Wynik wyszukiwania
Zapytanie: NAWRACKA MONIKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/12
Nr opisu: 0000136149
Migracje a edukacja językowa w Polsce. Zarys projektu badawczego.
[Aut.]: Łukasz Kumięga, Monika Nawracka.
W: Tradycyjne podejście i nowe perspektywy w nauczaniu języków obcych. Aspekty, metody, realizacje. Praca zbiorowa. Pod red. Ewy Bieńkowskiej-Kajko, Ewy Mężyk, Bożeny Stefanowicz. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, s. 66-80, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 834). Punktacja MNiSW 20.000

migracja ; imigracja ; nauka języka obcego ; Ukraina

migration ; immigration ; foreign language study ; Ukraine

2/12
Nr opisu: 0000138263   
Nauczanie języka polskiego jako obcego w perspektywie refleksyjnej i kulturowej.
[Aut.]: Monika Nawracka.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2020, 498 s.
(Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 4)
Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.12797/9788381382984 [dostęp 8 grudnia 2020]. Punktacja MNiSW 80.000

język obcy ; nauczanie ; drugi język ; kultura ; międzykulturowość ; transkulturowość

foreign language ; teaching ; second language ; culture ; interculturality ; transculturality

3/12
Nr opisu: 0000137763
Profesjonalizacja kształcenia nauczających języków obcych w Polsce i Iranie w świetle uwarunkowań kulturowych. Studium porównawcze wybranych programów kształcenia uniwersyteckiego.
[Aut.]: Przemysław Gębal, Monika Nawracka.
W: Między lingwistyką a pedagogiką. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 48-69

4/12
Nr opisu: 0000133762   
Foreign language teacher education in Germany, Iran and Poland - a comparative comparative study.
[Aut.]: Przemysław Gębal, Monika Nawracka.
W: Oblicza glottodydaktyki polonistycznej. Powiązania i inspiracje. Pod red. Grażyny Zarzyckiej, Beaty Grochali, Iwony Dembowskiej-Wosik. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, s. 121-137, bibliogr. 16 poz. (Acta Universitatis Lodziensis ; Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców ; 26 0860-6587). Punktacja MNiSW 20.000

pedeutologia ; kształcenia nauczycieli ; profesjonalizacja kształcenia ; europejskie standardy pedeutologiczne

pedeutology ; teacher training ; professionalization of teacher training ; European standards of teacher training

5/12
Nr opisu: 0000138202   
Nauczanie języka polskiego jako drugiego w świetle założeń dydaktyki konstruktywistycznej. Autorski model glottopedagogiczny.
[Aut.]: Przemysław Gębal, Monika Nawracka.
-Edukacja 2019 nr 3, s. 54-67, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

język polski jako obcy ; język polski jako drugi ; transkulturowość ; międzykulturowość ; inkluzja ; glottodydaktyka polonistyczna

Polish as a foreign language ; Polish as a second language ; transculturality ; interculturality ; inclusion ; Polish language didactics

6/12
Nr opisu: 0000133360
Podręczniki i materiały dydaktyczne do języka polskiego jako obcego/drugiego w świetle koncepcji międzykulturowości i transkulturowości.
[Aut.]: Monika Nawracka.
W: Edukacja wobec migracji : konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne. Monografia zbiorowa. Pod red. Przemysława E. Gębala. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018, s. 117-138, bibliogr. (Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 2). Punktacja MNiSW 20.000

język polski ; język obcy ; kultura ; międzykulturowość ; transkulturowość ; uczenie się

Polish language ; foreign language ; culture ; interculturality ; transculturality ; learning

7/12
Nr opisu: 0000137429   
Międzykulturowość w refleksyjnym nauczaniu języków obcych na przykładzie polskiego. Perspektywa antropologiczna.
[Aut.]: Monika Nawracka.
-Lingwist. Stosow. 2016 t. 16, s. 73-86, bibliogr. 29 poz.

8/12
Nr opisu: 0000137437
Rodzimi użytkownicy języka perskiego uczący się języka polskiego. Antropologiczne studium przypadku.
[Aut.]: Monika Nawracka.
W: Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej, Brzeg - Opole, 10-13 lipca 2012 r. T. 2. Red. Stanisław Gajda, Irena Jokiel. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2014, 697-706

9/12
Nr opisu: 0000137434
Przestrzenie Teheranu miasta kontrastów.
[Aut.]: Monika Nawracka.
-Etnogr. Pol. 2011 t. 55 z. 1-2, s. 199-226

10/12
Nr opisu: 0000137457
The imperative of otherness : social/ cultural creation of otherness. 5th days of polyphonic ethnology, 24-26 October 2003, Warsaw. Red. Monika Nawracka.
Warszawa : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Uniwersytet Warszawski, 2004, 80 s.
(Chata ; nr 4)

11/12
Nr opisu: 0000137456
What ethnology is. Ethnology and particular social sciences. A summary of workshop.
[Aut.]: Monika Nawracka, A. Krzyworzeka.
W: The imperative of otherness : social/ cultural creation of otherness. 5th days of polyphonic ethnology, 24-26 October 2003, Warsaw. Warszawa : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Uniwersytet Warszawski, 2004, s. 77-80 (Chata ; nr 4)

12/12
Nr opisu: 0000137440
Świadomość historyczna mieszkańców Puszczy Nalibockiej.
[Aut.]: Monika Nawracka.
-Etnogr. Pol. 2003 t. 67 z. 1-2, s. 285-303

stosując format:
Nowe wyszukiwanie