Wynik wyszukiwania
Zapytanie: PAŹDZIERNIOK-HOLEWA AGNIESZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 54Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/54
Nr opisu: 0000133324   
Bisphosphonates - much more than only drugs for bone diseases.
[Aut.]: Anna Kuźnik, Agnieszka Październiok-Holewa, P. Jewuła, Nikodem Kuźnik.
-Eur. J. Pharmacol. 2020 vol. 866, art. no. 172773 s. 1-16, bibliogr.. Impact Factor 3.263. Punktacja MNiSW 100.000

bisfosfoniany ; choroba kości ; osteoporoza ; choroba Pageta ; obrazowanie kości ; przerzuty do kości

bisphosphonates ; bone disease ; osteoporosis ; Paget's disease ; bone imaging ; bone metastasis

2/54
Nr opisu: 0000135760   
Patent. Polska, nr 235 303. Sposób wytwarzania N-(1-benzotriazolilo)alkiloamidów. Int. Cl. C07D401/04, C07D249/18.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Katarzyna* Zielińska.
Zgłosz. nr 406 110 z dn. 18.11.2013. Opubl. 29.06.2020, 12 s.

N-(1-benzotriazolilo)alkiloamidy ; alfa-amidoalkilowanie ; sole fosfoniowe

N-(1-benzotriazolyl)alkyloamides ; alpha-amidoalkylation ; phosphonium salts

3/54
Nr opisu: 0000134078   
The synthesis of α-aminophosphonates via enantioselective organocatalytic reaction of 1-(N-acylamino)alkylphosphonium salts with dimethyl phosphite.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Krzysztof Walczak, Anna Kuźnik, S. Stecko, Agnieszka Październiok-Holewa.
-Molecules 2020 vol. 25 iss. 2, art. no. 405 s. 1-14, bibliogr. 52 poz.. Impact Factor 3.267. Punktacja MNiSW 100.000

kwas alfa-aminofosfonowy ; alfa-aminofosfoniany ; sole fosfoniowe ; stereoselektywność ; alfa-amidoalkilacja ; alkaloidy chinowca

alpha-aminophosphonic acid ; alpha-aminophosphonates ; phosphonium salts ; stereoselectivity ; alpha-amidoalkylation ; Cinchona alkaloids

4/54
Nr opisu: 0000127987   
Catalyst-free Mannich-type reaction of 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts with silyl enolates.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Alicja Walęcka-Kurczyk, Szymon Musioł, S. Stecko.
-Tetrahedron 2019 vol. 76 iss. 6, s. 732-742, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 2.233. Punktacja MNiSW 70.000

reakcja Mannicha ; związki betaamino-karbonylowe ; sole fosfoniowe ; enolany sililowe ; reakcja bez katalizatora

Mannich-type reaction ; betha-amino carbonyl compounds ; phosphonium salts ; silyl enolates ; catalyst-free reaction

5/54
Nr opisu: 0000129335
Nowa wydajna metoda α-homologacji N-zabezpieczonych α-aminokwasów do pochodnych α-aminokwasów.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Dokonania Naukowe Doktorantów VII. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów VII. Dotyczy sesji: Poznań 30.03.2019 oraz Kraków 6.04.2019, Warszawa 14.04.2019. Materiały konferencyjne. Streszczenia wystąpień. Oprac. Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2019, s. 78, bibliogr. 4 poz.

6/54
Nr opisu: 0000133747
One-pot α-homologation of N-protected α-amino acids to β-amino acid derivatives.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: XXII International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", Łódź, 22 November 2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, P-046 s. 1, bibliogr. 3 poz.

7/54
Nr opisu: 0000133746
Recent development in the strategy for electrochemical alkoxylation of αamino acids derivatives.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: XXII International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", Łódź, 22 November 2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, P-045 s. 1, bibliogr. 7 poz.

8/54
Nr opisu: 0000129334
Stereoselektywna reakcja soli 1-(N-acyloamino)alkilo-trifenylofosfoniowych z malonianem dimetylu jako nowa metoda syntezy prekursorów α-aminokwasów.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Dokonania Naukowe Doktorantów VII. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów VII. Dotyczy sesji: Poznań 30.03.2019 oraz Kraków 6.04.2019, Warszawa 14.04.2019. Materiały konferencyjne. Streszczenia wystąpień. Oprac. Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2019, s. 77, bibliogr. 2 poz.

9/54
Nr opisu: 0000131264
Wybrane metody homologacji α-aminokwasów do β-aminokwasów.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 15. [Dokument elektroniczny]. Red. Krzysztof Piech. Kraków : Creativetime, 2019, s. 28-34, bibliogr. 17 poz.
DVD zawiera referaty wygłoszone na Konferencji Młodych Naukowców nt. Dokonania naukowe doktorantów - VII edycja - 30.03.2019 w Poznaniu, 6.04.2019 w Krakowie i 14.04.2019 w Warszawie oraz w Konferencji Młodych Naukowców nt. Analiza zagadnienia, analiza wyników - Wystąpienie Młodego Naukowca - I edycja - 21.05.2019 w Rzeszowie, 23.05.2019 w Łodzi, 29.05.2019 w Szczecinie i 30.05.2019 we Wrocławiu. Punktacja MNiSW 5.000

homologacja ; alfa-aminokwasy ; beta-aminokwasy

homologation ; alpha-aminoacids ; beta-aminoacids

10/54
Nr opisu: 0000126780
Modern Mannich-type reaction of 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts with silyl enolates: a new catalyst-free approach for the synthesis of β-amino carbonyl compounds.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Szymon Musioł, S. Stecko, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: XXI International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds", Łódź, 23th November 2018. Częstochowa : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza. Wydaw. im. Stanisława Podobińskiego, 2018, s. 35, bibliogr. 4 poz.

11/54
Nr opisu: 0000126925
New expedient synthesis of β-amino carbonyl compounds via Mannich-type reaction of triphenylphosphonium salts with silyl enol ethers.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Agnieszka Październiok-Holewa, Szymon Musioł, S. Stecko.
W: XII Copernican International Young Scientists Conference, Toruń, Poland, 28-29 June, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 107 bibliogr. 3 poz.

reakcja Mannicha ; związki beta-aminokarbonylowe ; reakcja w reaktorze mikrofalowym ; sole trifenylofosfoniowe ; sillilowane enole eterów

Mannich reaction ; β-amino carbonyl compounds ; microwave-assisted reaction ; triphenylphosphonium salts ; silyl enol ethers

12/54
Nr opisu: 0000127634   
Patent. Polska, nr 230 863. Sposób wytwarzania 1-(N-acyloamino)alkilosulfonów. Int. Cl. C07C 317/00, C07F 9/54.
Politechnika Śląska, Gliwice
Twórcy: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Katarzyna* Zielińska.
Zgłosz. nr 405 284 z 09.09.2013. Opubl. 31.12.2018, 8 s.

N-(1-metoksyalkilo)amidy ; sole 1-(N-acyloamino)alkilofosfoniowe ; 1-(N-acyloamino)alkilosulfony ; N-acylo-α-aminokwasy

N-(1-methoxyalkyl)amides ; 1-(N-acylamino)alkylphosphonium salts ; 1-(N-acylamino)alkyl sulfones ; N-acyl-α-amino acids

13/54
Nr opisu: 0000115126
Nowa stereoselektywna synteza pochodnych kwasów 1-(N-acyloamino)alkanofosfonowych via sole 1-(N-acylo-amino)alkilotrifenylofosfoniowe.
[Aut.]: Alicja Walęcka, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Dokonania Naukowe Doktorantów V. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Dokonania Naukowe Doktorantów V. Dotyczy sesji: Warszawa 9.04.2017 oraz Kraków 22.04.2017. Materiały konferencyjne. Streszczenia wystąpień. Oprac. Justyna Karkowska-Kuleta, Marcin Kuczera. Kraków : Creativetime, 2017, s. 106, bibliogr. 2 poz.

synteza stereoselektywna ; inhibitor ; sole 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe ; kwasy 1-(N-acyloamino)alkanofosfonowe

stereoselective synthesis ; inhibitor ; 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts

14/54
Nr opisu: 0000120444   
Stereoselective transformation of N-acyl-α-amino acids into 1-(N-acylamino)alkylphosphonic acid derivatives.
[Aut.]: Alicja Walęcka-Kurczyk, Agnieszka Październiok-Holewa, S. Stecko.
W: XX International Symposium "Advances in the Chemistry of Heteroorganic Compounds" and XVII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds, Łódź, November 23-24, 2017. [B.m] : [b.w.], 2017, P-068 s.1, bibliogr. 3 poz.

15/54
Nr opisu: 0000113661
Stereoselektywna transformacja N-acylo-α-aminokwasów w estry kwasów 1-(N-acyloamino)alkanofosfonowych.
[Aut.]: Alicja Walęcka, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki edycja X. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki - X Edycja. Dotyczy sesji: Warszawa 3.12.2016 oraz Wrocław 10.12.2016. Materiały konferencyjne. Cz. 1, Streszczenia wystąpień. Oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. Kraków : Creativetime, 2016, s. 97

kwas alfa-aminofosfonowy ; otrzymywanie kwasu ; transformacja stereoselektywna

alpha-aminophosphonic acid ; acid receiving

16/54
Nr opisu: 0000090997   
1-(N-acylamino)alkyl sulfones from N-acyl-α-amino acids or N-alkylamides.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Katarzyna* Zielińska.
-J. Org. Chem. 2014 vol. 79 iss. 6, s. 2765-2770, bibliogr.. Impact Factor 4.721. Punktacja MNiSW 40.000

17/54
Nr opisu: 0000109998   
α-Amidoalkylating agents: structure, synthesis, reactivity and application.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok, Jakub Adamek, Katarzyna* Zielińska.
-Adv. Heterocycl. Chem. 2014 Vol. 111, s. 43-94, bibliogr.. Punktacja MNiSW 30.000

alfa-amidoalkilowanie ; synteza symetryczna ; reakcja Mannicha ; sole 1-(N-acyloamino)alkilofosfoniowe ; 1-(N-acyloamino)alkilosulfony ; N-acyloiminy ; kation N-acyloiminiowy ; N-(1-alkoksyalkilo)amidy ; N-(1-benzotriazolo-1-ylo)alkilo)amidy ; N-(1-halogenoalkilo)amidy

alpha-amidoalkylation ; symmetric synthesis ; Mannich reaction ; 1-(N-acylamino)alkylphosphonium salts ; 1-(N-acylamino)alkyl sulfones ; N-acylimines ; N-acyliminium cation ; N-(1-alkoxyalkyl)amides ; N-[(1-(benzotriazol-1-yl)alkyl]amides ; N-(1-haloalkyl)amides

18/54
Nr opisu: 0000092709   
N-[1-(Benzotriazol-1-yl)alkyl]amides from N-acyl-α-amino acids or N-alkylamides.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Anna Kuźnik, Mirosława Grymel, Katarzyna* Zielińska, Wojciech Simka.
-Tetrahedron 2014 vol. 70 iss. 35, s. 5725-5729, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 2.641. Punktacja MNiSW 30.000

α-amidoalkilowanie ; odczynnik α-amidoalkilujący ; N-[1-(benzotriazol-1-ilo)alkilo]amidy ; N-(1-metoksyalkilo)amidy ; N-acylo-α-aminokwasy

α-amidoalkylation ; α-amidoalkylating reagent ; N-[1-(benzotriazol-1-yl)alkyl]amides ; N-(1-methoxyalkyl)amides ; N-acyl-α-amino acids

19/54
Nr opisu: 0000089906   
Patent. Polska, nr 215 676. Sposób wytwarzania soli α-(N-acyloamino) alkilotrifenylofosfoniowych. Int. Cl. C07F 9/54.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek, T. Gorewoda, Agnieszka Październiok-Holewa, Wojciech Simka.
Zgłosz. nr 390177 z. 13.01.2010. Opubl. 31.01.2014, 6 s.

otrzymywanie soli ; synteza soli ; sole alfa-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe

salts preparation ; salt synthesis ; alpha-(N-acylamino) alkilotriphenylphosphonium salts

20/54
Nr opisu: 0000096268
Synthesis of β- and γ-hydroxy α-amino acids via enzymatic kinetic resolution and cyanate-to-isocyanate rearrangement.
[Aut.]: P. Szcześniak, Agnieszka Październiok-Holewa, U. Klimczak, S. Stecko.
-J. Org. Chem. 2014 vol. 79 iss. 23, s. 11700-11713, bibliogr. 95 poz.. Impact Factor 4.721. Punktacja MNiSW 40.000

21/54
Nr opisu: 0000090246
Acylaza penicylinowa w rozdziale kinetycznym fosforowych analogów α-aminokwasów.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Katarzyna* Zielińska, Andrzej* Jarzębski, Katarzyna Szymańska, Sylwia Magiera, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Chemia - tradycja i nowe wyzwania. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2013, s. 443, bibliogr. 6 poz.

acylaza penicylinowa ; alfa-aminokwasy ; enzymy

penicillin acylase ; alpha-aminoacids ; enzymes

22/54
Nr opisu: 0000084367
Amidoalkylating properties of 1-(N-Acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Katarzyna* Zielińska.
W: 19th International Conference on Phosphorus Chemistry. ICPC 2012, Rotterdam, the Netherlands, 8-12 July 2012. Ed. M.D. Rudd. London : Taylor & Francis, 2013, s. 205-212 (Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements ; vol. 188, iss. 1/3 1042-6507)

23/54
Nr opisu: 0000086312
Amidoalkylating properties of 1-(N-Acylamino)alkyltriphenylphosphorium salts.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Katarzyna* Zielińska.
-Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2013 vol. 188 iss. 1-3, s. 205-212. Impact Factor 0.827. Punktacja MNiSW 15.000

alfa-amidoalkilacja ; sole 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe ; podstawienie nukleofilowe ; enaminy

alpha-amidoalkylation ; 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts ; nucleophilic substitution ; enamines

24/54
Nr opisu: 0000090245
α-Amidoalkylating agents from N-acyl-α-amino acids, N-alkylamides or lactams.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska.
W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XVI International symposium, Łódź, November 15, 2013. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. P-002, bibliogr. 5 poz.

25/54
Nr opisu: 0000090249
α-aminokwasy jako prekursory czynników α-amidoalkilujących.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Katarzyna* Zielińska.
W: Chemia - tradycja i nowe wyzwania. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2013, s. 114-115, bibliogr. 5 poz.

alfa-amidoalkilacja ; alfa-aminokwasy

alpha-amidoalkylation ; alpha-aminoacids

26/54
Nr opisu: 0000090251
Comparative studies on the amidoalkylating properties of N-(1-methoxyalkyl)amides and 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts in the Michaelis-Arbuzov-like reaction: a new one-pot transformation of N-(1-methoxyalkyl)amides into phosphonic or phosphinic analogs of N-acyl-α-amino acids.
[Aut.]: Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska, Roman** Mazurkiewicz.
-Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2013 vol. 188 iss. 7, s. 967-980. Impact Factor 0.827. Punktacja MNiSW 15.000

czynnik amidoalkilujący ; sól 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowa ; N-(1-metoksyalkilo)amid ; reakcja typu Michaelisa-Arbuzova ; fosforowe analogi N-acylo-alfa-aminokwasów

amidoalkylating agent ; 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salt ; N-(1-methoxyalkyl)amide ; Michaelis-Arbuzov-like reaction ; phosphorus analogs of N-acyl-alpha-amino acids

27/54
Nr opisu: 0000105814   
Patent. Polska, nr 221 593. Sposób wytwarzania soli 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowych. C07F9/54.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska, Wojciech Simka.
Zgłosz. nr 396 661 z 17.10.2011. Opubl. 29.04.2013, 6 s.

synteza soli ; sól 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowa

salt synthesis ; 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salt

28/54
Nr opisu: 0000090247
Transformacja pochodnych α-aminokwasów w estry kwasów α-aminoalkilidenobisfosforowych.
[Aut.]: Anna Kuźnik, Roman** Mazurkiewicz, Mirosława Grymel, Katarzyna* Zielińska, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Chemia - tradycja i nowe wyzwania. 56. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Siedlce, 16-20 września 2013. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2013, s. 142, bibliogr. 5 poz.

alfa-aminokwasy ; synteza ; transformacja

alpha-aminoacids ; synthesis ; transformation

29/54
Nr opisu: 0000074440
Amidoalkylating properties of 1-(N-Acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Katarzyna* Zielińska.
W: 19th International Conference on Phosphorus Chemistry. ICPC 2012, Rotterdam, the Netherlands. Book of abstracts. Rotterdam : [b.w.], 2012, s. 232

30/54
Nr opisu: 0000070250   
α-Amidoalkylating agents from N-acyl-α-amino acids. 1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska, Wojciech Simka, A. Gajos, K. Szymura.
-J. Org. Chem. 2012 vol. 77 iss. 4, s. 1952-1960. Impact Factor 4.564. Punktacja MNiSW 35.000

31/54
Nr opisu: 0000074439
α-Amidoalkylating agents from N-acyl-α-amino acids: 1-(N-acylamino) alkyltriphenylphosphonium salts.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska, Wojciech Simka.
W: 19th International Conference on Phosphorus Chemistry. ICPC 2012, Rotterdam, the Netherlands. Book of abstracts. Rotterdam : [b.w.], 2012, s. 144, bibliogr. 3 poz.

32/54
Nr opisu: 0000081923
Czynniki alfa-amidoalkilujące pochodne alfa-aminokwasów i ich analogów.
[Aut.]: Katarzyna* Zielińska, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Roman** Mazurkiewicz.
W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - nowe trendy w naukach przrodniczych. III Edycja - Kraków, 16.12. 2012. Kraków : Creativetime, 2012, s. 1

33/54
Nr opisu: 0000082052
Elektrochemiczne alfa-metoksylowanie alfa-aminokwasów i ich analogów jako metoda otrzymywania czynników alfa-amidoalkilujących.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Anna Kuźnik, Mirosława Grymel, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska, Wojciech Simka.
W: Advances in the chemistry of heteroorganic compounds. XV International symposium, Łódź, November 16, 2012. Łódź : Centre of Molecular and Macromolecular Studies Polish Academy of Sciences, 2012, s. P-7, bibliogr. 5 poz.

34/54
Nr opisu: 0000081922
Fosforowe analogi alfa-aminokwasów - właściwości, zastosowanie i inne metody syntezy.
[Aut.]: Jakub Adamek, Katarzyna* Zielińska, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki - nowe trendy w naukach przyrodniczych. III Edycja - Kraków, 16.12. 2012. Kraków : Creativetime, 2012, s. 1

35/54
Nr opisu: 0000073724   
N-(1-Acylaminoalkyl)amidinium salts derived from DBU or related bases as reactive intermediates in α-amidoalkylation reactions.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Jakub Adamek, Katarzyna* Zielińska, K. Piernikarczyk, Roman** Mazurkiewicz.
-Arkivoc 2012 pt IV, s. 314-329, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 1.057. Punktacja MNiSW 20.000

36/54
Nr opisu: 0000068036
Badania porównawcze właściwości α-amidoalkilujących N-(1-alkoksyalkilo)amidów i soli 1-(N-acyloamino) alkilotrifenylofosfoniowych w reakcji typu Michaelisa-Arbuzova z fosforynami trialkilu.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa.
W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2011, s. 246, bibliogr. 3 poz.

37/54
Nr opisu: 0000068050
Sole 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe w syntezie pochodnych kwasów α-aminofosfonowych, α-aminofosfinowych oraz tlenków α-aminofosfin.
[Aut.]: Katarzyna* Zielińska, Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa, K. Szymura, A. Gajos.
W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2011, s. 294, bibliogr. 3 poz.

38/54
Nr opisu: 0000068824
Sole 1-(N-acyloaminoalkilo)amidyniowe i guanidyniowe pochodne DBU, DBN i TBD jako nieoczekiwane reaktywne produkty pośrednie w reakcjach α-amidoalkilowania.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek, Katarzyna* Zielińska.
W: Postępy w chemii związków heteroorganicznych. XIV Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTChem, Łódź, 18 listopada 2011 r.. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Łódź. [B.m.] : [b.w.], 2011, P-21, bibliogr. 6 poz.

synteza soli ; sole guanidyniowe ; sole fosfoniowe

salt synthesis ; guanidinium salts ; phosphonium salts

39/54
Nr opisu: 0000065621
Sole α(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe - nowe, efektywne czynniki α amidoalkilujące pochodne α-aminokwasów.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Kubik, Wojciech Simka.
W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej. IX OSCO, Warszawa, 6-9 kwietnia 2011 r. Materiały sympozjum. Cz. 2. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. P-6, bibliogr. 5 poz.

40/54
Nr opisu: 0000065623
Sole N-(1-acyloaminoalkilo)amidyniowe pochodne DBU i jego analogów jako reaktywne produkty pośrednie w reakcjach α-amidoalkilowania.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek.
W: IX Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej. IX OSCO, Warszawa, 6-9 kwietnia 2011 r. Materiały sympozjum. Cz. 2. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. P-5, bibliogr. 7 poz.

41/54
Nr opisu: 0000065628   
Thermogravimetrical investigations of the dealkoxycarbonylation of N-acyl-α-triphenylphosphonioglycinates.
[Aut.]: Jakub Adamek, Julita Mrowiec-Białoń, Agnieszka Październiok-Holewa, Roman** Mazurkiewicz.
-Thermochim. Acta 2011 vol. 512 iss. 1/2, s. 22-27, bibliogr.14 poz.. Impact Factor 1.805

węglan wapnia ; wateryt ; kalcyt ; wpływ temperatury

calcium carbonate ; vaterite ; calcite ; thermal behavior

42/54
Nr opisu: 0000068051
Transformacja α-aminokwasów w ich fosforowe analogi poprzez sole 1-(N-acyloamino) alkilotrifenylofosfoniowe.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Katarzyna* Zielińska, A. Gajos, Wojciech Simka.
W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2011, s. 115, bibliogr. 3 poz.

43/54
Nr opisu: 0000067050
1-(N-Acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts as synthetic equivalents of N-acylimines and new effective amidoalkylating agents.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Roman** Mazurkiewicz.
W: 18th International Conference on Phosphorus Chemistry, Wrocław, Poland, July 11-15th, 2010. Book of abstracts. Addendum. Wrocław : Wrocław University of Technology, 2010, s. 101

44/54
Nr opisu: 0000068037
A novel effective transformation of N-acyl-α-amino acids into their phosphonic or phosphinic analogues or α(N-acylamino)alkylphosphine oxides.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, K. Szymura, Katarzyna* Kubik.
W: 18th International Conference on Phosphorus Chemistry, Wrocław, Poland, July 11-15th, 2010. Book of abstracts. Addendum. Wrocław : Wrocław University of Technology, 2010, [P2.01.18]

45/54
Nr opisu: 0000063200
A novel synthesis of 1-aminoalkanephosphonic acid derivatives from 1-(N-cylamino)- alkyltriphenylphosphonium salts.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, A. Kononienko.
-Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2010 vol. 185 iss. 9, s. 1986-1992, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.621

46/54
Nr opisu: 0000059309
Nowa transformacja α-aminokwasów w ich fosforowe analogi - kwasy α-aminofosfonowe, α-aminofosfinowe bądź tlenki α-aminofosfin.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Jakub Adamek, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel, Anna Kuźnik, Katarzyna* Kubik, K. Szymura, A. Kononienko.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 87, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

47/54
Nr opisu: 0000059385
Transformacja N-acylo-α-aminokwasów w sole α-(N-acyloamino) alkilotrifenylofosfoniowe z wykorzystaniem reakcji Hofer-Moesta.
[Aut.]: Jakub Adamek, Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Tadeusz* Gorewoda, Wojciech Simka.
W: 53. Zjazd PTChem SITPChem. Życie to chemia, Gliwice, 14-18.IX.2010. Materiały zjazdowe. Program i streszczenia. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2010, s. 149 (Chemik ; nr 9 supl. 0009-2886)

48/54
Nr opisu: 0000056640   
1-(N-Acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts as synthetic equivalents of N-acylimines and new effective α-amidoalkylating agents.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Beata Orlińska, S. Stecko.
-Tetrahedron Lett. 2009 vol. 50 iss. 32, s. 4606-4609, bibliogr. 14 poz.

sól 1-(N-acyloamino)alkiltrifenylofosfoniowa ; α-amidoalkilowanie

1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salt ; α-amidoalkylation ; N-acylimines ; enamides

49/54
Nr opisu: 0000051790   
Badania nad syntezą i dekarboksylacją N-acylo-α-trifenylofosfonio-α-aminokwasów oraz właściwościami produktów dekarboskylacji. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa.
Gliwice, 2009, 180 k., [10] k. tabl., bibliogr. 169 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Roman** Mazurkiewicz

sól trifenylofosfoniowa ; dekarboksylacja ; ylid fosforowy ; synteza organiczna ; aminofosfoniany

triphenylphosphonium salt ; decarboxylation ; phosphorus ylide ; organic synthesis ; aminophosphonates

50/54
Nr opisu: 0000056820
N-acyl-α-triphenylphosphonio-α-amino acids: synthesis and decarboxylation to α-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel.
-Phosphorus Sulfur Silicon Relat. Elem. 2009 vol. 184 iss. 4, s. 1017-1027. Impact Factor 0.515

4-alkyl-4-triphenylphosphonio-5(4H)-oxazolone hydrolysis ; 4-triphenylphosphoranylidene-5(4H)-oxazolone hydrolysis ; α-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts ; decarboxylation ; N-acyl-α-triphenyphosphonio-α-amino acids

51/54
Nr opisu: 0000068034
Reakcja dealkoksykarbonylowania N-acylo-α-trifenylofosfonioglicynianów.
[Aut.]: Jakub Adamek, Julita Mrowiec-Białoń, Agnieszka Październiok-Holewa, Roman** Mazurkiewicz.
W: Postępy w chemii związków heteroorganicznych. XII Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTCh, Łódź, 27 listopada 2009 r.. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Łódź. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. P-22

52/54
Nr opisu: 0000068033
Sole 1-(N-acyloamino)alkilotrifenylofosfoniowe jako nowe, efektywne czynniki α-amidoalkilujące.
[Aut.]: Agnieszka Październiok-Holewa, Roman** Mazurkiewicz.
W: Postępy w chemii związków heteroorganicznych. XII Ogólnopolskie Sympozjum Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTCh, Łódź, 27 listopada 2009 r.. Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. Łódź. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. P-21, bibliogr. 5 poz.

53/54
Nr opisu: 0000047662   
Synthesis and decarboxylation of N-acyl-α-triphenylphosphonio-α-amino acids: a new synthesis of α-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Mirosława Grymel.
-Tetrahedron Lett. 2008 vol. 49 iss. 11, s. 1801-1803, bibliogr. 20 poz.

4-alkyl-4-triphenylphosphonio-5(4H)-oxazolone hydrolysis ; 4-triphenylphosphoranylidene-5(4H)-oxazolone hydrolysis ; decarboxylation ; N-acyl-α-triphenyphosphonio-α-amino acids

54/54
Nr opisu: 0000040090   
α-Amino acid derivatives with a Cα-P bond in organic synthesis.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Anna Kuźnik, Mirosława Grymel, Agnieszka Październiok-Holewa.
-Arkivoc 2007 pt VI, s. 193-216, bibliogr. 88 poz.. Impact Factor 1.253

synteza organiczna ; pochodne aminokwasów ; antybiotyki beta-laktamowe ; reakcja Wittiga ; reakcja Wadswortha-Emmonsa

organic synthesis ; amino acid derivatives ; beta-lactam antibiotics ; Wittig reaction ; Wadsworth-Emmons reaction

stosując format:
Nowe wyszukiwanie