Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PRZYBYLSKA-CZAJKOWSKA BARBARA
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/29
Nr opisu: 0000135079   
Human rights - sustainability - corporate social responsibility. Part II, Some remarks on sustainability.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 141, s. 331-344, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

rozwój zrównoważony ; globalizacja

sustainability ; globalization

2/29
Nr opisu: 0000135081   
Human rights - sustainability - corporate social responsibility. Part III, Some remarks on corporate social responsibility.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 141, s. 345-357, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

etyka biznesu ; korporacja ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; interesariusz ; prawo ; moralność

business ethics ; corporation ; corporate social responsibility ; stakeholder ; law ; morality

3/29
Nr opisu: 0000135078   
Human rights - sustainability - corporate social responsibility. Pt I, Some remarks on human rights.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 141, s. 319-329, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

prawa człowieka ; globalizacja ; humanitaryzm ; prawo ; moralność

human rights ; globalisation ; humanitarianism ; law ; morality

4/29
Nr opisu: 0000131860
Prawa człowieka - zrównoważony rozwój - społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 września 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2019, s. 117

prawa człowieka ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; zrównoważony rozwój

human rights ; corporate social responsibility ; sustainable development

5/29
Nr opisu: 0000126136
Dwa paradygmaty etyki w biznesie a zrównoważony rozwój.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 września 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2018, s. 98

etyka ; zrównoważony rozwój

ethics ; sustainable development

6/29
Nr opisu: 0000128913   
Migracje w perspektywie etyki.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 131, s. 481-492, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

migracja ; terroryzm ; ryzyko ; liberalizm ; komunitarianizm

migration ; terrorism ; risk ; liberalism ; communitarianism

7/29
Nr opisu: 0000127716   
Rola komunikacji społecznej w rozwoju demokracji. Cz. 1, Uwagi o demokracji (deliberatywnej/partycypacyjnej).
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 397-419, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

demokracja ; demokracja partycypacyjna ; demokracja deliberatywna

democracy ; participative democracy ; deliberative democracy

8/29
Nr opisu: 0000127717   
Rola komunikacji społecznej w rozwoju demokracji. Cz. 2, Uwagi o komunikacji społecznej.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 421-441, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

demokracja deliberatywna ; komunikacja społeczna ; jakość komunikacji społecznej

participative deliberative democracy ; social communication ; quality of social communication

9/29
Nr opisu: 0000119105
Migracje a etyka.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. III Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 28-30 września 2017 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Third international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2017, s. 104

migracja ; liberalizm ; komunitarianizm ; terroryzm ; ryzyko

migration ; liberalism ; communitarianism ; terrorism ; risk

10/29
Nr opisu: 0000112005   
Polityka inkluzji - iluzja równości?.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
-Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2016 nr 47, s. 227-235, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

wolność ; inkluzja ; partycypacja ; wolność do ; wolność od

freedom ; inclusion ; participation ; freedom to ; freedom from

11/29
Nr opisu: 0000112298   
Problem podmiotu kolektywnego - wyzwanie dla filozofii XXI wieku.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 98, s. 161-170, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

podmiot ; podmiot indywidualny ; podmiot kolektywny

subject ; individual subject ; collective subject

12/29
Nr opisu: 0000101802   
Aksjologia społeczeństwa uczącego się. Zarys problematyki.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 431-445, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

społeczeństwo uczące się ; wartości ; odpowiedzialność za przyszłość ; zaufanie ; autonomia

learning society ; values ; responsibility for the future ; trust ; autonomy

13/29
Nr opisu: 0000101889
Aksjologia społeczeństwa uczącego się. Zarys problematyki.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 95
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

społeczeństwo uczące się ; wartości ; odpowiedzialność za przyszłość ; zaufanie ; autonomia

learning society ; values ; responsibility for the future ; trust ; autonomy

14/29
Nr opisu: 0000103175
E-society and learning-society.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
W: E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. Teraźniejszość i perspektywy rozwoju. Pod red. Sławomira Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2015, s. 280-287, bibliogr. 7 poz.

15/29
Nr opisu: 0000101888
Kilka filozoficznych uwag o pojęciu rozwoju społecznego.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 94
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

zmiany ; rozwój społeczny ; autorefleksja ; ontologia ; aksjologia

changes ; social development ; self-reflection ; ontology ; axiology

16/29
Nr opisu: 0000103176   
Mitologia nierówności. Próba dekonstrukcji.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
-Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 2015 nr 42, s. 45-57, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

mit ; mitologia ; nierówności ; kapitalizm ; ideologia

myth ; mythology ; inequalities ; capitalism ; ideology

17/29
Nr opisu: 0000101832
O fenomenologii pracy i dialektyce produkcji. Uwagi na początek XXI wieku.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
W: Humanistyka. Księga pamiątkowa poświęcona pamięci Profesora Jacka Rąba. Red. Aleksandra Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2015, 138-157, bibliogr. 50 poz.

fenomenologia ; dialektyka ; praca ; produkcja

phenomenology ; dialectic ; work ; production

18/29
Nr opisu: 0000101623   
Some philosophical remarks on the notion of social development.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 84, s. 155-166, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zmiany ; rozwój ; rozwój społeczny ; autorefleksja ; ontologia ; aksjologia

changes ; development ; social development ; self-reflection ; ontology ; axiology

19/29
Nr opisu: 0000074433
Filozoficzne i socjologiczne aspekty koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
W: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice - Katowice - Wisła, 17-21 września 2012. Księga streszczeń. Pod red. Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka Rąba. Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2012, s. 279-280

odpowiedzialność społeczna ; społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw ; przedsiębiorstwo ; interesariusz

social responsibility ; corporate social responsibility ; business ; stakeholder

20/29
Nr opisu: 0000083325
Some remarks on the space-time of culture.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
W: Thinking about provincialism in thinking. Ed. by Krzysztof Brzechczyn, Katarzyna Paprzycka. Amsterdam : Rodopi, 2012, s. 259-287 (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities ; vol. 100 0303-8157)

21/29
Nr opisu: 0000083386
Koncepcja "społeczeństwa sieciowego". W sieci pojęć i teorii.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska, Waldemar Czajkowski.
W: Społeczeństwo sieci. Gospodarka sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2011, s. 44-58

22/29
Nr opisu: 0000083393
Kryzys ekonomii a kryzys gospodarki.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej. T. 1. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2010, 105-115, bibliogr. 6 poz.

kryzys gospodarczy ; ekonomia ; społeczeństwo informacyjne ; ekonomia neoliberalna

economic crisis ; economy ; information society ; neoliberal economics

23/29
Nr opisu: 0000083336
Etyka w ontologii Lukacsa. Szkic rekonstrukcji.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
W: Od marksizmu do feminizmu. Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Kazimierza Ślęczki. Pod red. Tomasza Czakona. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 119-131 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2651 0208-6336)

Lukacs Gyorgy ; etyka ; ontologia

Lukacs Gyorgy ; ethics ; ontology

24/29
Nr opisu: 0000083398
Internet i demokracja.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
W: E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej. 1. Pod red. S. Partyckiego. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2009, s. 253-257, bibliogr. 3 poz.

internet ; demokracja ; komunikacja społeczna ; e-społeczeństwo

internet ; democracy ; social communication ; e-society

25/29
Nr opisu: 0000083404
Kultura masowa jako przedmiot troski państwa.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
W: Kultura a rynek. 1. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2008, s. 236-242, bibliogr. 3 poz.

kultura masowa ; społeczeństwo obywatelskie

mass culture ; civil society

26/29
Nr opisu: 0000021261
Komputery i demokracja.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
W: Komputer - wróg czy przyjaciel?. Pod red. A. Szewczyk. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 236-240

27/29
Nr opisu: 0000021119
Nauka społeczna Kościoła a socjalizm i liberalizm.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
W: Religia a gospodarka. Pod red. S. Partyckiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Katedra Socjologii Gospodarki Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży. Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005, s. 236-240

28/29
Nr opisu: 0000028798
Chrześcijaństwo a globalizacja.
[Aut.]: Barbara Przybylska-Czajkowska.
W: Globalizacja a problem tożsamości narodowej. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 115-126, bibliogr. 7 poz.

29/29
Nr opisu: 0000003354
Rewolucja informatyczna - zmiany w organizacji i zarządzaniu - wartości ludzkie.
[Aut.]: Barbara Przybylska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2001 z. 6, s. 43-52, bibliogr. 11 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie