Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SIKORA BEATA
Liczba odnalezionych rekordów: 36Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/36
Nr opisu: 0000136770
Calculus and linear algebra in excercises. Pt 1.
[Aut.]: Ewa Łobos, Janina Macura, Beata Sikora.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, 206 s.. Punktacja MNiSW 80.000

ciąg ; funkcja ; pochodna ; całka ; równanie różniczkowe ; seria

sequence ; function ; derivative ; integral ; difference equation ; series

2/36
Nr opisu: 0000137138
Calculus and linear algebra in excercises. Pt. 2.
[Aut.]: Ewa Łobos, Janina Macura, Beata Sikora.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, 104 s., bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

liczba zespolona ; macierz ; determinanty ; układ równań liniowych ; wartość własna ; wektor własny ; wektor ; płaszczyzna ; prosta

complex number ; matrix ; determinants ; system of linear equations ; eigenvalue ; eigenvector ; vector ; plane ; line

3/36
Nr opisu: 0000132518
Elementy teorii mnogości, logiki i teorii zbiorów przybliżonych.
[Aut.]: Marek Sikora, Beata Sikora.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, 319 s., bibliogr. 43 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

matematyka dyskretna ; logika matematyczna ; teoria zbiorów przybliżonych ; algebra Boole'a ; rachunek zdań ; zbiory przybliżone

discrete mathematics ; mathematical logic ; rough set theory ; Boolean algebra ; propositional calculus ; rough sets

4/36
Nr opisu: 0000132511   
On application of Rothe's fixed point theorem to study the controllability of fractional semilinear systems with delays.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Kybernetika 2019 vol. 55 iss. 4, s. 675-689, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 0.664. Punktacja MNiSW 40.000

pochodna Caputo ; opóźnienie w układzie sterowania ; system frakcyjny ; półliniowy system sterowania ; teoria punktu stałego ; macierz pseudo-tranzycji

Caputo derivative ; delays in control ; fractional system ; semilinear control system ; fixed point theorem ; pseudo-transition matrix

5/36
Nr opisu: 0000117151   
Cone-type constrained relative controllability of semilinear fractional systems with delays.
[Aut.]: Beata Sikora, Jerzy Klamka.
-Kybernetika 2017 vol. 53 iss. 2, s. 370-381, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 0.632. Punktacja MNiSW 15.000

pochodna Caputo ; sterowalność względna ; ograniczenia ; układ sterowania z opóźnieniami

Caputo derivative ; relative controllability ; constraints ; delayed control system ; semilinear fractional system

6/36
Nr opisu: 0000117437   
Constrained controllability of fractional linear systems with delays in control.
[Aut.]: Beata Sikora, Jerzy Klamka.
-Syst. Control Lett. 2017 vol. 106, s. 9-15, bibliogr. 52 poz.. Impact Factor 2.656. Punktacja MNiSW 35.000

system frakcyjny ; liniowy układ sterowania ; sterowanie ograniczone ; pochodna Caputo ; opóźnienie w układzie sterowania ; macierz pseudo-tranzycji

fractional system ; linear control system ; constrained controllability ; Caputo derivative ; delays in control ; pseudo-transition matrix

7/36
Nr opisu: 0000108648
New controllability criteria for fractional systems with varying delays.
[Aut.]: Jerzy Klamka, Beata Sikora.
W: Theory and applications of non-integer order systems. 8th Conference on Non-integer Order Calculus and Its Applications, Zakopane, Poland. Eds. Artur Babiarz, Adam Czornik, Jerzy Klamka, Michał Niezabitowski. Berlin : Springer International Publishing, 2017, s. 333-344, bibliogr. 32 poz. (Lecture Notes in Electrical Engineering ; vol. 407 1876-1100)

system frakcyjny ; liniowy układ sterowania ; sterowanie ograniczone ; zmienne opóźnienia w kontroli ; pochodna Caputo

fractional system ; linear control system ; constrained controllability ; varying delays in control ; Caputo derivative

8/36
Nr opisu: 0000111648
Wybrane systemy monitorowania funkcjonujące w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: D. Cała, Michał Kozielski, Beata Sikora, J. Śliwa.
W: Zintegrowany, szkieletowy system wspomagania decyzji dla systemów monitorowania procesów, urządzeń i zagrożeń. Red. Piotr Przystałka, Marek Sikora. Katowice : Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, 2017, s. 11-29, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

górnictwo węgla kamiennego ; zagrożenia naturalne ; system monitorowania ; system dyspozytorski

hard coal mining ; natural hazards ; monitoring system ; dispatcher system

9/36
Nr opisu: 0000109298   
Controllability criteria for time-delay fractional systems with a retarded state.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2016 vol. 26 no. 3, s. 521-531, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 1.420. Punktacja MNiSW 25.000

sterowalność ; ograniczenia ; pochodna Caputo

controllability ; constraints ; Caputo derivative ; fractional dynamical system ; pseudo-transition matrix ; delays in the state

10/36
Nr opisu: 0000104258   
Controllability of time-delay fractional systems with and without constraints.
[Aut.]: Beata Sikora.
-IET Control Theory Appl. 2016 vol. 10 iss. 3, s. 320-327, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 2.536. Punktacja MNiSW 35.000

11/36
Nr opisu: 0000102437
Diagnostic model for longwall conveyor engines.
[Aut.]: Marcin Michalak, Beata Sikora, J. Sobczyk.
W: Man-machine interactions 4. 4th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2015, Kocierz Pass, Poland, October 6-9, 2015. Eds. Aleksandra Gruca, Agnieszka Brachman, Stanisław Kozielski, Tadeusz Czachórski. Berlin : Springer, 2016, s. 437-448, bibliogr. 12 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 391 2194-5357)

diagnostyka maszyn ; analiza asocjacyjna ; reguła asocjacyjna

machine diagnostics ; association analysis ; association rule

12/36
Nr opisu: 0000100986   
Correlation and association analysis in wall conveyor engines diagnosis.
[Aut.]: Marcin Michalak, Beata Sikora, J. Sobczyk.
-Stud. Informat. 2015 vol. 36 nr 3, s. 43-59, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

diagnostyka urządzeń ; analiza korelacji ; analiza asocjacyjna ; reguły asocjacyjne

machine diagnostics ; correlation analysis ; association analysis ; associative rules

13/36
Nr opisu: 0000092970   
Applicatioon of rule-based models for seismic hazard prediction in coal mines.
[Aut.]: J. Kabiesz, Beata Sikora, Marek Sikora, Ł Wróbel.
-Acta Montanistica Slovaca 2013 R. 18 nr 3, s. 262-277, bibliogr.. Impact Factor 0.053. Punktacja MNiSW 15.000

predykcja zagrożeń sejsmicznych ; wstrząs górniczy ; klasyfikacja regułowa ; regresja regułowa

seismic hazard prediction ; mining tremor ; rule-based classification ; rule-based regression

14/36
Nr opisu: 0000077554
Calculus and differential equations in exercises.
[Aut.]: Ewa Łobos, Beata Sikora. Wyd. 3 popr. i uzup..
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 161 s., bibliogr. 9 poz.
Skrypt nr 2510

15/36
Nr opisu: 0000071540
ForMath intelligent tutoring system in mathematics.
[Aut.]: Piotr Brzoza, Ewa Łobos, Janina Macura, Beata Sikora, Marek Żabka.
W: 4th International Conference on Computer Supported Education. CSEDU 2012, Porto, Portugal, 16-18 April, 2012. Final program and book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 60-61
Pełny tekst na CD-ROM

inteligentny system nauczania ; e-learning ; ForMath ; nauczanie osób niedowidzących

intelligent tutoring system ; e-learning ; ForMath ; learning for visually impaired people

16/36
Nr opisu: 0000074018   
Improving prediction models applied in systems monitoring natural hazards and machinery.
[Aut.]: Marek Sikora, Beata Sikora.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2012 vol. 22 no. 2, s. 477-491. Impact Factor 1.008. Punktacja MNiSW 20.000

monitorowanie zagrożeń naturalnych ; regresja ; prognoza szeregów czasowych ; metoda k-najbliższych sąsiadów

natural hazards monitoring ; regression ; time series forecasting ; k-nearest neighbors method

17/36
Nr opisu: 0000072560   
On constrained stochastic controllability of dynamical systems with multiple delays in control.
[Aut.]: Beata Sikora, Jerzy Klamka.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2012 vol. 60 no. 2, s. 301-305, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0.980. Punktacja MNiSW 30.000

sterowalność ; funkcja wspierania

controllability ; supporting function

18/36
Nr opisu: 0000074052
Rough natural hazards monitoring.
[Aut.]: Marek Sikora, Beata Sikora.
W: Rough sets: selected methods and applications of rough sets in management and engineering. Eds: Georg Peters [et al.]. London : Springer, 2012, s. 163-179 (Advanced Information and Knowledge Processing ; 1610-3947)

zbiory przybliżone ; reguły decyzyjne ; zagrożenie metanowe ; zagrożenie mikrosejsmiczne ; system monitoringu

rough sets ; decision rules ; methane hazard ; microseismic hazard ; monitoring system

19/36
Nr opisu: 0000071599   
Approximation of a coal mass by an ultrasonic sensor using regression rules.
[Aut.]: Marek Sikora, Marcin Michalak, Beata Sikora.
W: Pattern recognition and machine intelligence. PReMI 2011. 4th International conference, Moscow, Russia, June 27 - July 1, 2011. Proceedings. Eds: S. O. Kuznetsov [et al.]. Berlin : Springer, 2011, s. 345-350, bibliogr. 9 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 6744 0302-9743)

data mining ; reguły regresji ; aproksymacja wagi węgla

data mining ; regression rules ; coal weight approximation

20/36
Nr opisu: 0000054483
Advanced Calculus - selected topics.
[Aut.]: Ewa Łobos, Beata Sikora.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 282 s., bibliogr. 15 poz.

analiza matematyczna ; rachunek różniczkowy

mathematical analysis ; differential calculus

21/36
Nr opisu: 0000031344
A first course in calculus.
[Aut.]: Beata Sikora, Ewa Łobos.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 298 s., bibliogr. 10 poz.

22/36
Nr opisu: 0000031495
Systemy monitorowania w kopalniach węgla kamiennego - bazy danych, wizualizacja, analiza danych.
[Aut.]: Marek Sikora, Beata Sikora.
W: Bazy danych. Nowe technologie. Praca zbiorowa. [T. 2]: Bezpieczeństwo, wybrane technologie i zastosowania. Pod red. Stanisława Kozielskiego [i in.]. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2007, s. 209-218, bibliogr. 17 poz.

system monitorowania ; wizualizacja procesów ; analiza danych ; ocena zagrożenia ; kopalnia węgla kamiennego

monitoring system ; processes visualization ; data analysis ; hazard assessment ; hard coal mine

23/36
Nr opisu: 0000051788   
Application of machine learning for prediction a methane concentration in a coal-mine.
[Aut.]: Marek Sikora, Beata Sikora.
-Arch. Mining Sci. 2006 vol. 51 iss. 4, s. 475-492, bibliogr. 17 poz.

predykcja stężenia metanu ; predykcja za pomocą reguł ; odkrywanie wiedzy

prediction of methane concentration ; prediction by means of rules ; knowledge discovery

24/36
Nr opisu: 0000021334
Calculus and differential equations in exercises.
[Aut.]: Ewa Łobos, Beata Sikora. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, 151 s., bibliogr. 9 poz.
Skrypt nr 2399

równanie różniczkowe ; rachunek elementarny ; analiza matematyczna

differential equation ; elementary account ; mathematical analysis

25/36
Nr opisu: 0000021842
Indukcja reguł jako technika Data Mining w eksploracji przemysłowych baz danych.
[Aut.]: Marek Sikora, Beata Sikora.
W: Bazy danych. Modele, technologie, narzędzia. Praca zbiorowa. T. 2: Analiza danych i wybrane zastosowania. Pod red. S. Kozielskiego [i in.]. Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005, s. 95-102, bibliogr. 12 poz.

26/36
Nr opisu: 0000011020   
On constrained controllability of dynamical systems with multiple delays in control.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Appl. Math. 2005 vol. 32 nr 1, s. 87-101, bibliogr. 10 poz.

27/36
Nr opisu: 0000010819
Calculus and differential equations in exercises.
[Aut.]: Ewa Łobos, Beata Sikora.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 151 s., bibliogr. 9 poz.

28/36
Nr opisu: 0000007134
On controllability and minimum energy control of linear positive systems with delays.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Arch. Control Sci. 2003 vol. 13 no. 4, s. 431-444, bibliogr. 10 poz.

układ zmienny w czasie ; układ opóźniający ; sterowalność względna ; sterowanie dopuszczalne ; sterowanie z minimalną energią

positive fractional system ; large delay network ; relative controllability ; admissible control ; minimum energy control

29/36
Nr opisu: 0000007694   
On the constrained controllability of dynamical systems with multiple delays in the state.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Int. J. Appl. Math. Comput. Sci. 2003 vol. 13 nr 4, s. 469-479, bibliogr. 16 poz.

30/36
Nr opisu: 0000012841   
Sterowalność układów dynamicznych z opóźnieniami. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Beata Sikora.
Gliwice, 2002, 101 s., bibliogr. 49 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy** Klamka

31/36
Nr opisu: 0000003262
Relative controllability of positive systems with delays.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Zesz. Nauk. PŚl., Autom. 2001 z. 133, s. 119-128, bibliogr. 6 poz.

32/36
Nr opisu: 0000005546
Dodatnia sterowalność liniowych układów z opóźnieniami przy dodatnich sterowaniach.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Zesz. Nauk. PŚl., Autom. 2000 z. 132, s. 119-128, bibliogr. 5 poz.

33/36
Nr opisu: 0000005545
Some properties of attainable sets for systems with delays.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Zesz. Nauk. PŚl., Autom. 2000 z. 132, s. 105-117, bibliogr. 8 poz.

34/36
Nr opisu: 0000030555
Własności zbiorów osiągalnych dla liniowych układów z opóźnieniem.
[Aut.]: Beata Sikora.
W: Dwudziesta Ósma Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, 21-28.IX.1999. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 1999, s. 114

35/36
Nr opisu: 0000024566   
Sterowalność liniowych układów dynamicznych z opóźnieniami w sterowaniu przy ograniczeniach na sterowanie.
[Aut.]: Beata Sikora.
-Zesz. Nauk. PŚl., Autom. 1998 z. 122, s. 183-198, bibliogr. 8 poz.

36/36
Nr opisu: 0000030577
Względna sterowalność liniowych układów dynamicznych z opóźnieniami w sterowaniu.
[Aut.]: Beata Sikora.
W: Dwudziesta Siódma Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko, 22-29.IX. 1998. Komitet Matematyki Polskiej Akademii Nauk [i in.]. Warszawa : [b.w.], 1998, s. 89

stosując format:
Nowe wyszukiwanie