Wynik wyszukiwania
Zapytanie: OLKO SŁAWOMIR
Liczba odnalezionych rekordów: 88Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/88
Nr opisu: 0000136228
Podejście sieciowe w zarządzaniu - z badań zespołów naukowych na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Lilla Knop, Marzena Kramarz, Sławomir Olko.
W: Rola i miejsce jednostek naukowych reprezentowanych w Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział Katowice w rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Red. Krzysztof Wodarski, Sławomir Olko. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 221-235, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

nauka o zarządzaniu ; podejście sieciowe ; zespół badawczy ; Wydział Organizacji i Zarządzania

management science ; network approach ; research team ; Faculty of Organization and Management

2/88
Nr opisu: 0000138163
Regional observatory of technology - theoretical framings and practical implementation: case study.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Proceedings of the 21st European Conference on Knowledge Management. ECKM 2020, 2-4 December 2020, Coventry, United Kingdom. Eds. Alexeis Garcia-Perez, Lyndon Simkin. Coventry University. Reading : Academic Conferences International Limited, 2020, s. 895-903, bibliogr. 26 poz. (Conference Proceedings ; 2048-8963). Punktacja MNiSW 70.000

obserwatorium technologiczne ; inteligentny region ; polityka innowacyjna ; system zarządzania wiedzą ; sieć

technology observatory ; smart region ; innovation policy ; knowledge management system ; network

3/88
Nr opisu: 0000139074
Regional observatory of technology as a tool supporting development of innovative businesses in region.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
W: Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2020, s. 13729-13737, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

obserwatorium technologiczne ; rozwój biznesu ; strategia biznesowa

technology observatory ; business development ; business strategy

4/88
Nr opisu: 0000136202
Rola i miejsce jednostek naukowych reprezentowanych w Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział Katowice w rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Red. Krzysztof Wodarski, Sławomir Olko.
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, 249 s.. Punktacja MNiSW 80.000

nauka o zarządzaniu i jakości ; dyscyplina naukowa

management and quality science ; scientific discipline

5/88
Nr opisu: 0000136204
Wprowadzenie: działalność Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania w latach 1978-2020.
[Aut.]: Krzysztof Wodarski, Sławomir Olko.
W: Rola i miejsce jednostek naukowych reprezentowanych w Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział Katowice w rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Red. Krzysztof Wodarski, Sławomir Olko. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 11-18. Punktacja MNiSW 20.000

PAN ; działalność ; rys historyczny

PAN ; activity ; historical trait

6/88
Nr opisu: 0000132500
Characteristics of clusters in logistics sector in Poland against the background of other clusters.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
W: 8th Carpathian Logistics Congress. CLC 2018. Logistics, Distribution, Transport & Management, November 3rd - 5th 2018, Prague, Czech Republic. Conference proceedings. TANGER Ltd., SKODA AUTO University, SKODA AUTO Logistics, VSB - Technical University Ostrava, AGH University of Science and Technology, Technical University in Kosice, Automotive Industry Association. Ostrava : Tanger, 2019, s. 318-323, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

klaster przemysłowy ; sektor logistyki ; innowacja ; kooperacja

industrial cluster ; logistics sector ; innovation ; cooperation

7/88
Nr opisu: 0000137514
Technology observatories in the entrepreneurial discovery process in Silesia region: the case of material production and processing technology.
[Aut.]: Jan Brzóska, Sławomir Olko.
W: 8th Carpathian Logistics Congress. CLC 2018. Logistics, Distribution, Transport & Management, November 3rd - 5th 2018, Prague, Czech Republic. Conference proceedings. TANGER Ltd., SKODA AUTO University, SKODA AUTO Logistics, VSB - Technical University Ostrava, AGH University of Science and Technology, Technical University in Kosice, Automotive Industry Association. Ostrava : Tanger, 2019, s. 374-379, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

obserwatorium technologiczne ; rozwój regionalny ; produkcja materiałów ; obróbka materiału ; ocena technologii

technology observatory ; regional development ; material production ; material processing ; Technology Assessment

8/88
Nr opisu: 0000127444
Co-working, networking and sharing economy.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Experiences of innovative women entrepreneurs of the future. Ed. by Marta Molinero & Ece Unur Yilmaz. Bursa : [b.w.], 2018, s. 132-147, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

9/88
Nr opisu: 0000121871
Comparative analysis and assessment for business models of steel companies dynamics.
[Aut.]: Sławomir Olko, Jan Brzóska.
W: METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials, May 24th - 26th, 2017, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2270-2276, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

model biznesowy ; przedsiębiorstwo hutnicze ; innowacje ; wartość

business model ; steel company ; innovations ; value

10/88
Nr opisu: 0000127450
Stakeholders engaged in the strategy of smart specializations - identification of roles and categorization based on selected regions in Poland.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Business and non-profit organizations facing increased competition and growing customers' demands. Proceedings of the 17th Conference of Scientists and Business People, Tomaszowice, Poland, 18-19 June 2018. Ed. by Adam Nalepka and Anna Ujwary-Gil. Nowy Targ : Foundation for the Dissemination of Knowledge and Science "Cognitione", 2018, s. 567-586, bibliogr (Business and Non-profit Organizations Facing Increased Competition ; vol. 17 2543-540X). Punktacja MNiSW 20.000

inteligentne specjalizacje regionów ; interesariusze ; regionalne strategie rozwoju ; Polska

smart specializations of regions ; stakeholders ; regions development strategy ; Poland

11/88
Nr opisu: 0000128215
Technology potential in the area of production and material processing - case of Śląskie Region.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
W: METAL 2018. 27th International Conference on Metallurgy and Materials, May 23rd - 25th, 2018, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1904-1909, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

przetwórstwo materiałów ; sektor produkcji metalu ; rozwój regionalny ; inteligentna specjalizacja ; ocena technologii

materials processing ; metal manufacturing sector ; regional development ; smart specialization ; Technology Assessment

12/88
Nr opisu: 0000127471
Theoretical and practical approaches to analysing sharing economy business models - intercultural perspective.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Cross-Cultural Business Conference 2018, May 17th-18th. Proceedings. Eds. Margarethe Uberwimmer, Robert Fureder, Martina Gaisch, Yasel Jose Costa Salas. Aachen : Shaker Verlag, 2018, s. 295-304, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

13/88
Nr opisu: 0000118771   
Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa - zakres merytoryczny wybranych podejść praktycznych.
[Aut.]: Sławomir Olko.
-Prz. Organ. 2017 nr 7, s. 38-44, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

zarządzanie innowacjami ; audyt innowacyjny ; strategia innowacji

innovation management ; innovative audit ; innovation strategy

14/88
Nr opisu: 0000118492   
Clusters in cultural and creative industries in Europe - specialisation and activities.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 109, s. 9-23, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

klaster ; przemysł kreatywny

cluster ; creative industry ; cultural industry

15/88
Nr opisu: 0000118741   
Conception and implementation of Regional Innovation Strategy based on smart specializations of Śląskie Voivodship.
[Aut.]: Sławomir Olko, Jan Brzóska.
-Barometr Region. 2017 t. 15 nr 1, s. 43-51, bibliogr. 51 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

innowacja ; Regionalna Strategia Innowacyjna ; inteligentna specjalizacja ; województwo śląskie

innovation ; Regional Innovation Strategy ; smart specialization ; Śląskie Voivodeship

16/88
Nr opisu: 0000119875   
Cooperation in clusters and networks - creativity and innovativeness challenges: an introduction.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 109, s. 5-7

17/88
Nr opisu: 0000121655   
Financing the activities of the regional revitalization operator in Silesian Voivodship.
[Aut.]: Sławomir Olko, Jan Brzóska.
W: Carpathian Logistics Congress. CLC 2017, June 28th - 30th 2017, Liptovsky Jan, Slovakia. Conference proceedings. TANGER Ltd., VSB - Technical University Ostrava. Czech Republic, Technical University in Kosice. Slovakia, AGH University of Science & Technology. Cracow. Poland. Ostrava : Tanger, 2017, s. 294-300, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

rewitalizacja modelu biznesowego ; operator rewitalizacji ; teren poprzemysłowy

business model revitalization ; revitalization operator ; post-industrial area

18/88
Nr opisu: 0000118778
Impact of the Positive Organizational Scholarship on the management of contemporay organizations: findings in the areas of technological entrepreneurship and creative clusters.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Piotr Kordel, Sławomir Olko.
W: Management in the time of networks, cross-cultural activities and flexible organizations. Eds. Janusz Teczke, Piotr Buła. Cracow : International Management Foundation. Cracow University of Economics, 2017, s. 289-297, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

19/88
Nr opisu: 0000119611   
Innowacje oparte na projektowaniu w wybranych klastrach meblarskich w Polsce.
[Aut.]: Sławomir Olko.
-Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2017 nr 156, s. 51-64, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

innowacja oparta na projektowaniu ; klaster ; sektor meblarski ; sektor kreatywny

design based innovations ; cluster ; furniture sector ; creative sector

20/88
Nr opisu: 0000119299
Management of the multilateral ventures in the networks and clusters in creative industries from the perspective of the activity network theory - methodological aspects.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Reflections about contemporary management. Hrsg. Barbara Kożuch, Łukasz Sułkowski. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2017, s. 75-85, bibliogr. (New horizons in management sciences ; vol. 7 2194-153X). Punktacja MNiSW 20.000

21/88
Nr opisu: 0000119554
Modele biznesu przedsiębiorstw przemysłu petrochemicznego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Paweł Kęcki.
Zabrze, 2017, 275 k., bibliogr. 274 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Brzóska, dr inż. Sławomir Olko

przemysł petrochemiczny ; model biznesu ; przedsiębiorstwo

petrochemical industry ; business model ; enterprise

22/88
Nr opisu: 0000116440
Networks and clusters in cretive industries and their impact on regional innovation ecosystems.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Cross-Cultural Business Conference 2017. Proceedings 2017, 17th-19th May 2017, Steyr. Eds. Margarethe Uberwimmer, Martina Gaisch, Robert Fureder, Yasel Costa. Aachen : Shaker Verlag, 2017, s. 299-310, bibliogr. 28 poz.

23/88
Nr opisu: 0000116008   
Przesłanki rozwoju inteligentnych sieci logistycznych w europejskich klastrach lotniczych.
[Aut.]: Marek Krannich, Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 100, s. 195-207, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

inteligentna sieć logistyczna ; klaster ; przemysł lotniczy

smart logistics network ; cluster ; aircraft industry

24/88
Nr opisu: 0000118506   
The impact of the networks and clusters in cultural and creative industries on regional innovation ecosystem - analysis of the selected cases in Europe.
[Aut.]: Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 109, s. 25-42, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

klaster ; przemysł kreatywny

cluster ; creative industry ; cultural industry ; intersectoral cooperation

25/88
Nr opisu: 0000118793
Zarządzanie wiedzą w klastrach i sieciach w przemysłach kreatywnych.
[Aut.]: Sławomir Olko.
Warszawa : CeDeWu, 2017, 246 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 80.000

zarządzanie wiedzą ; klaster kreatywny ; sieć kreatywna ; model sieciowy

knowledge management ; creative cluster ; creative network ; network model

26/88
Nr opisu: 0000108777
Conception and implementation of regional innovation strategy based on smart specialisations. The case study of Śląskie Voivodeship.
[Aut.]: Jan Brzóska, Sławomir Olko.
W: Towards a new architecture of knowledge: big data, culture and creativity. IFKAD 2016. 11st International Forum on Knowledge Asset Dynamics, Dresden, Germany, 15-17 June 2016. Proceedings. Ed. by J.C. Spender, Giovanni Schiuma, Joerg Rainer Noennig. Matera : IKAM - Institute of Knowledge Asset Management, 2016, s. 411-424, bibliogr. 31 poz. (Proceedings IFKAD ; 2280-787X)

innowacja ; region ; RIS ; inteligentna specjalizacja ; województwo śląskie

innovation ; region ; RIS ; smart specialization ; Silesian Voivodeship

27/88
Nr opisu: 0000107877
Dialog w klastrach w świetle podejścia sieciowego w zarządzaniu strategicznym.
[Aut.]: Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 90, s. 63-79, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

dialog ; klaster ; zarządzanie strategiczne ; podejście sieciowe

dialogue ; cluster ; strategic management ; network approach

28/88
Nr opisu: 0000114456   
Ethical dimension of knowledge management in interorganizational networks.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Sławomir Olko.
W: Challenges for Contemporary Management. Eds.: Natalia V. Trifonova, Janusz Teczke, Piotr Bula. Cracow : International Management Foundation, 2016, s. 159-170, bibliogr. 31 poz.

29/88
Nr opisu: 0000108086   
Knowledge management in the networks and clusters in creative industries: analysis of the cases in Poland.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Proceedings of the 17th European Conference on Knowledge Management. Ed. by Sandra Moffett, Brendan Galbraith. Belfast : Ulster University Norther Ireland, Academic Conferences and Publishing International Limited, 2016

zarządzanie wiedzą ; klaster kreatywny ; sieć działań

knowledge management ; creative cluster ; action net

30/88
Nr opisu: 0000112043
Metal manufacuring as the smart specialisation of the regions of Visegrad Group (V4) countries.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
W: METAL 2016. 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 25th - 27th, 2016. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1876-1882, bibliogr. 20 poz.

sektor produkcji metalu ; inteligentna specjalizacja

metal manufacturing sector ; smart specialization

31/88
Nr opisu: 0000112033
Organizational forms of cooperation in clusters in the metal manufacturing sector in Poland.
[Aut.]: Jan Brzóska, Lilla Knop, Sławomir Olko.
W: METAL 2016. 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials, Brno, Czech Republic, May 25th - 27th, 2016. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1701-1706, bibliogr. 17 poz.

współpraca pomiędzy organizacjami ; klaster przemysłowy

interorganizational cooperation ; industrial cluster ; metal manufacturing sector

32/88
Nr opisu: 0000113439
Wdrażanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w klastrach.
[Aut.]: I. Mendel, Sławomir Olko.
W: Oblicza innowacji w gospodarce i społeczeństwie. Pod red. Zbigniewa Malary. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2016, s. 137-150, bibliogr. 19 poz.

33/88
Nr opisu: 0000108434
Zarządzanie przedsięwzięciami w sieciach i klastrach w przemysłach kreatywnych z perspektywy teorii sieci działań - aspekty metodyczne.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Refleksyjnie o współczesnym zarządzaniu. Red. Barbara Kożuch, Łukasz Sułkowski. Kraków : Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 96-107, bibliogr. 31 poz. (Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego ; )

34/88
Nr opisu: 0000107056
Zarządzanie wiedzą w klastrze - perspektywa podejścia zasobowego i sieciowego.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Organizacja inteligentna. Perspektywa zasobów ludzkich. Red. Cezary Suszyński, Grażyna Leśniak-Łebkowska. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydaw., 2016, s. 81-92, bibliogr. 18 poz.

zarządzanie wiedzą ; klaster ; podejście zasobowe ; podejście sieciowe

knowledge management ; cluster ; resource approach ; network approach

35/88
Nr opisu: 0000102062      
Analiza zmian wskaźników innowacyjności Polski na tle UE na podstawie Summary Innovation Index.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 307-321, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

Sumaryczny Indeks Innowacyjności ; Polska ; Unia Europejska ; SII

Summary Innovation Index ; Poland ; European Union ; SII

36/88
Nr opisu: 0000100074   
Badanie kompetencji w klastrach sektora ICT z perspektywy zarządzania wiedzą.
[Aut.]: Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 79, s. 245-259, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

klaster ; ICT ; Polska ; województwo śląskie ; kompetencje ; zarządzanie wiedzą ; przemysł kreatywny

cluster ; ICT ; Poland ; Silesian Voivodeship ; competences ; knowledge management ; creative industry

37/88
Nr opisu: 0000102885
Creative clusters in the regional innovation ecosystem - analysis of the cases in Poland.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Global perspectives on sustainable regional development. Ed. Irmela Gorges. Hamburg : Kovac, 2015, s. 97-113, bibliogr. 18 poz. (Probleme und Chancen der Globalisierung ; Bd. 11 1865-2204)

38/88
Nr opisu: 0000107926   
Cyfrowe platformy biblioteczne jako instrument systemu zarządzania wiedzą w organizacji.
[Aut.]: Monika Odlanicka-Poczobutt, Sławomir Olko, Marek Krannich.
W: Systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług, Gliwice, 15-16 października 2015 r. Pod red. Moniki Odlanickiej-Poczobutt. Gliwice : TYPO Usługi Wydaw., Jadwiga Popowska, 2015, s. 11-19, bibliogr. 7 poz.

cyfrowy system biblioteczny ; biblioteka akademicka ; zarządzanie wiedzą

digital library system ; academic library ; knowledge management

39/88
Nr opisu: 0000102057      
Dynamika zmian wskaźników innowacyjności Polski na tle UE.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 293-306, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

wskaźnik innowacyjności ; Polska ; Unia Europejska ; Sumaryczny Indeks Innowacyjności ; dynamika zmian

innovativeness index ; Poland ; European Union ; Summary Innovation Index ; dynamics of changes

40/88
Nr opisu: 0000103622   
Instrumenty wsparcia klastrów kreatywnych w Polsce i Europie.
[Aut.]: Sławomir Olko.
-Barometr Region. 2015 t. 13 nr 4, s. 114-118, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

polityka innowacyjna ; polityka klastrowa ; klaster ; sektor kreatywny

innovation policy ; cluster policy ; cluster

41/88
Nr opisu: 0000102863
Modele biznesowe przedsiębiorstw w przemysłach kreatywnych - analiza wybranych przypadków.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań. Red. Jarosław Kaczmarek, Wojciech Szymla. Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, s. 197-209, bibliogr. 15 poz.

42/88
Nr opisu: 0000100964
Networks organizations and clusters. The instrumentation of building civil society.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Sławomir Olko.
W: Restructuring as the imperative of developmental changes in economy. Ed. by Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska. Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 121-128, bibliogr. 26 poz.

43/88
Nr opisu: 0000102862
Problemy zarządzania wiedzą w sieciach i klastrach w przemysłach kreatywnych.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Wiedza w przedsiębiorczości - aspekty technologiczne, organizacyjne i społeczne. Monografia. Red. Ilona Pawełoszek, Cezary Stępniak. Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015, s. 186-195, bibliogr. 13 poz.

44/88
Nr opisu: 0000102886   
Procesy wdrażania regionalnej strategii innowacji jako reifikacja sieci działań - przykład województwa śląskiego.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Sławomir Olko.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2015 nr 392, s. 81-89, bibliogr. 18 poz.
Tytuł zeszytu: Gospodarka regionalna w teorii i praktyce. Red. Elżbieta Sobczak, Dariusz Głuszczuk, Marek Obrębalski. Punktacja MNiSW 10.000

Regionalna Strategia Innowacyjna ; sieć działań ; zarządzanie procesowe

Regional Innovation Strategy ; activity network ; process management

45/88
Nr opisu: 0000102887   
Rola klastrów w przemysłach kreatywnych w rozwoju miast.
[Aut.]: Sławomir Olko.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2015 nr 391, s. 175-182, bibliogr. 10 poz.
Tytuł zeszytu: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Red. Ryszard Brol, Andrzej Raszkowski, Andrzej Sztando. Punktacja MNiSW 10.000

klaster ; przemysł kreatywny ; rozwój lokalny ; tożsamość

cluster ; creative industry ; local development ; identity

46/88
Nr opisu: 0000103279
Strategie rozwoju klastrów kreatywnych w świetle paradygmatu przedsiębiorczego.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Sławomir Olko.
W: Kształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw b: Strategie, procesy, narzędzia$. Red. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015, 51-62

47/88
Nr opisu: 0000102910
Towards a new paradigm of strategic management: some results of research on knowledge management in creative clusters in Poland.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Sławomir Olko.
W: Management science during destabilization. Local insight. Vol. 7. Eds. Janusz Teczke, Kakhaber Djakeli, Piotr Buła. Cracow : International Management Foundation. Cracow University of Economics, 2015, s. 119-211, bibliogr. 26 poz.

klaster ; zarządzanie wiedzą ; zarządzanie strategiczne

cluster ; knowledge management ; strategic management

48/88
Nr opisu: 0000100963
Towards methodology of knowledge management analysis in clusters and networks in creative industries.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Contemporary conditions and trends in enterprise management. Strategies, mechanisms, processes. Ed. by Andrzej Jaki, Tomasz Rojek. Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of the Cracow University of Economics. Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2015, s. 81-95, bibliogr. 26 poz.

49/88
Nr opisu: 0000097617   
Badanie kompetencji w sieciach i klastrach w przemysłach kreatywnych.
[Aut.]: Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 76, s. 39-49, bibliogr. 16 poz.
Tytuł zeszytu: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko. Punktacja MNiSW 11.000

kompetencje ; przemysł kreatywny ; klaster ; przemysł kreatywny

competences ; creative industry ; cluster ; creative industry

50/88
Nr opisu: 0000098663
Creativity in the creative networks and clusters - business perspective.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Innovation, entrepreneurship and creative process - the micro- and macroeconomic perspective. Red. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Valdimir Hiadlovsky, Krzysztof Zamasz. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2014, s. 101-108, bibliogr. 11 poz.

51/88
Nr opisu: 0000099036   
Handbook for cluster optimisation. 2CE132P1 - CNCB Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe. Output 4.3.3. Ed. by Marcin Jabłoński, Lilla Knop and Sławomir Olko.
[B.m.] : [b.w.], 2013, 116 s.

52/88
Nr opisu: 0000093450   
Innowacje społeczne w kreatywnej Europie w perspektywie strategii Europa 2020.
[Aut.]: Lilla Knop, Monika* Szczepaniak, Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 73, s. 239-253, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

innowacja społeczna ; kreatywność ; przemysł kreatywny ; Europa

social innovation ; creativity ; creative industry ; Europe

53/88
Nr opisu: 0000103149   
Model wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 [online].
[Aut.]: Jan Brzóska, Leszek Blacha, Lilla Knop, Sławomir Olko, Adam Ryszko, Arkadiusz Szmal, J. Pyka, M. Baron, B. Szczupak, J. Wesołowski, B. Bujnowskia-Sęda, A. Jedynak, B. Kowalska, M. Ptak-Kruszelnicka, J. Bondaruk, A. Gieroszka, A. Siwek-Skalny, E. Uszok, J. Kotra, M. Góra.
Katowice : [b.w.], 2014, 215 s.
Dostępny w Internecie: http://ris.slaskie.pl/files/zalaczniki/2014/07/24/1406194806/1406195121.pdf [dostęp 7 grudnia 2015]

ekosystem innowacji ; model wdrożeniowy ; inteligentna specjalizacja ; Regionalna Strategia Innowacyjna ; województwo śląskie

innovation ecosystem ; deployment model ; smart specialization ; Regional Innovation Strategy ; Silesian Voivodeship

54/88
Nr opisu: 0000094333
Network approach in management science as a methodological instrument for industrial cluster description.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Sławomir Olko.
W: Management science in transition period in Moldova and Poland. Processes and structure in the time of destabilization, [Kiszyniów, 6-10.09.2014]. Eds. J. Teczke, P. Buła, V. Grosu. Cracow : International Management Foundation, 2014, s. 151-160, bibliogr. 22 poz.

55/88
Nr opisu: 0000094161   
The clusters and networks in creative industries. The role in regional innovation system.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Innovativeness and entrepreneurship. Clusters. Management. Good practices in the world. Ed. by E. Bojar, K. Pylak. Lublin : Politechnika Lubelska, 2014, s. 37-53, bibliogr. 39 poz. (Monografie ; Politechnika Lubelska)

klaster ; sieć ; system innowacji ; przemysł kreatywny

cluster ; network ; innovation system ; creative industry

56/88
Nr opisu: 0000099034
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. Z. 76: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014
PŚl. sygn. P.4568

zarządzanie przedsiębiorstwem ; sieć przedsiębiorstw ; paradygmat sieciowy ; sektor publiczny ; współpraca przedsiębiorstw

enterprise management ; enterprises network ; network paradigm ; public sector ; enterprises cooperation

57/88
Nr opisu: 0000085996
Modele zarządzania klastrami. Wybrane przykłady.
[Aut.]: Lilla Knop, Jan** Stachowicz, Marek Krannich, Sławomir Olko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 311 s., bibliogr. 275 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 443)

klaster ; zarządzanie klastrem ; model zarządzania ; struktura sieciowa ; rozwój regionalny ; zarządzanie wiedzą ; Europa Zachodnia ; USA ; Chiny ; Singapur ; Polska ; Górny Śląsk

cluster ; cluster management ; management model ; network structure ; regional development ; knowledge management ; Western Europe ; USA ; China ; Singapore ; Poland ; Upper Silesia

58/88
Nr opisu: 0000085216
Open innovation business model for regional clusters' members - conceptual approach.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Contemporary economies in the face of new challenges. Economic, social and legal aspects. Red. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek. Carcow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2013, s. 353-366, bibliogr. 26 poz.

59/88
Nr opisu: 0000088639
Paradoksy w zarządzaniu relacjami organizacyjnymi w sieci na przykładzie przedsiębiorstw przemysłów kreatywnych.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 336-345, bibliogr. 15 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 505)

przemysł kreatywny ; zarządzanie relacjami ; klaster ; innowacyjność ; zarządzanie wiedzą

creative industry ; relationship management ; cluster ; innovativeness ; knowledge management

60/88
Nr opisu: 0000076197   
Analiza możliwości rozwoju klastrów w województwie opolskim. Wyniki badań panelowych wśród ekspertów. Pod red. Wojciecha Duczmala, Witolda Potwory.
[Aut.]: Sławomir Olko, L. Hawrysz, K. Polek-Duraj.
Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 2011, 130 s., bibliogr. 34 poz.
(Klastry i Inicjatywy Klastrowe w Województwie Opolskim ; t. 4)

klaster ; województwo opolskie ; rozwój regionalny

cluster ; Opole Voivodeship ; regional development

61/88
Nr opisu: 0000072136   
Analiza relacji w klastrach - przegląd wybranych podejść.
[Aut.]: Sławomir Olko.
-Organ. i Zarz. 2011 nr 4, s. 81-93, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

klaster ; innowacyjność ; relacje międzyorganizacyjne

cluster ; innovativeness ; interorganizational relations

62/88
Nr opisu: 0000076202   
Crises in the cluster life-cycle. Analysis of the cases in Poland.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko, Jan** Stachowicz.
W: The economy and economics after crisis. Eds.: J. Sepp, D. Frear. Berlin : Berliner Wissenschafts Verlag, 2011, s. 467-480, bibliogr. 19 poz. (Regional Business and Socio-Economic Development ; 4)

63/88
Nr opisu: 0000082460
Klastry w trzecim sektorze - pomysł na rozwój przedsiębiorczości lokalnej.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
W: Trzeci sektor: aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne. Red.: M. Urbaniec, P. Stec. Częstochowa : Akademia Polonijna w Częstochowie, 2011, s. 269-288

64/88
Nr opisu: 0000073370
Mapowanie wiedzy w klastrze jako usługa proinnowacyjna.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim przemyśle i usługach. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 539-553, bibliogr. 29 poz.

klaster ; mapowanie wiedzy ; proinnowacyjność

cluster ; knowledge mapping ; proinnovativeness

65/88
Nr opisu: 0000103856
Zarządzanie procesami otwartej innowacji w klastrach - ujęcie modelowe.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Integracja - kooperencja - klastering. Red. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2011, s. 225-233, bibliogr. 12 poz.

klaster ; innowacja ; transfer wiedzy

cluster ; innovation ; knowledge transfer

66/88
Nr opisu: 0000067500   
Marketing w procesie innowacyjnym. Studium przypadku komercjalizacji autonomicznego robota Hexor.
[Aut.]: Sławomir Olko, Maciej Sajkowski, Tomasz Stenzel.
-Organ. i Zarz. 2010 nr 3, s. 91-105, bibliogr. 15 poz.

proces innowacyjny ; robot mobilny ; Hexor ; Politechnika Śląska ; przedsiębiorczość akademicka

innovative process ; mobile robot ; Hexor ; Silesian University of Technology ; academic entrepreneurship

67/88
Nr opisu: 0000063077
Usługi proinnowacyjne dla uczestników klastrów.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2010, s. 76-83, bibliogr. 13 poz.

klaster ; innowacja ; usługi proinnowacyjne ; współpraca sieciowa

innovation ; proinnovative services ; network cooperation

68/88
Nr opisu: 0000069975
Zarządzanie procesami transferu technologii w klastrach regionalnych.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie - strategia - analiza. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwerystet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010, s. 165-181

69/88
Nr opisu: 0000055982
Academic entrepreneurship in the network model of innovation - conditions in the Silesian Voivodeship.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Innovative processes in organization. Red. S. Borkowski, J. Selejdak. Sosnowiec : Oficyna Wydaw. Humanitas, 2009, s. 77-86, bibliogr. 12 poz.

70/88
Nr opisu: 0000055881
Analysis of the cluster initiatives in Slaskie Voivodeship using KST model.
[Aut.]: Lilla Knop, Marek Krannich, Sławomir Olko.
W: Proceedings of the 17th Annual Conference on Marketing and Business Startegies for Central and Eastern Europe, Vienna, 3-5 December, 2009. Eds.: R. Springer, P. Chadraba. Wien : Wirtschaftsuniversität Wien Institut für BWL des Aussenhandels, 2009, s. 205-216, bibliogr. 17 poz.

71/88
Nr opisu: 0000055882
Charakter innowacji w sieciach współpracy i klastrach w kontekście zarządzania wiedzą na poziomie międzyorganizacyjnym.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Wyzwania dla zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009, s. 83-92, bibliogr. 19 poz.

klaster ; zarządzanie wiedzą ; województwo śląskie

cluster ; knowledge management ; Silesian Voivodeship

72/88
Nr opisu: 0000055984
Dyfuzja wiedzy w procesie otwartej innowacji.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu. Red. M. Nowicka-Skowron. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 157-167, bibliogr. 12 poz.

73/88
Nr opisu: 0000055971
Instrumenty wspierania innowacyjności w regionie - przykład województwa śląskiego.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 168-177, bibliogr. 14 poz.

innowacyjność ; Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ; park technologiczny ; gospodarka oparta na wiedzy

innovation ; Academic Business Incubator ; technology park ; knowledge-based economy

74/88
Nr opisu: 0000103811
Regional clusters evaluation - some methodical approach and experiences in Silesian province.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Invence - inovace - investice. Od recese k prosperite. Invention - innovation - investment. From recession to prosperity. Pod red. R. Lenorta a I. Voznakove. Vysoka skola banska - Technicka univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materialoveho inzenyrstvi. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. Ostrava : Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, 2009, s. 146-150, bibliogr. 8 poz.

75/88
Nr opisu: 0000074143
Bariery komercjalizacji zaawansowanych technologii w województwie śląskim.
[Aut.]: Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 44, s. 101-111, bibliogr. 6 poz.

polityka gospodarcza ; komercjalizacja ; transfer technologii ; kapitał intelektualny ; Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii

economy policy ; commercialization ; technology transfer ; intellectual capital ; Silesian Center of Advanced Technologies

76/88
Nr opisu: 0000043145
Determinants of regional clusters development in the Silesia region.
[Aut.]: Lilla Knop, Marek Krannich, Sławomir Olko.
W: Culture, cohesion and competitiveness: regional perspectives. 48th European Congress of the Regional Science Association International. ERSA 2008, Liverpool, UK, 27-31 August 2008. Liverpool : [b.w.], 2008, ref. 999 s. 1-21, bibliogr. 26 poz.

77/88
Nr opisu: 0000041085   
Ewolucja form organizacyjnych sieci współpracy.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
-Organ. i Zarz. 2008 nr 1, s. 101-116, bibliogr. 10 poz.

sieć współpracy ; klaster regionalny ; sieć międzyorganizacyjna ; formy organizacyjne

cooperation network ; regional cluster ; inter-organizational network ; organizational forms

78/88
Nr opisu: 0000051258
Model procesu tworzenia klastra.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko.
W: Sieci proinnowacyjne w zarządzaniu regionem wiedzy. Pod red. Ewy Bojar, Jana Stachowicza. Lublin : Wydaw. Politechniki Lubelskiej, 2008, s. 51-62 (Konkurencja i Koegzystencja Regionów w Procesie Integracji Europejskiej ; nr 7)

79/88
Nr opisu: 0000047803
Zarządzanie wiedzą a tworzenie kapitału społecznego regionalnych sieci współpracy: praktyka sieci wyrobów medycznych w województwie śląskim.
[Aut.]: Piotr Kordel, Sławomir Olko.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Metody i narzędzia nowoczesnego zarządzania organizacjami. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2008, s. 166-175, bibliogr. 10 poz.

80/88
Nr opisu: 0000047942
Źródła innowacji w klastrach - przykłady klastrów w województwie śląskim.
[Aut.]: Lilla Knop, Marek Krannich, Sławomir Olko.
W: Upravlinnâ innovacijnim procesom v Ukraini: problemi, perspektivi, riziki. Tezi dopovidej II mižnarodnoi naukovo-praktičnoi konferencii, L'viv, 29-31 travnâ 2008 r.. Nacional'nij Universitet "L'vivs'ka Politehnika" [i in.]. L'viv : Vidav. Nacional'nogo Universitetu "L'vivs'ka Politehnika", 2008, s. 384-385

81/88
Nr opisu: 0000022147
Marketingowe kodeksy etyczne jako element tworzenia wartości przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 119-128 bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)

kodeks etyczny ; wartość przedsiębiorstwa ; etyka w biznesie

ethical code ; enterprise value ; business ethical

82/88
Nr opisu: 0000030793
Proces tworzenia kapitału relacji innowacyjnych przedsiębiorstw województwa śląskiego.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Nowe trendy w marketingu. Pod red. M. Daszkowskiej. Politechnika Gdańska. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Katedra Marketingu. Gdańsk : Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania i Ekonomii. Politechnika Gdańska, 2006, s. 55-64

83/88
Nr opisu: 0000024217
Regionalny transfer technologii jako czynnik kreujący kapitał intelektualny małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce. Red.: J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walukiewicz. Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2006, s. 43-50, bibliogr. 6 poz.

transfer technologii ; kapitał intelektualny ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; MSP ; województwo śląskie ; Śląskie Centrum Zaawansowanych Technologii

technology transfer ; intellectual capital ; small and medium enterprises ; SME ; Silesian Voivodeship ; Silesian Center of Advanced Technologies

84/88
Nr opisu: 0000020577
Wykorzystanie Internetu w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa - wyniki badań.
[Aut.]: Sławomir Olko, J. Kapłon, B. Kordecki.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 29, s. 169-180, bibliogr. 5 poz.

internet ; komunikacja marketingowa ; promocja

internet ; marketing communication ; promotion

85/88
Nr opisu: 0000010178
Perspektywa rozwoju platform B2B w świetle wyników badań.
[Aut.]: Sławomir Olko.
W: MARKETING - INNOWACJE - INFORMACJA "Marketing w społeczeństwie informacyjnym". Materiały konferencji naukowej Katedry Podstaw Zarządzania i Marketingu Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Szczyrk, 20-21 listopada 2003 r.. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 127-137, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1626 Organizacja i Zarządzanie ; z. 24)

platforma B2B ; transakcja ; elektroniczny rynek finansowy

B2B platform ; transaction ; electronic market

86/88
Nr opisu: 0000086711
Ewolucja funkcji przedsiębiorstwa w erze informacyjnej.
[Aut.]: Lilla Knop, Sławomir Olko, Jan** Stachowicz.
W: Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym. Materiały konferencji naukowej, Szczawnica, 26-29 września 2002. Pod red. A. Stabryły. Kraków : Wydaw. EJB, 2002, s. 225-236

87/88
Nr opisu: 0000003089
Jak zarządzać przedsiębiorstwem w kryzysie? - zarys koncepcji.
[Aut.]: Elfryda** Dyczek-Formanek, Lilla Knop, Sławomir Olko.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 2000 z. 7, s. 105-119, bibliogr. 7 poz.

88/88
Nr opisu: 0000054663
Kultura organizacyjna przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego w procesie restrukturyzacji. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Sławomir Olko.
Warszawa, 2000, 169 k., bibliogr. 116 poz.
Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ". Promotor: prof. dr hab. inż. Jan** Stachowicz

stosując format:
Nowe wyszukiwanie