Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SIMIŃSKI KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 39Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/39
Nr opisu: 0000131980   
FIT2COMIn - robust clustering algorithm for incomplete data.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Man-machine interactions 6. 6th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2019, Cracow, Poland, October 2-3, 2019. Eds. Aleksandra Gruca, Tadeusz Czachórski, Sebastian Deorowicz, Katarzyna Harężlak, Agnieszka Piotrowska. Berlin : Springer International Publishing, 2020, s. 99-110, bibliogr. 25 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 1061 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

grupowanie ; wartości odstające ; zakłócenia ; brakująca wartość ; marginalizacja ; przypisywanie ; funkcje strat ; zestawy rozmyte typu interwał-2

clustering ; outliers ; noise ; missing value ; marginalisation ; imputation ; loss functions ; interval type-2 fuzzy sets

2/39
Nr opisu: 0000131981   
GrFCM - granular clustering of granular data.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Man-machine interactions 6. 6th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2019, Cracow, Poland, October 2-3, 2019. Eds. Aleksandra Gruca, Tadeusz Czachórski, Sebastian Deorowicz, Katarzyna Harężlak, Agnieszka Piotrowska. Berlin : Springer International Publishing, 2020, s. 111-121, bibliogr. 18 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 1061 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

grupowanie ; ziarno ; obliczenia ziarniste

clustering ; granule ; granular computing

3/39
Nr opisu: 0000129744   
NFL - free library for fuzzy and neuro-fuzzy systems.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Beyond databases, architectures and structures. Paving the road to smart data processing and analysis. 15th International conference, BDAS 2019, Ustroń, Poland, May 28-31, 2019. Proceedings. Eds. Stanisław Kozielski, Dariusz Mrozek, Paweł Kasprowski, Bożena Małysiak-Mrozek, Daniel Kostrzewa. Cham : Springer, 2019, s. 139-150, bibliogr. 17 poz. (Communications in Computer and Information Science ; vol. 1018 1865-0929). Punktacja MNiSW 20.000

system rozmyty ; system neuronowo-rozmyty ; klastering ; dane niekompletne ; C++

fuzzy system ; neuro-fuzzy system ; clustering ; incomplete data ; C++

4/39
Nr opisu: 0000114810   
Fuzzy weighted C-ordered means clustering algorithm.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Fuzzy Sets Syst. 2017 vol. 318, s. 1-33, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 2.675. Punktacja MNiSW 40.000

grupowanie rozmyte ; uśrednianie ważone

fuzzy clustering ; subspace clustering ; ordered weighted averaging

5/39
Nr opisu: 0000115437   
Interval type-2 neuro-fuzzy system with implication-based inference mechanism.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Expert Syst. Appl. 2017 vol. 79, s. 140-152, bibliogr. 53 poz.. Impact Factor 3.768. Punktacja MNiSW 35.000

system wnioskowania rozmytego ; system neuronowo-rozmyty ; wnioskowanie oparte na implikacjach ; przedziałowy system neuronowo-rozmyty typu 2

fuzzy inference system ; neuro-fuzzy system ; implication-based rule ; interval type-2 fuzzy set

6/39
Nr opisu: 0000114189   
Robust subspace neuro-fuzzy system with data ordering.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Neurocomputing 2017 vol. 238, s. 33-43, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 3.241. Punktacja MNiSW 30.000

data ordering

7/39
Nr opisu: 0000106348
Improvement of precision of neuro-fuzzy system by increase of activation of rules.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Beyond databases, architectures and structures. Advanced technologies for data mining and knowledge discovery. 12th International conference, BDAS 2016, Ustroń, Poland, May 31 - June 3, 2016. Proceedings. Eds. Stanisław Kozielski, Dariusz Mrozek, Paweł Kasprowski, Bożena Małysiak-Mrozek, Daniel Kostrzewa. [B.m.] : Springer, 2016, s. 157-167, bibliogr. 21 poz. (Communications in Computer and Information Science ; vol. 613 1865-0929)

system neuronowo-rozmyty ; aktywacja reguł

neuro-fuzzy system ; activation of rules

8/39
Nr opisu: 0000102441
Imputation of missing values by inversion of fuzzy neuro-system.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Man-machine interactions 4. 4th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2015, Kocierz Pass, Poland, October 6-9, 2015. Eds. Aleksandra Gruca, Agnieszka Brachman, Stanisław Kozielski, Tadeusz Czachórski. Berlin : Springer, 2016, s. 573-582, bibliogr. 34 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 391 2194-5357)

optymalizacja ewolucyjna ; spadek gradientu ; algorytm memetyczny ; Big-Bang-Big-crunch

evolutionary optimization ; gradient descent ; memetic algorithm ; Big-Bang-Big-crunch

9/39
Nr opisu: 0000102442
Memetic neuro-fuzzy system with Big-Bang-Big-Crunch optimisation.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Man-machine interactions 4. 4th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2015, Kocierz Pass, Poland, October 6-9, 2015. Eds. Aleksandra Gruca, Agnieszka Brachman, Stanisław Kozielski, Tadeusz Czachórski. Berlin : Springer, 2016, s. 583-592, bibliogr. 19 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 391 2194-5357)

przypisywanie ; dane niekompletne ; system neuronowo-rozmyty

imputation ; incomplete data ; neuro-fuzzy system ; approximate inversion

10/39
Nr opisu: 0000106345
Memetic neuro-fuzzy system with differential optimisation.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Beyond databases, architectures and structures. Advanced technologies for data mining and knowledge discovery. 12th International conference, BDAS 2016, Ustroń, Poland, May 31 - June 3, 2016. Proceedings. Eds. Stanisław Kozielski, Dariusz Mrozek, Paweł Kasprowski, Bożena Małysiak-Mrozek, Daniel Kostrzewa. [B.m.] : Springer, 2016, s. 135-145, bibliogr. 12 poz. (Communications in Computer and Information Science ; vol. 613 1865-0929)

system neuronowo-rozmyty ; algorytm memetyczny ; równanie różniczkowe

neuro-fuzzy system ; memetic algorithm ; difference equation

11/39
Nr opisu: 0000106346
New rough-neuro-fuzzy approach for regression task in incomplete data.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Beyond databases, architectures and structures. Advanced technologies for data mining and knowledge discovery. 12th International conference, BDAS 2016, Ustroń, Poland, May 31 - June 3, 2016. Proceedings. Eds. Stanisław Kozielski, Dariusz Mrozek, Paweł Kasprowski, Bożena Małysiak-Mrozek, Daniel Kostrzewa. [B.m.] : Springer, 2016, s. 146-156, bibliogr. 24 poz. (Communications in Computer and Information Science ; vol. 613 1865-0929)

dane niekompletne ; brakująca wartość ; system neuronowo-rozmyty

incomplete data ; missing value ; neuro-fuzzy system ; rough fuzzy clustering

12/39
Nr opisu: 0000105263   
Ridders algorithm in approximate inversion of fuzzy model with parametrized consequences.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Expert Syst. Appl. 2016 vol. 51, s. 276-285, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 3.928. Punktacja MNiSW 35.000

inwersja przybliżona ; system rozmyty ; algorytm Riddersa

approximate inversion ; fuzzy system ; Ridders algorithm

13/39
Nr opisu: 0000098672   
Rough subspace neuro-fuzzy system.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Fuzzy Sets Syst. 2015 vol. 269, s. 30-46, bibliogr. 68 poz.. Impact Factor 2.098. Punktacja MNiSW 40.000

brakująca wartość ; dane niekompletne ; analiza podprzestrzeni ; system neuronowo-rozmyty

missing value ; incomplete data ; subspace analysis ; neuro-fuzzy system ; rough fuzzy approach

14/39
Nr opisu: 0000108062   
Towards parameter-less support vector machines.
[Aut.]: Jakub Nalepa, Krzysztof Simiński, Michał Kawulok.
W: Third IAPR Asian Conference on Pattern Recognition. ACPR 2015, 3-6 November 2015, Kuala Lumpur, Malaysia. Proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 211-215, bibliogr. 15 poz.

15/39
Nr opisu: 0000099213   
Comparison of algorithms for clustering incomplete data.
[Aut.]: A. Matyja, Krzysztof Simiński.
-Found. Comput. Decis. Sci. 2014 vol. 39 no. 2, s. 107-127, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

grupowanie ; dane niekompletne ; brakująca wartość ; marginalizacja ; przypisywanie ; IFCM ; OCS ; NPS ; NCS

clustering ; incomplete data ; missing value ; marginalisation ; imputation ; IFCM ; OCS ; NPS ; NCS

16/39
Nr opisu: 0000099218   
Comparison of incomplete data handling techniques for neuro-fuzzy systems.
[Aut.]: Marcin Sikora, Krzysztof Simiński.
-Comput. Sci. 2014 vol. 15 no. 4, s. 441-458, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

dane niekompletne ; marginalizacja ; przypisywanie ; system neuronowo-rozmyty ; ANNBFIS ; PDS ; IFCM ; OCS ; NPS

incomplete data ; marginalisation ; imputation ; neuro-fuzzy system ; ANNBFIS ; PDS ; IFCM ; OCS ; NPS

17/39
Nr opisu: 0000088378
Neuro-fuzzy system based kernel for classification with support vector machines.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Man-machine interactions 3. Eds: Aleksandra Gruca, Tadeusz Czachórski, Stanislaw Kozielski. Berlin : Springer, 2014, s. 415-422, bibliogr. 18 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 242 2194-5357)

Maszyna Wektorów Nośnych ; system neuronowo-rozmyty ; jądro adaptacyjne ; klasyfikacja

Support Vector Machine ; neuro-fuzzy system ; adaptive kernel ; classification

18/39
Nr opisu: 0000089167   
Neuro-fuzzy system with weighted attributes.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Soft Comput. 2014 vol. 18 iss. 2, s. 285-297, bibliogr.. Impact Factor 1.304. Punktacja MNiSW 25.000

waga atrybutu ; znaczenie atrybutu ; system neuronowo-rozmyty

weight of attribute ; importance of attribute ; neuro-fuzzy system ; subspace clustering ; weighted dimension space

19/39
Nr opisu: 0000096771   
Rough fuzzy subspace clustering for data with missing values.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Comput. Informat. 2014 vol. 33 iss. 1, s. 131-153, bibliogr. 54 poz.. Impact Factor 0.504. Punktacja MNiSW 15.000

20/39
Nr opisu: 0000088379
Transformation of input domain for SVM in regression task.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Man-machine interactions 3. Eds: Aleksandra Gruca, Tadeusz Czachórski, Stanislaw Kozielski. Berlin : Springer, 2014, s. 423-430, bibliogr. 19 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 242 2194-5357)

regresja ; Maszyna Wektorów Nośnych ; system neuronowo-rozmyty ; jądro adaptacyjne

regression ; Support Vector Machine ; neuro-fuzzy system ; adaptive kernel

21/39
Nr opisu: 0000083084   
Clustering with missing values.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Fund. Informat. 2013 vol. 123 nr 3, s. 331-350, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 0.479. Punktacja MNiSW 20.000

brakująca wartość ; grupowanie

missing value ; clustering

22/39
Nr opisu: 0000083083   
Analysis of new method of initialisation of neuro-fuzzy systems with support vector machines.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Theor. Appl. Informat. 2012 vol. 24 no. 3, s. 243-254, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

Maszyna Wektorów Nośnych ; system neuronowo-rozmyty ; klasyfikacja ; regresja

Support Vector Machine ; neuro-fuzzy system ; classification ; regression

23/39
Nr opisu: 0000079498   
Clustering in fuzzy subspaces.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Theor. Appl. Informat. 2012 vol. 24 no. 4, s. 313-326, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

podprzestrzeń rozmyta ; ważony atrybut ; grupowanie rozmyte

fuzzy subspace ; weighted attribute ; fuzzy clustering

24/39
Nr opisu: 0000077615   
Neuro-rough-fuzzy approach for regression modelling from missing data.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2012 vol. 22 no. 2, s. 461-476, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 1.008. Punktacja MNiSW 20.000

system neuronowo-rozmyty ; ANNBFIS ; brakująca wartość ; marginalizacja ; przypisywanie ; zbiór rozmyto-przybliżony ; grupowanie

neuro-fuzzy system ; ANNBFIS ; missing value ; marginalisation ; imputation ; rough fuzzy set ; clustering

25/39
Nr opisu: 0000071607   
Merging of fuzzy models for neuro-fuzzy systems.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Theor. Appl. Informat. 2011 vol. 23 no. 2, s. 107-126, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

system neuronowo-rozmyty ; zbiór rozmyty ; scalanie reguł ; podobieństwo ; ANNBFIS

neuro-fuzzy system ; fuzzy set ; rule merging ; similarity ; ANNBFIS

26/39
Nr opisu: 0000075959   
Neuro-fuzzy system for large data sets.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Man-machine interactions 2. Eds: Tadeusz Czachórski, Stanisław Kozielski, Urszula Stanczyk. Berlin : Springer, 2011, s. 297-304, bibliogr. 15 poz. (Advances in Intelligent and Soft Computing ; vol. 103 1867-5662)

system neuronowo-rozmyty ; zasada podobieństwa ; jakość reguły ; duży zbiór danych

neuro-fuzzy system ; rule similarity ; rule quality ; large data set

27/39
Nr opisu: 0000063454   
Rule weights in a neuro-fuzzy system with a hierarchical domain partition.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2010 vol. 20 no. 2, s. 337-347, bibliogr. 59 poz.. Impact Factor 0.794

system rozmyty ; metody heurystyczne ; strojenie wagi

fuzzy network ; heuristic methods ; weight tuning

28/39
Nr opisu: 0000056285
Data noise reduction in neuro-fuzzy systems.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Computer recognition systems 3. Eds: M. Kurzynski, M. Wozniak. Berlin : Springer-Verlag, 2009, s. 187-194 (Advances in Intelligent and Soft Computing ; vol. 57 1867-5662)

29/39
Nr opisu: 0000055471   
Hierarchiczny podział przestrzeni wejściowej w systemach neuronowo-rozmytych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
Gliwice, 2009, 129 k., bibliogr. 178 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Jacek Łęski

system neuronowo-rozmyty ; ANFIS ; ANBLIR ; HSID ; PAHSID

neuro-fuzzy system ; ANFIS ; ANBLIR ; HSID ; PAHSID

30/39
Nr opisu: 0000056284
Patchwork neuro-fuzzy system with hierarchical domain partition.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Computer recognition systems 3. Eds: M. Kurzynski, M. Wozniak. Berlin : Springer-Verlag, 2009, s. 11-18 (Advances in Intelligent and Soft Computing ; vol. 57 1867-5662)

31/39
Nr opisu: 0000054432
Remark on membership functions in neuro-fuzzy systems.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Man-machine interactions. Eds: Krzysztof A. Cyran, Stanisław Kozielski, James F. Peters, Urszula Stańczyk, Alicja Wakulicz-Deja. Berlin : Springer, 2009, s. 291-298 (Advances in Intelligent and Soft Computing ; vol. 59 1867-5662)

32/39
Nr opisu: 0000054430
Simplification of neuro-fuzzy models.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Man-machine interactions. Eds: Krzysztof A. Cyran, Stanisław Kozielski, James F. Peters, Urszula Stańczyk, Alicja Wakulicz-Deja. Berlin : Springer, 2009, s. 265-272 (Advances in Intelligent and Soft Computing ; vol. 59 1867-5662)

33/39
Nr opisu: 0000056286
The deep parser for Polish.
[Aut.]: Nina* Suszczańska, Przemysław** Szmal, Krzysztof Simiński.
W: Human language technology. Challenges of the Information Society. Third Language and Technology Conference. LTC 2007, Poznań, Poland, October 5-7, 2007. Revised selected papers. Eds: Z. Vetulani, H. Uszkoreit. Berlin : Springer, 2009, s. 205-217 (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 5603 0302-9743)

34/39
Nr opisu: 0000048827
Neuro-fuzzy approach to sentence boundary verification in Polish text.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: X International PhD Workshop = X Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie. OWD 2008, [Wisła, 18-21 October 2008]. Polish Society of Theoretical and Applied Electrotechnics [et al.]. [Gliwice] : Organizing Committe of the Symposium PPEE & Seminar BSE, 2008, s. 267-270, bibliogr. 18 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 25)
Toż na CD-ROM

35/39
Nr opisu: 0000050774   
Neuro-fuzzy system with hierarchical domain partition.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation. CIMCA 2008. International Conference on Intelligent Agents, Web Technologies and Internet Commerce IAWTIC 2008. International Conference on Innovation in Software Engineering ISE 2008, Vienna, Austria, December 10-12, 2008. Ed. by Masoud Mohammadian. Los Alamitos : Conference Publishing Services, 2008, s. 392-397, bibliogr. 20 poz.

36/39
Nr opisu: 0000046554   
Neuro-fuzzy system with hierarchical partition of input domain.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
-Stud. Informat. 2008 vol. 29 nr 4A, s. 43-53, bibliogr. 24 poz.

system neuronowo-rozmyty ; hierarchiczny podział dziedziny ; grupowanie rozmyte

neuro-fuzzy system ; hierarchical domain partition ; fuzzy clustering

37/39
Nr opisu: 0000048821
Two ways of domain partition in fuzzy inference system with paramatrized consequences: clustering and hierarchical split.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: X International PhD Workshop = X Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie. OWD 2008, [Wisła, 18-21 October 2008]. Polish Society of Theoretical and Applied Electrotechnics [et al.]. [Gliwice] : Organizing Committe of the Symposium PPEE & Seminar BSE, 2008, s. 103-108, bibliogr. 22 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 25)
Toż na CD-ROM

38/39
Nr opisu: 0000031877
Sentence boundary verification in Polish text.
[Aut.]: Krzysztof Simiński.
W: Computer recognition systems 2. Eds: M. Kurzynski [et al.]. Berlin : Springer-Verlag, 2007, s. 493-499, bibliogr. 12 poz. (Advances in Soft Computing ; vol. 45 1615-3871)

39/39
Nr opisu: 0000040408
The Parser Polsyn.
[Aut.]: Nina* Suszczańska, Krzysztof Simiński.
W: Human language technologies as a challange for computer science and linguistics. Proceedings of 3rd Language & Technology Conference, Poznań, Poland, October 5-7, 2007. Ed. Z. Vetulani. Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2007, s. 345-349

stosując format:
Nowe wyszukiwanie