Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POLOUCEK STANISLAV
Liczba odnalezionych rekordów: 29Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/29
Nr opisu: 0000099551
Bankovnictvi.
[Aut.]: Stanislav Poloucek, J. Frait, I. Skaunic, D. Stavarek, P. Vodova. Wyd. 2.
Praha : C. H. Beck, 2013, 480 s.
(Beckovy ekonomicke ucebnice ; )

2/29
Nr opisu: 0000099550
Lender of last resort and too-big-to-fail hypothesis.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
W: Proceedings of the 14th International Conference on Finance and Banking, Ostrava, Czech Republic, 16-17 October 2013. Ed. by Daniel Stavarek, Pavla Vodova. Silesian University in Opava. School of Business Administration in Karvina. Karvina : Silesian University, 2014, s. 314-322, bibliogr.

zbyt duży by upaść ; pożyczkodawcy ostatniej instancji ; ryzyko moralne ; konglomerat finansowy ; kod restrukturyzacji JEL

too-big-to-fail ; lender of las resort ; moral hazard ; financial conglomerate ; restructuring JEL code

3/29
Nr opisu: 0000083165
Could more care reactivate the market economy?.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
W: Creating a caring economics after the global economic financial crisis: theory, research and practice. 7th International Symposium on Business Administration, Canakkale, Turkey, 11-12 May 2012. Proceedings book. Ed. by N. Yelkikalan, U. Eroglu, G. Erkan. Canakkale : Canakkale Onsekiz Mart University, 2012, s. 194-198

4/29
Nr opisu: 0000083150
Integration of financial markets in the European Union. Regulation and supervision framework.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
W: Financial integration in the European Union. Ed. by R. Matousek, D. Stavarek. London : Routledge, 2012, s. 63-73, bibliogr. 14 poz.

5/29
Nr opisu: 0000083162
Structure of credits during the recent economic (financial) crisis.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
W: Proceedings of the 13th International Conference on Finance and Banking, Ostrava, Czech Republic, 12-13 October 2011. Ed. by D. Stavarek, P. Vodova. Karvina : Silesian University. School of Business Administration, 2012, s. 289-294, bibliogr. 9 poz.

kryzys finansowy ; stabilność ; kredyt ; kraj UE

financial crisis ; stability ; credit ; EU country

6/29
Nr opisu: 0000086228
Fact and values. (Five perspectives on economic crisis). Ed. M. Storoska.
[Aut.]: M. Pribula, M. Sikula, M. Zak, Stanislav Poloucek, J. Veber.
Presov : College of International Business ISM Slovakia, 2011, 174 s.

7/29
Nr opisu: 0000083148   
Lessons learned from the financial crisis. Proceedings of 13th International Conference on Finance and Banking, Ostrava, Czech Republic, 12-13 October 2011. Ed. by S. Poloucek, D. Stavarek.
Karvina : Silesian University. School of Business Administration, 2011

8/29
Nr opisu: 0000083138
Akcie na jmeno a na dorucitele: vyhody a nevyhody.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
-Bankovnictvi 2010 R. 17 c. 6/7, s. 28

9/29
Nr opisu: 0000083141
Co to je znalostni ekonomika a jak funguje?. [Aut.]: Stanislav Poloucek. -Ekon. Casopis 2010 R. 58 c. 9, s. 972-977
[Praca recenzowana]: Podniky - univerzity - samosprava (regiony) / V. Kuzmisinova. Kosice 2009

10/29
Nr opisu: 0000083140
Credit behaviour of banks in the European Union in the wake of global economic crisis.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
W: International Conference on Eurasian Economies 2010, Istanbul, Turkey, 4-5 November 2010. Istanbul : Beykent University, 2010, s. 98-105

11/29
Nr opisu: 0000083124
Financial crisis - is there a different approach in the U.S.A. and Europe?.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
W: Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking, Ostravice, Czech Republic, 28-29 October 2009. Ed. by D. Stavarek, P. Vodova. Silesian University in Opava. School of Business Administration in Karvina. Karvina : Silesian University, 2010, s. 163-168

kryzys finansowy ; ryzyko moralne ; organizacja instytucjonalna

financial crisis ; moral hazard ; institutional organization

12/29
Nr opisu: 0000083129
Penize, banky, financne trhy.
[Aut.]: Stanislav Poloucek, [et al.].
Bratislava : Iura Edition, 2010, 476 s.

13/29
Nr opisu: 0000083137
Procyklicka nebo proticyklicka regulce?.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
W: FOR FIN 20010. Medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 10. - 11. jun 2010. Elektronicky zbornik vedeckych prac. [Dokument elektroniczny]. Narodnohospodarska Fakulta. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Bratislava : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 16 poz.

14/29
Nr opisu: 0000083128
Regulace a dohled. (Jake zmeny vyvolala financni krize?).
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
W: Skutocnost' a hodnoty (pat' pohl'adov na ekonomicku krizu). Ed. M. Pribula. Presov : Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia, 2010, s. 66-105

15/29
Nr opisu: 0000083121
Cile bankovnich akvizic a moznost jejich predvidani. [Aut.]: Stanislav Poloucek, M. Badik. -Polit. Ekonom. 2009 c. 5, s. 716-720
[Praca recenzowana]: Application of quantitative techniques for the prediction of bank acquisition targets / F. Pasioras, S. Tamnna, C. Zopounidis. Singapore 2005

16/29
Nr opisu: 0000086220
Financial crisis - is there a different approach in the U.S.A. and Europe?.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
W: Structural and regional impacts of financial crises. Proceedings of the 12th International Conference on Finance and Banking, Ostravice, Czech Republic, 28-29 October 2009. Ed. by S. Poloucek, D. Stavarek. Silesian University in Opava. School of Business Administration in Karvina. Karvina : Silesian University, 2009, s. 455-463

17/29
Nr opisu: 0000083126
Manazerske finance ucebnicove. [Aut.]: Stanislav Poloucek. -Polit. Ekonom. 2009 c. 2, s. 283-287
[Praca recenzowana]: Manazerske finance / E. Kislingerova [et al.]. Praha 2007

18/29
Nr opisu: 0000083118
Monitorovani operacniho rizika.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
W: Podnikanie, inovacie, spolocnost. No. 2. Ed. Marek Pribula. Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia v Presove. Presov : Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia, 2009, s. 69-78, bibliogr. 16 poz.

ryzyko operacyjne ; informacja ; przetwarzanie danych ; baza danych ; Basel II

operational risk ; information ; data processing ; database ; Basel II

19/29
Nr opisu: 0000083122
Penize, banky, financni trhy.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
Praha : C. H. Beck, 2009, 415 s.

20/29
Nr opisu: 0000083116
Penize, banky, financni trhy. Studijni opora pro kombinovanou formu studia. Stanislav Poloucek.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
Havirov : Vysoka Skola Socialne-Spravni. Institut Celozivotniho Vzdelavani, 2009, 210 s.

21/29
Nr opisu: 0000085785
Regulace a dohled: vyzaduje financni krize zmeny?.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
W: Mena, bankovnictvo a financne trhy. Medzinarodna vedecka konferencia, Smolenice, 22.- 23. oktober 2009. Elektronicky zbornik vedeckych prac. [Dokument elektroniczny]. Narodnohospodarska Fakulta. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Bratislava : [b.w.], 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-12, bibliogr. 12 poz.

22/29
Nr opisu: 0000083125   
Structural and regional impacts of financial crises. Proceedings of 12th International Conference on Finance and Banking, Ostravice, Czech Republic 28-29 October 2009. Ed. by S. Poloucek, D. Stavarek.
Karvina : Silesian University, 2009

23/29
Nr opisu: 0000085788
Banks and Bank Systems. Vol. 3, iss. 2 special iss. on Financial integration of the EU new member states with Eurozone. Ed. by Stanislav Poloucek, Daniel Stavarek.
Sumy : Business Perspectives, 2008

24/29
Nr opisu: 0000083113
Competition in banking (Panzar-Rose H-statistics, Poland, Czech Republic, Slovakia).
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
W: Finanse wobec sfery realnej gospodarki. Pod red. K. Znanieckiej i T. Zielińskiego. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2008, s. 189-197, bibliogr.

25/29
Nr opisu: 0000083114
Consequences of the European monetary integration on financial systems. Ed. by Daniel Stavarek, Stanislav Poloucek.
Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2008

26/29
Nr opisu: 0000083110
Financni rizika podnikani. Vysoka Skola Podnikani. Business School Ostrava.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
Ostrava : Vysoka Skola Podnikani, 2008, 123 s., bibliogr. 32 poz.

27/29
Nr opisu: 0000081445
Managerial finance according to a textbook.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
-Prague Econ. Pap. 2008 vol. 17 nr 4, s. 377-381, bibliogr. 7 poz.

28/29
Nr opisu: 0000083111
Managerial finance according to a textbook Review. [Aut.]: Stanislav Poloucek. -Prague Econ. Pap. 2008 vol. 17 nr 4, s. 377-381
[Praca recenzowana]: Managerial finance / E. Kislingerova [et al.]. Prague 2007

29/29
Nr opisu: 0000083112
Securitizace jako nastroj rizeni rizik.
[Aut.]: Stanislav Poloucek.
W: Inovacie, podnikanie, spolocnost. [Zbornik prospevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie Podnikanie a inovacie podnikatelskych aktivit III]. Ed. M. Pribula. Presov : Vysoka Skola Medzinarodneho Podnikania ISM Slovakia, 2008, s. 81-88, bibliogr. 11 poz.

zabezpieczenie ; reasekuracja ; hipoteka ; bank ; obligacja

securing ; reinsurance ; mortgage ; bank ; bond

stosując format:
Nowe wyszukiwanie