Wynik wyszukiwania
Zapytanie: ORBIK ZBIGNIEW
Liczba odnalezionych rekordów: 65Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/65
Nr opisu: 0000137126
Problematyka praw człowieka w filozofii greckiej.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Współczesne problemy i dylematy. 12. Red. Aleksandra Kuzior. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 223-234, bibliogr. 19 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 858)

prawa człowieka ; filozofia grecka ; sofiści ; Platon ; Arystoteles ; stoicy

human rights ; Greek philosophy ; sophists ; Plato ; Aristotle ; stoics

2/65
Nr opisu: 0000138613
The world after pandemic. New reality or digital Gulag?.
[Aut.]: Zbigniew Orbik, Bogdan Pliszka.
W: Sociologiâ i obŝestvo: tradicii i innovacii v socialnom razvitii regionov. Sbornik dokladov VI Vserossijskogo sociologičeskogo kongresa, Tûmen, Russia, 14-16 oktâbrâ 2020. [Dokument elektroniczny]. Red. V.A. Mansurov, U.V. Ermolaeva, E.U. Ivanova, I.A. Strelcova, E.A. Szatrova, P.S. Urev. Rossijskoe Obŝestvo Sociologov, Federalnyj Naučno-Issledovatelskij. Moskwa : Rossijskoe Obŝestvo Sociologov, 2020, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1006-1011, bibliogr. 15 poz.

Gułag ; COVID-19 ; kontrola ; pandemia ; społeczeństwo

Gulag ; COVID-19 ; control ; pandemic ; society

3/65
Nr opisu: 0000129909   
Corporate social and digital responsibility.
[Aut.]: Zbigniew Orbik, V. Zozulakova.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2019 vol. 27 iss. 2, s. 79-83, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

CSR ; cyfrowa transformacja ; dojrzałość cyfrowa ; CDR

CSR ; digital transformation ; digital maturity ; CDR

4/65
Nr opisu: 0000135627
Historia logiki w twórczości Izydory Dąmbskiej.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Stud. Filoz. Pol. 2019 t. 14, s. 103-117, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

Izydora Dąmbska ; historia logiki polskiej ; szkoła lwowsko-warszawska ; XX-wieczna filozofia matematyki

Izydora Dąmbska ; history of Polish logic ; Lvov-Warsaw School ; XXth century philosophy of mathematics

5/65
Nr opisu: 0000135099   
Human rights in the light of the concepts of natural law.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 140, s. 275-284, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

prawa człowieka ; prawo naturalne ; prawo pozytywne

human rights ; natural law ; positive law

6/65
Nr opisu: 0000131854
Prawa człowieka w świetle koncepcji prawa naturalnego.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 września 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2019, s. 111

prawa człowieka ; prawo naturalne ; filozofia

human rights ; natural law ; philosophy

7/65
Nr opisu: 0000126186
Filozofia Izydory Dąmbskiej.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 490 s., bibliogr.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 724). Punktacja MNiSW 80.000

Dąmbska Izydora ; epistemologia ; filozofia języka ; filozofia nauki ; logika ; aksjologia ; metafizyka ; historia filozofii

Dąmbska Izydora ; epistemology ; philosophy of language ; philosophy of science ; logic ; axiology ; metaphysics ; history of philosophy

8/65
Nr opisu: 0000126916
Metoda precyzująca jako przykład zastosowania logiki w filozofii.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: X Jesienna Konferencja Logiki "Logiki filozoficzne", [Lublin], 27 listopada 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 10

logika ; filozofia ; Dąmbska Izydora

logic ; philosophy ; Dąmbska Izydora

9/65
Nr opisu: 0000126132
O roli konwencji w kulturze.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. IV Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 27-29 września 2018 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. IV International interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2018, s. 91

konwencja ; kultura

convention ; culture

10/65
Nr opisu: 0000127713   
O roli konwencji w kulturze.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 123, s. 341-354, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

konwencja ; konwencjonalizm ; kultura

convention ; conventionalism ; culture

11/65
Nr opisu: 0000121675
Czas i świadomość w filozofii Bergsona i Husserla.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 254 s., bibliogr. 160 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 686). Punktacja MNiSW 80.000

świadomość ; trwanie ; badania logiczne ; filozofia Bergsona ; teoria czasu Husserla ; Bergson Henri ; Husserl Edmund

consciousness ; duration ; logical investigations ; Bergson's philosophy ; Husserl's theory of time ; Bergson Henri ; Husserl Edmund

12/65
Nr opisu: 0000123607   
Historia filozofii w twórczości Izydory Dąmbskiej.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Stud. Filoz. Pol. 2017 t. 12, s. 21-37, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

Dąmbska Izydora ; szkoła lwowsko-warszawska ; historia filozofii Dąmbskiej

Dąmbska Izydora ; Lvov-Warsaw School ; Dąmbska's history of philosophy

13/65
Nr opisu: 0000128531   
Koncepcje prawa naturalnego a idea praw człowieka.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Rozważania różnorodne. Pod red. Aleksandry Kuzior. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2017, s. 53-65, bibliogr. 21 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 4 2451-456X). Punktacja MNiSW 5.000

prawo naturalne ; prawa człowieka ; filozofia starożytna ; sofiści ; Arystoteles ; stoicy ; św. Augustyn ; św. Tomasz z Akwinu ; Grocjusz

natural law ; human rights ; ancient philosophy ; sophists ; Aristotle ; stoics ; St. Augustine ; St. Thomas Aquinas ; Grotius

14/65
Nr opisu: 0000123731   
O antycznych źródłach koncepcji zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Wokół podstawowych zagadnień współczesności. Pod red. Aleksandry Kuzior. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2017, s. 109-120, bibliogr. 18 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 3 2451-456X). Punktacja MNiSW 5.000

zrównoważony rozwój ; filozofia starożytna ; Sokrates ; Platon ; Arystoteles ; stoicy

sustainable development ; ancient philosophy ; Socrates ; Plato ; Aristotle ; stoics

15/65
Nr opisu: 0000120548   
Próba analizy pojęcia innowacji.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 105, s. 307-319, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacja ; przedsiębiorczość ; zmiana organizacyjna ; inteligentna specjalizacja

innovation ; entrepreneurship ; organizational change ; smart specialization

16/65
Nr opisu: 0000120368
Próba analizy pojęcia rozumienia.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: IX Jesienna Konferencja Logiki "Logika a filozofia", [Lublin], 21 listopada 2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 9

rozumienie ; analiza

understanding ; analysis

17/65
Nr opisu: 0000118781   
Zagadnienie stosunku rozumu i wiary w encyklice Fides et ratio.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Stud. Ełckie 2017 t. 19 nr 2, s. 117-129. Punktacja MNiSW 8.000

Jan Paweł II ; wiara ; rozum ; filozofia

John Paul II ; faith ; reason ; philosophy

18/65
Nr opisu: 0000104662   
Dąmbska's presentation of Ajdukiewicz's conception of language.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Stud. East Eur. Thought 2016 vol. 68 iss. 1, s. 75-84, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 0.059. Punktacja MNiSW 15.000

Dąmbska Izydora ; Ajdukiewicz Kazimierz ; język ; filozofia ; filozofia języka ; semiotyka ; szkoła lwowsko-warszawska

Dąmbska Izydora ; Ajdukiewicz Kazimierz ; language ; philosophy of language ; semiotics ; Lvov-Warsaw School

19/65
Nr opisu: 0000115317   
Ekofilozofia jako podstawa koncepcji zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Wymiary odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Pod red. Aleksandry Kuzior. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2016, s. 71-81, bibliogr. 19 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 4 2451-456X)

ekofilozofia ; biocentryzm ; zrównoważony rozwój ; środowisko naturalne

ecophilosophy ; biocentrism ; sustainable development ; natural environment

20/65
Nr opisu: 0000114272   
Humanistic dimension of business ethics.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Theoretical background of practical operations within CSR and Sustainable Development. Ed. by Paulina Kuzior. Silesian Center for Business Ethics and Sustainable Development. Zabrze : Silesian Center for Business Ethics and Sustainable Development, 2016, s. 93-103, bibliogr. 13 poz. (Business Ethics and Sustainable Development ; Interdisciplinary theoretical and empirical studies ; no. 2 2451-456X)

biznes ; humanizm ; etyka biznesu ; moralność

business ; humanism ; business ethics ; morality

21/65
Nr opisu: 0000113497
Izydora Dąmbska (1904-1983). Życie i twórczość.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Przestrzenie pamięci. Świat wartości w przekazie kulturowym. Pod red. Anny Barskiej, Kamilli Biskupskiej, Iwony Sobieraj. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2016, s. 421-436

Dąmbska Izydora ; życiorys ; twórczość ; filozofia ; szkoła lwowsko-warszawska

Dąmbska Izydora ; CV ; creation ; philosophy ; Lvov-Warsaw School

22/65
Nr opisu: 0000114270   
O etyce Izydory Dąmbskiej.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Stud. Hist. Filoz. 2016 vol. 7 no. 4, s. 141-162, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

etyka ; Dąmbska Izydora ; wartość ; szkoła lwowsko-warszawska

ethics ; Dąmbska Izydora ; value ; Lvov-Warsaw School

23/65
Nr opisu: 0000115307   
Problematyka etyki biznesu w tradycji chrześcijańskiej.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Wartości etyczne, racjonalność i jakość jako wyznaczniki zrównoważonego rozwoju i społecznego zaangażowania organizacji. Pod red. Aleksandry Kuzior. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2016, s. 72-82, bibliogr. 16 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 1 2451-456X)

etyka biznesu ; filozofia chrześcijańska ; prawo naturalne ; etyka sytuacyjna

business ethics ; Christian philosophy ; natural law ; situational ethics

24/65
Nr opisu: 0000111319   
Problematyka odpowiedzialności w filozofii techniki.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 95, s. 357-367, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

technika ; filozofia ; odpowiedzialność ; wartości

technique ; philosophy ; responsibility ; values

25/65
Nr opisu: 0000120059
Problematyka odpowiedzialności w filozofii techniki.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 września 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, 2016, s. 92

technika ; odpowiedzialność ; filozofia techniki ; wartości

technique ; responsibility ; philosophy of technology ; values

26/65
Nr opisu: 0000110555   
Zagadnienie wartości wiedzy a koncepcja inteligentnego rozwoju.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 92, s. 243-254, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

aksjologia ; wiedza ; wartość wiedzy ; inteligentny rozwój ; wartości

axiology ; knowledge ; value of knowledge ; intelligent development ; values

27/65
Nr opisu: 0000101796   
O filozoficznych podstawach koncepcji zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 383-393, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

antropologia ; aksjologia ; filozofia ; zrównoważony rozwój

anthropology ; axiology ; philosophy ; sustainable development

28/65
Nr opisu: 0000101880
O filozoficznych podstawach koncepcji zrównoważonego rozwoju.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 89
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

antropologia ; aksjologia ; filozofia ; zrównoważony rozwój

anthropology ; axiology ; philosophy ; sustainable development

29/65
Nr opisu: 0000098627
O pojęciu irracjonalizmu.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Media a ponowne zaczarowanie świata. Red. Bartłomiej Knosala, Magdalena Kruk. Szczecin : [b.w.], 2014, s. 27-43

irracjonalizm ; nauka

irrationalism ; knowledge

30/65
Nr opisu: 0000089785
O filozoficznych korzeniach idei praw człowieka.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Idee i rzeczywistość. Praca zbiorowa. 5. Pod red. Aleksandry Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2013, s. 77-86, bibliogr. 14 poz.

prawa człowieka ; godność człowieka ; filozofia ; sprawiedliwość ; uzasadnienie orzeczenia ; wolność ; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ; demokracja

human rights ; human dignity ; philosophy ; justice ; justification ; liberty ; Universal Declaration of Human Rights ; democracy

31/65
Nr opisu: 0000089102   
Problematyka śmierci w filozofii starożytnej.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 65, s. 267-280, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

śmierć ; filozofia starożytna ; religia

death ; ancient philosophy ; religion

32/65
Nr opisu: 0000089103   
Zagadnienia aksjologiczne w filozofii Izydory Dąmbskiej.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 65, s. 281-292, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

Dąmbska Izydora ; filozofia ; aksjologia ; lwowsko-warszawska szkoła filozoficzna

Dąmbska Izydora ; philosophy ; axiology ; Lvov-Warsaw school of philosophy

33/65
Nr opisu: 0000074367
Non est necesse vivere. O profesor Izydorze Dąmbskiej.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. 4. Pod red. Aleksandry Kuzior. Sosnowiec : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2012, s. 47-63, bibliogr.

Dąmbska Izydora ; prawa człowieka ; etyka ; życie moralne ; filozofia

Dąmbska Izydora ; human rights ; ethics ; moral life ; philosophy

34/65
Nr opisu: 0000074466
O stosunku etyki i religii.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice - Katowice - Wisła, 17-21 września 2012. Księga streszczeń. Pod red. Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka Rąba. Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2012, s. 389

etyka ; religia ; norma etyczna

ethics ; religion ; ethical standard

35/65
Nr opisu: 0000074472
Problematyka irracjonalizmu w poznaniu naukowym.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: IX Polski Zjazd Filozoficzny, Gliwice - Katowice - Wisła, 17-21 września 2012. Księga streszczeń. Pod red. Aleksandry Kuzior, Andrzeja Kiepasa, Jacka Rąba. Gliwice : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2012, s. 495-496

irracjonalizm ; poznanie naukowe ; nauka

irrationalism ; scientific knowledge ; science

36/65
Nr opisu: 0000068257
Human rights in christian tradition.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. Prawa człowieka w społecznej praktyce. Praca zbiorowa. 3. Pod red. Aleksandry Kuzior. Sosnowiec : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2011, s. 159-170, bibliogr. 16 poz.

prawa człowieka ; encyklika ; chrześcijaństwo ; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

human rights ; encyclical ; Christianity ; Universal Declaration of Human Rights

37/65
Nr opisu: 0000068180
Motyw buntu w filozofii Fryderyka Nietzschego.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Bunt i reforma. Pod red. Grażyny Osiki. Kraków : Homini, 2011, 129-139

Nietzsche Fryderyk ; filozofia ; bunt

Nietzsche Fryderyk ; philosophy ; rebellion

38/65
Nr opisu: 0000094580
O aksjologii Izydory Dąmbskiej.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Kwart. Filoz. 2011 t. 39 z. 4, s. 43-59

39/65
Nr opisu: 0000068243
On the foundations of everyday ethics.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Socio-ethical aspects of human functioning in the modern world. Eds: Aleksandra Kuzior, Izabela Bieńkowska. Banska Bystrica : Aprint, 2011, s. 18-28

etyka ; godność człowieka ; prawa człowieka ; wartości moralne

ethics ; human dignity ; human rights ; moral values

40/65
Nr opisu: 0000068249
Kilka refleksji o wolności w kontekście powszechnej deklaracji praw człowieka.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Globalne konteksty poszanowania praw i wolności człowieka. "Omnes homines aequales sunt". Praca zbiorowa. T. 2. Pod red.: Aleksandry Kuzior, Jacka Rąba. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2010, s. 24-36

prawa człowieka ; wolność człowieka ; Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

human rights ; human freedom ; Universal Declaration of Human Rights

41/65
Nr opisu: 0000094578
Etyczne aspekty "testamentu życia".
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Ból i cierpienie. Pod red. G. Makiełło-Jarży, Z. Gajdy. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, 2009, s. 127-136

42/65
Nr opisu: 0000094579
Filozoficzne poszukiwania sensu życia jako istotny moment jego jakości.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Państwo i społeczeństwo. Pod red. G. Makiełło-Jarży. Kraków : [b.w.], 2009, s. 13-21

43/65
Nr opisu: 0000074380
On the conception of philosophy in the Lvov-Warsaw School.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Gromadâns'ke suspil'stvo ta problemi stanovlennâ osobistosti. Zbirka naukovih prac' = A civil society and some aspects of becoming of human personality. Vip. 4. Krivij Rig : Vidavnicij Dim, 2009, s. 41-47, bibliogr. 9 poz.

44/65
Nr opisu: 0000058506
U greckich źródeł pojęć: obywatel i społeczeństwo obywatelskie.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Inteligent i obywatel. Pod red. Piotra Weryńskiego, Karoliny Rąb, Aldony Musiał. Kraków : Wydaw. Homini, 2009, s. 41-51, bibliogr. 11 poz.

społeczeństwo obywatelskie ; obywatel ; starożytność

civil society ; citizen ; antiquity

45/65
Nr opisu: 0000041245
Koncepcja trwania Bergsona.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 43, s. 77-90, bibliogr. 9 poz.

czas trwania ; Bergson Henri ; Bergson's theory of duration ; filozofia

duration ; Bergson Henri ; Bergson's theory of duration ; philosophy

46/65
Nr opisu: 0000039919
O przewidywalności ruchu, czyli demon Laplace'a.
[Aut.]: Zbigniew Orbik, A. Wilk.
W: Fenomenologia autostrady. Aspekt filozoficzny. Red.: Jarosław A. Mikołajec, Iwona Sobieraj. Zabrze : Oficyna Wydaw. Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2008, s. 151-157

47/65
Nr opisu: 0000094499
Ontologia bytu chorego.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Państwo i społeczeństwo. Rodzina wobec choroby i starości. Pod red. G. Makiełło-Jarży. Kraków : [b.w.], 2008, s. 17-22

48/65
Nr opisu: 0000039906
Problematyka cierpienia w kontekście teodycei św. Augustyna.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Holokaust a teodycea. Pod red. Jerzego Diatłowickiego, Karoliny Rąb, Iwony Sobieraj. Kraków : Wydaw. Homini, 2008, s. 107-116
Zawiera referaty z konferencji "Holokaust a teodycea", Szczyrk, 28-30 września 2007 r.

49/65
Nr opisu: 0000094582
Uncomputability of the future.
[Aut.]: Zbigniew Orbik, A. Wilk.
W: Gromadâns'ke suspil'stvo ta problemi stanovlennâ osobistosti. Zbirka naukovih prac' = A civil society and some aspects of becoming of human personality. Krivij Rig : [b.w.], 2008, s. 141-145

50/65
Nr opisu: 0000040431
Aksjologiczne podstawy rozwoju Europy.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania integracji europejskiej. Praca zbiorowa. Red. M. Musiał-Karg. Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007, s. 15-22

51/65
Nr opisu: 0000040411
Historia filozoficznej refleksji nad cierpieniem.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Ból i cierpienie. Pod red. G. Makiełło-Jarży, Z. Gajdy. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, 2007, s. 109-120

52/65
Nr opisu: 0000028769
Zarządzanie czasem w poglądach Petera Druckera.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Świadectwo Petera Druckera. Red.: Iwona Sobieraj, Jerzy Broda, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2007, s. 119-124

Drucker Peter Ferdinand ; zarządzanie czasem ; menedżer

Drucker Peter Ferdinand ; time management ; manager

53/65
Nr opisu: 0000094498
Cierpienie jako swoiście ludzki moment egzystencjalny.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Ból i cierpienie. Pod. red. G. Makiełło-Jarży, Z. Gajdy. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydaw. AFM, 2006, s. 11-18

54/65
Nr opisu: 0000028746
Prakseologia a ogólna teoria organizacji.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Jak możliwa jest filozofia organizacji?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2006, s. 121-128

filozofia organizacji ; Kotarbiński Tadeusz ; prakseologia

organization philosophy ; Kotarbiński Tadeusz ; praxeology

55/65
Nr opisu: 0000031327
The ancien and medieval koncept of god in western philosophy.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Ideju ir praktikos santykis specialistu rengimo procese. Respublikines mokslines-praktines konferencijos medziaga, 5 balandzio 2006. [B.m.] : [b.w.], 2006, s. 137-146

56/65
Nr opisu: 0000030175   
The Eurasian School: between metaphysics and science.
[Aut.]: Jarosław* Mikołajec, Zbigniew Orbik.
W: Azja wczoraj i dziś. Pod red. Romana Sławińskiego. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2006, s. 69-77 (Krakowskie Studia Międzynarodowe ; nr 1 1733-2680)

57/65
Nr opisu: 0000015746
Kilka uwag o metodologii nauk humanistycznych.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Czy dwie kultury?. Red.: Jerzy Broda, Aldona Musiał, Jacek Rąb. Zabrze : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej, 2005, s. 215-222

metodologia nauki ; humanistyka

methodology of science ; humanistics

58/65
Nr opisu: 0000098717   
Problematyka aksjologiczna w Karcie Narodów Zjednoczonych.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: ONZ - w 60-lecie podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. Pod red. Jana Staszkowa. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2005, s. 67-72 (Krakowskie Studia Międzynarodowe ; nr spec. 3, cz. 2 1733-2680)

Karta Narodów Zjednoczonych ; prawo międzynarodowe ; moralność ; aksjologia

United Nations Charter ; international law ; morality ; axiology

59/65
Nr opisu: 0000015328
Dobro.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć. Pod red. Krystyny Ostrowskiej. Kraków : Rubikon, 2004, s. 14-15

60/65
Nr opisu: 0000094497
Filozofia wartości a wychowanie.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Państwo i społeczeństwo w XXI wieku. Rodzina wobec zagrożeń XXI wieku. Pod red. M. Leśniak. Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2004, s. 55-66

61/65
Nr opisu: 0000015329
Szczęście.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć. Pod red. Krystyny Ostrowskiej. Kraków : Rubikon, 2004, s. 28

62/65
Nr opisu: 0000015330
Wolność.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Wychowanie do życia w rodzinie. Słownik pojęć. Pod red. Krystyny Ostrowskiej. Kraków : Rubikon, 2004, s. 32-33

63/65
Nr opisu: 0000094496
Założenia etyki Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
W: Andrzej Frycz Modrzewski. Współczesne odczytanie myśli społeczno-pedagogicznej. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Szaroty. Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, 2003, s. 34-43

64/65
Nr opisu: 0000093384
Some remarks on Bergson's theory of duration.
[Aut.]: Jarosław* Mikołajec, Zbigniew Orbik.
-Humanistica 2001 nr 2, s. 33-35, bibliogr. 12 poz.

teoria Bergsona ; teoria trwania ; filozofia

Bergson theory ; theory course ; philosophy

65/65
Nr opisu: 0000094495
Krytyka pojęć czasu i przestrzeni w filozofii Henri Bergsona.
[Aut.]: Zbigniew Orbik.
-Kwart. Filoz. 1996 t. 24 z. 2, s. 97-110

stosując format:
Nowe wyszukiwanie