Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PIECHURSKI FLORIAN
Liczba odnalezionych rekordów: 313Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/313
Nr opisu: 0000135149   
An evaluation of the effectiveness of nanosilver in swimming pool water treatment - water quality and toxicity of the product.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Edyta* Łaskawiec, Florian Piechurski.
-Ecol. Chem. Eng. S 2020 vol. 27 nr 1, s. 113-127, bibliogr. 51 poz.. Impact Factor 1.488. Punktacja MNiSW 40.000

nanosrebro ; jakość wody basenowej ; technologia oczyszczania wody basenowej ; ocena toksykologiczna

nanosilver ; quality of pool water ; pool water treatment technology ; toxicological assessment

2/313
Nr opisu: 0000136180
Analiza efektów stosowania wody wysoko ozonowanej w obiegach oczyszczania wody basenowej.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Mikrozanieczyszczenia w ściekach, odpadach i środowisku. Monografia. Red. Lidia Dąbrowska, Maria Włodarczyk-Makuła. Politechnika Częstochowska. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2020, s. 306-318, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

woda wysoko ozonowana ; woda basenowa ; zanieczyszczenia mikrobiologiczne ; chloramina

highly ozonated water ; swimming pool water ; microbial contamination ; combined chlorine

3/313
Nr opisu: 0000137872
Analiza kosztów budowy kanalizacji deszczowej metodą wykopową i bezwykopową.
[Aut.]: Maciej Lesiak, Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2020 R. 28 nr 10, s. 44-50, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kanalizacja deszczowa ; budowa kanalizacji technologią wykopową ; budowa kanalizacji przeciskiem hydraulicznym sterowanym

rainwater sewage system ; construction of sewage system with excavation technology ; construction of sewage system with controlled hydraulic jacking

4/313
Nr opisu: 0000135408
Application of pre-ozonation process in swimming pool water treatment technology.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
-Desalin. Water Treat. 2020 vol. 186, s. 382-393, bibliogr. 60 poz.. Impact Factor 0.854. Punktacja MNiSW 100.000

ozonowanie wstępne ; woda basenowa ; skażenie mikrobiologiczne ; chlor związany

pre-ozonation ; swimming pool water ; microbial contamination ; combined chlorine

5/313
Nr opisu: 0000134511
Bezwykopowe metody wymiany sieci wodociągowych w tym rur azbestocementowych na wybranym przykładzie.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2020 nr 2, s. 50-54, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

sieć wodociągowa ; wiek materiałów ; wymiana rur azbestocementowych ; bezwykopowa wymiana

water distribution network ; age of materials ; asbestos-cement pipeline replacement ; trenchless replacement

6/313
Nr opisu: 0000138066
Ocena działań zmierzających do obniżenia awaryjności i strat wody w sieci wodociągowej na przykładzie miasta Z w latach 2012-2017.
[Aut.]: Florian Piechurski, Tomasz Mierzwa.
-INSTAL 2020 nr 11, s. 41-46, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

sieć wodociągowa ; materiał ; awaria ; straty wody ; sposoby obniżenia strat

water supply network ; material ; failure ; water losses ; ways to reduce losses

7/313
Nr opisu: 0000136616
Ocena kosztów sposobów naprawy sieci kanalizacyjnej na przykładzie miasta S.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2020 nr 5, s. 34-40, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

sieć kanalizacyjna ; ocena awarii ; wykopowa i bezwykopowa naprawa kanałów ; koszty naprawy

sewer networks ; breakdown assessment ; excavation and trenchless repair of channels ; repair cost

8/313
Nr opisu: 0000137046
Ocena poprawy jakości wody przeznaczonej do spożycia z wykorzystaniem fosforanów na przykładzie PWiK.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2020 nr 7, s. 24-28, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

sieć wodociągowa ; wtórne zanieczyszczenie wody ; fosforanowe inhibitory korozji ; efekty działania płukania sieci ; poprawa jakości wody w instalacjach

water supply ; secondary water pollution ; phosphate corrosion inhibitions ; effects of operation ; flushing of the network ; improvment of water quality in installations

9/313
Nr opisu: 0000136622   
Problematyka optymalnego doboru rurociągów z nowoczesnych kompozytów z tworzyw sztucznych w porównaniu z termoplastycznymi tworzywami sztucznymi.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Nowocz. Bud. Inż. 2020 R. 15 nr 4, s. 80-84, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

rura kompozytowa ; system kanalizacyjny ; awaria kanalizacji

composite pipe ; sewage system ; sewage failure

10/313
Nr opisu: 0000128609
Analiza kosztów inwestycyjnych wykonania pompowni przeciwpożarowej hali sportowo - wystawienniczej.
[Aut.]: Krzysztof Kliś, Florian Piechurski.
-INSTAL 2019 nr 2, s. 29-35, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zabezpieczenie przeciwpożarowe ; pompownia wody ; koszt inwestycyjny

fire protection ; water pumping station ; investment cost

11/313
Nr opisu: 0000128724
Analiza kosztów systemu odzysku wody deszczowej dla budynku biurowego.
[Aut.]: Marzena Bator, Florian Piechurski.
-INSTAL 2019 nr 3, s. 24-27, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

wewnętrzna instalacja wodociągowa ; wykorzystanie wody deszczowej ; koszt wykonania ; czas zwrotu

internal water supply installations ; use of rainwater ; cost of execution ; payback time

12/313
Nr opisu: 0000130537   
Analiza wpływu ciśnienia na wydajność awarii wody na obszarze jednego z górniczych miast województwa śląskiego.
[Aut.]: Tomasz Golda, Krzysztof Gaska, Florian Piechurski.
-Gaz Woda 2019 t. 93 nr 6, s. 206-210, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sieć wodociągowa ; awaryjność ; monitoring ; straty wody ; regulacja ciśnienia ; ciśnienie wody

water supply network ; failure rate ; monitoring ; water losses ; pressure regulation ; water pressure

13/313
Nr opisu: 0000133312
Badania zastosowania różnych rozwiązań urządzeń do wspomagania oczyszczania.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. XII Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń, 27-29 listopada 2019 r. Gliwice : Katedra Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2019, s. 32-35, bibliogr. 6 poz.

oczyszczanie wody basenowej ; chlor związany ; ozonowanie ; naświetlanie w reaktorach UV ; efekty

pool water treatment ; bounded chlorine ; ozonation ; irradiation processes in UV reactors ; results

14/313
Nr opisu: 0000133631
Badania zastosowania różnych rozwiązań urządzeń do wspomagania oczyszczania wody basenowej w krytych pływalniach.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2019 nr 11, s. 39-44, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

oczyszczanie wody basenowej ; chlor związany ; ozonowanie ; naświetlanie w reaktorach UV ; efekty

pool water treatment ; bounded chlorine ; ozonation ; irradiation processes in UV reactors ; results

15/313
Nr opisu: 0000130173
Na co należy zwrócić uwagę, tworząc SIWZ na rury i kształtki z żeliwa sferoidalnego.
[Aut.]: Florian Piechurski, T. Fusek.
-INSTAL 2019 nr 6, s. 45-48, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

sieć wodociągowa ; żeliwo sferoidalne ; rura ; kształtka rurowa

water supply network ; ductile cast iron ; pipe ; plumbing fitting

16/313
Nr opisu: 0000130655   
SIWZ dla produktów z żeliwa sferoidalnego.
[Aut.]: Florian Piechurski, T. Fusek.
-Wodoc. - Kanaliz. 2019 nr 7/8, s. 30-33. Punktacja MNiSW 5.000

sieć wodociągowa ; żeliwo sferoidalne ; normy

water distribution network ; ductile cast iron ; standards

17/313
Nr opisu: 0000131035
Wpływ oceny wielkości dopływu ścieków i wydajności pomp na efektywność pracy pompowni.
[Aut.]: Kamila Biel, Florian Piechurski.
-INSTAL 2019 nr 7/8, s. 44-52, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

system kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowy ; pompownia ścieków ; wydajność ; pompa ; moc ; czas pracy ; ocena energetyczna ; odprowadzanie ścieków ; wzrost kosztów

gravity-pressure sewage system ; sewage pumping station ; efficiency ; pump ; power ; working time ; energy assessment ; sewage disposal ; costs increase

18/313
Nr opisu: 0000129789   
Zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w systemie dystrybucji wody. Studium przypadku.
[Aut.]: Florian Piechurski, Łukasz Szczotok.
-Gaz Woda 2019 t. 93 nr 5, s. 159-164, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sieć wodociągowa ; wymiana materiałów sieci ; awaria ; monitoring ; straty wody

water supply network ; replacement of network materials ; failure ; monitoring ; water losses

19/313
Nr opisu: 0000131275
Zastosowanie procesu ozonowania wstępnego w technologii oczyszczania wody basenowej.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 4-6 września 2019 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. Marii Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2019, s. 170 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 73 1234-9895)

oczyszczanie wody basenowej ; technologia oczyszczania wody basenowej ; ozonowanie wstępne

swimming pool water treatment ; pool water treatment technology ; pre-ozonation

20/313
Nr opisu: 0000133731
Zmiany w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Śląska.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: 80 lat działalności Katowickiego Oddziału PZITS 1938-2018. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Katowicki. Katowice : Katowicki Oddział PZITS, 2019, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-100. Punktacja MNiSW 5.000

system wodociągowy ; odprowadzanie ścieków ; monitoring sieci kanalizacyjnej ; Śląsk

water supply system ; sewage disposal ; monitoring of sewerage network ; Silesia

21/313
Nr opisu: 0000123266
Analiza kosztów wykonania budowy i renowacji trzema metodami.
[Aut.]: Florian Piechurski, Dawid Dziwoki.
W: VIII Międzynarodowa Konferencja Technologie Bezwykopowe. NO-DIG POLAND, 18-19 kwietnia 2018, Kielce. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 11 poz.

rurociąg ; renowacja rurociągu ; metoda wykopowa ; metoda bezwykopowa ; powłoka polimocznikowa ; analiza kosztów

pipeline ; renovation of pipeline ; excavation method ; trenchless method ; polyurea coating ; cost analysis

22/313
Nr opisu: 0000122733
Analiza kosztów wykonania sieci gazowej średniego oraz niskiego ciśnienia z przyłączami metodą wykopową i bezwykopową.
[Aut.]: Florian Piechurski, S. Ostrowski.
-INSTAL 2018 nr 4, s. 39-45, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sieć gazowa ; ciśnienie niskie ; średnie ciśnienie ; metoda wykopowa ; metoda bezwykopowa ; koszt budowy

gas network ; low pressure ; medium pressure ; excavation method ; trenchless method ; construction cost

23/313
Nr opisu: 0000119908   
Application of nanosilver in swimming pool water treatment technology.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: The 2nd International Electronic Conference on Water Sciences. ECWS-2, 16-30 November 2017 [online]. Basel : MDPI, 2018, (plik pdf) s. 1-7, bibliogr. 24 poz. (Proceedings ; vol. 2(5) 2504-3900)
Dostępny w Internecie: http://www.mdpi.com/2504-3900/2/5/175 [dostęp 31 stycznia 2018]. Punktacja MNiSW 5.000

nanosrebro ; jakość wody basenowej ; technologia oczyszczania wody basenowej

nanosilver ; quality of pool water ; pool water treatment technology

24/313
Nr opisu: 0000126705
Efekty modernizacji i wdrożenia monitoringu sieci wodociągowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2018 nr 11, s. 52-56, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sieć wodociągowa ; materiał sieci wodociągowej ; monitoring ; regulacja ciśnienia ; obniżenie awaryjności ; obniżenie strat wody

water distribution network ; material of water supply ; monitoring ; pressure regulation ; failure decrease ; water losses decrease

25/313
Nr opisu: 0000123760
Ocena kosztów budowy kanalizacji i zbiorników do retencji wody deszczowej wykonanych z betonu, GRP i PEHD.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2018 nr 6, s. 44-49, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

woda deszczowa ; kanalizacja ; materiały budowlane ; zbiornik retencyjny ; szacowanie kosztów

rainwater ; sewerage ; building materials ; retention reservoir ; cost evaluation

26/313
Nr opisu: 0000126305   
Problemy z utrzymaniem jakości wody basenowej w istniejących systemach jej oczyszczania.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2018 R. 26 nr 10, s. 80-85, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

woda basenowa ; jakość wody basenowej ; system oczyszczania wody basenowej ; ozonowanie

swimming pool water ; quality of pool water ; swimming pool water treatment system ; ozonation

27/313
Nr opisu: 0000127187   
Zastosowanie elementów prefabrykowanych w konstrukcji basenów.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Inżynier Bud. 2018 nr 12, s. 73-78. Punktacja MNiSW 1.000

niecka basenu ; konstrukcja modułowa ; prefabrykat ; system Skypool ; technologia Blue Spring

basin of swimming pool ; modular construction ; prefabricate ; Skypool system ; Blue Spring technology

28/313
Nr opisu: 0000115027
Analiza zużycia środków chemicznych w różnych systemach oczyszczania wody basenowej.
[Aut.]: Patryk Kura, Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2017, s. 123-140, bibliogr. 4 poz. (Instalacje Basenowe ; 2080-1580). Punktacja MNiSW 20.000

woda basenowa ; oczyszczanie ; środki chemiczne ; analiza zużycia

swimming pool water ; treatment ; chemical agents ; usage analysis

29/313
Nr opisu: 0000119612   
Efekty wdrożenia monitoringu w wybranej sieci wodociągowej - studium przypadku.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Gaz Woda 2017 t. 91 nr 10, s. 395-398, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sieć wodociągowa ; awaryjność ; monitoring ; straty wody ; intensywność uszkodzeń

water distribution network ; failure ; monitoring ; water losses ; failure intensity coefficient

30/313
Nr opisu: 0000115006
Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego.
Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2017, 400 s.
(Instalacje Basenowe ; 2080-1580). Punktacja MNiSW 80.000

31/313
Nr opisu: 0000116024   
Modernizacja i remonty systemów oczyszczania wody basenowej w krytych pływalniach. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Inżynier Bud. 2017 nr 5, s. 101-105, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

woda basenowa ; system filtracji ; basen kryty

swimming pool water ; filtration system ; indoor swimming-pool

32/313
Nr opisu: 0000116928   
Modernizacja i remonty systemów oczyszczania wody basenowej w krytych pływalniach. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Inżynier Bud. 2017 nr 6, s. 97-104, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

woda basenowa ; basen kryty ; system filtracji

swimming pool water ; indoor swimming-pool ; filtration system

33/313
Nr opisu: 0000115012   
Monitoring i regulacja ciśnienia w sieci wodociągowej gwarantem obniżenia awaryjności i strat wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Gaz Woda 2017 t. 91 nr 4, s. 167-170, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sieć wodociągowa ; renowacja ; kontrola przepływu ; regulacja ciśnienia ; awaria ; straty wody ; efekt ekonomiczny

water network ; renovation ; flow control ; pressure control ; failure ; water losses ; economical effect

34/313
Nr opisu: 0000120425   
Ocena awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanych z różnych materiałów na przykładzie PWiK "W".
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Gaz Woda 2017 t. 91 nr 11, s. 440-443, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sieć wodociągowa ; sieć kanalizacyjna ; materiały budowlane ; awaryjność ; wskaźniki awaryjności

water network ; wastewater network ; building materials ; failure ; failure coefficients

35/313
Nr opisu: 0000118192   
Ocena energetyczna pracy pompowni ścieków z pompami zatapialnymi i tłoczni ze wstępną separacją ciał stałych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Inżynier Bud. 2017 nr 9, s. 85-90, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

pompownia ścieków ; separacja zanieczyszczeń stałych ; pobór energii

sewage pumping station ; solid waste separation ; power consumption

36/313
Nr opisu: 0000115041
Ocena jakości wody w nieckach basenów SPA.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2017, s. 171-191, bibliogr. 4 poz. (Instalacje Basenowe ; 2080-1580). Punktacja MNiSW 20.000

woda basenowa ; jakość wody ; ocena jakości ; obiekt SPA

swimming pool water ; water quality ; quality assessment ; SPA structure

37/313
Nr opisu: 0000115043
Ocena wyników badań wody zespołu basenów w parku wodnym.
[Aut.]: Florian Piechurski, Z. Wojciul.
W: Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2017, s. 233-251, bibliogr. 3 poz. (Instalacje Basenowe ; 2080-1580). Punktacja MNiSW 20.000

park wodny ; system Daisy ; jakość wody ; oczyszczanie wody

aquapark ; Daisy system ; water quality ; water treatment

38/313
Nr opisu: 0000113893
Próba energetycznej oceny pracy pompowni ścieków z wstępną separacją ciał stałych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2017 nr 2, s. 50-54, bibliogr. 3 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

kanalizacja ; pompownia ścieków ; zużycie energii

sewerage ; sewage pumping station ; energy consumption

39/313
Nr opisu: 0000106951   
Analiza wpływu modernizacji i montoringu w sieci wodociągowej na obniżenie strat wody na przykładzie PWiK "W".
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2016 nr 6, s. 38-42, bibliogr. 1 poz.

sieć wodociągowa ; modernizacja ; monitoring ; straty wody

water distribution network ; modernization ; monitoring ; water losses

40/313
Nr opisu: 0000108618
Jakimi metodami budować sieć wodociągową? Analiza kosztów budowy metodami tradycyjnymi i bezwykopowymi.
[Aut.]: Florian Piechurski, B. Turniak.
-Inż. Bezwykopowa 2016 nr 3, s. 106-111, bibliogr. 1 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

sieć wodociągowa ; analiza kosztów ; metoda wykopowa ; metoda bezwykopowa

water supply network ; cost analysis ; excavation method ; trenchless method

41/313
Nr opisu: 0000105831   
Monitoring sieci wodociągowej gwarantem niezawodności dostaw wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Gaz Woda 2016 t. 90 nr 4, s. 156-159, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sieć wodociągowa ; awaria sieci wodociągowej ; straty wody ; przepływ wody ; ciśnienie wody ; monitorowanie sieci ; lokalizacja awarii

water supply network ; water supply system failure ; water losses ; water flow ; water pressure ; network monitoring ; failure detection

42/313
Nr opisu: 0000106228
Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego.
Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2016, 334 s.

sieć wodociągowa ; instalacja wodociągowa ; instalacja kanalizacyjna

water supply system ; water-pipe network ; sewerage system

43/313
Nr opisu: 0000111039
Ocena efektów wdrożenia monitoringu i zarządzania ciśnieniem w sieci dystrybucji wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. Red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Andrzej Urbaniak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2016, s. 857-875

44/313
Nr opisu: 0000110603
Ocena kosztów wykonania zbiorników do retencji wody deszczowej wykonanych z różnych materiałów.
[Aut.]: Florian Piechurski, L. Odrobina.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2016, s. 155-175, bibliogr. 8 poz.

woda deszczowa ; zbiornik retencyjny ; kanalizacja deszczowa ; analiza techniczna

rainwater ; retention reservoir ; stormwater sewers ; technical analysis

45/313
Nr opisu: 0000111540
Porównanie i ocena kosztów renowacji sieci wodociągowej metodami cementowania wykładziny z Polimocznika 3M Scotchkote Liner 2400 i rękawa CIPP utwardzonego.
[Aut.]: Florian Piechurski, Paweł Grajper.
-INSTAL 2016 nr 12, s. 59-63, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wodociąg stalowy ; renowacja ; koszty naprawy

steel water network ; renovation ; repair cost

46/313
Nr opisu: 0000110602
Wdrożenie monitoringu sieci wodociągowej gwarantem niezawodności dostaw wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Technol. Wody 2016 nr 5, s. 18-26, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sieć wodociągowa ; monitoring ; MNP ; ciśnienie wody ; awaria sieci wodociągowej ; straty wody ; natężenie przepływu

water supply network ; monitoring ; NFA ; water pressure ; water supply system failure ; water losses ; flow rate

47/313
Nr opisu: 0000110604
Wpływ modernizacji i monitoringu w sieci wodociągowej na obniżenie strat wody na przykładzie PWiK "W".
[Aut.]: Florian Piechurski, M. Achtelik.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2016, s. 273-292, bibliogr. 2 poz.

sieć wodociągowa ; monitoring ; straty wody ; modernizacja sieci ; awaryjność

water supply network ; monitoring ; water losses ; network modernization ; failure

48/313
Nr opisu: 0000110818
Analiza ekonomiczna różnych rozwiązań przeciwpożarowych w budynkach wysokich.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne: projektowanie - wykonanie - eksploatacja. Praca zbiorowa. Vol. 2. Pod red. Zbigniewa Heidricha, Agnieszki Malesińskiej, Jarosława Chudzickiego. Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Warszawa : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2015, s. 171-183

49/313
Nr opisu: 0000103302
Analiza ekonomiczna różnych rozwiązań wodnych hydrantowych instalacji przeciwpożarowych w budynku wysokim.
[Aut.]: Florian Piechurski, J. Frącz.
-INSTAL 2015 nr 12, s. 62-68, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

budynek wysoki ; ochrona przeciwpożarowa ; instalacja hydrantowa ; źródło wody

high building ; fire protection ; hydrant installation ; water source

50/313
Nr opisu: 0000103285
Analiza kosztów budowy sieci wodociągowej metodą wykopową i bezwykopową.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Kudła.
-Inż. Bezwykopowa 2015 nr 4, s. 76-82, bibliogr. 1 poz.

sieć wodociągowa ; analiza kosztów ; metoda wykopowa ; metoda bezwykopowa

water supply network ; cost analysis ; excavation method ; trenchless method

51/313
Nr opisu: 0000110821
Analiza zużycia wody w różnych krytych pływalniach.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne: projektowanie - wykonanie - eksploatacja. Praca zbiorowa. Vol. 2. Pod red. Zbigniewa Heidricha, Agnieszki Malesińskiej, Jarosława Chudzickiego. Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Warszawa : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2015, s. 105-119

52/313
Nr opisu: 0000101912   
Analiza zużycia wody w różnych typach krytych pływalni.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Gaz Woda 2015 t. 89 nr 9, s. 318-323, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

basen kryty ; woda basenowa ; zużycie wody ; analiza porównawcza

indoor swimming-pool ; swimming pool water ; water consumption ; comparative analysis

53/313
Nr opisu: 0000097505   
Awarie w sieci wodociągowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2015 nr 3, s. 40-46

sieć wodociągowa ; awaria ; przyczyna awarii ; wskaźnik awaryjności sieci

water supply system ; failure ; cause of failure ; failure indicator

54/313
Nr opisu: 0000102413
Efekty wdrożenia monitoringu i zarządzania ciśnieniem w sieci dystrybucji wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2015 nr 10, s. 65-71, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

sieć wodociągowa ; straty wody ; ciśnienie ; regulacja ciśnienia

water supply system ; water losses ; pressure ; pressure control

55/313
Nr opisu: 0000111044
Impact of pressure control on water loses in distribution net.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Underground infrastructure of urban areas 3. Eds.: Cezary Madryas, Andrzej Kolonko, Arkadiusz Szot, Beata Nienartowicz. London : Taylor & Francis Group, 2015, s. 191-199

56/313
Nr opisu: 0000098083
Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego.
Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2015, 399 s.

basen ; woda basenowa ; jakość wody ; ogrzewanie ; klimatyzacja ; wentylacja

swimming pool ; swimming pool water ; water quality ; heating ; air conditioning ; ventilation

57/313
Nr opisu: 0000101722
Koszty zastosowania skojarzonych źródeł ciepła do przygotowania c.w.u. w budynkach mieszkalnych.
[Aut.]: A. Balcewicz, Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2015 R. 23 nr 9, s. 28-31, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

budynek mieszkalny ; źródło ciepła ; woda użytkowa ; energia odnawialna ; energia nieodnawialna

residential building ; heat source ; usable water ; renewable energy ; non-renewable energy

58/313
Nr opisu: 0000099754   
Metody lokalizacji awarii - wycieków.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2015 nr 5, s. 92-100, bibliogr. 4 poz.

lokalizacja uszkodzenia ; lokalizacja wycieku ; sieć wodociągowa ; straty wody ; detekcja wycieku ; system monitoringu

damage localization ; leak location ; water supply system ; water losses ; leak detection ; monitoring system

59/313
Nr opisu: 0000100208   
Monitoring i zarządzanie ciśnieniem w sieci dystrybucji wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2015 nr 6, s. 40-46, bibliogr. 3 poz.

sieć wodociągowa ; monitoring ; dystrybucja wody ; sterowanie ciśnieniem ; straty wody

water supply system ; monitoring ; water distribution ; pressure control ; water losses

60/313
Nr opisu: 0000105136
Ocena i analiza zużycia wody w różnych pływalniach krytych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2016 R. 24 nr 3, s. 86-92, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

woda basenowa ; pływalnia ; zużycie wody ; basen kryty ; analiza porównawcza

swimming-pool water ; swimming pool ; water consumption ; indoor swimming-pool ; comparative analysis

61/313
Nr opisu: 0000098075
Ocena jakości wody basenowej na podstawie wewnętrznego monitoringu i badań laboratoryjnych.
[Aut.]: J. Gałosz, Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2015, s. 173-202

62/313
Nr opisu: 0000098079
Ocena możliwości wykorzystania ścieków schłodzonych z centrali odzysku ciepła, wód popłucznych i wód deszczowych w krytych pływalniach.
[Aut.]: M. Buczko, Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2015, s. 221-254

63/313
Nr opisu: 0000097569
Ocena zużycia wody w wielofunkcyjnych krytych pływalniach.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2015 nr 3, s. 51-57, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

basen kryty ; zużycie wody ; pływalnia

indoor swimming-pool ; water consumption ; swimming pool

64/313
Nr opisu: 0000098721   
Straty wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2015 nr 4, s. 40-46

straty wody ; sieć wodociągowa ; wyciek wody ; detekcja wycieku ; oddziaływanie biologiczne

water losses ; water supply system ; water leakage ; leak detection ; biological effect

65/313
Nr opisu: 0000102009
Szybka lokalizacja awarii w sieci wodociągowej jako sposób obniżenia strat wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 91-100, bibliogr. 8 poz.

sieć wodociągowa ; awaria ; straty wody ; renowacja ; monitoring ; lokalizacja awarii

water network ; failure ; water losses ; renovation ; monitoring ; failure detection

66/313
Nr opisu: 0000100669   
Współczesne techniki naprawy sieci wodociągowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2015 nr 7-8, s. 42-47, bibliogr. 3 poz.

sieć wodociągowa ; renowacja bezwykopowa ; analiza kosztów ; kraking pneumatyczny ; rolldown

water supply system ; trenchless renovation ; cost analysis ; pneumatic cracking ; rolldown

67/313
Nr opisu: 0000098073
Zużycie wody w wielofunkcyjnych krytych pływalniach na podstawie badań rocznych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2015, s. 107-128

68/313
Nr opisu: 0000097751
Analiza zużycia wody w krytej pływalni z basenem sportowym.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2014, s. 263-278, bibliogr. 7 poz.

pływalnia ; basen sportowy ; zużycie wody ; basen kryty ; zapotrzebowanie na wodę

swimming pool ; sports pool ; water consumption ; indoor swimming-pool ; water demand

69/313
Nr opisu: 0000089252   
Awarie w systemie dystrybucji wody. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Inżynier Bud. 2014 nr 1, s. 81-86, bibliogr. 14 poz.

przewód wodociągowy ; sieć wodociągowa ; dystrybucja wody ; awaria rurociągu ; przyczyna awarii

water conduit ; water supply system ; water distribution ; pipeline failure ; cause of accident

70/313
Nr opisu: 0000089692   
Awarie w systemie dystrybucji wody. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Inżynier Bud. 2014 nr 2, s. 100-104, bibliogr. 13 poz.

sieć wodociągowa ; dystrybucja wody ; straty wody ; awaria rurociągu ; naprawa

water supply system ; water distribution ; water losses ; pipeline failure ; repair

71/313
Nr opisu: 0000089498   
Działania zmierzające do ograniczania strat wody w systemach jej dystrybucji.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Napędy i Sterowanie 2014 R. 16 nr 1, s. 68-79, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sieć wodociągowa ; dystrybucja wody ; awaria sieci wodociągowej ; straty wody ; MNP ; AKW ; ciśnienie wody

water supply system ; water distribution ; water supply system failure ; water losses ; NFA ; ALC ; water pressure

72/313
Nr opisu: 0000091948
Eksperymentalne badanie współczynnika liniowych strat ciśnienia λ oraz chropowatości bezwzględnej k w systemach instalacyjnych z tworzyw sztucznych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2014 nr 5, s. 24-30, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

instalacja wodociągowa ; tworzywa sztuczne ; liniowe straty ciśnienia ; współczynnik chropowatości bezwzględnej ; system instalacyjny

water-pipe network ; plastics ; linear pressure losses ; absolute roughness factor ; installation system

73/313
Nr opisu: 0000097755
Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego.
Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2014, 417 s.

sieć wodociągowa ; dystrybucja wody ; awaria sieci wodociągowej ; instalacja wodociągowa ; instalacja kanalizacyjna ; nowe technologie

water supply system ; water distribution ; water supply system failure ; water-pipe network ; sewerage system ; new technologies

74/313
Nr opisu: 0000097752
Przykłady efektów wdrożenia systemu monitoringu i sterowania ciśnieniem w systemach dystrybucji wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2014, s. 279-295, bibliogr. 7 poz.

system dystrybucji wody ; system monitoringu ; sterowanie ciśnieniem

water distribution system ; monitoring system ; pressure control

75/313
Nr opisu: 0000091412   
Sposoby zarządzania stratami wody. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Inżynier Bud. 2014 nr 5, s. 100-107, bibliogr. 6 poz.

sieć wodociągowa ; straty wody ; diagnostyka sieci wodociągowej ; lokalizacja wycieku ; kontrola techniczna

water supply system ; water losses ; water supply network diagnostics ; leak location ; technical control

76/313
Nr opisu: 0000100262   
Patent. Polska, nr 216 808. Sposób ciągłego przepływowego uzdatniania wody basenowej i system do ciągłego przepływowego uzdatniania wody basenowej według tego sposobu. C02F 1/50.
Witowskie Cieplice-Miasteczko Wodne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Polska
Twórcy: Florian Piechurski, Joanna Wyczarska-Kokot.
Zgłosz. nr 389 028 z 14.09.2009. Opubl. 30.05.2014, 6 s.

woda basenowa ; uzdatnianie wody basenowej ; przepływowe uzdatnianie wody

swimming pool water ; swimming pool water treatment ; flow water treatment

77/313
Nr opisu: 0000097753
Wpływ modernizacji i wdrożenia monitoringu na wykrywanie awarii i obniżenie strat wody na przykładzie gminnego systemu wodociągowego.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2014, s. 297-313, bibliogr. 11 poz.

system monitoringu ; straty wody ; sieć wodociągowa ; modernizacja sieci ; dystrybucja wody ; awaria rurociągu

monitoring system ; water losses ; water supply system ; network modernization ; water distribution ; pipeline failure

78/313
Nr opisu: 0000111009
Wpływ wprowadzenia monitoringu w sieci dystrybucji na wykrywanie awarii i obniżenia strat wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. Red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014, s. 477-492 (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska ; )

79/313
Nr opisu: 0000111038
Wpływ wprowadzenia regulacji cićnienia na straty wody w sieci jej dystrybucji.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. Red. Zbysław Dymaczewski, Joanna Jeż-Walkowiak, Mariusz Nowak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2014, s. 493-508 (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska ; )

80/313
Nr opisu: 0000111036
Efekty modernizacji i wdrożenia monitoringu sieci na przykładzie wodociągów gminnych.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Czerwińska.
W: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, kwiecień 2013. Materiały konferencyjne. Red.: H. Kłoss-Trębaczkiewicz, A. Malesińska. Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej. Warszawa : Wydaw. Zarządu Głownego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2013, s. 119-131 (Eksploatacja Wodociągów i Kanalizacji ; 12)

81/313
Nr opisu: 0000085090
Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego.
Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2013, 369 s.

pływalnia ; uzdatnianie wody ; dezynfekcja wody ; ogrzewanie ; wentylacja ; obiekty sportowe

swimming pool ; water treatment ; water disinfection ; heating ; ventilation ; sports facilities

82/313
Nr opisu: 0000111037
Ocena faktycznego zużycia wody w krytych pływalniach z zaleceniami w obowiązujacych normach i rozporządzeniach.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne: projektowanie - wykonanie - eksploatacja. Praca zbiorowa. Vol. 1. Pod red. Zbigniewa Heidricha, Agnieszki Malesińskiej, Jarosława Chudzickiego. Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Warszawska. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Warszawa : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2013, s. 67-78

83/313
Nr opisu: 0000110825
Ocena możliwości technicznej kontroli pracy sieci wodociągowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Technol. Wody 2013 nr 9, s. 25-37. Punktacja MNiSW 5.000

84/313
Nr opisu: 0000085391
Problemy prawidłowej oceny zużycia ciepła i wody w krytych pływalniach.
[Aut.]: Florian Piechurski, I. Powrósło.
W: Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 45-65, bibliogr. 6 poz.

woda basenowa ; zużycie wody ; zapotrzebowanie na wodę

swimming pool water ; water consumption ; water demand

85/313
Nr opisu: 0000085394
Próba oceny doboru i pracy pomp w instalachach wody basenowej.
[Aut.]: Florian Piechurski, M. Fronik.
W: Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 211-236, bibliogr. 11 poz.

pompa ; basen ; instalacja basenowa

pump ; swimming pool ; swimming pool system

86/313
Nr opisu: 0000088433   
Straty wody i sposoby skutecznego ich ograniczania w systemach dystrybucji wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Inżynier Bud. 2013 nr 11, s. 84-89, bibliogr. 14 poz.

straty wody ; system dystrybucji wody ; sieć wodociągowa

water losses ; water distribution system ; water supply system

87/313
Nr opisu: 0000082338   
Urządzenia do wyszukiwania wycieków.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2013 nr 4, s. 40-45

wyciek wody ; sieć wodociągowa ; awaria sieci wodociągowej

water leakage ; water supply system ; failure of the water supply system

88/313
Nr opisu: 0000078474   
Wykorzystanie monitoringu sieci wodociągowej do obniżenia poziomu strat wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Napędy i Sterowanie 2013 R. 15 nr 2, s. 66-71, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sieć wodociągowa ; straty wody ; dystrybucja wody ; monitoring

water supply system ; water losses ; water distribution ; monitoring

89/313
Nr opisu: 0000071706
Analiza porównawcza metod wykonania sieci wodociągowej w technologiach bezwykopowych.
[Aut.]: Florian Piechurski, D. Jurecki.
-Inż. Bezwykopowa 2012 nr 3, s. 36-42, bibliogr. 8 poz.

sieć wodociągowa ; metoda bezwykopowa ; renowacja ; analiza kosztów

water supply system ; trenchless method ; renovation ; cost analysis

90/313
Nr opisu: 0000080310
Analiza pracy złoża filtracyjnego piaskowego i z warstwą antracytu w systemie oczyszczania wody basenowej.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality. T. 2. Red. Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2012, s. 568-601, bibliogr. 15 poz.

91/313
Nr opisu: 0000071627
Badania wpływu sposobu połączeń na wzrost współczynnika strat liniowych λ oraz współczynnika chropowatości bezwzględnej k w systemach instalacyjnych z tworzyw sztucznych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2012, s. 83-103, bibliogr. 5 poz.

sieć wodociągowa ; system instalacyjny ; współczynnik chropowatości bezwzględnej ; współczynnik strat liniowych

water-pipe network ; installation system ; absolute roughness factor ; linear losses coefficient

92/313
Nr opisu: 0000071666
Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego.
Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2012

sieć wodociągowa ; kanalizacja ; gospodarka wodno-ściekowa

water supply system ; sewerage ; water-sewage management

93/313
Nr opisu: 0000071290
Ocena kosztów renowacji i wymiany rozdzielczej sieci wodociągowej.
[Aut.]: Florian Piechurski, T. Dzikowski.
-Nowocz. Bud. Inż. 2012 R. 7 nr 3, s. 30-34, bibliogr. 5 poz.

sieć wodociągowa ; renowacja ; rurociąg ; metoda bezwykopowa

water supply system ; renovation ; pipeline ; trenchless method

94/313
Nr opisu: 0000084282
Ocena metod wykonania lub renowacji sieci wodociągowej w technologiach bezwykopowych oraz porównanie ich kosztów.
[Aut.]: Florian Piechurski, D. Jurecki.
W: Hydroprezentacje XV'2012. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Sympozjum ogólnokrajowe, Ustroń, 19-21 czerwca 2012 r. Katowice : Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 2012, s. 87-108

95/313
Nr opisu: 0000111047
Ocena wykorzystania monitoringu sieci wodociągowej do kreślenia poziomu strat wody i ich obnizenia.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód = Water supply and water quality. T. 2. Red. Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2012, s. 127-143

96/313
Nr opisu: 0000071040   
Próba oceny straty wody i sposoby ich ograniczania przy zastosowaniu monitoringu w wybranym przedsiębiorstwie wodociągowym.
[Aut.]: Florian Piechurski, R. Przydacz.
-Gaz Woda 2012 t. 86 nr 4, s. 165-170, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

sieć wodociągowa ; awaria ; monitoring ; straty wody

water supply system ; failure ; monitoring ; water losses

97/313
Nr opisu: 0000070221   
Przeglądowa ocena urządzeń do pomiaru przepływu ścieków.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Napędy i Sterowanie 2012 R. 14 nr 2, s. 64-71, bibliogr. 81 poz.

pomiar przepływu ścieków ; przepływ ścieków ; przepływomierz ; gospodarka ściekowa ; system kanalizacyjny

wastewater flow measurement ; wastewater flow ; flowmeter ; sewage management ; sewerage system

98/313
Nr opisu: 0000071632
Strategia ograniczania strat wody w systemach dystrybucji wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2012, s. 289-304, bibliogr. 7 poz.

sieć wodociągowa ; dystrybucja wody ; straty wody ; monitoring

water-pipe network ; water distribution ; water losses ; monitoring

99/313
Nr opisu: 0000111062
Badania współczynnika strat liniowych λ oraz współczynnika bezwzglednej k dla rur instalacyjnych PVC i CPVC.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne: projektowanie - wykonawstwo - eksploatacja. IV Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa-Dębe, maj 2011. Warszawa : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2011, s. 125-138

100/313
Nr opisu: 0000072715
Badanie układu oczyszczania wody basenowej z zastosowaniem filtra podciśnieniowego ze złożem wielowarstwowym, koloidalnego roztworu nanosrebra oraz lampy UV.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2011, s. 121-136, bibliogr. 11 poz.

woda basenowa ; dezynfekcja wody ; lampa UV ; filtr ze złożem wielowarstwowym

swimming-pool water ; water disinfection ; UV lamp ; multistratified filter

101/313
Nr opisu: 0000068092
Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Cz. 1: Sieci wodociągowe.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2011 R. 19 nr 5, s. 25-30, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sieć wodociągowa ; sieć kanalizacyjna ; armatura kanalizacyjna

water supply system ; sewerage system ; sewerage fittings

102/313
Nr opisu: 0000068093
Dobór materiałów do budowy sieci wod-kan. Cz. 2: Sieci kanalizacyjne.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2011 R. 19 nr 9, s. 52-55, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sieć wodociągowa ; sieć kanalizacyjna ; armatura kanalizacyjna

water supply system ; sewerage system ; sewerage fittings

103/313
Nr opisu: 0000072727
Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego.
Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2009

woda basenowa ; pływalnia ; wentylacja ; klimatyzacja ; oczyszczanie wody ; jakość wody

swimming-pool water ; swimming pool ; ventilation ; air conditioning ; water treatment ; water quality

104/313
Nr opisu: 0000068574
Jakość wody basenowej a systemy cyrkulacji.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2011 R. 19 nr 10, s. 82-87, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

woda basenowa ; oczyszczanie wody ; basen ; jakość wody ; cyrkulacja wody

swimming-pool water ; water treatment ; swimming pool ; water quality ; water circulation

105/313
Nr opisu: 0000111058
Możliwości oszczędości i odzysku wody i ciepła na przykładzie instalacji w krytych pływalniach.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Piechurska.
W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne: projektowanie - wykonawstwo - eksploatacja. IV Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa-Dębe, maj 2011. Warszawa : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2011

106/313
Nr opisu: 0000072718
Ocena efektów pracy filtra podciśnieniowego ze złożem piaskowym.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2011, s. 137-149, bibliogr. 9 poz.

woda basenowa ; filtr podciśnieniowy ; filtr ze złożem piaskowym

swimming-pool water ; vacuum filter ; filter with sand bed

107/313
Nr opisu: 0000066155   
Próba oceny metod i urządzeń do pomiaru przepływu ścieków.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Napędy i Sterowanie 2011 R. 13 nr 5, s. 105-111, bibliogr. 44 poz.

przepływ wody ; przepływ ścieków ; pomiar przepływu ścieków

water flow ; wastewater flow ; wastewater flow measurement

108/313
Nr opisu: 0000111075
Próba oceny strat wody i sposoby ich ograniczenia przy zastosowaniu monitoringu w przedsiębiorstwie wodociągowym.
[Aut.]: Florian Piechurski, R. Przydacz.
W: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Konferencja, Warszawa, kwiecień 2011. Materiały konferencyjne. Pod red.: M. Kwietniewskiego, H. Kłoss-Trębaczkiewicz. Zarząd Główny Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej, Saur Neptun Gdańsk.. Warszawa : Wydaw. Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2011, s. 123-128 (Eksploatacja Wodociągów i Kanalizacji ; 11)

109/313
Nr opisu: 0000065569
Przyczyny i skutki awarii uszkodzeń w sieci wodociągowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2011 nr 4, s. 42-47, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

sieć wodociągowa ; awaryjność ; korozja

water supply system ; failure frequency ; corrosion

110/313
Nr opisu: 0000068125
Sposoby w prawidłowej ocenie strat wody i możliwości skutecznej ich likwidacji w systemach wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Forum Eksploat. 2011 nr 5, s. 82-90, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

sieć wodociągowa ; straty wody ; monitorowanie sieci

water-pipe network ; water losses ; network monitoring

111/313
Nr opisu: 0000068867
Sposoby zmniejszania strat wody. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2011 R. 19 nr 11, s. 74-76, bibliogr. 1 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

straty wody ; sieć wodociągowa ; przepływomierz

water losses ; water-pipe network ; flowmeter

112/313
Nr opisu: 0000069453
Sposoby zmniejszania strat wody. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2011 R. 19 nr 12, s. 72-75, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

straty wody ; sieć wodociągowa ; monitoring

water losses ; water-pipe network ; monitoring

113/313
Nr opisu: 0000111054
Techniczne rozwiązania urządzeń i oczyszczania wody w basenach publicznych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Technol. Wody 2011 nr 5, s. 22-34. Punktacja MNiSW 3.000

