Wynik wyszukiwania
Zapytanie: OKRAJNI JERZY
Liczba odnalezionych rekordów: 219Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/219
Nr opisu: 0000132580
Rola naprężeń cieplnych w elementach instalacji energetycznych w procesie uszkodzeń ich materiałów.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Zeszyt abstraktów międzynarodowej konferencji Material Technologies in Silesia'2019, 13-16 października 2019, Zawiercie. Red. Mirosław Bonek. Gliwice : Instytut Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska, 2019, s. 119-120, bibliogr. 2 poz. (Prace Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych ; Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska z. 6)

element elektrowni ; charakterystyka działania ; warunki brzegowe ; obciążenie termiczne ; obciążenie mechaniczne ; przepływ ciepła ; naprężenia termiczne

power plant component ; operation characteristics ; boundary conditions ; thermal loading ; mechanical loading ; heat transfer ; thermal stresses

2/219
Nr opisu: 0000133950   
The impact of temperature oscillations and heat transfer conditions in thick-walled elbows and tubes on the local stress-strain behaviour during the fast start-up of power boilers.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Krzysztof Wacławiak.
-Eng. Trans. 2019 vol. 67 iss. 4, s. 579-591, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

zachowanie w warunkach rozciągania ; zmęczenie termomechaniczne ; element grubościenny ; symulacja numeryczna ; przenikanie ciepła

stress-strain behaviour ; thermo-mechanical fatigue ; thick-walled element ; numerical simulation ; heat transfer

3/219
Nr opisu: 0000134108   
Transient heat transfer as a leading factor in fatigue of thick-walled elements at power plants.
[Aut.]: Krzysztof Wacławiak, Jerzy Okrajni.
-Arch. Thermodyn. 2019 vol. 40 no. 3, s. 43-55, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

element grubościenny ; przejściowe przenoszenie ciepła ; zmęczenie termomechaniczne

thick-walled element ; transient heat transfer ; thermomechanical fatigue

4/219
Nr opisu: 0000124430   
Behaviour of plain-woven glass-fiber reinforced polymer laminate plates during symmetrical bending on a circular support. Pt. 1, Experimental evaluation.
[Aut.]: Mateusz Kozioł, Jerzy Okrajni, Anżelina Marek.
-Inż. Mater. 2018 R. 39 nr 3, s. 111-115, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

kompozyt ; laminat ; obciążenie wieloosiowe ; inicjacja zniszczenia

composite ; laminate ; multiaxial loading ; failure initiation

5/219
Nr opisu: 0000125120   
Behaviour of plain-woven glass-fiber reinforced polymer laminate plates during symmetrical bending on a circular support. Pt. 2, Numerical analysis.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Mateusz Kozioł, Anżelina Marek.
-Inż. Mater. 2018 R. 39 nr 4, s. 158-163, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

kompozyt ; laminat ; symulacja ; naprężenie ; inicjacja zniszczenia

composite ; laminate ; simulation ; stress ; failure initiation

6/219
Nr opisu: 0000124653      
Modelowanie wpływu parametrów eksploatacyjnych na stan naprężenia rur grubościennych w kotłach o parametrach nadkrytycznych.
[Aut.]: Krzysztof Wacławiak, Jerzy Okrajni.
-Zesz. Nauk. PRzesz., Mech. 2018 t. 35 z. 1, s. 101-115, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

zmęczenie cieplno-mechaniczne ; symulacja numeryczna ; rozruch kotłów energetycznych

thermomechanical fatigue ; numerical simulation ; start-up of power boilers

7/219
Nr opisu: 0000130690
Projektowe i organizacyjne uwarunkowania diagnostyki procesów powstawania i rozwoju pęknięć w rurociągach energetycznych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Filip Klepacki.
Katowice, 2018, 141 k., bibliogr. 82 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Okrajni

rurociąg energetyczny ; diagnostyka urządzeń ; pękanie korozyjne ; wytrzymałość zmęczeniowa ; inżynieria materiałowa

power pipeline ; device diagnosis ; corrosion cracking ; fatigue strength ; materials science

8/219
Nr opisu: 0000125871
Transient heat transfer as a leading factor in fatigue of thick-walled elements at power plants.
[Aut.]: Krzysztof Wacławiak, Jerzy Okrajni.
W: Proceedings of the 5th International Conference Contemporary Problems of Thermal Engineering. Energy systems in the near future: energy, exergy, ecology and economics, [CPOTE 2018], Gliwice, Poland, 18-21 September 2018. [Dokument elektroniczny]. Eds. Wojciech Stanek, Lucyna Czarnowska, Wojciech Kostowski, Paweł Gładysz. Gliwice : Institute of Thermal Technology. Silesian University of Technology, 2018, s. 179-186, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

element grubościenny ; niestacjonarny proces wymiany ciepła ; zmęczenie termomechaniczne

thick-walled element ; transient heat transfer ; thermo-mechanical fatigue

9/219
Nr opisu: 0000121186   
The attempt of the low-cycle fatigue life description of chosen creep-resistant steels under mechanical and thermal interactions.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Anżelina Marek.
-Arch. Metall. Mater. 2017 vol. 62 iss. 4, s. 2349-2353, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.625. Punktacja MNiSW 30.000

zmęczenie niskocyklowe ; wysoka temperatura ; trwałość zmęczeniowa ; stal żarowytrzymała

low cycle fatigue ; high temperature ; fatigue life ; creep-resisting steel

10/219
Nr opisu: 0000120164
Wpływ owalizacji kolan na bezpieczeństwo eksploatacji rurociągów energetycznych z gorącą wodą.
[Aut.]: F. Klepacki, Jerzy Okrajni.
-Energetyka 2017 nr 11, s. 730-735, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

rurociąg energetyczny ; rurociąg z gorącą wodą ; badania niszczące ; obliczenia wytrzymałościowe ; rozkład naprężeń ; owalizacja kolana

power pipeline ; pipeline with hot water ; destructive testing ; strength calculations ; stress distribution ; elbow ovalization

11/219
Nr opisu: 0000110586   
Wpływ różnych rodzajów obciążeń elementów urządzeń energetycznych na przebieg zachodzących w nich procesów reologicznych i zmęczenia.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, M. Twardawa.
-Energetyka 2016 nr 11, s. 689-693, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

urządzenie energetyczne ; reologia ; zmęczenie

energy device ; rheology ; fatigue

12/219
Nr opisu: 0000099109
Badania wytrzymałości i trwałości elementów rurociągów energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, M. Twardawa, Kazimierz** Mutwil, Grzegorz Junak.
W: Maszyny i urządzenia energetyczne węglowych bloków na wysokie parametry pary. Praca zbiorowa. Pod. red. Tadeusza Chmielniaka i Andrzeja Rusina. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, s. 374-492, bibliogr. 125 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 553)

rurociąg energetyczny ; trwałość ; zmęczenie ; pełzanie

power pipeline ; durability ; fatigue ; creep

13/219
Nr opisu: 0000106791
Przebieg lokalnych charakterystyk odkształcania elementów bloku energetycznego w zależności od rodzaju i stanu ich materiału.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Grzegorz Junak, Anżelina Marek, M. Twardawa.
W: Projektowanie, innowacje remontowe i modernizacje w energetyce. Eds. Tomasz E. Kołakowski, Iwona Gajdowa. Katowice : Zakład Wydaw. "Energetyka" COSiW SEP, 2015, s. 21-23, bibliogr. 5 poz. (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 26 0013-7294)

blok energetyczny ; odkształcenia cykliczne ; trójnik ; odporność na pełzanie

power unit ; cyclic deformation ; pipe tee ; creep strength

14/219
Nr opisu: 0000098159
Research on the dependence between the fatigue life of X20CrMoV12.1 and P91 steels under the conditions of the interactions of thermo-mechanical and isothermal low-cycle fatigue.
[Aut.]: Anżelina Marek, Jerzy Okrajni, Grzegorz Junak, M. Twardawa.
W: Fatigue and fracture mechanics XXV. Selected, peer reviewed papers from the 25th Polish National Conference on "Fatigue and Fracture Mechanics", May 20-23, 2014, Fojutowo, Poland. Ed. by Dariusz Skibicki. Pfaffikon : Trans Tech Publications, 2015, s. 93-98, bibliogr. 15 poz. (Solid State Phenomena ; vol. 224 1662-9779)

zmęczenie cieplno-mechaniczne ; izotermiczne zmęczenie niskocyklowe ; test IP ; test OP

thermo-mechanical fatigue ; isothermal low-cycle fatigue ; IP test ; OP test

15/219
Nr opisu: 0000101830
Thermo-mechanical fatigue of power plant components.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, M. Twardawa, Anżelina Marek.
W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. PCM-CMM-2015, [September 8th-11th 2015, Gdańsk, Poland]. Short papers. Vol. 1. Eds.: Michał Kleiber, Jarosław Górski, Tadeusz Burczyński, Karol Winkelmann, Krzysztof Wilde, Łukasz Smakosz. Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. Gdańsk Branch, 2015, s. 427-428, bibliogr. 4 poz.

element elektrowni ; zmęczenie cieplno-mechaniczne ; płaszczyzna krytyczna ; element skończony ; zachowanie w warunkach rozciągania ; metoda elementów skończonych

power plant component ; thermo-mechanical fatigue ; critical plane ; finite element ; stress-strain behaviour ; finite element method

16/219
Nr opisu: 0000098157
Thermo-mechanical fatigue of thick-walled components of power devices.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, M. Twardawa.
W: Fatigue and fracture mechanics XXV. Selected, peer reviewed papers from the 25th Polish National Conference on "Fatigue and Fracture Mechanics", May 20-23, 2014, Fojutowo, Poland. Ed. by Dariusz Skibicki. Pfaffikon : Trans Tech Publications, 2015, s. 87-92, bibliogr. 13 poz. (Solid State Phenomena ; vol. 224 1662-9779)

metoda elementów skończonych ; ruch ciepła ; elektrownia ; zachowanie rozciągania ; zmęczenie cieplno-mechaniczne

finite element method ; heat transfer ; power plant ; stress-strain behaviour ; thermo-mechanical fatigue

17/219
Nr opisu: 0000101082
Wpływ rodzaju materiału na przebieg zmęczenia cieplno-mechanicznego elementu bloku energetycznego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, M. Twardawa, Grzegorz Junak.
W: XV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce, 15-18 września 2015. Red. Jarosław Gałkiewicz. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2015, s. 83-84, bibliogr. 3 poz.

blok energetyczny ; zmęczenie cieplno-mechaniczne ; naprężenie ; odkształcenie

power unit ; thermo-mechanical fatigue ; stress ; strain

18/219
Nr opisu: 0000098121
Badanie zależności pomiędzy trwałością stali P91 w warunkach oddziaływań zmęczenia cieplno-mechanicznego oraz izotermicznego zmęczenia niskocyklowego.
[Aut.]: Anżelina Marek, Jerzy Okrajni, Grzegorz Junak, M. Twardawa.
W: Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania. Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2014, s. 100-101, bibliogr. 3 poz.

stal P91 ; zmęczenie cieplno-mechaniczne ; zmęczenie niskocyklowe ; charakterystyka zmęczeniowa

P91 steel ; thermo-mechanical fatigue ; low-cycle fatigue ; fatigue characteristics

19/219
Nr opisu: 0000098146   
Description of the thermo-mechanical fatigue of thick-walled pressure vessels.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, M. Twardawa.
-Procedia Mater. Sci. 2014 vol. 3, s. 918-923, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na 20th European Conference on Fracture (ECF20). Punktacja MNiSW 5.000

zmęczenie cieplno-mechaniczne ; ruch ciepła ; metoda elementów skończonych ; zachowanie rozciągania ; elektrownia

thermo-mechanical fatigue ; heat transfer ; finite element method ; stress-strain behaviour ; power plant

20/219
Nr opisu: 0000096137
Influence of a variable in time heat transfer coefficient on stresses in model of power plant components.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, M. Twardawa.
-Trans. ASME, J. Press. Vessel Technol. 2014 vol. 136 iss. 4, art. nr 041602, s. 1-6, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.357. Punktacja MNiSW 15.000

elektrownia ; połączenie ; temperatura ; naprężenie ; para wodna ; współczynnik przenikania ciepła ; rurociąg

power station ; junction ; temperature ; stress ; steam ; heat transfer coefficient ; pipeline

21/219
Nr opisu: 0000102796
Influence of a variable in time heat transfer coefficient on stresses in model of power plant components.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, M. Twardawa.
W: Proceedings of the ASME Pressure Vessels and Piping Conference - 2013. Presented at ASME 2013 Pressure Vessels and Piping Conference, July 14-18, 2013, Paris, France. Vol. 7: Operations, applications and components. Ed.: Yasumasa Shoji. New York : ASME, 2014, paper no. PVP2013-97295 (V007T07A012 s. 1-8)

naprężenie ; elektrownia ; współczynnik przenikania ciepła

stress ; power station ; heat transfer coefficient

22/219
Nr opisu: 0000098150
Local strains that lead to the thermo-mechanical fatigue of thick-walled pressure vessels.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, M. Twardawa.
-Mater. Perform. Charact. 2014 vol. 3 no. 2, s. 245-261, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zmęczenie cieplno-mechaniczne ; elektrownia ; ruch ciepła ; metoda elementów skończonych ; pomiar składników temperatury ; krzywa wykresu rozciągania

thermo-mechanical fatigue ; power plant ; heat transfer ; finite element method ; component temperature measurements ; stress-strain curves

23/219
Nr opisu: 0000096802   
Local stress-strain behavior of a high-temperature steam valve under transient mechanical and thermal loading.
[Aut.]: Anżelina Marek, Jerzy Okrajni.
-J. Mater. Eng. Perform. 2014 vol. 23 iss. 1, s. 31-38, bibliogr. 20 poz.. Impact Factor 0.998. Punktacja MNiSW 20.000

warunek brzegowy ; współczynnik przenikania ciepła ; zawór parowy ; zmęczenie cieplno-mechaniczne

boundary condition ; heat transfer coefficient ; steam valve ; thermo-mechanical fatigue

24/219
Nr opisu: 0000098123
Trwałość zmęczeniowa stali X10CrWMoVNb9-2 przy zmiennych obciążeniach mechanicznych i cieplnych.
[Aut.]: Grzegorz Junak, Jerzy Okrajni.
W: Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania. Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2014, s. 61-63, bibliogr. 3 poz.

trwałość zmęczeniowa ; stal X10CrWMoVNb9-2 ; obciążenie mechaniczne ; obciążenie cieplne

fatigue life ; X10CrWMoVNb9-2 steel ; mechanical load ; thermal load

25/219
Nr opisu: 0000094950
Walidacja modelu komputerowego trójnika rurociągu pary świeżej.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, M. Twardawa.
-Energetyka 2014 nr 11, s. 679-682, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

rurociąg parowy ; zmiany temperatury ; naprężenie ; model komputerowy

steam pipeline ; temperature changes ; tension ; computer model

26/219
Nr opisu: 0000094948
Wpływ modyfikacji sposobu zawieszenia wodoodzielacza na charakterystyki dynamiczne układu.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Donat** Renowicz, M. Pietrzyk, D. Kowala, B. Plaza.
-Energetyka 2014 nr 11, s. 676-978, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

kocioł energetyczny ; separator ; zmęczenie materiału ; rurociąg ; drgania

power boiler ; separator ; material fatigue ; pipeline ; vibrations

27/219
Nr opisu: 0000094618   
Zmęczenie cieplno-mechaniczne grubościennych elementów urządzeń energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, M. Twardawa, Grzegorz Junak, Kazimierz** Mutwil.
W: Aktualne problemy budowy i eksploatacji kotłów. Międzynarodowa XII Konferencja Kotłowa ICBT 2014, Szczyrk, 21-24 października 2014. 12th International Conference on Boiler Technology 2014. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, RAFAKO S.A. Racibórz. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych], 2014, s. 321-322 + tekst na CD-ROM (Prace Naukowe. Monografie. Konferencje ; z. 35 1506-9702)
Pełny tekst na CD-ROM

urządzenie energetyczne ; zmęczenie cieplno-mechaniczne ; naprężenie cieplne

energy device ; thermo-mechanical fatigue ; thermal stress

28/219
Nr opisu: 0000098125
Zmęczenie cieplno-mechaniczne grubościennych elementów urządzeń energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, M. Twardawa.
W: Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XXV Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania. Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn. Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2014, s. 122-123, bibliogr. 2 poz.

zmęczenie cieplno-mechaniczne ; urządzenie energetyczne ; element grubościenny

thermo-mechanical fatigue ; energy device ; thick-walled element

29/219
Nr opisu: 0000085846   
Boundary conditions in models of power plant components under thermal loading.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, M. Twardawa.
-Arch. Mater. Sci. Eng. 2013 vol. 62 nr 1, s. 28-35, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

mechanika stosowana ; elektrownia ; wymiana ciepła ; zmęczenie materiału ; obciążenie termiczne

applied mechanics ; power plant ; heat transfer ; material fatigue ; thermal load

30/219
Nr opisu: 0000090685   
Boundary conditions in models of power plant components under thermal loading.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, M. Twardawa.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2013. Programme and proceedings of the twenty first international scientific conference, Gliwice - Kraków, [23rd-26th June 2013]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : International OCSCO World Press, 2013, s. 100

31/219
Nr opisu: 0000079373   
Deformation process of the material of mine powered roof supports in low-cycle fatigue conditions.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Marek Jaszczuk.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2012. Programme and proceedings of the twientieth international scientific conference, Gliwice - Kołobrzeg, [9th-12th September 2012]. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : International OCSCO World Press, 2012, s. 102-103
Toż na CD-ROM

32/219
Nr opisu: 0000083030   
Deformation process of the material of mine powered roof supports in low-cycle fatigue conditions.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Marek Jaszczuk.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2012 vol. 50 iss. 2, s. 59-65, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

mechanika stosowana ; techniki numeryczne ; zmęczenie niskocyklowe ; obudowa zmechanizowana

applied mechanics ; numerical techniques ; low-cycle fatigue ; powered roof support

33/219
Nr opisu: 0000083906
Diagnozowanie stanu naprężenia w grubościennych elementach rurociągów energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, M. Twardawa, A. Przygoda, M. Pietrzyk.
W: Projektowanie, innowacje remontowe i modernizacje w energetyce. Katowice : Oficyna Wydaw. Energia COSiW SEP, 2011, s. 39-44, bibliogr. 18 poz. (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 24 0013-7294)

obliczenia wytrzymałościowe ; trójnik ; model obliczeniowy ; kocioł

strength calculations ; pipe tee ; computational model ; boiler

34/219
Nr opisu: 0000076056
Model dynamiczny i analiza modalna na przykładzie wybranego układu rurowego w bloku energetycznym.
[Aut.]: Marek** Plaza, Jerzy Okrajni, M. Pietrzyk.
-Energetyka 2012 nr 11, s. 734-738. Punktacja MNiSW 5.000

blok energetyczny ; kocioł energetyczny ; układ rurowy ; model dynamiczny ; analiza modalna ; wodooddzielacz bloku

power unit ; power boiler ; tube circuit ; dynamic model ; modal analysis ; power unit water separation

35/219
Nr opisu: 0000081850
Model of the deformation process under thermo-mechanical fatigue conditions.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Grzegorz Junak.
W: Fatigue failure and fracture mechanics. Ed. by D. Skibicki. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2012, s. 143-149 (Materials Science Forum ; vol. 726 0255-5476)

charakterystyka zmęczeniowa ; pętla histerezy ; zmęczenie niskocyklowe ; zmęczenie cieplno-mechaniczne

fatigue characteristics ; hysteresis loop ; low-cycle fatigue ; thermo-mechanical fatigue

36/219
Nr opisu: 0000066809
Analiza wpływu obciążenia zewnętrznego sekcji obudowy zmechanizowanej na trwałość zmęczeniową elementów nośnych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Józef** Markowicz, Marek** Plaza.
W: Parametryczna metoda oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej. Praca zbiorowa. Pod red. Marka Jaszczuka, Józefa Markowicza. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 215-228, bibliogr. 6 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 320)

obudowa zmechanizowana ; wytrzymałość zmęczeniowa ; stojak hydrauliczny ; spągnica

powered roof support ; fatigue strength ; hydraulic prop ; base

37/219
Nr opisu: 0000066808
Badania zmęczenia niskocyklowego materiału podstawowego oraz połączeń spawanych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Grzegorz Junak, Józef** Markowicz.
W: Parametryczna metoda oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej. Praca zbiorowa. Pod red. Marka Jaszczuka, Józefa Markowicza. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 200-214, bibliogr. 3 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 320)

obudowa zmechanizowana ; wytrzymałość zmęczeniowa ; połączenie spawane ; zmęczenie niskocyklowe

powered roof support ; fatigue strength ; welded joint ; low-cycle fatigue

38/219
Nr opisu: 0000083390
Charakterystyka procesu zmęczenia korpusu głównego zaworu pary w bloku energetycznym. Characteristics of a power unit main steam valve body fatigue process.
[Aut.]: Anżelina Marek, Jerzy Okrajni.
-Energetyka 2011 nr 11, s. 715-750, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

blok energetyczny ; rurociąg energetyczny ; rozkład naprężenia ; zmęczenie materiału

power unit ; power pipeline ; stress distribution ; material fatigue

39/219
Nr opisu: 0000066974   
Fatigue aspects of an evaluation of the operational safety of components working in creep conditions.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2011 vol. 45 iss. 1, s. 51-58, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

mechanika stosowana ; techniki numeryczne ; mechanika obliczeniowa

applied mechanics ; numerical techniques ; computational mechanics

40/219
Nr opisu: 0000079734   
Fatigue aspects of an evaluation of the operational safety of components working in creep conditions.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2011. Programme and proceedings of the nineteenth international scientific conference, Gliwice - Wrocław, [9th May - 1sth June 2011]. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : International OCSCO World Press, 2011, s. 82-83
Toż na CD-ROM

41/219
Nr opisu: 0000066807
Metoda oceny trwałości w warunkach zmęczenia.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Józef** Markowicz.
W: Parametryczna metoda oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej. Praca zbiorowa. Pod red. Marka Jaszczuka, Józefa Markowicza. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 163-199, bibliogr. 53 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 320)

obudowa zmechanizowana ; wytrzymałość zmęczeniowa ; ocena stanu technicznego ; naprężenie ; odkształcenie ; badanie wytrzymałościowe ; badanie zmęczeniowe

powered roof support ; fatigue strength ; assessment of technical condition ; stress ; deformation ; strength test ; fatigue test

42/219
Nr opisu: 0000069096
Modelowanie procesu zmęczenia cieplno-mechanicznego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: XIII Konferencja Mechaniki Pękania. XIIIKMP, Opole (Poland), 5-7.09.2011. Red. D. Rozumek, E. Macha. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2011, s. 123-125, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska nr 343 Mechanika ; z. 99 1429-6055)

zmęczenie cieplno-mechaniczne ; odkształcenie ; modelowanie

thermo-mechanical fatigue ; deformation ; modelling

43/219
Nr opisu: 0000068956
Ocena wpływu parametrów eksploatacji elementów kotła na występujące w nich zjawisko zmęczenia cieplno-mechanicznego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
-Energetyka 2011 nr 11, s. 696-703, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

przegrzewacz pary ; zmęczenie cieplno-mechaniczne ; odkształcenie ; instalacja energetyczna ; kocioł

steam superheater ; thermo-mechanical fatigue ; distortion ; energetic system ; boiler

44/219
Nr opisu: 0000068127   
Ocena wytrzymałości warstwy aluminidkowej wytworzonej na stopie ŻS6U w warunkach obciążeń cieplno-mechanicznych.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Jerzy Okrajni.
-Inż. Mater. 2011 R. 32 nr 4, s. 372-375, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

stop ŻS6U ; warstwa aluminidkowa ; zmęczenie cieplno-mechaniczne

ŻS6U alloy ; aluminide coating ; thermo-mechanical fatigue

45/219
Nr opisu: 0000066811
Wytyczne oceny stanu technicznego elementów sekcji obudowy zmechanizowanej.
[Aut.]: Marek Jaszczuk, Józef** Markowicz, Jerzy Okrajni.
W: Parametryczna metoda oceny stanu technicznego sekcji obudowy zmechanizowanej. Praca zbiorowa. Pod red. Marka Jaszczuka, Józefa Markowicza. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, s. 249-253, bibliogr. 2 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 320)

obudowa górnicza ; obudowa zmechanizowana ; kontrola stanu technicznego ; bezpieczeństwo pracy w górnictwie ; uszkodzenie ; bhp

mining support ; powered roof support ; technical state control ; occupational safety in mining ; damage ; occupational health and safety

46/219
Nr opisu: 0000070493
Zmęczenie cieplno-mechaniczne oraz wytrzymałość i trwałość instalacji energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 155 s., bibliogr. 125 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 370)

instalacja energetyczna ; zmęczenie materiału ; zmęczenie cieplno-mechaniczne ; wytrzymałość ; trwałość ; rurociąg parowy

power plant ; material fatigue ; thermo-mechanical fatigue ; strength ; durability ; steam pipeline

47/219
Nr opisu: 0000063489
Computer models of steam pipeline components in the evaluation of their local strength.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, W. Essler.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2010. Proceedings of the eighteenth international scientific conference, Gliwice - Wieliczka - Zakopane, Poland, 13th-16th June 2010. [Dokument elektroniczny]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwce : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 92

48/219
Nr opisu: 0000057775   
Computer models of steam pipeline components in the evaluation of their local strength.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, W. Essler.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2010 vol. 39 iss. 1, s. 71-78, bibliogr. 20 poz.

mechanika stosowana ; komputerowa nauka o materiałach ; zmęczenie ; stopy metali

applied mechanics ; computational materials science ; fatigue ; metallic alloy

49/219
Nr opisu: 0000065159   
Life and operational safety of power systems and chemical plants.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2010 vol. 43 iss. 1, s. 38-63, bibliogr. 71 poz.

techniki numeryczne ; mechanika stosowana ; trwałość resztkowa

numerical techniques ; applied mechanics ; residual life

50/219
Nr opisu: 0000087040
Life and operational safety of power systems and chemical plants.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and materials science. Proceedings of the Sixteenth International Scientific Conference CAM3S'2010, Gliwice - Ustroń, 22nd-24th November 2010. [Dokument elektroniczny]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences World Press, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 65

51/219
Nr opisu: 0000059589
Models of components in the evaluation of their local strength and fatigue conditions under mechanical and thermal loading.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Mechanical fatigue of metals. XV-ICMFM. XV International colloquium, Opole, Poland, 13-15 September 2010. Abstracts. Ed. by D. Rozumek, E. Macha. Opole : Opole University of Technology, 2010, s. 40, bibliogr. 2 poz.

52/219
Nr opisu: 0000069739
Zmęczeniowe aspekty oceny bezpieczeństwa eksploatacji elementów zawierających szczeliny, pracujących w warunkach pełzania.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Projektowanie, innowacje remontowe w energetyce i modernizacje w energetyce. Warszawa : Oficyna Wydaw. Energia COSiW SEP, 2010, s. 110-113, bibliogr. 15 poz. (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 21 0013-7294)

bezpieczeństwo eksploatacji ; pełzanie ; szczelina ; komora przegrzewacza pary

operational safety ; creep ; slot ; superheater chamber

53/219
Nr opisu: 0000058728   
Badanie zmęczenia cieplno-mechanicznego w ujęciu obowiązujących norm i jego komputerowe modelowanie.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
-Acta Mech. Autom. 2009 vol. 3 no. 3, s. 47-60, bibliogr. 19 poz.

zmęczenie cieplno-mechaniczne ; EN 12952 ; naprężenie ; trwałość zmęczeniowa

thermo-mechanical fatigue ; EN 12952 ; tension ; fatigue life

54/219
Nr opisu: 0000056346   
Fatigue life of creep resisting steels under conditions of cyclic mechanical and thermal interactions.
[Aut.]: Anżelina Marek, Grzegorz Junak, Jerzy Okrajni.
-Arch. Mater. Sci. Eng. 2009 vol. 40 nr 1, s. 37-40, bibliogr. 15 poz.

zmęczenie termomechaniczne ; stal żarowytrzymała ; trwałość zmęczeniowa

thermo-mechanical fatigue ; creep-resisting steel ; fatigue life

55/219
Nr opisu: 0000061456
Modele komputerowe elementów rurociągów parowych w ocenie ich lokalnej wytrzymałości i trwałości.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Projektowanie i innowacje remontowe w energetyce. Warszawa : Oficyna Wydaw. Energia COSiW SEP, 2009, s. 110-113, bibliogr. 11 poz. (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 19 0013-7294)

urządzenie energetyczne ; rurociąg parowy ; trójnik ; zmęczenie materiału ; naprężenie ; odkształcenie

energy device ; steam pipeline ; pipe tee ; material fatigue ; stress ; deformation

56/219
Nr opisu: 0000082942
Modelowanie procesu odkształcania w warunkach zmęczenia niskocyklowego elementów sekcji obudowy zmechanizowanej.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Grażyna** Ober, Józef** Markowicz.
W: Zastosowania mechaniki w górnictwie. VII Międzynarodowa konferencja, Ustroń, 25-26 czerwiec 2009. Politechnika Śląska. Instytut Mechanizacji Górnictwa. Zakład Zastosowań Mechaniki w Górnictwie. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 59-67, bibliogr. 10 poz.

obudowa zmechanizowana ; MES ; odkształcenie ; zmęczenie niskocyklowe ; trwałość

powered roof support ; FEM ; deformation ; low-cycle fatigue ; durability

57/219
Nr opisu: 0000078733
Modelowanie procesu zmęczenia cieplno-mechanicznego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Nowe kierunki rozwoju mechaniki. NRKM-2009. VIII Konferencja, Suchedniów, 10-12 marca 2009 r. Materiały konferencyjne. Red. J. Cieślik. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Krakowski. Zarząd Główny. Kraków : Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2009, s. 21-22

58/219
Nr opisu: 0000049427
Opis ogólnej procedury oceny integralności elementów poddanych pełzaniu.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Ocena wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa pracy elementów konstrukcyjnych zawierających defekty. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2008, s. 234-266

59/219
Nr opisu: 0000049801
Thermo-mechanical fatigue conditions of power plant components.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Programme and Proceedings of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'09, Gliwice - Gdańsk, 14th-17th June 2009. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences World Press, 2009, s. 83
Toż na CD-ROM

60/219
Nr opisu: 0000050008   
Thermo-mechanical fatigue conditions of power plant components.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2009 vol. 33 iss. 1, s. 53-61, bibliogr. 25 poz.

mechanika stosowana ; komputerowa nauka o materiałach ; mechanika obliczeniowa ; zmęczenie ; stop metaliczny

applied mechanics ; computational materials science ; computational mechanics ; fatigue ; metallic alloy

61/219
Nr opisu: 0000049428
Trwałość elementów w warunkach oddziaływań mechanicznych i cieplnych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Ocena wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa pracy elementów konstrukcyjnych zawierających defekty. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2008, s. 184-197

62/219
Nr opisu: 0000058749
Wpływ dokładności mocowania próbki na wyniki badań zmęczenia cieplno-mechanicznego.
[Aut.]: Anżelina Marek, Jerzy Okrajni.
W: Projektowanie i innowacje remontowe w energetyce. Warszawa : Oficyna Wydaw. Energia COSiW SEP, 2009, s. 95-98, bibliogr. 16 (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 19 0013-7294)

zmęczenie materiału ; zmęczenie cieplno-mechaniczne ; naprężenie ; odkształcenie

material fatigue ; thermo-mechanical fatigue ; stress ; deformation

63/219
Nr opisu: 0000049425
Charakterystyki cyklicznego odkształcenia w warunkach zmęczenia cieplno-mechanicznego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XXII sympozjum. Polska Akademia Nauk. Komitet Budowy Maszyn, Międzysekcyjny Zespół Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2008, s. 271-280

64/219
Nr opisu: 0000039749
Low cycle fatigue of steels at high temperature under gradual loading.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Grzegorz Junak.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2008. Programme and proceedings of the sixteenth international scientific conference, [Gliwice - Ryn, Poland, 22nd-25th June 2008]. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej], 2008, s. 98
Toż na CD-ROM

65/219
Nr opisu: 0000038731   
Low cycle fatigue of steels at high temperature under gradual loading.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Grzegorz Junak.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2008 vol. 26 iss. 2, s. 147-150, bibliogr. 15 poz.

zmęczenie ; analiza niezawodności ; baza danych o materiałach inżynierskich

fatigue ; reliability analysis ; materials and engineering database

66/219
Nr opisu: 0000049426
Mechanika pękania w warunkach pełzania.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Ocena wytrzymałości, trwałości i bezpieczeństwa pracy elementów konstrukcyjnych zawierających defekty. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2008, s. 198-233

67/219
Nr opisu: 0000047727   
Modelling of the deformation process under thermo-mechanical fatigue conditions.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Grzegorz Junak, Anżelina Marek.
-Int. J. Fatigue 2008 vol. 30 iss. 2, s. 324-329, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 1.556

obciążenie termiczne ; obciążenie mechaniczne ; proces deformacji ; krzywa wykresu rozciągania ; zmęczenie cieplno-mechaniczne

thermal load ; mechanical load ; deformation process ; stress-strain curves ; thermo-mechanical fatigue

68/219
Nr opisu: 0000039716
Opis procesu odkształcania w warunkach zmęczenia cieplno-mechanicznego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
-Gór. Odkryw. 2008 R. 50 nr 4/5, s. 133-140, bibliogr. 22 poz.

zmęczenie cieplno-mechaniczne ; odkształcenie ; MES

thermo-mechanical fatigue ; deformation ; FEM

69/219
Nr opisu: 0000039717
Prognozowanie trwałości obiektów energetycznych z wykorzystaniem modelowania numerycznego.
[Aut.]: Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla, Jerzy Okrajni, Joanna Lisok.
-Gór. Odkryw. 2008 R. 50 nr 4/5, s. 141-147, bibliogr. 4 poz.

obiekt energetyczny ; modelowanie numeryczne ; pełzanie

energy object ; numerical modelling ; creep

70/219
Nr opisu: 0000082242
Prognozowanie trwałości obiektów energetycznych z wykorzystaniem modelowania numerycznego.
[Aut.]: Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla, Jerzy Okrajni, Joanna Lisok.
W: Computer aided engineering. IX Międzynarodowa konferencja naukowa, Szklarska Poręba, 25-28 czerwca 2008 r. Artykuły i streszczenia artykułów [Dokument elektroniczny]. Politechnika Wrocławska. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 82
Streszczenie referatu zamieszczone w pliku Streszczenia_artykulow.pdf

zużycie ; naprężenie ; modelowanie numeryczne

wear ; tension ; numerical modelling

71/219
Nr opisu: 0000056471
Thermo mechanical fatigue: code of practice and development of mechanical models.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Anżelina Marek, Grzegorz Junak.
-OMMI 2008 vol. 5 iss. 1, s. 1

72/219
Nr opisu: 0000049529
Trwałość elementów części ciśnieniowej kotłów w ujęciu obowiązujących norm.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Projektowanie i innowacje w remontach energetycznych. PIRE 2008. Warszawa : Oficyna Wydaw. Energia COSiW SEP, 2008, s. 93-100, bibliogr. 19 poz. (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 18 0013-7294)

pełzanie ; zmęczenie cieplno-mechaniczne ; norma europejska ; urządzenie energetyczne ; części maszyn

creep ; thermo-mechanical fatigue ; European standard ; energy device ; machine components

73/219
Nr opisu: 0000022960   
Computer modelling of the heat flow in surgical cement during endoprosthesoplasty.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Sylwia* Ziemba.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2007 vol. 20 iss. 1/2, s. 311-314, bibliogr. 15 poz.

wspomaganie komputerowe prac inżynieryjnych ; wspomaganie komputerowe badań naukowych ; biomateriały ; ocena niezawodności ; toksyczność

computer assistance in engineering tasks ; computer assistance in scientific research ; biomaterials ; reliability assessment ; toxicity

74/219
Nr opisu: 0000023111   
Description of the deformation process under thermo-mechanical fatigue.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Anżelina Marek, Grzegorz Junak.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2007 vol. 21 iss. 2, s. 15-24, bibliogr. 23 poz.

zmęczenie ; właściwości mechaniczne ; stop metaliczny ; mechanika stosowana

fatigue ; mechanical properties ; metallic alloy ; applied mechanics

75/219
Nr opisu: 0000041291
Opis procesu odkształcania w warunkach zmęczenia cieplno-mechanicznego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Anżelina Marek, Grzegorz Junak.
W: XI Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce - Cedzyna, 9-12 września 2007. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2007, s. 98-100 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Świętokrzyska Nauki Techniczne. Mechanika ; nr 4)

76/219
Nr opisu: 0000036383
Proces pękania w warunkach zmęczenia cieplno-mechanicznego.
[Aut.]: Anżelina Marek, Grzegorz Junak, Jerzy Okrajni.
W: Projektowanie i innowacje w remontach energetycznych. PIRE 2007. IX Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 28-30 listopad 2007. Katowice : Oficyna Wydaw. Energia COSiW SEP, 2007, s. 69-71, bibliogr. 10 poz. (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 14 0013-7294)

stal ; pękanie ; zmęczenie cieplno-mechaniczne ; naprężenie ; odkształcenie

steel ; cracking ; thermo-mechanical fatigue ; stress ; deformation

77/219
Nr opisu: 0000025487   
Przepływ ciepła w warstwie cementu chirurgicznego z dodatkiem cząstek Al2O3.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Sylwia* Ziemba, J. Stumpf.
-Inż. Mater. 2007 R. 28 nr 2, s. 73-78, bibliogr. 14 poz.

cement chirurgiczny ; biomateriały ; simpleks ; materiały kompozytowe ; polimeryzacja cementu

surgical cement ; biomaterials ; simplex ; composite materials ; cement polymerization

78/219
Nr opisu: 0000041290
Rola przesunięcia fazowego pomiędzy cyklem temperatury i odkształcenia w procesie pękania w warunkach zmęczenia cieplno-mechanicznego.
[Aut.]: Anżelina Marek, Grzegorz Junak, Jerzy Okrajni.
W: XI Krajowa Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce - Cedzyna, 9-12 września 2007. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2007, s. 86-88 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Świętokrzyska Nauki Techniczne. Mechanika ; nr 4)

79/219
Nr opisu: 0000030298
Steam pipelines' effort and durability.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'07, Gliwice - Cracow - Zakopane, 27th - 30th May 2007. [Dokument elektroniczny]. Congress programme and abstracts. Ed. by L. A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 127-128

80/219
Nr opisu: 0000028912   
Steam pipelines' effort and durability.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2007 vol. 22 iss. 2, s. 63-66, bibliogr. 15 poz.

techniki numeryczne ; trwałość resztkowa ; mechanika stosowana

numerical techniques ; residual life ; applied mechanics

81/219
Nr opisu: 0000022944   
Stress-strain characteristics under mechanical and thermal loading.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Anżelina Marek, Grzegorz Junak.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2007 vol. 20 iss. 1/2, s. 271-274, bibliogr. 15 poz.

zmęczenie ; właściwości mechaniczne ; stop metaliczny ; mechanika stosowana

fatigue ; mechanical properties ; metallic alloy ; applied mechanics

82/219
Nr opisu: 0000030301
Validation of computer models of an artificial hip joint.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Sylwia* Ziemba.
W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'07, Gliwice - Cracow - Zakopane, 27th - 30th May 2007. [Dokument elektroniczny]. Congress programme and abstracts. Ed. by L. A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 128

83/219
Nr opisu: 0000029621   
Validation of computer models of an artificial hip joint.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Sylwia* Ziemba.
-Arch. Mater. Sci. Eng. 2007 vol. 28 nr 5, s. 305-308, bibliogr. 15 poz.

wspomaganie komputerowe prac inżynieryjnych ; wspomaganie komputerowe badań naukowych ; biomateriały ; ocena niezawodności ; komputerowa nauka o materiałach

computer assistance in engineering tasks ; computer assistance in scientific research ; biomaterials ; reliability assessment ; computational materials science

84/219
Nr opisu: 0000041060
Wytężenie materiału komór przegrzewaczy pary w warunkach zmiennych obciążeń mechanicznych i cieplnych.
[Aut.]: Anżelina Marek, Marek** Plaza, Jerzy Okrajni.
W: Materiały IV Międzynarodowego Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 30 maja - 2 czerwca 2007. [Białystok] : Politechnika Białostocka. Dział Wydaw. i Poligrafii, 2007, s. 169-172

85/219
Nr opisu: 0000039690
Zmęczenie cieplno-mechaniczne elementów urządzeń energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: I Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2007, Warszawa, 28-31 sierpnia 2007 r. Streszczenia referatów. Red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. Warszawa : [Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej], 2007, s. 72
Pełny tekst na CD-ROM

zmęczenie cieplno-mechaniczne ; uszkodzenie ; analiza mechaniczna ; zmęczenie materiału

thermo-mechanical fatigue ; damage ; mechanical analysis ; material fatigue

86/219
Nr opisu: 0000036385
Zmęczenie cieplno-mechaniczne elementów urządzeń energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Anżelina Marek, W. Essler.
W: Projektowanie i innowacje w remontach energetycznych. PIRE 2007. IX Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 28-30 listopad 2007. Katowice : Oficyna Wydaw. Energia COSiW SEP, 2007, s. 85-89, bibliogr. 12 poz. (Energetyka. Zeszyt Tematyczny ; nr 14 0013-7294)

przegrzewacz pary ; zmęczenie cieplno-mechaniczne ; wytężenie ; pękanie ; odkształcenie ; naprężenie

steam superheater ; thermo-mechanical fatigue ; effort ; cracking ; deformation ; stress

87/219
Nr opisu: 0000021476
An attempt of femoral bone tissue changes description as a function of human gate parameters.
[Aut.]: Anna Jasik, Jerzy Okrajni.
W: Biomechanika'06. Międzynarodowa konferencja, Zakopane, 06-08 IX 2006. Red. Wojciech Wolański. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2006, s. 143-148, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika Śląska] nr 26)

88/219
Nr opisu: 0000028393
Attempt to evaluate the influence of the thickness of a surgical cement layer on adaptation processes of endoprosthesis stems.
[Aut.]: Anna Jasik, Jerzy Okrajni.
W: Problems of modern techniques in aspect of engineering and education. Eds: P. Kurtyka [et al.]. Cracow : Pedagogical University. Institute of Technology, 2006, s. 261-266, bibliogr. 10 poz.

89/219
Nr opisu: 0000031140
Badania zmęczenia cieplno-mechanicznego stali P91 w ujęciu wytycznych postępowania TMF code-of-practice.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, P. Haehner, Grzegorz Junak, Anżelina Marek.
W: Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XXI Sympozjum. Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, 2006, s. 325-335

90/219
Nr opisu: 0000024177
Computer modelling of the heat flow in surgical cement during endoprosthesoplasty.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Sylwia* Ziemba.
W: Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and materials science. CAM3S'2006. Programme and abstracts of the twelfth international scientific conference, Gliwice - Zakopane, [27th-30th November] 2006. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2006, s. 85

91/219
Nr opisu: 0000031138   
Description of heat flow in a surgical cement layer.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Sylwia* Ziemba, J. Stumpf.
-Acta Bioeng. Biomech. 2006 vol. 8 no. 2, s. 135-142, bibliogr. 11 poz.

92/219
Nr opisu: 0000029595   
Prognozowanie właściwości cementowych połączeń endoprotez stawu biodrowego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Sylwia* Ziemba.
Katowice, 2006, 118 k., bibliogr. 154 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Okrajni

cement kostny ; endoproteza stawu ; implant ortopedyczny ; właściwości mechaniczne

bone cement ; joint endoprosthesis ; orthopedic implant ; mechanical properties

93/219
Nr opisu: 0000024176
Stress-strain characteristics under mechanical and thermal loading.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Anżelina Marek, Grzegorz Junak.
W: Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and materials science. CAM3S'2006. Programme and abstracts of the twelfth international scientific conference, Gliwice - Zakopane, [27th-30th November] 2006. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2006, s. 85

94/219
Nr opisu: 0000031139
TMF stress-strain characteristics of P91 steel.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Anżelina Marek, Grzegorz Junak.
W: 35th Solid Mechanics Conference, Kraków, September 4-8, 2006. Volume of abstracts. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2006, s. 235-236

95/219
Nr opisu: 0000020101
Wytężenie i trwałość rurociągów parowych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
-Gór. Odkryw. 2006 R. 48 nr 7/8, s. 74-78, bibliogr. 9 poz.

rurociąg parowy ; stan techniczny ; trwałość energetyczna ; mechanika pękania

steam pipeline ; technical condition ; durability of power ; fracture mechanics

96/219
Nr opisu: 0000093966   
Zmęczenie cieplno-mechaniczne stali żarowytrzymałych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Maria Sozańska, Anżelina Marek, Grzegorz Junak.
-Inż. Mater. 2006 R. 27 nr 3, s. 241-244, bibliogr. 11 poz.
Referat wygłoszony na: Nowe materiały - nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym. III Krajowa konferencja, Międzyzdroje, 28 maja - 1 czerwca 2006

stal żarowytrzymała ; zmęczenie cieplno-mechaniczne ; odporność na zmęczenie ; energetyka

creep-resisting steel ; thermo-mechanical fatigue ; fatigue resistance ; power engineering

97/219
Nr opisu: 0000029612   
Zmęczenie cieplno-mechaniczne stali żarowytrzymałych stosowanych w energetyce. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anżelina Marek.
Katowice, 2006, 139 k., bibliogr. 136 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Okrajni

energetyka ; materiał żarowytrzymały ; odkształcenie ; pełzanie ; pękanie ; stal żarowytrzymała ; wytrzymałość materiałów ; zmęczenie cieplne

energetics ; high-temperature creep resisting material ; strain ; creep ; cracking ; creep-resisting steel ; strength of materials ; thermal fatigue

98/219
Nr opisu: 0000076646
Badania procesów pękania i ocena trwałości grodziowych przegrzewaczy pary.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla, W. Essler.
W: Problemy i innowacje w remontach energetycznych. PIRE 2005. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, 16-18 XI 2005. Wrocław : Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Gospodarki Remontowej Energetyki, 2005, s. 231-250, bibliogr. 17 poz.

przegrzewacz pary ; zmęczenie cieplno-mechaniczne ; pękanie ; trwałość ; modelowanie numeryczne

steam superheater ; thermo-mechanical fatigue ; cracking ; durability ; numerical modelling

99/219
Nr opisu: 0000020342
Chemical pipeline material damage conditions.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla, Kazimierz** Mutwil.
W: Creep & fracture in high temperature components. Design & life assessment issues. ECCC Creep Conference, London, UK, September 12-14, 2005. Ed. I. A. Shibli. Lancaster : DEStech Publications, 2005, s. 536-547

100/219
Nr opisu: 0000012821
Chemical pipelines material fatigue.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. Proceedings of the 13th international scientific conference, Gliwice-Wisła, Poland, May 16-19, 2005. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 497-502

rurociąg chemiczny ; zmęczenie ; zmiany struktury ; złamanie

chemical pipeline ; fatigue ; structure changes ; fracture

101/219
Nr opisu: 0000014962
Chemical pipelines material fatigue.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, M. Cieślar.
W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. [Dokument elektroniczny]. Congress proceedings - short papers. Ed. Leszek A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej], [2005], dysk optyczny (CD-ROM) [Ref. 1.837 s. 1-6]

102/219
Nr opisu: 0000023464
Chemical pipelines material fatigue.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
W: Programme & abstracts of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 117

103/219
Nr opisu: 0000014624   
Chemical pipelines material fatigue.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
-J. Mater. Process. Technol. 2005 vol. 164/165, s. 897-904, bibliogr. 21 poz.
Zawiera materiały z: 8th International Scientific Conference on Advances in Materials & Processing Technologies &13th International Scientific Conference on Achievements in Mechanical & Materials Engineering in the framework of Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology, Gliwice-Wisła, Poland, 16-19 May 2005. Impact Factor 0.592

rurociąg chemiczny ; zmęczenie ; zmiany struktury ; złamanie

chemical pipeline ; fatigue ; structure changes ; fracture

104/219
Nr opisu: 0000020536
Metodyczne uwarunkowania dokładności opisu procesu odkształcania w warunkach oddziaływań mechanicznych i cieplnych.
[Aut.]: Anżelina Marek, Grzegorz Junak, Jerzy Okrajni.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XIII seminarium naukowego, Katowice, 13 maja 2005. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], 2005, s. 133-138, bibliogr. 10 poz.

odkształcenie mechaniczne ; odkształcenie cieplne ; stal X20CrMoV12 ; zmęczenie cieplno-mechaniczne

mechanical deformation ; thermal deformation ; X20CrMoV12 steel ; thermo-mechanical fatigue

105/219
Nr opisu: 0000020981
Modelowanie procesu odkształcania w warunkach zmęczenia cieplno-mechanicznego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Anżelina Marek, Grzegorz Junak.
W: X Konferencja Mechaniki Pękania. XKMP, Opole-Wisła (Poland), 11-14.09.2005. T. 2. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2005, s. 159-166, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Opolska nr 305 Mechanika ; z. 83)

106/219
Nr opisu: 0000012931
Ocena zużycia w styku toczno-ślizgowym.
[Aut.]: Henryk Bąkowski, Piotr** Adamiec, Jerzy Okrajni, Andrzej Posmyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Transp. 2005 z. 57, s. 17-24, bibliogr. 5 poz.

107/219
Nr opisu: 0000011336   
Prognozowanie trwałości elementów urządzeń energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla, Kazimierz** Mutwil.
-Inż. Mater. 2005 R. 26 nr 1, s. 15-20, bibliogr. 17 poz.

urządzenie energetyczne ; rurociąg energetyczny ; modelowanie numeryczne ; turbina

energy device ; power pipeline ; numerical modelling ; turbine

108/219
Nr opisu: 0000012587
Trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji instalacji energetycznych i chemicznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Postępy w inżynierii materiałowej i metalurgii. Monografia przygotowania z okazji jubileuszu 60-lecia Politechniki Śląskiej. Pod red. Leszka Blachy. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 141-178, bibliogr. 64 poz.

109/219
Nr opisu: 0000012054   
Zmęczeniowa trwałość stali żarowytrzymałych w ujęciu hipotezy sumowania uszkodzeń.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Grzegorz Junak.
-Hutnik 2005 R. 72 nr 5, s. 285-288, bibliogr. 5 poz.

uszkodzenie ; energia ; hipoteza Palmgrena-Minera ; zmęczenie małocyklowe

damage ; energy ; Palmgren-Miner hypothesis ; low cycle fatigue

110/219
Nr opisu: 0000017628   
Mechaniczne właściwości implantów ortopedycznych jako skutek oddziaływania czynników materiałowych i procesów adaptacyjnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna Jasik.
Katowice, 2004, 131 s., bibliogr. 142 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Okrajni

biomateriały ; implant ortopedyczny ; biomechanika ; endoproteza stawu ; energia sprężysta

biomaterials ; orthopedic implant ; biomechanics ; joint endoprosthesis ; tensile energy

111/219
Nr opisu: 0000016469
Mechanika materiałów.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Inżynieria materiałowa i metalurgia na przełomie drugiego i trzeciego tysiąclecia. Praca zbiorowa. Pod red. Marka Hetmańczyka, Mariana Malińskiego. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 119-143, bibliogr. 97 poz.

wytrzymałość materiałów ; zmęczenie materiału ; zmęczenie cieplno-mechaniczne ; stan techniczny

strength of materials ; material fatigue ; thermo-mechanical fatigue ; technical state

112/219
Nr opisu: 0000011251
Metoda wyznaczania charakterystyk zmęczenia cieplno-mechanicznego stali żarowytrzymałych.
[Aut.]: A. Marek, Grzegorz Junak, Jerzy Okrajni.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XII seminarium naukowego, Katowice, 7 maja 2004. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2004], s. 115-118, bibliogr. 4 poz.

zmęczenie cieplno-mechaniczne ; stal żarowytrzymała ; badanie eksperymentalne ; charakterystyka zmęczeniowa

thermo-mechanical fatigue ; creep-resisting steel ; experimental study ; fatigue characteristics

113/219
Nr opisu: 0000010036
Ocena trwałości elementów urządzeń energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla, Kazimierz** Mutwil.
W: Computer Aided Engineering. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Polanica Zdrój, 16-19 czerwca 2004 r.. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2004, s. 703-714, bibliogr. 17 poz. (Systems ; vol. 9, special iss. 2)

114/219
Nr opisu: 0000006622   
Estimation of the ceramic admixture influence on the polymerisation temperature for surgical cement.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Alicja Balin.
-J. Med. Informat. Technol. 2003 vol. 6, s. IT127-IT1135, bibliogr. 14 poz.

cement chirurgiczny ; temperatura polimeryzacji

surgical cement ; polymerization temperature

115/219
Nr opisu: 0000011622   
Konstrukcyjne uwarunkowania trwałości rurociągów poddanych oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
-Zesz. Nauk. PBiałost., Mech. 2003 z. 25, s. 91-101, bibliogr. 14 poz.

116/219
Nr opisu: 0000006323
Laboratorium mechaniki materiałów. Praca zbiorowa pod red. J. Okrajniego.
[Aut.]: Alicja Balin, Wiesław** Chladek, Marek** Cieśla, Adam* Kwaśnicki, A. Marek, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Maciej** Puchała, Donat** Renowicz, Andrzej** Warchoł, S. Ziemba.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 242 s., bibliogr. 16 poz.
Skrypt nr 2331

117/219
Nr opisu: 0000011781
Próba energetycznego ujęcia procesu sumowania zmęczeniowych uszkodzeń przy obciążeniach stopniowanych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Grzegorz Junak.
W: IX Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Kielce - Cedzyna, 14-17 września 2003. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, [2003], s. 373-380, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Świętokrzyska Mechanika ; z. 78)

uszkodzenie ; energia uszkodzenia ; hipoteza Palmgrena-Minera ; zmęczenie małocyklowe

damage ; energy of damage ; Palmgren-Miner hypothesis ; low cycle fatigue

118/219
Nr opisu: 0000002743
Trwałość rurociągów poddanych oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla, T. Skibiński.
-Energetyka 2003 nr 7, s. 447-455, bibliogr. 46 poz.

rurociąg ; obliczenia wytrzymałościowe ; mechanika ; trwałość resztkowa

pipeline ; strength calculations ; mechanics ; residual life

119/219
Nr opisu: 0000013164   
Zmęczenie małocyklowe stali żarowytrzymałych przy obciążeniach stopniowanych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Grzegorz Junak.
Katowice, 2003, 151 s., bibliogr. 85 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Okrajni

stal żaroodporna ; stal żarowytrzymała ; zmęczenie materiału ; zmęczenie małocyklowe

heat-resisting steel ; creep-resisting steel ; material fatigue ; low cycle fatigue

120/219
Nr opisu: 0000000399
Czynniki decydujące o trwałości rurociągów poddanych oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
-Dozór Tech. 2002 nr 3, s. 49-52,62, bibliogr. 23 poz.

121/219
Nr opisu: 0000003277
Fatigue damage description of steels at elevated temperatures.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, G. Junak.
W: Fracture mechanics beyond 2000. Proceedings of the 14th Bienniel Conference on Fracture - ECF 14, Cracow, Poland, 8-13 September, 2002. Vol. 2. Eds: A. Neimitz [i in.]. Cradley Heath : Engineering Materials Advisory Services, 2002, s. 569-576, bibliogr. 14 poz.

122/219
Nr opisu: 0000000487
Kryterium zmęczeniowej trwałości stali żarowytrzymałych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, G. Junak.
-Hutnik 2002 R. 69 nr 5, s. 208-211, bibliogr. 16 poz.

123/219
Nr opisu: 0000001067
Podstawy mechaniki technicznej. Dla materiałoznawców.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, 243 s., bibliogr. 27 poz.

124/219
Nr opisu: 0000000552
Zastosowanie metod eksperymentalnych mechaniki materiałów i komputerowego modelowania do oceny uwarunkowań trwałości implantów ortopedycznych.
[Aut.]: Marek** Plaza, D. Kusz, J. Kosiewicz, Jerzy Okrajni, A. Jasik.
-Inż. Mater. 2002 R. 23 nr 6, s. 763-768, bibliogr. 15 poz.

125/219
Nr opisu: 0000004785
Metody modelowania w diagnostyce technicznej rurociągów energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
W: Modelowanie w mechanice. XL Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], Wisła, 19-23.02.2001. Streszczenia referatów. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej. Politechnika Śląska w Gliwicach. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2001, s. 185
Tekst w j. ang. s. 186

126/219
Nr opisu: 0000014123
Modelowanie stawu biodrowego z uwzględnieniem czynników mechanicznych, biologicznych i materiałowych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, A. Jasik, D. Kusz.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2001], s. 341-346, bibliogr. 12 poz.

127/219
Nr opisu: 0000014136
Niskocyklowa trwałość stali H23N18 w ujęciu hipotezy kumulacji uszkodzeń.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Grzegorz Junak.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2001], s. 373-376, bibliogr. 4 poz.

128/219
Nr opisu: 0000014291
Wpływ losowych charakterystyk zamocowań rurociągów energetycznych na ich wytężenie.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
W: Informatyka w technologii metali. KomPlasTech 2001. Materiały VIII konferencji, Korbielów, 14-17 stycznia 2001. Eds: F. Grosman, A. Piela, J. Kusiak, M. Pietrzyk. Kraków : Wydaw. Naukowe Akapit, 2001, s. 179-184, bibliogr. 11 poz.

129/219
Nr opisu: 0000003787
Wpływ niejenorodności właściwości materiałowych i sposobu obciążenia na wytężenie komponentów modelu kości udowej.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, A. Jasik, D. Kusz.
W: Biomechanics' 2001. Proceedings of the 17th Scientific Conference = Biomechanika' 2001. Materiały XVII konferencji naukowej, Gliwice-Zakopane, 3-6.09.2001. Department of Mechanics, Robots and Machines Silesian University of Technology [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 379-386, bibliogr. 16 poz. (Acta of Bioengineering and Biomechanics ; vol. 3, suppl. 2 1509-409X)

130/219
Nr opisu: 0000012526   
Wytrzymałościowe charakterystyki stanu technicznego rurociągów poddanych oddziaływaniom mechanicznym i cieplnym. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Kazimierz** Mutwil.
Katowice, 2001, 186 s., bibliogr. 108 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu. Promotor: dr hab. inż. Jerzy Okrajni

131/219
Nr opisu: 0000001905
Wytrzymałościowe kryteria oceny stanu rurociągów energetycznych po wieloletniej eksploatacji.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
-Energetyka 2001 nr 9, s. 528-533, bibliogr. 14 poz.

132/219
Nr opisu: 0000002266
Modelowanie jako metoda prognozowania efektów przemiany fazowej w dwufazowych stopach tytanu.
[Aut.]: M. Mol, Wojciech Szkliniarz, Jerzy Okrajni.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały VIII Seminarium naukowego, Katowice, 12 maja 2000. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2000], s. 315-318, bibliogr. 5 poz.

133/219
Nr opisu: 0000009024
Modelowanie parowych rurociągów energetycznych z uwzględnieniem losowych charakterystyk ich zamocowań.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
W: Modelowanie w mechanice. XXXIX Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 14-18.02.2000. Streszczenia referatów. [Red. E. Opoka]. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000, s. 243
Toż w j. ang. s. 244

134/219
Nr opisu: 0000002166
Możliwość zastosowania opisu zmian temperatury podczas chłodzenia jako metody prognozowania struktury i właściwości kształtowanych w procesie hartowania stali.
[Aut.]: Marek** Hetmańczyk, A. Jasik, Jerzy Okrajni, G. Junak.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały VIII Seminarium naukowego, Katowice, 12 maja 2000. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2000], s. 261-264, bibliogr. 9 poz.

135/219
Nr opisu: 0000002264
Ocena wytężenia rurociągów energetycznych w ujęciu losowym.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały VIII Seminarium naukowego, Katowice, 12 maja 2000. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2000], s. 343-346, bibliogr. 7 poz.

136/219
Nr opisu: 0000005477
Procesy pękania żarowytrzymałych stopów niklu z warstwą żaroodporną.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla, Lucjan Swadźba.
-Inż. Mater. 2000 R. 21 nr 2, s. 86-91, bibliogr. 18 poz.

137/219
Nr opisu: 0000009992
Rola mechanicznych czynników w procesie biologicznej adaptacji implantów.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, D. Kusz, J. Toborek.
W: Nowe kierunki rozwoju mechaniki. III Konferencja PTMTS, [Wisła], 27-29.10.2000. Red. E. Opoka. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000, s. 117-122, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika Śląska nr 14)

138/219
Nr opisu: 0000001998
Wpływ warstw żaroodpornych na właściwości mechaniczne stopu niklu ŻS6U.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Jerzy Okrajni, J. Biedroń, Lucjan Swadźba.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały VIII Seminarium naukowego, Katowice, 12 maja 2000. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2000], s. 275-278, bibliogr. 19 poz.

139/219
Nr opisu: 0000007132
Biologiczne i mechaniczne uwarunkowania procesów adaptacyjnych w okołoprotezowej tkance kostnej.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, D. Kusz, Jarosław Żmudzki.
W: Biomechanika w implantologii. Materiały II Sympozjum, Ustroń Jaszowiec 22-24 październik 1999. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice : [Śląska Akademia Medyczna], 1999, s. 119-127, bibliogr. 8 poz. (Annales Academiae Medicae Silesiensis ; Supl. 29 0208-5607)

140/219
Nr opisu: 0000006757
Mechaniczne czynniki determinujące stan tkanki kostnej w otoczeniu implantów.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, D. Kusz, Jarosław Żmudzki, W. Kopka.
W: Materiały IV Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Biomechanika'99", Wrocław - Polanica Zdrój, 8-11.09.1999. Wrocław University of Technology [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1999, s. 345-348, bibliogr. 8 poz. (Acta of Bioengineering and Biomechanics ; vol. 1, Supplement 1 1509-409X)

141/219
Nr opisu: 0000006718
Metody wyznaczania właściwości warstw żaroodpornych.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. VII Seminarium naukowe, Katowice, 13-14 maja 1999. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 335-340, bibliogr. 7 poz.

142/219
Nr opisu: 0000005007
Ocena wpływu redystrybucji naprężeń na właściwości biologiczne i materiałowe tkanki kostnej po implantacji panewki endoprotezy stawu biodrowego.
[Aut.]: Jarosław Żmudzki, D. Kusz, Jerzy Okrajni.
-Inż. Mater. 1999 R. 20 nr 2, s. 62-66, bibliogr. 20 poz.

143/219
Nr opisu: 0000118611
Podstawowe charakterystyki stali narzędziowych z podwyższoną zawartością azotu.
[Aut.]: J. Widermann, W. Zalecki, M. Malec, Franciszek** Grosman, Marek** Hetmańczyk, Jerzy Okrajni, Eugeniusz Hadasik, Kazimierz** Ducki, K. Pogoda, H. Smyczek.
-Pr. Inst. Met. Żel. 1999 t. 51 nr 1, s. 22-40, bibliogr. 11 poz.

stal narzędziowa ; własności stali ; stopowanie ; azot

tool steel ; steel properties ; alloying ; nitrogen

144/219
Nr opisu: 0000004990
Podstawy teoretyczne i prawne diagnostyki rurociągów po wieloletniej eksploatacji.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, T. Jóźwik.
-Dozór Tech. 1999 nr 2, s. 25-30, bibliogr. 19 poz.

145/219
Nr opisu: 0000007133
Prognozowanie zmian właściwości polietylenowej komponenty panewkowej endoprotezy stawu biodrowego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Jerzy Myalski, J. Toborek, D. Kusz, J. Cybo, P. Duda.
W: Biomechanika w implantologii. Materiały II Sympozjum, Ustroń Jaszowiec 22-24 październik 1999. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice : [Śląska Akademia Medyczna], 1999, s. 128-133, bibliogr. 16 poz. (Annales Academiae Medicae Silesiensis ; Supl. 29 0208-5607)

146/219
Nr opisu: 0000006768
Uwarunkowania zjawisk zmęczenia materiału w rurociągach energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla.
W: Modelowanie w mechanice. XXXVIII Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 8-12.02.1999. [T. 1]. [Red. E. Opoka]. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 1999, s. 199-204, bibliogr. 14 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika Śląska nr 9)

147/219
Nr opisu: 0000006658
Wpływ sposobu mocowania rurociągów na ich oddziaływania w układzie bloku energetycznego.
[Aut.]: Kazimierz** Mutwil, Marek** Cieśla, Jerzy Okrajni.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. VII Seminarium naukowe, Katowice, 13-14 maja 1999. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 97-102, bibliogr. 7 poz.

148/219
Nr opisu: 0000007119
Współczesne możliwości oceny zmian mineralnych w kości udowej po totalnej alloplastyce stawu biodrowego.
[Aut.]: D. Kusz, Jerzy Okrajni, A. Domagała-Pasek.
W: Biomechanika w implantologii. Materiały II Sympozjum, Ustroń Jaszowiec 22-24 październik 1999. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice : [Śląska Akademia Medyczna], 1999, s. 81-90, bibliogr. 32 poz. (Annales Academiae Medicae Silesiensis ; Supl. 29 0208-5607)

149/219
Nr opisu: 0000005286
Zagadnienie biologiczno-mechanicznego sprzężenia w opisie właściwości mechanicznych biomateriałów.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, D. Kusz, Franciszek** Grosman.
-Rudy Metale 1999 R. 44 nr 11, s. 580-586, bibliogr. 8 poz.

150/219
Nr opisu: 0000009526
Badania lokalnego procesu cyklicznego odkształcania rurociągów poddanych oddziaływaniem mechanicznym i cieplnym.
[Aut.]: Kazimierz** Mutwil, Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla.
W: Plastyczność materiałów. Materiały konferencji [PLAST'98], Ustroń 22-25 września 1998.. Żory : OLDPRINT, 1998, s. 39-45, bibliogr. 7 poz.

151/219
Nr opisu: 0000098542   
High-temperature low-cycle fatigue and creep behaviour of nickel-based superalloys with heat-resistant coatings.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla, Lucjan Swadźba.
-Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. 1998 vol. 21 iss. 8, s. 947-954, bibliogr. 9 poz.

trwałość zmęczeniowa ; nadstop na bazie niklu ; pokrywanie powierzchniowe ; pęknięcie zmęczeniowe ; pełzanie

fatigue life ; Ni-based superalloy ; surface coatings ; fatigue crack ; creep

152/219
Nr opisu: 0000026009
Wpływ redystrybucji naprężeń w kości udowej na proces adaptacji organizmu po implantacji endoprotezy stawu biodrowego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, D. Kusz.
W: Modelowanie w mechanice. XXXVII Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], 9-13.02.1998. [T. 2]. [Red. E. Opoka]. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 1998, s. 255-260, bibliogr. 17 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika Śląska nr 7)

153/219
Nr opisu: 0000026012
Wpływ rozkładu naprężeń na stan tkanki kostnej w otoczeniu implantów.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, D. Kusz, Jarosław Żmudzki, T. Goździk.
W: Biomateriały i mechanika w stomatologii. Materiały z III konferencji, Ustroń, 8-11 październik 1998. Śląska Akademia Medyczna w Katowicach. Katowice : Śląska Akademia Medyczna, 1998, s. 166-173, bibliogr. 21 poz. (Annales Academiae Medicae Silesiensis ; Supl. 26 0208-5607)

154/219
Nr opisu: 0000013644
Zagadnienie modelowania biomechanicznych układów w implantologii.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Jarosław Żmudzki, D. Kusz.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. VI Seminarium naukowe, Katowice, 22 maja 1998. [B.m.] : [b.w.], [1998], s. 155-158, bibliogr. 4 poz.

155/219
Nr opisu: 0000013538
Zagadnienie wytężenia rurociągów energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla, Kazimierz** Mutwil.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. VI Seminarium naukowe, Katowice, 22 maja 1998. [B.m.] : [b.w.], [1998], s. 139-142, bibliogr. 8 poz.

156/219
Nr opisu: 0000027413
Analiza porównawcza rozkładu naprężeń w kości udowej po implantacji endoprotezy typu Centrament z wynikami badania densytometrycznego.
[Aut.]: D. Kusz, Jerzy Okrajni, A. Tokarowski, P. Wojciechowski, M. Bożek.
W: Biomechanika w implantologii, Ustroń 17-18 października. Materiały seminarium. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 74-81, bibliogr. 22 poz.

157/219
Nr opisu: 0000013453
Badanie lokalnego wytężenia walczaków kotłów energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. V Seminarium naukowe, Katowice, 16 maja 1997. [B.m.] : [b.w.], [1997], s. 83-86, bibliogr. 6 poz.

158/219
Nr opisu: 0000026462
Mechaniczne uwarunkowania biofunkcjonalności sztucznego stawu biodrowego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, J. Toborek.
-Inż. Mater. 1997 R. 18 nr 2, s. 67-70, bibliogr. 20 poz.

159/219
Nr opisu: 0000013454
Medyczne zastosowania mechaniki materiałów.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, J. Toborek.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. V Seminarium naukowe, Katowice, 16 maja 1997. [B.m.] : [b.w.], [1997], s. 87-90, bibliogr. 13 poz.

160/219
Nr opisu: 0000028019
Ocena rozkładu naprężeń w tkance kostnej wokół bezcementowej panewki endoprotezy stawu biodrowego typu Parhofera-Moncha w powiązaniu z wynikami badania densytometrycznego.
[Aut.]: D. Kusz, Jerzy Okrajni, Jarosław Żmudzki, A. Tokarowski.
W: Biomechanika w implantologii, Ustroń 17-18 października. Materiały seminarium. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 82-88, bibliogr. 16 poz.

161/219
Nr opisu: 0000027940
Próba zastosowania modelu stawu biodrowego do oceny stanu tkanki kostnej po implantacji endoprotezy.
[Aut.]: D. Kusz, Jerzy Okrajni.
W: Modelowanie w mechanice. XXXVI Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], 16-20.02.1997. [T. 2]. [Red. E. Opoka]. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 1997, s. 205-210, bibliogr. 16 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika Śląska nr 4)

162/219
Nr opisu: 0000028015
Wpływ biologiczno-mechanicznego sprzężenia na proces adaptacji organizmu po zabiegu endoprotezoplastyki.
[Aut.]: J. Toborek, Jerzy Okrajni.
W: Biomechanika w implantologii, Ustroń 17-18 października. Materiały seminarium. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 141-147, bibliogr. 26 poz.

163/219
Nr opisu: 0000035090
Badania zmian właściwości mechanicznych materiału rurociągów po długotrwałej eksploatacji w podwyższonej temperaturze.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla, Donat** Renowicz, M. Wojas.
-Inż. Mater. 1996 R. 17 nr 4, s. 110-112, bibliogr. 7 poz.

164/219
Nr opisu: 0000041939
Crack behaviour in distortion field.
[Aut.]: Donat** Renowicz, Jerzy Okrajni, Franciszek** Binczyk.
W: Modelowanie w mechanice. XXXV Sympozjon, [Wisła, 13.02-17.02.1996]. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Technicznej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Technicznej, 1996, s. 209-214, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej ; Politechnika Śląska nr 2)

165/219
Nr opisu: 0000035398
Fatigue life prediction of hardfaced elements.
[Aut.]: Jerzy** Dziubiński, Piotr** Adamiec, Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla.
-Arch. Bud. Masz. 1996 t. 43 z. 2/3, s. 153-160, bibliogr. 11 poz.

166/219
Nr opisu: 0000041934
Fatigue life prediction of metal moulds.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza.
W: Modelowanie w mechanice. XXXV Sympozjon, [Wisła, 13.02-17.02.1996]. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Technicznej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Technicznej, 1996, s. 169-174, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej ; Politechnika Śląska nr 2)

167/219
Nr opisu: 0000013363
Zmiany zmęczeniowych własności stali żarowytrzymałych spowodowane oddziaływaniem czynników mechanicznych i cieplnych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla, Donat** Renowicz.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. IV Seminarium naukowe, Katowice, 17 maja 1996. [B.m.] : [b.w.], [1996], s. 45-49, bibliogr. 3 poz.

168/219
Nr opisu: 0000038015
Life prediction of machine components subjected to mechanical and thermal loading.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: O projektowaniu i eksploatacji maszyn. Konferencja w 50-lecie powołania Wydziału Mechanicznego, Gliwice, 9-10 czerwca 1995. Materiały konferencyjne. Politechnika Śląska. Katedra Mechaniki Robotów i Maszyn. Gliwice : Wydaw. Józef Wojnarowski - Katedra Mechaniki Robotów i Maszyn, 1995, s. 60
Zeszyt nr 3

169/219
Nr opisu: 0000036941
Metodyka badań zmęczenia cieplno-mechanicznego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Marek** Cieśla.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. III Seminarium naukowe, Katowice, 19 maja 1995. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Katowice : [b.w.], 1995, s. 46-50, bibliogr. 7 poz.

170/219
Nr opisu: 0000037275
Modelowanie procesu kształtowania kompozytów rurowych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Donat** Renowicz, Kazimierz** Oskędra.
W: Zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali. Materiały II konferencji, Wisła 16-18 styczeń 1995. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Komitet Przeróbki Plastycznej, Zakład Plastycznej Przeróbki Metali Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Akademii Górniczo-Hutniczej, Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania Politechniki Śląskiej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 189-192, bibliogr. 8 poz.

171/219
Nr opisu: 0000037708   
Problem wytężenia i trwałości rurociągów poddanych obciążeniom mechanicznym i cieplnym.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Donat** Renowicz.
W: Modelowanie w mechanice. XXXIV Sympozjon, Wisła, 14-18 luty 1995. [T. 2]. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1995, s. 219-224, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1267 Mechanika ; z. 122)

172/219
Nr opisu: 0000032858
Prof. zw. dr inż. Tadeusz Lamber 1919-1994.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
-Hutnik 1995 R. 62 nr 1, s. 36

173/219
Nr opisu: 0000033663
Simulation of the fracture process of materials subjected to low-cycle fatigue of mechanical and thermal character.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza.
W: Advanced materials and technologies. Proceedings of the 14th International Scientific Conference, Gliwice - Zakopane, Poland, May 17-21, 1995. "Extended Abstracts" Volume. Ed. by L. A. Dobrzański. Polish Academy of Sciences. Metallurgical and Materials Science Committees, Silesian Technical University. Faculty of Mechanical Engineering. Gliwice : Organizing Committee of the International Scientific Conference "Advanced Materials and Technologies", 1995, s. 333-336, bibliogr. 10 poz.

174/219
Nr opisu: 0000034112   
Simulation of the fracture process of materials subjected to low-cycle fatigue of mechanical and thermal character.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza.
W: Advanced materials and technologies. 14th International scientific conference, Gliwice - Zakopane, Poland, May 17-21, 1995. Ed. by L. A. Dobrzański. Amsterdam : Elsevier, 1995, s. 311-318, bibliogr. 10 poz. (Journal of Materials Processing Technology ; vol. 53, nos. 1/2 0924-0136)

175/219
Nr opisu: 0000036938
Wpływ cech mikrostrukturalnych i geometrycznych warstw na zmęczeniową trwałość elementów napawanych.
[Aut.]: Jerzy** Dziubiński, Piotr** Adamiec, Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. III Seminarium naukowe, Katowice, 19 maja 1995. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Katowice : [b.w.], 1995, s. 217-221, bibliogr. 11 poz.

176/219
Nr opisu: 0000043241   
Effect of service conditions upon the processes of metal mould fatigue fracture.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Marek** Plaza.
-Mech. Teor. Stosow. 1994 vol. 32 no. 1, s. 59-67, bibliogr. 9 poz.

177/219
Nr opisu: 0000047124
Hipoteza dystorsyjnego pękania wywołanego oddziaływaniem wodoru.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Donat** Renowicz, M. Wojas.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. II Seminarium naukowe, Katowice, 20 maja 1994. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania Politechniki Śląskiej. [B.m.] : [b.w.], 1994, [Ref. 10] s. 1-4, bibliogr. 6 poz.

178/219
Nr opisu: 0000043588
Kryteria oceny trwałości sztucznego stawu biodrowego.
[Aut.]: K Dobosiewicz, J. Toborek, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Alicja Balin.
-Inż. Mater. 1994 R. 15 nr 6, s. 154-158, bibliogr. 21 poz.

179/219
Nr opisu: 0000044450
Metoda badania charakterystyk dynamicznych elementów sprężystych przetworników drgań.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla, Andrzej** Warchoł.
W: XVI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 12-14 października 1994. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 267-270, bibliogr. 3 poz.

180/219
Nr opisu: 0000047399
Model obiektu poddanego zmęczeniu cieplno-mechanicznemu i jego eksperymentalna weryfikacja.
[Aut.]: Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Marek** Plaza.
W: XVI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 12-14 października 1994. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 221-223, bibliogr. 5 poz.

181/219
Nr opisu: 0000043279
Modelowanie oddziaływań dystorsyjnych.
[Aut.]: Donat** Renowicz, Jerzy Okrajni.
-Zesz. Nauk. PŚl., Mech. 1994 z. 115, s. 345-349, bibliogr. 7 poz.

182/219
Nr opisu: 0000043009   
Modelowanie procesu zmęczeniowego pękania odlewniczych form metalowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marek** Plaza.
Katowice, 1994, 139 s., bibliogr. 144 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania. Promotor: dr hab. inż. Jerzy Okrajni

183/219
Nr opisu: 0000043229
Ocena wpływu cech materiałowych na przebieg charakterystyk dynamicznych elementów sprężystych przetworników drgań.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Andrzej** Warchoł, Marek** Cieśla.
-Dozór Tech. 1994 nr 1, s. 1-5, bibliogr. 7 poz.

184/219
Nr opisu: 0000044476
Ocena wpływu warstw żaroodpornych na trwałość stopu EI 703 w warunkach obciążeń cieplno-mechanicznych.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Lucjan Swadźba, Jerzy Okrajni, Tadeusz** Lamber.
W: Nowoczesne technologie w inżynierii powierzchni. I Ogólnopolska konferencja naukowa, Łódź - Spała, 20-23.09.1994. Materiały konferencyjne. Łódź : KWADRAT, 1994, s. 337-342, bibliogr. 4 poz.

185/219
Nr opisu: 0000043545
Symulacja względnych przemieszczeń elementów sztucznego stawu biodrowego.
[Aut.]: K Dobosiewicz, J. Toborek, Jerzy Okrajni.
-Chir. Narz. Ruchu 1994 t. 59 supl. 4, s. 94-98, bibliogr. 10 poz.

186/219
Nr opisu: 0000043349
Symulacyjne badania obiektu w warunkach zmęczenia cieplno-mechanicznego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Tadeusz** Lamber.
-Inż. Mater. 1994 R. 15 nr 3/4, s. 82-83, bibliogr. 5 poz.

187/219
Nr opisu: 0000044467
The evaluation methods of durability of cast irons for metal moulds.
[Aut.]: Marek** Hetmańczyk, Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla.
W: Euromat'94 Topical. 15th Conference on Materials Testing in Metallurgy. 11th Congress on Materials Testing, Balatonszeplak, Hungary, 30 May - 1 June 1994. Conference proceedings. Vol. 3. Ed. by B. Vorsatz, E. Szoke. Budapest : Scientific Society of Mechanical Engineering, 1994, s. 750-754, bibliogr. 5 poz.

188/219
Nr opisu: 0000043356
Wpływ cech materiałowych na charakterystyki dynamiczne sprężystych elementów przetworników drgań.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Andrzej** Warchoł, Marek** Cieśla.
-Inż. Mater. 1994 R. 15 nr 3/4, s. 98-101, biliogr. 4 poz.

189/219
Nr opisu: 0000047400
Wpływ zmian zachodzących w strukturze stali chromowo-manganowych na ich niskocykliczną trwałość przy różnych prędkościach odkształcenia.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Alicja Balin, Jan** Łaskawiec.
W: XVI Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego, Jachranka, 12-14 października 1994. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 263-266, bibliogr. 3 poz.

190/219
Nr opisu: 0000044449
Wpływ zmodyfikowanego kotwiczenia trzpienia endoprotezy na biofunkcjonalność sztucznego stawu biodrowego.
[Aut.]: J. Toborek, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Alicja Balin.
W: Biomechanika'94. XII Szkoła Biomechaniki, Wrocław - Szklarska Poręba, 20-23 października 1994 r.. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1994, s. 305-308, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej ; nr 75 Seria: Konferencje ; nr 21 0324-9646)

191/219
Nr opisu: 0000044056
Zastosowanie metod numerycznych do oceny trwałości rurociągów energetycznych.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Donat** Renowicz, Marek** Cieśla, Marek** Plaza.
W: Materiały seminarium nt.: Kompleksowa ocena elementów ciśnieniowych kotła oraz prognozowanie czasu ich dalszej bezpiecznej eksploatacji, Katowice, 21-23.09.1994 r.. RAFAKO SA [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 63

192/219
Nr opisu: 0000045132
Metody oceny trwałości żeliw przeznaczonych na kokile.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni.
-Hutnik 1993 R. 60 nr 11, s. 359-362, bibliogr. 5 poz.

193/219
Nr opisu: 0000046716
Procesy zmęczeniowego pękania i prognozowanie trwałości stopów metali w warunkach oddziaływań mechanicznych i cieplnych.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Donat** Renowicz.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii materiałowej. Seminarium naukowe, Katowice, 14 maja 1993. Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii, Transportu i Zarządzania Politechniki Śląskiej. [B.m.] : [b.w.], 1993, s. 14-17, bibliogr. 9 poz.

194/219
Nr opisu: 0000046628
Wpływ warunków eksploatacji na mikrostrukturalnie determinowane procesy zmęczeniowego pękania form metalowych.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Marek** Plaza.
W: IV Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania, Borków 1993. Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 1993, s. 91-98, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej ; Mechanika ; z. 50)

195/219
Nr opisu: 0000045323
Wpływ warunków eksploatacji na mikrostrukturalnie determinowane procesy zmęczeniowego pękania form metalowych.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Marek** Plaza.
-Zesz. Nauk. PŚwiętokrz., Mech. 1993, s. 92-98, bibliogr. 9 poz.

196/219
Nr opisu: 0000053061
Dyslokacyjne procesy powstawania pęknięć w warunkach niskocyklicznego zmęczenia.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla.
W: Modelowanie w mechanice. XXXI Sympozjon. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1992, s. 305-310, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1154 Mechanika ; z. 107)

197/219
Nr opisu: 0000052345
Materiałowe aspekty w numerycznej ocenie stabilności ruchowej sztucznego stawu biodrowego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, J. Toborek.
-Inż. Mater. 1992 R. 13 nr 6, s. 137-139, bibliogr. 9 poz.

198/219
Nr opisu: 0000056136
Procesy umocnienia stali Cr - Ni oraz Cr - Mn w warunkach niskocyklicznego zmęczenia.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Cieśla, Tadeusz** Lamber.
W: Advanced materials and technologies. AMT'92. Nowoczesne materiały i technologie. XIII Konferencja Metaloznawcza, Warszawa - Popowo 23-25 września 1992. Materiały konferencyjne. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk, Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 211-212, bibliogr. 4 poz.

199/219
Nr opisu: 0000052205
Symulacyjne metody badań materiałów na elementy urządzeń eksploatowanych w warunkach oddziaływania zmiennych obciążeń i podwyższonych temperatur.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Alicja Balin.
-Zesz. Nauk. PŚl., Hut. 1992 z. 36, s. 201-210, biblogr. 12 poz.

200/219
Nr opisu: 0000052806
Wpływ szybkości odkształcenia na trwałość stali austenitycznych w warunkach niskocyklowego zmęczenia.
[Aut.]: Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Alicja Balin.
W: XIV Seminarium Zespołu Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji, Bydgoszcz 1992. Streszczenia referatów. Zespół Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji KBM PAN, Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy. Wydział Mechaniczny. Bydgoszcz : [b.w.], 1992, s. 25

201/219
Nr opisu: 0000053885
Eifluss der quantatitativ bestimmten Graphitkenngrossen auf die Lebensdauer von Kokillenguss.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni.
W: Verformung und Bruch. IX Symposium, Magdeburg, 28-30 August 1991. T. 2: Posterbeitrage. Technische Universitat "Otto von Guericke" Magdeburg. Magdeburg : [b.w.], 1991, s. 93

202/219
Nr opisu: 0000056058
Eifluss der quantitativ bestimmten Graphitkennegrossen auf die Lebensdauer von Kokillenguss.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni.
W: Veformung und Bruch. IX Symposium, Magdeburg, 28-30 August 1991. Teil 1: Plenarvortrage. Technische Universitat "Otto von Guericke" Magdeburg. [Magdeburg] : [b.w.], 1991, s. 220-229, bibliogr. 7 poz.

203/219
Nr opisu: 0000053884
Influence of the microstructure changing on the creep-resisting steels low-cycle fatique durability.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Verformung und Bruch. IX Symposium, Magdeburg, 28-30 August 1991. T. 2: Posterbeitrage. Technische Universitat "Otto von Guericke" Magdeburg. Magdeburg : [b.w.], 1991, s. 100

204/219
Nr opisu: 0000054748
Metodologiczne aspekty modelowania procesu odkształcania w warunkach niskocyklicznego zmęczenia.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Marek** Plaza.
W: Modelowanie w mechanice. XXX Sympozjon. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, s. 185-188, bibliogr. 2 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1112 Mechanika ; z. 103)

205/219
Nr opisu: 0000054230
Microstructural aspects of the low-cycle fatique of creep-resistig steels.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
W: Veformung und Bruch. IX Symposium, Magdeburg, 28-30 August 1991. Teil 1: Plenarvortrage. Technische Universitat "Otto von Guericke" Magdeburg. [Magdeburg] : [b.w.], 1991, s. 66-69, bibligr. 5 poz.

206/219
Nr opisu: 0000054232
Modelowanie procesu pękania materiałów warstwowo-niejednorodnych ze szczelinami.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Donat** Renowicz, Marek** Plaza.
W: Mechanika pękania. IV Konferencja Mechaniki Procesów Technologicznych, Kielce-Borków 22.09-25.09 1991. Wydział Mechaniczny Politechniki Świętokrzyskiej, Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Polska Grupa Mechaniki Pękania. Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk. Kielce : Politechnika Świętokrzyska, 1991, s. 233-239, bibliogr.4 poz.

207/219
Nr opisu: 0000054225
Trwałość elementów urządzeń energetycznych z napawaną warstwą wierzchnią o dużej grubości.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Donat** Renowicz.
W: XVII Szkoła Tribologiczna. Metody badania warstwy wierzchniej w procesach technologicznych i tribologicznych. Materiały konferencji. Pod red. J. Lunarskiego. Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 1991, s. 335-341, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej ; nr 82 Mechanika ; z. 28)

208/219
Nr opisu: 0000054635
Trwałość elementów urządzeń energetycznych z napawaną warstwą wierzchnią o dużej grubości.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Donat** Renowicz.
W: Metody badania warstwy wierzchniej w procesach technologicznych i tribologicznych. XVII Szkoła Tribologiczna, Bystre k. Baligrodu, 25-27 września 1991 r. Zbiór materiałów konferencyjnych. Pod red. J. Łunarskiego. Rzeszów : Politechnika Rzeszowska, 1991, s. 335-341, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej ; nr 82 Mechanika ; z. 28 0209-2689)

209/219
Nr opisu: 0000060352
Ćwiczenia z wytrzymałości materiałów. Laboratorium. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Lambera.
[Aut.]: Alicja Balin, Wiesław** Chladek, Marek** Cieśla, Adam* Kwaśnicki, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Marek** Plaza, Donat** Renowicz, Andrzej** Warchoł. Wyd. 2.
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1990, 280 s., bibliogr. 23 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska im. W. Pstrowskiego nr 1527 0434-0825)

210/219
Nr opisu: 0000060098
Prognozowanie zmian właściwości materiałów i trwałości wykonanych z nich elementów poddanych niskocyklicznemu zmęczeniu.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
-Inż. Mater. 1990 R. 11 nr 3, s. 64-68, bibliogr. 15 poz.

211/219
Nr opisu: 0000060514
Kryteria trwałości materiałów w aspekcie możliwosci ich stosowania dla oceny okresu bezpiecznej pracy urządzeń.
[Aut.]: Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Donat** Renowicz.
-Hutnik 1989 R. 56 nr 3, s. 108-113, bibliogr. 31 poz.

212/219
Nr opisu: 0000060713
Modelowanie procesu sprężysto-plastycznego odkształcania materiałów poddanych niskocyklicznemu zmęczeniu.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
-Inż. Mater. 1989 R. 10 nr 6, s. 141-145, bibliogr. 16 poz.

213/219
Nr opisu: 0000064596
Badania trwałości młynów wentylatorowych N230, 45.
[Aut.]: Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Wiesław** Chladek, Donat** Renowicz, Marek** Plaza, Marek** Cieśla.
W: Gospodarka remontowa energetyki. Materiały konferencji, Bielsko-Biała, 30 maja - 1 czerwca 1988. Wyższa Szkoła Inżynierska. Opole [i in.]. Bielsko-Biała : [b.w.], 1988, s. 224-226

214/219
Nr opisu: 0000064206
Modelowanie charakterystyk zmęczenia małocyklowego stali H23N18.
[Aut.]: Jerzy Okrajni, Donat** Renowicz.
-Dozór Tech. 1988 nr 5, s. 158-160, bibliogr. 5 poz.

215/219
Nr opisu: 0000064841
Możliwości określania trwałości stali żarowytrzymałych na podstawie badań niskocyklicznych.
[Aut.]: Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni, Donat** Renowicz.
W: Gospodarka remontowa energetyki. Materiały konferencji, Bielsko-Biała, 30 maja - 1 czerwca 1988. Wyższa Szkoła Inżynierska. Opole [i in.]. Bielsko-Biała : [b.w.], 1988, s. 220-223

216/219
Nr opisu: 0000065529
Niskocykliczna trwałość stali chromowo-manganowych w warunkach oddziaływań mechanicznych i cieplnych.
[Aut.]: Marek** Cieśla, Jerzy Okrajni.
W: XIII Seminarium Zespołu Zmęczenia i Mechaniki Pękania Materiałów i Konstrukcji, Bystre k/Baligrodu - Rzeszów, 24-28.10.1988. Skróty referatów i komunikatów. [B.m.] : [b.w.], 1988, s. 45

217/219
Nr opisu: 0000064605   
Niskocykliczna trwałość stali żarowytrzymaych w warunkach oddziaływań mechanicznych i cieplnych. Próba opracowania modeli i algorytmów ujmujących wzajemne relacje pomiędzy naprężeniami, odkształceniami i cechami struktury pól dyslokacji.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1988, 103 s., bibliogr. 112 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 962 Hutnictwo ; z. 32)

218/219
Nr opisu: 0000064513
The influence of stationary and nonstationary temperature fields or the low-cycle fatique durability.
[Aut.]: Adolf** Maciejny, Tadeusz** Lamber, Jerzy Okrajni.
W: Verformung und Bruch. VIII Symposium, Magdeburg 6-8 September, 1988. T. 2: Posterbeitrage. Technische Universitat "Otto von Guericke", Magdeburg. Magdeburg : [b.w.], 1988, s. 85

219/219
Nr opisu: 0000064108   
Wyznaczanie charakterystyk zmęczenia cieplnego.
[Aut.]: Jerzy Okrajni.
-Zesz. Nauk. PŚl., Mech. 1988 z. 83, s. 145-158, bibliogr. 15 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie