Wynik wyszukiwania
Zapytanie: RDZAWSKA-AUGUSTIN ELŻBIETA
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/25
Nr opisu: 0000135772
Latium and Tuscany: locations of cultural heritage from the conservatory point of view in example student works.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska-Augustin.
W: Lazio - Tuscany - Silesia. Heritage sites in conservation perspective. Ed. by Magdalena Żmudzińska-Nowak, Assunta Pelliccio, Rafał Radziewicz-Winnicki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 160-172, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

2/25
Nr opisu: 0000129262
Koncepcja zabezpieczeń i rewitalizacji historycznych ruin dawnego zespołu San Pietro Infine na przykładzie studenckich projektów konkursowych.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska-Augustin.
W: San Pietro Infine. The Place and Memory. Il Luogo e la Memoria. Miejsce i Pamięć. Ed. by Magdalena Żmudzińska-Nowak, Assunta Pelliccio, Rafał Radziewicz-Winnicki. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 179-200, bibliogr. 4 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 768). Punktacja MNiSW 20.000

zabezpieczenie ruin ; rewitalizacja ruin ; San Pietro Infine

protection of ruins ; revitalization of ruins ; San Pietro Infine

3/25
Nr opisu: 0000128567
Międzynarodowe warsztaty studenckie nt. ochrony zanikającej ludowej architektury łużyckiej.
[Aut.]: E. Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska-Augustin, A. Nowicka.
W: Wieś miniona, lecz obecna. Ślady dawnych wsi i ich badania. Red. Przemysław Nocuń, Agnieszka Przybyła-Dumin, Krzysztof Fokt. Chorzów : Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 2018, s. 283-312, bibliogr. 12 poz. (Monografie i Materiały ; Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 13). Punktacja MNiSW 20.000

architektura łużycka ; architektura ludowa ; warsztaty studenckie ; zagospodarowanie przestrzenne ; Seifhennersdorf

Lusatian architecture ; folk architecture ; students workshop ; site planning ; Seifhennersdorf

4/25
Nr opisu: 0000126600
Vernacular immeasurable heritage - searching for uniqueness in the old way of building.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska-Augustin.
W: 2018 IEEE International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage. MetroArcheo 2018, Cassino, Italy, October 22-24, 2018. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Piscataway : IEEE, 2018, pamięć USB (Pendrive) s. 303-307, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

architektura regionalna ; architektura języka ojczystego ; spuścizna ; warsztaty

regional architecture ; vernacular architecture ; inheritance ; workshop

5/25
Nr opisu: 0000128547
Wieś raciborska - wyniki badań prowadzonych w latach 2007-2014.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska-Augustin.
W: Wieś miniona, lecz obecna. Ślady dawnych wsi i ich badania. Red. Przemysław Nocuń, Agnieszka Przybyła-Dumin, Krzysztof Fokt. Chorzów : Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 2018, s. 233-251, bibliogr. 13 poz. (Monografie i Materiały ; Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 13). Punktacja MNiSW 20.000

Racibórz ; Krzanowice ; Kuźnia Raciborska ; architektura wsi

Racibórz ; Krzanowice ; Kuźnia Raciborska ; rural architecture

6/25
Nr opisu: 0000128561
Wsie łużyckie - ich układy przestrzenne i architektura.
[Aut.]: E. Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska-Augustin, A. Nowicka.
W: Wieś miniona, lecz obecna. Ślady dawnych wsi i ich badania. Red. Przemysław Nocuń, Agnieszka Przybyła-Dumin, Krzysztof Fokt. Chorzów : Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie", 2018, s. 253-282, bibliogr. 20 poz. (Monografie i Materiały ; Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" 13). Punktacja MNiSW 20.000

Łużyce ; konstrukcja przysłupowa ; architektura ; dziedzictwo kulturowe

Lusatia ; half-timbered construction ; architecture ; cultural heritage

7/25
Nr opisu: 0000121101
Włoskie place miejskie w renesansie i baroku. Kompendium dla studentów Wydziału Architektury.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska-Augustin.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 93 s., bibliogr. 16 poz.
Skrypt nr 2572. Punktacja MNiSW 80.000

urbanistyka ; wnętrze urbanistyczne ; osie widokowe ; plac renesansowy ; plac barokowy

