Wynik wyszukiwania
Zapytanie: OGONOWSKI ZBIGNIEW
Liczba odnalezionych rekordów: 90Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/90
Nr opisu: 0000137993   
Control of complex dynamic nonlinear loading process for electromagnetic mill.
[Aut.]: Szymon Ogonowski, Dariusz Bismor, Zbigniew Ogonowski.
-Arch. Control Sci. 2020 vol. 30 no. 3, s. 471-500, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 1.697. Punktacja MNiSW 100.000

sterowanie predykcyjne ; lokowanie biegunów ; dynamika nieliniowa ; modelowanie neuronowe ; młyn elektromagnetyczny

predictive control ; pole placement ; nonlinear dynamics ; neural modelling ; electromagnetic mill

2/90
Nr opisu: 0000124051   
Comparison of wet and dry grinding in electromagnetic mill.
[Aut.]: Szymon Ogonowski, M. Wołosiewicz-Głąb, Zbigniew Ogonowski, D. Foszcz, Marek Pawełczyk.
-Minerals 2018 vol. 8 iss. 4, art. no. 138 s. 1-19, bibliogr. 29 poz.. Impact Factor 2.250. Punktacja MNiSW 25.000

proces rozdrabniania ; mielenie na mokro ; mielenie na sucho ; wskaźniki redukcji rozmiaru ; młyn elektromagnetyczny ; transport pneumatyczny ; transport hydrauliczny ; system sterowania

comminution process ; wet grinding ; dry grinding ; size reduction factors ; electromagnetic mill ; pneumatic transport ; hydraulic transformer ; control system

3/90
Nr opisu: 0000122592   
Multi-objective and multi-rate control of the grinding and classification circuit with electromagnetic mill.
[Aut.]: Szymon Ogonowski, Zbigniew Ogonowski, Marek Pawełczyk.
-Appl. Sci. 2018 vol. 8 iss. 4, s. 1-22, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 2.217. Punktacja MNiSW 25.000

materiały sypkie ; sterowanie ; optymalizacja ; młyn elektromagnetyczny ; rozdrabnianie ; elementy mielące ; sterowanie hierarchiczne

bulk materials ; control ; optimization ; electromagnetic mill ; grinding ; grinding media ; hierarchical control

4/90
Nr opisu: 0000122517   
Patent. Polska, nr 228 350. Sposób mielenia na sucho w młynie elektromagnetycznym. Int. Cl. B02C 17/00, B01F 13/08, B01F 15/06.
Politechnika Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Polska
Twórcy: Marek Pawełczyk, Zbigniew Ogonowski, Szymon Ogonowski, D. Foszcz, D. Saramak, T. Gawenda, D. Krawczykowski.
Zgłosz. nr 413 041 z 06.07.2015. Opubl. 30.03.2018, 4 s.

młyn elektromagnetyczny ; mielenie na sucho ; proces mielenia

electromagnetic mill ; dry grinding ; grinding action

5/90
Nr opisu: 0000122262   
Control system of electromagnetic mill load.
[Aut.]: Szymon Ogonowski, Zbigniew Ogonowski, M. Swierzy, Marek Pawełczyk.
W: 25 the International Conference on Systems Engineering. ICSEng 2017, Las Vegas, Nevada, USA, 22-24 August 2017. Proceedings. Piscataway : IEEE, 2017, s. 69-76, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

młyn elektromagnetyczny ; system sterowania ; pomiary pośrednie ; przetwarzanie sygnału akustycznego

electromagnetic mill ; control system ; indirect measurements ; acoustic signal processing

6/90
Nr opisu: 0000120732   
Estimation problems of pneumatic transport system for electromagnetic grinding.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski, Szymon Ogonowski.
W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2017, 28-31 August 2017, Międzyzdroje, Poland. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 170-173, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

sterowanie nadzorcze ; sterowanie bezpośrednie ; estymacja ; młyn elektromagnetyczny ; proces rozdrabniania

supervisory control ; direct control ; estimation ; electromagnetic mill ; comminution process

7/90
Nr opisu: 0000123015
Estimation problems of pneumatic transport system for electromagnetic grinding.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski, Szymon Ogonowski.
W: 22nd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2017, 28-31 August 2017, Międzyzdroje, Poland. Abstracts. Szczecin : ZAPOL Sobczyk, 2017, s. 34

8/90
Nr opisu: 0000116943   
Power optimizing control of grinding process in electromagnetic mill.
[Aut.]: Szymon Ogonowski, Zbigniew Ogonowski, M. Swierzy.
W: Proceedings of the 2017 21th International Conference on Process Control (PC), Strbske Pleso, Slovakia, June 6-9, 2017. Eds. M. Fikar, M. Kvasnica. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 370-375, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

młyn elektromagnetyczny ; rozdrabnianie ; sterowanie hierarchiczne ; optymalizacja procesów

electromagnetic mill ; grinding ; hierarchical control ; process optimization

9/90
Nr opisu: 0000110733   
Model of the air stream ratio for an electromagnetic mill control system.
[Aut.]: Szymon Ogonowski, Zbigniew Ogonowski, Marek Pawełczyk.
W: 2016 21st International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2016, Międzyzdroje, Poland, 29 August-1 September 2016. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 901-906, bibliogr. 8 poz.

rozdrabnianie ; młyn elektromagnetyczny ; identyfikacja ; sterowanie nadzorcze

comminution ; electromagnetic mill ; identification ; supervisory control

10/90
Nr opisu: 0000123233
Model of the air stream ratio for an electromagnetic mill control system.
[Aut.]: Szymon Ogonowski, Zbigniew Ogonowski, Marek Pawełczyk.
W: 21th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2016, 29 August - 01 September 2016, Międzyzdroje, Poland. Abstracts. Szczecin : ZAPOL Sobczyk, 2016, s. 95

11/90
Nr opisu: 0000105749   
Review and comparison of variable step-size LMS algorithms.
[Aut.]: Dariusz Bismor, Krzysztof* Czyż, Zbigniew Ogonowski.
-Int. J. Acoust. Vib. 2016 vol. 21 no. 1, s. 24-39, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.340. Punktacja MNiSW 15.000

12/90
Nr opisu: 0000106851   
Active vibration with limited authority adaptive control using constrained least square method.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Major challenges in acoustics, noise and vibration research. Proceedings of the 22nd International Congress on Sound and Vibration. ICSV22, Florence, Italy, 12-16 July 2015. [Dokument elektroniczny]. Ed. by: Malcolm J. Crocker, Marek Pawełczyk, Francesca Pedrielli, Eleonora Carletti, Sergio Luzzi. Florence : [b.w.], 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 18 poz. (Proceedings of the International Congress on Sound and Vibration ; 2329-3675)

13/90
Nr opisu: 0000101216   
Metody numeryczne.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Zbigniew Ogonowski. Wyd. 4.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, 183 s., bibliogr. 10 poz.
Skrypt nr 2552

metody numeryczne ; ćwiczenia laboratoryjne ; język programowania ; procedura numeryczna ; całkowanie numeryczne ; różniczkowanie numeryczne ; aproksymacja

numerical methods ; laboratory exercises ; programming language ; numerical recipe ; numerical integration ; numerical differentiation ; approximation

14/90
Nr opisu: 0000097124   
Active suspension with a limited authority adaptive control.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: 19th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2014, Międzyzdroje, Poland, 2-5 September 2014. Piscataway : IEEE, 2014, s. 195-199, bibliogr. 9 poz.

sterowanie adaptacyjne ; aktywna redukcja drgań ; aktywny system zawieszenia

adaptive control ; active vibration control ; active suspension system

15/90
Nr opisu: 0000082277
Metody numeryczne.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Zbigniew Ogonowski. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, 183 s., bibliogr. 10 poz.
Skrypt nr 2513

metody numeryczne ; ćwiczenia laboratoryjne ; język programowania ; procedura numeryczna ; aproksymacja ; równanie różniczkowe ; równanie całkowe ; programowanie komputerowe

numerical methods ; laboratory exercises ; programming language ; numerical recipe ; approximation ; differential equation ; integral equations ; computer programming

16/90
Nr opisu: 0000095496   
Optimized control of air-conditioning process with recycle.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Proceedings of the 2013 International Conference on Process Control. (PC), Banik, Strbske Pleso, Slovakia, June 18-21, 2013. Eds.: M. Fikar, M. Kvasnica. Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE Czechoslovakia Section. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2013, s. 433-438, bibliogr. 13 poz.

obliczenia ab initio ; klimatyzacja ; badanie pełzania ; przejęcie kontroli ; systemy szare ; sterowanie optymalne ; optymalizacja ; planowanie ; sterowanie trójstopniowe

ab initio calculations ; air conditioning ; creep testing ; gain control ; grey systems ; optimal control ; optimization ; scheduling ; three-term control

17/90
Nr opisu: 0000081734   
Stratified model identification.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: 2012 17th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2012), Międzyzdroje, Poland, 27-30 August 2012. [Piscataway] : [Institute of Electrical and Electronics Engineers], 2012, s. 23-28, bibliogr. 15 poz.

18/90
Nr opisu: 0000063397   
Drying control system for spray booth with optimization of fuel consumption.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
-Appl. Energy 2011 vol. 88 iss. 5, s. 1586-1595, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 5.106. Punktacja MNiSW 40.000

suszenie ; kontrola wymiany ciepła ; optymalizacja ; zużycie paliwa

drying process ; heat transfer control ; optimization ; fuel consumption

19/90
Nr opisu: 0000066415
Teoria systemów liniowych.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Zbigniew Ogonowski. Wyd. 3.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 169 s., bibliogr. 10 poz.
Skrypt nr 2475

system liniowy ; linearyzacja ; liniowy model dyskretny ; Matlab/Simulink

linear system ; linearization ; discrete linear model ; Matlab/Simulink

20/90
Nr opisu: 0000072142   
Two-state bilinear predictive control for hot-water storage tank.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Proceedings of the 18th International Conference on Process Control, Tatranska Lomnica, Slovakia, June 14-17, 2011. Eds: M. Fikar and M. Kvasnica. Institute of Information Engineering, Automation, and Mathematics, Faculty of Chemical and Food Technology. Slovak University of Technology in Bratislava. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 408-414, bibliogr.

model dwuliniowy ; sterowanie predykcyjne ; nieliniowy obserwator stanu ; model warstwowy ; zbiornik ciepłej wody

bilinear model ; predictive control ; non-linear state observer ; layer model ; hot-water tank

21/90
Nr opisu: 0000070203
Identyfikacja i symulacja modelu zawieszenia magneto-reologicznego dla celów badań algorytmów półaktywnej redukcji drgań.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Modelowanie i symulacja komputerowa w technice. VII sympozjum. Wyższa Szkoła Informatyki. Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki, 2010, s. 127-132

22/90
Nr opisu: 0000067381   
Remote real-time data management for education of identification and modeling.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: International Conference on Engineering Education. ICEE'2010. Gliwice, Poland, July 18-22, 2010. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Gliwice : Silesian University of Technology, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-8, bibliogr. 8 poz.

edukacja ; zdalne zarządzanie ; modelowanie ; transmisja danych

education ; remote management ; modelling ; data transmission

23/90
Nr opisu: 0000058600   
Fast linearization algorithm for predictive control.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: 17th International Conference on Process Control, Strbske Pleso, Slovakia, June 9-12, 2009. Eds: M. Fikar and M. Kvasnica. Slovak University of Technology in Bratislava. Institute of Information Engineering, Automation, and Mathematics. [B.m.] : [b.w.], 2009, s. 314-322, bibliogr.

sterowanie predykcyjne ; linearyzacja ; dyskretyzacja ; identyfikacja

predictive control ; linearization ; discretization ; identification

24/90
Nr opisu: 0000084620
Modal control of magnetic bearing system.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: 9th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods, Krakow - Zakopane, Poland, May 24-27, 2009. Proceedings. Cracow : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. AGH University of Science and Technology, 2009, s. 20-21
Pełny tekst na CD-ROM

sterowanie drganiami ; łożysko magnetyczne ; linearyzacja sprzężeniem zwrotnym ; dynamika odwrotna ; sterowanie modalne

vibration control ; magnetic bearing ; feedback linearization ; inverse dynamics ; modal control

25/90
Nr opisu: 0000084627
Optimization of fuel consumption for spray booth control system.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: 10th International Carpathian Control Conference. ICCC' 2009, Zakopane, Poland, May 24-27, 2009. Ed. A. Kot. Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. AGH University of Science and Technology, 2009, s. 125-128, bibliogr. 7 poz.

komora natryskowa ; zużycie paliwa ; optymalizacja on-line ; kontrola wymiany ciepła ; kontrola wielowarstwowa

spray booth ; fuel consumption ; on-line optimization ; heat transfer control ; multilayered control

26/90
Nr opisu: 0000088515
Robust vibration control with limited authority adaptation.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Proceedings of the 16th International Congress on Sound and Vibration. ICSV16. Recent developments in acoustics, noise and vibration, Kraków, 5-7 July 2009. [Dokument elektroniczny]. Ed. by: Marek Pawełczyk, Dariusz Bismor. [Gliwice] : [Pracownia Komputerowa Jacka Skalmierskiego], 2009, dysk optyczny (CD-ROM), s. 1-8 bibliogr. 8 poz.

27/90
Nr opisu: 0000039132
Internal model control of a magnetic levitation system.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski, Krzysztof* Plaza.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2007. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2007, s. 155-162, bibliogr. 12 poz.
Toż na CD-ROM

sterowanie wewnętrzne ; system niestabilny ; eliminacja zakłóceń ; lewitacja magnetyczna

internal model control ; unstable system ; disturbance rejection ; magnetic levitation

28/90
Nr opisu: 0000032143
Quality control of semi-active systems.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Proceedings of the 13th IEEE/IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2007, Szczecin, Poland, 27-30 August 2007. [Dokument elektroniczny]. Ed. R. Kaszyński. [Szczecin] : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 169-174, bibliogr. 11 poz.

29/90
Nr opisu: 0000039712
Zaawansowane metody sterowania w aktywnym tłumieniu drgań.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: I Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2007, Warszawa, 28-31 sierpnia 2007 r. Streszczenia referatów. Red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. Warszawa : [Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej], 2007, s. 195
Pełny tekst na CD-ROM

półaktywne tłumienie drgań ; energia układu drgającego ; zawieszenie

semi-active vibration damping ; vibrating system energy ; suspension

30/90
Nr opisu: 0000030719
Adaptive vibrations control of a turbine with magnetic bearings.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski, Krzysztof* Plaza.
W: International Conference on Noise and Vibration Engineering. Proceedings of ISMA 2006, Leuven, Belgium, September 18 to 20, 2006. Eds: P. Sas, M. De Munck. Heverlee : Katholieke Universiteit Leuven. Departement Werktuigkunde, 2006, s. 483-499

31/90
Nr opisu: 0000032823
Control of magnetic bearing.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2006, Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2006. [Dokument elektroniczny]. Eds: S. Domek, R. Kaszyński. [Szczecin] : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2006, s. 347-352, bibliogr. 16 poz.

32/90
Nr opisu: 0000020766
Non-linear model-based predictive controller with limited structure.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2005, Międzyzdroje, Poland, 29 August - 1 September 2005. Abstracts. Eds: S. Domek, R. Kaszyński. Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2005, s. 66

33/90
Nr opisu: 0000020740
Non-linear model-based predictive controller with limited structure.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2005, Międzyzdroje, Poland, 29 August - 1 September 2005. [Dokument elektroniczny]. Eds: S. Domek, R. Kaszyński. Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL, 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 421-426, bibliogr. 12 poz.

Model Predictive Control ; sterowanie nieliniowe ; optymalizacja ; stabilność Lapunowa

Model Predictive Control ; nonlinear control ; optimization ; Lyapunov stability

34/90
Nr opisu: 0000014669
Real-world experimenting for education of dynamical system modelling and identification.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Proceedings of the International Conference on Engineering Education. ICEE'2005. Global education interlink, Gliwice, Poland, July 25-29, 2005. Vol. 1. Eds: Jerzy Mościński, Marcin Maciążek. Gliwice : Silesian University of Technology, 2005, s. 559-564, bibliogr. 3 poz.
Toż na CD

identyfikacja ; model liniowy ; planowanie eksperymentu ; symulacja

identification ; linear model ; experiment planning ; simulation

35/90
Nr opisu: 0000013481   
Suboptimal model predictive control for mimo active suspension.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
-Mechanics, AGH 2005 vol. 24 no. 2, s. 130-134, bibliogr. 8 poz.

zawieszenie aktywne ; sterowanie oparte na modelu predykcyjnym ; model nieliniowy ; identyfikacja

active suspension ; model-based predictive control ; nonlinear model ; identification

36/90
Nr opisu: 0000013710
Limited authority identification for filtration and control.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2004, Międzyzdroje, Poland, 30 August - 2 September 2004. [Dokument elektroniczy]. [Szczecin] : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1057-1062, bibliogr. 11 poz.

identyfikacja ; filtracja adaptacyjna ; sterowanie adaptacyjne ; aktywna redukcja hałasu

identification ; adaptive filtering ; adaptive control ; active noise control

37/90
Nr opisu: 0000011151
Mechanical vibrations damping improvement using higher level AI algorithms for a magnetic levitation system.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski, K. Plaza.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2004. [Proceedings of the Symposium on Methods of Artificial Intelligence and the Workshop on Knowledge Acquisition in Mechanical Engineering, Gliwice, Poland, 17-19 November 2004]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 101-102, bibliogr. 4 poz.

lewitacja magnetyczna ; identyfikacja ; przełączanie wzmocnienia

magnetic levitation ; identification ; gain scheduling

38/90
Nr opisu: 0000010734
Mechanical vibrations damping improvement using higher level AI algorithms for a magnetic levitation system.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski, K. Plaza.
W: Recent developments in artificial intelligence methods. AI-METH 2004, Gliwice, Poland, November 17-19, 2004. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, Polish Association for Computational Mechanics. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2004, s. 195-198, bibliogr. 7 poz.

lewitacja magnetyczna ; identyfikacja ; przełączanie wzmocnienia

magnetic levitation ; identification ; gain scheduling

39/90
Nr opisu: 0000007883
Metody numeryczne.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Zbigniew Ogonowski, Michał* Jamicki, Mariusz* Stasik. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 181 s., bibliogr. 10 poz.
Skrypt nr 2317

40/90
Nr opisu: 0000009116
Adaptacja w układach aktywnego tłumienia hałasu.
[Aut.]: Jarosław Figwer, Zbigniew Ogonowski, Marek Pawełczyk.
W: 50. Otwarte Seminarium z Akustyki. OSA 2003, Szczyrk - Gliwice, 23.09.2003-27.09.2003. Materiały konferencyjne. Ed. Tomasz Błachowicz. Gliwice : Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, 2003, s. 454-457, bibliogr. 5 poz.

aktywne tłumienie hałasu ; adaptacja ; procesor sygnałowy

active noise control ; adaptation ; signal processor

41/90
Nr opisu: 0000001544
Aktywne tłumienie hałasu.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
-Śl. Wiad. Elektr. 2003 R. 10 nr 2, s. 4-8, bibliogr. 6 poz.

42/90
Nr opisu: 0000005752
Benchmarking of active noise control.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
-Pomiary Autom. Kontr. 2003 nr 11, s. 8-11, bibliogr. 6 poz.

tłumienie hałasu ; badania wzorcowe ; parametryzacja sygnałów

noise attenuation ; reference tests ; signals parameterization

43/90
Nr opisu: 0000012455
Limited authority adaptive control in active noise control systems.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2003, Międzyzdroje, 25-28 August 2003. [B.m.] : [b.w.], 2003, s. 525-530

sterowanie adaptacyjne ; aktywna redukcja hałasu ; identyfikacja

adaptive control ; active noise control ; identification

44/90
Nr opisu: 0000009167
Limited authority adaptive control in active noise control systems.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2003, Międzyzdroje, Poland, 25-28 August 2003. [Dokument elektroniczny]. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2003, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 7 poz.

sterowanie adaptacyjne ; aktywna redukcja hałasu ; identyfikacja

adaptive control ; active noise control ; identification

45/90
Nr opisu: 0000006541
Limited authority adaptive control in Active Noise Control systems.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
-Arch. Control Sci. 2003 vol. 13 no. 2, s. 249-261, bibliogr. 8 poz.

sterowanie adaptacyjne ; aktywna redukcja hałasu ; identyfikacja

adaptive control ; active noise control ; identification

46/90
Nr opisu: 0000010087
Modeling and control of rotating shaft with magnetic bearings.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski, K. Plaza.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 101-102, bibliogr. 5 poz.

47/90
Nr opisu: 0000010771
Modeling and control of rotating shaft with magnetic bearings.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski, K. Plaza.
W: Methods of artificial intelligence. AI-METH 2003, Gliwice, Poland, 5-7 November 2003. Full papers. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa, W. Moczulski. Gliwice : Silesian University of Technology. Department for Strength of Materials and Computational Mechanics. Department of Fundamentals of Machinery Design, 2003, s. 219-222, bibliogr. 5 poz.

48/90
Nr opisu: 0000003343
Adaptacyjne tłumienie drgań w maszynach wirnikowych.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, 24-27 czerwca 2002. T. 2. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski. Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 921-926, bibliogr. 10 poz.

49/90
Nr opisu: 0000004884
Identyfikacja procesów. Praca zbiorowa. Pod red. J. Kasprzyka.
[Aut.]: Ewa** Bielińska, Jarosław Figwer, Jerzy Kasprzyk, Tadeusz* Legierski, Zbigniew Ogonowski, Marek Pawełczyk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2002, 210 s., bibliogr.

50/90
Nr opisu: 0000006428
Non-linear oriented predictive control with reference model.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: The 8th IEEE International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2002, Szczecin, Poland, 2-5 September 2002. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002, dysk optyczny (CD-ROM) s. 793-798, bibliogr. 8 poz.

51/90
Nr opisu: 0000042812
Stanowiska laboratoryjne do badań algorytmów aktywnego hałasu.
[Aut.]: Jarosław Figwer, Zbigniew Ogonowski, Marek Pawełczyk.
W: XLIX Otwarte Seminarium z Akustyki, Warszawa - Stare Jabłonki, 9-13 września 2002. [Warszawa] : [Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk], 2002, s. 169-174, bibliogr. 6 poz.

52/90
Nr opisu: 0000038818
Adaptive 3-D zone of quiet in a reverbant enclosure using LMS-type algorithms.
[Aut.]: M. Błażej, Zbigniew Ogonowski.
W: Proceedings of the 7th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR 2001, Międzyzdroje, Poland, 28-31 August 2001. Vol. 2: Robotics, marine automation, control engineering, identification and signal processing. Ed. R. Kaszyński. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, s. 805-810, bibliogr. 9 poz.

53/90
Nr opisu: 0000003448
Intelligent control of magnetic bearing system.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Methods of artificial intelligence in mechanics and mechanical engineering. [Proceedings of the Symposium on Methods of ... AI-MECH 2001, Gliwice, Poland, 14-16 November 2001]. Eds: T. Burczyński, W. Cholewa. Polish Association for Computational Mechanics, Polish Academy of Sciences, Silesian University of Technology. Gliwice : [Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Politechnika Śląska], 2001, s. 169-174, bibliogr. 9 poz.

54/90
Nr opisu: 0000000106
Niestacjonarność przestrzennych stref ciszy.
[Aut.]: M. Błażej, Zbigniew Ogonowski.
W: XLVIII Otwarte Seminarium z Akustyki. OSA 2001, Wrocław - Polanica Zdrój, 11-14 września 2001 r.. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 197-202, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej ; nr 83 Seria: Konferencje ; nr 27 0324-9344)

55/90
Nr opisu: 0000000612
Adaptation in convolution predictive control.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Adaptive systems in control and signal processing 1998. A proceedings volume from the IFAC Workshop, Glasgow, Scotland, UK, 26-28 August 1998. Eds: R. R. Bitmead, M.A. Johnson, M.J. Grimble. [International Federation of Automatic Control]. Oxford : Pergamon Press, 2000, s. 225-230, bibliogr. 7 poz.

56/90
Nr opisu: 0000000614
Limited authority adaptive PI control.
[Aut.]: Antoni** Niederliński, Jerzy Mościński, Zbigniew Ogonowski.
W: Adaptive systems in control and signal processing 1998. A proceedings volume from the IFAC Workshop, Glasgow, Scotland, UK, 26-28 August 1998. Eds: R. R. Bitmead, M.A. Johnson, M.J. Grimble. [International Federation of Automatic Control]. Oxford : Pergamon Press, 2000, s. 279-284, bibliogr. 8 poz.

57/90
Nr opisu: 0000017405
Zmodyfikowane algorytmy RMNK w aktywnym tłumieniu hałasu.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Modelowanie i symulacja. MiS-1. I Krajowa konferencja, Kościelisko, 19-23 czerwca 2000 r. Referaty. T. 1. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Warszawski, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej. [Warszawa] : [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Warszawski], [2000], s. 301-309, bibliogr. 11 poz.

58/90
Nr opisu: 0000006939
Odporna regulacja PI/PID z adaptacją współczynnika wzmocnienia.
[Aut.]: Antoni** Niederliński, Jerzy Mościński, Zbigniew Ogonowski.
W: XIII Krajowa Konferencja Automatyki, [Opole, 21-24 września 1999]. Materiały konferencyjne. T. 1. Pod red. Z. Bubnickiego, J. Józefczyka. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 1999, s. 165-170, bibliogr. 11 poz.

59/90
Nr opisu: 0000008147
Teoria systemów liniowych.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Zbigniew Ogonowski. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 176 s., bibliogr. 10 poz.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2159 0434-0825)

60/90
Nr opisu: 0000025281
Laboratorium metod optymalizacji statycznej. Praca zbiorowa. Pod red. Zbigniewa Ogonowskiego.
[Aut.]: Jarosław Figwer, Jerzy Mościński, Zbigniew Ogonowski. Wyd. 2.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 73 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2114 0434-0825)

61/90
Nr opisu: 0000025262
Metody numeryczne.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Zbigniew Ogonowski, Michał* Jamicki, Mariusz* Stasik.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 191 s., bibliogr. 10 poz.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2068 0434-0825)

62/90
Nr opisu: 0000028045
Application of artificial neural networks in assessment of sulfuric acid plant states.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Proceedings of the Fourth International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland, 26-29 August 1997. Vol. 2: Control engineering, neural networks. Eds: S. Domek, Z. Emirsajlow, R. Kaszyński. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997, s. 797-801, bibliogr. 3 poz.

63/90
Nr opisu: 0000027372
Direct adaptation in predictive control.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Proceedings of the Fourth International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland, 26-29 August 1997. Vol. 2: Control engineering, neural networks. Eds: S. Domek, Z. Emirsajlow, R. Kaszyński. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997, s. 471-476, bibliogr. 9 poz.

64/90
Nr opisu: 0000046250
Dobór transmisji zakłóceniowej w metodzie lokowania zer i biegunów dla aktywnego tłumienia hałasu.
[Aut.]: Jarosław Figwer, Zbigniew Ogonowski.
W: Materiały XLIV Otwartego Seminarium z Akustyki. OSA'97, Gdańsk - Jastrzębia Góra, 15-18 września 1997. Gdańsk : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Gdański, 1997, s. 265-270, bibliogr. 4 poz.

65/90
Nr opisu: 0000027058
Identyfikacja procesów. Praca zbiorowa. Pod red. E. Bielińskiej.
[Aut.]: Dariusz Bismor, Ewa** Bielińska, Jarosław Figwer, Jerzy Kasprzyk, Tadeusz* Legierski, Zbigniew Ogonowski, Marek Pawełczyk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1997, 142 s., bibliogr.
(Skrypt ; Politechnika Śląska nr 2048 0434-0825)

66/90
Nr opisu: 0000028676
Non-linear predictive control.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Modelling, identification and control. Proceedings of the Sixteenth IASTED International Conference, Innsbruck, Austria, February 17-19, 1997. Ed. M. H. Hamza. Anaheim : IASTED Acta Press, 1997, s. 305-308, bibliogr. 13 poz.

67/90
Nr opisu: 0000042191
Adaptive zone of quiet in 3-D reverberant enclosures.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Proceedings of the Third International Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, Międzyzdroje, Poland, 10-13 September 1996. Vol. 1. Eds: S. Bańka, S. Domek, Z. Emirsajłow. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996, s. 95-100, bibliogr. 8 poz.

68/90
Nr opisu: 0000042491
Metoda lokowania w aktywnym tłumieniu hałasu.
[Aut.]: Jarosław Figwer, Zbigniew Ogonowski.
W: XLIII Otwarte Seminarium z Akustyki, Gliwice-Ustroń, 16-20.09.1996. Materiały. T. 1. Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej, Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział Górnośląski, 1996, s. 211-216, bibliogr. 6 poz.

69/90
Nr opisu: 0000034945
Rozpoznawanie i ocena stanów instalacji technologicznej za pomocą sieci neuronowej.
[Aut.]: K. Gosiewski, Zbigniew Ogonowski, J. Paradowski.
-Inż. Chem. Proces. 1996 t. 17 z. 1, s. 61-77, bibliogr. 10 poz.

70/90
Nr opisu: 0000035490
Teoria systemów liniowych.
[Aut.]: Jerzy** Klamka, Zbigniew Ogonowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1996, 176 s., bibliogr. 10 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1987 0434-0825)

71/90
Nr opisu: 0000033546
Advanced control with MATLAB and SIMULINK. [Praca zbiorowa].
London : Ellis Horwood Limited, 1995

72/90
Nr opisu: 0000033502
Advanced control with MatLab and Simulink. [Praca zbiorowa]. Ed. by J. Mościński, Z. Ogonowski.
[Aut.]: Ewa** Bielińska, M. Brdys, Jarosław Figwer, Jerzy Kasprzyk, U. Keuchel, Jerzy Mościński.
London : Ellis Horwood Limited, 1995, 251 s., bibliogr. 26 poz.

73/90
Nr opisu: 0000034068
Badania aktywnego ochronnika słuchu.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Materiały XXIII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice-Wisła, 27.02-4.03.1995. Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. Gliwice : Polskie Towarzystwo Akustyczne, 1995, s. 72-78, bibliogr. 3 poz.

74/90
Nr opisu: 0000037139
Generalized predictive control of induction motor.
[Aut.]: M. Brdyś, Zbigniew Ogonowski, Z. Świder.
W: Proceedings of the Third European Control Conference. ECC 95, Roma, Italy, September 5-8, 1995. Vol. 3. Pt 1. Eds: A. Isidori [et al.]. European Union Control Association. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 3253-3258, bibliogr. 7 poz.

75/90
Nr opisu: 0000033501
Regulacja adaptacyjna.
[Aut.]: Antoni** Niederliński, Jerzy Mościński, Zbigniew Ogonowski.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995, 321 s., bibliogr. 128 poz.

76/90
Nr opisu: 0000044154
Adaptive noise control using direct method.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: Materiały XXII Zimowej Szkoły Zwalczania Zagrożeń Wibroakustycznych, Gliwice - Wisła, 21-26.02.1994. Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 65-66, bibliogr. 3 poz.

77/90
Nr opisu: 0000044590
Application of model based predictive control to acrylnitryl polymerization reactor.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: The Proceedings of the Third IEEE Conference on Control Applications, Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK, August 24th-26th, 1994. Vol. 3. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1994, s. 1903-1908, bibliogr. 8 poz.

78/90
Nr opisu: 0000044863
Computer aided adaptive control system design.
[Aut.]: Jerzy Mościński, Zbigniew Ogonowski.
W: Computer aided control system design. Methods, tools and related topics. Ed. by M. A. Brdyś, K. Malinowski. Singapore : World Scientific Publishing, 1994, s. 183-220, bibliogr. 7 poz.

79/90
Nr opisu: 0000046857
Kształtowanie własności dynamicznych sygnału tłumionego aktywnie za pomocą uogólnionego algorytmu regulacji minimalnowariancyjnej.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: XLI Otwarte Seminarium z Akustyki. [OSA '94], Wrocław - Szklarska-Poręba, 13-16 września 1994 r. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1994, s. 265-268, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Instytutu Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej ; nr 78 Seria: Konferencje ; nr 24 0324-9344)

80/90
Nr opisu: 0000044843   
Laboratorium metod optymalizacji statycznej. Praca zbiorowa. Pod red. Z. Ogonowskiego.
[Aut.]: Jarosław Figwer, Jerzy Mościński, Zbigniew Ogonowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, 73 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1852 0434-0825)

81/90
Nr opisu: 0000047305
Neural models in predictive control.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
W: First International Symposium on Mathematical Models in Automation and Robotics. MMAR 94, Międzyzdroje, Poland, September 1-3, 1994. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994, s. 169-174, bibliogr. 14 poz.

82/90
Nr opisu: 0000044862
Predictive control.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski, Jerzy Mościński.
W: Computer aided control system design. Methods, tools and related topics. Ed. by M. A. Brdyś, K. Malinowski. Singapore : World Scientific Publishing, 1994, s. 221-247, bibliogr. 8 poz.

83/90
Nr opisu: 0000047169
Problemy uczenia sieci neuronowych na bieżąco dla celów sterowania adaptacyjnego.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski, D. Majcher.
W: Neural networks and their applications. Proceedings of the first national conference, Kule 12-15.IV.1994r. Sieci neuronowe i ich zastosowania. Materiały konferencyjne I krajowej konferencji. Vol. 2. Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 1994, s. 394-400, bibliogr. 4 poz.

sieć neuronowa ; sterowanie adaptacyjne

neuron network ; adaptive control

84/90
Nr opisu: 0000049186
Identification of a class heat exchangers.
[Aut.]: Jarosław Figwer, W. Marszałek, Zbigniew Ogonowski.
Bochum : Institut fur Informationstechnik Ruhr-Universitat Bochum, 1991, 23 s., bibliogr. 19 poz.
(Internal Report ESR ; 9108)

85/90
Nr opisu: 0000054295   
Komputerowy analizator widma sygnałów niestacjonarnych. Teoria - użytkowanie - zastosowanie.
[Aut.]: Antoni** Niederliński, Jarosław Figwer, Jerzy Kasprzyk, Zbigniew Ogonowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, 102 s., bibliogr. 22 poz.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1604 0434-0825)

86/90
Nr opisu: 0000053495
Predictive control of a nonlinear open-loop unstable polymerization reactor.
[Aut.]: R. Dittmar, Zbigniew Ogonowski, K. Damert.
-Chem. Eng. Sci. 1991 vol. 46 iss. 10, s. 2679-2689, bibliogr. 8 poz.

87/90
Nr opisu: 0000053793
Some observations on the self-tuning control performance in the presence of nonzero mean disturbances.
[Aut.]: Jerzy Mościński, Zbigniew Ogonowski.
-Syst. Sci. 1991 vol. 17 nr 1, s. 45-59

88/90
Nr opisu: 0000060633
Samonastrajający algorytm PID w regulatorze EFTRONIK-M.
[Aut.]: Zbigniew Ogonowski.
-Pomiary Autom. Kontr. 1989 R. 35 nr 9/10, s. 219-221, bibliogr. 12 poz.

89/90
Nr opisu: 0000064358
PREDAL - a software tool for predictive adaptive control design and simulation.
[Aut.]: Antoni** Niederliński, Jerzy Mościński, Zbigniew Ogonowski.
-Arch. Autom. Telemech. 1988 t. 33 z. 4, s. 565-580, bibliogr. 10 poz.

90/90
Nr opisu: 0000064405
PREDAL - a software tool for predictive adaptive control design and simulation.
[Aut.]: Antoni** Niederliński, Jerzy Mościński, Zbigniew Ogonowski.
-Wiss. Z. Tech. Hochsch. Leuna - Merseburg 1988 Bd. 30 nr 5/6, s. 674-686, bibliogr. 10 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie