Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PITUŁA BEATA
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/21
Nr opisu: 0000134985   
Academic teachers' self-evaluation of English language competences and teaching methodology.
[Aut.]: Beata Pituła, Grzegorz Wlaźlak.
-New Educ. Rev. 2020 vol. 59 no. 1, 35-46, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

nauczyciel akademicki ; samoocena ; kompetencje nauczycielskie ; kompetencje językowe

academic teacher ; self-assessment ; teaching competence ; language competence

2/21
Nr opisu: 0000138352
Implikacje pandemii dla nauczycielskich kompetencji.
[Aut.]: Beata Pituła, Grzegorz Wlaźlak.
W: Wyzwania XXI wieku dla edukacji szkolnej. Red. nauk. Jolanta Szada-Borzyszkowska, Marianna Styczyńska. Siedlce : Instytut Kultury Regionalnej i Badań Literackich im. Franciszka Karpińskiego, 2020, s. 39-48, bibliogr. 14 poz.

nauczyciel ; kompetencje zawodowe ; pandemia

teacher ; professional competences ; pandemic

3/21
Nr opisu: 0000138620
Introduction.
[Aut.]: Anna Waligóra, Beata Pituła.
W: Modern aspects of teaching at technical university. Ed. by Beata Pituła, Anna Waligóra. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 5-10

4/21
Nr opisu: 0000138562
Modern aspects of teaching at technical university. Ed. by Beata Pituła, Anna Waligóra.
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, 167 s.. Punktacja MNiSW 80.000

Politechnika Śląska ; nauczanie

Silesian University of Technology ; teaching

5/21
Nr opisu: 0000138147
Pożądane wartości cech nauczyciela w komunikowaniu się z uczniem.
[Aut.]: Beata Pituła.
W: Między lingwistyką a pedagogiką. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 33-47

6/21
Nr opisu: 0000138569
The method of design thinking and learning-by-doing in educating university. Academic staff and students.
[Aut.]: Anna Waligóra, Beata Pituła.
W: Modern aspects of teaching at technical university. Ed. by Beata Pituła, Anna Waligóra. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 73-89, bibliogr. 50 poz.

myślenie projektowe ; kadra naukowa ; studenci

Design Thinking ; scientific staff ; students

7/21
Nr opisu: 0000130179   
Forecasting and prognosing in education.
[Aut.]: Beata Pituła, Barbara Grzyb.
-Diagn. porad. pomáhajících profesích 2019 vol. 3 iss. 1, s. 37-51, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

prognozowanie ; edukacja ; model prognostyczny

forecasting ; education ; forecasting model ; prognostic forms ; prognostic process

8/21
Nr opisu: 0000131458
Kompetencje, role i zadania nauczyciela szkoły podstawowej ogólnodostępnej w odniesieniu do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
[Aut.]: Beata Pituła, Anna Waligóra.
W: Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne. Monografia zbiorowa. Pod red. Beaty Pituły, Jerzego Wolnego. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019, s. 63-82 (Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 3). Punktacja MNiSW 20.000

9/21
Nr opisu: 0000129217
Multidisciplinary perspectives on "Industry 4.0" in Central and Eastern Europe - Poland.
[Aut.]: Małgorzata Dobrowolska, M. Jachimowski, R. Janikowski, Andrzej Kiepas, Aleksandra Kuzior, Paulina Kuzior, E. Okoń-Horodyńska, Beata Pituła, T. Sierotowicz, Wojciech Sitek, Anna Timofiejczuk, R. Wisła.
W: Industrie 4.0 zwischen Idee und Realität: Ein Ländervergleich. Hrsg. Gerhard Banse, Julia Thelen, Stephan Lingner. Berlin : trafo Wissenschaftsverlag, 2019, 221-269, bibliogr. (Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften ; Bd. 54). Punktacja MNiSW 5.000

10/21
Nr opisu: 0000130700   
Neuroterapia w praktyce.
[Aut.]: P. Bernaś, K. Hanzlik, B. Kopeć, A. Marcinek, J. Piecyk, A. Rak, Beata Pituła, Marek Kciuk, Paweł Wawrzała.
-PM News 2019 wyd. 19, s. 26

neuroterapia ; neurofeedback

neurotherapy ; neurofeedback

11/21
Nr opisu: 0000137476   
Prospects of professional development of teachers in light of current changes in the education system.
[Aut.]: Beata Pituła, Barbara Grzyb.
-Prz. Pedagog. 2019 nr 2, s. 121-133, bibliogr. 43 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

nauczyciel ; rozwój zawodowy

teacher ; professional development

12/21
Nr opisu: 0000131459
Specjalne potrzeby edukacyjne. Identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne. Pod red. Beaty Pituły, Jerzego Wolnego.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019, 256 s.
(Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 3). Punktacja MNiSW 80.000

edukacja włączająca ; uczeń ; specjalne potrzeby edukacyjne ; kształcenie ; integracja

inclusion education ; pupil ; special educational needs ; education ; integration

13/21
Nr opisu: 0000134724   
Unifikacja działań terapeutycznych na przykładzie innowacji pedagogicznej "Razem można więcej. Pomagam sobie samemu" - próba konceptualizacji sprzęgania metod terapeutycznych w aspekcie pracy z uczniem autystycznym.
[Aut.]: Monika* Morgała, Barbara Grzyb, Beata Pituła.
-Stud. Warmińskie 2019 vol. 56, s. 307-327, bibliogr.. Punktacja MNiSW 40.000

autyzm ; niepełnosprawność ; innowacja pedagogiczna ; biblioterapia ; Sherborne Weronika

autism ; disability ; pedagogical innovation ; bibliotherapy ; Sherborne Weronika

14/21
Nr opisu: 0000131741
Wybrane uwarunkowania umiejętności innowacyjnych nauczycieli przedmiotów artystycznych.
[Aut.]: Beata Pituła, W. A. Sacher.
W: Innowacyjność w praktyce pedagogicznej. T. 2, Refleksje pedagogiczne w teorii i praktyce. Pod red. Urszula Szuścik, Renata Raszka. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2019, s. 51-62, bibliogr. 30 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3802 0208-6336). Punktacja MNiSW 20.000

innowacje pedagogiczne ; nauczyciel ; edukacja artystyczna

pedagogical innovation ; teacher ; art education

15/21
Nr opisu: 0000126308   
Technology, media, acoustic environment - unconscious deprivation of cultural needs.
[Aut.]: Beata Pituła, W. A. Sacher.
-J. Hum. Dignity Wellbeing 2018 no. 1, s. 13-24, bibliogr. 13 poz.
Tytuł numeru: Man in Contemporary Culture and Education. Punktacja MNiSW 1.000

środowisko akustyczne ; potrzeby kulturowe ; media i technologie cyfrowe ; pozbawienie potrzeb

acoustic environment ; cultural needs ; media and digital technologies ; deprivation of needs

16/21
Nr opisu: 0000120782   
Kooperacja, współpraca i przyjaźń w gronie pedagogicznym w opinii aktywnych zawodowo nauczycieli.
[Aut.]: Beata Pituła, Anna Waligóra.
-Humanum 2017 vol. 25 nr 2, s. 183-190, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

współpraca ; przyjaźń ; nauczyciel ; relacje

cooperation ; friendship ; teacher ; relations

17/21
Nr opisu: 0000114305
Professional development according to teachers' opinions. Towards professionalism - research report.
[Aut.]: Beata Pituła, Anna Waligóra-Huk.
W: Proceedings of the 6th International Adult Education Conference. Vzdělávání dospělých 2016 - východiska a inspirace pro teorii a praxi. Adult Education 2016 - bases and inspiration for theory and practice, Prague, Czech Republic, 13-14th December 2016. Ed. Jaroslav Veteska. Prague : Ceska andragogicka spolecnost, 2017, s. 223-231, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

18/21
Nr opisu: 0000118148   
An image of a human promoted by the media vs. eating disorders among children and youth.
[Aut.]: Beata Pituła, K. Morkisz.
-Acta Salus Vitae 2016 vol. 4 no. 2, s. 8-16, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zaburzenia odżywiania ; media ; edukacja zdrowotna

eating disorders ; media ; health education

19/21
Nr opisu: 0000114425   
Nauczyciel wobec problemu ubóstwa.
[Aut.]: Beata Pituła, Anna Waligóra-Huk.
-Społ. Eduk. 2016 nr 20, s. 179-184, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

szkoła ; nauczyciel ; dzieci ; ubóstwo ; ubóstwo dzieci

school ; teacher ; children ; poverty ; children poverty

20/21
Nr opisu: 0000114426   
Zadania nauczyciela w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego w odniesieniu do profilaktyki bezrobocia.
[Aut.]: Beata Pituła, Anna Waligóra-Huk.
-Społ. Eduk. 2016 nr 21, s. 217-225, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

nauczyciel ; szkoła ; doradztwo edukacyjno-zawodowe ; przeciwdziałanie bezrobociu ; orientacja edukacyjno-zawodowa

teacher ; school ; educational-career counseling ; prevention of unemployment ; educational-career orientation

21/21
Nr opisu: 0000135305
Cultivating and forming regional traditions by the Visegrad Group teachers. Ed. by B. Pituła, A. Waligóra-Huk.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2015, 261 s.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3321)
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

stosując format:
Nowe wyszukiwanie