Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SKALSKI TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000132909   
Ground beetle (Coleoptera, Carabidae) life history traits as indicators of habitat recovering processes in postindustrial areas.
[Aut.]: K. Kędzior, A. Szwalec, P. Mundała, Tomasz Skalski.
-Ecol. Eng. 2020 vol. 142, art. no. 105615 s. 1-9, bibliogr. 65 poz.. Impact Factor 3.512. Punktacja MNiSW 100.000

biegaczowate ; zalesienie ; sukcesja spontaniczna ; cechy życiowe ; rekolonizacja ; składowisko odpadów

carabidae ; afforestation ; spontaneous succession ; life traits ; recolonization ; landfill

2/15
Nr opisu: 0000133877
Hydromorphologically-driven variability of thermal and oxygen conditions at the block ramp hydraulic structure: the Porębianka River, Polish Carpathians.
[Aut.]: A. Rajwa-Kuligiewicz, A. Radecki-Pawlik, Tomasz Skalski, K. Plesiński, P. M. Rowiński, J. R. Manson.
-Sci. Total Environ. 2020 vol. 713, s. 1-20, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 6.551. Punktacja MNiSW 200.000

blokowe konstrukcje hydrauliczne rampy ; górski potok ; tlen rozpuszczony ; temperatura wody ; wymiana hiporheiczna ; prędkość dynamiczna koryta

block ramp hydraulic structures ; mountain stream ; dissolved oxygen ; water temperature ; hyporheic exchange ; bed shear velocity

3/15
Nr opisu: 0000133149
Riparian ground beetles in gravel bed rivers: validation of Invertebrate Bankfull Assessment method.
[Aut.]: Tomasz Skalski, R. Kędzior, A. Radecki-Pawlik.
-Sci. Total Environ. 2020 vol. 707, art. no. 135572 s. 1-6, bibliogr.. Impact Factor 6.551. Punktacja MNiSW 200.000

biegaczowate ; rozmiar organizmu ; morfologia rzek ; użytkowanie gruntów ; rzeki żwirowe

carabidae ; body size ; river morphology ; land use ; gravel bed rivers ; bankfull assessment method

4/15
Nr opisu: 0000135037   
Simple selection procedure to distinguish between static and flexible loops.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Tomasz Skalski, Artur Góra.
-Int. J. Mol. Sci. 2020 vol. 21 iss. 7, art. no. 2293 s. 1-15, bibliogr. 60 poz.. Impact Factor 4.556. Punktacja MNiSW 140.000

przywidywanie struktury ; rekonstrukcja pętli ; ruchoma pętla ; statyczna pętla ; struktura białka

structure prediction ; loop reconstruction ; flexible loop ; static loop ; protein structure

5/15
Nr opisu: 0000131570   
Both semi-natural and ruderal habitats matter for supporting insect functional diversity in an abandoned quarry in the city of Kraków (S Poland).
[Aut.]: K. Kolarus, W. Halecki, Tomasz Skalski.
-Urban Ecosyst. 2019 vol. 22 iss. 5, s. 943-953, bibliogr. 74 poz.. Impact Factor 2.547. Punktacja MNiSW 70.000

fragmentacja siedlisk ; wybór siedlisk ; ochrona przed owadami ; krajobraz mozaikowy ; krajobraz miejski ; kamieniołom Zakrzówek

habitat fragmentation ; habitat selection ; insect conservation ; mosaic landscape ; urban landscape ; Zakrzówek Quarry

6/15
Nr opisu: 0000128293   
Effects of chronic metal exposure on the morphology of beetles species representing different ecological niches.
[Aut.]: G. Sowa, Tomasz Skalski.
-Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2019 vol. 102 iss. 2, s. 191-197, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 1.657. Punktacja MNiSW 40.000

rozmiar ciała ; zanieczyszczenie metalami ; biegaczowate ; ryjkowcowate ; gnojarzowate

body size ; metal pollution ; carabidae ; curculionidae ; geotrupidae

7/15
Nr opisu: 0000133158   
Ground beetles (Coleoptera, Carabidae) as useful tool indicating the quality of restoration practices in post-industrial areas.
[Aut.]: R. Kędzior, Tomasz Skalski.
W: Carabids in extreme environments. 19th European Carabidologists Meeting. Ed. by Roberto Pizzolotto. Sofia : Pensoft Publishers, 2019, art. e37207 s. 1-2 (ARPHA Conference Abstracts ; 2603-3925)

biegaczowate ; rekultywacja ; spontaniczna sukcesja ; współwystępowanie ; cechy życiowe ; wysypisko

carabidae ; recultivation ; spontaneous succession ; co-occurrence ; life traits ; dump

8/15
Nr opisu: 0000133162   
Co-occurrence pattern of ground beetle (Coleoptera, Carabidae) assemblages along pollution gradient in scotch pine forest.
[Aut.]: R. Kędzior, A. Kosewska, Tomasz Skalski.
-Community Ecol. 2018 vol. 19 iss. 2, s. 148-155, bibliogr. 55 poz.. Impact Factor 0.746. Punktacja MNiSW 20.000

rozmiar organizmu ; biegaczowate ; zanieczyszczenie ; metale ciężkie

body size ; carabidae ; contamination ; heavy metals ; C-score

9/15
Nr opisu: 0000133164   
Effect of plant protection on assemblages of ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in pea (Pisum L.) and lupine (Lupinus L.) crops.
[Aut.]: A. Kosewska, M. Nietupski, K. Nijak, Tomasz Skalski.
-Period. Biol. 2016 vol. 118 no. 3, s. 213-222, bibliogr. 62 poz.. Impact Factor 0.184. Punktacja MNiSW 15.000

chrząszcze biegaczowate ; ochrona upraw ; uprawy fasoli

carabid beetles ; crop protection ; bean plants

10/15
Nr opisu: 0000133168   
Impact of incision of gravel-bed rivers on ground beetle assemblages.
[Aut.]: Tomasz Skalski, R. Kędzior, B. Wyżga, A. Radecki-Pawlik, K. Plesiński, J. Zawiejska.
-River Res. Appl. 2016 vol. 32 iss. 9, s. 1968-1977, bibliogr.. Impact Factor 2.274. Punktacja MNiSW 35.000

biegaczowate ; siedliska nadbrzeżne ; nacięcie rzeczne ; cechy życiowe ; różnorodność gatunkowa

ground beetles ; riparian habitats ; river incision ; life traits ; species diversity

11/15
Nr opisu: 0000133167   
Species relationships in the Genus Bryodaemon (Coleoptera: Curculionidae).
[Aut.]: B. Wacławik, Tomasz Skalski, D. Lachowska-Cierlik.
-Folia Biol. 2015 vol. 63 iss. 1, s. 69-75, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 0.562. Punktacja MNiSW 20.000

filogeneza ; ryjkowiec ; Karpaty ; morfometria ; markery molekularne ; apomorfie

phylogeny ; weevils ; Carpathian Mountains ; morphometry ; molecular markers ; apomorphies

12/15
Nr opisu: 0000133734   
Interpretation of the invertebrate-based BMWP-PL index in a gravel-bed river: insight from the Polish Carpathians.
[Aut.]: B. Wyżga, P. Oglęcki, H. Hajdukiewicz, Z. Zawiejska, A. Radecki-Pawlik, Tomasz Skalski, P. Mikuś.
-Hydrobiologia 2013 vol. 712 iss. 1, s. 71-88, bibliogr. 61 poz.. Impact Factor 2.212. Punktacja MNiSW 30.000

13/15
Nr opisu: 0000133750
Orthosomella lipae sp. n. (Microsporidia) a parasite of the weevil, Liophloeus lentus Germar, 1824 (Coleoptera: Curculionidae).
[Aut.]: M. Ovcharenko, P. Świątek, J. Ironside, Tomasz Skalski.
-J. Invertebr. Pathol. 2013 vol. 112 iss. 1, s. 33-40, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 2.601

Liophloeus lentus ; Coleoptera ; Orthosomella lipae sp. n ; mikrosporydia ; taksonomia ; ultrastruktura ; analiza sekwencji DNA

Liophloeus lentus ; Coleoptera ; Orthosomella lipae sp. n ; microsporidia ; taxonomy ; ultrastructure ; DNA sequence analysis

14/15
Nr opisu: 0000133735
Hydromorphological complexity as a driver of the diversity of benthic invertebrate communities in the Czarny Dunajec River, Polish Carpathians.
[Aut.]: B. Wyżga, P. Oglęcki, A. Radecki-Pawlik, Tomasz Skalski, J. Zawiejska.
-Hydrobiologia 2012 vol. 696 iss. 1, s. 29-46, bibliogr. 66 poz.. Impact Factor 1.985. Punktacja MNiSW 30.000

hydromorfologia ; heterogeniczność siedlisk ; złożoność wzoru przepływu ; jakość wody

hydromorphology ; habitat heterogeneity ; flow pattern complexity ; water quality ; invertebrate diversity

15/15
Nr opisu: 0000133732
Variation of insect assemblages in fox and marten faeces collected in Southern Poland.
[Aut.]: Tomasz Skalski, I. Wierzbowska.
-Ann. Zool. Fenn. 2008 vol. 45 iss. 4, s. 308-316, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.210

stosując format:
Nowe wyszukiwanie