Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SIKORA PAWEŁ
Liczba odnalezionych rekordów: 38Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/38
Nr opisu: 0000136422   
Deformations of mining terrain caused by the partial exploitation in the aspect of measurements and numerical modeling.
[Aut.]: Jan** Białek, Marek** Wesołowski, Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
-Sustainability 2020 vol. 12 iss. 12, s. 1-13, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

eksploatacja czę¶ciowa ; modelowanie numeryczne ; deformacja terenu ; ochrona powierzchni

partial exploitation ; numerical modelling ; terrain deformation ; surface protection

2/38
Nr opisu: 0000138383   
Numerical assessment of the influence of former mining activities and plasticity of rock mass on deformations of terrain surface.
[Aut.]: Paweł Sikora, Marek** Wesołowski.
-Int. J. Min. Sci. Technol. 2020 in press, s. 1-7, bibliogr. 22 poz.
Article in press. Impact Factor 3.903. Punktacja MNiSW 100.000

górotwór ; modelowanie numeryczne ; roboty poeksploatacyjne ; deformacja powierzchni

rock mass ; numerical modelling ; post-mining goaf ; surface deformations

3/38
Nr opisu: 0000134808   
Ocena deformacji budynku spowodowanych podziemn± ekploatacj± górnicz± z wykorzystaniem technologii UAV.
[Aut.]: Paweł Sikora, B. Apanowicz, Sebastian Hein.
-Prz. Gór. 2020 t. 76 nr 2, s. 51-56, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

szkody górnicze ; UAV ; wysokie budynki

mining damage ; UAV ; high building

4/38
Nr opisu: 0000137599   
Simulation possibilites of the post-mining goafs impact on the deformations induced by next underground mining operations with use of the cellular automata method.
[Aut.]: Paweł Sikora.
-Geotech. Geol. Eng. 2020, s. 1-13, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

osadnictwo ; górnictwo podziemne ; metoda różnic skończonych ; automaty komórkowe ; roboty poeksploatacyjne

subsidence ; underground mining ; finite difference method ; cellular automata ; post-mining goaf

5/38
Nr opisu: 0000129578   
Determination of parameters for the prognosis of rock mass deformation with the use of the cellular automaton method.
[Aut.]: Paweł Sikora, Ryszard Mielim±ka.
W: Mining of Sustainable Development, 28 November 2018, Gliwice, Poland [online]. Eds. Iwona Jonczy, Joanna Komorek. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 012045 s. 1-13, bibliogr. 19 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 261 1755-1315). Punktacja MNiSW 20.000

6/38
Nr opisu: 0000133542
Influence of the fault gap on the distribution of rock mass subsidence caused by underground mining in the approach of cellular automata method.
[Aut.]: Paweł Sikora.
W: Modern mining - selected issues. Ed. by Piotr Bańka, Marta Matyjaszek. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019, s. 120-135, bibliogr. 16 poz. (Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 800). Punktacja MNiSW 20.000

eksploatacja podziemna ; obniżenie górotworu ; szczelina uskokowa ; model matematyczny ; metoda automatów komórkowych

underground exploitation ; subsidence of rock mass ; fault gap ; mathematical model ; cellular automata method

7/38
Nr opisu: 0000132986
Ocena deformacji zewnętrznej elewacji budynku spowodowanych podziemn± eksploatacj± górnicz± z wykorzystaniem UAV.
[Aut.]: Paweł Sikora, Bartosz Apanowicz, Sebastian Hein.
W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 23-25 paĽdziernika 2019 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 26

elewacja budynku ; uszkodzenie ; wpływ eksploatacji górniczej ; ocena uszkodzeń ; bezzałogowy statek powietrzny

building facade ; damage ; impact of mining exploitation ; damage evaluation ; unmanned aerial vehicle

8/38
Nr opisu: 0000131174   
Ocena precyzji wyznaczania położenia punktu metod± GNSS z wykorzystaniem poprawek VRS i MAC.
[Aut.]: Bartosz Apanowicz, Paweł Sikora, Ryszard Mielim±ka.
-Prz. Gór. 2019 t. 75 nr 8, s. 32-39, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

GNSS ; VRS ; MAC ; RTN ; rozproszenie punktów

GNSS ; VRS ; MAC ; RTN ; dispersion of points

9/38
Nr opisu: 0000132984
Ocena precyzji wyznaczania położenia punktu metod± GNSS z wykorzystaniem poprawek VRS i MAC.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora, Bartosz Apanowicz.
W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 23-25 paĽdziernika 2019 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 25

GNSS ; VRS ; MAC ; rozproszenie punktów

GNSS ; VRS ; MAC ; dispersion of points

10/38
Nr opisu: 0000132398
Oprogramowanie do symulacji deformacji górotworu spowodowanych podziemn± eksploatacj± z wykorzystaniem teorii automatów komórkowych.
[Aut.]: Paweł Sikora.
W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 23-25 paĽdziernika 2019 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 10

deformacja górotworu ; eksploatacja górnicza ; teoria automatów komórkowych

rock mass deformation ; mining exploitation ; cellular automata theory

11/38
Nr opisu: 0000133030
Stan deformacji szybu na podstawie danych z monitoringu wizyjnego obudowy.
[Aut.]: Henryk** Kleta, Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 23-25 paĽdziernika 2019 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 40

obudowa szybu ; skanowanie laserowe ; deformacja szybu kopalni

shaft lining ; laser scanning ; deformation of the shaft

12/38
Nr opisu: 0000128607   
Symulacja deformacji górotworu spowodowanych eksploatacj± górnicz± w s±siedztwie szczelin uskokowych z wykorzystaniem teorii automatów komórkowych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
-Prz. Gór. 2019 t. 75 nr 2, s. 28-34, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

obniżenie górotworu ; szczelina uskokowa ; automat komórkowy

subsidence of rock mass ; fault gap ; cellular automaton

13/38
Nr opisu: 0000130618   
Symulacja wpływu nieliniowego sumowania się wpływów spowodowanych eksploatacj± kolejnych ¶cian z wykorzystaniem teorii automatów komórkowych.
[Aut.]: Paweł Sikora.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2019 vol. 8 iss. 1, s. 365-375, bibliogr. 13 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Red.: W. Biały, A. Czerwińska-Lubszczyk, S. Czerwiński. Punktacja MNiSW 5.000

obniżenie terenu ; górotwór ; automat komórkowy

terrain subsidence ; rock mass ; cellular automaton

14/38
Nr opisu: 0000130922
Zastosowanie metody automatów komórkowych do opisu deformacji górotworu spowodowanych podziemn± eksploatacj± górnicz±.
[Aut.]: Paweł Sikora.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2019, 155 s., bibliogr. 94 poz.
(Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 776). Punktacja MNiSW 80.000

eksploatacja górnicza ; deformacja górotworu ; obniżenie terenu górniczego ; model górotworu ; symulacja ; teoria automatów komórkowych

mining exploitation ; rock mass deformation ; mining ground subsidence ; rock mass model ; simulation ; cellular automata theory

15/38
Nr opisu: 0000127396
Dobór parametrów metody prognozowania deformacji górotworu spowodowanych podziemn± eksploatacj± górnicz± z wykorzystaniem teorii automatów komórkowych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2018. Konferencja naukowa, Gliwice, 28 listopada 2018. Informator konferencyjny. Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne Jan Gębka, Dariusz Gębka, 2018, s. 66-67

teren górniczy ; deformacja górotworu ; prognozowanie deformacji ; teoria automatów komórkowych

mining area ; rock mass deformation ; deformation prediction ; cellular automata theory

16/38
Nr opisu: 0000126953   
Subsidence through formation simulation with the use of cellular automata theory on the example of real, multilongwall example.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
W: Mining - prospects and threats. Coal - cheap, clean energy and workplaces, 8-10 May 2018, Rybnik, Poland [online]. Bristol : Institute of Physics, 2018, (plik pdf) art. 012006 s. 1-13, bibliogr. 23 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 198 1755-1315). Punktacja MNiSW 15.000

17/38
Nr opisu: 0000123139   
Symulacja obniżeń górotworu spowodowanych eksploatacj± kolejnych ¶cian z wykorzystaniem teorii automatów komórkowych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2018 vol. 7 iss. 1, s. 457-469, bibliogr. 22 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy. Red.: W. Biały, H. Badura, A. Czerwińska-Lubszczyk. Punktacja MNiSW 6.000

obniżenie górotworu ; automat komórkowy

subsidence of rock mass ; cellular automaton

18/38
Nr opisu: 0000121160   
Planning of hard coal underground mining operations in the aspect of GIS tools.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
-Geod. Cartogr. Aerial Photogr. 2017 vol. 85, s. 65-75, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

GIS ; górnictwo węgla kamiennego ; planowanie robót górniczych ; deformacja górnicza

GIS ; hard coal mining ; planning of mining works ; mining deformation

19/38
Nr opisu: 0000121126   
Symulacja obniżeń górotworu spowodowana wielokrotn± eksploatacj± górnicz± z wykorzystaniem teorii automatów komórkowych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
-Prz. Gór. 2017 t. 73 nr 12, s. 84-92, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

obniżenie górotworu ; automat komórkowy ; eksploatacja górnicza ; symulacja

subsidence of rock mass ; cellular automaton ; mining exploitation ; simulation

20/38
Nr opisu: 0000119007
Symulacja obniżeń górotworu spowodowanych wielopokładow± eksploatacj± górnicz± z wykorzystaniem teorii automatów komórkowych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
W: XIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 27-29 wrze¶nia 2017. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017, s. 32-33

eksploatacja górnicza ; obniżenie górotworu ; symulacja ; teoria automatów komórkowych

mining exploitation ; subsidence of rock mass ; cellular automata theory

21/38
Nr opisu: 0000124213   
Zarz±dzanie kopalnianymi obiektami powierzchniowymi w Górno¶l±skim Zagłębiu Węglowym z wykorzystaniem narzędzi GIS.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
-Czas. Inż. L±d. ¦rod. Archit. 2017 t. 34 z. 64, nr 4/II, s. 331-344, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

GIS ; obiekt powierzchniowy ; CAD ; górnictwo

GIS ; surface object ; CAD ; mining

22/38
Nr opisu: 0000111358   
Simulation of rock mass horizontal displacements with usage of cellular automata theory.
[Aut.]: Paweł Sikora.
-Arch. Mining Sci. 2016 vol. 61 iss. 4, s. 749-763, bibliogr.. Impact Factor 0.550. Punktacja MNiSW 20.000

przemieszczenie poziome ; deformacja górotworu ; ochrona terenu górniczego ; automat komórkowy

horizontal displacement ; rock mass deformation ; mining area protection ; cellular automata

23/38
Nr opisu: 0000107172   
The concept of combined measurements of the "Gliwice" Radio Tower deflection in relation to the speed and direction of the wind with use of quadrotor.
[Aut.]: Wojciech* Janusz, Michał Niezabitowski, Justyna Orwat, Paweł Sikora.
W: 2016 17th International Carpathian Control Conference. ICCC, High Tatras, Slovakia, May 29 - June 1, 2016. Eds.: Ivo Petras; Igor Podlubny; Jan Kacur. Piscataway : IEEE, 2016, s. 280-285, bibliogr. 36 poz.

cyfrowy model terenu ; UAV ; pomiar ugięcia

digital terrain model ; UAV ; deflection measurement ; verticality of tall slender object

24/38
Nr opisu: 0000124210   
The use of modern technology in the classical surveying.
[Aut.]: Paweł Sikora, Ryszard Mielim±ka.
-Geod. Cartogr. Aerial Photogr. 2016 vol. 83, s. 5-12, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

badania geodezyjne ; bezzałogowy obiekt lataj±cy ; skaner 3D

surveying ; unmanned flying object ; 3D scanner

25/38
Nr opisu: 0000111788
Wykorzystanie stochastycznego automatu skończonego do wyznaczania profilu linii obniżeń terenu spowodowanych podziemn± eksploatacj±.
[Aut.]: Paweł Sikora.
W: Miernictwo górnicze i ochrona terenów górniczych w obecnych warunkach wydobycia złóż surowców mineralnych w Polsce. Monografia. Pod red. Wojciecha Ja¶kowskiego. Kraków : Wydaw. AGH, 2016, s. 135-145, bibliogr. 11 poz.

eksploatacja górnicza ; deformacja górotworu ; deformacja terenu ; stochastyczny automat skończony

mining exploitation ; rock mass deformation ; surface deformation ; stochastic finite cellular automata

26/38
Nr opisu: 0000104843
Na bakier z interoperacyjno¶ci±.
[Aut.]: Paweł Sikora, Andrzej Zygmuniak.
-Geodeta 2015 nr 7, s. 40-44, bibliogr. 3 poz.

GESUT ; Dyrektywa INSPIRE

GESUT ; INSPIRE Directive

27/38
Nr opisu: 0000104842
Porównanie użytkowe modelu baz danych GESUT do modelu przedstawionego w Wytycznych Technicznych wydanych do dyrektywy INSPIRE.
[Aut.]: Paweł Sikora, Andrzej Zygmuniak.
-Motrol 2015 t. 17 no. 1, s. 115-120. Punktacja MNiSW 6.000

28/38
Nr opisu: 0000104410   
Surface monitoring of water basins based on use of autonomous flying robots.
[Aut.]: Wojciech* Janusz, Ryszard Mielim±ka, Michał Niezabitowski, Justyna Orwat, Paweł Sikora.
W: 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, Poland, 24-27 August 2015. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 376-381, bibliogr. 16 poz.

29/38
Nr opisu: 0000103877
UAV application for delivering the Internet access during the geodetic measurements.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Wojciech* Janusz, Michał Maćkowski, Michał Niezabitowski, Justyna Orwat, Paweł Sikora.
W: Internet in the information society 2015. 10th International conference proceedings, September 24-25th, D±browa Gónicza, Poland. Eds. Maciej Rostański, Piotr Pikiewicz, Paweł Buchwald. D±browa Górnicza : University of D±browa Górnicza, 2015, s. 9-25, bibliogr. 36 poz.

internet ; Wi-Fi ; bluetooth ; GPS ; ASG-EUPOS ; UAV ; quadrotor

internet ; Wi-Fi ; bluetooth ; GPS ; ASG-EUPOS ; UAV ; quadrotor

30/38
Nr opisu: 0000104841
Warianty ¶cisłego wyrównania orientacji poziomej na przykładzie Kopalni X.
[Aut.]: Paweł Sikora, Magdalena Wyleżoł, M. Wróblewski.
-Motrol 2015 t. 17 no. 1, s. 109-113. Punktacja MNiSW 6.000

31/38
Nr opisu: 0000100188
Wykorzystanie stochastycznego automatu skończonego do wyznaczania profilu linii obniżeń terenu spowodowanych podziemn± eksploatacj±.
[Aut.]: Paweł Sikora.
W: XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Krynica-Zdrój, 10-12 czerwca 2015. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 25-26

eksploatacja górnicza ; deformacja górotworu ; deformacja terenu ; niecka obniżeniowa ; stochastyczny automat skończony

mining exploitation ; rock mass deformation ; surface deformation ; subsidence trough ; stochastic finite cellular automata

32/38
Nr opisu: 0000093015   
Wykorzystanie przestrzennego automatu deterministycznego do symulowania obniżeń terenu spowodowanych podziemn± eksploatacj±.
[Aut.]: Paweł Sikora.
-Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 8, s. 131-136, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górotwór ; obniżenie górotworu ; automat komórkowy

rock mass ; subsidence of rock mass ; cellular automaton

33/38
Nr opisu: 0000086291
Wpływ nieliniowego sumowania wpływów na kształt niecki obniżeniowej opisywanej przez deterministyczny model górotworu zbudowany w oparciu o teorię automatów komórkowych.
[Aut.]: Paweł Sikora.
W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Brenna, 12-14 czerwca 2013. Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Miernictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony ¦rodowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. Gliwice : [b.w.], 2013, s. 505-514, bibliogr. 9 poz.

niecka obniżeniowa ; model górotworu ; teoria automatów cyfrowych

subsidence trough ; rock mass model ; cellular automata theory

34/38
Nr opisu: 0000087448   
Wpływ nieliniowego sumowania wpływów na kształt profilu niecki obniżeniowej opisywanej przez deterministyczny model górotworu zbudowany na podstawie teorii automatów komórkowych.
[Aut.]: Paweł Sikora.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 8, s. 195-199, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

obniżenie terenu górniczego ; desymetryzacja ; automat komórkowy ; niecka obniżeniowa ; model obliczeniowy

mining ground subsidence ; desymmetrization ; cellular automata ; subsidence trough ; calculation model

35/38
Nr opisu: 0000073407   
Symulacja wpływu nachylenia pokładu i szczeliny uskoków na rozkład obniżeń za pomoc± metody automatów komórkowych.
[Aut.]: Jan** Białek, Paweł Sikora.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 8, s. 160-165, bibliogr. 4 poz.
Referat wygłoszony na: Ochrona ¶rodowiska na terenach górniczych. IX Konferencja naukowo-techniczna, Brenna, 20-22 czerwca 2010. Punktacja MNiSW 7.000

obniżenie górotworu ; automat komórkowy ; niecka obniżeniowa

subsidence of rock mass ; cellular automaton ; subsidence trough

36/38
Nr opisu: 0000068126   
Opis obniżeń górotworu pod wpływem podziemnej eksploatacji górniczej z wykorzystaniem teorii automatów komórkowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Paweł Sikora.
Gliwice, 2011, 119 k., bibliogr. 54 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan** Białek

obniżenie górotworu ; górotwór ; automat komórkowy ; podziemna eksploatacja górnicza

subsidence of rock mass ; rock mass ; cellular automaton ; underground mining

37/38
Nr opisu: 0000061172   
Wykorzystanie deterministycznego automatu skończonego do wyznaczania profilu obniżeń terenu spowodowanych podziemn± eksploatacj±.
[Aut.]: Paweł Sikora.
-Prz. Gór. 2010 t. 66 nr 10, s. 141-143, bibliogr. 6 poz.

deterministyczny automat komórkowy ; deformacja górotworu ; symulacja komputerowa ; eksploatacja podziemna ; niecka obniżeniowa

determinative finite cellular automata ; rock mass deformation ; computer simulation ; underground exploitation ; subsidence trough

38/38
Nr opisu: 0000030159
Konwersja map numerycznych.
[Aut.]: Marian Poniewiera, Paweł Sikora.
W: IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, 20-22 czerwca 2007. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 377-383, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1752 Górnictwo ; z. 278)

mapa cyfrowa ; mapa górnicza ; mapa numeryczna ; konwersja danych

digital map ; mining map ; conversion of data

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie