Wynik wyszukiwania
Zapytanie: SCHERER R
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/25
Nr opisu: 0000139182
Advanced Theory, Methods, Technique and Applications for Remote Sensing Big Data.
-Remote Sens - Switz. 2021
Special Issue: Advanced Theory, Methods, Technique and Applications for Remote Sensing Big Data

2/25
Nr opisu: 0000139184
Remote Sensing. Special Issue: Advanced Theory, Methods, Technique and Applications for Remote Sensing Big Data. Eds. Robertas Damaševičius, Weipeng Jing, Wei Wei, Marcin Woźniak, Rafał Scherer.
Basel : MDPI, 2021

3/25
Nr opisu: 0000136190   
Accurate and fast URL phishing detector: a convolutional neural network approach.
[Aut.]: W. Wei, Q. Ke, J. Nowak, M. Korytkowski, R. Scherer, Marcin Woźniak.
-Comput. Netw. 2020 vol. 178, s. 1-9, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 3.111. Punktacja MNiSW 100.000

phishing ; URL ; uczenie maszynowe ; konwolucyjna sieć neuronowa

phishing ; URL ; machine learning ; convolutional neural network

4/25
Nr opisu: 0000138301
Artificial intelligence and soft computing. 19th International conference, ICAISC 2020, Zakopane, Poland, October 12-14, 2020. Proceedings. Pt. 2. Eds. Leszek Rutkowski, Rafał Scherer, Marcin Korytkowski, Witold Pedrycz, Ryszard Tadeusiewicz, Jacek M. Zurada.
Cham : Springer, 2020, 534 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 12416 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 80.000

5/25
Nr opisu: 0000138889
Artificial intelligence and soft computing. 19th International conference, ICAISC 2020, Zakopane, Poland, October 12-14, 2020. Proceedings. Pt. 1. Eds. Leszek Rutkowski, Rafał Scherer, Marcin Korytkowski, Witold Pedrycz, Ryszard Tadeusiewicz, Jacek M. Zurada.
Cham : Springer, 2020, 728 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 12415 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 80.000

6/25
Nr opisu: 0000136886   
Efficient visual classification by fuzzy rules.
[Aut.]: M. Korytkowski, R. Scherer, D. Szajerman, Dawid Połap, Marcin Woźniak.
W: 2020 IEEE International Conference on Fuzzy Systems. FUZZ-IEEE 2020. Glasgow, United Kingdom, 19-24 July 2020. Conference proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020, s. 1-6, bibliogr. 57 poz.. Punktacja MNiSW 140.000

wyszukiwanie oparte na treści ; reguła rozmyta ; boosting ; kluczowe punkty obrazu

content-based retrieval ; fuzzy rule ; boosting ; image keypoints

7/25
Nr opisu: 0000138951   
High-resolution SAR image despeckling based on nonlocal means filter and modified AA model.
[Aut.]: Q. Ke, S. Zeng-guo, W. Wei, Marcin Woźniak, R. Scherer.
-Secur. Commun. Netw. 2020 vol. 2020, s. 1-8, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 1.288. Punktacja MNiSW 40.000

8/25
Nr opisu: 0000137558   
Multimodal brain tumor classification using deep learning and robust feature selection: a machine learning application for radiologists.
[Aut.]: M. A. Khan, I. Ashraf, M. Alhaisoni, Robertas Damasevicius, R. Scherer, A. Rehman, S. A. C. Bukhari.
-Diagnostics 2020 vol. 10 iss. 8, s. 1-19, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 3.110. Punktacja MNiSW 70.000

guz mózgu ; opieka medyczna ; kontrast liniowy ; transfer learning ; funkcje uczenia głębokiego ; wybór funkcji ; fuzja funkcji ; PLS ; ELM

brain tumor ; healthcare ; linear contrast ; transfer learning ; deep learning features ; feature selection ; feature fusion ; PLS ; ELM

9/25
Nr opisu: 0000139125   
Pearson correlation-based feature selection for document classification using balanced training.
[Aut.]: I. M. Nasir, M. A. Khan, M. Yasmin, J. H. Shah, M. Gabryel, R. Scherer, Robertas Damasevicius.
-Sensors 2020 vol. 20 iss. 23, s. 1-18, bibliogr. 53 poz.. Impact Factor 3.275. Punktacja MNiSW 100.000

klasyfikacja dokumentów ; uczenie głębokie ; selekcja cech ; rozszerzanie danych ; niezrównoważony zbiór danych

document classification ; deep learning ; feature selection ; data augmentation ; imbalanced dataset

10/25
Nr opisu: 0000138867   
Prediction of streamflow based on dynamic sliding window LSTM.
[Aut.]: L. Dong, D. Fang, X. Wang, W. Wei, Robertas Damasevicius, R. Scherer, Marcin Woźniak.
-Water 2020 vol. 12 iss. 11, s. 1-11, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 2.544. Punktacja MNiSW 70.000

przepływ strumienia ; prognoza przepływu ; uczenie głębokie ; sieć neuronowa ; LSTM

streamflow ; flow prediction ; deep learning ; neural network ; LSTM ; dynamic sliding window

11/25
Nr opisu: 0000136242   
Quality control of the continuous hot pressing process of medium density fiberboard using fuzzy failure mode and effects analysis.
[Aut.]: Y. Lv, Y. Liu, W. Jing, Marcin Woźniak, Robertas Damasevicius, R. Scherer, W. Wei.
-Appl. Sci. 2020 vol. 10 iss. 13, s. 1-19, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 2.474. Punktacja MNiSW 70.000

MDF ; FMEA ; rozpoznanie odchyleń

MDF ; FMEA ; deviation recognition

12/25
Nr opisu: 0000130337   
Artificial intelligence and soft computing. 18th International conference, ICAISC 2019, Zakopane, Poland, June 16-20, 2019. Proceedings. Pt. 2. Eds. Leszek Rutkowski, Rafał Scherer, Marcin Korytkowski, Witold Pedrycz, Ryszard Tadeusiewicz, Jacek M. Zurada.
Cham : Springer, 2019, 712 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 11509 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 80.000

13/25
Nr opisu: 0000130344   
Artificial intelligence and soft computing. 18th International conference, ICAISC 2019, Zakopane, Poland, June 16-20, 2019. Proceedings. Pt. 1. Eds. Leszek Rutkowski, Rafał Scherer, Marcin Korytkowski, Witold Pedrycz, Ryszard Tadeusiewicz, Jacek M. Zurada.
Cham : Springer, 2019, 518 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 11508 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 80.000

14/25
Nr opisu: 0000131773   
HEMIGEN: Human embryo image generator based on generative adversarial networks.
[Aut.]: D. Dirvanauskas, R. Maskeliunas, V. Raudonis, Robertas Damasevicius, R. Scherer.
-Sensors 2019 vol. 19 iss. 16, art. no. 3578 s. 1-16, bibliogr. 53 poz.. Impact Factor 3.275. Punktacja MNiSW 100.000

deep learning ; sieć neuronowa ; obraz syntetyczny ; GANs

deep learning ; neural network ; synthetic images ; GANs

15/25
Nr opisu: 0000124311
Artificial intelligence and soft computing. 17th International conference, ICAISC 2018, Zakopane, Poland, June 3-7, 2018. Proceedings. Pt. 2. Eds. Leszek Rutkowski, Rafał Scherer, Marcin Korytkowski, Witold Pedrycz, Ryszard Tadeusiewicz, Jacek M. Zurada.
Cham : Springer, 2018, 814 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 10842 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 80.000

16/25
Nr opisu: 0000124313
Artificial intelligence and soft computing. 17th International conference, ICAISC 2018, Zakopane, Poland, June 3-7, 2018. Proceedings. Pt. 1. Eds. Leszek Rutkowski, Rafał Scherer, Marcin Korytkowski, Witold Pedrycz, Ryszard Tadeusiewicz, Jacek M. Zurada.
Cham : Springer, 2018, 770 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 10841 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 80.000

17/25
Nr opisu: 0000116560
Artificial intelligence and soft computing. 16th International Conference, ICAISC 2017, Zakopane, Poland, June 11-15, 2017. Proceedings. Pt. 1. Eds. Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada.
Cham : Springer, 2017, 773 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 10245 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 80.000

18/25
Nr opisu: 0000116568
Artificial intelligence and soft computing. 16th International Conference, ICAISC 2017, Zakopane, Poland, June 11-15, 2017. Proceedings. Pt. 2. Eds. Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada.
Cham : Springer, 2017, 740 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 10246 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 80.000

19/25
Nr opisu: 0000110999
Artificial intelligence and soft computing. 15th International Conference, ICAISC 2016, Zakopane, Poland, June 12-16, 2016. Proceedings. Pt. 1. Eds.: Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada.
Cham : Springer, 2016, 786 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9692 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

20/25
Nr opisu: 0000111000
Artificial intelligence and soft computing. 15th International Conference, ICAISC 2016, Zakopane, Poland, June 12-16, 2016. Proceedings. Pt. 2. Eds.: Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafał Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada.
Cham : Springer, 2016, 770 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9693 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

21/25
Nr opisu: 0000110994
Artificial intelligence and soft computing. 14th International conference, ICAISC 2015, Zakopane, Poland, June 14-18, 2015. Proceedings. Pt. 1. Eds. Leszek Rutkowski, Marcin Korytkowski, Rafal Scherer, Ryszard Tadeusiewicz, Lotfi A. Zadeh, Jacek M. Zurada.
Cham : Springer, 2015, 804 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9119 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

22/25
Nr opisu: 0000110995
Artificial intelligence and soft computing. 14th International conference, ICAISC 2015, Zakopane, Poland, June 14-18, 2015. Proceedings. Pt. 2.
Cham : Springer, 2015, 814 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; vol. 9120 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

23/25
Nr opisu: 0000111003
Artificial intelligence and soft computing. ICAISC 2014. 13th International Conference, ICAISC 2014, Zakopane, Poland, June 1-5, 2014. Proceedings. Pt. 1.
Berlin : Springer, 2014, 820 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; Lecture Notes in Artificial Intelligence ; vol. 8467 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

24/25
Nr opisu: 0000111008
Artificial intelligence and soft computing. ICAISC 2014. 13th International Conference, ICAISC 2014, Zakopane, Poland, June 1-5, 2014. Proceedings. Pt. 2.
Berlin : Springer, 2014, 822 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; Lecture Notes in Artificial Intelligence ; vol. 8468 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

25/25
Nr opisu: 0000111001
Artificial intelligence and soft computing. ICAISC 2013. 12th International conference, Zakopane, Poland, June 9-13, 2013. Proceedings. Pt. 2. Eds. L. Rutkowski, M. Korytkowski, R. Scherer, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh, J. M. Zurada.
Berlin : Springer, 2013, 625 s.
(Lecture Notes in Computer Science ; Lecture Notes in Artificial Intelligence ; vol. 7895 0302-9743)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

stosując format:
Nowe wyszukiwanie