Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POMYKOŁ MACIEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000135201   
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi pomiarowych i obliczeniowych do oceny zmian rzeźby terenu spowodowanych działalnością górniczą.
[Aut.]: Aleksandra Mierzejowska, Maciej Pomykoł, Witold Karol Nocoń, M. Menendez, D. Parzych, M. Kulas, P. Trojok, J. Kapuściok, Ł. Wysocki, Jakub Copik.
-PM News 2020 wyd. 23, s. 16

narzędzie pomiarowe ; rzeźba terenu ; działalność górnicza

measuring instrument ; terrain relief ; mining activity

2/19
Nr opisu: 0000129565   
Calibration of raster image using GIS class software - accuracy analysis.
[Aut.]: Aleksandra Mierzejowska, Maciej Pomykoł.
W: Mining of Sustainable Development, 28 November 2018, Gliwice, Poland [online]. Eds. Iwona Jonczy, Joanna Komorek. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 012033 s. 1-9, bibliogr. 20 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 261 1755-1315). Punktacja MNiSW 20.000

3/19
Nr opisu: 0000126960   
Algorithm of transformation between the local system Borowa Góra and the state system PL-2000 on the example of PG Silesia.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Marian Poniewiera, Maciej Pomykoł.
W: Mining - prospects and threats. Coal - cheap, clean energy and workplaces, 8-10 May 2018, Rybnik, Poland [online]. Bristol : Institute of Physics, 2018, (plik pdf) art. 012014 s. 1-10, bibliogr. 10 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 198 1755-1315). Punktacja MNiSW 15.000

4/19
Nr opisu: 0000127399
Analiza dokładności kalibracji obrazu rastrowego na potrzeby systemów informacji geograficznej.
[Aut.]: Aleksandra Mierzejowska, Maciej Pomykoł.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2018. Konferencja naukowa, Gliwice, 28 listopada 2018. Informator konferencyjny. Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne Jan Gębka, Dariusz Gębka, 2018, s. 67

System Informacji Geograficznej ; kalibracja mapy ; błąd kalibracji ; metoda transformacji

Geographic Information System ; map calibration ; calibration error ; transformation method

5/19
Nr opisu: 0000086281
Przemieszczenia pionowe punktów zlokalizowanych pod postępującym frontem ścianowym.
[Aut.]: Maciej Pomykoł.
W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Brenna, 12-14 czerwca 2013. Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Miernictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. Gliwice : [b.w.], 2013, s. 443-451, bibliogr. 4 poz.

przemieszczenie pionowe ; front ścianowy ; eksploatacja górnicza

vertical displacement ; longwall front ; mining exploitation

6/19
Nr opisu: 0000087445   
Przemieszczenia pionowe punktów zlokalizowanych pod postępującym frontem ścianowym.
[Aut.]: Maciej Pomykoł.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 8, s. 170-175, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wpływ eksploatacji górniczej ; górotwór ; deformacja górotworu ; ochrona terenu górniczego

impact of mining ; rock mass ; rock mass deformation ; mining area protection

7/19
Nr opisu: 0000073398   
Wpływ projektowanych robót górniczych na zmiany stosunków wodnych w południowo-zachodniej części obszaru górniczego PG "Silesia" z koncepcją renaturalizacji terenu górniczego.
[Aut.]: Ryszard Mielimąka, Maciej Pomykoł, Edward** Cempiel, Marek** Pozzi.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 8, s. 37-43, bibliogr. 8 poz.
Referat wygłoszony na: Ochrona środowiska na terenach górniczych. IX Konferencja naukowo-techniczna, Brenna, 20-22 czerwca 2010. Punktacja MNiSW 7.000

szkody górnicze ; morfologia terenu ; teren górniczy ; rewitalizacja

mining damage ; land morphology ; mining area ; revitalization

8/19
Nr opisu: 0000049336
Analiza dokładności wyznaczenia różnic wysokości przy zastosowaniu elektronicznych technik pomiarowych.
[Aut.]: Maciej Pomykoł, Jolanta** Kowalska-Kwiatek, Aleksandra Mierzejowska.
-Gór. i Geol. 2009 t. 4 z. 2b, s. 145-154, bibliogr. 6 poz.

pomiar geodezyjny ; pomiar wysokości ; elektroniczna technika pomiarowa ; obserwacje geodezyjne

geodetic measurement ; height measurement ; electronic measuring technique ; geodesic observations

9/19
Nr opisu: 0000052016
Numeryczne projektowanie w geodezji górniczej.
[Aut.]: Maciej Pomykoł, Marian Poniewiera.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 173 s., bibliogr. 42 poz.

geodezja górnicza ; miernictwo górnicze ; analiza numeryczna ; mapa geologiczna ; dokumentacja mierniczo-geologiczna

mine surveying ; numerical analysis ; geological map ; surveying-geological documentation

10/19
Nr opisu: 0000042776
Dokładność wyznaczenia parametrów charakteryzujących nieustalone niecki obniżeniowe.
[Aut.]: Jolanta** Kowalska-Kwiatek, Aleksandra Mierzejowska, Maciej Pomykoł.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2008. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 127-134, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1798 Górnictwo ; z. 286)

niecka obniżeniowa ; teoria Knothego ; deformacja górotworu ; Kopalnia Węgla Kamiennego Dębieńsko

subsidence trough ; Knothe's theory ; rock mass deformation ; Dębieńsko Hard Coal Mine

11/19
Nr opisu: 0000065858
Nieustalone obniżenia terenu górniczego w świetle teorii i obserwacji.
[Aut.]: Jolanta** Kowalska-Kwiatek, Maciej Pomykoł.
W: Moderni matematicke metody v inzenyrstvi. Sbornik z 16. seminare, Dolni Lomna, 4.6-6.6.2007. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. Katedra Matematiky a Deskriptivni Geometrie, Jednota Ceskych Matematiku a Fyziku. Pobocka Ostrava. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2007, s. 160-164, bibliogr. 8 poz.

12/19
Nr opisu: 0000030158
Ocena dokładności pomiaru współrzędnych przy wykorzystaniu techniki GPS.
[Aut.]: Maciej Pomykoł, K. Osojca.
W: IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, 20-22 czerwca 2007. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 365-376, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1752 Górnictwo ; z. 278)

GPS ; pomiar geodezyjny ; metody pomiaru ; pomiar RTK

GPS ; geodetic measurement ; measuring methods ; RTK measurement

13/19
Nr opisu: 0000079719
Sposób opisu deformacji niepełnych niecek obniżeniowych.
[Aut.]: Maciej Pomykoł, Marian Poniewiera, Jolanta* Kowalska.
W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi. VIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 15-17 czerwca 2005 r. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Kwiatka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2005, s. 448-453, bibliogr. 5 poz.

deformacja terenu górniczego ; niecka obniżeniowa ; obserwacje geodezyjne ; prognozowanie deformacji

mining surface deformation ; subsidence trough ; geodesic observations ; deformation prediction

14/19
Nr opisu: 0000013208   
Sposób opisu deformacji niepełnych niecek obniżeniowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Maciej Pomykoł.
Gliwice, 2003, 159 s., bibliogr. 112 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Jan** Białek

deformacja górnicza ; deformacja górotworu ; deformacja terenu ; eksploatacja górnicza ; górnictwo ; górotwór ; szkody górnicze

mining deformation ; rock mass deformation ; area deformation ; mining ; rock mass ; mining damage

15/19
Nr opisu: 0000006515
Transformacja map numerycznych między różnymi układami współrzędnych.
[Aut.]: M. Poniewiera, Maciej Pomykoł, A. Poniewiera.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 259-267, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1600 Górnictwo ; z. 258)

mapa numeryczna ; kartografia ; AutoCAD

digital map ; cartography ; AutoCAD

16/19
Nr opisu: 0000006497
Zastosowanie funkcji liniowej do opisu deformacji stropu w rejonie krawędzi eksploatacji dla potrzeb prognozowania deformacji terenu górniczego.
[Aut.]: Jan** Białek, Maciej Pomykoł.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 33-44, bibliogr. 20 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1600 Górnictwo ; z. 258)

deformacja terenu górniczego ; obniżenie stropu ; funkcja liniowa

mining surface deformation ; roof subsidence ; linear function

17/19
Nr opisu: 0000007242
Kategorie deformacji terenu górniczego a średni koszt remontów budynków jednorodzinnych.
[Aut.]: D. Kwiecień, Maciej Pomykoł.
W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Szczyrk, 29.09-1.10.1999 r.. Materiały konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Główny Instytut Górnictwa [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 114-121, bibliogr. 8 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 30)

18/19
Nr opisu: 0000007629
Próba opisu wpływu eksploatacji górniczej na terenie ROW-u na sieć niwelacji precyzyjnej "Gigant".
[Aut.]: Maciej Pomykoł, D. Kwiecień.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 239, s. 175-185, bibliogr. 6 poz.

19/19
Nr opisu: 0000025864
Możliwości dozowania kamienia do podsadzki hydraulicznej przy zachowaniu wymogów ochrony powierzchni.
[Aut.]: Wojciech* Babczyński, E. Małobęcki, Maciej Pomykoł.
W: Geotechnika'98. VIII Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 18-21 październik 1998 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1 - polska. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 15-25, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie