Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PROBIERZ KRYSTIAN
Liczba odnalezionych rekordów: 265Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/265
Nr opisu: 0000134970   
Possibilities of reclamation and using of large-surface coal mining dumping grounds in Poland.
[Aut.]: Marek Marcisz, Krystian** Probierz, Łukasz Gawor.
-Gosp. Sur. Miner. 2020 vol. 36 iss. 1, s. 105-122, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

górnictwo węgla kamiennego ; zwałowisko odpadów powęglowych ; rekultywacja ; zagospodarowanie odpadów

hard coal mining ; coal waste dumping ground ; reclamation ; waste management

2/265
Nr opisu: 0000128735
Odpad to również kamień.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: Człowiek i kamień. Badania geologiczne w perspektywie archeologii. Konferencja naukowo-jubileuszowa z okazji 50-lecia pracy naukowej Prof. dr hab. Janusza Skoczylasa. Red. Michalina Dzwoniarek-Konieczna, Marta Węcławska. Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2019, s. 185-194, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; odpady górnicze ; substancja mineralna ; wzbogacanie węgla ; zwałowisko górnicze

Upper Silesian Coal Basin ; mining waste ; mineral matter ; coal enrichment ; mining dump

3/265
Nr opisu: 0000132095   
The relationship between CRI and CSR indices and other quality parameters of coking coal from the "Pniówek" deposit (SW part of the USCB, Poland).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-Gosp. Sur. Miner. 2019 vol. 35 iss. 3, s. 163-183, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 0.588. Punktacja MNiSW 70.000

CRI ; CSR ; węgiel koksowy ; parametry jakości ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

CRI ; CSR ; coking coal ; quality parameters ; Upper Silesian Coal Basin

4/265
Nr opisu: 0000125148
15 Jahre Zusammenarbeit der Schlesischen Polytechnischen Universitat Gliwice (Polen) mit der TU Bergakademie Freiberg im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft fur Kohle und Organische Petrologie.
[Aut.]: Krystian** Probierz, N. Volkmann, Marek Marcisz, C. Niemz, H. Gerschel, Łukasz Gawor.
W: Fortschritte der Braunkohlengeologie und -petrologie. Tagungsband zur 84. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft fur Kohle und Organische Petrologie (AKOP), 7-8.09.2018 Freiberg. Hrsg. Henny Gerschel, Claudia Niemz. Freiberg : Technische Universitat Bergakademie Freiberg, 2018, s. 15-30 (Freiberger Forschungshefte ; C, Geowissenschaften ; 554 0071-9404). Punktacja MNiSW 5.000

5/265
Nr opisu: 0000121936   
3D representation of geological observations in underground mine workings of the Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Marek Marcisz, Krystian** Probierz, Malwina Ostrowska-Łach.
-J. Sust. Min. 2018 vol. 17 iss. 1, s. 34-39, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; węgiel kamienny ; podziemne wyrobisko górnicze ; wizualizacja 3D ; CAD

Upper Silesian Coal Basin ; hard coal ; underground mine working ; 3D visualization ; CAD

6/265
Nr opisu: 0000127451   
Valorization of coal mining waste dumps from the mines of Jastrzębska Spółka Węglowa SA for the needs of recovery of coal and further reclamation and management.
[Aut.]: Marek Marcisz, Łukasz Gawor, Krystian** Probierz.
-Gosp. Sur. Miner. 2018 vol. 34 iss. 4, s. 97-114, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.425. Punktacja MNiSW 20.000

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; węgiel kamienny ; zwałowisko ; odpady pogórnicze ; waloryzacja

Upper Silesian Coal Basin ; hard coal ; waste dump ; mining waste ; valorization

7/265
Nr opisu: 0000125931   
Współpraca Katedry Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej Gliwice z Grupą Roboczą ds. Petrologii Węgla i Petrologii Organicznej - AKOP, TU Bergakademie Freiberg, Niemcy.
[Aut.]: Krystian** Probierz, N. Volkmann, Marek Marcisz.
-Prz. Gór. 2018 t. 74 nr 9, s. 46-59, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

węgiel kamienny ; węgiel brunatny ; torf ; petrologia węgla ; Grupa Robocza ds. Petrologii Węgla i Petrologii Organicznej

hard coal ; lignite ; peat ; petrology of coal ; Working Group for Coal and Organic Petrology

8/265
Nr opisu: 0000117314   
Czyste technologie węglowe - szansą rozwoju sektora górniczego.
[Aut.]: Marek Marcisz, Krystian** Probierz, T. Chmielniak, A. Sobolewski.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 3, s. 121-135, bibliogr. 20 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 2, Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne. Red.: Pozzi Marek. Punktacja MNiSW 6.000

węgiel kamienny ; czyste technologie węglowe ; przetwórstwo paliw ; wytwarzanie energii ; zgazowanie ; emisja CO2 ; redukcja CO2 ; efekt cieplarniany ; przygotowanie paliw

hard coal ; clean coal technologies ; fuel processing ; energy generation ; gasification ; CO2 emission ; CO2 reduction ; greenhouse effect ; fuel preparation

9/265
Nr opisu: 0000115242
Historia i współczesność - kopalnia soli w Berchtesgaden. Komunikat.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Iwona Jonczy, Łukasz Gawor.
-Wiad. Gór. 2017 R. 68 nr 3, s. 160-164, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

górnictwo soli ; złoże Berchtesgaden ; eksploatacja złoża ; historia kopalni ; muzeum w Berchtesgaden

salt mining ; Berchtesgaden deposit ; deposit exploitation ; history of mine ; Museum in Berchtesgaden

10/265
Nr opisu: 0000120561
Trójwymiarowe modelowanie wydzieleń geologicznych w wyrobiskach podziemnych kopalń Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Marek Marcisz, Krystian** Probierz, M. Ostrowska-Łach.
W: IV Polski Kongres Górniczy, Kraków 20-22.11.2017. Lista wszystkich wystąpień IV Polskiego Kongresu Górniczego wraz ze streszczeniami. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 122-123

wydzielenia geologiczne ; wyrobisko podziemne ; modelowanie

geological layers ; underground excavation ; modelling

11/265
Nr opisu: 0000116427   
Trójwymiarowy model złoża węgla kamiennego z zastosowaniem środowiska CAD na przykładzie SW części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz, D. Ignacok.
-Gór. Odkryw. 2017 R. 58 nr 3, s. 84-85, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; węgiel kamienny ; modelowanie 3D ; CAD ; budowa geologiczna

Upper Silesian Coal Basin ; hard coal ; 3D modelling ; CAD ; geological structure

12/265
Nr opisu: 0000115217   
Waloryzacja zwałowisk odpadów pogórniczych z kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego S.A..
[Aut.]: Krystian** Probierz, Łukasz Gawor, Iwona Jonczy, Marek Marcisz.
-Gosp. Sur. Miner. 2017 t. 33 z. 1, s. 35-50, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.400. Punktacja MNiSW 20.000

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; węgiel kamienny ; zwałowisko odpadów ; odpady górnicze ; waloryzacja

Upper Silesian Coal Basin ; hard coal ; waste dump ; mining waste ; valorization

13/265
Nr opisu: 0000111423
Czyste technologie węglowe - szansą rozwoju sektora górniczego.
[Aut.]: Marek Marcisz, Krystian** Probierz.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. Konferencja naukowa, 23 listopada 2016, Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 16

rozwój górnictwa ; czyste technologie węglowe ; zgazowanie

mining development ; clean coal technologies ; gasification

14/265
Nr opisu: 0000114341
Wstęp do szacowania kosztów drążenia wyrobisk korytarzowych w kopalni węgla kamiennego GZW z zastosowaniem metody Monte Carlo.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Borys* Borówka, M. Marcisz, Adam Wasilczyk.
W: Górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku. XXIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016. GZN 2016, Szczyrk, 8-10 listopada 2016 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2016, s. 33-34

wyrobisko korytarzowe ; kopalnia węgla ; metoda Monte Carlo ; analiza kosztów

dog heading ; coal mine ; Monte Carlo method ; cost analysis

15/265
Nr opisu: 0000098561
Coal seam 510 (Namurian B) in Upper Silesian Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: 44. Skok cez kozo. Zbornik 12. znanstvenega posvetovanja rudarjev in geotehnologov, Ljubljana, Slovenia, april 10, 2015. Ed. by Joze Kortnik. Ljubljana : Slovensko rudarsko drustvo inzenirjev in tehnikov - SRDIT, 2015, s. 48-55, bibliogr. 13 poz.

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; warstwa siodłowa ; piaskowce ; węgiel bitumiczny ; pokład 510 ; Namur B

Upper Silesian Coal Basin ; saddle bed ; sandstones ; bituminous coal ; coal seam 510 ; Namurian B

16/265
Nr opisu: 0000101018   
Eksploatacja ropy naftowej metodami górnictwa podziemnego w dawnym złożu Wietze (Niemcy).
[Aut.]: Krystian** Probierz, N. Volkmann, Marek Marcisz, W. Haensel.
-Prz. Gór. 2015 t. 71 nr 6, s. 57-63, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo ropy naftowej ; historia górnictwa ; wysad solny "Wietze" ; piaski roponośne ; eksploatacja górnicza ; system ścianowy

crude oil mining ; mining history ; "Wietze" salt dome ; oil-bearing sands ; mining exploitation ; longwall mining system

17/265
Nr opisu: 0000100079   
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce u progu 2015 roku, szanse i zagrożenia.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Gór. 2015 t. 71 nr 4, s. 22-37, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo ; węgiel kamienny ; polityka energetyczno-surowcowa

mining ; hard coal ; mineral and energy resources managament

18/265
Nr opisu: 0000104897   
Quality of coal and structure of seam 510 (Namurian B) in the Upper Silesian Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-RMZ - Mater. Geoenviron. 2015 vol. 62 no. 4, s. 277-285, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; węgiel bitumiczny ; pokład 510 ; jakość węgla ; parametry jakościowe

Upper Silesian Coal Basin ; bituminous coal ; coal seam 510 ; coal quality ; quality parameters

19/265
Nr opisu: 0000102644
Results and meaning of project "Smart coke plant (IK)".
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: Geologie uhelnych panvi. 10. Cesko-polska konference, Ostrava, 13.-15.10.2015 = Geologia zagłębi węglonośnych.10. Czesko-polska konferencja = Geology of coal basins. 10th Czech and Polish conference. Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2015, s. 90-102, bibliogr. 19 poz. (Documenta Geonica ; 2015/1)

20/265
Nr opisu: 0000102990
Stan rozpoznania złoża węgla koksowego Borynia Głęboka.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz, E. Dera.
W: Geologie uhelnych panvi. 10. Cesko-polska konference, Ostrava, 13.-15.10.2015 = Geologia zagłębi węglonośnych.10. Czesko-polska konferencja = Geology of coal basins. 10th Czech and Polish conference. Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2015, s. 109-119, bibliogr. 12 poz. (Documenta Geonica ; 2015/1)

węgiel koksowy ; złoże węgla kamiennego ; budowa geologiczna ; warunki geologiczno-górnicze ; warunki eksploatacji ; jakość węgla ; zasoby węgla

coking coal ; coal bed ; geological structure ; geological-mining conditions ; operating parameters ; coal quality ; coal resources

21/265
Nr opisu: 0000101247   
The effect of the petrographic composition on the variation of CRI and CSR indices in the Pniówek deposit in the SW part of the Upper Silesian Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-Arch. Mining Sci. 2015 vol. 60 iss. 2, s. 625-644, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.448. Punktacja MNiSW 20.000

CRI ; CSR ; węgiel koksowy ; petrograficzny skład węgla ; refleksyjność witrynitu ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

CRI ; CSR ; coking coal ; petrographic composition of coal ; vitrinite reflectance ; Upper Silesian Coal Basin

22/265
Nr opisu: 0000102866
Zones of anomalous coal rank in the "Bzie-Dębina" area.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marta* Kwaśny.
W: Geologie uhelnych panvi. 10. Cesko-polska konference, Ostrava, 13.-15.10.2015 = Geologia zagłębi węglonośnych.10. Czesko-polska konferencja = Geology of coal basins. 10th Czech and Polish conference. Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2015, s. 103-108, bibliogr. 21 poz. (Documenta Geonica ; 2015/1)

23/265
Nr opisu: 0000098130   
Changes of coal quality parameters in preparation process of coking coal, Poland.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
W: Proceedings of the Mineral Engineering Conference. MEC 2014, 15-18 September 2014, Istebna, Poland = Konferencja Inżynierii Mineralnej. MEC 2014. Materiały konferencyjne. Ed. by Marcin Lutyński, Tomasz Suponik. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2014, s. 173-181, bibliogr. 6 poz.

parametry jakości węgla ; ciąg technologiczny ; proces otrzymywania ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

coal quality parameters ; technological line ; preparation process ; Upper Silesian Coal Basin

24/265
Nr opisu: 0000095403
Jakość i metamorfizm węgli koksowych złoża "Bzie-Dębina". Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marta* Kwaśny.
Gliwice, 2014, 196 k. , [9 k. tabl.], bibliogr. 95 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: prof. dr hab. inż. Krystian** Probierz

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; jakość węgla ; węgiel koksowy ; uwęglenie

Upper Silesian Coal Basin ; coal quality ; coking coal ; coalification

25/265
Nr opisu: 0000095897
Nowoczesne urządzenie wiertnicze do poszukiwania gazu łupkowego w Polsce (otwór Lubycza Królewska I).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek** Pozzi, Adam Wasilczyk, W. Bernacki.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 259

26/265
Nr opisu: 0000095670
PredCoal - nowe narzędzie do kompleksowej analizy i oceny jakości węgla kamiennego w złożu i pokładzie.
[Aut.]: Krystian** Probierz, A. Sobolewski, Ł. Smędowski, Marek Marcisz.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2014. Konferencja naukowa, Gliwice, 26 listopada 2014. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-3, bibliogr. 3 poz.

węgiel kamienny ; jakość węgla ; program PredCoal

hard coal ; coal quality ; PredCoal program

27/265
Nr opisu: 0000093651
PredCoal - nowe narzędzie szacowania jakości węgla kamiennego w złożu i pokładzie.
[Aut.]: Marek Marcisz, Krystian** Probierz, T. Micorek, Ł. Smędowski, J. Sobolewski.
-Karbo 2014 R. 59 nr 3, s. 132-141, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

węgiel kamienny ; parametry jakości węgla ; jakość węgla ; złoże węgla

hard coal ; coal quality parameters ; coal quality ; coal deposit

28/265
Nr opisu: 0000098786
PredCoal - nowe narzędzie szacowania jakości węgla kamiennego w złożu i pokładzie.
[Aut.]: Marek Marcisz, Krystian** Probierz, Ł. Smędowski, A. Sobolewski.
W: Koksownictwo 2014. Konferencja, 1-3 października 2014, Wisła. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 1

jakość węgla ; szacowanie jakości węgla ; program PredCoal

coal quality ; coal quality estimation ; PredCoal program

29/265
Nr opisu: 0000099000
Problemy identyfikacji zagrożeń i szacowania ryzyka dla wybranych zagrożeń górniczych.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marcin Krause.
W: Przemysł wydobywczo-przetwórczy węgla i rud żelaza a rozwój gospodarczy. Elementy historii, rola ubezpieczeń, potrzeby i kierunki rozwoju. Red. Stanisław Nowak. Warszawa : Oficyna Wydaw. Edward Mitek, 2014, s. 330-338, bibliogr. 24 poz.

bhp ; zagrożenia górnicze ; wypadek przy pracy ; ryzyko zawodowe

occupational health and safety ; mining hazards ; accident at work ; occupational risk

30/265
Nr opisu: 0000095894
Wyprawa na Spitsbergen 2012.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2014 nr 36/38, s. 256-258

31/265
Nr opisu: 0000095708   
Zmiany wartości parametrów jakościowych węgla koksowego w procesie przeróbczym (SW część GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
-Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 12, s. 20-26, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

jakość węgla ; przeróbka węgla ; proces technologiczny ; skład petrograficzny ; GZW

coal quality ; coal processing ; technological process ; petrography composition ; USCB

32/265
Nr opisu: 0000088291
Changes of coal rank and petrographic composition of coals from the drillhole BD 57 deposit of "Bzie - Dębina" in Jastrzębie area (SW part of the Upper Silesian Coal Basin).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marta* Kwaśny.
W: Geologie uhelnych panvi. 9. Cesko-polska konference, Ostrava, 15.-17.10.2013 = Geologia zagłębi węglonośnych. 9. Czesko-polska konferencja = Geology of coal basins. 9th Czech and Polish conference. Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2013, s. 187 (Documenta Geonica ; 2013/1)

33/265
Nr opisu: 0000088290
Characteristics of coke reactivity index (CRI) and coke strength after reaction (CSR) variability in Pniówek deposit (SW part of the upper Silesian coal basin of Poland).
[Aut.]: Marek Marcisz, Krystian** Probierz.
W: Geologie uhelnych panvi. 9. Cesko-polska konference, Ostrava, 15.-17.10.2013 = Geologia zagłębi węglonośnych. 9. Czesko-polska konferencja = Geology of coal basins. 9th Czech and Polish conference. Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2013, s. 183 (Documenta Geonica ; 2013/1)

34/265
Nr opisu: 0000088286
Od torfu do węgli koksowych monokliny Zofiówki w obszarze Jastrzębia (SW część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego).
[Aut.]: Marek Marcisz, Krystian** Probierz, A. Sobolewski.
W: Geologie uhelnych panvi. 9. Cesko-polska konference, Ostrava, 15.-17.10.2013 = Geologia zagłębi węglonośnych. 9. Czesko-polska konferencja = Geology of coal basins. 9th Czech and Polish conference. Ostrava : Academy of Sciences of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2013, s. 53-55 (Documenta Geonica ; 2013/1)

torf ; węgiel koksowy ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; monoklina Zofiówki

peat ; coking coal ; Upper Silesian Coal Basin ; Zofiówka monocline

35/265
Nr opisu: 0000098785
Prezentacja monografii wydanej w ramach projektu "Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki" pt. Od torfu do węgli koksowych monokliny Zofiówki w obszarze Jastrzębia.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz, A. Sobolewski.
W: Koksownictwo 2013. Konferencja, 2-4 października 2013, Szczyrk. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 1

węgiel koksowy ; jakość węgla ; geologia złóż węgla ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

coking coal ; coal quality ; geology of coal deposits ; Upper Silesian Coal Basin

36/265
Nr opisu: 0000112065
Recenzja. [Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz, A. Sobolewski. -Karbo 2013 R. 58 nr 4, s. 318-319
[Praca recenzowana]: Od torfu do węgli koksowych monokliny Zofiówki w obszarze Jastrzębia (południowo-zachodnia część Górnośląskiego Zagłębia Węglowego). Zabrze 2012

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; warunki geologiczne ; złoże węgla ; węgiel koksowy

Upper Silesian Coal Basin ; geological conditions ; coal deposit ; coking coal

37/265
Nr opisu: 0000082403
Coking coals from SW part of the Upper Silesian Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: Schriftenreiche der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften. SDGG. GeoHannover 2012. Heft 80. Hannover : [b.w.], 2012, s. 164

38/265
Nr opisu: 0000073127   
Las Médulas (Hiszpania), dawna kopalnia złota.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Geol. 2012 R. 60 nr 9, s. 480-484, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

Hiszpania ; Las Medulas ; kopalnia złota ; hydrourabianie ; złoże naniesione ; złoże okruchowe ; krajobraz pogórniczy

Spain ; Las Medulas ; gold mine ; hydraulic mining ; alluvial deposit ; placer ; post-mining landscape

39/265
Nr opisu: 0000081079   
Petrologia węgla w rozpoznawaniu węgli koksowych rejonu Jastrzębia.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Gór. i Geol. 2012 t. 7 z. 3, s. 87-117, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

petrologia węgla ; węgiel koksowy ; Jastrzębie-Zdrój ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

petrology of coal ; coking coal ; Jastrzębie-Zdrój ; Upper Silesian Coal Basin

40/265
Nr opisu: 0000082377   
Rozpoznanie geologicznych warunków występowania węgla koksowego w rejonie Jastrzębia dla potrzeb projektu "Inteligentna koksownia".
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz, A. Sobolewski.
-Biul. Państw. Inst. Geol. 2012 nr 452, s. 245-256. Punktacja MNiSW 4.000

węgiel koksowy ; parametry jakości węgla ; monoklina Zofiówki ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

coking coal ; coal quality parameters ; Zofiówka monocline ; Upper Silesian Coal Basin

41/265
Nr opisu: 0000088328   
Rozpoznanie warunków geologicznych występowania węgla koksowego w rejonie Jastrzębia dla potrzeb projektu "Inteligentna koksownia".
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz, A. Sobolewski.
-Biul. Państw. Inst. Geol. 2012 nr 452, s. 245-256, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

węgiel koksowy ; jakość węgla ; monoklina Zofiówki ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

coking coal ; coal quality ; Zofiówka monocline ; Upper Silesian Coal Basin

42/265
Nr opisu: 0000074613   
Świat minerałów - Terra Mineralia, wystawa we Freibergu (Saksonia).
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 10, s. 102-109, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

minerał ; kryształ ; górnictwo ; geologia ; Freiberg

mineral ; crystal ; mining ; geology ; Freiberg

43/265
Nr opisu: 0000077360
Terra Mineralia - świat minerałów najstarszej na świecie uczelni górniczej we Freibergu (Saksonia).
[Aut.]: Krystian** Probierz, N. Volkmann.
W: Geotechnika - Geotechnics 2012. XV Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 23-26 października 2012. Materiały naukowe. Cz. 1, Polska. Red.: Mirosław Chudek, Irena Skrzyniarz, Marek Jendryś, Janusz Konior, Marian Michałek. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2012, s. 55-63, bibliogr. 15 poz.

Technische Universitat Bergakademie Freiberg ; minerał ; Freiberg ; geologia

Technische Universitat Bergakademie Freiberg ; mineral ; Freiberg ; geology

44/265
Nr opisu: 0000067935   
Trafność szacowania jakości węgla kamiennego na przykładzie wybranych pokładów złoża "Pniówek".
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-Prz. Gór. 2011 t. 67 nr 7/8, s. 166-170, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

węgiel kamienny ; jakość węgla kamiennego ; kopalnia podziemna

hard coal ; coal quality ; underground mine

45/265
Nr opisu: 0000080880
Znaczenie badań geologicznych w rozpoznaniu bazy zasobowej węgli koksowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz, A. Sobolewski.
W: Koksownictwo 2011. Konferencja, Zakopane - Kościelisko, 21-23 września 2011. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 28

46/265
Nr opisu: 0000082379
Znaczenie badań geologicznych w rozpoznaniu bazy zasobowej węgli koksowych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego dla potrzeb projektu "Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki".
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz, A. Sobolewski.
-Karbo 2011 R. 56 nr 3, s. 123--135, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

węgiel koksowy ; parametry jakościowe ; monoklina Zofiówki

coking coal ; quality parameters ; Zofiówka monocline

47/265
Nr opisu: 0000063050   
Aktualny stan górnictwa w Lwowsko-Wołyńskim Zagłębiu Węglowym (Ukraina).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-Prz. Gór. 2010 t. 66 nr 12, s. 113-117, bibliogr. 2 poz.

górnictwo węgla kamiennego ; Ukraińskie Zagłębie Węglowe ; budowa geologiczna ; tektonika

hard coal mining ; Ukrainian Coal Basin ; geologic structure ; tectonics

48/265
Nr opisu: 0000063878   
Changes of coking properties with depth of deposition in coal seams of Zofiówka monocline (Sw part of Upper Silesian Coal Basin, Poland).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-Gosp. Sur. Miner. 2010 t. 26 z. 4, s. 71-87, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.135

monoklina Zofiówki ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; własności koksownicze ; węgiel kamienny

Zofiówka monocline ; Upper Silesian Coal Basin ; coking properties ; hard coal

49/265
Nr opisu: 0000082404
Estimation of sampling density in coal seams in Upper Silesian Coal Basin (Poland)".
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: Schriftenreiche der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften. SDGG. GeoDarmstadt 2010. Heft 68. Hannover : [b.w.], 2010, s. 447

50/265
Nr opisu: 0000062772   
Estimation of the hard coal quality a deposit in view of national and international standards.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-Arch. Mining Sci. 2010 vol. 55 iss. 4, s. 847-863, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.312

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; jakość ; szacowanie jakości węgla ; techniki informatyczne

Upper Silesian Coal Basin ; quality ; coal quality estimation ; information technologies

51/265
Nr opisu: 0000063049   
Ewolucja szacowania zmian refleksyjności i składu petrograficznego węgli w złożu Pniówek w latach 1980-2010.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-Prz. Gór. 2010 t. 66 nr 12, s. 107-112, bibliogr. 4 poz.

węgiel kamienny ; złoże węgla ; skład petrograficzny ; badanie mikroskopowe

hard coal ; coal deposit ; petrography composition ; microscopic examination

52/265
Nr opisu: 0000086698
Laudacja Profesora Jakuba Siemka z okazji nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Uroczystość nadania tytułu Doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej Profesorowi Jakubowi Siemkowi, Gliwice, 12 lipca 2010. Gliwice : [Wydaw. Politechniki Śląskiej], 2010, s. 11-15

doktor honoris causa ; Politechnika Śląska ; Siemek Jakub

honorary doctorate ; Silesian University of Technology ; Siemek Jakub

53/265
Nr opisu: 0000057363
Ochrona zasobów kopalin w Polsce doby gospodarki wolnorynkowej.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, 79 s., bibliogr. 36 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 255)

kopalina energetyczna ; kopalina metaliczna ; kopalina chemiczna ; ochrona zasobów

fossil energy ; metallic mineral ; chemical mineral ; resource protection

54/265
Nr opisu: 0000063046   
Odkrywkowa kopalnia miedzi Chuquicamata i inne atrakcje pustyni Atakama (Chile).
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Gór. 2010 t. 66 nr 12, s. 96-101, bibliogr. 8 poz.

Chile ; złoże miedzi ; kopalnia miedzi ; kopalnia odkrywkowa ; geoturystyka

Chile ; copper deposit ; copper mine ; open pit mine ; geotourism

55/265
Nr opisu: 0000062769   
Peculiarities of petrographic composition of coking coals in southwest part of Upper Silesian Coal Basin (Poland) as a result of thermal metamorphism influence.
[Aut.]: Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska, Krystian** Probierz.
-Arch. Mining Sci. 2010 vol. 55 iss. 4, s. 783-798, bibliogr. 16 poz.. Impact Factor 0.312

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; utwory pstre ; metamorfizm termalny ; fluoryzująca substancja bitumiczna ; refleksyjność witrynitu

Upper Silesian Coal Basin ; red beds ; thermal metamorphism ; fluorescing bituminous substance ; vitrinite reflectance

56/265
Nr opisu: 0000080872   
Profesor Jakub Siemek Doktorem Honoris Causa Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Biul. AGH 2010 nr 32/33, s. 6-9

57/265
Nr opisu: 0000082409
Variability of volatile master content with depth in coking coal seams of Zofiowka monocline (SW part of Upper Silesian Coal Basin, Poland).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: Schriftenreiche der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften. SDGG. GeoDarmstadt 2010. Heft 68. Hannover : [b.w.], 2010, s. 448

58/265
Nr opisu: 0000059634   
Wiesław Gabzdyl (1936-2010).
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Geol. 2010 R. 58 nr 10, s. 972-974

Gabzdyl Wiesław ; biografia ; geologia ; górnictwo

Gabzdyl Wiesław ; biography ; geology ; mining

59/265
Nr opisu: 0000063048   
Złoże Almaden - Hiszpania, czyli ludzie w rtęci - rtęć w ludziach.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Gór. 2010 t. 66 nr 12, s. 102-106, bibliogr. 9 poz.

Hiszpania ; kopalnia rtęci ; złoże rud rtęci ; geoturystyka

Spain ; mercury mine ; mercury ore deposit ; geotourism

60/265
Nr opisu: 0000069580
Zmiany własności koksowniczych z głębokością w pokładach węgla koksowego monokliny Zofiówki.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: Polski Kongres Górniczy 2010. Materiały Konferencyjne Kongresu Górnictwa Podziemnego, Gliwice, 9-10 września 2010. T. 1: Górnictwo podziemne. Gliwice : Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Politechniki Śląskiej, 2010, s. 55-66, bibliogr. 10 poz.

monoklina Zofiówki ; węgiel koksujący ; własności koksownicze ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

Zofiówka monocline ; coking coal ; coking properties ; Upper Silesian Coal Basin

61/265
Nr opisu: 0000080867
Chile - śladami Ignacego Domeyki, kopalnie miedzi El Teniente i Brillador.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2009 nr 33, s. 223-226

62/265
Nr opisu: 0000074494
Identyfikacja ryzyka związanego z zagrożeniami w górnictwie podziemnym.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marcin Krause, Katarzyna Tobór-Osadnik.
W: Zagrożenia naturalne i techniczne a zarządzanie ryzykiem w górnictwie węgla kamiennego. Red. T. Pindór, L. Preisner. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 2009, s. 95-107, bibliogr. 10 poz.

górnictwo ; zagrożenia górnicze ; ubezpieczenie ; identyfikacja ryzyka ; zarządzanie ryzykiem

mining ; mining hazards ; insurance ; risk identification ; risk management

63/265
Nr opisu: 0000080869
Problematyka VII Europejskiej Konferencji Węglowej we Lwowie (Ukraina).
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2009 nr 33, s. 230-233

64/265
Nr opisu: 0000051793   
Prognoza wystarczalności zasobów węgla kamiennego w Zagłębiu Górnośląskim wraz z analizą przyczyn ubytku zasobów w niektórych kopalniach.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Borys* Borówka.
-Gosp. Sur. Miner. 2009 t. 25 z. 3, s. 7-20, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 0.103

węgiel kamienny ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; zasoby przemysłowe ; zasoby mineralne

hard coal ; Upper Silesian Coal Basin ; developed reserves ; mineral resources

65/265
Nr opisu: 0000080868
Pustynia Atacama i najgłębsza odkrywka świata - kopalnia miedzi Chuquicamata.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2009 nr 33, s. 227-229

66/265
Nr opisu: 0000048938
Szacowanie jakości węgla w złożu według Polskiej Normy i Międzynarodowego Systemu Kodyfikacji Węgla, z użyciem programów Surfer i AutoCAD.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-Prz. Gór. 2009 t. 65 nr 3/4, s. 19-24, bibliogr. 13 poz.

złoże węgla ; szacowanie jakości węgla ; normalizacja

coal deposit ; coal quality estimation ; standardization

67/265
Nr opisu: 0000051733
Weryfikacja ilościowa i jakościowa zasobów węgla kamiennego w wytypowanych kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Borys* Borówka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 96 s., bibliogr. 68 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 221)

węgiel kamienny ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; złoże węgla kamiennego ; zasoby bilansowe ; zasoby pozabilansowe

coal ; Upper Silesian Coal Basin ; coal bed ; balance resources ; out-of-balance resources

68/265
Nr opisu: 0000050917
Zastosowanie badań petrologicznych w procesach uzyskiwania "czystych" paliw węglowych.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska.
-Prz. Gór. 2009 t. 65 nr 7/8, s. 67-72, bibliogr. 8 poz.

paliwo węglowe ekologiczne ; badanie petrologiczne węgla ; wzbogacanie miału węglowego ; czyste technologie węglowe

ecological coal fuel ; petrological coal examination ; cleaning of coal smalls ; clean coal technologies

69/265
Nr opisu: 0000080871
Złoże Almaden - Hiszpania, czyli ludzie w rtęci - rtęć w ludziach.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2009 nr 33, s. 237-240

70/265
Nr opisu: 0000049921
Application of computer techniques in estimation of sampling density of coal seams in Upper Silesian coal basin (Poland).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-Geol. Geohim. Goruč. Kopal. 2008 nr 4, s. 79-84

71/265
Nr opisu: 0000085736
Changes of quality in preparation process of coking coals from the coals from the south-western part of Upper Silesian Coal Basin, Poland.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
W: Freiberger Forschungsforum, 59. Lagerstättenkolloquium zum 59. Berg- und Hüttenmännischer Tag: Erze, Industrieminerale, Salze, Kohlen, 11. - 13. Juni 2008. Abstracts. Freiberg : [b.w.], 2008, s. A13

72/265
Nr opisu: 0000042685
Chuquicamata - najgłębsza odkrywkowa kopalnia miedzi świata i inne atrakcje pustyni Atakama (Chile).
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Geotechnika - Geotechnics 2008. XIII Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 14-17 października 2008 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2008, s. 25-35

kopalnia miedzi ; Chuquicamata ; Chile ; złoże miedzi ; geoturystyka

copper mine ; Chuquicamata ; Chile ; copper deposit ; geotourism

73/265
Nr opisu: 0000073178
Cyfrowa forma dokumentów geologicznych dla podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz, G. Miodoński, J. Mgłosiek.
W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008, s. 94

zakład górniczy ; dokumentacja mierniczo-geologiczna ; dokumentacja cyfrowa ; AutoCAD ; Surfer

mining plant ; surveying-geological documentation ; digital documentation ; AutoCAD ; Surfer

74/265
Nr opisu: 0000097935   
Granaty - minerały jubilerskie i skałotwórcze. Wystawa na Wydziale Górnictwa i Geologii.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marta** Drogoś-Ligenza, Łukasz Gawor.
-Z Życia Pol. Śl. 2008 nr 5, s. 14-15

kamień szlachetny ; minerał skałotwórczy ; granat ; Wydział Górnictwa i Geologii ; Politechnika Śląska ; wystawa

jewel ; rock-forming mineral ; garnet ; Faculty of Mining and Geology ; Silesian University of Technology ; exhibition

75/265
Nr opisu: 0000038912
Ocena scenariuszy rozwoju technologicznego w polskim górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Jan** Drenda, Krystian** Probierz.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 2008 R. 46 nr 6, s. 64-76, bibliogr. 17 poz.

górnictwo ; scenariusz rozwoju technologicznego ; foresight technologiczny ; strategia rozwoju

mining ; technology development scenario ; technology foresight ; development strategy

76/265
Nr opisu: 0000082407
Possibilities of computer methods apply for sampling density estimation.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: 7th European Coal Conference, Lviv, Ukraine, August 26-29, 2008. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 94

77/265
Nr opisu: 0000052144
Przyczyny przeklasyfikowywania zasobów przemysłowych węgla w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Borys* Borówka.
W: Pierwszy Polski Kongres Geologiczny, Kraków, 26-28 czerwca 2008. Abstrakty. Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008, s. 94

78/265
Nr opisu: 0000051487
Przyczyny przeklasyfikowywania zasobów przemysłowych węgla w kopalniach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Borys* Borówka.
-Biul. Państw. Inst. Geol. 2008 nr 429, s. 153-156

79/265
Nr opisu: 0000041096   
Pustynia Atakama i najgłębsza odkrywka świata - kopalnia miedzi Chuquicamata.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Nowocz. Bud. Inż. 2008 nr 5, s. 26-30

Chile ; kopalnia odkrywkowa ; kopalnia miedzi ; pustynia Atakama ; kopalnia Chuquicamata

Chile ; open pit mine ; copper mine ; Atakama desert ; Chuquicamata mine

80/265
Nr opisu: 0000039270
Stosowanie technik informatycznych w szacowaniu gęstości opróbowania pokładów węgla GZW.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz, S. Lasek, J. Mgłosiek.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2008, Szczyrk, 25-29 lutego 2008. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2008, s. 273-282, bibliogr. 15 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 72 2081-0237)

techniki informatyczne ; własności chemiczno-technologiczne węgla ; gęstość próbkowania ; geostatystyka

information technologies ; chemical and technological coal properties ; sampling density ; geostatistics

81/265
Nr opisu: 0000051934
The verification on reasons for deleting reserves in hard coal seams.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Borys* Borówka.
W: Kolloquium 8: Freiberger Lagerstättenkolloquium zum 59. Berg- und Hüttenmännischer Tag: Erze, Industrieminerale, Salze, Kohlen. Freiberger Forschungsforum, 12. und 13. Juni 2008. Abstracts. Freiberg : Technische Universitat Bergakademie Freiberg, 2008, s. 12

82/265
Nr opisu: 0000086977
Ugledobyvaûŝaâ promyšlennost' Pol'ši v 1994-2004 gg. na fone mirovyh tendencij.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Gorn. Inf.-Anal. Bjull. 2008 no. 1, s. 285-297, bibliogr. 10 poz.

83/265
Nr opisu: 0000046370   
Wpływ uregulowań prawnych na rekultywację oraz zagospodarowanie zwałowisk pogórniczych na przykładzie GZW i Zagłębia Ruhry. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Łukasz Gawor.
Gliwice, 2008, 229 k., bibliogr. 173 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Krystian** Probierz, prof. F. Otto

górnictwo węgla kamiennego ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; Zagłębie Ruhry ; odpady górnicze ; zwałowisko pogórnicze ; rekultywacja zwałowisk powęglowych ; ochrona środowiska ; regulacje prawne

hard coal mining ; Upper Silesian Coal Basin ; Ruhr Basin ; mining waste ; post-mining dumping ground ; coal waste dump reclamation ; environmental protection ; legal regulations

84/265
Nr opisu: 0000037717
Wystarczalność zasobów węgla kamiennego w GZW wraz z analizą przyczyn ubytku zasobów w niektórych kopalniach.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Borys* Borówka.
-Prz. Gór. 2008 t. 64 nr 3, s. 12-18, bibliogr. 17 poz.

węgiel kamienny ; zasoby geologiczne ; zasoby przemysłowe ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

hard coal ; geological resources ; industrial resources ; Upper Silesian Coal Basin

85/265
Nr opisu: 0000097973   
Wystawa mineralogiczna na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Granaty - minerały jubilerskie i skałotwórcze.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marta** Drogoś-Ligenza, Łukasz Gawor.
-Prz. Geol. 2008 R. 56 nr 6, s. 429
Dodatkowe fotografie do artykułu (aut. Ł. Gawor), s. 414

kamień szlachetny ; minerał skałotwórczy ; granat ; wystawa ; Wydział Górnictwa i Geologii ; Politechnika Śląska

jewel ; rock-forming mineral ; garnet ; exhibition ; Faculty of Mining and Geology ; Silesian University of Technology

86/265
Nr opisu: 0000042841
Zarządzanie zasobami najważniejszych polskich kopalin w latach 1989-2006.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Gór. i Geol. 2008 t. 3 z. 4, s. 81-104, bibliogr. 18 poz.

kopalina energetyczna ; rudy metali ; zarządzanie zasobami naturalnymi

fossil energy ; metal ores ; management of natural resources

87/265
Nr opisu: 0000086978
Značenie pol'skoj gornoj promyšlennosti dlâ Evropejskogo Soûza.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Gorn. Inf.-Anal. Bjull. 2008 no. 2, s. 196-205, bibliogr. 5 poz.

88/265
Nr opisu: 0000028643
Absolwenci Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w latach 2004-2010.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr** Sobota, Roman* Pilorz.
-Prz. Gór. 2007 t. 63 nr 5, s. 54-57

Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii ; absolwent

Silesian University of Technology ; Faculty of Mining and Geology ; graduate

89/265
Nr opisu: 0000032125
Budownictwo podziemne i ochrona powierzchni - spacjalność na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr Strzałkowski.
-Bud. Gór. Tunelowe 2007 R. 13 nr 4, s. 23-25

budownictwo podziemne ; ochrona powierzchni ; Politechnika Śląska ; Wydział Górnictwa i Geologii

underground construction ; surface protection ; Silesian University of Technology ; Faculty of Mining and Geology

90/265
Nr opisu: 0000040196
Das Sudpolnische Bergbaurevier.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Veroffentlichungen von der 16. Tagung fur Ingenieureologie und vom Forum Junge Ingenieurgeologen, Bochum, 07 bis 10 Marz 2007. Hrsg. O. Frank. Bochum : Technische Fachhochschule Georg Agricola, 2007, s. 151-155

91/265
Nr opisu: 0000040195
Erkundung der Moglichkeiten des Vorkommens von Kokskohlen an Hand petrologischen Untersuchungen.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska, Marek Marcisz.
W: Veroffentlichungen von der 16. Tagung fur Ingenieureologie und vom Forum Junge Ingenieurgeologen, Bochum, 07 bis 10 Marz 2007. Hrsg. O. Frank. Bochum : Technische Fachhochschule Georg Agricola, 2007, s. 405-412

92/265
Nr opisu: 0000040552
Inżynieria bezpieczeństwa - nowy kierunek kształcenia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Stanisław** Krzemień.
W: Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie, Ustroń, 22-23 marca 2007 r.. Wyższy Urząd Górniczy, Główny Instytut Górnictwa, Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2007, s. 73-77

93/265
Nr opisu: 0000031564
Nowe szanse i możliwości wykorzystania programów AutoCAD i Surfer do konstrukcji map górniczo-geologicznych - ich znaczenie w procesie kontroli jakości węgla i planowania produkcji kopalni.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: Polski Kongres Górniczy, Kraków, 19-21 września 2007. Sesja 8: Informatyka w górnictwie - stan aktualny, szanse i wyzwania. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2007, s. 259-266, bibliogr. 12 poz. (Gospodarka Surowcami Mineralnymi ; t. 23, z. spec. 4 0860-0953)

cyfrowa mapa izolinii ; parametry jakościowe ; węgiel kamienny ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

digital contour maps ; quality parameters ; hard coal ; Upper Silesian Coal Basin

94/265
Nr opisu: 0000040263
Prognoses about sufficiency of hard coal resources in Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Borys* Borówka.
W: Mining and the environment 2007, Baia Mare, Romania, 8th till 10th November 2007. Ed. N. Bancila-Afrim. Baia Mare : North University, 2007, s. 123-134

95/265
Nr opisu: 0000040218
Prognozowanie wielkości wydobycia węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym z użyciem liniowej funkcji regresji.
[Aut.]: Stanisław** Kowalik, Krystian** Probierz.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Sbornik z 16. seminare, Dolni Lomna, 4.6-6.6.2007. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Katedra Matematiky a Deskriptivni Geometrie, Jednota Ceskych Matematiku a Fyziku. Pobocka Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2007, s. 155-159, bibliogr. 4 poz.

96/265
Nr opisu: 0000051946
Prognozy stanu zasobów węgla kamiennego w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym do roku 2020, na podstawie analizy trendu liniowego.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Stanisław** Kowalik, Borys* Borówka.
W: Geologia i geofizyka w rozwiązywaniu problemów współczesnego górnictwa i terenów pogórniczych. I Konferencja naukowo-techniczna, Kroczyce-Podlesice, 3-5 października 2007 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2007, s. 347-360 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 3 wyd. spec)

97/265
Nr opisu: 0000052146
Przyczyny ubytków zasobów węgla kamiennego w wybranych kopalniach GZW.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Borys* Borówka.
W: Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla. VII Konferencja organizowana w ramach konferencji: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2007, Gliwice, 27 listopada 2007. Abstrakty. Gliwice : [b.w.], 2007, s. 13-14

98/265
Nr opisu: 0000085743
Quality of coking coal in south-western part of Upper Silesian Coal Basin, Poland.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
W: Veroffentlichungen von der 16. Tagung fur Ingenieureologie und vom Forum Junge Ingenieurgeologen, Bochum, 07 bis 10 Marz 2007. Hrsg. O. Frank. Bochum : Technische Fachhochschule Georg Agricola, 2007, s. 413-417

99/265
Nr opisu: 0000086620
Recognize of possibilities of coking coals occurrence on basis of petrographical analysis.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska, Marek Marcisz.
W: Proceedings of the 16th Conference on Engineering Geology and from Forum Young Engineering Geologists, Bochum, 7-10 March 2007. Bochun : [b.w.], 2007, s. 405-412

100/265
Nr opisu: 0000040101   
Specjalność studiów Budownictwo Podziemne i Ochrona Powierzchni na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr Strzałkowski.
-Gór. i Geoinż., AGH 2007 R. 31 z. 3, s. 357-361

budownictwo podziemne ; ochrona powierzchni ; Wydział Górnictwa i Geologii ; Politechnika Śląska ; dydaktyka

underground construction ; surface protection ; Faculty of Mining and Geology ; Silesian University of Technology ; didactics

101/265
Nr opisu: 0000085742
The digital mining-geology maps.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: Veroffentlichungen von der 16. Tagung fur Ingenieureologie und vom Forum Junge Ingenieurgeologen, Bochum, 07 bis 10 Marz 2007. Hrsg. O. Frank. Bochum : Technische Fachhochschule Georg Agricola, 2007, s. 191-195

102/265
Nr opisu: 0000025374   
W Polsce wydobycie węgla maleje, na świecie rośnie.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Nowocz. Bud. Inż. 2007 nr 1, s. 28-29

górnictwo węgla kamiennego ; wydobycie węgla ; zrównoważony rozwój ; wytwarzanie energii elektrycznej ; bezpieczeństwo energetyczne ; Politechnika Śląska ; sprawozdanie konferencyjne

hard coal mining ; coal extraction ; sustainable development ; electricity generation ; energy security ; Silesian University of Technology ; conference report

103/265
Nr opisu: 0000088266
Wydobycie węgla kamiennego i brunatnego w Polsce na tle trendów światowych.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Pr. Nauk. GIG, Gór. 2007 wyd. spec. 1, s. 167-177

104/265
Nr opisu: 0000030976
Zarys podziemnego górnictwa węgla kamiennego = Nhung net chinh cua nganh than da ham lo. Praca zbiorowa. Pod red. Krystiana Probierza, Piotra Strzałkowskiego.
[Aut.]: Mirosław** Chudek, Jan** Drenda, Stanisław Duży, Piotr** Głuch, Marian* Jaromin, Anna** Kijewska, Marian** Kolarczyk, Zygmunt Korban, Stanisław** Krzemień, Małgorzata Lewandowska, Józef Władysław** Parchański, Wojciech** Preidl, Krystian** Probierz, Henryk** Przybyła, Piotr** Sobota, Piotr Strzałkowski, Józef** Sułkowski, Zenon** Szczepaniak, Roman Ścigała, Jan** Urbańczyk, Witold** Wagner, Ryszard** Żyliński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 758 s., bibliogr.

górnictwo węgla kamiennego ; eksploatacja podziemna ; wentylacja kopalń ; zagrożenia górnicze ; mechanizacja górnictwa ; zarządzanie w kopalni

hard coal mining ; underground exploitation ; mine ventilation ; mining hazards ; mechanization of mining ; management in mine

105/265
Nr opisu: 0000018638   
Characterization of quality of raw material for the production of cement from the Folwark deposit in the Opole Cretaceous trough (western part of Upper Silesia, Poland).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Magdalena* Łozińska, M. Kaliski.
-Arch. Mining Sci. 2006 vol. 51 iss. 1, s. 55-87, bibliogr.

kreda górna ; margiel ; zmienność jakości surowca ; metoda geostatystyczna ; skład chemiczny ; skład mineralogiczny ; klasyfikacja skał ilasto-węglanowych

Upper Cretaceous ; marl ; variability of material ; geostatistical method ; mineral composition ; chemical composition ; classification of clay-carbonate rocks

106/265
Nr opisu: 0000029452
Charakterystyka zmian składu petrograficznego węgla z KWK Zofiówka.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska.
-Gór. i Geol. 2006 t. 1 z. 3, s. 67-79, bibliogr. 10 poz.

jakość węgla ; Kopalnia Węgla Kamiennego Zofiówka ; skład petrograficzny ; uwęglenie

coal quality ; Zofiówka Hard Coal Mine ; petrography composition ; coalification

107/265
Nr opisu: 0000098458
Einleitung.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr Strzałkowski.
W: Praktyka geologiczno-górniczo-geoturystyczna studentów Wydziału Górnictwa i Geologii w Zagłębiu Ruhry, 30.06.-10.07.2005. Red. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski. Gliwice : [b.w.], 2006, s. 7-10

108/265
Nr opisu: 0000029574
Gospodarka węglem kamiennym w Polsce w latach 1994-2004 na tle trendów światowych.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Biul. Gór. 2006 nr 3/4, s. 4-7

109/265
Nr opisu: 0000030476
Jubileusz profesora zw. dr. hab. inż. Wiesława Gabzdyla, twórcy śląskiej szkoły geologii.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Profesor zw. dr hab. inż. Wiesław Gabzdyl. Uczony, pedagog, organizator nauki, geolog i petrolog węglowy, badacz Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Red.: Krystian Probierz, Iwona Jonczy, Małgorzata Lewandowska. Gliwice : Towarzystwo Tradycji Górniczych. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska, 2006, s. 5-21

Gabzdyl Wiesław ; jubileusz ; geologia ; Śląska Szkoła Geologii

Gabzdyl Wiesław ; jubilee ; geology ; Silesian School of Geology

110/265
Nr opisu: 0000098463
Kopalnia wegla brunatnego Garzweiler koncernu RWE Rheinbraun AG.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr Strzałkowski.
W: Praktyka geologiczno-górniczo-geoturystyczna studentów Wydziału Górnictwa i Geologii w Zagłębiu Ruhry, 30.06.-10.07.2005. Red. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski. Gliwice : [b.w.], 2006, s. 57-60, bibliogr. 2 poz.

węgiel brunatny ; górnictwo odkrywkowe ; kopalnia węgla brunatnego Garzweiler ; Zagłębie Ruhry ; geoturystyka

lignite ; surface mining ; Lignite Coal Mine Garzweiler ; Ruhr Basin ; geotourism

111/265
Nr opisu: 0000023923
Monitoring petrologiczny jakości węgla kamiennego. (Pokłady węgla - procesy przeróbcze - produkt handlowy). Praca zbiorowa. Pod red. Krystiana Probierza.
[Aut.]: Stanisław** Błaszczyński, Wiesław** Gabzdyl, Joanna Komorek, Małgorzata Lewandowska, Marek Marcisz, Jan** Szpyrka, Adam Wasilczyk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, 188 s., bibliogr. 86 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 115)

węgiel kamienny ; jakość węgla kamiennego ; wzbogacanie węgla ; proces produkcyjny ; petrologia węgla ; petrografia ; petrograficzny skład węgla

hard coal ; hard coal quality ; coal cleaning ; production process ; petrology of coal ; petrography ; petrographic composition of coal

112/265
Nr opisu: 0000098456
Praktyka geologiczno-górniczo-geoturystyczna studentów Wydziału Górnictwa i Geologii w Zagłębiu Ruhry, 30.06-10.07.2005. Red. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski.
Gliwice : [b.w.], 2006

geologia ; górnictwo ; geodezja ; geoturystyka ; praktyka studencka ; praktyka zawodowa ; Zagłębie Ruhry

geology ; mining ; geodesy ; geotourism ; student practice ; professional practice ; Ruhr Basin

113/265
Nr opisu: 0000029042
Problematyka VI Europejskiej Konferencji Węglowej w Belgradzie (Serbia i Czarnogóra).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz, Adam Wasilczyk.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2006 nr 30, s. 168-171

górnictwo odkrywkowe ; węgiel kamienny ; zagospodarowanie odpadów

open-pit coal mining ; hard coal ; waste management

114/265
Nr opisu: 0000019212
Produkcja i handel węglem kamiennym w latach 1994-2004.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Gór. i Geol. 2006 t. 1 z. 1, 85-97, bibliogr. 4 poz.

węgiel kamienny ; handel węglem ; produkcja węgla kamiennego ; zużycie węgla

hard coal ; coal trade ; hard coal production ; coal consumption

115/265
Nr opisu: 0000029606
Profesor zw. dr hab. inż. Wiesław Gabzdyl. Uczony, pedagog, organizator nauki, geolog i petrolog węglowy, badacz Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Red.: Krystian Probierz, Iwona Jonczy, Małgorzata Lewandowska.
Gliwice : Towarzystwo Tradycji Górniczych. Wydział Górnictwa i Geologii. Politechnika Śląska, 2006

Gabzdyl Wiesław ; Politechnika Śląska ; jubileusz

Gabzdyl Wiesław ; Silesian University of Technology ; jubilee

116/265
Nr opisu: 0000022471
Ubytek zasobów węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1989-2003; niepożądany skutek reform.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Borys* Borówka.
W: XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii, Zakopane, 8-11 października 2006. Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2006, s. 171-191, bibliogr. 15 poz. (Polityka Energetyczna ; t. 9, z. spec. 1429-6675)

117/265
Nr opisu: 0000023493   
Weryfikacja ilościowa i jakościowa zasobów węgla kamiennego w wytypowanych kopalniach GZW. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Borys* Borówka.
Gliwice, 2006, 187 s., bibliogr. 98 poz. + 7 zał.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: prof. dr hab. inż. Krystian** Probierz

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; zasoby węgla kamiennego ; kopalnia węgla kamiennego

Upper Silesian Coal Basin ; hard coal resources ; hard coal mine

118/265
Nr opisu: 0000098460
Wstęp.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr Strzałkowski.
W: Praktyka geologiczno-górniczo-geoturystyczna studentów Wydziału Górnictwa i Geologii w Zagłębiu, Ruhry 30.06.-10.07.2005. Red. Krystian Probierz, Piotr Strzałkowski. Gliwice : [b.w.], 2006, s. 3-6

geologia ; geodezja ; górnictwo ; Zagłębie Ruhry ; praktyka studencka ; praktyka zawodowa

geology ; geodesy ; mining ; Ruhr Basin ; student practice ; professional practice

119/265
Nr opisu: 0000022583
Wydobycie kopalin energetycznych i wystarczalność ich zasobów w Polsce na tle trendów światowych.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Bezpieczeństwo energetyczne kraju. [Konferencja], Warszawa, czerwiec 2006. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. [Warszawa] : [b.w.], 2006, s. 14-27, bibliogr. 10 poz.
PŚl. sygn. Cz.01 116089

120/265
Nr opisu: 0000085544
Związki Profesora Andrzeja Bolewskiego z Politechniką Śląską.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
W: Profesor Andrzej Bolewski (1906-2002). Uczony, pedagog, organizator nauki, działacz. Księga pamiątkowa w 100 lecie urodzin. Kraków : Wydaw. Naukowe Akapit, 2006, s. 53-56

121/265
Nr opisu: 0000021804
Changes in the quality of coal-from in-situ coal, through processing, to commercial coal.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: 57th Annual Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology. ICCP, Patras, Greece, 18-23 September 2005. Abstracts. [B.m.] : [ICCP], 2005, s. 34

122/265
Nr opisu: 0000021817
Characteristic of quality of coking coal in the seam 401/1 (the South-Western part of Upper Silesian Coal Basin, Poland).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
W: 6th European Coal Conference, Belgrade, 26-29 September 2005. Abstracts book. [Belgrade] : [b.w.], 2005, s. 29

123/265
Nr opisu: 0000021939
Góry Harzu - kolebka górnictwa niemieckiego.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Wojciech** Preidl, Piotr Strzałkowski.
-Z Życia Pol. Śl. 2004/2005 nr 10/11, s. 28-30

124/265
Nr opisu: 0000021916
Najdłuższy tunel XXI wieku.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Z Życia Pol. Śl. 2004/2005 nr 4, s. 14-17

125/265
Nr opisu: 0000085524
Najdłuższy tunel XXI wieku.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Doświadczenia z likwidacji zakładów górniczych. Górnicze dziedzictwo kulturowe. [VII Konferencja, Mysłowice, październik 2005]. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Katowice : Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2005, s. 141-143

126/265
Nr opisu: 0000021917
Nowości w Muzeum Geologii Złóż.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Z Życia Pol. Śl. 2004/2005 nr 4, s. 17-18

127/265
Nr opisu: 0000021816
Polnischer Bergbau angesichts des Beitritts Polens zur Europaischen Union.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Piotr Strzałkowski.
W: Kolloquium Schacht, Strecke und Tunnel 2005, Freiberg, 14. und 15. April 2005. Hrsg.: Christian Buhrow. TU Bergakademie Freiberg. Freiberg : Technische Universitat Bergakademie Freiberg, 2005, s. 225-234

128/265
Nr opisu: 0000021977
Szwajcarskie tunele XXI wieku czyli górnictwo, geologia i turystyka przełęczy św. Gottharda i Zurychu.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2005 nr 29, s. 239-244

129/265
Nr opisu: 0000021811
The digital mining - goelogy maps.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: 6th European Coal Conference, Belgrade, 26-29 September 2005. Abstracts book. [Belgrade] : [b.w.], 2005, s. 38-39

130/265
Nr opisu: 0000016298
Weryfikacja dokładności map parametrów jakości węgla koksowego za pomocą kontrolnych próbek bruzdowych.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
W: Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla. 25 lat Instytutu Geologii Stosowanej. VI Konferencja, Gliwice, 23 listopada 2005. Instytut Geologii Stosowanej. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskej w Gliwicach, Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski Sosnowiec. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 183-193, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1696 Górnictwo ; z. 268)

131/265
Nr opisu: 0000105542
Zasoby węgla kamiennego Górnośląskiego Zagłębia Węglowego w latach 1989-2003.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Wiesław** Gabzdyl, Borys* Borówka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 269, s. 13-32, bibliogr. 10 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; zasoby węgla

Upper Silesian Coal Basin ; coal resources

132/265
Nr opisu: 0000085540   
Changes in the petrographic composition of coal during coal processing.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-Geol. Belg. 2004 vol. 7 no. 3/4, s. 351-356

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; parametry jakościowe ; cykl produkcyjny ; proces otrzymywania

Upper Silesian Coal Basin ; quality parameters ; production cycle ; preparation process

133/265
Nr opisu: 0000010307
Dokładność rozpoznania geologicznego złoża a możliwość selektywnej eksploatacji pokładów węgla.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 69-79, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1649 Górnictwo ; z. 260)

134/265
Nr opisu: 0000014262
Ilościowa ocena deformacji nieciągłych w obszarze górniczym kopalni Śląsk (Górnośląskie Zagłębie Węglowe).
[Aut.]: Krystian** Probierz, G. Miodoński.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XXVII Sympozjum, Kraków 21-22 kwietnia 2004. [Kraków] : [Akademia Górniczo-Hutnicza], [2004], s. 163-170

135/265
Nr opisu: 0000014264
Jakość węgla koksowego w pokładzie 401/1 KWK "Pniówek" (SW część GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XXVII Sympozjum, Kraków 21-22 kwietnia 2004. [Kraków] : [Akademia Górniczo-Hutnicza], [2004], s. 171-176

136/265
Nr opisu: 0000012084   
Jakość węgla koksowego w złożu oraz jej zmiany w procesie produkcyjnym KWK "Pniówek". Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
Gliwice, 2004, 235 s. 1 tabl., bibliogr. 118 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Krystian** Probierz

137/265
Nr opisu: 0000013862   
Jakość węgla koksowego w złożu oraz jej zmiany w procesie produkcyjnym KWK "Pniówek". Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Adam Wasilczyk.
Gliwice, 2004, 235 s., bibliogr. 118 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Krystian** Probierz

138/265
Nr opisu: 0000086621
Metoda konstrukcji cyfrowych map geologicznych.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Sbornik z 13. seminare, Dolni Lomna, 31.5-2.6.2004. Jednota Ceskych Matematiku a Fyziku. Pobocka Ostrava, Katedra Matematiky a Deskriptivni Geometrie. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2004, s. 143-149

139/265
Nr opisu: 0000085588
Paleotemperatures of rock massif in the fold tectonic zone the NW - part of Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
W: Proceedings of the 5th European Coal Conference, Mons - Frameries, Belgium, September 17-19, 2002. Abstracts. Brussels : Geologica Belgica, 2004, s. 116-117 (Geologica Belgica ; vol. 7, no. 3/4)

140/265
Nr opisu: 0000085539   
Paleotemperatures of Upper Carboniferous sedimentary rocks in the NW part of Upper Silesian Coal Basin, Poland.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
-Geol. Belg. 2004 vol. 7 no. 3/4, s. 313-318

karbońska skała osadowa ; paleotemperatura ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

carboniferous sedimentary rock ; paleotemperature ; Upper Silesian Coal Basin

141/265
Nr opisu: 0000015727
Słowo wstępne do konferencji naukowej pt. "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004".
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 5-7 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1649 Górnictwo ; z. 260)

142/265
Nr opisu: 0000085589
The changes of the petrographic composition in the preparation process of coal.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: Proceedings of the 5th European Coal Conference, Mons - Frameries, Belgium, September 17-19, 2002. Abstracts. Brussels : Geologica Belgica, 2004, s. 118 (Geologica Belgica ; vol. 7, no. 3/4)

143/265
Nr opisu: 0000014263
Weryfikacja map jakości węgla próbkami bruzdowymi.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XXVII Sympozjum, Kraków 21-22 kwietnia 2004. [Kraków] : [Akademia Górniczo-Hutnicza], [2004], s. 155-162

144/265
Nr opisu: 0000008554
Zastosowanie kombinacji programów AutoCAD i Surfer do konstrukcji map górniczo-geologicznych.
[Aut.]: Marek Marcisz, Krystian** Probierz.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2004. Informatyka w przemyśle wydobywczym, Szczyrk, 23-27 lutego 2004. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2004, s. 149-159, bibliogr. 21 poz. (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej ; Seria: Wykłady ; nr 27)

węgiel kamienny ; jakość ; mapa cyfrowa ; mapa izolinii

hard coal ; quality ; digital map ; isolines drawing

145/265
Nr opisu: 0000013836   
Zmiany jakości węgla od złoża do produktu handlowego na przykładzie procesu produkcyjnego KWK Szczygłowice. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marek Marcisz.
Gliwice, 2004, 296 s., bibliogr. 125 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Krystian** Probierz

146/265
Nr opisu: 0000010308
Zmiany składu petrograficznego węgla koksowego w procesie przeróbczym KWK Pniówek (SW część GZW).
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz, Adam Wasilczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 81-95, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1649 Górnictwo ; z. 260)

147/265
Nr opisu: 0000085702
Chemical-mineralogical characterization of rocks from the Folwark deposit in Opole cretaceous trough (Westren part of Upper Silesia, Poland).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Magdalena* Łozińska, M. Kaliski.
-Nauk. Visn. Nacional. Girnicogo Univ. 2003 no. 8, s. 20-29

148/265
Nr opisu: 0000085699
Delegation der schlesischen Technischen Universitat Gliwice in Deutschland.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Bergbau 2003 Jg. 53 H. 1, s. 30-31

149/265
Nr opisu: 0000006327
Monitoring jakości węgla kamiennego od złoża poprzez procesy eksploatacji i przeróbki do produktu handlowego.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Wiesław** Gabzdyl, Marek Marcisz, A. Wasilczyk, Małgorzata Lewandowska, Joanna Komorek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 483 s., bibliogr. 162 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 52)

węgiel kamienny ; wzbogacanie węgla ; jakość węgla kamiennego

hard coal ; coal enrichment ; coal quality

150/265
Nr opisu: 0000085591
Problematyka V Europejskiej Konferencji Węglowej w Mons (Belgia).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska, Marek Marcisz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2003 nr 27, s. 151-153

konferencja międzynarodowa ; sprawozdanie konferencyjne ; geologia

international conference ; conference report ; geology

151/265
Nr opisu: 0000001547
Warunki termiczne masywu skalnego w północno-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego a możliwości generowania węglowodorów.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
-Arch. Mining Sci. 2003 vol. 48 iss. 1, s. 3-35, bibliogr. 19 poz.

paleogeotermia ; materia organiczna ; węglowodór ; Górnośląskie Zagłębie Węglowe

palaeogeothermics ; organic matter ; hydrocarbon ; Upper Silesian Coal Basin

152/265
Nr opisu: 0000016058
Węgiel kamienny w gospodarce Unii Europejskiej.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
W: Seminarium pt. Górnictwo wobec wyzwań Unii Europejskiej. Red.: Jerzy Kicki, Eugeniusz J. Sobczyk. Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2003, s. 15-22, bibliogr. 13 poz. (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej ; Seria: Wykłady ; nr 26)

węgiel kamienny ; Unia Europejska ; produkcja górnicza ; import ; eksport węgla kamiennego ; zużycie ; energia pierwotna

hard coal ; European Union ; mine production ; import ; hard coal exports ; wear ; primary energy

153/265
Nr opisu: 0000006468
Występowanie i rozmieszczenie typów technologicznych węgla, określone na kolejnych etapach rozpoznawania złóż, na przykładzie KWK "Szczygłowice" i KWK "Pniówek" w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz, Marek Marcisz, A. Wasilczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 193-206, 1 tabl., bibliogr. 20 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1599 Górnictwo ; z. 257)

Kopalnia Węgla Kamiennego Pniówek ; Kopalnia Węgla Kamiennego Szczygłowice ; rozpoznawanie złóż ; budowa geologiczna

Pniówek Hard Coal Mine ; Szczygłowice Hard Coal Mine ; deposit recognition ; geological structure

154/265
Nr opisu: 0000006464
Zmiany składu petrograficznego węgla w procesie produkcyjnym KWK "Szczygłowice".
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 35-50, 2 tabl., bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1599 Górnictwo ; z. 257)

Kopalnia Węgla Kamiennego Szczygłowice ; jakość węgla ; skład petrograficzny

Szczygłowice Hard Coal Mine ; coal quality ; petrography composition

155/265
Nr opisu: 0000006465
Zmiany wartości parametrów jakościowych węgla w procesie produkcyjnym KWK "Pniówek" (SW część GZW).
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz, A. Wasilczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 51-64, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1599 Górnictwo ; z. 257)

Kopalnia Węgla Kamiennego Pniówek ; jakość węgla ; skład petrograficzny

Pniówek Hard Coal Mine ; coal quality ; petrography composition

156/265
Nr opisu: 0000018277
Znaczenie węgla kamiennego w gospodarce Niemiec.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
-Biul. Gór. 2003 nr 3/4, s. 23-24

157/265
Nr opisu: 0000041787
Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie szansą dalszego rozwoju czy zagrożeniem?.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2002 nr 26, s. 151

158/265
Nr opisu: 0000040142   
Changes of ASH and sulphur content in coal mine production cycle.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-GeoSci. Eng. 2002 vol. 48 no. 2, s. 57-64, bibliogr. 9 poz.

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; mapa cyfrowa ; cykl produkcyjny ; proces otrzymywania

Upper Silesian Coal Basin ; digital map ; production cycle ; preparation process

159/265
Nr opisu: 0000041786
Geoturystyczne impresje z południowej części Morza Egejskiego.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 2002 nr 26, s. 148-151

160/265
Nr opisu: 0000000818
Inauguracja roku akademickiego 2001/2002 na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Gór. 2002 t. 58 nr 1, s. 48-49

161/265
Nr opisu: 0000085590
Kształcenie studentów specjalności "Geoturystyka" na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Ochrona zabytków górniczych pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym - stan obecny i perspektywy. [Konferencja naukowo-techniczna, Zabrze, 21.06.2002]. [B.m.] : [b.w.], 2002, s. 23-26

162/265
Nr opisu: 0000012877   
Model zmienności jakości surowca do produkcji cementu ze złoża Folwark w kredowej niecce opolskiej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Magdalena* Łozińska.
Gliwice, 2002, 205 s., [4] k. tabl., bibliogr. 115 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Krystian** Probierz

163/265
Nr opisu: 0000040143   
Petrographic composition of coal against the background of paleotemperatures in Sośnica-Knurów fold of NW-part of the Upper Silesian Coal Basin (USCB).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
-GeoSci. Eng. 2002 vol. 48 no. 2, s. 65-72, bibliogr. 9 poz.

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; refleksyjność witrynitu ; paleotemperatura ; petrograficzny skład węgla

Upper Silesian Coal Basin ; vitrinite reflectance ; paleotemperature ; petrographic composition of coal

164/265
Nr opisu: 0000003798
Pozycja i perspektywy węgla w gospodarce krajów Unii Europejskiej.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 49-59, bibligr. 10 poz.

165/265
Nr opisu: 0000003781
Stopień uwęglenia i paleotemperatury warstw siodłowych w rejonie Mikołowa (GZW).
[Aut.]: Małgorzata Lewandowska, Krystian** Probierz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 101-109, bibligr. 6 poz.

166/265
Nr opisu: 0000065376
Współpraca Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z Towarzystwem Tradycji Górniczej Szkoły Inżynierskiej w Eisleben (Saksonia - Anhalt, Niemcy).
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 października 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2002, s. 19-33
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej

167/265
Nr opisu: 0000003707
Zawartość alkaliów w węglu koksowym pokładu 361 KWK "Pniówek" (SW część GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Zając.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 254, s. 157-167, bibliogr. 10 poz.

168/265
Nr opisu: 0000086734
Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie szansą dalszego rozwoju czy zagrożeniem?.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Wykłady inauguracyjne wygłoszone w roku akademickim 2000/2001 w uczelniach akademickich Śląska. Katowice : Akademia Sztuk Pięknych, 2001, s. 107-136

bogactwa naturalne ; surowce mineralne ; oddziaływanie górnicze ; górnictwo

natural resources ; raw materials ; mining impact ; mining industry

169/265
Nr opisu: 0000002302
Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie szansą dalszego rozwoju czy zagrożeniem?. Cz. 1.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 2, s. 53-62

170/265
Nr opisu: 0000002253
Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie szansą dalszego rozwoju czy zagrożeniem?. Cz. 2.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Wiad. Gór. 2001 R. 52 nr 3, s. 99-107, bibliogr. 49 poz.

171/265
Nr opisu: 0000002911
Geologia i atrakcje turystyczne południowej części Morza Egejskiego.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: V Jubileuszowa Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń, 16-19 października 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska.Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2001, s. 13-19, bibliogr. 5 poz.

172/265
Nr opisu: 0000000610
Górnictwo na cenzurowanym.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 170 s., bibliogr. 129 poz.

173/265
Nr opisu: 0000003521
Jakość węgla koksowego w pokładzie 360/1 KWK "Pniówek" (SW część GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Zając.
W: IV Konferencja "Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla", Gliwice, 15-16 listopada 2001. Instytut Geologii Stosowanej. Wydział Gónictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski w Sosnowcu. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, s. 147-155, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1515 Górnictwo ; z. 249)

174/265
Nr opisu: 0000002256
Jubileuszowe uroczystości 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Geol. 2001 R. 49 nr 4, s. 281-284

175/265
Nr opisu: 0000085732
Muzeum Geologii Złóż wystawia zbiory w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Bernard** Drzęźla.
-Z Życia Pol. Śl. 2001/2002 nr 9, s. 47-48, 63

176/265
Nr opisu: 0000002257
Obchody jubileuszu 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Gór. 2001 t. 57 nr 3, s. 37-45

177/265
Nr opisu: 0000002326
Roślinność węglotwórcza karbonu w zbiorach muzeum Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Geol. 2001 R. 49 nr 3, s. 195-196

178/265
Nr opisu: 0000003523
Skład petrograficzny węgli na tle paleotemperatur w strukturach geologicznych NW-części GZW.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
W: IV Konferencja "Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla", Gliwice, 15-16 listopada 2001. Instytut Geologii Stosowanej. Wydział Gónictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski w Sosnowcu. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, s. 123-134, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1515 Górnictwo ; z. 249)

179/265
Nr opisu: 0000101526
Terrestial heat flow and paleotemperatures of rock massiff in the NW - part of the Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
W: Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials, Ostrava, Czech Republic, 15.-17. 2001. Praha : Peres Publishers, 2001, s. 129-136 (Documenta Geonica ; 2001/1)

180/265
Nr opisu: 0000085696
The coal in economy of the European Union Countries in 1990-1998.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz, Krzysztof Labus.
W: Workshop on Clean Coal Use. A reliable option for sustainable energy, Szczyrk, Poland, 24-26 May 2001. Vol. 1. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 57-70

181/265
Nr opisu: 0000012771   
Warunki występowania wód podziemnych, na tle ziemskiego strumienia ciepła, w kopalniach północno-zachodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Małgorzata Lewandowska.
Gliwice, 2001, 147s. [4] k. tabl., bibliogr.119 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Krystian** Probierz

182/265
Nr opisu: 0000003527
Zmiany zawartości popiołu i siarki w węglach z pokładu 415/2 w cyklu produkcyjnym KWK "Szczygłowice".
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: IV Konferencja "Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla", Gliwice, 15-16 listopada 2001. Instytut Geologii Stosowanej. Wydział Gónictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski w Sosnowcu. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, s. 135-145, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1515 Górnictwo ; z. 249)

183/265
Nr opisu: 0000002046
Analiza zmian warunków hydrogeologicznych w likwidowanych kopalniach "Siemianowice" Sp. z o.o. i w Zakładzie Górniczym "Rozalia".
[Aut.]: Krystian** Probierz, Adam Zając.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 6, s. 283-288, bibliogr. 8 poz.

184/265
Nr opisu: 0000005556
Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie - szansa dalszego rozwoju czy zagrożenie?.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Geol. 2000 R. 48 nr 12, s. 1098-1113, bibliogr. 8 poz.

185/265
Nr opisu: 0000086684
Bogactwa mineralne i ich pozyskiwanie szansą dalszego rozwoju czy zagrożeniem?. Wykład inauguracyjny w roku akademickim 2000/2001 w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 9 października 2000 r..
[Aut.]: Krystian** Probierz.
Gliwice : [b.w.], 2000, 52 s., bibliogr. 49 poz.

bogactwa naturalne ; górnictwo ; surowce mineralne ; Politechnika Śląska ; oddziaływanie górnicze

natural resources ; mining industry ; raw materials ; Silesian University of Technology ; mining impact

186/265
Nr opisu: 0000085731
Eksploatacja i zastosowanie surowców skalnych w historii ludzkości - niektóre przykłady.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Z Życia Pol. Śl. 2000/2001 nr 7, s. 33-36

187/265
Nr opisu: 0000085729
Jubileusz 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Z Życia Pol. Śl. 2000/2001 nr 3, s. 13-18

188/265
Nr opisu: 0000004487
Konferencja nt. Górnictwo zrównoważonego rozwoju na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, 30.11.2000.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Geol. 2000 T. 48 nr 6, s. 532

189/265
Nr opisu: 0000004256
Modele zmienności parametrów jakości margli kredowych w złożu Folwark koło Opola.
[Aut.]: Magdalena* Łozińska, Krystian** Probierz.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 319-330, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

190/265
Nr opisu: 0000004260
Próba odtworzenia warunków paleotermicznych NW - części GZW.
[Aut.]: Małgorzata Lewandowska, Krystian** Probierz.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 295-307, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

191/265
Nr opisu: 0000085586
Strefowość mineralizacji wód karbońskich w północno-zachodniej części GZW.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
W: VIII Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Szczyrk, 25-27 października 2000 r. Główny Instytut Górnictwa. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2000, s. 173-182 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 35)

192/265
Nr opisu: 0000004276
Udział węgla w gospodarce krajów Unii Europejskiej.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 121-137, bibliogr. 16 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

193/265
Nr opisu: 0000005626
Uroczystość odnowienia immatrykulacji rocznika 1950/1951 na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Gór. 2000 t. 56 nr 12, s. 33-35

194/265
Nr opisu: 0000002433
Współczesny strumień ciepła i paleotemperatury masywu skalnego NW części GZW.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
W: Geotechnika'2000. IX Międzynarodowe sympozjum organizowane w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii, Gliwice - Ustroń 17-21 października 2000 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2000, s. 389-406, bibliogr. 11 poz.

195/265
Nr opisu: 0000085730
Z historii polskiego górnictwa.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Z Życia Pol. Śl. 2000/2001 nr 3, s. 22-24

196/265
Nr opisu: 0000004252
Zastosowanie kombinacji programów AutoCAD i Surfer do konstrukcji map jakości węgla.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 1: Rozpoznawanie złóż. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 439-450, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

197/265
Nr opisu: 0000085727
Kolokwium naukowo-techniczne z okazji 800-lecia górnictwa i hutnictwa miedziowego w okręgu Mansfeld - Niemcy.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Z Życia Pol. Śl. 1999/2000 nr 7, s. 17-19

198/265
Nr opisu: 0000073071
Optical anisotropy of coal from the Ruda syncline area in the upper Silesian Coal Basin (USCB) and its relation to tectonic setting.
[Aut.]: Rafał Morga, Krystian** Probierz.
-Vest. Cesk. Geol. Ustavu 1999 vol. 74 no. 2, s. 159-162, bibliogr. 22 poz.

Górnośląskie Zagłębie Węglowe ; tektonika ; uwęglenie ; anizotropia optyczna ; dwójodbicie ; indykatrysa

Upper Silesian Coal Basin ; tectonics ; coalification ; optical anisotropy ; bireflectance ; indicatrix

199/265
Nr opisu: 0000085520
Problematyka geologiczno-górnicza antracytowego zagłębia Hon Gai (Wietnam).
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: IV Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 18-22 października 1999. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. [Gliwice] : [Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej], [1999], s. 319-326

200/265
Nr opisu: 0000005205
Współpraca Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej z Wietnamską Narodową Korporacją Węglową.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Gór. 1999 t. 55 nr 9, s. 36-39, bibliogr. 3 poz.

201/265
Nr opisu: 0000007623   
Zróżnicowanie jakości węgla w pokładach 407/1 i 507 niecki bytomskiej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego (GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, J. Mgłosiek.
W: Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla. III Konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Jana Kuhla, Gliwice, 18-19 listopada 1999. Katedra Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Komisja Nauk Geologicznych PAN. Oddział w Katowicach, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski w Sosnowcu. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, s. 99-108, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1436 Górnictwo ; z. 243)

202/265
Nr opisu: 0000085681
Zuskokowanie pokładów 358/1 i 401 w obszarze górniczym KWK "Makoszowy" (Górnośląskie Zagłębie Węglowe).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek Marcisz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 241, s. 201-215, bibliogr. 8 poz.

203/265
Nr opisu: 0000085675
Zuskokowanie wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: IV Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice-Ustroń, 18-22 października 1999. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. [Gliwice] : [Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej], [1999], s. 309-318

204/265
Nr opisu: 0000024314
Barbórka 1997 na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Gór. 1998 t. 54 nr 3, s. 32-33

205/265
Nr opisu: 0000085674
Nowe nabytki Muzeum Geologii Złóż.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Z Życia Pol. Śl. 1998/1999 nr 1, s. 28-29

206/265
Nr opisu: 0000085663
Uwagi do ilościowej i jakościowej weryfikacji bazy zasobowej w kopalniach węgla kamiennego GZW.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: VII Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 7-9 października 1998. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 95-105 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 24)

207/265
Nr opisu: 0000085664
Ziemski strumień ciepła w północno-zachodniej części GZW.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
W: VII Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 7-9 października 1998. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1998, s. 339-352 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 24)

208/265
Nr opisu: 0000085560
II Międzynarodowa Konferencja "Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla".
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Bud. Gór. Tunelowe 1997 R. 3 nr 1, s. 35

209/265
Nr opisu: 0000085561
II Międzynarodowa Konferencja "Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla".
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Gór. 1997 t. 53 nr 2, s. 44

210/265
Nr opisu: 0000026393
Jubileusz prof. dr. hab. inz. Wieslawa Gabzdyla.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Gór. 1997 t. 53 nr 2, s. 39

211/265
Nr opisu: 0000085726
Prof. dr hab. inż. Wiesław Gabzdyl.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Z Życia Pol. Śl. 1997/1998 nr 4, s. 16-17

212/265
Nr opisu: 0000027104
Recenzja. [Aut.]: Krystian** Probierz. -Prz. Gór. 1997 t. 53 nr 12, s. 39-40
[Praca recenzowana]: Geologia i kopaliny Górnego Śląska / [Aut.]: W. Gabzdyl. Gliwice 1997

213/265
Nr opisu: 0000085603
The relationship between bituminous coal quality and tectonic setting of the western part of Upper Silesian Coal Basin (USCB) of Poland.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Rafał Morga.
W: Utilisation of coal for energy. International symposium, Ohrid, Republic of Macedonia, 1997. Association of Power Engineers of Macedonia. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 13-23

214/265
Nr opisu: 0000038152   
Wpływ tektoniki na anizotropię optyczną i jakość węgla w obszarach górniczych kopalń "Sośnica", "Makoszowy", "Bielszowice" i 'Pokój". Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Rafał Morga.
Gliwice, 1997, 133 s., bibliogr. 138 poz. + 9 zał.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Krystian** Probierz

215/265
Nr opisu: 0000085672
Wystawa w Muzeum Geologii Złóż im. Czesława Poborskiego.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Z Życia Pol. Śl. 1997/1998 nr 8, s. 19-20

216/265
Nr opisu: 0000085670
Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Z Życia Pol. Śl. 1997/1998 nr 4, s. 14-15

217/265
Nr opisu: 0000026385
Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla - jubileusz 60-lecia urodzin profesora Wiesława Gabzdyla, Gliwice, 28-29.11.1996.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Prz. Geol. 1997 R. 45 nr 3, s. 238-240

218/265
Nr opisu: 0000035157
Charakterystyka geologiczno-ekologiczna doliny rzeki Dramy (zlewnia górnej Odry).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Małgorzata Lewandowska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 195-208, bibliogr. 6 poz.

219/265
Nr opisu: 0000041835   
Geneza zróżnicowania jakości i przydatności bazy zasobowej węgla warstw porębskich w kopalniach "Moszczenica" i "1 Maja". Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Andrzej* Kubik.
Gliwice, 1996, 159 s., [16] k. tab. + 3 dod.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Krystian** Probierz

220/265
Nr opisu: 0000085609
Geological basis for coal quality in SW part of the Upper Silesian Coal Basin, Poland.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Andrzej* Kubik.
W: The 48th Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology. ICCP, Heerlen, 1996. Abstracts. Geological Survey of the Netherlands. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 32

221/265
Nr opisu: 0000085611
Geological basis for coal quality in SW part of the Upper Silesian Coal Basin, Poland.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Andrzej* Kubik.
-ICCP News 1996 no. 14, s. 23

222/265
Nr opisu: 0000041864
Możliwości wykorzystania wyników badań metrologicznych węgla w geologii, górnictwie i przetwórstwie węgla.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 października 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 33-43 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)

223/265
Nr opisu: 0000041876
O możliwości skażenia triasowych horyzontów wodonośnych wodami rzeki Dramy (NW część GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, M. Lewandowska.
W: VI Konferencja na temat: Problemy geologii w ekologii i górnictwie podziemnym, Ustroń, 9-11 października 1996. Główny Instytut Górnictwa, Komisja Nauk Geologicznych PAN w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1996, s. 247-255, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 13)

224/265
Nr opisu: 0000035815
Rozpoznanie jakości kopaliny w złożu margli kredowych Folwark koło Opola.
[Aut.]: Magdalena* Łozińska, Krystian** Probierz.
W: Metodyka rozpoznawania, dokumentowania złóż kopalin i geologicznej obsługi kopalń. Materiały V seminarium, Trzebieszowice, 29-31 maja 1996. Komisja Zasobów Kopalń, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Geologii Kopalnianej, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut. Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor - Instytut, 1996, s. 97-105, bibliogr. 11 poz. (Górnictwo Odkrywkowe ; R. 38, nr 3 0043-2075)

225/265
Nr opisu: 0000085497
Weryfikacja jakościowa i ilościowa bazy zasobowej węgla kamiennego w GZW koniecznym warunkiem restrukturyzacji górnictwa.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Zagadnienia ekologiczne w geologii i petrologii węgla. II Konferencja, Gliwice, 28-29 listopada 1996. Materiały. Gliwice : Politechnika Śląska, 1996, s. 71-74

226/265
Nr opisu: 0000035167
Z okazji 60 rocznicy urodzin i 35-lecia pracy naukowej prof.zw.dr.hab.inż. Wiesława Gabzdyla.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 5-11

227/265
Nr opisu: 0000035158
Zmienność jakości kopaliny w złożu margli kredowych "Folwark" koło Opola.
[Aut.]: Krystian** Probierz, M. Łozińska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 230, s. 177-194, bibliogr. 11 poz.

228/265
Nr opisu: 0000085485
Anizotropia węgla kamiennego strefy fałdowej NW - części GZW.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Rafał Morga.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XVIII Sympozjum, Kraków, 5-6 kwietnia 1995. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1995, s. 47-52

229/265
Nr opisu: 0000085666
Bituminous coals and anthracites from south-west part of the Upper Silesian Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek** Pozzi, Krystian** Probierz.
W: Mezinarodni vedecka konference poradana k 50. vyroci premisteni VSB-TU do Ostravy. Sbornik referatu. Sekc. 3: Geologie. Red. Zdenek Toman. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 1995, s. 222-228

230/265
Nr opisu: 0000085554
Bituminous coals and anthracites from south-west part of Upper Silesian Coal Basin (Poland).
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek** Pozzi, Krystian** Probierz.
W: Mezinarodni vedecka konference poradana k 50. vyroci premisteni VSB-TU do Ostravy. Sbornik abstraktu. Sekc. 3: Geologie. Red. Zdenek Toman. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 1995, s. 3/30

231/265
Nr opisu: 0000085479
Rank of coal, petrographic composition, chemical and technological properties of seam coals from the Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Bronisława** Hanak, Krystian** Probierz, Andrzej* Kubik.
W: XIII International Congress on Carboniferous-Permian. XIII ICC-P, Kraków, Poland, August 28 - September 2, 1995. Abstracts. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1995, s. 39-40

232/265
Nr opisu: 0000085601
Rank, petrographic composition and chemical-technological properties of seam coals from the Upper Silesian Coal Basin.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Bronisława** Hanak, Krystian** Probierz, Andrzej* Kubik.
W: Proceedings of the XIII International Congress on the Carboniferous and Permian, Kraków, Poland, 28th August - 2nd September, 1995. Pt. 2. Eds: M. Podemski [et al.]. Warszawa : Państwowy Instytut Geologiczny, 1997, s. 319-326 (Prace Państwowego Instytutu Geologicznego ; 157)

233/265
Nr opisu: 0000085552
The mining works and soft waters wells influence on the subsurfaces waters of the eastern border of Upper Silesian Coal Basin area.
[Aut.]: Edward** Cempiel, Andrzej* Makowski, Krystian** Probierz.
W: Mezinarodni vedecka konference poradana k 50. vyroci premisteni VSB-TU do Ostravy. Sbornik abstraktu. Sekc. 3: Geologie. Red. Zdenek Toman. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 1995, s. 3/5

234/265
Nr opisu: 0000085665
The mining works and soft waters wells influence on the subsurfaces waters of the eastern border of Upper Silesian Coal Basin area.
[Aut.]: Edward** Cempiel, Andrzej* Makowski, Krystian** Probierz.
W: Mezinarodni vedecka konference poradana k 50. vyroci premisteni VSB-TU do Ostravy. Sbornik referatu. Sekc. 3: Geologie. Red. Zdenek Toman. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 1995, s. 42-48

235/265
Nr opisu: 0000085556
The occurence of the Poruba beds (Namurian A) in Jastrzębie area, the Upper Silesian Coal Basin of Poland.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Andrzej* Kubik.
W: Mezinarodni vedecka konference poradana k 50. vyroci premisteni VSB-TU do Ostravy. Sbornik abstraktu. Sekc. 3: Geologie. Red. Zdenek Toman. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 1995, s. 3/37

236/265
Nr opisu: 0000085668
The occurence of the Poruba beds (Namurian A) in Jastrzębie area, the Upper Silesian Coal Basin of Poland.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Andrzej* Kubik.
W: Mezinarodni vedecka konference poradana k 50. vyroci premisteni VSB-TU do Ostravy. Sbornik referatu. Sekc. 3: Geologie. Red. Zdenek Toman. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 1995, s. 249-254

237/265
Nr opisu: 0000085470
Jakość węgli pokładów górnośląskiej serii piaskowcowej w centralnej części chwałowickiej (pole Marklowice).
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XVII Sympozjum, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1994, s. 110-113

238/265
Nr opisu: 0000085493
Możliwości petrologii węgla w zachowaniu walorów środowiska degradowanego w procesach przetwórstwa i użytkowania węgla.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XVII Sympozjum, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1994, s. 45-49

239/265
Nr opisu: 0000085469
Niektóre aktualne zagadnienia badawcze petrologii węgla w GZW.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XVII Sympozjum, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1994, s. 105-109

240/265
Nr opisu: 0000085474
Pozycja węgli warstw siodłowych obszaru Jastrzębia w Międzynarodowej Klasyfikacji Węgla w Pokładzie.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek** Pozzi.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XVII Sympozjum, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1994, s. 122-126

241/265
Nr opisu: 0000010590
Zmienność jakości węgla kamiennego w pokładach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Bronisława** Hanak, Krystian** Probierz.
W: VIII Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych w gospodarce krajowej pt. Wpływ jakości węgla na jego racjonalne użytkowanie i ochronę środowiska, Zakopane, 12-14 październik 1994. Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Kraków : Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1994, s. 7-24, bibliogr. 16 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 15 2081-0237)

242/265
Nr opisu: 0000085471
Zmienność jakości węgla pokładów warstw załęskich monokliny Zofiówki.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Joanna Komorek.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XVII Sympozjum, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1994, s. 114-117

243/265
Nr opisu: 0000085468
Zmienność stopnia zuskokowania złoża z głębokością w obszarze kopani "Jastrzębie" (GZW).
[Aut.]: Marek** Pozzi, Krystian** Probierz.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XVII Sympozjum, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1994, s. 101-104

244/265
Nr opisu: 0000085473
Zróżnicowanie chemiczno-petrograficzne węgli pokładów warstw porębskich w obszarach graniczących z zaburzeniem orłowsko-boguszowickim (GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz, Andrzej* Kubik.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XVII Sympozjum, Kraków, 13-14 kwietnia 1994. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1994, s. 118-121

245/265
Nr opisu: 0000085551
Gelogiczno-górnicze i przeróbcze aspekty uzyskiwania węgla jako paliwa ekologicznego.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
W: Dobyvani a uprava polskeho a ceskeho uhli s omezenim negativnich vlivu na zivotni prostredi. Mezinarodni symposium, Ostrava, 1993. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 18-23

246/265
Nr opisu: 0000085465
Geological condition for occurrence of anthracites and anthracite coal in Jastrzębie coal mine.
[Aut.]: Bronisława** Hanak, Marek** Pozzi, Krystian** Probierz.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XVI Sympozjum, Kraków, 30-31 marca 1993. Materiały. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1993, s. 35-41

247/265
Nr opisu: 0000085418
Reflectogram application in determination of reactive intertinite contents.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Bronisława** Hanak, Krystian** Probierz.
W: Structure and properties of coals. International conference, Wrocław, Poland, 17-19 June 1991. Guildford : [b.w.], 1993, s. 23-26 (Fuel ; 3)

248/265
Nr opisu: 0000085416
Thermal methamorphic products of coals from Jastrzębie Region.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
W: Structure and properties of coals. International conference, Wrocław, Poland, 17-19 June 1991. Guildford : [b.w.], 1993, s. 7-9 (Fuel ; 3)

249/265
Nr opisu: 0000085548
Aspects of volcanism in the western part of Upper Silesian Coal Basin (Poland) and its influence on coal.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek** Pozzi, Krystian** Probierz.
W: Coal petrology. XIth International meeting, Prague, September 24-25, 1992. Prague : Institute of Geotechnics, 1992, s. 24-34 (Acta Montana ; Ser. B ; 2 1211-1929)

250/265
Nr opisu: 0000085467
Geological bases for environmental protecion.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
W: Functioning of polish coal-mining under conditions of market economy and ecological restrictions. Concerning aspects of law, economy, technology, ecology and social circumstances. Conference, Gliwice, 26-27 November 1992. Abstracts. Ed. K. Probierz. Faculty of Mining and Geology. Technical University of Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 6

251/265
Nr opisu: 0000085547
Geological setting of bituminous coals and anthracites in Rybnik Coal District (Poland).
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Marek** Pozzi, Krystian** Probierz.
W: Coal, energy and environment. Proceedings international conference, Ostrava - Malenovice, October 12-16, 1992. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 2

252/265
Nr opisu: 0000053164
Geologiczne podstawy ochrony środowiska.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
W: Działalność górnictwa węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej i ograniczeń ekologicznych. (Aspekty prawno-ekonomiczne, technologiczne i społeczne). Konferencja naukowa, Gliwice, 26-27 listopada 1992. Materiały. Pod red. K. Probierza. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 121-126, bibliogr. 6 poz.

253/265
Nr opisu: 0000056155
Minimization of negative environmental impact of mining operations.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
W: Functioning of polish coal-mining under conditions of market economy and ecological restrictions. Concerning aspects of law, economy, technology, ecology and social circumstances. Conference, Gliwice, 26-27 November 1992. Abstracts. Ed. K. Probierz. Faculty of Mining and Geology. Technical University of Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 6

254/265
Nr opisu: 0000053174
Odpady poflotacyjne KWK "Knurów" jako surowiec ceramiczny.
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, L. Łukwiński, Krystian** Probierz.
W: Działalność górnictwa węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej i ograniczeń ekologicznych. (Aspekty prawno-ekonomiczne, technologiczne i społeczne). Konferencja naukowa, Gliwice, 26-27 listopada 1992. Materiały. Pod red. K. Probierza. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 256-260, bibliogr. 3 poz.

255/265
Nr opisu: 0000056259
Próba określenia reaktywnego inertynitu metodami optycznymi.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Bronisława** Hanak, Krystian** Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 107-108

256/265
Nr opisu: 0000056248
Rola badań petrograficznych przy typizacji węgli meta- i semikoksowych.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Andrzej* Kubik.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1992 nr 16, s. 106-107

257/265
Nr opisu: 0000085463
Własności węgli warstw porębskich obszaru KWK "Moszczenica" w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Andrzej* Kubik.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XV Sympozjum, Kraków 8-9 kwietnia 1992. Materiały. Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1992, s. 70-74

258/265
Nr opisu: 0000085464
Zmienność stopnia uwęglenia i składu petrograficznego węgli warstw rudzkich i załęskich niecki chwałowickiej.
[Aut.]: Krystian** Probierz, Rafał Morga.
W: Geologia formacji węglonośnych Polski. XV Sympozjum, Kraków 8-9 kwietnia 1992. Materiały. Instytut Surowców Energetycznych Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny. Oddział Górnośląski im. S. Doktorowicza-Hrebnickiego, Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział Krakowski. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1992, s. 74-79

259/265
Nr opisu: 0000059910
O występowaniu intruzji magmowej w warstwach siodłowych kopalni Sośnica (Górnośląskie Zagłębie Węglowe) i jej wpływie na węgiel pokładu 501/3.
[Aut.]: Tadeusz** Kapuściński, Krystian** Probierz, Ewa Strzałkowska, Andrzej* Kubik, W. Drobiazgiewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 187, s. 97-115, bibliogr. 6 poz.

260/265
Nr opisu: 0000085550
Practical aspect of rank studies in Jastrzebie fold area.
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
W: Sbornik X-Uhelne-petrologicke konference CS petrografu uhli, Ostrava, 1990. [B.m.] : [b.w.], 1990, s. 17-29

261/265
Nr opisu: 0000062470
Przejawy metamorfizmu termalnego w południowej części Rybnickiego Okręgu Węglowego.
[Aut.]: Krystian** Probierz.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1989 nr 14, s. 40

262/265
Nr opisu: 0000061072   
Wpływ metamorfizmu termalnego na stopień uwęglenia i skład petrograficzny pokładów węgla w obszarze Jastrzębia (GZW).
[Aut.]: Krystian** Probierz.
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1989, 125 s., 5 tabl., bibliogr. 67 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 987 Górnictwo ; z. 176)

263/265
Nr opisu: 0000064784
Inwersja stopnia uwęglenia w profilu warstw siodłowych Kopalni "Moszczenica" (ROW).
[Aut.]: Wiesław** Gabzdyl, Krystian** Probierz.
W: II Konferencja nt.: Postęp naukowy i techniczny w geologii górniczej węgla kamiennego. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1988, s. 415-425, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 960 Górnictwo ; z. 172)

264/265
Nr opisu: 0000064119
Występowanie skał intruzywnych w stropie pokładu 403/4 w kopalni "Morcinek".
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek** Pozzi, K. Płachecki, P. Kucia.
-Prz. Gór. 1988 T. 44 nr 6, s. 7-10, bibliogr. 3 poz.

265/265
Nr opisu: 0000064433
Zmiany stopnia uwęglenia materii organicznej rozproszonej i skoncentrowanej w warstwach siodłowych kop. "Moszczenica".
[Aut.]: Krystian** Probierz, Marek** Pozzi.
-Pr. Komis. Nauk. PAN Katow. 1988 z. 13, s. 253-254

stosując format:
Nowe wyszukiwanie