city planning ; urban interior ; view axes ; renaissance square ; baroque square

8/25
Nr opisu: 0000108006
Przedstawienie sześciu prac zespołu 12 studentów dotyczących zagospodarowania otoczenia terenów przy ulicach Bramkowej i Ogrodowej w Żorach.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska-Augustin.
W: Przestrzenie historyczne miasta w projektowaniu konserwatorskim. Historyczne mury miejskie w Żorach jako przedmiot opracowania. Praca zbiorowa. Pod red. Magdaleny Żmudzińskiej-Nowak i Rafała Radziewicza-Winnickiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2016, s 124-132, bibliogr 2 poz (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 615)

zagospodarowanie terenu ; Żory ; koncepcja architektoniczna ; praca zespołowa

land development ; Żory ; architectural concept ; teamwork

9/25
Nr opisu: 0000103164   
Ochrona drewnianych domów przysłopowych na terenie województwa dolnośląskiego.
[Aut.]: E. Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska-Augustin.
-Mater. Bud. 2015 nr 11, s. 151-153, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

łużycki dom przysłupowy ; ochrona budynku ; konstrukcja przysłupowa

Lusatian wooden house ; building protection ; pillared structure

10/25
Nr opisu: 0000100742
Specyfika przestrzeni regionalnej pogranicza śląsko-morawskiego.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska-Augustin.
W: Europa, region, turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej V. Red. H. Łapińska. Białystok : Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2014, s. 94-104, bibliogr. 9 poz.

dziedzictwo kulturowe ; krajobraz kulturowy ; osadnictwo ; owalnica

cultural heritage ; cultural landscape ; settlement ; oval village

11/25
Nr opisu: 0000077991
Rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez aktywizację funkcji rekreacyjnej.
[Aut.]: Ewa* Kubica, Elżbieta Rdzawska-Augustin.
W: Europa, region, turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej. Red. H. Łapińska. Ecovast Sekcja Polska Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast. Białystok : Wydaw. Ekonomia i Środowisko, 2011, s. 48-61

rewitalizacja ; obszar wiejski ; zagospodarowanie przestrzenne ; przestrzeń rekreacyjna

revitalization ; rural area ; site planning ; recreational space

12/25
Nr opisu: 0000058258
Przystosowanie domów przysłupowych do współczesnych potrzeb na terenie Górnych Łużyc.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska, E. Trocka-Leszczyńska.
W: Remo 2009. XIII Konferencja naukowo-techniczna. Naprawa, konserwacja i wzmacnianie obiektów wzniesionych metodami tradycyjnymi i obiektów zabytkowych, Wrocław, 24 grudnia 2009. Warszawa : Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, 2009, s. 325-336 (Wiadomości Konserwatorskie ; Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków nr 26 0860-2395)

13/25
Nr opisu: 0000078038
Das Umgebindehaus östlich der Neisse.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska.
W: Umgebinde. Eine einzigartige Bauweise im Dreiländereck Deutschland - Polen - Tschechien. Red. J. Cieslak [et al.]. Sächsischen Verein für Volksbauweise e.V.. Königstein im Taunus : Langewiesche, 2007, s. 157-160

14/25
Nr opisu: 0000078397
Drewniane spichlerze na terenie ziemi raciborskiej jako przedmiot ochrony konserwatorskiej.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska.
W: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych = Renovation problems in constructions and historic buildings. Praca zbiorowa. Pod red. J. Jasieńki [i in.]. Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2006, s. 443-447, bibliogr. 5 poz.

architektura drewniana ; ochrona konserwatorska ; dziedzictwo kulturowe ; Racibórz ; spichlerz drewniany

wooden architecture ; protection of conservation ; cultural heritage ; Racibórz ; wooden granary

15/25
Nr opisu: 0000019866
The issues of old-time professions, hadicraftsmen, related with modern architecture disappearing from the region of Łużyce.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska, Aleksander* Niedzielski.
W: Traditional craft in 21st century architecture. Proceedings of the international conference, Szczecin, Poland, 4-5 April 2005. Ed. A. Zimnicka. Szczecin University of Technology, Poland. Faculty of Civil Engineering and Architecture. Institute of Architecture and Spatial Planning.. Szczecin : Wydaw. Printshop, 2005, s. 250-256

16/25
Nr opisu: 0000014021
Drewniana architektura przysłupowa jako wyznacznik wspólnoty kultury ludowej trzech narodów.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska.
W: Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa, [Białystok, 7-8 maja 2004r.]. Red.: Witold Czarnecki, Marek Proniewski. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania, 2004, s. 497-504

17/25
Nr opisu: 0000078396
Problemy związane z zachowaniem zabudowy przysłupowej w eurogionie Nysa.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska, E. Trocka-Leszczyńska.
W: Europa, region, turystyka. Specyfika przestrzeni regionalnej - jej ochrona, zachowanie i rozwój. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Białowieża, 20-22 maja 2004. ECOVAST Europejski Ruch Odnowy Wsi i Małych Miast. Sekcja Polska, Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Białostocki. Białowieża : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2004, s. 67-75

18/25
Nr opisu: 0000077998
Budownictwo przysłupowe jako wspólne dziedzictwo trzech narodów - walory artystyczne detalu architektonicznego.
[Aut.]: E. Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska.
W: Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo. ANTIKON 2003. IV Polsko-Niemiecka Konferencja, Szczecin, 18-20 września 2003 = Fachwerk-Architektur - gemeinsames Erbe. Die 4. Polnisch-Deutsche Konferenz. Materiały konferencyjne. Red.: A. Łazowski, M. Sztark. Szczecin : Towarzystwo Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego Szczecin-Expo, 2003, s. 235-240, bibliogr. 6 poz.

konstrukcja przysłupowa ; architektura ryglowa

pillared structure ; bolt architecture

19/25
Nr opisu: 0000078022
Domy Łużyckie w Polsce.
[Aut.]: E. Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska.
W: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. REMO 2002. X Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna, Wrocław - Zamek Kliczków, 5-7 grudnia 2002. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 429-438, bibliogr. 7 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 82 Seria: Konferencje ; nr 31)

20/25
Nr opisu: 0000078401
Kierunki modernizacji budynków przysłupowych w Niemczech.
[Aut.]: E. Trocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska.
W: Problemy remontowe w budownictwie ogólnym i obiektach zabytkowych. REMO 2002. X Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna, Wrocław - Zamek Kliczków, 5-7 grudnia 2002. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 449-456, bibliogr. 13 poz. (Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej ; nr 82 Seria: Konferencje ; nr 31)

21/25
Nr opisu: 0000077985
Architektura przysłupowa Wschodnich Łużyc.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska.
W: Architektura ryglowa - wspólne dziedzictwo. II Polsko-Niemiecka Konferencja. VI Wystawa Konserwacji i Renowacji Zabytków ANTIKON 2001, Szczecin, 3-4 grudnia 2001. Materiały konferencyjne. Szczecin : Szczecin-Expo Centrum Kongresowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 2001, s. 201-206

konstrukcja przysłupowa ; Wschodnie Łużyce

pillared structure ; Eastern Lusatia

22/25
Nr opisu: 0000012516   
Architektura przysłupowa wschodnich Łużyc jako przedmiot ochrony konserwatorskiej - adaptacja zabytkowych obiektów dla współczesnych potrzeb użytkowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska.
Gliwice, 2001, 152 s., bibliogr. 37 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Promotor: dr hab. inż. arch. Jacek** Radziewicz-Winnicki

23/25
Nr opisu: 0000078017
Umgebindebauweise in einem Teil in Polen.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska.
W: Wohnen gestern - heute - morgen. Symposium Okologische Bauweisen - vom Umgebinde - zum Passivhaus, Zittau, 22-23, Juni 2000. Hochschule Zittau/Gorlitz. Fachbereich Bauwesen. Zittau : Rektor der Hochschule Zittau/Görlitz, 2000, s. 126-134 (Wissenschaftliche Berichte ; Hochschule Zittau-Gorlitz H. 65 = Nr 1806/1819)

24/25
Nr opisu: 0000078455
Budownictwo podcieniowe w Sulikowie.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska.
-Renowacje 1999 nr 5 s. 98-100

25/25
Nr opisu: 0000078003
Wakacyjne praktyki studenckie jako jeden ze sposobów zdobywania wiedzy.
[Aut.]: Elżbieta Rdzawska.
W: Teoria a praktyka w architekturze współczesnej. Teoria i praktyka w procesie kształcenia architekta. Materiały IV sympozjum Rybna '99. IV Sympozjum w Rybnej, 28-29 czerwca 1999. [B.m.] : [b.w.], 1999, s. 150-152

praktyka studencka ; student architektury

student practice ; architecture student

stosując format:
Nowe wyszukiwanie