approach.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: Proceedings of the Fourth International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland, 26-29 August 1997. T. 3: Discrete processes, robotics. Eds: S. Domek, Z. Emirsajlow, R. Kaszyński. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997, s. 1053-1058, bibliogr. 9 poz.

243/250
Nr opisu: 0000034820
System sterowania przepływem narzędzi w elastycznym gnieździe produkcyjnym.
[Aut.]: Bożena Skołud.
-Prz. Mech. 1996 R. 55 nr 1, s. 7-16, bibliogr. 14 poz.

244/250
Nr opisu: 0000042001
The genetic algorithm application in the tool management system.
[Aut.]: Bożena Skołud.
W: International Conference on Computer Integrated Manufacturing, Zakopane, 14 to 17 May, 1996. Proceedings. Vol. 2. Zakopane : [b.w.], 1996, s. 353-360, bibliogr. 7 poz.

245/250
Nr opisu: 0000037856   
Zintegrowany system wytwarzania modułowych zespołów maszyn. Praca zbiorowa. Pod red. R. Knosali.
[Aut.]: Ryszard* Knosala, Andrzej Baier, Piotr Gendarz, Aleksander Gwiazda, Adrian Kampa, Gabriel Kost, Piotr* Majewski, Alfred* Paszek, Bożena Skołud, Ryszard** Zdanowicz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, 165 s., bibliogr. 36 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1939 0434-0825)

246/250
Nr opisu: 0000047143
Control of the tools and tooling exchange in the robot cell.
[Aut.]: Bożena Skołud, Ryszard* Knosala.
W: CO-MAT-TECH'94. Konferencia s medzinarodnou ucast'ou, Trnava, 27.-28.10.1994. Sekc. 1: Materialove inzinierstvo, strojarske vyrobne technologie. Materialovotechnologicka Fakulta STU Trnava. Trnava : [b.w.], 1994, s. 162-165, bibliogr. 5 poz.

247/250
Nr opisu: 0000047274
Information flow in the flexible manufacturing cell (FMC).
[Aut.]: Bożena Skołud, Gabriel Kost.
W: Achievements in the mechanical and material engineering. Proceedings of the III-rd international scientific conference, Gliwice, December 5-7, 1994. Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, The Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian Technical University. Katowice : The Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, 1994, s. 311-316, bibliogr. 4 poz.

248/250
Nr opisu: 0000043012   
Opracowanie systemu sterowania przepływem narzędzi w zrobotyzowanym elastycznym gnieździe produkcyjnym. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Bożena Skołud.
Gliwice, 1994, 125 s., bibliogr. 94 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: dr hab. Ryszard* Knosala

249/250
Nr opisu: 0000044539
The tool management in a flexible manufacturing cell (FMC).
[Aut.]: Bożena Skołud, Ryszard* Knosala.
W: International Conference on Computer Integrated Manufacturing, Zakopane, May 10-13, [1994]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, s. 265-271, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1238 Mechanika ; z. 118)

250/250
Nr opisu: 0000053035
Computer aided detection of solids collision in FMS with robot by CAD simulation.
[Aut.]: Bożena Skołud, Gabriel Kost.
W: International Conference on Computer Integrated Manufacturing, Zakopane, March 24-27, 1992. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 359-366, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1161 Mechanika ; z. 108)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie