Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAJĄK Z
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/15
Nr opisu: 0000123665   
Repair problems of the wooden structure of churches.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, Z. Pająk, Radosław Jasiński.
-Wiad. Konserw. 2018 nr 53, s. 31-44, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

naprawa konstrukcji drewnianych ; kościół drewniany ; historyczne konstrukcje drewniane

wooden structures repair ; wooden church ; historical timber structures

2/15
Nr opisu: 0000123544
Uszkodzenia budynków w sąsiedztwie wykopów zabezpieczonych ścianami szczelinowymi.
[Aut.]: Z. Pająk, Jerzy** Sękowski, Sławomir Kwiecień, Mirosław Wieczorek.
-Inż. i Bud. 2018 R. 74 nr 6, s. 281-285, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

uszkodzenie budynku ; głęboki wykop ; zabezpieczenie budynku ; ściana szczelinowa

building damage ; deep excavation ; building protection ; diaphragm wall

3/15
Nr opisu: 0000121906
Zasady obliczeń stropów gęstożebrowych.
[Aut.]: Z. Pająk, Łukasz Drobiec.
W: Innowacyjne i współczesne rozwiązania w budownictwie. Konstrukcje żelbetowe. XXXIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk, 6-9 marca 2018 roku. T. 3, Wykłady. Red. Radosław Jasiński. Gliwice : Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Gliwicach, 2018, s. 239-294, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

strop gęstożebrowy ; obciążenie stropu ; nośność ; stan graniczny użytkowalności ; normalizacja

rib-and-slab floor ; floor load ; load capacity ; serviceability limit state ; normalization

4/15
Nr opisu: 0000116614
Awaria zbiornika retencyjno-oczyszczającego spowodowana wyporem wody gruntowej.
[Aut.]: Z. Pająk, Mirosław Wieczorek.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Red. Maria Kaszyńska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017, s. 573-578. Punktacja MNiSW 20.000

zbiornik retencyjno-oczyszczający ; wypór wody gruntowej ; zniszczenie ; odbudowa

retention-purification tank ; uplift pressure of the groundwater ; failure ; rebuild

5/15
Nr opisu: 0000120122   
Problemy utrzymania i sposoby naprawy uszkodzonych murów zamku w Będzinie.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, Z. Pająk.
-Mater. Bud. 2017 nr 11, s. 49-51, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

mur kamienny ; opus emplectum ; naprawa ; utrzymanie

stone wall ; opus emplectum ; repair ; maintenance

6/15
Nr opisu: 0000116639
Przyczyny uszkodzeń wznoszonego budynku o prefabrykowanej konstrukcji szkieletowej.
[Aut.]: Łukasz Drobiec, Jacek Hulimka, Rafał Krzywoń, Z. Pająk.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Red. Maria Kaszyńska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017, s. 773-782, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

żelbetowe konstrukcje prefabrykowane ; konstrukcja sprężona ; błędy montażowe ; błędy projektowe ; uszkodzenie

precast reinforced concrete ; prestressed structure ; assembly errors ; design errors ; damage

7/15
Nr opisu: 0000116259
Uszkodzenia budynków mieszkalnych w sąsiedztwie głębokich wykopów zabezpieczonych oporowymi ścianami szczelinowymi.
[Aut.]: Z. Pająk, Sławomir Kwiecień, Jerzy** Sękowski, Mirosław Wieczorek.
W: Awarie budowlane. Zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje. Red. Maria Kaszyńska. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017, s. 565-572, bibliogr. 4 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

głęboki wykop ; ściana szczelinowa ; ściana oporowa ; przemieszczenie poziome ; osiadanie nierównomierne ; naprawa uszkodzeń

deep excavation ; diaphragm wall ; retaining wall ; horizontal displacement ; uneven subsidence ; repair of damage

8/15
Nr opisu: 0000006432
Need of change in structure and functions of heat supply systems for gaining renewable heat.
[Aut.]: Marian** Nantka, Z. Pająk.
-Polit. Energ. 2003 t. 6 z. spec., s. 65-74, bibliogr. 10 poz.

komfort cieplny ; geotermalne źródła energii ; odnawialne źródła energii

thermal comfort ; geothermal heat sources ; renewable energy sources

9/15
Nr opisu: 0000002330
Systemy grzewcze wspomagane energią odnawialną - marzenie czy alternatywa?.
[Aut.]: Marian** Nantka, Z. Pająk.
W: Fizyka budowli w teorii i praktyce. IX Polska konferencja naukowo-techniczna, Łódź 2003. Materiały konferencyjne. Cz. 2. Łódź : [Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych. Politechnika Łódzka], 2003, s. 524-531, bibliogr. 4 poz.

10/15
Nr opisu: 0000000253
Główne kierunki poprawy efektywności pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
[Aut.]: Z. Pająk, Marian** Nantka.
W: Perspektywy rozwoju ciepłownictwa. XIV Konferencja Ciepłowników, Solina, 26-28 wrzesień 2002. Materiały konferencyjne. Rzeszów : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Zarząd Oddziału, 2002, s. 181-196, bibliogr. 15 poz.

11/15
Nr opisu: 0000000269
Ocena wybranych czynników strukturalno-funkcjonalnych instalacji grzewczych wspomaganych energią odnawialną.
[Aut.]: Marian** Nantka, Z. Pająk.
W: Air conditioning protection & district heating 2002. X International conference, Wrocław - Szklarska Poręba, 27-30 June 2002. Wrocław University of Technology. Chair of Air Conditioning and District Heating of the Environment Proctection Department, Polish Academy of Sciences. Section of Heat Engineering and Ventilation in the Committee of Civil Engineering, Polish Association of Engineers and Sanitary Technicians Lower Silesian Division. [Wrocław] : [Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Dolnośląski], [2002], s. 373-378, bibliogr. 9 poz.
Edition PZITS nr 804

12/15
Nr opisu: 0000002368
Badania przebicia żelbetowych płyt zbrojonych balcami.
[Aut.]: Włodzimierz** Starosolski, Z. Pająk, Radosław Jasiński, Łukasz Drobiec.
-Inż. i Bud. 2001 R. 57 nr 2, s. 101-106, bibliogr. 16 poz.

13/15
Nr opisu: 0000000278
Efektywność wykorzystania energii zasobów odnawialnych w budownictwie komunalnym.
[Aut.]: Marian** Nantka, Z. Pająk.
W: Odnawialne źródła energii u progu XXI wieku. Materiały z międzynarodowej konferencji, Warszawa, 10-11 grudnia 2001. Warszawa : Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, EC BREC/IBMER, 2001, s. 447-454, bibliogr. 15 poz.

14/15
Nr opisu: 0000000287
Ocena możliwości efektywnego wykorzystania ujęć geotermalnych w budownictwie.
[Aut.]: Z. Pająk, Marian** Nantka.
W: Energia geotermalna w kopalniach podziemnych. Międzynarodowa konferencja naukowa, Ustroń 21-23 listopada 2001 r. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], [2001], dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-10, bibliogr. 15 poz.

15/15
Nr opisu: 0000004270
Ocena możliwości modernizacji zaopatrzenia osiedla mieszkaniowego w energię cieplną.
[Aut.]: Marian** Nantka, Z. Pająk.
W: Postęp techniczny w ciepłownictwie. Komunalne źródła ciepła - projektowanie, budowa i eksploatacja. XI Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Poznań-Piła 2000. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, Politechnika Poznańska. Instytut Inżynierii Środowiska. [Poznań] : [Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Poznański], [2000], s. 39-55, bibliogr. 5 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie