Wynik wyszukiwania
Zapytanie: RIESGO FERNANDEZ P
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000129037   
Forecasting coking coal prices by means of ARIMA models and neural networks, considering the transgenic time series theory.
[Aut.]: Marta Matyjaszek, P. Riesgo Fernandez, A. Krzemień, Krzysztof Wodarski, G. Fidalgo Valverde.
-Resour. Policy 2019 vol. 61, s. 283-292, bibliogr. 49 poz.. Impact Factor 3.986. Punktacja MNiSW 140.000

węgiel koksowy ; prognozowanie cen ; autoregresyjny zintegrowany proces ¶redniej ruchomej ; sieć neuronowa

coking coal ; price forecasting ; autoregressive integrated moving average ; neural network ; transgenic time series theory

2/12
Nr opisu: 0000108899   
Proceedings of the 13th International Congress on Energy and Mineral Resources. CIERM 2013. Approaching an economically and socially sustainable future, Santander, Spain, October 3-5, 2013 [online]. Eds. Ana Suarez Sanchez, Alicja Krzemień, Pedro Riesgo Fernandez, Francisco Javier Iglesias Rodriguez.
Oviedo : Fundacion de Investigacion Tecnologica Luis Fernandez Velasco, 2013, (plik pdf) 301 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

3/12
Nr opisu: 0000075522
Economic activation of post-mining area in Silesian Voivodship's northerneast region basing on tourist values.
[Aut.]: Katarzyna Tobór-Osadnik, Małgorzata Wyganowska, P. Riesgo Fernandez.
W: XII Congreso Internacional de Energia y Recursos Minerales. Materias primas, agua y energia sostenibles... el reto del futuro. Congreso del Cincuentenario = 12th International Congress on Energy and Mineral Resources. Raw materials, water and sustainable energy... the challenge of the future. Fiftieth Anniversary Conference, Oviedo, 7 al 11 de octubre de 2007. Libro de resúmenes = Abstracts proceedings. Madrid : Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, 2007, s. 835

aktywizacja ekonomiczna ; górnictwo ; ¦l±sk ; turystyka

economic activation ; mining ; Silesia ; tourism

4/12
Nr opisu: 0000006516
Sytuacja górnictwa węglowego w Hiszpanii po wej¶ciu do Unii Europejskiej.
[Aut.]: P. Riesgo Fernandez, Andrzej* Chmiela, Katarzyna Stanienda.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2003, s. 291-301, bibliogr. 19 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1600 Górnictwo ; z. 258)

górnictwo węgla kamiennego ; Hiszpania ; Unia Europejska ; zatrudnienie w kopalniach

hard coal mining ; Spain ; European Union ; employment in mines

5/12
Nr opisu: 0000003174
Rynek surowców energetycznych i energii Unii Europejskiej.
[Aut.]: P. Riesgo Fernandez, Piotr** Kołodziejczyk, Andrzej* Chmiela, D. Pukowiec.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2001 z. 250, s. 113-123, bibliogr. 4 poz.

6/12
Nr opisu: 0000004219   
Program restrukturyzacji górnictwa węgla w Hiszpanii.
[Aut.]: P. Riesgo Fernandez, Henryk** Przybyła, Andrzej* Chmiela, Piotr** Kołodziejczyk, Marek** Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 453-465, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

7/12
Nr opisu: 0000004222   
Rozwój i charakterystyka górnictwa węglowego w Hiszpanii.
[Aut.]: P. Riesgo Fernandez, Henryk** Przybyła, Andrzej* Chmiela, Katarzyna Stanienda.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 467-475, bibliogr. 2 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

8/12
Nr opisu: 0000007095
Wpływ prędko¶ci eksploatacji na obiekt powierzchniowy w metodzie elementów skończonych.
[Aut.]: Bernard** DrzęĽla, Marek** Wesołowski, Andrzej* Chmiela, P. Riesgo Fernandez.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000, Szczyrk 21-25 lutego 2000. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi±, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2000, s. 173-183, bibliogr. 6 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 41 2081-0237)

9/12
Nr opisu: 0000026804
Finansowanie górniczych przedsięwzięć inwestycyjnych w Hiszpanii przy intensywnym zaangażowaniu nakładów kapitałowych.
[Aut.]: P. Riesgo Fernandez, M. Wesołowski, Andrzej* Chmiela.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 1997 z. 236, s. 249-258, bibliogr. 3 poz.

10/12
Nr opisu: 0000026806
Zastosowanie oceny wielokryterialnej do wyboru kompleksów ¶cianowych. Cz. 1.
[Aut.]: Henryk** Przybyła, Andrzej* Chmiela, P. Riesgo Fernandez.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 1997 z. 236, s. 223-234, bibliogr. 7 poz.

11/12
Nr opisu: 0000026805
Zastosowanie oceny wielokryterialnej do wyboru kompleksów ¶cianowych. Cz. 2.
[Aut.]: Henryk** Przybyła, Andrzej* Chmiela, P. Riesgo Fernandez.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 1997 z. 236, s. 235-248, bibliogr. 9 poz.

12/12
Nr opisu: 0000033274
Rachunek kosztów w stymulowaniu działań proefektywno¶ciowych w górniczych podmiotach gospodarczych.
[Aut.]: Henryk** Przybyła, P. Riesgo Fernandez, Andrzej* Chmiela.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 1995 z. 225, s. 229-242, bibliogr. 9 poz.

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie