Wynik wyszukiwania
Zapytanie: POLEWCZYK ANDRZEJ
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/19
Nr opisu: 0000111323   
Między Tomaszem z Akwinu a E. Durkheimem. Metoda etyki Tadeusza Ślipki.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 397-406, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

etyka ; socjologia ; metodologia ; odpowiedzialność ; akt ludzki

ethics ; sociology ; methodology ; responsibility ; human act

2/19
Nr opisu: 0000120062
Między Tomaszem z Akwinu a E. Durkheimem. Metoda etyki Tadeusza Ślipki.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 września 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2016, s. 99

etyka ; socjologia ; metodologia ; akt ludzki ; odpowiedzialność

ethics ; sociology ; methodology ; human act ; responsibility

3/19
Nr opisu: 0000068183
Bunt - paradygmant i struktura.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki. Kraków : Homini, 2011, s. 185-192

bunt ; filozofia buntu

rebellion ; philosophy of rebellion

4/19
Nr opisu: 0000075999
Społeczna rola inteligencji jako autorytetu.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Inteligent i obywatel. Pod red. Piotra Weryńskiego, Karoliny Rąb, Aldony Musiał. Kraków : Wydaw. Homini, 2009, s. 112-122

inteligencja ; społeczeństwo ; autorytet

intelligence ; society ; authority

5/19
Nr opisu: 0000068281
J. Bocheńskiego koncepcja patriotyzmu.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Społeczności lokalne na pograniczu. Praca zbiorowa. Pod red. Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba, Iwony Sobieraj. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 57-64 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 170)

patriotyzm ; Bocheński Józef Maria

patriotism ; Bocheński Józef Maria

6/19
Nr opisu: 0000028764
Społeczeństwo - system - wiedza. P. Drucker i J. Bocheński.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 72-78

Drucker Peter Ferdinand ; Bocheński Józef Maria ; społeczeństwo ; przedsiębiorstwo przemysłowe

Drucker Peter Ferdinand ; Bocheński Józef Maria ; society ; industrial enterprise

7/19
Nr opisu: 0000073467
Mapowanie wiedzy.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Uwarunkowania organizacyjne i psychologiczne intermentoringu dla utrzymania osób 50+ na rynku pracy. Raport z badań. Oprac. zespół socjologów z Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej pod kierunkiem Jana Misztala i Jana Roga oraz zespół psychologów Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków koordynowany przez Bożenę Boruta-Gojny. Żory : OLDPRINT, 2006, s. 73-77

mapowanie wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; kompetencje

knowledge mapping ; knowledge management ; competences

8/19
Nr opisu: 0000028749
Narzędzia analityczne wspomagające metody badania struktur organizacyjnych.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 176-181

struktura organizacyjna ; teoria organizacji

organizational structure ; organization theory

9/19
Nr opisu: 0000015736
Dwie antropologie - dwie kultury.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 126-131

antropologia kultury ; kultura

culture anthropology ; culture

10/19
Nr opisu: 0000013717
Rola pojęcia aktu ludzkiego dla rozumienia ludzkiego zachowania.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 26, s. 37-57, bibliogr. 29 poz.

11/19
Nr opisu: 0000028786
Struktury formalne jako utopie.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Organizacje jako utopie. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2004, s. 35-54

struktura formalna ; autorytet ; zarządzanie

formal structure ; authority ; management

12/19
Nr opisu: 0000028736
Zagrożenia podmiotowości nauki.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Podmiotowość nauki. Red.: Jacek Rąb, Jerzy Broda, Aldona Musiał. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2002, s. 69-96

autorytet ; nauka ; podmiotowość nauki

authority ; science ; subjectivity of knowledge

13/19
Nr opisu: 0000073043
O nauce i pewnym typie naukowości.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
-Zarz. Wiedzą 2001 nr 1, s. 144-158

wiedza ; nauka ; teoria komunikacji

knowledge ; science ; communication theory

14/19
Nr opisu: 0000001055
Podstawy metodologii nauk.
[Aut.]: Jerzy** Broda, Andrzej Polewczyk, Jacek** Rąb.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2001, 169 s., bibliogr. 75 poz.

15/19
Nr opisu: 0000076024
Pojęcie "relacji" jako podstawa analizy zagadnienia pracy.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Rozważania wokół pracy. Red.: Jacek Rąb, Jerzy Musiał, Aldona Musiał. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2001, s. 149-162

praca ; relacje

job ; relations

16/19
Nr opisu: 0000003350
Znacznie świadomości metodologicznej dla pracy naukowej.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2001 z. 6, s. 71-82

17/19
Nr opisu: 0000076132
Autorytet a uniwersytet.
[Aut.]: Andrzej Polewczyk.
W: Uniwersytet i okolice. Red.: Jacek Rąb, Jerzy Broda, Aldona Musiał. Katowice : Wydaw. Naukowo-Techniczne EcoEdycja, 2000, s. 41-47

uczelnia wyższa ; autorytet

high school ; authority

18/19
Nr opisu: 0000033562   
Wstęp do metodologii nauk.
[Aut.]: Jacek** Rąb, Andrzej Polewczyk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, 104 s.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1899 0434-0825)

19/19
Nr opisu: 0000054476
Wybór tekstów źródłowych z filozofii i socjologii. Cz. 1: Współczesna filozofia człowieka. Cz. 2: Współczesna socjologia.
[Aut.]: Jerzy** Broda, Wacław** Pluskiewicz, Andrzej Polewczyk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, 2 cz.: (126; 111 s.), bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1717 0434-0825)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie