Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PALARSKI JAN
Liczba odnalezionych rekordów: 72Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/72
Nr opisu: 0000138962
Assessment and prevention of rockbursts hazard in Polish hard coal mines.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Jan Palarski.
-Mining Report 2020 Jg 156 nr 1, s. 32-39, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

tąpanie ; kopalnia węgla kamiennego

rockburst ; hard coal mine

2/72
Nr opisu: 0000116583
The future of backfill in underground coal mines - underground placement of fill material based on fly ash and coal processing waste.
[Aut.]: Jan Palarski, A. Zając.
W: 12th International Conference on Mining with Backfill 2017, Denver, Colorado, USA, 19-22 February 2017. Englewood : Society for Mining, Metallurgy and Exploration, 2017, s. 254-261, bibliogr. 3 poz.

3/72
Nr opisu: 0000107312
Diagnoza sytuacji zawodowej kobiet w świetle badań ankietowych w wybranej kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Jan Palarski, Aneta Grodzicka.
-Wiad. Gór. 2016 R. 67 nr 6, s. 378-385, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kopalnia węgla kamiennego ; praca zawodowa ; kobiety ; badanie ankietowe

hard coal mine ; professional work ; women ; survey

4/72
Nr opisu: 0000103006
Analiza sytuacji zawodowej kobiet na przykładzie badań ankietowych w wybranej kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Jan Palarski, Aneta Grodzicka.
W: Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie. [Konferencja naukowa], Gliwice, 30.09.2015. [Dokument elektroniczny]. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-13, bibliogr. 8 poz.

kopalnia węgla kamiennego ; praca zawodowa ; kobiety ; badanie ankietowe

hard coal mine ; professional work ; women ; survey

5/72
Nr opisu: 0000099606
Filling of voids in coal longwall mining with caving - technical, environmental and safety aspects.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Grzegorz Strozik.
W: Mine fill 2014. Proceedings of the Eleventh International Symposium on Mining with Backfill, 20-22 May 2014, Perth, Western Australia, Australia. Eds. Yves Potvin, Tony Grice. Nedlands : Australian Centre for Geomechanics, 2014, s. 483-492

6/72
Nr opisu: 0000095539   
Wdzięczność i zobowiązanie. Wywiad z prof. Janem Palarskim, honorowym profesorem Politechniki Śląskiej. Wywiad przepr. Katarzyna Wojtachnio.
[Aut.]: Jan Palarski, K. Wojtachnio.
-Biul. Pol. Śl. 2014 nr 12, s. 22-23

Palarski Jan ; Politechnika Śląska

Palarski Jan ; Silesian University of Technology

7/72
Nr opisu: 0000087206
Environmentally friendly mining technologies in polish coal mining industries.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: 23rd World Mining Congress & Expo, Montreal, 11-15 August 2013. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum, 2013, pamięć USB (PenDrive) s. 1-13, bibliogr. 2 poz.

wybieranie ścianowe ; materiał podsadzkowy ; cementacja ; muł płuczkowy ; podziemne zgazowanie węgla

longwall mining ; backfill ; grouting ; slurry ; underground coal gasification

8/72
Nr opisu: 0000087413   
Możliwości redukcji negartwnych oddziaływań podziemnego zgazowania węgla na środowisko przez podsadzanie pustek podziemnych.
[Aut.]: Jan Palarski, Grzegorz Strozik.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 8, s. 156-162, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

podziemne zgazowanie węgla ; deformacja górotworu ; ochrona wód ; wody podziemne ; podsadzka

underground coal gasification ; rock mass deformation ; water protection ; underground water ; backfilling

9/72
Nr opisu: 0000086278
Możliwości redukcji negatywnych oddziaływań podziemnego zgazowania węgla na środowisko przez podsadzanie pustek podziemnych.
[Aut.]: Jan Palarski, Grzegorz Strozik.
W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Brenna, 12-14 czerwca 2013. Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Miernictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. Gliwice : [b.w.], 2013, s. 418-429, bibliogr. 7 poz.

podziemne zgazowanie węgla ; pustka ; deformacja górotworu ; deformacja powierzchni ; podsadzka

underground coal gasification ; void ; rock mass deformation ; surface deformation ; stowing

10/72
Nr opisu: 0000086277
Wpływ deformacji górotworu na warunki ochrony powierzchni oraz zasobów użytkowych wód podziemnych przy podziemnym zgazowaniu węgla.
[Aut.]: Jan Palarski, Grzegorz Strozik, Rafał Jendruś.
W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Brenna, 12-14 czerwca 2013. Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Miernictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony Środowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. Gliwice : [b.w.], 2013, s. 406-417, bibliogr. 11 poz.

deformacja górotworu ; ochrona powierzchni ; ochrona wód ; podziemne zgazowanie węgla

rock mass deformation ; surface protection ; water protection ; underground coal gasification

11/72
Nr opisu: 0000087407   
Wpływ deformacji górotworu na warunki ochrony powierzchni oraz zasoby użytkowe wód podziemnych przy podziemnym zgazowaniu węgla.
[Aut.]: Jan Palarski, Rafał Jendruś, Grzegorz Strozik.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 8, s. 149-155, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

zgazowanie węgla ; zgazowanie podziemne ; zasoby węgla kamiennego ; deformacja górotworu ; ochrona wód ; wody podziemne

coal gasification ; underground gasification ; hard coal resources ; rock mass deformation ; water protection ; underground water

12/72
Nr opisu: 0000080821
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów w górnictwie podziemnym.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 196 s., bibliogr. 87 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 424)

górnictwo podziemne ; odpady górnicze ; odpady drobnoziarniste ; zagospodarowanie odpadów

underground mining ; mining waste ; fine tailings ; waste disposal

13/72
Nr opisu: 0000085169
Backfill and grouting technology in underground coal mining using saline mine water.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Grzegorz Strozik.
W: Minefill 2011. 10th International Symposium on Mining with Backfill "Fill or Fail", Cape Town, 21-25 March 2011. Ed. by H. J. Ilgner. Johannesburg : The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2011, s. 15-20, bibliogr. 6 poz. (Symposium Series ; The Southern African Institute of Mining and Metallurgy S65 1015-6690)

14/72
Nr opisu: 0000085170
Integrating backfill technology with underground gasification of coal.
[Aut.]: Jan Palarski, Grzegorz Strozik.
W: Minefill 2011. 10th International Symposium on Mining with Backfill "Fill or Fail", Cape Town, 21-25 March 2011. Ed. by H. J. Ilgner. Johannesburg : The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 2011, s. 29-34, bibliogr. 8 poz. (Symposium Series ; The Southern African Institute of Mining and Metallurgy S65 1015-6690)

15/72
Nr opisu: 0000084860   
Patent. Polska, nr 207 982. Mieszanina podsadzkowa i sposób otrzymywania mieszaniny podsadzkowej. Int. Cl. E21F15/02.
Zakłady Górnicze Trzebionka Spółka Akcyjna, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Politechnika Śląska
Twórcy: A. Chobot, A. Jarosiński, Z. Kowalski, J. Kulczycka, T. Kurek, Zdzisław** Mysłek, Jan Palarski, Piotr Pierzyna, Franciszek Plewa, Marcin Popczyk, B. Włodarczyk, S. Żelazny.
Zgłosz. nr 381 203 z 4.12.2006. Opubl. 28.02.2011, 4 s.

mieszanina podsadzkowa ; odpady poflotacyjne ; popiół lotny ; spoiwo

filling mixture ; flotation tailings ; fly ash ; binder

16/72
Nr opisu: 0000058860   
Pozyskiwanie metodami niekonwencjonalnymi energii z pozabilansowych pokładów węgla z uwzględnieniem ograniczenia emisji Co2.
[Aut.]: Jan Palarski.
-Gór. i Geol. 2010 t. 5 z. 1, s. 103-121, bibliogr. 3 poz.

emisja CO2 ; ograniczenie emisji ; pozyskiwanie energii ; metoda niekonwencjonalna

CO2 emission ; emission reduction ; energy extraction ; unconventional method

17/72
Nr opisu: 0000059483
Torkretowanie jako element sztucznej bariery izolacyjnej podziemnego składowiska odpadów.
[Aut.]: M. Mazurkiewicz, Jan Palarski, Franciszek Plewa, Z. Piotrowski.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2010 nr 8, s. 3-7, bibliogr. 16 poz.

odpady ; odpady niebezpieczne ; bariera izolacyjna ; składowisko odpadów ; ochrona środowiska ; filtracja

waste ; hazardous waste ; insulating barrier ; landfill ; environmental protection ; filtration

18/72
Nr opisu: 0000048561
Koncepcja eksploatacji złóż węgla brunatnego z zastosowaniem technologii zagazowania termicznego.
[Aut.]: Jan Palarski, H. Wirth, H. Karaś.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009, Kraków, 16-20 lutego 2009. Red. Jerzy Kicki [i in.]. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2009, s. 41-53, bibliogr. 2 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 74 2081-0237)

węgiel brunatny ; podziemne zgazowanie węgla ; termiczne procesowanie węgla ; metoda super daisy shaft

lignite ; underground coal gasification ; thermal coal processing ; super-daisy shaft mathod

19/72
Nr opisu: 0000070667
Pozyskiwanie metodami niekonwencjonalnymi energii z pozabilansowych pokładów węgla z uwzględnieniem ograniczenia emisji CO2.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2009. [Konferencja naukowa, 2009]. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2009, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-16, bibliogr. 3 poz.

węgiel ; zgazowanie węgla ; zgazowanie podziemne ; piroliza ; emisja dwutlenku węgla

coal ; coal gasification ; underground gasification ; pyrolysis ; carbon dioxide emission

20/72
Nr opisu: 0000047016
Problemy górnictwa węgla kamiennego.
[Aut.]: Jan Palarski.
-Wiad. Gór. 2009 R. 60 nr 1, s. 2-13, bibliogr. 9 poz.
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

górnictwo węgla kamiennego ; zasoby węgla ; technologie górnicze ; ochrona środowiska

coal mining ; coal reserves ; mining technologies ; environmental protection

21/72
Nr opisu: 0000051858
Światowe doświadczenia w wykorzystaniu odpadów wydobywczych w podziemnych technologiach górniczych.
[Aut.]: Jan Palarski.
-Prz. Gór. 2009 t. 65 nr 10, s. 45-51

górnictwo węgla kamiennego ; odpady górnicze ; podsadzka ; eksploatacja górnicza ; zagospodarowanie odpadów

hard coal mining ; mining waste ; stowing ; mining exploitation ; waste management

22/72
Nr opisu: 0000054955
Wykorzystanie odpadów wydobywczych kopalń rud miedzi w technologiach górniczych.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: Materiały Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi. Perspektywy i wyzwania, Lubin, 24-26 września 2009. T. 2. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin [i in.]. Wrocław : KGHM CUPRUM, 2009, s. 302-312

odpady ; podsadzka ; system eksploatacji

waste ; backfilling ; exploitation system

23/72
Nr opisu: 0000077533
Global problems of hard coal mining.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: 21st World Mining Congress & Expo 2008. Proceedings of the 21st World Mining Congress, Katowice, 10 September 2008. Sess. 6: Coal mining - changes and challanges. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 9-20 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i Środowisko ; nr 4 wyd. spec. 1643-7608)

24/72
Nr opisu: 0000084847
Mikroprocesorowy system sterowania i diagnostyki kombajnów ścianowych. Monografia. Pod red. Jana Palarskiego, Franciszka Plewy, Henryka Stabli.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, H. Stabla, A. Mazurczyk, Zdzisław** Mysłek.
Kraków : Agencja Wydaw.-Konsulingowa GEO, 2008, 72 s., bibliogr. 33 poz.
(Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej ; )

układ sterowania ; kombajn ścianowy ; blok funkcjonalny ; badanie stanowiskowe ; badanie atestacyjne

control system ; longwall shearer ; functional block ; stand test ; validation research

25/72
Nr opisu: 0000084303
New trends of reducing greenhouse gases emissions and environmental of coal mining industry.
[Aut.]: Jan Palarski, Marcin Lutyński.
W: 21st World Mining Congress and Expo 2008. New challenges and visions for mining, Kraków, Poland, 7-12 September 2008. Eds. J. Kicki, E. J. Sobczyk. Leiden : CRC Press/Balkema, 2008, s. 301-310

gaz cieplarniany ; dwutlenek węgla ; kopalnia zamknięta ; podziemne zgazowanie węgla ; składowanie CO2

greenhouse gas ; carbon dioxide ; abandoned mine ; underground coal gasification ; CO2 storage

26/72
Nr opisu: 0000042810
Use of flotation tailings from a zinc-lead ore in stabilized backfill.
[Aut.]: Zdzisław** Mysłek, Jan Palarski, Franciszek Plewa, Marcin Popczyk.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2008. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 601-611, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1798 Górnictwo ; z. 286)

podsadzka zestalana ; podsadzka hydrauliczna ; górnictwo rud Zn-Pb ; mieszanina podsadzkowa

solidifying backfill ; hydraulic backfill ; Zn-Pb mining ; backfill slurry

27/72
Nr opisu: 0000037549   
Model wysokociśnieniowego składowania CO2 w zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marcin Lutyński.
Gliwice, 2007, 141 k., bibliogr. 112 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Palarski, dr S. Harpalani

dwutlenek węgla ; składowanie CO2 ; sekwestracja CO2 ; sorpcja na węglu ; odzysk metanu ; symulacja komputerowa

carbon dioxide ; CO2 storage ; CO2 sequestration ; sorption by coal ; methane recovery ; computer simulation

28/72
Nr opisu: 0000084849
Monitorowanie i wizualizacja zagrożeń metanowych i pożarowych w podziemnych wyrobiskach górniczych. Monografia. Pod red. Jana Palarskiego, Franciszka Plewy, H. Stabli.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, H. Stabla, W. Anders, Zdzisław** Mysłek.
Kraków : Agencja Wydaw.-Konsulingowa GEO, 2007, 94 s., bibliogr. 27 poz.
(Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej ; )

zagrożenie metanowe ; zagrożenie pożarowe ; wyrobisko górnicze ; monitoring ; wizualizacja

methane hazard ; fire hazard ; mine working ; monitoring ; visualization

29/72
Nr opisu: 0000029131
Możliwość wykorzystania odpadów poflotacyjnych z kopalni rud cynku i ołowiu do podsadzki samozestalanej.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2007, Szczyrk, 19-23 lutego 2007. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2007, s. 497-503, bibliogr. 7 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 69 2081-0237)

odpady flotacyjne ; podsadzka samozestalająca ; górnictwo rud cynku ; górnictwo rud ołowiu

flotation waste ; self-stabilizing backfill ; zinc ore mining ; lead ore mining

30/72
Nr opisu: 0000021980
Areas of sustainable development in of mine closure process.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: New technological solutions in underground mining. International Mining Forum 2006, [Kraków - Szczyrk - Wieliczka, 20-24 February 2006]. Eds: E. J. Sobczyk, J. Kicki. London : Taylor & Francis, 2006, s. 131-141, bibliogr. 3 poz.

zrównoważony rozwój ; likwidacja kopalni ; uszkodzenie powierzchni ; cementacja

sustainable development ; mine liquidation ; surface damage ; grouting

31/72
Nr opisu: 0000029477
Hydraulic transportation of fly ash - water mixtures by grouting of longwall gob areas.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Grzegorz Strozik.
W: Transport and sedimentation of solid particles. 13th International conference, Tbilisi, Georgia, September 18-20, 2006. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 232-239

32/72
Nr opisu: 0000084848
Komputerowy system pomiarowy dla gazometrii automatycznej. Monografia. Pod red. Jana Palarskiego, Franciszka Plewy, Henryka Stabli.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, H. Stabla, A. Chłopek, Zdzisław** Mysłek, W. Anders.
Kraków : Agencja Wydaw.-Konsulingowa GEO, 2006, 90 s., bibliogr. 24 poz.
(Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej ; )

układ pomiarowy ; gazometria automatyczna ; dokumentacja techniczna ; oprogramowanie

measurement system ; automatic gasometry ; technical documentation ; software

33/72
Nr opisu: 0000019590
Metody i środki stosowane w procesach utrzymania, wypełniania i izolacji podziemnych wyrobisk górniczych.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. Nowoczesne metody i środki utrzymania wyrobisk górniczych, Ustroń, 1-2 czerwca 2006 r.. Katowice : [Główny Instytut Górnictwa], 2006, s. 5-13, bibliogr. 2 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no 51)

wyrobisko górnicze ; izolacja ; górotwór ; stabilizacja ; iniekcja ; wypełnianie pustki poeksploatacyjnej ; podsadzanie wyrobiska

dog heading ; insulation ; rock mass ; stabilization ; injection ; filling of void-closure ; excavation backfill

34/72
Nr opisu: 0000029476
Problems of migration and sedimentation of fly ash - water mixtures in gob areas in the light of laboratory experiments.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Grzegorz Strozik, Rafał Jendruś.
W: Transport and sedimentation of solid particles. 13th International conference, Tbilisi, Georgia, September 18-20, 2006. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 240-248

35/72
Nr opisu: 0000011708
Environmental aspects of mine closure - Polish experience.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: Underground mining: new technologies, safety and sustainable development. Proceedings of the 6th International Mining Forum 2005, Cracow - Szczyrk - Wieliczka, Poland, 23-27 February 2005,. Eds: Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. Leiden : A. A. Balkema, [2005], s. 33-41, bibliogr. 3 poz.

zrównoważony rozwój ; rehabilitacja ; zanieczyszczenie wody ; likwidacja kopalni

sustainable development ; rehabilitation ; water contamination ; mine liquidation

36/72
Nr opisu: 0000025494   
Właściwości zawiesin z materiałów odpadowych z dodatkiem środka wiążącego w aspekcie możliwości ich wykorzystania do likwidacji zawodnionych szybów.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna, A. Zając.
-Gór. i Geoinż., AGH 2005 R. 29 z. 4, s. 139-144, bibliogr. 9 poz.

37/72
Nr opisu: 0000025493   
Wpływy dodatków modyfikujących na podstawowe właściwości zawiesin z popiołów lotnych z elektrowni "X".
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Piotr Pierzyna.
-Gór. i Geoinż., AGH 2005 R. 29 z. 4, s. 129-137, bibliogr. 6 poz.

38/72
Nr opisu: 0000009879
Analiza możliwości ograniczenia zagrożeń górniczych i poprawy stanu środowiska naturalnego w polskich kopalniach węgla kamiennego.
[Aut.]: Jan Palarski.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2004 nr 10, s. 3-9, bibliogr. 1 poz.

39/72
Nr opisu: 0000010374
Ocena przydatności mułów powęglowych z KWK "Wesoła" jako dodatku do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 269-278, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1650 Górnictwo ; z. 261)

40/72
Nr opisu: 0000007431
Problemy towarzyszące procesom restrukturyzacji górnictwa i likwidacji zakładów wydobywczych.
[Aut.]: Jan Palarski.
-Wiad. Gór. 2004 R. 55 nr 1, s. 2-6, bibliogr. 3 poz.

restrukturyzacja górnictwa ; likwidacja kopalni

mining restructuring ; mine liquidation

41/72
Nr opisu: 0000006510
Ocena przydatności mułów powęglowych z KWK "Mysłowice" do wytwarzania paliwa brykietowego.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek, Piotr Pierzyna.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 207-216, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1600 Górnictwo ; z. 258)

paliwo brykietowane ; muł powęglowy ; Kopalnia Węgla Kamiennego Mysłowice

briquetted fuel ; coal silt ; Mysłowice Hard Coal Mine

42/72
Nr opisu: 0000076572
Ekobilans kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Krzysztof Wodarski, M. Bojarska-Kraus, Krystyna Czaplicka, Adam Gumiński, Zdzisław** Mysłek, Jan Palarski, Franciszek Plewa.
W: Zastosowanie oceny cyklu życia (LCA) w ekobilansie kopalni. Praca zbiorowa. Pod red. Krystyny Czaplickiej. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2002, s. 47-126

43/72
Nr opisu: 0000003813
Modelowanie migracji zanieczyszczeń z podziemnych składowisk odpadów.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Wojciech* Babczyński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, 165 s., bibliogr. 100 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 29)

44/72
Nr opisu: 0000000375
Ryzyko dla środowiska w procesie likwidacji zakładów górniczych.
[Aut.]: Jan Palarski.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2002 nr 4, s. 23-28, bibliogr. 7 poz.

45/72
Nr opisu: 0000002838
Wpływ gipsu poreakcyjnego na własności fizyczno-mechaniczne mieszanin popiołowo-wodnych.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2002 z. 253, s. 181-195, bibliogr. 6 poz.

46/72
Nr opisu: 0000037477
Chemiczne i fizyczne właściwości izolacyjnych materiałów mineralnych i produktów odpadowych stosowanych w górnictwie.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: Jakość środowiska techniki i technologie. KOMEKO 2001, Szczyrk, 13-15.03.2001. Red. K. F. Reich. Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG [et al.]. Gliwice : Komdruk-Komag, 2001, s. 17-40, bibliogr. 9 poz.

47/72
Nr opisu: 0000002890
Właściwości odpadów surowców mineralnych służących do izolacji składowisk.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa.
W: V Jubileuszowa Szkoła Geomechaniki. Międzynarodowa konferencja, Gliwice - Ustroń, 16-19 października 2001. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska.Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2001, s. 433-452, bibliogr. 9 poz.

48/72
Nr opisu: 0000002591
Wytwarzanie i transport mieszanin wysoko zagęszczonych typu pasta.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa.
W: Nowoczesne przenośniki dla węglowego górnictwa podziemnego. Systemy transportu kopalnianego. IV Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 21-22.06.2001. Politechnika Śląska. Instytut Mechanizacji Górnictwa [i in.]. [Gliwice] : [Instytut Mechanizacji Górnictwa. Politechnika Śląska], [2001], s. 197-209, bibliogr. 7 poz.

49/72
Nr opisu: 0000006237
Likwidacja kopalń a zagrożenia dla środowiska.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2000, Szczyrk 21-25 lutego 2000. Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2000, s. 461-476, bibliogr. 3 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 41 2081-0237)

50/72
Nr opisu: 0000004373   
Likwidacja płytko zalegających pustek poeksploatacyjnych i wyrobisk górniczych.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek, Grzegorz Strozik.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 4: Bezpieczeństwo a rozwój górnictwa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 189-203, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

51/72
Nr opisu: 0000002431
Ocena możliwości wykorzystania w technologiach górniczych popiołów z kotła fluidalnego bez procesu odsiarczania.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa.
W: Geotechnika'2000. IX Międzynarodowe sympozjum organizowane w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Górnictwa i Geologii, Gliwice - Ustroń 17-21 października 2000 r. Materiały konferencyjne. Cz. 1: Polska. Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, 2000, s. 377-387

52/72
Nr opisu: 0000005497
Przyszłośc węgla - czas odnowy.
[Aut.]: Jan Palarski.
-Wiad. Gór. 2000 R. 51 nr 2, s. 52-58, bibliogr. 3 poz.

53/72
Nr opisu: 0000004370   
Wykorzystanie gipsu poreakcyjnego jako składnika mieszanin drobnoziarnistych stosowanych w technologiach górniczych.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek, Grzegorz Strozik.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 4: Bezpieczeństwo a rozwój górnictwa. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 159-172 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

54/72
Nr opisu: 0000007455   
Modelowanie migracji zanieczyszczeń wymywanych z podziemnych składowisk odpadów. Cz. 1.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, W. Babczyński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1999 z. 244, s. 181-192, bibliogr. 10 poz.

55/72
Nr opisu: 0000005913
Możliwości lokowania odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa.
W: Odpady przemysłowe i komunalne województwa śląskiego - powstawanie oraz możliwości ich zagospodarowania, Katowice, 17 czerwca 1999 r.. Główny Instytut Górnictwa. Katowice. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 87-97, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 29)

56/72
Nr opisu: 0000028852
Nowoczesne rozwiązania w hydrotransporcie odpadów.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa.
W: 1999 Kierunki modernizacji systemów transportu podziemnego. Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 9-10 czerwca 1999 r.. Red. Jerzy Antoniak. Politechnika Śląska. Zakład Maszyn Roboczych i Systemów Transportu IMG [i in.]. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Instytut Mechanizacji Górnictwa], [1999], s. 179-185, bibliogr. 10 poz.

57/72
Nr opisu: 0000026427
Likwidacja podziemnego zakładu górniczego.
[Aut.]: Jan Palarski.
-Wiad. Gór. 1997 R. 48 nr 6, s. 241-246

58/72
Nr opisu: 0000074947
Pnevmaticeskaja zakladka kak cpocob utilizacii gornych otchodov.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa.
-Zap. Sankt-Peterburgskogo Gos. Gorn. Inst. im. G. V. Plechanova 1997 t. 2 (143), s. 71-80

59/72
Nr opisu: 0000035304
Ocena szczelności podsadzania wyrobisk przez otwory wiertnicze.
[Aut.]: Jan Palarski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1996 z. 232, s. 177-191, bibliogr. 1 poz.

60/72
Nr opisu: 0000034911
Zakopane.
[Aut.]: Jan Palarski.
-Ekoprofit 1996 R. 2 nr 1, s. 41-45

61/72
Nr opisu: 0000037254
Lokowanie odpadów a ochrona powierzchni.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: III Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach III Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń-Zawodzie, 24-26 września 1995. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (ISM), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony Środowiska. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 327-343, bibliogr. 6 poz.

62/72
Nr opisu: 0000033494
Lokowanie odpadów górniczych i elektrownianych w kopalniach. Praca zbiorowa pod red. Władysława Sikory.
[Aut.]: H. Hawrylak, Jan Palarski, Włodzimierz** Sikora, Marian** Dolipski, Aleksander** Lutyński, Marek Jaszczuk, A. Lasmanowicz, P. Łużyniecki, Jan* Siwiec, Piotr** Sobota, Piotr Cheluszka, Jan** Osadnik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, 234 s., bibliogr. 50 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1274 Górnictwo ; z. 224)

63/72
Nr opisu: 0000033149
Możliwości wykorzystania podziemnych wyrobisk górniczych do składania odpadów.
[Aut.]: Jan Palarski.
-Wiad. Gór. 1995 R. 46 nr 10, s. 446-450

64/72
Nr opisu: 0000037190
Ocena przydatności odpadów drobnoziarnistych do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy w kopalniach glebinowych.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: Problemy zagospodarowania odpadów mineralnych, Wisła 15-17 marzec 1995. Materiały konferencji. Polska Akademia Nauk. Komitet Górnictwa. Sekcja Wykorzystania Surowców Mineralnych. Kraków, Agencja Gospodarki Odpadami "AGOS" SA.. Katowice : [b.w.], 1995, s. 119-127, bibliogr. 3 poz.

65/72
Nr opisu: 0000036920
Podsadzanie, wtłaczanie mieszanin doszczelniających i iniekcja zaczynów wiążących jako technologie organizujące szkody górnicze.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: Materiały z konferencji naukowo-technicznej nt.: Ochrona powierzchni i obiektów budowlanych przed szkodami górniczymi, Szczyrk, 15-17 maja 1995 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1995, s. 119-130, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 3)

66/72
Nr opisu: 0000033368
The hydraulic transport of high density solid slurry for mine backfill.
[Aut.]: Jan Palarski.
-Publ. Univ. Miskolc, A 1995 vol. 50 Process Engineering Fac. 3, s. 219-230, bibliogr. 3 poz.

67/72
Nr opisu: 0000037159
Zagospodarowanie odpadów przemysłowych w wyrobiskach górniczych.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: Milion ton popiołów lotnych z Elektrowni "Łaziska" ulokowanych w wyrobiskach podziemnych KWK "Bolesław Śmiały". Konferencja techniczna, Łaziska Górne, 20 październik 1995. Elektrownia "Łaziska", Gliwicka Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "Bolesław Śmiały", UTEX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe. [B.m.] : [b.w.], 1995, [Ref. 4] s. 1-19

68/72
Nr opisu: 0000045535   
Patent. Polska, nr 160 889. Mieszanina podsadzkowa. Int. Cl. C09K 7/04.
Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych, Polska
Twórcy: A. Kaczmarczyk, Stefan* Musioł, Jan Palarski, [i in.].
Zgłosz. nr 280 862 z 30.07.1989. Opubl. 30.04.1993, 4 s.

69/72
Nr opisu: 0000052408
Kryteria zagospodarowania odpadów przemysłowych w kopalniach. [Cz. 1].
[Aut.]: Jan Palarski.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1992 nr 3, s. 8-15

70/72
Nr opisu: 0000059304
Kryteria zagospodarowania odpadów przemysłowych w kopalniach. [Cz. 2].
[Aut.]: Jan Palarski.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 1992 nr 4, s. 19-26

71/72
Nr opisu: 0000062006
Assessment of backfill materials and roof strata behaviour in deep coal mining.
[Aut.]: Jan Palarski.
W: International Deep Mining Conference, Johannesburg 1990. Proceedings. Vol. 2: Technical challanges in deep level mining. Ed. by D. A. J. Ross-Watt, P. D. K. Robinson. The South African Institute of Mining and Metallurgy [et al.]. Johannesburg : The Southern African Institute of Mining and Metallurgy, 1990, s. 1215-1319 (Symposium Series ; The Southern African Institute of Mining and Metallurgy 10 1015-6690)

72/72
Nr opisu: 0000059941   
Doświadczenia w zastosowaniu podsadzki miotanej do lokowania odpadów gruboziarnistych i szlamów.
[Aut.]: Jan Palarski, Franciszek Plewa, Zdzisław** Mysłek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 1990 z. 188, s. 49-57

stosując format:
Nowe wyszukiwanie