Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAMUŁA TERESA
Liczba odnalezionych rekordów: 70Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/70
Nr opisu: 0000135367   
Application of a neural network for the estimation of energy consumption for a bus line in public urban transport.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-WUT J. Transp. Eng. 2020 vol. 128, s. 19-28, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

autobus elektryczny ; zużycie energii ; sieć neuronowa

electric bus ; energy demand ; neural network

2/70
Nr opisu: 0000135373   
Application of deep learning object classifier to improve e-waste collection planning.
[Aut.]: Piotr Nowakowski, Teresa Pamuła.
-Waste Manage. 2020 vol. 109, s. 1-9, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 5.448. Punktacja MNiSW 200.000

e-odpady ; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ; deep learning ; klasyfikator obiektów ; detektor odpadów elektronicznych ; konwolucyjna sieć neuronowa ; planowanie zbiórki odpadów

e-waste ; waste electrical and electronic equipment ; deep learning ; object classifier ; e-waste detector ; convolutional neural network ; waste collection planning

3/70
Nr opisu: 0000135370   
Estimation of the energy consumption of battery electric buses for public transport networks using real-world data and deep learning.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Wiesław Pamuła.
-Energies 2020 vol. 13 iss. 9, art. no. 2340 s. 1-17, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 2.702. Punktacja MNiSW 140.000

autobus elektryczny ; zużycie energii ; głębokie sieci neuronowe ; sieć transportu publicznego

battery electric bus ; energy consumption ; deep neural networks ; public transport network

4/70
Nr opisu: 0000123543   
Impact of data loss for prediction of traffic flow on an urban road using neural networks.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-IEEE Trans. Intell. Transp. Syst. 2019 vol. 20 iss. 3, s. 1000-1009, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 6.319. Punktacja MNiSW 140.000

deep learning ; predykcja natężenia ruchu ; wrażliwość na utratę danych

deep learning ; traffic flow prediction ; sensitivity to loss of data

5/70
Nr opisu: 0000126217
Junction traffic prediction, using adjacent junction traffic data, based on neural networks.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Wiesław Pamuła.
W: Integration as Solution for Advanced Smart Urban Transport Systems. 15th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice 2018", Katowice, Poland, September 17-19, 2018. Selected papers. Ed. Grzegorz Sierpiński. Cham : Springer, 2019, s. 49-57, bibliogr. 15 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 844 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

struktura sieci neuronowej ; predykcja natężenia ruchu ; inteligentny system transportowy

neural network structure ; traffic flow prediction ; intelligent transport system

6/70
Nr opisu: 0000124778   
Road traffic conditions classification based on multilevel filtering of image content using convolutional neural networks.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-IEEE Intell. Transp. Syst. Mag. 2018 vol. 10 iss. 3, s. 11-21, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 3.294. Punktacja MNiSW 25.000

sterowanie ruchem ; segmentacja obrazu ; kamera ; splotowa sieć neuronowa ; analiza zadań ; filtr nieliniowy ; układ sterowania

traffic control ; image segmentation ; camera ; convolutional neural network ; task analysis ; nonlinear filter

7/70
Nr opisu: 0000126383   
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji parametrów i klasyfikacji warunków ruchu drogowego w systemach transportowych.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 137 s., bibliogr. 102 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 738). Punktacja MNiSW 80.000

ruch drogowy ; predykcja ; sieć neuronowa ; przestrzenno-czasowy model predykcji ; sieć DLN ; natężenie ruchu

road traffic ; prediction ; neural network ; spatio-temporal prediction model ; DLN network ; road traffic

8/70
Nr opisu: 0000108164
Determination of congestion levels using texture analysis of road traffic images.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Contemporary challenges of transport systems and traffic engineering. 13th Scientific and Technical Conference "Transport Systems. Theory and Practice 2016", Katowice, Poland, September 19-21, 2016. Selected papers. Eds. Elżbieta Macioszek, Grzegorz Sierpiński. Cham : Springer, 2017, s. 53-61, bibliogr. 8 poz. (Lecture Notes in Networks and Systems ; vol. 2 2367-3370). Punktacja MNiSW 15.000

przeciążenie ; klasyfikacja natężenia ruchu ; cechy tekstury

congestion ; traffic density classification ; texture features

9/70
Nr opisu: 0000119586   
Przestrzenno-czasowy model predykcji natężenia ruchu z użyciem sieci neuronowych.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2017 z. 117, s. 259-269, bibliogr. 10 poz.
Tytuł zeszytu: Problemy transportu w inżynierii logistyki. Cz. 1. Punktacja MNiSW 7.000

predykcja natężenia ruchu ; sieć neuronowa ; deep learning

traffic flow prediction ; neural network ; deep learning

10/70
Nr opisu: 0000108041   
Classification of road traffic conditions based on texture features of traffic images using neural networks.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Sci. J. Sil. Univ. Technol., Ser. Transp. 2016 vol. 92 s. 101-109, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

warunki ruchu ; sieć neuronowa ; cechy tekstury

traffic conditions ; neural network ; texture features

11/70
Nr opisu: 0000108731
Classification of road traffic conditions based on texture features of traffic images using neural networks.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Transport Systems. Theory and Practice. TSTP2016. 13th Scientific and Technical Conference, Katowice, September 19-21, 2016. Book of abstracts. Eds. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice : Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2016, s. 56

12/70
Nr opisu: 0000108732
Determination of congestion levels using texture analysis of road traffic images.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Transport Systems. Theory and Practice. TSTP2016. 13th Scientific and Technical Conference, Katowice, September 19-21, 2016. Book of abstracts. Eds. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice : Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2016, s. 57

13/70
Nr opisu: 0000112508   
Klasyfikacja warunków ruchu drogowego na podstawie cech tekstur na obrazach.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Autobusy 2016 nr 6, s. 662-665, bibliogr. 6poz.. Punktacja MNiSW 7.000

analiza gęstości ruchu ; tekstura ; sieć neuronowa

traffic density analysis ; texture ; neural network

14/70
Nr opisu: 0000134263
Klasyfikacja warunków ruchu drogowego na podstawie cech tekstur na obrazach.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: LogiTrans. Logistyka. Systemy transportowe. Bezpieczeństwo w transporcie. XIII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 11-14.04.2016. Materiały konferencyjne. Red. Elżbieta Szychta. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Wydział Transportu i Elektrotechniki, Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. Radom : Wydaw. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego, 2016, s. 252

analiza gęstości ruchu ; tekstura ; sieć neuronowa

traffic density analysis ; texture ; neural network

15/70
Nr opisu: 0000107113   
Neural networks in transportation research - recent applications.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Transp. Probl. 2016 vol. 11 iss. 2, s. 27-36, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

sieć neuronowa ; transport ; sterowanie ruchem drogowym ; parametry ruchu drogowego

neural network ; transport ; road traffic control ; road traffic paramenters

16/70
Nr opisu: 0000108008   
Predykcja natężenia ruchu na sąsiednich skrzyżowaniach z użyciem sieci neuronowych.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Pr. Nauk. PWarsz., Transp. 2016 z. 113, s. 369-379, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

predykcja natężenia ruchu ; sieć neuronowa ; szeregi czasowe

traffic flow prediction ; neural network ; time series

17/70
Nr opisu: 0000101043
The traffic flow prediction using bayesian and neural networks.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Aleksander Król.
W: Intelligent transportation systems - problems and perspectives. Eds. Aleksander Sładkowski, Wiesław Pamuła. Cham : Springer, 2016, s. 105-126, bibliogr. 14 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; vol. 32 2198-4182)

18/70
Nr opisu: 0000100470   
Cechy metod predykcji parametrów ruchu stosowanych w rozwiązaniach Inteligentnych Systemów Transportowych.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Logistyka 2015 nr 3, dysk optyczny (CD-ROM) s. 3713-3720, bibliogr. 37 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 1

natężenie ruchu drogowego ; metody predykcji natężenia ruchu ; metoda hybrydowa ; inteligentny system transportowy ; ITS

intensity of road traffic ; traffic flow prediction methods ; hybride method ; intelligent transport system ; ITS

19/70
Nr opisu: 0000100471   
Predykcja natężenia ruchu na skrzyżowaniu z wykorzystaniem metody różnicowania i sieci neuronowej.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Logistyka 2015 nr 3, dysk optyczny (CD-ROM) s. 3721-3727, bibliogr.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 1

natężenie ruchu drogowego ; predykcja ; sieć neuronowa ; szeregi czasowe

intensity of road traffic ; prediction ; neural network ; time series

20/70
Nr opisu: 0000105572
Predykcja natężenia ruchu w ciągu skrzyżowań z wykorzystaniem sieci neuronowych.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2015 R. 22 nr 12, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1180-1185, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

natężenie ruchu drogowego ; predykcja natężenia ruchu ; skrzyżowanie drogowe ; sieć neuronowa

intensity of road traffic ; traffic flow prediction ; crossroad ; neural network

21/70
Nr opisu: 0000105573
Przegląd zastosowań sieci neuronowych w transporcie.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-TTS Tech. Transp. Szyn. 2015 R. 22 nr 12, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1186-1190, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

transport ; sieć neuronowa ; zastosowanie ; parametr ruchu ; sterowanie ruchem drogowym

transport ; neural network ; application ; motion parameter ; road traffic control

22/70
Nr opisu: 0000095788   
Segmentation of vehicle detector data for improved k-nearest neighbours-based traffic flow prediction.
[Aut.]: M. Bernaś, B. Płaczek, P. Porwik, Teresa Pamuła.
-IET Intell. Transp. Syst. 2015 vol. 9 iss. 3, s. 264-274, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 0.843. Punktacja MNiSW 25.000

23/70
Nr opisu: 0000094647
Evaluation of a vehicle detection system for city traffic control.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Arch. Transp. Syst. Telematics 2014 vol. 7 iss. 3, s. 37-41, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

płynność ruchu ; sterowanie ruchem ; detekcja pojazdu

traffic flow ; traffic control ; vehicle detection

24/70
Nr opisu: 0000094818
Evaluation of a vehicle detection system for city traffic control.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Transport systems telematics. TST'14. 14th International conference, Katowice - Kraków - Ustroń, October 22-25, 2014. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2014, s. 71

detekcja pojazdu ; płynność ruchu ; sterowanie ruchem

vehicle detection ; traffic flow ; traffic control

25/70
Nr opisu: 0000092597   
Model predykcji natężenia ruchu pojazdów z użyciem sztucznych sieci neuronowych.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Logistyka 2014 nr 3, dysk optyczny (CD-ROM) s. 4946-4952, bibliogr. 12 poz.
dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 1

natężenie ruchu drogowego ; ITS ; sieć neuronowa ; model predykcyjny ; predykcja natężenia ruchu

intensity of road traffic ; ITS ; neural network ; prediction model ; traffic flow prediction

26/70
Nr opisu: 0000096387   
Ocena predykcji natężenia ruchu pojazdów z użyciem algorytmu kNN-najbliższych sąsiadów i sieci neuronowych.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Logistyka 2014 nr 6, dysk optyczny (CD-ROM) s. 8813-8320, bibliogr. 16 poz.
Dod.: Logistyka - nauka. Artykuły recenzowane [Dokument elektroniczny], CD-ROM nr 3

natężenie ruchu drogowego ; inteligentny system transportowy ; predykcja natężenia ruchu ; algorytm k-najbliższych sąsiadów ; sieć neuronowa

intensity of road traffic ; intelligent transport system ; traffic flow prediction ; k-nearest neighbours algorithm ; neural network

27/70
Nr opisu: 0000092532
The traffic flow prediction using Bayesian and neural networks.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Aleksander Król.
W: Transport problems 2014. VI International scientific conference, Katowice, 25-27 June 2014. III International symposium of young researchers, Katowice, 23-24 June 2014. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. Aleksander Sładkowski, Tomasz Haniszewski, Łukasz Konieczny, Aleksander Sobota. Silesian University of Technology. Faculty of Transport. Katowice : Silesian University of Technology. Faculty of Transport, 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 562-570, bibliogr. 9 poz.

predykcja natężenia ruchu pojazdów ; sieć Bayesa ; sieć neuronowa

traffic flow prediction ; Bayesian network ; neural network

28/70
Nr opisu: 0000090230   
Badania operacyjne w przykładach z rozwiązaniami w Excelu.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Aleksander Król.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 179 s., bibliogr.

badania operacyjne ; programowanie liniowe ; zadanie dualne ; metoda simplex ; zagadnienie transportowe ; gra dwuosobowa ; gra o sumie zerowej ; ranking wielokryterialny ; zagadnienie kolejek ; najkrótsza ścieżka w grafie

operations research ; linear programming ; dual problem ; simplex method ; transportation problem ; two-person game ; zero-sum game ; multicriteria ranking ; queueing theory ; shortest path in graph

29/70
Nr opisu: 0000088574
Short-term traffic flow forecasting method based on the data from video detectors using a neural network.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Activities of transport telematics. 13th International Conference on Transport Systems Telematics. TST 2013, Katowice-Ustroń, Poland, October 23-26, 2013. Selected papers. Ed. Jerzy Mikulski. Berlin : Springer, 2013, s. 147-154, bibliogr. 11 poz. (Communications in Computer and Information Science ; vol. 395 1865-0929)

predykcja natężenia ruchu ; sieć neuronowa ; szereg czasowy

traffic flow prediction ; neural network ; time series

30/70
Nr opisu: 0000093378
Short-term traffic flow forecasting method based on the data from video detectors using a neural network.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Transport systems telematics. TST'13. 13th International conference, Katowice - Ustroń, October 23-26, 2013. Conference proceedings. Silesian University of Technology. Faculty of Transport, Polish Academy of Science. Committee of Transport, Polish Association of Transport Telematics. Katowice : Chair of Automatic Control in Transport. Faculty of Transport. Silesian University of Technology, 2013, s. 83

predykcja natężenia ruchu ; szereg czasowy ; sieć neuronowa

traffic flow prediction ; time series ; neural network

31/70
Nr opisu: 0000082144   
Classification and prediction of traffic flow based on real data using neural networks.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Arch. Transp. 2012 vol. 24 no. 4, s. 519-522, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

32/70
Nr opisu: 0000072236   
Prognozowanie natężenia ruchu pojazdów na skrzyżowaniu za pomocą sieci neuronowej.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2012 z. 74, s. 67-74, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 3.000

skrzyżowanie drogowe ; natężenie ruchu drogowego ; sieć neuronowa

crossroads ; intensity of road traffic ; neural network

33/70
Nr opisu: 0000074041
Traffic flow analysis based on the real data using neural networks.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Telematics in the transport environment. 12th International Conference on Transport Systems Telematics. TST 2012, Katowice-Ustroń, Poland, October 10-13, 2012. Selected papers. Ed. Jerzy Mikulski. Berlin : Springer, 2012, s. 364-371, bibliogr. 13 poz. (Communications in Computer and Information Science ; vol. 329 1865-0929)

analiza przepływu ruchu ; klasyfikacja przepływu ruchu ; prognoza ; szereg czasowy ; sieć neuronowa

traffic flow analysis ; traffic flow classification ; prediction ; time series ; neural network

34/70
Nr opisu: 0000067285
Aplikacje w Delphi. Przykłady.
[Aut.]: Teresa Pamuła. Wyd. 3.
Gliwice : Helion, 2011, 412 s., bibliogr. 5 poz.
E-book wyd. 2013-06-12, 416 s.

język programowania ; Borland Delphi ; Delphi ; programowanie obiektowe

programming language ; Borland Delphi ; Delphi ; object oriented programming

35/70
Nr opisu: 0000068894   
Road traffic parameters prediction in urban traffic management systems using neural networks.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Transp. Probl. 2011 t. 6 z. 3, s. 123-128, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

sieć neuronowa ; zarządzanie ruchem ; przepustowość ; przepustowość dróg

neural network ; traffic management ; throughput ; road infrastructure throughput

36/70
Nr opisu: 0000067459
The neural network implementation for traffic junctions volume prediction.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Transactions on transport systems telematics and safety. Eds: Jan Piecha, Tomasz Węgrzyn. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 57-66, bibliogr. 14 poz. (Monograph ; [Politechnika Śląska] nr 322)

37/70
Nr opisu: 0000063623   
Model systemu zarządzania ruchem pojazdów w obszarze miejskim z wykorzystaniem sieci neuronowych.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Aleksander Król.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2010 z. 67, s. 91-96, bibliogr. 4 poz.

ruch miejski ; system zarządzania ruchem ; natężenie ruchu drogowego ; sieć neuronowa

urban traffic ; traffic management system ; intensity of road traffic ; neural network

38/70
Nr opisu: 0000057596
A genetic algorithm for the design of an optimal transportation network.
[Aut.]: Aleksander Król, Teresa Pamuła.
W: Telematics, logistics and transport safety. TLTS'09, Katowice-Szczyrk, 15-17 October 2009. Conference proceedings = Telematyka, logistyka i bezpieczeństwo transportu. [Dokument elektroniczny]. Katowice : Wydaw. Katedry Systemów Informatycznych Transportu, 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 75-81

39/70
Nr opisu: 0000055000
Application of genetic algorithm for designing a transportation network with varying construction costs.
[Aut.]: Aleksander Król, Teresa Pamuła.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2009. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Fundamentals of Machinery Design. Department of Strength of Materials and Computational Mechanics. Gliwice : Centre of Excellence AI-METH. Silesian University of Technology, 2009, s. 179-187, bibliogr. 13 poz.

sieć transportowa ; algorytm genetyczny

transportation network ; genetic algorithm

40/70
Nr opisu: 0000050851   
Localization of vehicle license plates in images using fuzzy logic and morphological operations.
[Aut.]: Aleksander Król, Teresa Pamuła.
-Probl. Transp. 2009 t. 4 z. 1, s. 95-101, bibliogr. 7 poz.

tablica rejestracyjna ; logika rozmyta ; analiza obrazu

licence plate ; fuzzy logic ; image processing

41/70
Nr opisu: 0000056571
Optimisation of building and usage costs in a transportation network.
[Aut.]: Aleksander Król, Teresa Pamuła.
W: Transactions on transport systems telematics and safety. Supplement. Eds: Jan Piecha, Tomasz Węgrzyn. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 17-22, bibliogr. 7 poz. (Monograph ; [Politechnika Śląska] nr 239)

optymalizacja kosztów ; sieć transportowa ; algorytm genetyczny

cost optimization ; transportation network ; genetic algorithm

42/70
Nr opisu: 0000050824   
Statystyczny model monitorowania ruchu drogowego.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Aleksander Król.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2009 z. 65, s. 73-80, bibliogr. 5 poz.

ruch drogowy ; monitorowanie ruchu drogowego ; natężenie ruchu drogowego ; wideodetekcja ; modelowanie sieci transportowej

road traffic ; road traffic monitoring ; intensity of road traffic ; videodetection ; transport network modelling

43/70
Nr opisu: 0000056122   
Using a genetic algorithm for the design of an optimal transport network.
[Aut.]: Aleksander Król, Teresa Pamuła.
-Probl. Transp. 2009 t. 4 z. 4, s. 107-113, bibliogr. 7 poz.

sieć transportowa ; optymalizacja ; modelowanie ; algorytm genetyczny

transport network ; optimization ; modelling ; genetic algorithm

44/70
Nr opisu: 0000032768   
A method for reading reporting marks of containers recorded on digital images.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Probl. Transp. 2007 t. 2 z. 4, s. 37-42, bibliogr. 6 poz.

system monitorowania kontenerów ; transport kontenerowy ; znakowanie kontenerów ; rozpoznawanie znaków kontenerowych

container monitoring system ; containers transport ; container signature ; container marks recognition

45/70
Nr opisu: 0000030385
A vehicle license plate sequential analysis method by means of neural networks.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Rafał Wąsik.
W: Transactions on transport systems telematics. Modelling, management and image processing. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, s. 110-119, bibliogr. 8 poz. (Monograph ; [Politechnika Śląska] nr 131)

46/70
Nr opisu: 0000036626
Analiza natężenia ruchu pasażerskiego między miastami dla Systemu Transportu Małymi Samolotami.
[Aut.]: Stanisław** Kubit, Teresa Pamuła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2007 z. 61, s. 165-172, bibliogr. 8 poz.

mały samolot ; lotnisko cywilne ; lokalizacja obiektów ; ruch pasażerski ; System Transportu Małymi Samolotami ; województwo śląskie ; województwo opolskie ; monitorowanie ruchu drogowego

small plane ; civil airport ; objects' localization ; passenger traffic ; Small Plane Transport System ; Silesian Voivodeship ; Opole Voivodeship ; road traffic monitoring

47/70
Nr opisu: 0000067283
Aplikacje w Delphi. Przykłady. Wyd. 2.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
Gliwice : Helion, 2007, 354 s., bibliogr.

Borland Delphi ; Delphi ; język programowania ; programowanie obiektowe

Borland Delphi ; Delphi ; programming language ; object oriented programming

48/70
Nr opisu: 0000018687
Metoda identyfikacji znaków szczególnych pojazdów samochodowych.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Zbigniew Czapla.
-Probl. Transp. 2006 t. 1 z. 1, s. 241-248, bibliogr. 8 poz.

pojazd samochodowy ; wideorejestrator ; tablica rejestracyjna

automotive vehicle ; videorecorder ; licence plate

49/70
Nr opisu: 0000032711
Metoda sekwencyjnej analizy obrazu tablicy rejestracyjnej z użyciem sztucznych sieci neuronowych.
[Aut.]: Teresa Pamuła, R. Wasik.
W: Telematyka i bezpieczeństwo transportu. TiBT'06. VI Konferencja, Katowice, 12-13 października 2006 r. [Dokument elektroniczny]. T. 1: Telematyka transportu. Red. Jan Piecha. Katowice : Wydaw. Katedry Systemów Informatycznych Transportu, 2006, dysk optyczny (CD-ROM) s. 66-75, bibliogr. 8 poz.

przetwarzanie obrazów ; sieć neuronowa ; tablica rejestracyjna ; OCR

image processing ; neural network ; licence plate ; OCR

50/70
Nr opisu: 0000021907   
The license plates extraction method from video-detector image.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Transactions on transport systems telematics. Theories and applications. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 96-103, bibliogr. 6 poz. (Monograph ; [Politechnika Śląska] nr 102)

51/70
Nr opisu: 0000067289
Budowa aplikacji w Delphi.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Stanisław Krawiec.
Bytom : Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, 2005, 292 s., bibliogr. 11 poz.

52/70
Nr opisu: 0000018597
Metoda wyodrębniania tablic rejestracyjnych pojazdów z obrazów uzyskanych z wideorejestratora.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego. TIBRD'05. V Konferencja naukowa, Katowice - Ustroń-Jaszowiec, 17-19 listopada 2005. [Dokument elektroniczny]. T. 5. Sosnowiec : Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki. Zakład Systemów Komputerowych, 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 137-143, bibliogr. 7 poz.

przetwarzanie obrazów ; tablica rejestracyjna

image processing ; licence plate

53/70
Nr opisu: 0000014637
Programowanie strukturalne i obiektowe w Delphi.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Stanisław Krawiec.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, 316 s., bibliogr. 11 poz.

54/70
Nr opisu: 0000012944
Zastosowanie sieci neuronowych do rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów.
[Aut.]: Teresa Pamuła, Wiesław Pamuła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2005 z. 57, s. 311-318, bibliogr. 7 poz.

55/70
Nr opisu: 0000012601
A method for licence plate identification using neural networks.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Transactions on transport systems telematics. Emerging technologies. Ed. Jan Piecha. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 167-173, bibliogr. (Monograph ; Politechnika Śląska nr 83)

56/70
Nr opisu: 0000016076
Metoda identyfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów za pomocą sieci neuronowych.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Telematyka i bezpieczeństwo ruchu drogowego. TIBRD'04. IV Konferencja naukowa, Katowice-Ustroń-Zawodzie, 19-20 listopada 2004. [Dokument elektroniczny]. [Sosnowiec] : [Uniwersytet Śląski. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach. Instytut Informatyki, Zakład Systemów Komputerowych], [2004], dysk optyczny (CD-ROM) s. 165-170, bibliogr. 5 poz.

tablica rejestracyjna ; sieć neuronowa ; identyfikacja pojazdu

licence plate ; neural network ; vehicle identyfication

57/70
Nr opisu: 0000009878
Aplikacje w Delphi. Przykłady. Praktyczne rozwiązania konkretnych problemów.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
Gliwice : Helion, 2003, 260 s., bibliogr. 4 poz.

58/70
Nr opisu: 0000004813
Ocena struktur nieprzekrystalizowanych spoin za pomocą sieci neuronowych.
[Aut.]: Piotr** Adamiec, Teresa Pamuła.
-Biul. Inst. Spaw. Gliw. 2003 R. 47 nr 5, s. 137-138,141, bibliogr. 5 poz.

spoina ; sieć neuronowa ; struktura nieprzekrystalizowana ; ocena ilościowa

weld ; neural network ; uncrystalized structure ; quantitative evaluation

59/70
Nr opisu: 0000007875
System rejestracji i przetwarzania obrazu cyfrowego zdarzeń drogowych.
[Aut.]: Wiesław Pamuła, Teresa Pamuła, Zbigniew Czapla.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2003 z. 48, s. 265-272, bibliogr. 9 poz.

obraz cyfrowy ; przetwarzanie obrazów ; rejestracja obrazu ; zdarzenie drogowe ; FPGA

digital image ; image processing ; image registration ; road incident ; FPGA

60/70
Nr opisu: 0000012875   
Modelowanie struktury spoin za pomocą sieci neuronowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
Katowice, 2002, 117 s., bibliogr. 56 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr** Adamiec

61/70
Nr opisu: 0000003980
System rejestacji i przetwarzania obrazu cyfrowego zdarzeń drogowych.
[Aut.]: Zbigniew Czapla, Teresa Pamuła, Wiesław Pamuła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2002 z. 44, s. 177-184, bibliogr. 12 poz.

62/70
Nr opisu: 0000002788
Zastosowanie sieci neuronowej do modelowania właściwości spoin.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2002 z. 46, s. 193-198, bibliogr. 8 poz.

63/70
Nr opisu: 0000103720
Application of neutral networks to microstructure classification with the of image features.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-J. Med. Informat. Technol. 2001 vol. 2, s. SN39-SN44, bibliogr. 5 poz.

64/70
Nr opisu: 0000014140
Modelowanie spoin niskowęglowych i niskostopowych.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2001], s. 389-392, bibliogr. 8 poz.

65/70
Nr opisu: 0000080100
Application of neural networks to microstructure analysis.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Medical informatics and technologies. MIT 2000. Biometrics and Interfaces Conclusion Making Systems Image Processing and Telemedicine. Ed. J. Piecha. Katowice : Department of Electronics and Computer Systems. Institute of Informatics. Silesian University, 2000, s. IT-77-IT-82, bibliogr. 12 poz. (Journal of Medical Informatics and Technologies ; vol. 5)

66/70
Nr opisu: 0000002944
Zastosowanie sieci neuronowej do określania własności połączeń spawanych.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2000 z. 40, s. 13-21, bibliogr. 8 poz.

67/70
Nr opisu: 0000080011
Neuronowy klasyfikator obiektów na obrazie.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
W: Techniki informatyczne w medycynie. TIM'99. IV Krajowa konferencja naukowa, Jaszowiec, 18-20.11.1999. Pod red. J. Piechy. Sosnowiec : Zakład Elektroniki i Systemów Komputerowych. Instytut Informatyki. Uniwersytet Śląski, 1999, s. PD-147-PD-153, bibliogr. 6 poz.

68/70
Nr opisu: 0000025265
Laboratorium podstaw programowania w języku TURBO PASCAL. Praca zbiorowa. Pod red. Stanisława Krawca.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, A. Król, Teresa Pamuła, Marek* Machura, Andrzej Trzaska. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 455 s., bibliogr. 34 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 2090 0434-0825)

69/70
Nr opisu: 0000024536
Środowisko programowe systemu przetwarzania obrazów do określania parametrów ruchu drogowego.
[Aut.]: Teresa Pamuła.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 1998 z. 30, s. 51-60, bibliogr. 9 poz.

70/70
Nr opisu: 0000035511
Laboratorium podstaw programowania w języku TURBO PASCAL. Praca zbiorowa. Pod red. S. Krawca.
[Aut.]: Stanisław Krawiec, Aleksander Król, Teresa Pamuła, Marek* Machura, Andrzej Trzaska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 455 s., bibliogr. 34 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1973 0434-0825)

stosując format:
Nowe wyszukiwanie