114/313
Nr opisu: 0000057189
Analiza sposobów obniżania strat wody. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2010 R. 18 nr 5, s. 30-34, bibliogr. 13 poz.

sieć wodociągowa ; straty wody ; zaopatrzenie w wodę ; awaryjność

water-pipe network ; water losses ; water supply ; failure frequency

115/313
Nr opisu: 0000058206
Analiza sposobów obniżania strat wody. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2010 R. 18 nr 7/8, s. 73-76, bibliogr. 13 poz.

sieć wodociągowa ; straty wody ; bezpieczeństwo konstrukcji

water-pipe network ; water losses ; construction safety

116/313
Nr opisu: 0000057134
Badania możliwości zastosowania pulsatora przepływu UFR do pomiaru małych przepływów w instalacjach wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski, M. Gdula.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń 2010. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2010, s. 77-100, bibliogr. 6 poz.

sieć wodociągowa ; pomiar przepływu wody ; pulsator przepływu UFR

water-pipe network ; water flow measurement ; flow impulser UFR

117/313
Nr opisu: 0000057133
Badania współczynnika strat liniowych λ oraz współczynnika chropowatości bezwzględnej k dla rur instalacyjnych wielowarstwowych AluPEX.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń 2010. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2010, s. 53-76, bibliogr. 9 poz.

sieć wodociągowa ; rura instalacyjna ; rura wielowarstwowa ; strata ciśnienia ; współczynnik chropowatości ; współczynnik strat liniowych

water-pipe network ; installation tube ; multilayer pipe ; head loss ; roughness coefficient ; linear losses coefficient

118/313
Nr opisu: 0000067395
Badanie układu oczyszczania wody basenowej z zastosowaniem wielowarstwowego filtra w systemie zasysania wody oraz trójstopniowej dezynfekcji.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód - zagadnienia współczesne. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Marka M. Sozańskiego. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2010, s. 597-608, bibliogr. 10 poz.

woda basenowa ; oczyszczanie wody ; filtr podciśnieniowy

swimming pool water ; water treatment ; pressure below filter

119/313
Nr opisu: 0000067506   
Badanie wpływu połączeń na wzrost współczynnika strat liniowych λ oraz współczynnika chropowatości bezwzględnej k dla rur instalacyjnych z polipropylenu.
[Aut.]: Florian Piechurski, D. Wanot.
-Gaz Woda 2010 t. 84 nr 5, s. 18-23, bibliogr. 11 poz.

transport cieczy ; rura instalacyjna ; polipropylen

liquid transport ; installation tube ; polypropylene

120/313
Nr opisu: 0000068287
Metody i ocena systemów filtracji wody basenowej. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Pływalnie i Baseny 2010 nr 5, s. 88-94

121/313
Nr opisu: 0000057185
Możliwości obniżenia strat wody przy zastosowaniu monitoringu na przykładzie wybranych sieci wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Napędy i Sterowanie 2010 R. 12 nr 5, s. 94-102, bibliogr. 11 poz.

sieć wodociągowa ; awaryjność ; straty wody ; monitorowanie sieci

water supply system ; failure frequency ; water losses ; network monitoring

122/313
Nr opisu: 0000068274
Możliwości rozwiązania monitoringu sieci wodociągowej i jego efekty.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Technol. Wody 2010 nr 3, s. 6-15

123/313
Nr opisu: 0000057142
Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń 2010. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego.
Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2010

sieć wodociągowa ; sieć kanalizacyjna

water-pipe network ; sewerage system

124/313
Nr opisu: 0000057138
Ocena sposobów zmniejszania strat wody na przykładzie czterech wybranych przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń 2010. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Politechnika Śląska w Gliwicach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2010, s. 269-296, bibliogr. 13 poz.

system wodociągowy ; awaryjność ; dystrybucja wody ; straty wody

water supply system ; failure frequency ; water distribution ; water losses

125/313
Nr opisu: 0000067998
Ocena wpływu monitoringu sieci wodociągowej na obniżenie strat wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Hydroprezentacje XIII'2010. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Sympozjum ogólnokrajowe, Ustroń, 22-24 czerwca 2010 r.. Katowice : Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 2010, s. 89-109

126/313
Nr opisu: 0000068291   
Ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2010 nr 9, s. 36-39, bibliogr. 7 poz.

dystrybucja wody ; sieć wodociągowa ; straty wody ; wyciek wody

water distribution ; water supply system ; water losses ; water leakage

127/313
Nr opisu: 0000061161   
Ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2010 nr 10, s. 40-43, bibliogr. 3 poz.

zaopatrzenie w wodę ; system wodociągowy ; monitoring ; redukcja ciśnienia ; straty wody

water supply ; water supply system ; monitoring ; pressure reduction ; water losses

128/313
Nr opisu: 0000058956
Próba oceny warunków hydraulicznej pracy sieci wodociągowej po renowacji natryskiem cementem.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Inż. Bezwykopowa 2010 nr 4, s. 30-35, bibliogr. 5 poz.

metoda cementacji ; sieć wodociągowa ; renowacja

cementation method ; water supply system ; renovation

129/313
Nr opisu: 0000058562
Przyczyny modernizacji technologicznych układów oczyszczania wody basenowej.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
-INSTAL 2010 nr 7/8, s. 14-19, bibliogr. 13 poz.

woda basenowa ; basen ; oczyszczanie wody

swimming-pool water ; swimming pool ; water treatment

130/313
Nr opisu: 0000068279   
Sposoby obliczania i oceny straty wody w systemach wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Prz. Komunal. 2010 nr 5, s. 54-59, bibliogr. 4 poz.

dystrybucja wody ; system wodociągowy ; straty wody

water distribution ; water supply system ; water losses

131/313
Nr opisu: 0000057949
Analiza hydrauliczna osiedlowego systemu dystrybucji wody na podstawie modelowania hydraulicznego.
[Aut.]: M. Piechurska, Paweł Grajper, Florian Piechurski.
W: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Konferencja, Warszawa, 21 kwietnia 2009. Materiały konferencyjne. Pod red.: M. Kwietniewskiego, H. Kłoss-Trębaczkiewicz. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków Politechniki Warszawskiej, Saur Neptun Gdańsk S.A.. Warszawa : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2009, s. 51-69 (Eksploatacja Wodociągów i Kanalizacji ; 10)

132/313
Nr opisu: 0000057950
Badania podstawowe oraz kontrolne jako metoda oceny jakości wody w niecce basenowej i sprawności systemu jej oczyszczania.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Baseny polskie. V Ogólnopolska konferencja szkoleniowa, Warszawa, 2-3 kwietnia 2009. Materiały konferencyjne. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 21-49

woda basenowa ; oczyszczanie wody ; jakość wody ; sprawność

swimming-pool water ; water treatment ; water quality ; efficiency

133/313
Nr opisu: 0000057958
Badania wpływu połączeń na wzrost współczynnika strat liniowych oraz współczynnika bezwzględnej k dla rur z polipropylenu.
[Aut.]: Florian Piechurski, D. Wanot.
W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne: projektowanie - wykonawstwo - eksploatacja. III Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa-Dębe, maj 2009. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Politechnika Warszawska. Warszawa : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2009, s. 83-98

134/313
Nr opisu: 0000057957
Badania wpływu pulsatora przepływu UFR na dokładność pomiarów wodomierza.
[Aut.]: Florian Piechurski, M. Gdula.
W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne: projektowanie - wykonawstwo - eksploatacja. III Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa-Dębe, maj 2009. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków. Politechnika Warszawska. Warszawa : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2009, s. 5-26

135/313
Nr opisu: 0000057961
Działania zmierzające do ograniczenia strat wody w systemach wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Hydroprezentacje XII'2009. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Sympozjum ogólnokrajowe, Ustroń, 16-18 czerwca 2009 r.. [Katowice] : [Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych], 2009, s. 79-103

136/313
Nr opisu: 0000057960
Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Vol. 1. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego.
Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2009

pływalnia ; uzdatnianie wody ; dezynfekcja wody ; ogrzewanie ; wentylacja ; obiekty sportowe

swimming pool ; water treatment ; water disinfection ; heating ; ventilation ; sports facilities

137/313
Nr opisu: 0000046448
Modelowanie systemów dystrybucji wody.
[Aut.]: M. Piechurska, Paweł Grajper, Florian Piechurski.
-Napędy i Sterowanie 2009 R. 11 nr 1, s. 76-82, bibliogr. 17 poz.

sieć wodociągowa ; dystrybucja wody ; zaopatrzenie w wodę ; straty wody ; model symulacyjny

water supply system ; water distribution ; water supply ; water losses ; simulation model

138/313
Nr opisu: 0000057951
Możliwości rozwiązania monitoringu sieci wodociągowej i jego efekty.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Straty wody w systemach wodociągowych. Konferencja, Poznań, 22-23 października 2009. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 55-67

139/313
Nr opisu: 0000057953
Ocena metod wspomagania dezynfekcji wody basenowej. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Pływalnie i Baseny 2009 nr 3, s. 84-93

140/313
Nr opisu: 0000057976
Ocena systemów wspomagania uzdatniania wody basenowej.
[Aut.]: A. Szymala, Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Vol. 1. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2009, s. 165-185, bibliogr. 17 poz.

woda basenowa ; uzdatnianie wody ; ozonowanie ; system Anti Bio

swimming pool water ; water treatment ; ozonation ; Anti Bio system

141/313
Nr opisu: 0000057975
Porównanie jakości wody z charakterystycznych punktów obiegów basenowych.
[Aut.]: Florian Piechurski, Joanna Wyczarska-Kokot, K. Niesłańczyk.
W: Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Vol. 1. Pod red. Karola Kusia, Floriana Piechurskiego. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2009, s. 135-156, bibliogr. 7 poz.

basen ; jakość wody ; uzdatnianie wody ; analiza porównawcza

swimming pool ; water quality ; water treatment ; comparative analysis

142/313
Nr opisu: 0000058093
Powietrze i woda.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Sportplus 2009 nr 2, s. 70-75

143/313
Nr opisu: 0000057952
Straty wody i sposoby ich oceny oraz ograniczenia w systemach wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Straty wody w systemach wodociągowych. Konferencja, Poznań, 22-23 października 2009. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 17-31

144/313
Nr opisu: 0000038789
Efekty monitoringu w eksploatacji systemu wodociągowego.
[Aut.]: Florian Piechurski, Z. Bomersbach.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. VII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, marzec 2008 r.. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska w Gliwicach. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków], [2008], s. 61-78, bibliogr. 13 poz.

system zaopatrzenia w wodę ; monitoring ; jakość wody ; sieć wodociągowa ; straty wody ; dystrybucja wody ; awaryjność ; Gliwice

water supply system ; monitoring ; water quality ; water-pipe network ; water losses ; water distribution ; failure frequency ; Gliwice

145/313
Nr opisu: 0000050454
Energetyczna ocena pracy tłoczni z separacją ciał stałych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Energetyczne aspekty odprowadzania i oczyszczania ścieków, Szczyrk 2008. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Łucji Fukas-Płonki, Karola Kusia. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, 2008, s. 39-54, bibliogr. 15 poz.

pompownia ścieków ; separacja zanieczyszczeń stałych ; pobór energii

sewage pumping station ; solid waste separation ; power consumption

146/313
Nr opisu: 0000050372
Instalacja po liftingu. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Piechurska.
-Sportplus 2008 nr 1, s. 82-86

147/313
Nr opisu: 0000050373
Instalacja po liftingu. Cz. 3.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Piechurska.
-Sportplus 2008 nr 2, s. 82-87

148/313
Nr opisu: 0000050374
Instalacja po liftingu. Cz. 4.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Piechurska.
-Sportplus 2008 nr 3, s. 74-78

149/313
Nr opisu: 0000050403
Instalacje atrakcji wodnych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Baseny polskie. III Edycja - konferencja szkoleniowa, Lubliniec, 5-7 marca 2008. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 45-64

150/313
Nr opisu: 0000032747   
Kamionka i beton w sieciach kanalizacyjnych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2008 nr 1, s. 31-35

sieć kanalizacyjna ; rura kanalizacyjna ; rura kamionkowa ; rura betonowa ; rura żelbetowa

sewerage system ; sewage pipe ; stoneware pipe ; concrete pipe ; reinforced concrete pipe

151/313
Nr opisu: 0000050375
Kąpiel z atrakcjami.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Sportplus 2008 nr 4, s. 74-79

152/313
Nr opisu: 0000050382
Kąpiel z atrakcjami. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Sportplus 2008 nr 5, s. 78-82

153/313
Nr opisu: 0000050405
Możliwości oszczędności wody w krytych pływalniach.
[Aut.]: Florian Piechurski, Joanna Wyczarska-Kokot.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. XX Jubileuszowa krajowa konferencja, VIII międzynarodowa konferencja, [Poznań - Gniezno, Polska, 15-18 June 2008] = Water supply and water quality. XXth Jubilee national, VIIIth international conference. T. 2. Red.: M. Sozański, Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2008, s. 93-103

154/313
Nr opisu: 0000050404
Możliwości rozwiązania instalacji uzdatniania wody basenowej w modernizowanych - remontowanych krytych pływalniach.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Baseny polskie. III Edycja - konferencja szkoleniowa, Lubliniec, 5-7 marca 2008. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 65-81

155/313
Nr opisu: 0000050407
Ocena warunków hydraulicznej pracy sieci wodociągowej po renowacji natryskiem cementem.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. XX Jubileuszowa krajowa konferencja, VIII międzynarodowa konferencja, [Poznań - Gniezno, Polska, 15-18 June 2008] = Water supply and water quality. XXth Jubilee national, VIIIth international conference. T. 2. Red.: M. Sozański, Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2008, s. 187-196

156/313
Nr opisu: 0000043173
Ochrona przed hałasem w instalacjach kanalizacyjnych w budynkach.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Architektura i technika a zdrowie. At-z. VI Międzynarodowe sympozjum, Gliwice, 23 września 2008. Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Wydział Budownictwa. Centrum Inżynierii Biomedycznej. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze], 2008, s. 155-165, bibliogr. 3 poz.

instalacja kanalizacyjna ; redukcja hałasu ; ochrona przed hałasem ; zdrowie człowieka

sewerage system ; noise reduction ; noise protection ; human health

157/313
Nr opisu: 0000038557
Ochrona przed hałasem w instalacjach wod-kan.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2008 R. 16 nr 5, s. 68-72, bibliogr. 3 poz.

system kanalizacyjny ; akustyka ; ochrona przed hałasem ; materiał izolacyjny ; tłumienie hałasu

sewerage system ; acoustics ; noise protection ; insulation material ; noise suppression

158/313
Nr opisu: 0000042826
Oszczędna gospodarka wodno-ściekowa w obiektach użyteczności publicznej.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Hydroprezentacje XI'2008. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Sympozjum ogólnokrajowe, Ustroń, 10-12 czerwca 2008 r.. [Katowice] : [Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych], 2008, s. 187-198, bibliogr. 9 poz.

159/313
Nr opisu: 0000038590
Przyczyny modernizacji technologicznych układów oczyszczania wody basenowej.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. XX Jubileuszowa krajowa konferencja, VIII międzynarodowa konferencja, [Poznań - Gniezno, Polska, 15-18 June 2008] = Water supply and water quality. XXth Jubilee national, VIIIth international conference. T. 1. Red.: M. Sozański, Z. Dymaczewski, J. Jeż-Walkowiak. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2008, s. 737-749, bibiogr. 15 poz.

160/313
Nr opisu: 0000036647   
Rury stalowe w sieciach wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2008 nr 2, s. 41-43

wodociąg ; rura stalowa ; ochrona przed korozją

water supply system ; steel pipe ; corrosion protection

161/313
Nr opisu: 0000036850   
Straty wody w systemie wodociągowym. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2008 nr 3, s. 24-26, bibliogr. 3 poz.

wodociąg ; straty wody ; bilans wody

water supply system ; water losses ; water balance

162/313
Nr opisu: 0000037576   
Straty wody w systemie wodociągowym. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2008 nr 4, s. 21-23

wodociąg ; straty wody ; bilans wody

water supply system ; water losses ; water balance

163/313
Nr opisu: 0000050381   
Straty wody w systemie wodociągowym. Cz. 3.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2008 nr 5, s. 57-62, bibliogr. 6 poz.

wodociąg ; straty wody ; procentowy wskaźnik strat

water supply system ; water losses ; percent loss rate

164/313
Nr opisu: 0000050421
Technologie i urządzenia do oczyszczania wody basenowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Pływalnie i Baseny 2008 nr 1, s. 90-100

165/313
Nr opisu: 0000050415
Water losses in water supply system.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rinok Instal. 2008 nr 9, s. 14-16

166/313
Nr opisu: 0000038791
Zmiana warunków hydraulicznych przepływu po renowacji sieci wodociągowej.
[Aut.]: Florian Piechurski, W. Ola.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. VII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, marzec 2008 r.. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Politechnika Śląska w Gliwicach. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków], [2008], s. 123-138, bibliogr. 16 poz.

sieć wodociągowa ; rurociąg ; renowacja rurociągu ; natężenie przepływu

water-pipe network ; pipeline ; renovation of pipeline ; flow rate

167/313
Nr opisu: 0000036646   
Żeliwo sferoidalne w systemach wod-kan.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2008 nr 2, s. 36-39

system wodno-kanalizacyjny ; żeliwo sferoidalne ; ochrona przed korozją

water-sewage management ; ductile cast iron ; corrosion protection

168/313
Nr opisu: 0000040770
Basenowe oszczędności. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Piechurska.
-Sportplus 2007 nr 3, s. 100-105

169/313
Nr opisu: 0000040771
Basenowe oszczędności. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Piechurska.
-Sportplus 2007 nr 4, s. 88-92

170/313
Nr opisu: 0000041137
Funkcje krytej pływalni i rozwiązania instalacji dla małych krytych pływalni w gminie.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Piechurska.
W: Baseny polskie. Konferencja, Ostrowiec Świętokrzyski, 25-26.01.2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 51-70

171/313
Nr opisu: 0000040772
Instalacja po liftingu. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Piechurska.
-Sportplus 2007 nr 6, s. 84-87

172/313
Nr opisu: 0000032036
Monitoring i jego efekty w eksploatacji systemu wodociągowego.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Napędy i Sterowanie 2007 nr 11, s. 132-138, bibliogr. 5 poz.

173/313
Nr opisu: 0000041335
Monitoring sieci wodociągowej. Cz. 1: Zadania i możliwości.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2007 R. 15 nr 11, s. 84-86, bibliogr. 11 poz.

sieć wodociągowa ; monitorowanie sieci ; urządzenie pomiarowe ; punkt pomiarowy

water-pipe network ; network monitoring ; measuring device ; measuring point

174/313
Nr opisu: 0000041306
Monitoring sieci wodociągowej. Cz. 2: Przykłady zastosowań.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2007 R. 15 nr 12, s. 78-82, bibliogr. 6 poz.

sieć wodociągowa ; monitorowanie sieci ; urządzenie pomiarowe ; punkt pomiarowy

water-pipe network ; network monitoring ; measuring device ; measuring point

175/313
Nr opisu: 0000031598
Monitorowanie sieci wodociągowej w PWiK Sp. Z o.o. w Gliwicach.
[Aut.]: Florian Piechurski, G. Bomersbach, K. Kasperek.
W: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. Konferencja, Warszawa, marzec 2007. Materiały konferencyjne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej, Saur Neptun Gdańsk S.A.. Warszawa : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Zarząd Główny, 2007, s. 113-126, bibliogr. 4 poz. (Eksploatacja Wodociągów i Kanalizacji ; 9)

sieć wodociągowa ; monitoring ; straty wody ; dystrybucja wody ; system zaopatrzenia w wodę ; Gliwice

water-pipe network ; monitoring ; water losses ; water distribution ; water supply system ; Gliwice

176/313
Nr opisu: 0000041138
Możliwości oszczędności wody i odzysku ciepła w instalacjach wodociągowych na małych krytych pływalniach.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Piechurska.
W: Baseny polskie. Konferencja, Ostrowiec Świętokrzyski, 25-26.01.2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 87-105

177/313
Nr opisu: 0000029992
Ocena technicznych możliwości zabezpieczenia instalacji ciepłej wody użytkowej w krytych pływalniach.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Piechurska.
W: Instalacje basenowe. VI Sympozjum naukowo-techniczne, Zakopane, marzec 2007 r.. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków], [2007], s. 155-170, bibliogr. 11 poz.

bakterie Legionella ; woda basenowa ; instalacja ciepłej wody ; dezynfekcja

Legionella bacteria ; swimming pool water ; hot water installation ; disinfection

178/313
Nr opisu: 0000029991
Porównanie jakości wody w basenach z poziomym i pionowym systemem hydraulicznym.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. VI Sympozjum naukowo-techniczne, Zakopane, marzec 2007 r.. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków], [2007], s. 73-89, bibliogr. 21 poz.

woda basenowa ; analiza fizykochemiczna ; analiza bakteriologiczna ; system hydrauliczny

swimming pool water ; physico-chemical analysis ; bacteriological analysis ; hydraulic system

179/313
Nr opisu: 0000041158
Problemy rozwiązania instalacji cyrkulacji wody basenowej w modernizowanych - remontowanych publicznych pływalniach.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Baseny polskie. II Edycja - konferencja szkoleniowa, Pisz, 27-28 września 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 45-72

180/313
Nr opisu: 0000031944   
Systemy rurowe z tworzyw sztucznych w kanalizacji.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2007 nr 11, s. 59-63

system rurowy ; tworzywa sztuczne ; kanalizacja

piping system ; plastics ; sewerage

181/313
Nr opisu: 0000041136
Technologia uzdatniania wody basenowej i problemy z nią związane na małych krytych pływalniach.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Baseny polskie. Konferencja, Ostrowiec Świętokrzyski, 25-26.01.2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 17-40

182/313
Nr opisu: 0000032487   
Tworzywa sztuczne w sieciach wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2007 nr 12, s. 39-43

tworzywa sztuczne ; sieć wodociągowa ; jakość złącza ; właściwości tworzyw sztucznych

plastics ; water supply system ; joint quality ; plastics properties

183/313
Nr opisu: 0000025421
Urządzenia do rozwiązania monitoringu technicznego w sieci wodociągowej. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Napędy i Sterowanie 2007 R. 9 nr 1, s. 94-99

sieć wodociągowa ; monitorowanie sieci ; urządzenie pomiarowe ; przesył danych ; wizualizacja danych

water-pipe network ; network monitoring ; measuring device ; data transfer ; data visualization

184/313
Nr opisu: 0000025424
Urządzenia do rozwiązania monitoringu technicznego w sieci wodociągowej. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Napędy i Sterowanie 2007 R. 9 nr 2, s. 129-132, bibliogr. 38 poz.

sieć wodociągowa ; monitorowanie sieci ; urządzenie pomiarowe ; przesył danych ; wizualizacja danych

water-pipe network ; network monitoring ; measuring device ; data transfer ; data visualization

185/313
Nr opisu: 0000028080
Wpływ modernizacji wodociągów na poprawę warunków ich eksploatacji.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2007 R. 15 nr 5, s. 47-48,50,52-53, bibliogr. 10 poz.

sieć wodociągowa ; awaria sieci wodociągowej ; awaryjność ; usuwanie awarii ; modernizacja

water-pipe network ; water-pipe network failure ; failure frequency ; failure removal ; modernization

186/313
Nr opisu: 0000032083
Wpływ monitoringu technicznego sieci wodociągowych na efekty eksploatacyjne.
[Aut.]: Florian Piechurski, G. Bomersbach.
W: Hydroprezentacje X'2007. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Sympozjum ogólnokrajowe, Ustroń, 19-21 czerwca 2007 r.. [Katowice] : [Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych], 2007, s. 297-312, bibliogr. 12 poz.

187/313
Nr opisu: 0000029892
Zabezpieczenie instalacji c.w.u. w obiektach sportowych.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Piechurska.
-Rynek Instal. 2007 R. 15 nr 7/8, s. 54-60, bibliogr. 14 poz.

obiekty sportowe ; instalacja c.w.u. ; instalacja ciepłej wody ; dezynfekcja wody ; bakterie Legionella

sports facilities ; utility hot water installation ; hot water installation ; water disinfection ; Legionella bacteria

188/313
Nr opisu: 0000041135
Zagrożenia i techniczne możliwości zabezpieczenia instalacji ciepłej wody użytkowej w krytych pływalniach.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Piechurska.
W: Baseny polskie. II Edycja - konferencja szkoleniowa, Pisz, 27-28 września 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 13-25

189/313
Nr opisu: 0000019262
Badania porównawcze wspołczynników liniowych strat ciśnienia w instalacjach wodociągowych z polipropylenu.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. VI Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, marzec 2006 r.. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków], [2006], s. 373-390, bibliogr. 29 poz.

strata ciśnienia ; instalacja wodociągowa ; polipropylen

head loss ; water-pipe network ; polypropylene

190/313
Nr opisu: 0000017651
Metody oczyszczania wody w krytych basenach publicznych. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2006 R. 14 nr 1/2, s. 70-76, bibliogr. 11 poz.

oczyszczanie wody ; basen kryty ; basen ogólnodostępny ; woda basenowa ; koagulacja

water treatment ; indoor swimming-pool ; public pool ; swimming-pool water ; coagulation

191/313
Nr opisu: 0000018538
Metody oczyszczania wody w krytych basenach publicznych. Cz. 2: Filtracja.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2006 R. 14 nr 3, s. 97-100

woda basenowa ; basen kryty ; basen ogólnodostępny ; oczyszczanie wody ; filtr podciśnieniowy ; filtr siatkowy ; filtr ciśnieniowy

swimming pool water ; indoor swimming-pool ; public pool ; water treatment ; vacuum filter ; filter screen ; pressure filter

192/313
Nr opisu: 0000018518
Metody oczyszczania wody w krytych basenach publicznych. Cz. 3: Dezynfekcja.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2006 R. 14 nr 4, s. 116-118, bibliogr. 11 poz.

basen kryty ; basen ogólnodostępny ; oczyszczanie wody ; woda basenowa ; dezynfekcja wody ; chlorowanie wody ; elektroliza ; uzdatnianie wody basenowej

indoor swimming-pool ; public pool ; water treatment ; swimming pool water ; water disinfection ; water chlorination ; electrolysis ; swimming pool water treatment

193/313
Nr opisu: 0000019890
Metody oczyszczania wody w krytych basenach publicznych. Cz. 4: Ozonowanie.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2006 R. 14 nr 6, s. 88-90, bibliogr. 11 poz.

basen kryty ; basen ogólnodostępny ; oczyszczanie wody ; woda basenowa ; ozonowanie

indoor swimming-pool ; public pool ; water treatment ; swimming-pool water ; ozonation

194/313
Nr opisu: 0000020835
Metody oczyszczania wody w krytych basenach publicznych. Cz. 5.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2006 R. 14 nr 7/8, s. 96-99, bibliogr. 13 poz.

basen ogólnodostępny ; basen kryty ; oczyszczanie wody ; woda basenowa ; promieniowanie UV ; dezynfekcja wody

public pool ; indoor swimming-pool ; water treatment ; swimming-pool water ; UV radiation ; water disinfection

195/313
Nr opisu: 0000030799
Metody oczyszczania wody w krytych basenach publicznych. Cz. 6.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2006 R. 14 nr 9, s. 104-107, bibliogr. 11 poz.

basen kryty ; oczyszczanie wody ; basen ogólnodostępny ; woda basenowa ; chlorowanie wody

indoor swimming-pool ; water treatment ; public pool ; indoor swimming-pool ; water chlorination

196/313
Nr opisu: 0000028314
Monitoring w eksploatacji sieci wodociągowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Automatyka w ochronie środowiska - 2006. Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 5-6 czerwca 2006 r.. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 6-13, bibliogr. 2 poz.

197/313
Nr opisu: 0000030796
Monitoring w eksploatacji sieci wodociągowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Napędy i Sterowanie 2006 nr 6, s. 124-130

198/313
Nr opisu: 0000018241   
Przyczyny i ocena awaryjności rozdzielczej sieci wodociagowej. Cz. 3.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2006 nr 3, s. 16-18

sieć wodociągowa ; sieć rozdzielcza ; awaryjność ; ciśnienie ; teren górniczy

water supply system ; distribution network ; failure ; pressure ; mining area

199/313
Nr opisu: 0000017210   
Przyczyny i ocena awaryjności rozdzielczej sieci wodociągowej. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2006 nr 1, s. 16-17, bibliogr. 2 poz.

sieć wodociągowa ; sieć rozdzielcza ; awaryjność ; rura stalowa

water supply system ; distribution network ; failure ; steel pipe

200/313
Nr opisu: 0000017748   
Przyczyny i ocena awaryjności rozdzielczej sieci wodociągowej. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2006 nr 2, s. 18-20, bibliogr. 1 poz.

sieć wodociągowa ; sieć rozdzielcza ; awaryjność ; korozja ; ochrona przed korozją

water supply system ; distribution network ; failure ; corrosion ; corrosion resistance

201/313
Nr opisu: 0000019260
Realizacja badań eksperymentalnych oporów miejscowych kształtek instalacyjnych.
[Aut.]: Paweł Grajper, Florian Piechurski.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. VI Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, marzec 2006 r.. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków], [2006], s. 351-359, bibliogr. 7 poz.

przewód wodociągowy ; kształtka rurowa ; miejscowe straty ciśnienia

water conduit ; plumbing fitting ; local pressure losses

202/313
Nr opisu: 0000031384
Straty wody i sposoby ich obniżenia.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Ochr. Środ. Branż. Mag. Przem. 2006 nr 1, s. 25-29

203/313
Nr opisu: 0000031385
Straty wody i sposoby ich obniżenia. Cz. 4.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Ochr. Środ. Branż. Mag. Przem. 2006 nr 2, s. 30-33

204/313
Nr opisu: 0000030944
Uzdatanianie wody ale jakie?.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Sportplus 2006 nr 1, s. 78-81

205/313
Nr opisu: 0000022565
Wpływ materiału na awaryjność i straty wody w sieci wodociągowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2006 R. 14 nr 11, s. 38-40,42,44-45, bibliogr. 4 poz.

straty wody ; sieć wodociągowa ; charakterystyka materiałowa ; awaria sieci wodociągowej ; przewód wodociągowy

water losses ; water supply network ; material characteristics ; water supply system failure ; water conduit

206/313
Nr opisu: 0000030829
Wpływ rodzaju materiału na awaryjność i straty wody w sieci wodociągowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Hydroprezentacje IX. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.06.2006. Katowice : [b.w.], 2006, s. 127-139

207/313
Nr opisu: 0000019207
Wykrywanie wycieków wody z sieci wodociągowej. Ocena stosowanych metod i urządzeń.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2006 R. 14 nr 5, s. 40,42-43, bibliogr. 4 poz.

sieć wodociągowa ; wyciek wody ; system dystrybucji wody ; straty wody

water supply system ; water leakage ; water distribution system ; water losses

208/313
Nr opisu: 0000019261
Wyniki badań eksperymentalnych miejscowych strat ciśnienia w kolanach 90o z PVC-U i PVC-C.
[Aut.]: Paweł Grajper, Florian Piechurski.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. VI Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, marzec 2006 r.. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków], [2006], s. 361-372, bibliogr. 5 poz.

instalacja wodociągowa ; kolanko ; PVC ; miejscowe straty ciśnienia ; analiza wymiarowa

water-pipe network ; bend ; PVC ; local pressure losses ; dimensional analysis

209/313
Nr opisu: 0000022893
Zabezpieczenia instalacji ciepłej wody w budynkach.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Architektura i technika a zdrowie. At-z. IV Międzynarodowe sympozjum, Gliwice, 17-18 października 2006. Politechnika Śląska. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze. Katedra Procesów Budowlanych. Centrum Inżynierii Biomedycznej. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze], 2006, s. 231-238, bibliogr. 5 poz.

instalacja wodociągowa ; uzdatnianie wody ; dezynfekcja wody ; mikroorganizm

water-pipe network ; water treatment ; water disinfection ; microorganism

210/313
Nr opisu: 0000024034
Zastosowanie nowoczesnych technologii dezynfekcji wody basenowej.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. XIX Krajowa konferencja, VII międzynarodowa konferencja, Poznań - Zakopane, [18-21 czerwca] 2006. T. 1. Red.: Andrzej Królikowski, Marek M. Sozański. Poznań : Futura Grzegorz Łuczak, 2006, s. 783-793, bibliogr. 12 poz.

woda basenowa ; dezynfekcja wody ; ozonowanie ; elektroliza membranowa ; ultrafiolet

swimming pool water ; water disinfection ; ozonation ; membrane electrolysis feed ; ultraviolet

211/313
Nr opisu: 0000061333
Analiza efektów pracy urządzeń do wykrywania wycieków wody z sieci wodociągowej na jej straty.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Infrastruktura podziemna miast. IX Konferencja naukowo-techniczna. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 294-304, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 53 Seria: Konferencje ; nr 20 0324-9735)

sieć wodociągowa ; awaria ; straty wody ; przedsiębiorstwo wodociągowe

water distribution network ; failure ; water losses ; water company

212/313
Nr opisu: 0000011773
Badania modelowe warunków przepływu wody w niecce basenu pływackiego.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. V Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń, luty 2005 r.. [Gliwice] : [Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej], [2005], s. 47-58, bibliogr. 8 poz.

basen sportowy ; niecka basenu ; cyrkulacja wody ; instalacja basenowa

sports pool ; basin of swimming pool ; water circulation ; swimming pool system

213/313
Nr opisu: 0000011583
Badania możliwości usuwania osadów ze stalowych rur w instalacjach wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2005 nr 3, s. 59-64, bibliogr. 10 poz.

korozja ; usuwanie osadu ; instalacja wodociągowa ; rura stalowa ; magnetyzer ; ogniwo galwaniczne ; system Anti Bio

corrosion ; sediments removal ; water-pipe network ; steel pipe ; magnetizer ; galvanic cell ; Anti Bio system

214/313
Nr opisu: 0000111078
GIS jako nowe narzędzie w analizie sieci wodociągowej na przykładzie osiedla w Gliwicach.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Lampart.
W: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, kwiecień 2005. Materiały konferencyjne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej, Saur Neptun Gdańsk. Warszawa : Wydaw. Zarządu Głownego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2005, s. 89-101 (Eksploatacja Wodociągów i Kanalizacji ; 7)

215/313
Nr opisu: 0000110809
Instalacje cyrkulacji wody basenowej. Pływalnie publiczne.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2005 R. 13 nr 12, s. 77-85, bibliogr. 9 poz.

basen ; przepływ wody

swimming pool ; water flow

216/313
Nr opisu: 0000011774
Możliwości poprawy efektów działania systemów oczyszczania wody basenowej.
[Aut.]: Florian Piechurski, Joanna Wyczarska-Kokot.
W: Instalacje basenowe. V Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń, luty 2005 r.. [Gliwice] : [Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej], [2005], s. 67-79, bibliogr. 21 poz.

woda basenowa ; oczyszczanie wody ; badania fizykochemiczne ; analiza bakteriologiczna ; normy ; efektywność oczyszczania ; analiza porównawcza

swimming pool water ; water treatment ; physico-chemical tests ; bacteriological analysis ; standards ; effectiveness of treatment ; comparative analysis

217/313
Nr opisu: 0000111079
Ocena uszkodzeń i strat wody w sieci wodociągowej wykonanej z różnych materiałów.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: GIS, modelowanie i monitoring w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi, kwiecień 2005. Materiały konferencyjne. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej, Saur Neptun Gdańsk. Warszawa : Wydaw. Zarządu Głownego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, 2005, s. 235-247 (Eksploatacja Wodociągów i Kanalizacji ; 7)

218/313
Nr opisu: 0000020410
Ocena uszkodzeń i strat wody w sieciach wodociągowych z różnych materiałów.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Nowe materiały, urządzenia oraz technologie bezwykopowe w wodociągach i kanalizacji. IV Ogólnopolska, I Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kielce - Cedzyna, 6 - 8 kwietnia 2005. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2005, s. 255-267 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Budownictwo ; nr 44)

219/313
Nr opisu: 0000086428
Poprawa jakości wody basenowej przy zastosowaniu nowoczesnych technologii i uzdatniania.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: II Kongres Inżynierii Środowiska. Materiały. T. 2. Lublin : Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska, 2005, s. 309-319, bibliogr. 12 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 33)

220/313
Nr opisu: 0000020099
Porównanie uszkodzeń i ocena strat wody w sieci wodociągowej z różnych materiałów.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: XIII Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna z cyklu "Problemy gospodarki wodno-ściekowej w regionach rolniczo-przemysłowych", Białowieża, 2005. Materiały. Pod red. I. Bartkowskiej, L. Dzienisa. Lublin : Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska, 2005, s. 309-324 (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 30)

221/313
Nr opisu: 0000016592
Technologiczne rozwiązania fontann wodnych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Architektura i technika a zdrowie. At-z. Materiały III Sympozjum, Gliwice, 18-19 października 2005 r.. Politechnika Śląska. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze. Centrum Inżynierii Biomedycznej. Katedra Procesów Budowlanych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze], 2005, s. 221-226, bibliogr. 2 poz.

222/313
Nr opisu: 0000012222
Uszkodzenia i straty wody w sieci wodociągowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2005 R. 13 nr 5, s. 55-59, bibliogr. 5 poz.

sieć wodociągowa ; uszkodzenie ; straty wody ; redukcja

water distribution network ; damage ; water losses ; reduction

223/313
Nr opisu: 0000100517
Zagospodarowanie wód popłucznych z instalacji basenowych.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Balneotechnické dni '05. Zbornik prác vedeckej konferencie s medzinárodnou účast'ou, Bardejovské kúpele, 19-20.4.2005. Bratislava : STU, 2005, s. 104-115, bibliogr. 9 poz.

224/313
Nr opisu: 0000016594
Zagrożenie bakteriologiczne w wodnych elementach architektury i techniczne sposoby zapobiegania.
[Aut.]: Florian Piechurski, Zbyszko Bujniewicz.
W: Architektura i technika a zdrowie. At-z. Materiały III Sympozjum, Gliwice, 18-19 października 2005 r.. Politechnika Śląska. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze. Centrum Inżynierii Biomedycznej. Katedra Procesów Budowlanych. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Architektury. Katedra Projektowania i Nowych Technologii w Architekturze], 2005, s. 227-234, bibliogr. 8 poz.

225/313
Nr opisu: 0000110806
Fontanny. Akcesoria i armatura. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2004 R. 12 nr 1/2, s. 84-87, bibliogr. 1 poz.

fontanna ; projektowanie

fountain ; designing

226/313
Nr opisu: 0000008761   
Materiały do budowy sieci kanalizacyjnych. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Prz. Komunal. 2004 nr 6, s. 50-51

sieć kanalizacyjna ; materiały budowlane ; rura kamionkowa ; cegła ; rura żelbetowa ; rura betonowa ; polimerobeton ; żeliwo sferoidalne

sewage system ; building materials ; stoneware pipe ; brick ; reinforced concrete pipe ; concrete pipe ; polymer concrete ; ductile cast iron

227/313
Nr opisu: 0000009213   
Materiały do budowy sieci kanalizacyjnych. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Prz. Komunal. 2004 nr 7, s. 64-65

sieć kanalizacyjna ; materiały budowlane ; rura kompozytowa ; rura PVC ; rura z PE-HD ; rura z polipropylenu ; Rura PEHD/PP

sewage system ; building materials ; composite pipe ; PVC pipe ; PE-HD pipe ; polypropylene pipe ; PEHD/PP pipe

228/313
Nr opisu: 0000011528
Modernizacja systemu uzdatniania wody basenowej warunkiem uzyskania normatywnych parametrów jej jakości.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. XVIII Krajowa konferencja. VI Międzynarodowa konferencja, [Poznań, Polska, 6-8 September 2004]. T. 1. Red.: Maria Elektorowicz, Marek M. Sozański. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2004, s. 875-888, bibliogr. 7 poz.

uzdatnianie wody ; woda basenowa ; jakość wody

water treatment ; swimming pool water ; water quality

229/313
Nr opisu: 0000014956
Ocena możliwości usuwania osadów ze stalowych rur w instalacjach wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne: projektowanie - wykonawstwo - eksploatacja. I Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa-Dębe, maj 2004. Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego. Politechnika Warszawska. Warszawa : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2004, s. 313-322

230/313
Nr opisu: 0000007607
Ocena możliwości wykonania renowacji przykanalików i przyłączy wodociągowych w technologiach bezwykopowych. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2004 nr 2, s. 47-53, bibliogr. 15 poz.

przyłącze wodociągowe ; przykanalik domowy ; renowacja bezwykopowa ; metoda KM Side-Liner ; relining ; kraking pneumatyczny ; kraking hydrauliczny ; metoda No Dig ; metoda Point-Liner System ; kolmatacja ; technologia L-Liner 3 PH-P ; system WIR ; metoda Formadrain ; metoda Intec ; cementowanie ; metoda Aqua Protect ; technologia Neofit ; technologia Insituform

water supply system connection ; house drain ; trenchless renovation ; KM Side-Liner method ; relining ; pneumatic cracking ; hydraulic cracking ; No Dig method ; Point-Liner System method ; silting-up ; L-Liner 3 PH-P technology ; WIR system ; Formadrain method ; Intec method ; cementing ; Aqua Protect method ; Neofit technology ; Insituform technology

231/313
Nr opisu: 0000014957
Problemy projektowania przepompowni ścieków w budynkach mieszkalnych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne: projektowanie - wykonawstwo - eksploatacja. I Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa-Dębe, maj 2004. Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego. Politechnika Warszawska. Warszawa : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2004, s. 241-250

232/313
Nr opisu: 0000010050
Rury żeliwne i z duroplastów - kompozytowe.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Wodoc. - Kanaliz. 2004 nr 6, s. 29-33

rura kanalizacyjna ; żeliwo sferoidalne ; rura kompozytowa ; kanalizacja

sewage pipe ; ductile cast iron ; composite pipe ; sewerage

233/313
Nr opisu: 0000014958
Technologiczne możliwości renowacji przyłączy i instalacji wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne: projektowanie - wykonawstwo - eksploatacja. I Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa-Dębe, maj 2004. Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego. Politechnika Warszawska. Warszawa : Wydaw. Seidel-Przywecki, 2004, s. 345-353

234/313
Nr opisu: 0000010698   
Uzdatnianie wody basenowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Mater. Bud. 2004 nr 12, s. 35-41

basen ; uzdatnianie wody basenowej ; woda basenowa

swimming pool ; swimming pool water treatment ; swimming pool water

235/313
Nr opisu: 0000008750
Warunki projektowania małych przepompowni ścieków dla budynków mieszkalnych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2004 nr 6, s. 46-51, bibliogr. 3 poz.

budynek jednorodzinny ; przepompowywanie ścieków ; przepompownia ; dobór urządzeń ; pompa ; wydajność ; opłacalność ekonomiczna

single-family building ; pumping of sewage ; intermediate pumping station ; selection of devices ; pump ; productivity ; cost-effectiveness

236/313
Nr opisu: 0000008039
Zapobieganie i likwidacja strat wody w miejskich sieciach wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowych i kanalizacyjnych. V Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, luty 2004 r.. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska w Gliwicach. [Gliwice] : [Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej], 2004, s. 149-171, bibliogr. 9 poz.

sieć wodociągowa ; straty wody ; likwidacja strat wody ; awaryjność sieci

water distribution network ; water losses ; water losses liquidation ; water supply

237/313
Nr opisu: 0000011535
Znaczenie wskaźników awaryjności i strat wody w ocenie pracy sieci wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski, Karol** Kuś.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. XVIII Krajowa konferencja. VI Międzynarodowa konferencja, [Poznań, Polska, 6-8 September 2004]. T. 2. Red.: Maria Elektorowicz, Marek M. Sozański. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2004, s. 603-617, bibliogr. 10 poz.

sieć wodociągowa ; wskaźnik awaryjności sieci ; awaria ; straty wody

water supply system ; failure indicator ; failure ; water losses

238/313
Nr opisu: 0000110782
Atrakcje wodne dla prywatnych kąpielisk.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2003 R. 11 nr 7/8, s. 91-94, bibliogr. 1 poz.

basen kryty ; atrakcja wodna

indoor swimming-pool ; water attraction

239/313
Nr opisu: 0000000438
Badania modelowe warunków przepływu w basenie sportowym.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. IV Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń, luty 2003 r.. [Gliwice] : [Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej], [2003], s. 23-37, bibliogr. 8 poz.

240/313
Nr opisu: 0000110784
Ciepła, musująca woda.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2003 R. 11 nr 9, s. 93-95, bibliogr. 1 poz.

basen ; atrakcja wodna ; whirlpool

swimming pool ; water attraction ; whirlpool

241/313
Nr opisu: 0000110793
Fontanny. Rozwiązania konstrukcyjne. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2003 R. 11 nr 12, s. 52-54, bibliogr. 1 poz.

fontanna ; rozwiązania konstrukcyjne

fountain ; design solutions

242/313
Nr opisu: 0000110792
Hałas w wewnętrznych instalacjach kanalizacyjnych. Sposoby zabezpieczenia.
[Aut.]: Florian Piechurski, A. Piechurska.
-Rynek Instal. 2003 R. 11 nr 11, s. 67-71, bibliogr. 2 poz.

ochrona przed hałasem ; instalacja kanalizacyjna ; budynek

noise protection ; sewerage system ; building

243/313
Nr opisu: 0000110773
Instalacje w prywatnych basenach.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2003 R. 11 nr 4, s. 79-85, bibliogr. 1 poz.

basen ; instalacja basenowa ; oczyszczanie wody

swimming pool ; swimming pool system ; water treatment

244/313
Nr opisu: 0000006284   
Materiały do budowy sieci wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Prz. Komunal. 2003 nr 11, s. 52-53

sieć wodociągowa ; materiały budowlane ; rura żeliwna ; rura stalowa ; wytrzymałość konstrukcji ; obciążenie eksploatacyjne ; podatność na korozję ; eksploatacja ; tworzywa sztuczne ; szczelność ; przyłącze wodociągowe ; jakość wody

water distribution network ; building materials ; cast iron pipe ; steel pipe ; structural strength ; operational load ; susceptibility to corrosion ; exploitation ; plastics ; leaks ; water supply system connection ; water quality

245/313
Nr opisu: 0000110770
Materiały w basenach pływackich.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2003 R. 11 nr 1/2, s. 34-38, bibliogr. 1 poz.

basen ; materiał ; niecka basenu ; konstrukcja

swimming pool ; material ; basin of swimming pool ; construction

246/313
Nr opisu: 0000086425
Metody i efekty dezynfekcji wód basenowych.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. II Ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 5-6 czerwca 2003. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Zakład Technologii Wody i Ścieków, Krevox, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. Gliwice : [Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej], 2003, s. 433-442, bibliogr. 11 poz.

247/313
Nr opisu: 0000006570   
Ocena efektów pracy instalacji wody basenowej.
[Aut.]: Florian Piechurski, Joanna Wyczarska-Kokot.
-Zesz. Nauk. PŚl., Inż. Środ. 2003 z. 48, s. 169-180, bibliogr. 13 poz.
Współwyd. Zesz. Nauk. PŚl., Energ. z. 139

woda basenowa ; dezynfekcja ; uzdatnianie wody basenowej ; zanieczyszczenie wody

swimming pool water ; disintegration ; swimming pool water treatment ; water contamination

248/313
Nr opisu: 0000006545
Ocena możliwości wykonania renowacji przykanalików i przyłączy wodociągowych w technologiach bezwykopowych. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-INSTAL 2003 nr 12, s. 2-3

249/313
Nr opisu: 0000000442
Sprawność działania systemów dezynfekcji wody basenowej.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. IV Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń, luty 2003 r.. [Gliwice] : [Instytut Inżynierii Wody i Ścieków Politechniki Śląskiej], [2003], s. 139-149, bibliogr. 9 poz.

250/313
Nr opisu: 0000015568
Ścieralność i odporność na płukanie jako kryteria doboru materiałów do budowy kanałów.
[Aut.]: Florian Piechurski, K. Połańska.
W: Nowe materiały i urządzenia w wodociągach i kanalizacji. III Konferencja naukowo-techniczna. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2003, s. 91-100 (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Budownictwo ; z. 42)

251/313
Nr opisu: 0000110778
Uzdatnianie wody w basenach prywatnych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2003 R. 11 nr 5, s. 80-82, bibliogr. 1 poz.

basen ; woda basenowa ; uzdatnianie wody

swimming pool ; swimming pool water ; water treatment

252/313
Nr opisu: 0000009454
Ekonomiczna ocena straty wody w sieci wodociągowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Infrastruktura podziemna miast. VIII Konferencja naukowo-techniczna, [Wrocław 2002]. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 285-304, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 50 Seria: Konferencje ; nr 19 0324-9735)

253/313
Nr opisu: 0000002496
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w budynkach.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Budownictwo ogólne. Nowe rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne. XVIII Ogólnopolska Konferencja Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Ustroń, 26 lutego - 1 marca 2003 roku. T. 2: Wykłady. Bielsko-Biała : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej, 2002, s. 349-402, bibliogr. 8 poz.

254/313
Nr opisu: 0000110716
Nowe technologie w sieciach wod-kan.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2002 R. 10 nr 5, s. 25-26

sieć wodociągowa ; sieć kanalizacyjna ; materiał ; technologia

water distribution network ; sewage system ; material ; technology

255/313
Nr opisu: 0000009455
Ocena odporności na procesy płukania materiałów stosowanych do budowy kanałów.
[Aut.]: Florian Piechurski, K. Połańska.
W: Infrastruktura podziemna miast. VIII Konferencja naukowo-techniczna, [Wrocław 2002]. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 305-323, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 50 Seria: Konferencje ; nr 19 0324-9735)

256/313
Nr opisu: 0000009765   
Ocena skuteczności filtracji wody i jakości wód popłucznych w instalacjach basenowych.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
-Ochr. Środ. 2002 nr 1, s. 33-36, bibliogr. 9 poz.

257/313
Nr opisu: 0000110721
Problemy utrzymania jakości wody basenowej. Cz. 1.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2002 R. 10 nr 11, s. 64-68, bibliogr. 5 poz.

woda basenowa ; jakość wody ; uzdatnianie wody basenowej

swimming pool water ; water quality ; swimming pool water treatment

258/313
Nr opisu: 0000110724
Problemy utrzymania jakości wody basenowej. Cz. 2.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2002 R. 10 nr 12, s. 75-82, bibliogr. 5 poz.

woda basenowa ; jakość wody ; oczyszczanie

swimming pool water ; water quality ; treatment

259/313
Nr opisu: 0000086421
Wpływ systemu cyrkulacji wody na zmiany jej jakości w niecce basenowej.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. Water supply and water quality. XVII Krajowa konferencja. V Międzynarodowa konferencja, [Poznań, Polska, June 2002]. Red. J. Oleszkiewicz. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2002, s. 199-210, bibliogr. 7 poz.

260/313
Nr opisu: 0000110719
Badania warunków przepływu wody w niecce basenu.
[Aut.]: Florian Piechurski, K Wąder.
W: Instalacje basenowe. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń, marzec 2001 r.. [Gliwice] : [Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska], [2001], s. 127-152

przepływ wody ; niecka basenu ; badanie

water flow ; basin of swimming pool ; test

261/313
Nr opisu: 0000086420
Metody uzdatniania wody basenowej.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: HYDROFORUM VII 2001. Gospodarka wodno-ściekowa - ochrona wód - uzdatnianie wody. Sympozjum ogólnokrajowe, Ustroń-Jaszowiec, 18-20.04.2001 r. Materiały konferencyjne. Naczelna Organizacja Techniczna. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Rada Miejska w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 2001, s. 9, bibliogr. 4 poz.

262/313
Nr opisu: 0000086423
Możliwości zagospodarowania wód popłucznych z instalacji basenowych.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Hydroprezentacje IV. Ochrona wód, gospodarka wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, Ustroń, 5-6 czerwiec 2001 r. Materiały. Katowice : Naczelna Organizacja Techniczna Federacja SNT. Rada Wojewódzka, 2001, s. 221-230, bibliogr. 10 poz.

263/313
Nr opisu: 0000001984
Ocena możliwości zagospodarowania wód popłucznych z instalacji basenowych.
[Aut.]: Joanna Wyczarska-Kokot, Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń, marzec 2001 r.. [Gliwice] : [Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska], [2001], s. 103-116, bibliogr. 10 poz.

264/313
Nr opisu: 0000001981
Straty ciśnienia w instalacjach basenowych z PVC i PP.
[Aut.]: P. Grajper, Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń, marzec 2001 r.. [Gliwice] : [Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska], [2001], s. 161-172, bibliogr. 2 poz.

265/313
Nr opisu: 0000006243
Analiza systemów rurowych do budowy dużych kolektorów deszczowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowo-kanalizacyjnych. III Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 24-25 lutego 2000 r.. [Gliwice] : [Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska], [2000], s. 197-217, bibliogr. 3 poz.

266/313
Nr opisu: 0000110591
Awarie sieci wodociągowej. Straty wody i metody wykrywania.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2000 R. 8 nr 5, s. 46-54, bibliogr. 6 poz.

sieć wodociągowa ; awaria sieci wodociągowej ; metoda wykrywania

water supply network ; water supply system failure ; detection method

267/313
Nr opisu: 0000110595
Materiał sieci wodociągowej. Jego wpływ na awaryjność.
[Aut.]: B. Jurczyk, Karol** Kuś, Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2000 R. 8 nr 5, s. 35-41, bibliogr. 6 poz.

sieć wodociągowa ; materiał ; awaryjność

water supply system ; material ; failure

268/313
Nr opisu: 0000111131
Różne sposoby odprowadzania wód deszczowych z budynków.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2000 R. 8 nr 2, s. 74-82

269/313
Nr opisu: 0000110714
Sposoby obniżenia poziomu wód gruntowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 2000 R. 8 nr 11, s. 79-86

woda gruntowa ; drenaż

ground water ; drainage

270/313
Nr opisu: 0000006979
System GIS jako nowe narzędzie w analizie sieci wodociągowej na przykładzie osiedla w Gliwicach.
[Aut.]: A. Lampart, Florian Piechurski.
W: Nowe technologie w sieciach i instalacjach wodociągowo-kanalizacyjnych. III Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 24-25 lutego 2000 r.. [Gliwice] : [Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska], [2000], s. 153-169, bibliogr. 5 poz.

271/313
Nr opisu: 0000111139
Wpływ rodzaju materiału sieci wodociągowej na jej awaryjość.
[Aut.]: B. Jurczyk, K. Kuś, Florian Piechurski.
W: Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. IV Międzynarodowa konferencja. XVI Krajowa konferencja, Kraków - Poznań, Poland, 2000 r. Materiały konferencyjne. Red. Marek M. Sozański. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2000, s. 683-692

272/313
Nr opisu: 0000006163
Badania warunków przepływu w nieckach basenów.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Instalacje basenowe. II Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń, luty 1999 r.. Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 101-128, bibliogr. 8 poz.

273/313
Nr opisu: 0000110462
Możliwości rozwiązania instalacji wody basenowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 1999 R. 7 nr 5, s. 57-63, bibliogr. 7 poz.

woda basenowa ; uzdatnianie wody ; technologia

swimming pool water ; water treatment ; technology

274/313
Nr opisu: 0000110452
Problemy eksploatacji wodociągów z rur żeliwnych i stalowych.
[Aut.]: Florian Piechurski, Anita Zakrzewska.
W: Infrastruktura podziemna miast. VII Konferencja naukowo-techniczna. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 217-230, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 48 Seria: Konferencje ; nr 18 0324-9735)

sieć wodociągowa ; sieć rozdzielcza ; rura żeliwna ; rura stalowa ; awaryjność ; eksploatacja ; korozja ; szkody górnicze

water supply network ; distribution network ; cast iron pipe ; steel pipe ; failure ; exploitation ; corrosion ; mining damage

275/313
Nr opisu: 0000110461
Przyczyny i ocena awaryjności rozdzielczej sieci wodociągowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 1999 R. 7 nr 5, s. 11-17, bibliogr. 5 poz.

sieć wodociągowa ; awaryjność ; przyczyna awarii

water distribution network ; failure ; cause of failure

276/313
Nr opisu: 0000111130
Analiza materiałów do budowy sieci kanalizacyjnej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 1998 R. 6 nr 9, s. 7-12

277/313
Nr opisu: 0000025273
Podstawy projektowania układów i obiektów wodociągowych. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. K. Kusia.
[Aut.]: Karol** Kuś, G. Górski, Karol** Kuś, K. Malicka, Józef** Mendec, Urszula** Olsińska, Antoni* Olsiński, Florian Piechurski, Maria** Wystrychowska. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 280 s. 2 tabl., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2127 0434-0825)

278/313
Nr opisu: 0000110444   
Zmiany właściwości hydraulicznych instalacji ciepłej wody podczas eksploatacji.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Ochr. Środ. 1998 vol. 20 nr 1, s. 49-50

instalacja ciepłej wody ; właściwości hydrauliczne

hot water installation ; hydraulic properties

279/313
Nr opisu: 0000111128
Analiza materiałów stosowanych do budowy sieci wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 1997 R. 5 nr 5, s. 7-12

280/313
Nr opisu: 0000110439
Analiza pracy sieci wodociągowej w Chorzowie.
[Aut.]: Florian Piechurski, L. Kotulski.
-Gaz Woda 1997 t. 71 nr 5, s. 190-195, bibliogr. 8 poz.

sieć wodociągowa ; Chorzów ; awaryjność ; straty wody

water distribution network ; Chorzów ; failure ; water losses

281/313
Nr opisu: 0000111129
PVC, CPVC jako tworzywa instalacyjne.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 1997 R. 5 nr 9, s. 29-32

282/313
Nr opisu: 0000111148
Materiały do wykonywania instalacji wodnych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 1996 nr 9, s. 7-10

283/313
Nr opisu: 0000041848
Nowoczesne rozwiązania instalacji wody basenowej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: HYDROFORUM III 96. Gospodarka wodna, ochrona wód, uzdatnianie wody. Sympozjum ogólnokrajowe, Wisła 1996 r. Materiały. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 259-283

284/313
Nr opisu: 0000110455
Problemy eksploatacji sieci wodociągowych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Infrastruktura podziemna miast. VI Konferencja naukowo-techniczna. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1996, s. 178-189, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej ; nr 46 Seria: Konferencje ; nr 17 0324-9735)

sieć wodociągowa ; awaryjność

water supply network ; failure

285/313
Nr opisu: 0000111147
Problemy eksploatacji systemów dystrybucji wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 1996 nr 5, s. 19-20

286/313
Nr opisu: 0000049853
PVC i CPVC jako najlepsze materiały instalacyjne.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Materiały z tworzyw sztucznych w sieciach i instalacjach wodno-kanalizacyjnych. II Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 19-20 września 1996 r.. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 203-214

287/313
Nr opisu: 0000036019
Techniczne możliwości realizacji instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Materiały z tworzyw sztucznych w sieciach i instalacjach wodno-kanalizacyjnych. II Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 19-20 września 1996 r.. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 169-185

288/313
Nr opisu: 0000111085
Techniczne możliwości wykonania i odbudowy instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
-Rynek Instal. 1996 nr 9, s. 22-25

289/313
Nr opisu: 0000110433   
Badania skuteczności działania magnetyzerów.
[Aut.]: Florian Piechurski, Karol** Kuś.
-Ochr. Środ. 1995 vol. 17 nr 4, s. 59-61, bibliogr. 3 poz.

magnetyzer ; skuteczność ; badanie ; instalacja wodociągowa

magnetizer ; effectiveness ; test ; water-pipe network

290/313
Nr opisu: 0000033592   
Podstawy projektowania układów i obiektów wodociągowych. Wybrane zagadnienia. Praca zbiorowa. Pod red. K. Kusia.
[Aut.]: G. Górski, Karol** Kuś, Krystyna** Malicka, Józef** Mendec, Urszula** Olsińska, Antoni* Olsiński, Florian Piechurski, Maria** Wystrychowska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, 280 s. 2 tabl., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1854 0434-0825)

291/313
Nr opisu: 0000037198
Tworzywa sztuczne w sieciach i instalacjach wodnych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Przekształcenia własnościowe w gospodarce wodno-ściekowej, ochrona wód, uzdatnianie wody. Sympozjum "HYDROFORUM II '95", Wisła 1995. Materiały. Katowice : Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 1995, s. 67-90, bibliogr.

292/313
Nr opisu: 0000036924
Znaczenie tworzyw sztucznych przy odtwarzaniu i rozbudowie sieci wodociągowej Górnego Śląska.
[Aut.]: Karol** Kuś, Florian Piechurski.
W: Materiały Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska (Inżynierii Sanitarnej) Politechniki Śląskiej, Gliwice, 17 listopada 1995. Politechnika Śląska. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 185-193, bibliogr. 8 poz.

293/313
Nr opisu: 0000110422   
Efekty i koszty obniżania agresywności korozyjnej wód powierzchniowych.
[Aut.]: Karol** Kuś, Florian Piechurski, D. Okoń.
-Ochr. Środ. 1994 vol. 16 nr 2, s. 11-14, bibliogr. 1 poz.

woda powierzchniowa ; agresywność korozyjna ; badanie dynamiczne

surface water ; corrosive aggressiveness ; dynamic test

294/313
Nr opisu: 0000044720
Wewnętrzne instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Seminarium pt. Łączenie tworzyw sztucznych, listopad 1994. Instytut Spawalnictwa, Katedra Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej. Zakład Przetwórstwa i Stosowania Tworzyw Sztucznych. [B.m.] : [b.w.], 1994, Ref. [7] s. 1-18, bibliogr.

295/313
Nr opisu: 0000045174   
Badania nad obniżaniem agresywności korozyjnej wód.
[Aut.]: Karol** Kuś, Florian Piechurski, D. Okoń.
-Ochr. Środ. 1993 vol. 15 nr 4, s. 19-21, bibliogr. 5 poz.

296/313
Nr opisu: 0000046694
Badania struktury kosztów eksploatacji stacji uzdatniania wód powierzchniowych z koagulacją.
[Aut.]: Karol** Kuś, Antoni* Olsiński, Florian Piechurski.
W: Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej. [Konferencja naukowo-techniczna], Koszalin-Kołobrzeg 1993. T. 1. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993, s. 234-243, bibliogr. 3 poz.

297/313
Nr opisu: 0000046691
Zapobieganie powstawaniu osadów w instalacjach wodnych.
[Aut.]: Florian Piechurski, Karol** Kuś.
W: Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej. [Konferencja naukowo-techniczna], Koszalin-Kołobrzeg 1993. T. 2. Koszalin : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1993, s. 343-352, bibliogr. 6 poz.

298/313
Nr opisu: 0000054153
A new construction of a rapid mixer for water coagulation.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Aktualne otazky kvality vodnych zdrojov, ich optimalne vyuzivanie a ochrana. Medzinarodna konferencia, Bratislava 17-19.9.1991. Dom Techniky ZSVTS Bratislava. Bratislava : Dom Techniky ZSVTS, 1991, s. 82-88, bibliogr. 5 poz.

299/313
Nr opisu: 0000053684
Badania strat ciśnienia w modelach mieszalników statycznych do uzdatniania wody.
[Aut.]: Florian Piechurski, Karol** Kuś.
-Arch. Ochr. Środ. 1991 z. 1, s. 99-107, bibliogr. 6 poz.

300/313
Nr opisu: 0000061926
Udział wód podziemnych w zaopatrzeniu Śląska.
[Aut.]: Florian Piechurski, Lesław** Preidl.
W: Kierunki i problemy zagospodarowania wód podziemnych w woj. katowickim. Seminarium, Katowice, 20.06.1990. Ref. nr 2. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 1990, s. 1-7, bibliogr. 5 poz.
Referaty zamieszczone we wspólnej obwolucie

301/313
Nr opisu: 0000061923
Wpływ składowiska skały płonnej na jakość wody podziemnej.
[Aut.]: Florian Piechurski, Jan** Umiński.
W: Kierunki i problemy zagospodarowania wód podziemnych w woj. katowickim. Seminarium, Katowice, 20.06.1990. Ref. nr 10. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 1990, s. 1-8, bibliogr. 4 poz.
Referaty zamieszczone we wspólnej obwolucie

302/313
Nr opisu: 0000061925
Zagrożenia wód podziemnych województwa katowickiego.
[Aut.]: Florian Piechurski, Lesław** Preidl.
W: Kierunki i problemy zagospodarowania wód podziemnych w woj. katowickim. Seminarium, Katowice, 20.06.1990. Ref. nr 5. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 1990, s. 1-6, bibliogr. 4 poz.
Referaty zamieszczone we wspólnej obwolucie

303/313
Nr opisu: 0000062306
Badania efektów pracy statycznych mieszalników rurowych stosowanych w procesach koagulacji wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: V Ogólnokrajowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu: Współczesne problemy gospodarki wodno-ściekowej, Kołobrzeg '89. Zarząd Oddziału Koszalińskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie. Wydział Inżynierii Lądowej i Sanitarnej, Urząd Wojewódzki w Koszalinie. Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Geologii. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 20-34, bibliogr. 10 poz.

304/313
Nr opisu: 0000043137   
Badania modelowe statycznych mieszalników rurowych stosowanych w procesach koagulacji wody. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Florian Piechurski.
Gliwice, 1989, 211 s., bibliogr. 73 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska. Promotor: doc. dr inż. J. Zakrzewski

305/313
Nr opisu: 0000062812
Urządzenia do mieszania w procesach uzdatniania wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Intensyfikacja zaopatrzenia w wodę miast i osiedli, Wisła, październik 1989 r.. T. 3. Naczelna Organizacja Techniczna Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Katowicach. [Katowice] : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 1989, s. 124-133, bibliogr. 12 poz.

306/313
Nr opisu: 0000062302
Zagrożenia i ochrona ujęć wód powierzchniowych wodociągu grupowego WPWiK w Katowicach.
[Aut.]: Karol** Kuś, Florian Piechurski.
W: Ekologia a budownictwo. Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowo-techniczna, Bielsko-Biała 1989. T. 2. Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej, Rada Wojewódzka NOT w Bielsku-Białej, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej. [B.m.] : [b.w.], 1989, s. 28-37, bibliogr. 3 poz.

307/313
Nr opisu: 0000062305
Zagrożenie środowiska naturalnego na terenach dzialałności górniczej.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Problemy inżynierii środowiska w dużych skupiskach miejskich na tle aktualnych potrzeb łódzkiego województwa miejskiego. V Sympozjum naukowo-techniczne. Instytut Inżynierii Lądowej i Sanitarnej Politechniki Łódzkiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Łódzki, Wydział Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Miasta. Łódź : [b.w.], 1989, s. 20-35, bibliogr. 4 poz.

308/313
Nr opisu: 0000062245
Zewnętrzne przyczyny korozji przewodów wodociągowych.
[Aut.]: Grzegorz* Górski, Florian Piechurski, Lesław** Preidl.
W: Intensyfikacja zaopatrzenia w wodę miast i osiedli, Wisła, październik 1989 r.. T. 2. Naczelna Organizacja Techniczna Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Katowicach. [Katowice] : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, 1989, s. 126-134, bibliogr. 7 poz.
Nr wyd. PZITS 615

309/313
Nr opisu: 0000064938
Doskonalenie statycznych mieszalników rurowych w procesach uzdatniania wody.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Zagadnienia zaopatrzenia w wodę miast i wsi. XI Krajowa konferencja naukowo-techniczna. T. 2: Technologia uzdatniania wody. Naczelna Organizacja Techniczna. Rada Wojewódzka w Poznaniu, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Poznaniu. Poznań : [b.w.], 1988, s. 198-213, bibliogr. 10 poz.

310/313
Nr opisu: 0000064937
Wpływ działalności górniczej na ujęcia wód podziemnych.
[Aut.]: Florian Piechurski.
W: Zagadnienia zaopatrzenia w wodę miast i wsi. XI Krajowa konferencja naukowo-techniczna. T. 1: Ujęcia wody i ich ochrona. Naczelna Organizacja Techniczna. Rada Wojewódzka w Poznaniu, Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Poznaniu. Poznań : [b.w.], 1988, s. 70-78, bibliogr. 2 poz.

311/313
Nr opisu: 0000064934
Wpływ zmienności jakości i ilości wody surowej na pracę stacji uzdatniania wody Suw w Kozłowej Górze.
[Aut.]: Karol** Kuś, Florian Piechurski, Lesław** Preidl.
W: Ujmowanie wód powierzchniowych dla zaopatrzenia w wodę miast i osiedli. II Konferencja naukowo-techniczna, Zielona Góra, 1988 r. Materiały konferencyjne. Naczelna Organizacja Techniczna, Polskie Zrzeszenie Inzynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Zielonej Górze, Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze. [Zielona Góra] : [b.w.], 1988, s. 47-60

312/313
Nr opisu: 0000064936
Zagadnienia ilości i jakości wód powierzchniowych ujmowanych i uzdatnionych dla celów komunalnych przez WPWiK w Katowicach.
[Aut.]: Karol** Kuś, Florian Piechurski, Lesław** Preidl.
W: Ujmowanie wód powierzchniowych dla zaopatrzenia w wodę miast i osiedli. II Konferencja naukowo-techniczna, Zielona Góra, 1988 r. Materiały konferencyjne. Naczelna Organizacja Techniczna, Polskie Zrzeszenie Inżnierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Zielonej Górze, Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze. [Zielona Góra] : [b.w.], 1988, s. 16-29, bibliogr. 2 poz.

313/313
Nr opisu: 0000064935
Zanieczyszczenie rzeki Czarnej Przemszy od źródeł do przekroju ujęcia wodociągowego w Będzinie.
[Aut.]: Karol** Kuś, Florian Piechurski, Lesław** Preidl.
W: Ujmowanie wód powierzchniowych dla zaopatrzenia w wodę miast i osiedli. II Konferencja naukowo-techniczna, Zielona Góra, 1988 r. Materiały konferencyjne. Naczelna Organizacja Techniczna, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Zielonej Górze, Urząd Wojewódzki w Zielonej Górze. [Zielona Góra] : [b.w.], 1988, s. 30-46, bibliogr. 5 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie