Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ROGALSKA E
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/8
Nr opisu: 0000138751   
Analiza środowiska lokalnego i przegląd socjologiczny struktury mieszkańców Łodzi w kontekście rekomendowanych profili odbiorców Domu Wielopokoleniowego. Analiza potrzeb oraz zasobów społecznych i mieszkaniowych rekomendowanych grup najemców oraz zasobów lokalnych w okolicy ul. Wólczańskiej 168.
[Aut.]: Iwona Benek, M. Chmielewski, M. Daab, A. Kołodziejczyk, Agnieszka Labus, A. Miśkowiec, E. Rogalska.
[Warszawa] : [Fundacja Laboratorium Architektury 60+], 2018, (plik pdf) 172 s.
Dostępny w Internecie: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2017/07/DW_Zadanie-3_Analiza-%C5%9Brodowiska-lokalnego_v1.pdf [dostęp 7 stycznia 2021]

środowisko lokalne ; mieszkalnictwo ; dom wielopokoleniowy

local environment ; housing ; multi-generational house

2/8
Nr opisu: 0000138756   
Projekt naboru konkursowego na operatora działań integracyjno-animacyjnych prowadzonych w Domu Wielopokoleniowym oraz przykłady metod animacji społeczności sąsiedzkiej i użytkowania części wspólnych.
[Aut.]: Iwona Benek, M. Daab, A. Kołodziejczyk, Agnieszka Labus, A. Miśkowiec, E. Rogalska.
[Warszawa] : [Fundacja Laboratorium Architektury 60+], 2018, (plik pdf) 74 s., bibliogr.
Dostępny w Internecie: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2017/07/Zadanie-7-Propozycja-animacji-u%C5%BCytkowania-przestrzeni-wsp%C3%B3lnych-i-projekt-konkursu-na-Operatora_27.11.2018.pdf [dostęp 7 stycznia 2021]

dom wielopokoleniowy ; integracja społeczna ; animacja

multi-generational house ; social integration ; animation

3/8
Nr opisu: 0000138744   
Przegląd zagranicznych praktyk dotyczących organizowania społeczności lokalnej, budowania kontaktów, więzi sąsiedzkich, miksu społecznego, a także cohousingu. Rozwiązania wykorzystane w Niemczech, Szwajcarii, Danii, Szwecji, Austrii oraz w Stanach Zjednoczonych i we Włoszech.
[Aut.]: Iwona Benek, M. Chmielewski, M. Daab, Agnieszka Labus, A. Miśkowiec, E. Rogalska.
[Warszawa] : [Fundacja Laboratorium Architektury 60+], 2018, (plik pdf) 78 s., bibliogr.
Dostępny w Internecie: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2017/07/DW_Raport_Zadanie-1_Przegl%C4%85d-zagranicznych-praktyk_FINALNY.pdf [dostęp 7 stycznia 2021]

dom wielopokoleniowy ; społeczność lokalna ; cohousing

multi-generational house ; local society ; cohousing

4/8
Nr opisu: 0000138753   
Wstępna koncepcja modelu Domu Wielopokoleniowego przy ul. Wólczańskiej 168. Propozycje kryteriów doboru najemców lokali, ramy prawne i organizacyjne oraz sposób zarządzania nieruchomością wraz z przykładowymi działaniami animacyjnymi wspierającymi realizację idei Domu Wielopokoleniowego.
[Aut.]: Iwona Benek, M. Daab, A. Kołodziejczyk, K. Krzekotowska, Agnieszka Labus, A. Miśkowiec, E. Rogalska, M. Trakul.
[Warszawa] : [Fundacja Laboratorium Architektury 60+], 2018, (plik pdf) 45 s., bibliogr.
Dostępny w Internecie: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2017/07/DW_Zadanie-4_Koncepcja-funkcjonowania-i-rekrutacji_22.11.2018.pdf [dostęp 7 stycznia 2021]

dom wielopokoleniowy ; lokatorzy

multi-generational house ; tenants

5/8
Nr opisu: 0000138755   
Wstępna koncepcja modelu Domu Wielopokoleniowego przy ul. Wólczańskiej 168. Scenariusz spotkania informacyjnego poprzedzającego rekrutację, przykładowe pytania, które mogą pojawić się ze strony potencjalnych najemców wraz z proponowanymi odpowiedziami, program warsztatowego spotkania integracyjno-informacyjnego uwzględniający wskazówki dla prowadzącego rekrutację.
[Aut.]: Iwona Benek, M. Daab, A. Kołodziejczyk, Agnieszka Labus, A. Miśkowiec, E. Rogalska.
[Warszawa] : [Fundacja Laboratorium Architektury 60+], 2018, (plik pdf) 25 s.
Dostępny w Internecie: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2017/07/Zadanie-6_Scenariusz-spotkania-informacyjnego_27.11.2018.pdf [dostęp 7 stycznia 2021]

dom wielopokoleniowy ; dobór mieszkańców ; rekrutacja

multi-generational house ; selection of residents ; recruitment

6/8
Nr opisu: 0000138754   
Wstępna koncepcja modelu Domu Wielopokoleniowego przy ul. Wólczańskiej 168. Szczegółowe kryteria doboru najemców lokali, dokumentacja konkursowa, projekt umowy najmu lokalu i regulaminu mieszkańca Domu Wielopokoleniowego, propozycja powołania Rady Sąsiedzkiej oraz zestawienie dopuszczalnych prawem możliwości administrowania nieruchomością.
[Aut.]: Iwona Benek, M. Daab, M. Kołodziejczyk, K. Krzekotowska, Agnieszka Labus, A. Miśkowiec, E. Rogalska.
[Warszawa] : [Fundacja Laboratorium Architektury 60+], 2018, (plik pdf) 44 s.
Dostępny w Internecie: http://centrumwiedzy.org/wp-content/uploads/2017/07/DW_Zadanie-5_Koncepcja-funkcjonowania-i-kryteria-doboru_22.11.2018.pdf [dostęp 7 stycznia 2021]

dom wielopokoleniowy ; dobór mieszkańców

multi-generational house ; selection of residents

7/8
Nr opisu: 0000134832
Wymagania budowlane i wyposażenia mieszkań wspomaganych. W projekcie pt.: "Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych".
[Aut.]: Iwona Benek, A. Miśkowiec, E. Rogalska.
Łódź : Regionalne Centrum Polityki Społecznej, 2018, plik pdf 134 s., bibliogr. 46 poz.

projektowanie dla osób starszych ; projektowanie dla osób z chorobami neurologicznymi ; bariera architektoniczna ; projektowanie uniwersalne

design for the elderly ; design for people with neurological diseases ; architectural barrier ; universal design

8/8
Nr opisu: 0000133882
Ekspertyza dotycząca zbadania potrzeb mieszkaniowych seniorów oraz wskazania istotnych problemów i deficytów w obszarze mieszkalnictwa senioralnego.
[Aut.]: Iwona Benek, A. Jancz, J. Krzyszkowski, Agnieszka Labus, B. Meluch, A. Miśkowiec, E. Rogalska, T. Słaby, M. Sochacka, Anna Szewczenko, P. Szukalski.
Warszawa : Fundacja Laboratorium Architektury 60+, 2017, 342 s.. Punktacja MNiSW 20.000

mieszkalnictwo ; projekt dla osób starszych ; polityka mieszkaniowa ; ekspertyza

housing ; design for the elderly ; housing policy ; expertise

stosując format:
Nowe wyszukiwanie