Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MULARCZYK ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 35Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/35
Nr opisu: 0000137699   
Factors motivating academic teachers to improve their teaching skills - pilot studies.
[Aut.]: Iwona Zdonek, Anna Mularczyk.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 148, s. 825-843, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

czynnik motywujący ; motywacja wewnętrzna ; nauczyciel akademicki ; metoda nauczania

motivation's factors ; internal motivation ; academic teacher ; teaching method

2/35
Nr opisu: 0000112333   
Analiza wielkości produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Polsce.
[Aut.]: Anna Mularczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 96, s. 133-142, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

odnawialne źródła energii ; energia elektryczna

renewable energy sources ; electrical energy

3/35
Nr opisu: 0000107488
Media społecznościowe w procesie rekrutacji - perspektywa pracodawców i przyszłych pracowników.
[Aut.]: Beata Hysa, Anna Mularczyk, Iwona Zdonek.
-Ekon. Organ. Przeds. 2016 nr 5, s. 59-70, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

media społecznościowe ; proces rekrutacji ; analiza SWOT ; pracodawca ; pracownik

social media ; recruitment process ; SWOT analysis ; employer ; employee

4/35
Nr opisu: 0000111901   
Rola usług edukacyjnych w kształtowaniu klasy kreatywnej polskiego społeczeństwa informacyjnego.
[Aut.]: Anna Mularczyk, Iwona Zdonek.
-Stud. Ekon. 2016 nr 265, s. 52-68, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

klasa kreatywna ; pokolenie Z ; usługi edukacyjne ; Polska ; społeczeństwo informacyjne

creative class ; generation Z ; educational services ; Poland ; information society

5/35
Nr opisu: 0000100020   
Analiza działalności ośrodków edukacji twórczej z perspektywy kształtowania się klasy kreatywnej w polskim społeczeństwie.
[Aut.]: Iwona Zdonek, Anna Mularczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 353-367, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kreatywność ; klasa kreatywna ; edukacja twórcza ; potencjał pracowników

creativity ; creative cluster ; creative education ; potential of employees

6/35
Nr opisu: 0000102220
Analiza i ocena przydatności ekonometrycznych metod prognozowania procesów gospodarczych. Prognozowanie na podstawie modeli ekonometrycznych.
[Aut.]: Anna Mularczyk.
W: Prognozowanie importu i eksportu węgla kamiennego w Polsce w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań. Red. A. Jonek-Kowalska. Warszawa : CeDeWu, 2015, s. 73-96

7/35
Nr opisu: 0000106270   
Rozwój i perspektywy energii solarnej w Polsce w województwie śląskim.
[Aut.]: Anna Mularczyk, Beata Hysa.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 361-377, bibliogr 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kolektor słoneczny ; fotowoltaika ; odnawialne źródła energii ; energia odnawialna

solar collector ; photovoltaics ; renewable energy sources ; renewable energy

8/35
Nr opisu: 0000104398   
Self-promotion on the Internet.
[Aut.]: Iwona Zdonek, Beata Hysa, Anna Mularczyk.
-Stud. Ekon. 2015 nr 234, s. 214-226, bibliogr.. Punktacja MNiSW 10.000

organizacja inteligentna ; potencjał pracowników ; autopromocja w Internecie ; media społecznościowe ; zarządzanie zasobami ludzkimi

intelligent organization ; potential of employees ; self-promotion on the Internet ; social media ; human resources management

9/35
Nr opisu: 0000101967
Social Media - the challenges and the future direction of the recruitment process in HRM area.
[Aut.]: Beata Hysa, Anna Mularczyk, Iwona Zdonek.
W: I Kongres Informatyki Ekonomicznej, Podlesice k/Kroczyc, 23-25 września 2015. Abstrakty artykułów. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 15

10/35
Nr opisu: 0000104390   
Social media - the challenges and the future direction of the recruitment process in HRM area.
[Aut.]: Beata Hysa, Anna Mularczyk, Iwona Zdonek.
-Stud. Ekon. 2015 nr 234, s. 54-67, bibliogr.. Punktacja MNiSW 10.000

media społecznościowe ; HRM ; proces rekrutacji

social media ; HRM ; recruitment process

11/35
Nr opisu: 0000091730   
Krzywe cyklu życia informacji o produkcie na podstawie danych z Google Trends.
[Aut.]: Anna Mularczyk, Iwona Zdonek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 68, s. 229-242, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

cykl życia produktu ; krzywa logistyczna ; krzywa Gompertza ; Google Trends

product life cycle ; logistic curve ; Gompertz curve ; Google Trends

12/35
Nr opisu: 0000088565   
Analiza statystyk stron internetowych Politechniki Śląskiej metodami fraktalnymi.
[Aut.]: Anna Mularczyk, Iwona Zdonek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 64, s. 189-201, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

strona internetowa ; metoda przeskalowanych zakresów ; szereg czasowy ; analiza fraktalna ; Politechnika Śląska

website ; method of rescaled range ; time series ; fractal analysis ; Silesian University of Technology

13/35
Nr opisu: 0000090117
Innowacje w cyklu życia produktu - perspektywa rozwoju e-usług.
[Aut.]: Beata Hysa, Anna Mularczyk.
W: Systemy wspomagania organizacji. SWO 2013. Praca zbiorowa. Pod red. T. Porębskiej-Miąc, H. Sroki. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012, s. 91-111

14/35
Nr opisu: 0000081905
Teoria chaosu w analizie danych ze strony internetowej.
[Aut.]: Anna Mularczyk, Iwona Zdonek.
W: Technologie informacyjne w funkcjonowaniu organizacji. Zarządzanie z wykorzystaniem multimediów. Monografia. Pod red. L. Kiełtyki. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013, s. 543-558

15/35
Nr opisu: 0000099015
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. Z. 64. Pod red. Anny Mularczyk, Iwony Zdonek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013
PŚl. sygn. P.4568

eksploracja danych ; teoria gier ; automaty komórkowe ; logika rozmyta ; fraktale ; model dwumianowy ; model trójmianowy ; system biometryczny ; karty kwantowe do głosowania ; Business Intelligence ; model wielokryterialny

data mining ; game theory ; cellular automata ; fuzzy logic ; fractal ; binominal model ; trinominal model ; biometric system ; quantum voting cards ; Business Intelligence ; multicriterial model

16/35
Nr opisu: 0000075777   
Rozwój e-usług w administracji publicznej w Polsce i innych krajach UE w pierwszej dekadzie XXI wieku-raport z badań.
[Aut.]: Beata Hysa, Anna Mularczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 61, s. 99-110, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

e-usługi publiczne ; administracja publiczna ; Polska ; Unia Europejska

e-public services ; public administration ; Poland ; European Union

17/35
Nr opisu: 0000069863   
Analiza wybranych zagadnień turystyki z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak, Beata Hysa, Katarzyna* Jakowska-Suwalska, Anna Mularczyk, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 57, s. 65-83, bibliogr. 31 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

turystyka ; osoba niepełnosprawna ; Śląski Szlak Zabytków Techniki

tourism ; disabled person ; The Industrial Monuments Route of the Silesian Voivodeship

18/35
Nr opisu: 0000073086
Elektroniczna platforma usług publicznych - elektroniczne usługi publiczne miasta Zabrze.
[Aut.]: Beata Hysa, Piotr Janke, Anna Mularczyk.
W: IT w służbie efektywnego państwa. Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia. Red. J. Goliński, A. Kobyliński, A. Sobczak. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2011, s. 215-229 (Monografie i Opracowania ; Szkoła Główna Handlowa nr 586 0867-7727)
Referat wygłoszony na konferencji: Technologie informatyczne w administracji publicznej i służbie zdrowia, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa, 9 grudnia 2010 r.

19/35
Nr opisu: 0000066543
Informatyka w zarządzaniu w przykładach i zadaniach z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL. Praca zbiorowa. Pod red. Iwony Zdonek.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak, Beata Hysa, Anna Mularczyk, Marcin Sobota, Adam Szromek, Maciej Wolny, Marcin Wyskwarski, Dariusz Zdonek, Iwona Zdonek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 241 s., bibliogr. 12 poz.

arkusz kalkulacyjny ; Excel ; statystyka ; zarządzanie

spreadsheet ; Excel ; statistics ; management

20/35
Nr opisu: 0000069871   
Metody i techniki zarządzania wspomagające podejmowanie decyzji w urzędach administracji publicznej.
[Aut.]: Beata Hysa, Anna Mularczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 57, s. 153-167, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

metody zarządzania ; techniki zarządzania ; podejmowanie decyzji ; administracja publiczna

management methods ; management technics ; decision making ; public administration

21/35
Nr opisu: 0000069804
Metody statystyczne i optymalizacyjne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel. Statystyka i badania operacyjne.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak, Dorota Gawrońska, Katarzyna* Jakowska-Suwalska, Agnieszka Kowalska-Styczeń, Anna** Męczyńska, Anna Mularczyk, Tomasz Owczarek, Adam Szromek, Maciej Wolny, Iwona Zdonek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2011, 265 s., bibliogr.

MS Excel ; metody statystyczne ; metoda optymalizacyjna ; statystyka matematyczna ; statystyka opisowa ; badania operacyjne ; programowanie liniowe ; wnioskowanie statystyczne

MS Excel ; statistical methods ; optimization method ; mathematical statistics ; descriptive statistics ; operations research ; linear programming ; statistical inference

22/35
Nr opisu: 0000069865   
Postrzeganie barier stawianych osobom niepełnosprawnym w ich aktywności turystycznej.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna-Nowak, Anna Mularczyk, Adam Szromek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 57, s. 85-96, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

osoba niepełnosprawna ; turystyka ; bariera architektoniczna ; bariera społeczna ; bariera finansowa ; bariera psychologiczna ; bariera organizacyjna ; bariera sprzętowa

disabled person ; tourism ; architectural barrier ; social barrier ; financial barrier ; psychological barrier ; organizational barrier ; equipment barrier

23/35
Nr opisu: 0000040081
Fraktalna analiza ryzyka w działalności przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Mularczyk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 169 s., bibliogr. 120 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 167)

analiza ryzyka ; przedsiębiorstwo ; geometria fraktalna ; analiza fraktalna

risk analysis ; enterprise ; fractal geometry ; fractal analysis

24/35
Nr opisu: 0000050982
Fraktalne wspomaganie zarządzania zapasami.
[Aut.]: Anna Mularczyk.
W: Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu. Katowice : Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, 2008, s. 97-111 (Zeszyty Naukowe ; Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego Studia Ekonomiczne ; nr 50)

25/35
Nr opisu: 0000046546
Prognozowanie za pomocą metod fraktalnych jako element wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem.
[Aut.]: Anna Mularczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 45, s. 281-292, bibliogr. 17 poz.

prognozowanie ; metoda fraktalna ; wykładnik Hursta ; zarządzanie przedsiębiorstwem

prediction ; fractal method ; Hurst exponent ; enterprise management

26/35
Nr opisu: 0000030066
Wymiar fraktalny jako miara ryzyka.
[Aut.]: Anna Mularczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 40, s. 199-213, bibliogr. 23 poz.

zarządzanie ryzykiem ; geometria fraktalna ; ocena ryzyka ; surowiec ; zapotrzebowanie na materiały ; zarządzanie przedsiębiorstwem

risk management ; fractal geometry ; risk assessment ; raw material ; material demand ; enterprise management

27/35
Nr opisu: 0000029694
System kontrolingu w organizacji fraktalnej.
[Aut.]: Anna Mularczyk, Anna* Sołtysik-Piorunkiewicz.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 38, s. 145-154, bibliogr. 24 poz.

kontroling ; organizacja fraktalna ; zarządzanie organizacją

controlling ; fractal organization ; organization management

28/35
Nr opisu: 0000022166
Zastosowanie geometrii fraktalnej w zarządzaniu.
[Aut.]: Anna Mularczyk.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 111-117 bibliogr. 20 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)

geometria fraktalna ; fraktal ; zarządzanie ; fabryka fraktalna

fractal geometry ; fractal ; management ; fractal factory

29/35
Nr opisu: 0000023821   
Analiza ryzyka w działalności przedsiębiorstwa z zastosowaniem metod fraktalnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna Mularczyk.
Zabrze, 2005, 147 s., [19] k. tabl., bibliogr. 114 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. Jerzy* Mika

30/35
Nr opisu: 0000073354
Analiza porównawcza wybranych metod doboru zmiennych objaśniających na przykładach.
[Aut.]: Anna Mularczyk, Michalina* Szłapka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 18, s. 67-89, bibliogr. 15 poz.

model ekonometryczny ; dobór zmiennych ; metoda Bartosiewicz ; metoda Hellwiga ; analiza czynnikowa

econometric model ; feature selection ; Bartosiewicz method ; Hellwig method ; factor analysis

31/35
Nr opisu: 0000081866
Fractal management.
[Aut.]: Anna Mularczyk.
W: Vysledky vedecke prace studentu doktorskeho studia EKF VSB-TU Ostrava 2004. Sbornik prispevku z VI. rocniku mezinarodni konference. [Dokument elektroniczny]. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita. Ekonomicka Fakulta. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2004, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-25

32/35
Nr opisu: 0000073073
Fraktalna analiza ryzyka sprzedaży produktów przedsiębiorstwa na przykładzie.
[Aut.]: Anna Mularczyk.
W: Współczesne problemy zarządzania i marketingu. Pod red. S. Pajączkowskiego, H. Węgrzyn. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Legnica : Wyższa Szkoła Menedżerska, 2004, s. 39-43

33/35
Nr opisu: 0000073087
Fraktalna ocena ryzyka trzyletnich obligacji skarbowych.
[Aut.]: Anna Mularczyk.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 20, cz. 2, s. 93-103, bibliogr. 18 poz.

obligacja skarbowa ; papiery wartościowe ; ocena ryzyka ; rynek wtórny

treasury bond ; securities ; risk assessment ; secondary market

34/35
Nr opisu: 0000081859
The enterprise's risk of sale in terms of fractal dimension.
[Aut.]: Anna Mularczyk.
W: Vysledky vedecke prace studentu doktorskeho studia EKF VSB-TU Ostrava 2004. Sbornik prispevku z VI. rocniku mezinarodni konference. [Dokument elektroniczny]. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita. Ekonomicka Fakulta. Ostrava : VSB - Technicka univerzita Ostrava, 2004, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-18

35/35
Nr opisu: 0000004881
Analiza nowych technologii informatycznych w zarządzaniu rozproszonym. Praca zbiorowa. Pod red. A. Michalskiego.
[Aut.]: Aleksandra Czupryna, Beata Hysa, Katarzyna* Jakowska-Suwalska, Adrian Kapczyński, Dariusz* Mazur, Andrzej** Michalski, Krzysztof Michalski, Anna Mularczyk, Piotr* Piorunkiewicz, Adam Sojda, Anna* Sołtysik-Piorunkiewicz, Maciej Wolny, Dariusz Zdonek, Iwona Zdonek, Tomasz* Żurek.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, 140 s., bibliogr.

bezpieczeństwo systemu informatycznego ; metoda taksonomiczna ; rozproszona baza danych ; sieć globalna ; sieć neuronowa ; system ekspertowy ; sztuczna inteligencja ; usługi internetowe ; zarządzanie wiedzą

information system security ; taxonomic method ; distributed database ; global network ; neural network ; expert system ; artificial intelligence ; internet services ; knowledge management

stosując format:
Nowe wyszukiwanie