Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PIETRZYK M
Liczba odnalezionych rekordów: 23Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/23
Nr opisu: 0000116220
Detection of nerve agents and organic vapours using thin semiconductor films.
[Aut.]: Paulina Powroźnik, Maciej Krzywiecki, Lucyna Grządziel, Jarosław Wrotniak, M. Pietrzyk, Wiesław Jakubik.
W: 1st International Conference InterNanoPoland 2016. International Conference Center, Katowice, 14-15 June, 2016. Abstracts book. Ed. Agnieszka Piekara, Karol Lemański. Katowice : The Foundation of Nanoscience and Nanotechnology Support Nanonet, 2016, s. [64]

detekcja gazu ; opary organiczne ; czynnik nerwowy ; półprzewodnik organiczny ; tlenki półprzewodnikowe

gas detection ; organic vapors ; nerve agents ; organic semiconductor ; semiconductive oxides

2/23
Nr opisu: 0000094948
Wpływ modyfikacji sposobu zawieszenia wodoodzielacza na charakterystyki dynamiczne układu.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Donat** Renowicz, M. Pietrzyk, D. Kowala, B. Plaza.
-Energetyka 2014 nr 11, s. 676-978, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

kocioł energetyczny ; separator ; zmęczenie materiału ; rurociąg ; drgania

power boiler ; separator ; material fatigue ; pipeline ; vibrations

3/23
Nr opisu: 0000086845   
Internal variable model describing flow stress and microstructure changes evolution of hot deformed austenitic steel.
[Aut.]: Dariusz Kuc, M. Pietrzyk.
-Hutnik 2013 R. 80 nr 7, s. 466-472, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

modelowanie ; zmienna wewnętrzna ; obróbka plastyczna na gorąco ; mikrostruktura ; rekrystalizacja

modelling ; internal variable ; hot-working ; microstructure ; recrystallization

4/23
Nr opisu: 0000083906
Diagnozowanie stanu naprężenia w grubościennych elementach rurociągów energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, M. Twardawa, A. Przygoda, M. Pietrzyk.
W: Projektowanie, innowacje remontowe i modernizacje w energetyce. Katowice : Oficyna Wydaw. Energia COSiW SEP, 2011, s. 39-44, bibliogr. 18 poz. (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 24 0013-7294)

obliczenia wytrzymałościowe ; trójnik ; model obliczeniowy ; kocioł

strength calculations ; pipe tee ; computational model ; boiler

5/23
Nr opisu: 0000076056
Model dynamiczny i analiza modalna na przykładzie wybranego układu rurowego w bloku energetycznym.
[Aut.]: Marek** Plaza, Jerzy Okrajni, M. Pietrzyk.
-Energetyka 2012 nr 11, s. 734-738. Punktacja MNiSW 5.000

blok energetyczny ; kocioł energetyczny ; układ rurowy ; model dynamiczny ; analiza modalna ; wodooddzielacz bloku

power unit ; power boiler ; tube circuit ; dynamic model ; modal analysis ; power unit water separation

6/23
Nr opisu: 0000069670
Internal variable model of metallic materials, accounting for twinning.
[Aut.]: M. Pietrzyk, Dariusz Kuc.
W: Informatyka w technologii metali. KomPlasTech 2010. Materiały XVII konferencji, Białka Tatrzańska, 10-13 stycznia 2010. [Dokument elektroniczny]. [Kraków] : [Wydaw. Naukowe Akapit], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 10 poz.

zmienna wewnętrzna ; modelowanie ; struktura ; bliźniakowanie ; stop magnezu

internal variable ; modelling ; structure ; twinning ; magnesium alloy

7/23
Nr opisu: 0000069733
Korozja wężownic przegrzewaczy pary ze stali martenzytycznych.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, Bartosz Chmiela, M. Pietrzyk.
W: Projektowanie, innowacje remontowe w energetyce i modernizacje w energetyce. Warszawa : Oficyna Wydaw. Energia COSiW SEP, 2010, s. 89-92 (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 21 0013-7294)

8/23
Nr opisu: 0000063588
Multiscale CAFE modelling of dynamic recrystallization.
[Aut.]: Dariusz Kuc, J. Gawąd, M. Pietrzyk.
W: 6th International Conference on Processing & Manufacturing of Advanced Materials. THERMEC 2009, Berlin, Germany, August 25-29, 2009. Ed. by T. Chandra [et al.]. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2010, s. 2567-2572, bibliogr. 11 poz. (Materials Science Forum ; vol. 638/642 0255-5476)

9/23
Nr opisu: 0000058740   
Selection of the flow stress model for austenitic steels.
[Aut.]: Dariusz Kuc, M. Pietrzyk.
-Hutnik 2010 R. 77 nr 8, s. 414-417, bibliogr. 12 poz.

10/23
Nr opisu: 0000063864   
Special Issue Multiscale Methods in Computer Materials Science. Preface.
[Aut.]: M. Pietrzyk, P. Hodgson, Tadeusz* Burczyński.
-Int. J. Multiscale Comput. Eng. 2010 vol. 8 iss. 3, s. vii

11/23
Nr opisu: 0000063839
The material flow analysis in the modified orbital forging technology.
[Aut.]: J. Nowak, Ł. Madej, Franciszek** Grosman, M. Pietrzyk.
W: Selected, peer reviewed papers from the Seventh Pacific Rim International Conference on Advanced Materials and Processing. PRICM 7, Cairns, Australia, August 2-6, 2010. Ed. by Jian-Feng Nie, Allan Morton. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2010, s. 1622-1625, bibliogr. 10 poz. (Materials Science Forum ; vol. 654/656 0255-5476)

12/23
Nr opisu: 0000051139
Rheological model of the austenitic steel subjected to hot deformation, accounting for the microstructure evolution.
[Aut.]: Dariusz Kuc, R. Kuziak, M. Pietrzyk.
W: Forming 2009. The 16th International Scientific Conference on the Plasticity of Materials, Zakopane, Poland, 2009. Warszawa : Wydaw. Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009, s. 607-610, bibliogr. 7 poz. (Hutnik ; R. 76, nr 8 1230-3534)

model reologiczny ; model zmiennej wewnętrznej ; stal austenityczna

rheological model ; internal variable model ; austenitic steel

13/23
Nr opisu: 0000059282
The incremental forming approach based on the modified classical orbital forging technology.
[Aut.]: J. Nowak, Ł. Madej, M. Pietrzyk, Franciszek** Grosman, S. Ziółkiewicz, A. Plewiński.
W: Materials science and technology. MS&T '09. Conference and exhibition, Pittsburgh, Pennsylvania, October 25-29, 2009. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2258-2267, bibliogr.

14/23
Nr opisu: 0000050624
Computer aided technology design for the modified orbital forging.
[Aut.]: J. Nowak, L. Madej, M. Pietrzyk, A. Plewiński, S. Ziółkiewicz, Franciszek** Grosman.
W: 9th International Conference on Technology of Plasticity. The Olimpics of Metal-forming, Gyeongju, Korea, September 7-11, 2008. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1949-1954

15/23
Nr opisu: 0000050702
Concurrent and upscaling methods in multi scale modelling - case studies.
[Aut.]: Ł. Madej, Adam* Mrozek, Wacław Kuś, Tadeusz* Burczyński, M. Pietrzyk.
-Comput. Methods Mater. Sci. 2008 t. 8 nr 1, s. 1-15

16/23
Nr opisu: 0000049811
Model konstytutywny stopu ZnTiCu do symulacji walcowania na zimno.
[Aut.]: Eugeniusz Hadasik, M. Pietrzyk, R. Kuziak, Marek Tkocz.
W: Walcownictwo 2008. Procesy, narzędzia, materiały. IV Konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych, Ustroń, 15-17 października 2008 r.. Eds: A. Nowakowski [i in.]. Kraków : Wydaw. Naukowe Akapit, 2008, s. 177-182

17/23
Nr opisu: 0000049900
Recent development in orbital forging technology.
[Aut.]: J. Nowak, L. Madej, A. Plewiński, S. Ziółkiewicz, Franciszek** Grosman, M. Pietrzyk.
W: 11th International Conference on Material Forming. ESAFORM 2008, Lyon, France, April 23-25, 2008. Lyon : INSA, 2008, [Ref.] 39904

18/23
Nr opisu: 0000075178
Charakterystyka i erozyjność popiołów uzyskanych ze spalania krajowych węgli kamiennych.
[Aut.]: Krzysztof Szymański, Bolesław** Formanek, Adam** Hernas, M. Pietrzyk.
W: Powierzchnie ogrzewalne kotłów. Dobór, eksploatacja i modernizacje. Konferencja, Stok k/Bełchatowa, 9-10 marca 2006 r. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 1-13, bibliogr. 6 poz.

erozja popiołowa ; spalanie węgla ; morfologia popiołów

ash erosion ; coal combustion ; ash morphology

19/23
Nr opisu: 0000025324
Rheological model for simulation of hot rolling of new generation steel strips for automotive applications.
[Aut.]: Eugeniusz Hadasik, R. Kuziak, R. Kawalla, Mariusz* Adamczyk, M. Pietrzyk.
-Steel Res. Int. 2006 vol. 77 iss. 12, s. 927-933, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.478

20/23
Nr opisu: 0000022205
Zastosowanie numerycznej symulacji do identyfikacji modelu reologicznego miedzi w procesie z wymuszoną zmianą drogi odkształcenia.
[Aut.]: A. Żmudzki, S. Węglarczyk, M. Pietrzyk, Franciszek** Grosman, Jacek Pawlicki.
W: Polska metalurgia w latach 2002-2006. Red.: K. Świątkowski [et al.]. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. Kraków : Wydaw. Naukowe Akapit, 2006, s. 613-618, bibliogr. 5 poz.

21/23
Nr opisu: 0000020852
Fizyczne i numeryczne modelowanie procesu walcowania blach ze stali IF.
[Aut.]: V. Pidvysotskyy, Mariusz* Adamczyk, R. Kuziak, M. Pietrzyk.
W: Walcownictwo 2005. Procesy, narzędzia, materiały. III Konferencja naukowa z udziałem uczestników zagranicznych, Ustroń, 19-21 października 2005. Eds: A. Nowakowski [et al.]. Kraków : Wydaw. Naukowe Akapit, 2005, s. 41-48

22/23
Nr opisu: 0000016275   
Investigations on the resistance of metal-free phthalocyanine and palladium bilayer sensor structure influenced by hydrogen.
[Aut.]: Wiesław Jakubik, Marian** Urbańczyk, Jerzy Bodzenta, M. Pietrzyk.
-Sens. Actuators, B Chem. 2005 vol. 105 iss. 2, s. 340-345, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 2.646

pomiar rezystancji ; struktura dwuwarstwowa ; pallad ; ftalocyjanina niemetaliczna ; detekcja wodoru

resistance measurement ; bilayer structure ; palladium ; metal-free phthalocyanine ; hydrogen detection

23/23
Nr opisu: 0000001338
Zastosowanie analizy odwrotnej do wyznaczania naprężeń uplastyczniających z plastometrycznej próby ściskania.
[Aut.]: D. Szeliga, Franciszek** Grosman, M. Pietrzyk.
-Rudy Metale 2001 R. 46 nr 11, s. 551-555, bibliogr. 7 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie