Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ORLIŃSKA BEATA
Liczba odnalezionych rekordów: 125Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/125
Nr opisu: 0000135469   
Metody utleniającego rozszczepienia kwasu oleinowego o potencjalnym zastosowaniu przemysłowym.
[Aut.]: Gabriela Dobras, Kamil Peckh, Dawid Lisicki, Beata Orlińska.
-Przem. Chem. 2020 t. 99 nr 5, s. 789-794, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

kwas oleinowy ; rozszczepienie utleniające ; kwas azelainowy

oleic acid ; oxidative cleavage ; azelaic acid

2/125
Nr opisu: 0000138074   
N-hydroxyphthalimide on a polystyrene support coated with Co(II)-containing ionic liquid as a new catalytic system for solvent-free ethylbenzene oxidation.
[Aut.]: Gabriela Talik, Anna Osiał, Mirosława Grymel, Beata Orlińska.
-Catalysts 2020 vol. 10 iss. 12, s. 1-19, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 3.520. Punktacja MNiSW 100.000

katalizator wspomagany ; oksydacja ; ciecze jonowe ; N-hydroksyftalimid ; węglowodory

supported catalysts ; oxidation ; ionic liquids ; N-hydroxyphthalimide ; hydrocarbons

3/125
Nr opisu: 0000135033   
N-hydroxyphthalimide supported on silica coated with ionic liquids containing CoCl2 (SCILLs) as new catalytic system for solvent-free ethylbenzene oxidation.
[Aut.]: Gabriela Dobras, Kornela* Kasperczyk, S. Jurczyk, Beata Orlińska.
-Catalysts 2020 vol. 10 iss. 2, art. no. 252 s. 1-13, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 3.520. Punktacja MNiSW 100.000

oksydacja ; N-hydroksyftalimid ; immobilizacja ; ciecze jonowe ; SCILL

oxidatioin ; N-hydroxyphthalimide ; immobilization ; ionic liquids ; SCILL

4/125
Nr opisu: 0000133370   
Oxidation of cycloalkanes catalysed by N-hydroxyimides in supercritical carbon dioxide.
[Aut.]: Dawid Lisicki, Beata Orlińska.
-Chem. Pap. 2020 vol. 74, s. 711-716, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 1.680. Punktacja MNiSW 40.000

oksydacja ; N-hydroksyftalimid ; dwutlenek węgla ; cyklopentan ; cykloheksan ; cyklooktan

oxidation ; N-hydroxyphthalimide ; carbon dioxide ; cyclopentane ; cyclohexane ; cyclooctane

5/125
Nr opisu: 0000137874   
Oxidation of long-chain α-olefins using environmentally-friendly oxidants.
[Aut.]: Kamil Peckh, Dawid Lisicki, Gabriela Talik, Beata Orlińska.
-Materials 2020 vol. 13 iss. 20, s. 1-14, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

oksydacja ; rozszczepienie utleniające ; N-hydroksyftalimid ; α-olefiny

oxidation ; oxidative cleavage ; N-hydroxyphthalimide ; α-olefins

6/125
Nr opisu: 0000133441   
Solvent-free aerobic oxidation of ethylbenzene promoted by NHPI/Co(II) catalytic system: the key role of ionic liquids.
[Aut.]: Gabriela Dobras, Magdalena* Sitko, M. Petroselli, M. Caruso, M. Cametti, C. Punta, Beata Orlińska.
-ChemCatChem 2020 vol. 12 iss. 1, s. 259-266, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 4.853. Punktacja MNiSW 100.000

etylobenzen ; ciecz jonowa ; N-hydroksyftalimid ; utlenianie ; tlen

ethylbenzene ; ionic liquid ; N-hydroxyphthalimide ; oxidation ; oxygen

7/125
Nr opisu: 0000129199   
Badania reakcji utleniającego rozszczepienia α-metylostyrenu tlenem wobec N-hydroksyftalimidu w alternatywnych rozpuszczalnikach.
[Aut.]: Gabriela Dobras, Dawid Lisicki, Dariusz* Pyszny, Beata Orlińska.
-Przem. Chem. 2019 t. 98 nr 4, s. 610-615, bibliogr. 53 poz.. Impact Factor 0.485. Punktacja MNiSW 40.000

alfa-metylostyren ; N-hydroksyftalimid ; ciecz jonowa ; CO2

alpha-methylstyrene ; N-hydroxyphthalimide ; ionic liquid ; CO2

8/125
Nr opisu: 0000132608
Dwuetapowy proces utleniania cykloheksenu do kwasu adypinowego.
[Aut.]: Kamil Peckh, Marcin Wyrwol, Beata Orlińska.
W: Innowacje w przemyśle chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 28, bibliogr. 3 poz.

9/125
Nr opisu: 0000130175   
N-hydroksyimidy jako katalizatory reakcji utleniania tlenem.
[Aut.]: Gabriela Dobras, Beata Orlińska.
W: Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju. XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019, Lublin, 23-24 marca 2019 r. Abstrakty. Red.: Barbara Wrzyszcz, Ewelina Chodźko, Kamil Maciąg. Lublin : Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, 2019, s. 217

N-hydroksyftalimid ; utlenianie ; aktywność katalityczna

N-hydroxyphthalimide ; oxidation ; catalytic activity

10/125
Nr opisu: 0000132574
Nowa technologia otrzymywania kwasu dodekano-1,12-diowego.
[Aut.]: Dawid Lisicki, Beata Orlińska.
W: Innowacje w przemyśle chemicznym. III Konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 29-30.10.2019. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 18

11/125
Nr opisu: 0000128981
Oxidative cleavage of long-chain terminal alkenes to carboxylic acids.
[Aut.]: Dariusz* Pyszny, Tomasz Piotrowski, Beata Orlińska.
-Org. Process Res. Dev. 2019 vol. 23 iss. 3, s. 309-319, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 3.023. Punktacja MNiSW 100.000

nadtlenek wodoru ; rozpad oksydacyjny ; kataliza przeniesienia międzyfazowego ; alfa-olefiny

hydrogen peroxide ; oxidative cleavage ; phase transfer catalysis ; alfa-olefins

12/125
Nr opisu: 0000133498   
Recyclable polymer-supported N-hydroxyphthalimide catalysts for selective oxidation of pullulan.
[Aut.]: M. E. Culica, Kornela* Kasperczyk, R. I. Baron, G. Biliuta, A. M. Macsim, A. Lazea-Stoyanova, Beata Orlińska, S. Coseri.
-Materials 2019 vol. 12 iss. 21, s. 1-12, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

zanieczyszczenia ; utlenianie ; NHPI ; N-hydroksyftalimid ; katalizatory na nośniku polimerowym

pollution ; oxidation ; NHPI ; N-hydroxyphthalimide ; polymer-supported catalysts

13/125
Nr opisu: 0000133524   
Patent. Polska, nr 233 939. Sposób utleniania cykloalkanów. Int. Cl. C07C49/403, C07C35/06, C07C49/413, C07C35/20, C07B61/00, B01J31/02, C07C49/395 C07C35/08.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Beata Orlińska, Dawid Lisicki, Jan** Zawadiak.
Zgłosz. nr 424 329 z 22.01.2018. Opubl. 31.12.2019, 6 s.

14/125
Nr opisu: 0000123667   
Aerobic oxidation of alkylaromatic hydrocarbons to hydroperoxides catalysed by N-hydroxyimides in ionic liquids as solvents.
[Aut.]: Gabriela Dobras, Beata Orlińska.
-Appl. Catal., A Gen. 2018 vol. 561, s. 59-67, bibliogr. 56 poz.. Impact Factor 4.630. Punktacja MNiSW 40.000

kumen ; ciecz jonowa ; izopropyloaromaty ; N-hydroksyftalimid ; utlenianie

cumene ; ionic liquid ; isopropylaromatics ; N-hydroxyphthalimide ; oxidation

15/125
Nr opisu: 0000124729
Badania nad procesami utleniania cykloheksanu i cykloheksanonu tlenem do kwasu adypinowego wobec N-hydroksyftalimidu. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Dawid Lisicki.
Gliwice, 2018, 2 t. (193; 63 k.), bibliogr. 445 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Beata Orlińska

utlenianie ; cykloheksanon ; cykloheksan ; kwas adypinowy ; N-hydroksyftalimid ; kwas dwukarboksylowy

oxidation ; cyclohexanone ; cyclohexane ; adipic acid ; N-hydroxyphthalimide ; dicarboxylic acid

16/125
Nr opisu: 0000130088
Badania procesu otrzymywania wosków amidowych z kwasów tłuszczowych.
[Aut.]: Adam Andrzej Marek, Tomasz Piotrowski, Jan** Zawadiak, Danuta Gillner, Beata Orlińska, K. Zwolański.
W: 9. Kongres Technologii Chemicznej. TECHEM 9, Gdańsk, 3-7 września 2018 roku. Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny. Gdańsk : Wydaw. Politechniki Gdańskiej, 2018, s. 129, bibliogr. 4 poz.

17/125
Nr opisu: 0000132917   
Badania reakcji utleniania kumenu tlenem wobec NHPI oraz cieczy jonowych.
[Aut.]: Gabriela Dobras, Beata Orlińska.
W: III Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Technicznych. InterTechDoc'2018, Gliwice-Ustroń, 2018. Red. Mirosław Bonek, Łukasz Kohlbrenner, Bartłomiej Sobel. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2018, s. 49-57, bibliogr. 22 poz. (Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; ). Punktacja MNiSW 20.000

N-hydroksyftalimid ; ciecze jonowe ; kumen ; utlenianie

N-hydroxyphthalimide ; ionic liquids ; cumene ; oxidation

18/125
Nr opisu: 0000126709
Oxidation of cyclic ketones to dicarboxylic acids.
[Aut.]: Dawid Lisicki, Beata Orlińska.
-Pol. J. Chem. Technol. 2018 vol. 20 nr 4, s. 102-107. Impact Factor 0.975. Punktacja MNiSW 15.000

19/125
Nr opisu: 0000120614   
Solvent-free aerobic oxidative cleavage of alkenes catalyzed by N-hydroxyphthalimide.
[Aut.]: Dariusz* Pyszny, Beata Orlińska.
-React. Kinet. Mech. Cat. 2018 vol. 124 iss. 1, s. 123-138, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 1.428. Punktacja MNiSW 15.000

N-hydroksyftalimid ; utlenianie ; rozpad oksydacyjny ; sole alkiloamoniowe

N-hydroxyphthalimide ; oxidation ; oxidative cleavage ; alkylammonium salts

20/125
Nr opisu: 0000127381   
Spectroscopic methods in the evaluation of modified vegetable base oils from Crambe abyssinica.
[Aut.]: M. Szmatoła, J. Chrobak, R. Grabowski, J. Iłowska, J. Woch, I. Szwach, I. Semeniuk, J. Drabik, M. Wrona, R. Kozdrach, Beata Orlińska, Mirosława Grymel.
-Molecules 2018 vol. 23 iss. 12, s. 1-18, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 3.060. Punktacja MNiSW 30.000

olej roślinny ; olej abisyński ; modyfikacja chemiczna ; utlenianie ; N-hydroksyftalimid

vegetable oil ; Crambe abyssinica oil ; chemical modification ; oxidation ; N-hydroxyphthalimide

21/125
Nr opisu: 0000126774   
Patent. Polska, nr 230 814. Sposób utleniania wyższych alfa-olefin do kwasów karboksylowych wraz z oczyszczaniem produktu i oddzielaniem katalizatora. Int. Cl. C07C51/16, C07B41/08, C07C51/42.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Dariusz* Pyszny, Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Tomasz Piotrowski, Agata Jakóbik-Kolon.
Zgłosz. nr 414 643 z 02.11.2015. Opubl. 31.12.2018, 6 s.

alfa-olefiny ; utlenianie ; oczyszczanie ; oddzielanie ; kwas karboksylowy

alpha-olefines ; oxidatioin ; purification ; separation ; carboxylic acid

22/125
Nr opisu: 0000129110   
Wpływ warunków modyfikacji olejów roślinnych na ich właściwości jako środków smarnych.
[Aut.]: R. Grabowski, J. Iłowska, J. Chrobak, M. Szmatoła, I. Szwach, H. Studnik, Beata Orlińska, J. Drabik.
-Przem. Chem. 2018 t. 97 nr 12, s. 2132-2135, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.428. Punktacja MNiSW 15.000

olej roślinny ; olej abisyński ; utlenianie

vegetable oil ; abyssinian oil ; oxidation

23/125
Nr opisu: 0000118507   
Badania nad otrzymywaniem kwasów dwukarboksylowych.
[Aut.]: Dawid Lisicki, Beata Orlińska.
W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 369
Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 września 2017]

24/125
Nr opisu: 0000119551   
Badania nad syntezą i właściwościami katalitycznymi wybranych pochodnych N-hydroksyftalimidu w relacjach utleniania węglowodorów tlenem. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Kornela* Kasperczyk.
Gliwice, 2017, 174 k. + zał. [40] k. tabl., bibliogr. 131 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Beata Orlińska

N-hydroksyftalimid ; NHPI ; immobilizacja ; utlenianie węglowodoru ; katalizator

N-hydroxyphthalimide ; NHPI ; immobilization ; oxidation of hydrocarbon ; catalyst

25/125
Nr opisu: 0000120296
Innowacyjne impregnaty i emulsje na bazie wosków parafinowych.
[Aut.]: Beata Orlińska, Agnieszka Siewniak, Tomasz Krawczyk, Dymitr Czechowicz, Karol Erfurt, Adam Andrzej Marek, Krzysztof** Skutil.
W: Ochrona środowiska. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 08-10 listopada 2017 r. Abstrakty. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 30

produkty parafinowe ; substancje szkodliwe ; właściwości fizykochemiczne

paraffin products ; harmful substances ; physical and chemical properties

26/125
Nr opisu: 0000117690   
Metody otrzymywania kwasu adypinowego o potencjalnym zastosowaniu przemysłowym.
[Aut.]: Dawid Lisicki, Gabriela Dobras, Beata Orlińska, Jan** Zawadiak.
-Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 7, s. 1485-1489, bibliogr. 73 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

kwas adypinowy ; otrzymywanie kwasu ; utlenianie

adipic acid ; acid receiving ; oxidation

27/125
Nr opisu: 0000118496   
N-hydroksyftalimid jako potencjalny katalizator przemysłowych procesów utleniania.
[Aut.]: Beata Orlińska.
W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 184
Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 września 2017]

28/125
Nr opisu: 0000116297   
N-hydroxyphthalimide as a catalyst of cumene oxidation with hydroperoxide.
[Aut.]: Aleksandra Konopińska, Beata Orlińska, Danuta Gillner.
-Modern Chem. 2017 vol. 5 no. 2, s. 29-34, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

oksydacja ; N-hydroksyftalimid ; wodoronadtlenek kumylu ; nadtlenek kumylu ; kumen ; chlorek miedzi(II)

oxidation ; N-hydroxyphthalimide ; cumene hydroperoxide ; dicumyl peroxide ; cumene ; copper(II) chloride

29/125
Nr opisu: 0000116321
Synthetic waxes derived from oxidized polyolefins.
[Aut.]: Danuta Gillner, Beata Orlińska, K. Tyński, Jan** Zawadiak.
W: ChemBio 2017. 2nd International Conference on Chemistry and Biochemical Engineering, Xi'an, China, May, 23-24, 2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 15

30/125
Nr opisu: 0000119021   
Technologia otrzymywania kwasu adypinowego z cykloheksanonu.
[Aut.]: Dawid Lisicki, Beata Orlińska.
W: II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Technicznych. InterTechDoc'2017, Gliwice-Ustroń, 2017. Red. Mirosław Bonek, Anna Filipowska, Łukasz Kohlbrenner. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2017, s. 53-61, bibliogr. 25 poz. (Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; )

kwas adypinowy ; cykloheksanon ; utlenianie ; powietrze

adipic acid ; cyclohexanone ; oxidation ; air

31/125
Nr opisu: 0000120017
Utlenianie α-metylostyrenu w sprężonym dwutlenku węgla.
[Aut.]: Dawid Lisicki, Dariusz* Pyszny, Beata Orlińska.
W: Ochrona środowiska. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 08-10 listopada 2017 r. Abstrakty. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 23

utlenianie ; alfa-metylostyren ; N-hydroksyftalimid ; nadkrytyczny CO2

oxidation ; alpha-methylstyrene ; N-hydroxyphthalimide ; supercritical CO2

32/125
Nr opisu: 0000118530   
Utlenianie cyklicznych węglowodorów w warunkach nadkrytycznego CO2.
[Aut.]: Dawid Lisicki, Beata Orlińska.
W: 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław, 17-21 września 2017. Materiały zjazdowe. [online]. Oprac. red. Jacek Wojaczyński, Elżbieta Wojaczyńska, Urszula Bazylińska, Anna Gliszczyńska. [B.m.] : [b.w.], 2017, (plik pdf) s. 814, bibliogr. 6 poz.
Dostępny w Internecie: www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/materialy_zjazdowe_60_Zjazdu_PTChem.pdf [dostęp 27 września 2017]

33/125
Nr opisu: 0000118919   
Utlenianie kumenu tlenem wobec N - hydroksyimidów.
[Aut.]: Gabriela Dobras, Beata Orlińska.
W: II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Technicznych. InterTechDoc'2017, Gliwice-Ustroń, 2017. Red. Mirosław Bonek, Anna Filipowska, Łukasz Kohlbrenner. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2017, s. 14-21, bibliogr. 25 poz. (Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach ; )

utlenianie ; kumen ; N-hydroksyftalimid ; ciecz jonowa

oxidation ; cumene ; N-hydroxyphthalimide ; ionic liquid

34/125
Nr opisu: 0000120016
Zastosowanie cieczy jonowych w reakcjach utleniania węglowodorów alkiloaromatycznych tlenem wobec N-hydroksyftalimidu.
[Aut.]: Gabriela Dobras, Beata Orlińska.
W: Ochrona środowiska. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Jaszowiec, 08-10 listopada 2017 r. Abstrakty. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 22

N-hydroksyftalimid ; ciecz jonowa ; utlenianie

N-hydroxyphthalimide ; ionic liquid ; oxidation

35/125
Nr opisu: 0000107991   
N-hydroxyphthalimide immobilized on poly(HEA-co-DVB) as catalyst for aerobic oxidation processes.
[Aut.]: P. Łątka, Kornela* Kasperczyk, Beata Orlińska, M. Drozdek, B. Skorupska, E. Witek.
-Catal. Lett. 2016 vol. 146 iss. 10, s. 1991-2000, bibliogr. 54 poz.. Impact Factor 2.799. Punktacja MNiSW 25.000

N-hydroksyftalimid immobilizowany ; poli(HEA-co-DVB) ; utlenianie węglowodoru

immobilized N-hydroxyphthalimide ; poly(HEA-co-DVB) ; hydrocarbon oxidation

36/125
Nr opisu: 0000114725   
Utlenianie węglowodorów alkiloaromatycznych tlenem wobec N-hydroksyimidów w CO2 pod zwiększonym ciśnieniem.
[Aut.]: R. Grabowski, Dawid Lisicki, M. Mandrysz, Beata Orlińska, J. Iłowska.
W: 59. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23 września 2016. Materiały zjazdowe. Cz. 1, Streszczenia. Oprac. red. Sławomir Borysiak, Bogdan Czajka, Robert Pietrzak. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2016, s. 185

węglowodór alkiloaromatyczny ; utlenianie

alkyl-aromatic hydrocarbon ; oxidation

37/125
Nr opisu: 0000101672
N-hydroksyftalimid jako katalizator procesów utleniania węglowodorów.
[Aut.]: Beata Orlińska.
W: 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały". TECHEM 8, Rzeszów 30.08 - 4.09.2015 r. Materiały kongresowe. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 352, bibliogr. 3 poz.

utlenianie ; N-hydroksyftalimid

oxidation ; N-hydroxyphthalimide

38/125
Nr opisu: 0000101523   
Polymer-supported n-hydroxyphthalimide as catalyst for toluene and p-methoxytoluene aerobic oxidation.
[Aut.]: Kornela* Kasperczyk, Beata Orlińska, E. Witek, P. Łątka, Jan** Zawadiak, L. Proniewicz.
-Catal. Lett. 2015 vol. 145 iss 10, s. 1856-1867, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 2.294. Punktacja MNiSW 25.000

N-hydroksyftalimid ; katalizatory na nośniku polimerowym ; utlenianie ; toluen ; p-metoksytoluen

N-hydroxyphthalimide ; polymer-supported catalysts ; oxidation ; toluene ; p-methoxytoluene

39/125
Nr opisu: 0000102317   
Patent. Polska, nr 220 051. Sposób oczyszczania poużytkowych poliolefin. Int. Cl. C08J 11/00.
Politechnika Śląska, Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Arkadia Spółka z o.o., Polska
Twórcy: Jan** Zawadiak, Adam Andrzej Marek, Barbara* Hefczyc, Tomasz Piotrowski, Beata Orlińska, M. Nolte, I. Nolte, A. Zięba.
Zgłosz. nr 397 351 z 12.12.2011. Opubl. 31.08.2015, 6 s.

poliolefiny ; oczyszczanie ; odpady polimerowe ; gospodarka odpadami

polyolefins ; purification ; polymer waste ; waste management

40/125
Nr opisu: 0000098906   
Patent. Polska, nr 219 397. Sposób otrzymywania wodoronadtlenków z 2,6-diizopropylonaftalenu. Int. Cl. C07C 407/00, C07C 39/14.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Adam Andrzej Marek, Iwona Szmidt.
Zgłosz. nr 401 665 z 19.11.2012. Opubl. 30.04.2015, 6 s.

2,6-diizopropylonaftalen ; utlenianie ; otrzymywanie wodorotlenku

2,6-diizopropylonaphthalene ; oxidation ; hydroxide receiving

41/125
Nr opisu: 0000098905   
Patent. Polska, nr 219 400. Sposób otrzymywania wodoronadtlenków z 4,4' - diizopropylobifenylu. Int. Cl. C07C 407/00, C07C 39/15.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Adam Andrzej Marek, Iwona Szmidt.
Zgłosz. nr 401 666 z 19.11.2012. Opubl. 30.04.2015, 6 s.

4,4'-diizopropylobifenyl ; utlenianie ; otrzymywanie wodorotlenku

4,4'-diisopropylbiphenyl ; oxidation ; hydroxide receiving

42/125
Nr opisu: 0000098909   
Patent. Polska, nr 219 190. Sposób utleniania polipropylenu w dyspersji wodnej, zwłaszcza do wosków polarnych. Int. Cl. C08F 8/06, C08J 11/04.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jan** Zawadiak, Adam Andrzej Marek, Barbara* Hefczyc, Beata Orlińska, Tomasz Piotrowski.
Zgłosz. nr 398 920 z 23.04.2012. Opubl. 31.03.2015, 6 s.

polipropylen ; utlenianie ; dyspersja ; wosk polarny

polypropylene ; oxidation ; dispersion ; polar wax

43/125
Nr opisu: 0000098911   
Patent. Polska, nr 214 523. Sposób wytwarzania kwasu 4-metoksybenzoesowego o wysokiej czystości z 4-metyloanizolu lub mieszaniny izomerów metyloanizolu. Int. Cl. C07C 51/215, C07C 65/21.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Marek* Mrzyczek, Michał* Kwiecień.
Zgłosz. nr 394 003 z 23.02.2011. Opubl. 30.08.2013, 4 s.

kwas 4-metoksybenzoesowy ; 4-metyloanizol ; utlenianie

4-methoxybenzoic acid ; 4-methylanisole ; oxidation

44/125
Nr opisu: 0000099751   
Technologie przetwarzania poużytkowych laminatów PE-Al odzyskanych z kartonowych opakowań na żywność płynną.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Tomasz Piotrowski, Szymon* Wojciechowski, P. Ruszkiewicz, M. Data.
-Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 5, s. 818-822, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.367. Punktacja MNiSW 15.000

laminat ; PE-Al ; kartonowe opakowanie wielomateriałowe ; żywność płynna ; recykling odpadów

laminate ; PE-Al ; multimaterial cardboard packaging ; liquid food ; waste recycling

45/125
Nr opisu: 0000101671
Utleniające rozszczepienie α-metylostyrenu katalizowane N-hydroksyftalimidem.
[Aut.]: Dariusz* Pyszny, Beata Orlińska, A. Toboła.
W: 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały". TECHEM 8, Rzeszów 30.08 - 4.09.2015 r. Materiały kongresowe. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 351, bibliogr. 3 poz.

utlenianie ; N-hydroksyftalimid ; alfa-metylostyren

oxidation ; N-hydroxyphthalimide ; alpha-methylstyrene

46/125
Nr opisu: 0000101673
Utlenianie cykloheksanu powietrzem w układzie N-hydroksyftalimid/acetonitryl.
[Aut.]: Dawid Lisicki, Beata Orlińska, M. Fronczak.
W: 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały". TECHEM 8, Rzeszów 30.08 - 4.09.2015 r. Materiały kongresowe. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 353, bibliogr. 4 poz.

N-hydroksyftalimid ; cykloheksan ; utlenianie

N-hydroxyphthalimide ; cyclohexane ; oxidation

47/125
Nr opisu: 0000101669
Utlenianie węglowodorów wobec immobilizowanego N-hydroksyftalimidu.
[Aut.]: Kornela* Kasperczyk, Dawid Lisicki, Beata Orlińska.
W: 8. Kongres Technologii Chemicznej "Surowce - energia - materiały". TECHEM 8, Rzeszów 30.08 - 4.09.2015 r. Materiały kongresowe. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 319, bibliogr. 4 poz.

utlenianie ; N-hydroksyftalimid ; immobilizacja

oxidation ; N-hydroxyphthalimide ; immobilization

48/125
Nr opisu: 0000095803   
Aerobic oxidation of cumene catalysed by 4-alkyloxycarbonyl-N-hydroxyphthalimide.
[Aut.]: Kornela* Kasperczyk, Beata Orlińska, Jan** Zawadiak.
-Central Eur. J. Chem. 2014 vol. 12 iss. 11, s. 1176-1182, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

pochodne N-hydroksyftalimidu ; kumen ; utlenianie

N-hydroxyphthalimide derivatives ; cumene ; oxidation

49/125
Nr opisu: 0000091188   
N-Hydroksyfthalimid jako potencjalny katalizator przemysłowych procesów utleniania węglowodorów.
[Aut.]: R. Grabowski, Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, J. Iłowska.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 4, s. 495-499, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

N-hydroksyftalimid ; utlenianie węglowodoru ; katalizator ; NHPI

N-hydroxyphthalimide ; oxidation of hydrocarbon ; catalyst ; NHPI

50/125
Nr opisu: 0000098926
Polymer-supported N-hydroxyphthalimide as a catalyst in oxidation processes.
[Aut.]: Kornela* Matejaszczyk, Beata Orlińska, Jan** Zawadiak.
W: XII International Congress of Young Chemists. YoungChem2014, Szczecin, Poland 8th-12th October 2014. Nowy Sącz : Wydaw. Assembly, 2014, s. 100

51/125
Nr opisu: 0000089559   
Aerobic oxidation of isopropylaromatic hydrocarbons to hydroperoxides catalyzed by N-hydroxyphthalimide.
[Aut.]: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak.
-React. Kinet. Mech. Cat. 2013 vol. 110, s. 15-30, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 0.983. Punktacja MNiSW 15.000

utlenianie ; NHPI ; węglowodór izopropyloaromatyczny ; hydronadtlenek

oxidation ; NHPI ; isopropylaromatic hydrocarbon ; hydroperoxide

52/125
Nr opisu: 0000081310   
Catalytic oxidation of polyethylene with oxygen in aqueous dispersion.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Adam Andrzej Marek.
-J. Appl. Polym. Sci. 2013 vol. 127 iss. 2, s. 976-981, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 1.640. Punktacja MNiSW 25.000

polietylen ; FTIR ; degradacja utleniająca

polyethylene ; FTIR ; oxidative degradation

53/125
Nr opisu: 0000098927
Catalytic oxidative degradation of polyethylenes with oxygen in aqueous dispersion.
[Aut.]: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Danuta Gillner, Adam Andrzej Marek, Barbara* Hefczyc.
W: 30th Polymer Degradation Discussion Group Meeting. RSC, Paris 1-4.09.2013. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 121

54/125
Nr opisu: 0000098928
Method for manufacture of polar waxes from polyolefins waste.
[Aut.]: Adam Andrzej Marek, Jan** Zawadiak, Barbara* Hefczyc, Beata Orlińska, Danuta Gillner, Tomasz Piotrowski.
W: 30th Polymer Degradation Discussion Group Meeting. RSC, Paris 1-4.09.2013. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 113-114

55/125
Nr opisu: 0000098929
Modification of oxidized polyolefins by esterification and grafting.
[Aut.]: Danuta Gillner, Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Adam Andrzej Marek, Barbara* Hefczyc, K. Tyński, N. Witke.
W: 30th Polymer Degradation Discussion Group Meeting. RSC, Paris 1-4.09.2013. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 105

56/125
Nr opisu: 0000098934
Oxidation of alkylaromatics hydrocarbons in the presence of immobilised n-hydroxyphthalimide.
[Aut.]: Kornela* Matejaszczyk, Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Dariusz* Pyszny.
W: Polish-German Seminar EthOx 5, Losheim am See 4-7.09.2013. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 19

57/125
Nr opisu: 0000098930
Oxidation processes of alkylaromatic hydrocarbons in the presence of immobilized N-hydroxyphthalimide.
[Aut.]: Kornela* Matejaszczyk, Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Dariusz* Pyszny.
W: XI International Congress of Young Chemists. YoungChem 2013, Poznań, 9th-13th October. Warszawa : Chemical Scientific Society "Flogiston". Warsaw University of Technology, 2013, s. 116

58/125
Nr opisu: 0000098932
Oxidative cleavage of olefins.
[Aut.]: Beata Orlińska.
W: Polish-German Seminar EthOx 5, Losheim am See 4-7.09.2013. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 13

59/125
Nr opisu: 0000081985
Immobilised NHPI as a catalyst in the oxidation of alkylaromatic hydrocarbons.
[Aut.]: Kornela* Matejaszczyk, Beata Orlińska, Jan** Zawadiak.
W: 10th International Congress of Young Chemists. YoungChem, Gdańsk, Poland, 10th-14th October 2012. [B.m] : [b.w.], 2012, s. 128, bibliogr. 2 poz.

60/125
Nr opisu: 0000081789
N-hydroksyftalimid osadzony w matrycach polimerowych - katalizator w procesie utleniania węglowodorów aromatycznych.
[Aut.]: P. Łątka, E. Witek, Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, E. Bortel.
W: Technologia chemiczna - dzisiaj i jutro. 7 Kongres Technologii Chemicznej, Kraków, 8-12 lipca 2012 r. Materiały kongresowe. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2012, s. 287, bibliogr. 5 poz. (Chemik ; nr 7 supl. 0009-2886)

matryca polimerowa ; N-hydroksyftalimid ; kataliza ; utlenianie węglowodoru ; węglowodór aromatyczny

polymer matrix ; N-hydroxyphthalimide ; catalysis ; oxidation of hydrocarbon ; aromatic hydrocarbon

61/125
Nr opisu: 0000071036   
Oxidation of 2-methoxy-6-(1-methylethyl)naphthalene with oxygen.
[Aut.]: Beata Orlińska, Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak.
-Monatsh. Chem. 2012 vol. 143 iss. 2, s. 295-301, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.629. Punktacja MNiSW 25.000

utlenianie ; N-hydroksyftalimid ; kataliza homogeniczna ; związki metali przejściowych ; naproksen

oxidation ; N-hydroxyphthalimide ; homogeneous catalysis ; transition metal compounds ; naproxen

62/125
Nr opisu: 0000082004
Oxidation of alkylaromatic hydrocarbons in the presence of NHPI and NHPI derivatives.
[Aut.]: Kornela* Matejaszczyk, Beata Orlińska, Jan** Zawadiak.
W: EthOx 4. Polish-German Seminar, EthOx - Polyethylene oxidation process, Krościenko nad Dunajcem, 14-17 June 2012. Seminar proceedings. Silesian University of Technology. Gliwice, Keim-Additec Surface GmbH. Kirchberg/Hunsruck, EuroCeras Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle. [B.m.] : [b.w.], 2012, s. 14-15

63/125
Nr opisu: 0000081332   
Patent. Polska, nr 210 726. Sposób katalitycznego utleniania polietylenu wysokiej gęstości w dyspersji wodnej. Int. Cl. C08F 8/06.
Politechniks Śląska, Polska
Twórcy: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Beata Orlińska, Adam Andrzej Marek, J. Radziszewska, H. Keim, M. Puhl, K. Bodora, Arkadiusz* Macionga.
Zgłosz. nr 383595 z 25.11.2008. Opubl. 29.02.2012, 6 s.

utlenianie katalityczne ; polietylen ; dyspersja

catalytic oxidation ; polyethylene ; dispersion

64/125
Nr opisu: 0000081656
Utlenianie węglowodorów alkiloaromatycznych wobec lipofilowych pochodnych n-hydroksyftalimidu.
[Aut.]: Kornela* Matejaszczyk, Beata Orlińska, Jan** Zawadiak.
W: Chemia dla środowiska i cywilizacji. 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Białystok, 16-20 września 2012. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2012, s. 261-262, bibliogr. 4 poz.

węglowodór alkiloaromatyczny ; katalizator organiczny ; NHPI

alkyl-aromatic hydrocarbon ; organic catalyst ; NHPI

65/125
Nr opisu: 0000075807   
Utlenianie węglowodorów izopropyloaromatycznych wobec n-hydroksyftalimidu.
[Aut.]: Beata Orlińska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 196 s., bibliogr. 203 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 409)
Rozprawa habilitacyjna

utlenianie węglowodoru ; NHPI ; utlenianie kumenu ; węglowodór izopropyloaromatyczny

oxidation of hydrocarbon ; NHPI ; oxidation of cumene ; isopropylaromatic hydrocarbon

66/125
Nr opisu: 0000081664
Utlenianie węglowodorów izopropyloaromatycznych wobec N-hydroksyftalimidu i jego pochodnych w środowisku niepolarnym.
[Aut.]: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, E. Witek, Kornela* Matejaszczyk.
W: Technologia chemiczna - dzisiaj i jutro. 7 Kongres Technologii Chemicznej, Kraków, 8-12 lipca 2012 r. Materiały kongresowe. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2012, s. 35, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 7 supl. 0009-2886)

utlenianie ; N-hydroksyftalimid ; kumen ; immobilizowany NHPI

oxidation ; N-hydroxyphthalimide ; cumene ; immobilized NHPI

67/125
Nr opisu: 0000082007
Modification of polyolefins.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Danuta Gillner, Beata Orlińska, Barbara* Hefczyc, Marek* Mrzyczek, Tomasz Piotrowski.
W: EthOx 3. German-Polish Seminar, Kudowa Zdrój, Poland, 7th-10th September 2011. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 4

68/125
Nr opisu: 0000072497   
N-Hydroxyphthalimide and transition metal salts as catalysts of the liquid-phase oxidation of 1-methoxy-4-(1-methylethyl)benzene with oxygen.
[Aut.]: Beata Orlińska, Iwona Romanowska.
-Central Eur. J. Chem. 2011 vol. 9 iss. 4, s. 670-676, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.073. Punktacja MNiSW 25.000

utlenianie katalityczne ; NHPI ; 1-(4-metoksyfenylo)etanon ; wodoronadtlenek 1-metylo-1-(4-metoksyfenylo)etylowy

catalytic oxidation ; NHPI ; 1-(4-methoxyphenyl)ethanone ; 1-methyl-1-(4-methoxyphenyl)ethyl hydroperoxide

69/125
Nr opisu: 0000081981
Oxidation of isopropylaromatic hydrocarbons with oxygen catalyzed by NHPI and NHPI/Cu(II) system.
[Aut.]: Beata Orlińska.
W: EthOx 3. German-Polish Seminar, Kudowa Zdrój, Poland, 7th-10th September 2011. Book of abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 6

70/125
Nr opisu: 0000081986
Oxidation of isopropylaromatic hydrocarbons with oxygen catalyzed by NHPI and NHPI/Cu(II) system.
[Aut.]: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak.
W: International Symposium on Activation of Dioxygen and Homogeneous Catalytic Oxidation (ns). H2O2 ADHOC 2011, Okinawa, Japan, July 3-8, 2011. Program & abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 53, bibliogr. 3 poz.

71/125
Nr opisu: 0000071542   
Synthesis and thermal properties of asymmetrical azo-peresters.
[Aut.]: Barbara* Hefczyc, Jan** Zawadiak, H. Janeczek, M. Kowalczuk, Beata Orlińska.
-Monatsh. Chem. 2011 vol. 142 iss. 3, s. 271-276, bibliogr. 9 poz.. Impact Factor 1.532. Punktacja MNiSW 25.000

różnicowa kalorymetria skaningowa ; spektroskopia NMR ; nadtlenki ; związki diazowe

Differential Scanning Calorimetry ; NMR spectroscopy ; peroxides ; diazo compounds

72/125
Nr opisu: 0000082006
Utlenianie węglowodorów izopropyloaromatycznych wobex N-hydroksyftalimidu jako katalizatora.
[Aut.]: Beata Orlińska.
W: 54. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Lublin, 18-22 września 2011. Materiały zjazdowe. Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2011, s. 126-127, bibliogr. 2 poz.

N-hydroksyftalimid ; utlenianie węglowodoru ; katalizator

N-hydroxyphthalimide ; oxidation of hydrocarbon ; catalyst

73/125
Nr opisu: 0000063803   
Catalytic oxidation of polyethylene with oxygen under solid-state conditions.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Adam Andrzej Marek, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec.
-J. Appl. Polym. Sci. 2010 vol. 118 iss. 3, s. 1414-1420, bibliogr. 47 poz.. Impact Factor 1.240

degradacja utleniająca ; polietylen ; katalizator metaloorganiczny ; FTIR

oxidative degradation ; polyethylene ; metal-organic catalyst ; FTIR

74/125
Nr opisu: 0000063538   
Copper (II) chloride / tetrabutylammonium bromide catalyzed oxidation of 2,6-diisopropylnaphthalene and 4,4'-diisopropylbiphenyl.
[Aut.]: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak.
-Central Eur. J. Chem. 2010 vol. 8 nr 2, s. 285-290, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 0.991

utlenianie katalityczne ; nadtlenek ; 2,6-diizopropylonaftalen ; 4,4'-diizopropylobifenyl

catalytic oxidation ; peroxide ; 2,6-diisopropylnaphthalene ; 4.4'-diisopropylbiphenyl

75/125
Nr opisu: 0000063715   
ESI-MS study of copper chloride/phase-transfer catalytic systems for oxidation of cumene with 1-methyl-1-phenylethyl hydroperoxide.
[Aut.]: Danuta Gilner, Jan** Zawadiak, Roman** Mazurkiewicz, J. Kurczewska, G. Schroeder, Beata Orlińska.
-Monatsh. Chem. 2010 vol. 141 iss. 2, s. 143-147, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 1.356

chlorek miedzi ; eter koronowy ; układ katalityczny ; ESI-MS ; utlenianie ; nadtlenek

copper chloride ; crown ether ; catalytic system ; ESI-MS ; oxidation ; peroxide

76/125
Nr opisu: 0000063326   
N-Hydroxyphthalimide in combination with Cu(II), Co(II) or Mn(II) salts as catalytic systems for the oxidation of isopropyl-aromatic hydrocarbons with oxygen.
[Aut.]: Beata Orlińska.
-Tetrahedron Lett. 2010 vol. 51 iss. 31, s. 4100-4102, bibliogr. 29 poz.

utlenianie ; kumen ; węglowodór

oxidation ; cumene ; hydrocarbon

77/125
Nr opisu: 0000055701   
Nowe nadtlenkowe pochodne 2-izopropylonaftalenu i 2,6-diizopropylonaftalenu jako inicjatory procesu utleniania kumenu.
[Aut.]: Danuta Gilner, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, M. Zaborski, M. Przybyszewska, M. Skurska.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 2, s. 151-157, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.290

utlenianie kumenu ; nadtlenki organiczne ; własności chemiczne ; metoda GC-MS

oxidation of cumene ; organic peroxides ; chemical properties ; GC-MS method

78/125
Nr opisu: 0000056640   
1-(N-Acylamino)alkyltriphenylphosphonium salts as synthetic equivalents of N-acylimines and new effective α-amidoalkylating agents.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Agnieszka Październiok-Holewa, Beata Orlińska, S. Stecko.
-Tetrahedron Lett. 2009 vol. 50 iss. 32, s. 4606-4609, bibliogr. 14 poz.

sól 1-(N-acyloamino)alkiltrifenylofosfoniowa ; α-amidoalkilowanie

1-(N-acylamino)alkyltriphenylphosphonium salt ; α-amidoalkylation ; N-acylimines ; enamides

79/125
Nr opisu: 0000081980
N-Hydroxyphthalimide catalyst of the free-radical oxidation processes.
[Aut.]: Beata Orlińska.
W: EthOx 2. Polish-German Seminar, EthOx 2 - Polyethylene oxidation process, Kirchberg/Hunsruck, 2-5 September 2009. Seminar proceedings. Silesian University of Technology. Gliwice, Keim-Additec Surface GmbH. Kirchberg/Hunsruck, EuroCeras Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 13-14, bibliogr. 4 poz.

80/125
Nr opisu: 0000056405   
Studies on the mechanism of decomposition of 1-methyl-1-(1-naphthyl)ethyl hydroperoxides to 2-(1-naphthyloxy)propenes.
[Aut.]: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Roman** Mazurkiewicz, Zbigniew** Stec, H. Koroniak.
-Monatsh. Chem. 2009 vol. 140 iss. 12, s. 1459-1563, bibliogr. 16 poz.

mechanizm reakcji ; utlenianie ; nadtlenek ; rozkład termiczny

reaction mechanism ; oxidation ; peroxide ; thermal decomposition

81/125
Nr opisu: 0000049744
Utleniająca degradacja polietylenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec, Adam Andrzej Marek.
W: VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25 czerwca 2009 r.. Materiały kongresowe. T. 2. Gliwice : Zakład Wydaw. CHEMPRESS SITPChem, 2009, s. 75-76, bibliogr. 3 poz. (Chemik ; nr 6 supl. 0009-2886)

polietylen ; utlenianie ; wosk polietylenowy

polyethylene ; oxidation ; polyethylene wax

82/125
Nr opisu: 0000051501   
Utleniony polietylen. Metody otrzymywania i zastosowanie.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Adam Andrzej Marek, Zbigniew** Stec, Beata Orlińska.
-Przem. Chem. 2009 t. 88 nr 9, s. 1006-1010, bibliogr. 63 poz.. Impact Factor 0.332

polietylen ; utlenianie ; ugrupowanie hydrofilowe ; roztwór wodny

polyethylene ; oxidation ; hydrophilic component ; aqueous solution

83/125
Nr opisu: 0000081317
Polyethylene oxidation in solid PE-H2O-O2 system under pressure.
[Aut.]: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak.
W: EthOx 1. Polish-German Seminar, EthOx - Polyethylene oxidation process, Zakopane, 11-15 June 2008. Seminar proceedings. Silesian University of Technology. Gliwice, Keim-Additec Surface GmbH. Kirchberg, EuroCeras Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 11-12

84/125
Nr opisu: 0000048031   
The process of 4-hydroxybiphenyl synthesis from 4-isopropylbiphenyl.
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Beata Orlińska, Bartłomiej* Jakubowski, Jan** Zawadiak.
-Int. J. Chem. Kinet. 2008 vol. 40 nr 9, s. 527-532. Impact Factor 1.370

utlenianie ; związki fenolowe ; tlen ; nadtlenek ; dekompozycja

oxidation ; phenolic compounds ; oxygen ; peroxide ; decomposition

85/125
Nr opisu: 0000031235   
High-performance liquid chromatographic determination of the oxidation products of 4-isopropylbiphenyl and 4,4'-diisopropylbiphenyl.
[Aut.]: Beata Orlińska, Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, Barbara* Hefczyc.
-Chem. Anal. 2007 vol. 52 no. 4, s. 689-699, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 0.529

HPLC ; 4-izopropylobifenyl ; 4-diizopropylobifenyl ; utlenianie

HPLC ; 4-isopropylbiphenyl ; 4-diisopropylbiphenyl ; oxidation

86/125
Nr opisu: 0000019359   
Rearrangements of free radicals during 2-naphthol synthesis from 2-isopropylnaphthalene.
[Aut.]: P. Fiedorow, M. Pasikowska, H. Koroniak, Roman** Mazurkiewicz, Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec, Mirosława Grymel.
-J. Mol. Struct., Theochem 2006 vol. 758 no. 1, s. 75-79, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 1.016

modelowanie molekularne ; wolne rodniki ; przegrupowanie ; DFT

molecular modelling ; free radicals ; rearrangement ; DFT

87/125
Nr opisu: 0000025303   
Unusual inhibition effect of 1-(1-naphthyl)-1-methylethylhydroperoxide on the liquid-phase oxidation of isopropylarenes. GC-MS and theoretical studies of the thermal decomposition of 1-naphthyl- and 1-anthryl-methylethylhydroperoxides.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, J. Hefczyc, Zbigniew** Stec, Mirosława Grymel, P. Fiedorow, H. Koroniak.
-Org. Process Res. Dev. 2006 vol. 10 iss. 2, s. 289-295, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 2.004

węglowodory alkiloaromatyczne ; 2-naftol ; katalizator ; aceton

alkylaromatic hydrocarbons ; 2-naphthol ; catalyst ; acetone ; 2-isopropylnaphthalenehydroperoxide

88/125
Nr opisu: 0000012744
1,4-Bis(1-fenylo-1-metyloetylodioksymetyleno) benzen jako inicjator procesu utleniania kumenu - wpływ śladowych ilosci zanieczyszczeń.
[Aut.]: Danuta Gilner, Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, A. Więckol, Zbigniew** Stec.
-Chemik 2005 R. 58 nr 6, s. 355-358, bibliogr. 20 poz.

89/125
Nr opisu: 0000016123   
Copper (II) chloride tetrabutylammonium bromide as a catalytic system for the oxidation of 2-isopropylnaphthalene with oxygen.
[Aut.]: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Danuta Gilner.
-Appl. Catal., A Gen. 2005 vol. 287 iss. 1, s. 68-74, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 2.728

utlenianie ; metal przejściowy ; chlorek ; 2-izopropylonaftalen ; bromek tetrabutyloamoniowy

oxidation ; transition metal ; chloride ; 2-Isopropylnaphthalene ; tetrabutylammonium bromide

90/125
Nr opisu: 0000020561
Sole metali o zmiennej wartościowości i sole amoniowe w katalitycznych procesach utleniania weglowodorów alkiloaromatycznych.
[Aut.]: Danuta Gilner, Beata Orlińska, Jan** Zawadiak.
W: Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowań w gospodarce. IV Sympozjum, Poznań, Poland, 30.06.2005. Streszczenia. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 66

91/125
Nr opisu: 0000014024
Catalytic oxidation of p-isopropylanisole (iPrA) and p-ethylanisole (EtA) to 4-acetanisole (AcA).
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Bartłomiej* Jakubowski, Zbigniew** Stec, Danuta Gilner, Beata Orlińska.
W: Polish-German Coal-Chemical Seminar, Białowieża, 16-19 September 2004. Seminar proceedings. Silesian University of Technology. Gliwice [i in.]. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 10-12

92/125
Nr opisu: 0000014026
Synthesis of 4,4'-dihydroxybihenyl from 4,4'-diisopropylbiphenyl and 4-hydroxybiphenyl from 4-isopropylbiphenyl.
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, Danuta Gilner, Beata Orlińska.
W: Polish-German Coal-Chemical Seminar, Białowieża, 16-19 September 2004. Seminar proceedings. Silesian University of Technology. Gliwice [i in.]. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 24-26

93/125
Nr opisu: 0000020566
The effect of 1-methyl-1-(1-naphthyl)ethyl and 1-methyl-1-(2-naphthyl)ethyl hydroperoxides on the liquid-phase oxidation of isopropylarenes with oxygen.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec, Roman** Mazurkiewicz.
W: 9th International Symposium on Organic Free Radicals. ISOFR, Porto-Vecchio, France, 6-11 June 2004. Proceedings. International Society for Organic Free Radicals. [B.m.] : [b.w.], 2004, P-81

94/125
Nr opisu: 0000047195
The mechanism of the inhibition effect of 1-methyl-1-(1-naphthyl)ethyl hydroperoxide in the liquid-phase free-radical oxidation of isopropylarenes with oxygen.
[Aut.]: Roman** Mazurkiewicz, Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec, P. Fiedorow.
W: 9th International Symposium on Organic Free Radicals. ISOFR, Porto-Vecchio, France, 6-11 June 2004. Proceedings. International Society for Organic Free Radicals. [B.m.] : [b.w.], 2004, P-62

95/125
Nr opisu: 0000020205
Badania reakcji utleniającego rozszczepienia α-metylostyrenu tlenem wobec soli Co, Mn i Cu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, J. Talbiersky, Beata Orlińska.
W: Rozwój technologii chemicznej i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. TECHEM 4. IV Kongres Technologii Chemicznej, Łódź, 8-12 września 2003 r.. Łódź : Oficyna Wydaw. Tercja, 2003, s. 158

96/125
Nr opisu: 0000004083
Badania utleniania 4,4'-diizopropylobifenylu w fazie ciekłej tlenem do wodoronadtlenków.
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, R. Zellerhoff, Beata Orlińska.
W: Materiały IV Kongresu Technologii Chemicznej, Łódź, 8-12 września 2003. Rozwój technologii chemicznej i potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. Cz. 1. Warszawa : Zakład Wydaw. "Przemysł Chemiczny", 2003, s. 637-639, bibliogr. 14 poz. (Przemysł Chemiczny ; t. 82, nr 8/9 0033-2496)

utlenianie ; tlen ; wodoronadtlenek

oxidation ; oxygen ; hydroperoxides

97/125
Nr opisu: 0000008266   
Liquid-phase oxidation of 1-isopropyl- and 1-ethyl-4- methoxybensenes with oxygen to hydroperoxides.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, B. Jakubowski, Beata Orlińska.
-Int. J. Chem. Kinet. 2003 vol. 35 iss. 3, s. 89-94. Impact Factor 1.376

98/125
Nr opisu: 0000022425
Wodoronadtlenek 1-metylo-1-(1-naftylo) etylowy promotorem inhibitorów reakcji wolnorodnikowych.
[Aut.]: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak, Roman** Mazurkiewicz, Zbigniew** Stec, S. Kowalczyk.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 37, bibliogr. 2 poz.

99/125
Nr opisu: 0000019446
Badania nad wyjaśnieniem niekorzystanego wpływu 1-izopropylonaftalenu na utlenianie 2-izopropylonaftalenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec.
W: XLV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Kraków, 9-13 września 2002. T. 2: Streszczenia prezentacji. Kraków : Drukarnia Vacat, 2002, s. 530

100/125
Nr opisu: 0000016221
Cobalt (II) salt-catalyzed oxidative cleavage of &-methylstyrene with molecular oxygen.
[Aut.]: Beata Orlińska, Jan** Zawadiak.
W: Polish-German Coal-Chemical Seminar, Ruciane-Nida, 5-8 September 2002. Seminar proceedings. Warszawa : ICRI, 2002, s. 44-45

101/125
Nr opisu: 0000016222
Liquid-phase oxidation of 4,4'-diisopropylbiphenyl with molecular oxygen to hydroperoxides.
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, Beata Orlińska.
W: Polish-German Coal-Chemical Seminar, Ruciane-Nida, 5-8 September 2002. Seminar proceedings. Warszawa : ICRI, 2002, s. 40-41

102/125
Nr opisu: 0000016137   
Patent. Polska, nr 182 675. Sposób katalitycznego utleniania węglowodorów izoalkiloaromatycznych. Int. Cl. C07C 27/12, C07C 407/00, C07C 409/16.
Politechnika Śląska, PolskaRuetgers Kureha Solvent GmbH, Niemcy
Twórcy: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, U. Knips, R. Zellerhoff, Danuta Gilner, Beata Orlińska, J. Polaczek.
Zgłosz. nr 313 418 z 20.03.1996. Opubl. 28.02.2002, 4 s.

103/125
Nr opisu: 0000016218
Synthesis of 2,6-dihydroxynaphthalene from 2,6-bis (1-hydroperoxy-1-methylethyl) naphthalene.
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, R. Zellerhoff, Beata Orlińska, Danuta Gilner.
W: Polish-German Coal-Chemical Seminar, Ruciane-Nida, 5-8 September 2002. Seminar proceedings. Warszawa : ICRI, 2002, s. 26-28

104/125
Nr opisu: 0000007326   
The effect of 1 -and 2-(1-hydroperoxy-1-methylethyl)naphthalenes on the liquid-phase oxidation of alkylaromatic hydrocarbons.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Beata Orlińska.
-Org. Process Res. Dev. 2002 vol. 6 iss. 5, s. 670-673. Impact Factor 0.895

105/125
Nr opisu: 0000012258   
Copper salt-crown ether systems as catalysts for the oxidation of isopropyl arenes with tertiary hydroperoxides to peroxides.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Danuta Gilner, Roman** Mazurkiewicz, Beata Orlińska.
-Appl. Catal., A Gen. 2001 vol. 205 iss. 1/2, s. 239-243, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 2.258

106/125
Nr opisu: 0000016130
HPLC determination of 2,6-dihydroxynaphthalene obtained by the acid decomposition of the oxidation products of 2,6-dihydroxynaphthalene.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec.
W: Polish-German Coal-Chemical Seminar, Warszawa, 24-25 September 2001. Seminar proceedings. Warszawa : [b.w.], 2001, s. 15-16

107/125
Nr opisu: 0000004701   
Patent. Polska, nr 181 496. Sposób wytwarzania beta-naftolu. Int. Cl. C07C 39/14.
Rutgers Kureha Solvents GmbH, Niemcy; Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, U. Knips, R. Zellerhoff, Danuta Gilner, Beata Orlińska, J. Polaczek, W. Tęcza, Z. Machowska.
Zgłosz. nr 313 419 z 20.03.1996. Opubl. 31.07.2001, 4 s.

108/125
Nr opisu: 0000016129
Studies on the acid decomposition of mono dihydroperoxides of 2,6-diisopropylnaphthalene to 6-isopropyl-2-naphthol and 2,6-dihydroxy-naphthalene.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Danuta Gilner, Beata Orlińska.
W: Polish-German Coal-Chemical Seminar, Warszawa, 24-25 September 2001. Seminar proceedings. Warszawa : [b.w.], 2001, s. 10-12

109/125
Nr opisu: 0000016139   
Patent. European Patent Office, nr EP 0 796 833. Verfahren zur Herstellung von beta-Naphthol. Int. Cl. C07C 37/08, C07C 39/225, C07C 409/08.
Rutgers Kureha Solvents GmbH, Niemcy
Twórcy: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, U. Knips, R. Zellerhoff, Danuta Gilner, Beata Orlińska, J. Polaczek, W. Tęcza, Z. Machowska.
Zgłosz. nr 97104443.3 z 15.03.1997. Opubl. 5.09.2001, 5 s.

110/125
Nr opisu: 0000000212
A study on the thermal stability and initiation abilities of tertiary dialkylaryl peroxides with the 1-naphthyl or 2-naphthyl group at the Calpha.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec.
-Pol. J. Appl. Chem. 2000 vol. 44 nr 1, s. 41-46, bibliogr. 15 poz.

111/125
Nr opisu: 0000012256   
Badania katalitycznej reakcji utleniania 2-izopropylonaftalenu i 2,6-diizopropylonaftalenu do nadtlenków, alkoholi i ketonów. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Beata Orlińska.
Gliwice, 2000, 124 s., bibliogr. 144 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Promotor: dr hab. inż. Jan** Zawadiak

112/125
Nr opisu: 0000012259   
High-performance liquid chromatographic determination of the oxidation products of 2-isopropylnaphthalene and 2,6-diisopropylnaphthalene.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec.
-Fresenius J. Anal. Chem. 2000 vol. 367 iss. 5, s. 502-505, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 1.418

113/125
Nr opisu: 0000016140   
Patent. Stany Zjednoczone, nr 6 107 527. Process for the production of hydroxy-aromatic substances. Int. Cl. C07C 37/00.
Ruetgers Kureha Solvents GmbH, Niemcy
Twórcy: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, U. Knips, R. Zellerhoff, Danuta Gilner, Beata Orlińska, J. Polaczek, W. Tęcza, Z. Machowska.
Zgłosz. nr 821 018 z 19.03.1997. Opubl. 22.08.2000, 3 s.

114/125
Nr opisu: 0000004528
The effect of 1- and 2-(1-hydroperoxy-1-methylethyl) naphthalene on the oxidation of alkylaryl hydrocarbons to hydroperoxides.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Beata Orlińska, U. Knips, R. Zellerhoff.
W: III Kongres Technologii Chemicznej "Technologia chemiczna na przełomie wieków". TECHEM 3, Gliwice, 5-8 września 2000. Streszczenia referatów, komunikatów ustnych i posterów. Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 71

115/125
Nr opisu: 0000016022
The effect of 2-and 1-(-1-hydroperoxy-1-methylethyl)-naphthalene on the oxidation of alkylaromatic hydrocarbons to hydroperoxides.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Beata Orlińska, U. Knips, R. Zellerhoff.
W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 239-242, bibliogr. 10 poz.

116/125
Nr opisu: 0000016133   
Patent. European Patent Office, nr EP 0 796 835. Verfahren zur Oxidation of isoalkyl-aromatischer Kohlenwasserstoffe und Katalysator zur Durchfuhrung des Verfahrens. Int. Cl. C07C 45/36, C07C 409/16, C07C 29/50.
Rutgers Kureha Solvents GmbH, Niemcy
Twórcy: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, U. Knips, R. Zellerhoff, Danuta Gilner, Beata Orlińska, J. Polaczek.
Zgłosz. nr 97104444.1 z 15.03.1997. Opubl. 17.05.2000, 6 s.

117/125
Nr opisu: 0000016126
Initiation abilities of tertiary peroxides with 1-naphthyl or 2-naphthyl group at Cμ.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec.
W: Novel trends in the application of isopropylnaphthalenes. 2nd International Symposium, Zakopane, 6-9 September 1999. Zakopane : [b.w.], 1999, s. 12-13

118/125
Nr opisu: 0000012260   
Patent. Stany Zjednoczone, nr US 5 990 357. Process for the oxidation of isoalkylaromatic hydrocarbons and catalyst for the execution of the process. Int. Cl. C07C45/00, C07C 409/00.
Rutgers Kureha Solvents GmbH, Niemcy
Twórcy: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, U. Knips, R. Zellerhoff, Danuta Gilner, Beata Orlińska, J. Polaczek.
Zgłosz. nr 08/821 019 z 19.03.1997. Opubl. 23.11.1999, 3 s.

119/125
Nr opisu: 0000016127
Study on the synthesis of dihydroperoxide of 2,6-diisopropylnaphthalene.
[Aut.]: Zbigniew** Stec, Jan** Zawadiak, Beata Orlińska.
W: Novel trends in the application of isopropylnaphthalenes. 2nd International Symposium, Zakopane, 6-9 September 1999. Zakopane : [b.w.], 1999, s. 15-16

120/125
Nr opisu: 0000024414
Synthesis of new di(tertiary arylalkyl) peroxides in the reaction of 2-(2-naphthalenyl)-2-propanol or 2-(1-naphtalenyl)-2-propand with hydroperoxides.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec.
-Pol. J. Chem. 1998 vol. 72 nr 7, s. 1178-1181, bibliogr. 14 poz.

121/125
Nr opisu: 0000019604
Synteza i własności nadtlenków organicznych otrzymanych z 1- i 2-izopropylonaftalenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Beata Orlińska, Zbigniew** Stec.
W: II Kongres Technologii Chemicznej. Techem 2, Wrocław, 15-18 września 1997. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. T. 1. Politechnika Wrocławska. Wydział Chemiczny. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 372

122/125
Nr opisu: 0000042664
Effect of Cu(II) complexes with polymeric ligands on the kinetics and mechanism of the decomposition of hydroperoxide.
[Aut.]: Jolanta** Maślińska-Solich, Jan** Zawadiak, Beata Orlińska.
W: Gliwickie Seminarium Polimerowe Gliwice 95, Gliwice, 21 września 1995. Materiały. Politechnika Śląska. Katedra Fizykochemii i Technologii Polimerów. Gliwice, Polska Akademia Nauk. Zakład Karbochemii. Gliwice, Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb. Gliwice. Gliwice : Fundacja im. Wojciecha Świętosławskiego na Rzecz Rozwoju Nauki w Polsce, 1995, s. 87-90, bibliogr. 4 poz.

123/125
Nr opisu: 0000038395
Odsiarczanie benzenu karbochemicznego na drodze selektywnego chlorowania tiofenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Janusz* Niedziela, Zbigniew** Stec, Beata Zientek.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 14

124/125
Nr opisu: 0000046992
Dwuetapowa technologia otrzymywania nadtlenku dikumylowego z wodoronadtlenku kumenu i kumenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Zdzisław** Kulicki, Aleksandra** Burghardt, Danuta Gilner, Beata Zientek.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 166-167

125/125
Nr opisu: 0000019508
Dwuetapowa technologia otrzymywania nadtlenku dikumylowego z wodoronadtlenku kumylowego i kumenu.
[Aut.]: Jan** Zawadiak, Zbigniew** Stec, Zdzisław** Kulicki, Aleksandra** Burghardt, Danuta Gilner, Beata Orlińska.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 370-374, bibliogr. 7 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie