Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MROWIEC-BIAŁOŃ J
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/46
Nr opisu: 0000047678   
Fabrication and properties of silica monoliths with ultra large mesopores.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
-Microporous Mesoporous Mater. 2008 vol. 109 iss. 1/3, s. 429-435, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 2.555

monolit krzemionkowy ; obróbka hydrotermalna ; krzemian etylu 40 ; amoniak

silica monolith ; hydrothermal treatment ; ethyl silicate 40 ; ammonia

2/46
Nr opisu: 0000048987
Organosulfonic acid functionalised silica mesostructured cellular foams - efficient acidic catalysts for reactions of esterification.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, K. Maresz, J. Malinowski, Andrzej* Jarzębski.
-Chem. Process Eng. 2008 vol. 29 no. 3, s. 701-711, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.199

3/46
Nr opisu: 0000040039   
Aerobic oxidations of α-pinene over cobalt-substituted polyoxometalate supported on amino-modified mesoporous silicates.
[Aut.]: N. Maksimchuk, M. Melgunov, Y. Chesalov, J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski, O. Kholdeeva.
-J. Catal. 2007 vol. 246 iss. 2, s. 241-248, bibliogr. 70 poz.. Impact Factor 4.737

alfa-pinen ; werbenol ; werbenon ; aldehyd izobutylowy ; polioksometalany ; mezoporowate materiały krzemionkowe

alpha-pinen ; verbenol ; verbenon ; isobutyraldehyde ; polyoxometalates ; mesoporous silica materials

4/46
Nr opisu: 0000024693   
Application and properties of siliceous mesostructured cellular foams as enzymes carriers to obtain efficient biocatalysts.
[Aut.]: Katarzyna Szymańska, J. Bryjak, J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
-Microporous Mesoporous Mater. 2007 vol. 99 iss. 1/2, s. 167-175, bibliogr. 35 poz.

immobilizacja ; inwertaza ; glukoamylaza ; mezoporowata pianka komórkowa

immobilization ; invertase ; glucoamylase ; mesoporous cellular foam

5/46
Nr opisu: 0000039957
Charakterystyka inwertazy kowalencyjnie immobilizowanej na modyfikowanych mezostrukturalnych piankach komórkowych.
[Aut.]: Katarzyna Szymańska, Ewa* Kostrzewa, J. Bryjak, J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
W: Materiały XXXIX Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego. XXXIX OKK, Kraków, 14-16 marca 2007. Red. Łukasz Mokrzycki. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2007, s. 248-249, bibliogr. 11 poz.

immobilizacja inwertazy ; mezostrukturalna pianka komórkowa ; inwertaza natywna

invertase immobilization ; mesostructured cellular foam ; native invertase

6/46
Nr opisu: 0000032650   
Covalent immobilization of trypsin on to siliceous mesostructured cellular foams to obtain effective biocatalysts.
[Aut.]: Andrzej* Jarzębski, Katarzyna Szymańska, J. Bryjak, J. Mrowiec-Białoń.
-Catal. Today 2007 vol. 124 iss. 1/2, s. 2-10, bibliogr. 44 poz.. Impact Factor 2.764

immobilizacja ; trypsyna ; komórkowa piana mezostrukturalna ; materiał mezoporowaty

immobilization ; trypsin ; mesostructured cellular foam ; mesoporous material

7/46
Nr opisu: 0000024708
Ellipsometric study of porosity distribution in hybrid silica-based sol-gel films.
[Aut.]: L. Więcław-Solny, A. Kudla, J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
W: Characterization of porous solids VII. Proceedings of the 7th International Symposium on the Characterization of Porous Solids. COPS-VII, Aix-en-Provence, France, 26-28 May 2005. Eds: P.L. Llewellyn [et al.]. Amsterdam : Elsevier, 2007, s. 463-469, bibliogr. 5 poz. (Studies in Surface Science and Catalysis ; vol. 160 0167-2991)

8/46
Nr opisu: 0000032398
Functionalized silica mesostructured cellular foams - catalysts and catalyst supports.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski, K. Maresz, Katarzyna Szymańska.
W: 1st INSIDE-POReS Workshop IN SItu Study and DEvelopment of Processes involving Nano PORous Solids, [La Grande Motte, France, 2006]. Ed. Deborah J. Jones [et al.]. [B.m.] : Elsevier, 2007, s. 60

9/46
Nr opisu: 0000021101
Materiały o hierarchicznej, multimodalnej strukturze porów.
[Aut.]: Wojciech Pudło, Wojciech* Gawlik, J. Mrowiec-Białoń, Teresa** Buczek, J. Malinowski, Andrzej* Jarzębski.
-Inż. Chem. Proces. 2006 t. 27 z. 1, s. 177-185, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.098

struktura porów ; struktura hierarchiczna ; struktura multimodalna ; monolit krzemionkowy

pore structure ; hierarchical structure ; multimodal structure ; silica monolith

10/46
Nr opisu: 0000018499
Aktywność katalityczna wybranych enzymów immobilizowanych na różnych materiałach krzemionkowych.
[Aut.]: J. Bryjak, Katarzyna Szymańska, K. Maresz, J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
W: Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 15-18 marca 2005. [Red. Anna Kubacka]. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2005, s. 215

immobilizacja enzymów ; glukoamylaza ; żel krzemionkowy ; mezostrukturalna pianka komórkowa ; mezostrukturalny nośnik enzymów ; aktywność katalityczna

enzymes immobilisation ; glucoamylase ; silica-gel ; mezostructured cellular foam ; mezostructured enzyme carrier ; catalytic activity

11/46
Nr opisu: 0000018488   
Fabrication of Nafion- and heteropoly acid-containing thin catalytic films without failure.
[Aut.]: L. Więcław-Solny, Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń, Wincenty** Turek, Z. Ujma, A. Kudła, Mirosław** Gibas, Jerzy** Żak.
-Appl. Catal., A Gen. 2005 vol. 285 iss. 1/2, s. 79-85, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 2.728

Nafion ; heteropolikwas ; powłoka cienka

Nafion ; heteropolyacid ; thin film

12/46
Nr opisu: 0000018477   
FTIR spectroscopic study of titanium-containing mesoporous silicate materials.
[Aut.]: N. Trukhan, A. Panchenko, E. Roduner, M. Melgunov, O. Kholdeeva, J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
-Langmuir 2005 vol. 21 no. 23, s. 10545-10554. Impact Factor 3.705

13/46
Nr opisu: 0000020259
Materiały mesoporowate i o strukturze hierarchicznej.
[Aut.]: Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń.
W: XLVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 18-22 września 2005. Materiały zjazdowe. Poznań : BETAGRAF, [2005], S9-W3

14/46
Nr opisu: 0000012441   
Nowe nanomateriały dla sorpcji i katalizy.
[Aut.]: Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń, M. Kargol.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 6, s. 410-413, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.104

nanomateriały ; właściwości katalityczne ; właściwości sorpcyjne ; mezoporowate materiały krzemionkowe ; mezostrukturalna pianka komórkowa

nanomaterials ; catalytic properties ; sorption properties ; mesoporous silica materials ; mesoporous cellular foam

15/46
Nr opisu: 0000018492
Otrzymywanie cienkich powłok katalitycznych o właściwościach kwasowych.
[Aut.]: L. Więcław-Solny, Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń, Wincenty** Turek.
W: Materiały XXXVII Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 15-18 marca 2005. [Red. Anna Kubacka]. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2005, s. 147

cienka powłoka ; powłoka katalityczna ; zol-żel ; właściwości kwasowe

thin film ; catalytic coating ; sol-gel ; acidic properties

16/46
Nr opisu: 0000015238
Cienkie hybrydowe powłoki o właściwościach kwasowych otrzymywane metodą zol-żel.
[Aut.]: L. Więcław-Solny, Andrzej* Jarzębski, A. Kudła, J. Mrowiec-Białoń.
-Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/3, s. 1777-1782, bibliogr. 3 poz.. Impact Factor 0.337

powłoka hybrydowa ; powłoka katalityczna ; powłoka cienka ; właściwości kwasowe ; technika zanurzeniowa ; metoda zol-żel

hybrid coating ; catalytic coating ; thin coating ; acidic properties ; dip coating method ; sol-gel method

17/46
Nr opisu: 0000011170   
Highly selective isomerization of N-allylamides and N-allylamines.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, M. Pigulla, M. Krompiec, Stefan** Baj, J. Mrowiec-Białoń, J. Kasperczyk.
-Tetrahedron Lett. 2004 vol. 45 iss. 27, s. 5257-5261, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 2.484

izomeryzacja selektywna ; enaminy

selective isomerization ; enamines ; enamides

18/46
Nr opisu: 0000011190   
Isomerization of allyl aryl ethers to their 1-propenyl derivatives catalysed by ruthenium complexes.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, Nikodem Kuźnik, R. Penczek, J. Rzepa, J. Mrowiec-Białoń.
-J. Mol. Catal., A Chem. 2004 vol. 219 iss. 1, s. 29-40, bibliogr. 66 poz.. Impact Factor 2.316

eter allilowy ; izomeryzacja ; migracja wiązania podwójnego ; kompleksy rutenu ; krzemionkowa mezostrukturalna pianka komórkowa ; eter propylowy

allyl ether ; isomerization ; double-bond migration ; ruthenium complexes ; siliceous mesoporous cellular foam ; 1-propenyl ether

19/46
Nr opisu: 0000010995
Materiały nanostrukturalne otrzymywane metodą zol-żel.
[Aut.]: Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń, M. Kargol, L. Więcław-Solny.
-Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 2, s. 239-249, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.337

materiał nanostrukturalny ; właściwości ; metoda zol-żel ; synteza ; związki powierzchniowo czynne ; mikroemulsja

nanostructural material ; properties ; sol-gel method ; synthesis ; surface active substances ; microemulsion

20/46
Nr opisu: 0000015179
Otrzymywanie mezoporowatych komórkowych nośników katalizatorów z wybranymi grupami organicznymi.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, K. Maresz, K. Szymańska, Andrzej* Jarzębski.
W: Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 17-19 marca 2004. Red. A. Kubacka. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2004, s. 305

nośnik katalizatora ; grupa organiczna ; pianka krzemionkowa

catalyst carrier ; organic group ; siliceous foam

21/46
Nr opisu: 0000012100   
Preparation and surface properties of low-density gels synthesized using prepolymerized silica precursors.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski, L. Pająk, Z. Olejniczak, Mirosław** Gibas.
-Langmuir 2004 vol. 20 nr 24, pp. 10389-10393. Impact Factor 3.295

22/46
Nr opisu: 0000011331   
Properties of the sol-gel TiO2-SiO2 oxidation catalysts prepared using ethyl silicate 40 as a silica precursor.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski, O. Kholdeeva, N. Trukhan, V. Zaikovski.
-Appl. Catal., A Gen. 2004 vol. 273 iss. 1/2, s. 47-53, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 2.378

katalizator TiO2-SiO2 ; krzemian etylu ; aerożel ; kserożel ; utlenianie selektywne

TiO2-SiO2 catalyst ; ethyl silicate ; aerogel ; xerogel ; selective oxidation

23/46
Nr opisu: 0000015183
Właściwości strukturalne hybrydowych powłok katalitycznych otrzymanych meodą zol-żel.
[Aut.]: L. Więcław-Solny, Wincenty** Turek, J. Mrowiec-Białoń, Mirosław** Gibas.
W: Materiały XXXVI Ogólnopolskiego Kolokwium Katalitycznego, Kraków, 17-19 marca 2004. Red. A. Kubacka. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Polski Klub Katalizy. Kraków : Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, 2004, s. 325-326

metoda zol-żel ; powłoka katalityczna ; powłoka hybrydowa ; właściwości strukturalne

sol-gel method ; catalytic coating ; hybride coating ; structural properties

24/46
Nr opisu: 0000008295   
Nickel-alumina composite aerogel catalysis with a high nickel load: a novel fast sol-gel synthesis procedure and screening of catalytic properties.
[Aut.]: Stanisław* Krompiec, J. Mrowiec-Białoń, Krzysztof** Skutil, Alina** Dukowicz, L. Pająk, Andrzej* Jarzębski.
-J. Non-Cryst. Solids 2003 vol. 315 iss. 3, s. 297-303, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 1.563

A120 ; C130

A120 ; C130

25/46
Nr opisu: 0000001545
Nowe rodzaje mezoporowatych sit molekularnych. Otrzymywanie i właściwości.
[Aut.]: R. Buhl, J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
-Inż. Apar. Chem. 2003 R. 42 nr 2, s. 10-13, bibliogr. 12 poz.

26/46
Nr opisu: 0000020078
Preparation of defect - free sol-gel thin films of hybrid materials by the dip - coating method.
[Aut.]: L. Więcław-Solny, Andrzej* Jarzębski, Mirosław** Gibas, J. Mrowiec-Białoń.
W: International Conference on Sol-Gel Materials'03. SGM'03, Szklarska Poręba, Poland, 15-20 June 2003. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 56-57

27/46
Nr opisu: 0000020403
Preparation of defect-free sol-gel thin films by the dip coating method.
[Aut.]: L. Więcław-Solny, Mirosław** Gibas, Jerzy** Żak, Wincenty** Turek, J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
W: Chemical engineering, a tool for progress. ECCE. 4th European Congress of Chemical Engineering, Granada, Spain 21-25 September 2003. Topic 12 & 13. Abstracts. European Federation of Chemical Engineering, ANQUE. Granada : [b.w.], 2003, s. 1-3, bibliogr. 8 poz.

28/46
Nr opisu: 0000022403
Współczesne mezoporowate tlenkowe nośniki katalizatorów.
[Aut.]: Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń.
W: Postępy w laboratoryjnej i przemysłowej syntezie organicznej. III Konferencja, Ustroń, 12-15 listopada 2003. [B.m.] : [b.w.], [2003], s. 14

29/46
Nr opisu: 0000007341   
Preparation of highly active heteropolyacid-silica composite catalysts using the sol-gel method.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Wincenty** Turek, Andrzej* Jarzębski.
-React. Kinet. Catal. Lett. 2002 vol. 76 iss. 2, s. 213-219. Impact Factor 0.398

heteropolikwas ; kompozyty ; krzemionka ; kserożel

heteropolyacid ; composites ; silica ; xerogel

30/46
Nr opisu: 0000019755
Boron removal from coal mine brine by ion exchange method.
[Aut.]: Marian Turek, Witold** Gnot, J. Mrowiec-Białoń.
W: Annals of the Polish Chemical Society. XLIV Scientific Conference of Polish Chemical Society and Association of Engineers and Technicians of Chemical Industry, Katowice, September 9-13, 2001. Year 2001. Warszawa : [Polish Chemical Society], 2001, s. 200, bibliogr. 6 poz.
Preliminary reports presented during Annual Meeting of the Polish Chemical Society

31/46
Nr opisu: 0000001710
Mezoporowate sita molekularne SiO2-TiO2. Otrzymywanie i właściwości.
[Aut.]: M. Kargol, J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski, L. Pająk.
-Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3C, s. 669-674, bibliogr. 8 poz.. Impact Factor 0.473

32/46
Nr opisu: 0000001566
Tendencje w inżynierii materiałów mezoporowatych. Implikacje dla inżynierii procesowej.
[Aut.]: Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń.
-Inż. Chem. Proces. 2001 t. 22 z. 3A, s. 55-63, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.473

33/46
Nr opisu: 0000007155   
Water vapor adsorption on the sol-gel composites prepared using ethyl silicate 40 as a silica precursor.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
-Langmuir 2001 vol. 17 iss. 3, s. 626-630. Impact Factor 2.963

34/46
Nr opisu: 0000004464
New effective composite adsorbents of water vapour.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
W: III Kongres Technologii Chemicznej "Technologia chemiczna na przełomie wieków". TECHEM 3, Gliwice, 5-8 września 2000. Streszczenia referatów, komunikatów ustnych i posterów. Politechnika Śląska. Wydział Chemiczny. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 178

35/46
Nr opisu: 0000016038
New effective composite adsorbents of water vapour.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski.
W: Technologia chemiczna na przełomie wieków. Gliwice : Wydaw. Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej, 2000, s. 477-480, bibliogr. 6 poz.

36/46
Nr opisu: 0000057308
SAXS studies on porous inorganic dry gels.
[Aut.]: L. Pająk, Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń, B. Bierska.
W: X-ray investigations of polymer structures II, Szczyrk, Poland, 2-5 December 1999. Ed. Andrzej Włochowicz. Bellingham : SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2000, s. 74-80, bibliogr. 29 poz. (Proceedings of SPIE ; vol. 4240 0277-786X)

37/46
Nr opisu: 0000004024
The effect of drying on the nanostructure of sol-gel solids.
[Aut.]: Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń, A. Lachowski, L. Pająk, M. Kargol, J. Malinowski.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2000 vol. 48 no. 3, s. 399-404, 1 tabl. bibliogr. 4 poz.

38/46
Nr opisu: 0000005344
Mezoporowate sita molekularne - otrzymywanie, właściwości, zastosowanie.
[Aut.]: Andrzej Gierczycki, Andrzej* Jarzębski, J. Mrowiec-Białoń, Ewa** Gierczycka, M. Kargol.
-Arch. Nauki Mater. 1999 t. 20 nr 3, s. 145-153, bibliogr. 22 poz.

39/46
Nr opisu: 0000005075
Morphology and activity of zirconia-sulfate aerogels.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, L. Pająk, M. Marczewski, A. Lachowski, Andrzej* Jarzębski.
-Pol. J. Chem. 1999 vol. 73 nr 5, s. 805-811, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.595

40/46
Nr opisu: 0000007786   
Water vapor adsorption on the SiO2-CaCl2 sol-gel composites.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski, L. Pająk.
-Langmuir 1999 vol. 15 iss. 19, s. 6505-6509. Impact Factor 2.937

41/46
Nr opisu: 0000024578
Characteristics of the SiO2-CaCl2 nanocomposite adsorbents of water vapour.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Andrzej* Jarzębski, A. Lachowski, J. Malinowski.
-Inż. Chem. Proces. 1998 t. 19 z. 4, s. 739-745, bibliogr. 10 poz.

42/46
Nr opisu: 0000034795
Elektrodialityczne odsalanie wody rzecznej.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
-Chemik 1996 R. 49 nr 1, s. 16-18, bibliogr. 3 poz.

43/46
Nr opisu: 0000038350
Usuwanie boru z solanki kopalnianej metodą jonitową.
[Aut.]: J. Mrowiec-Białoń, Marian Turek, Witold** Gnot.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 24

44/46
Nr opisu: 0000038357
Usuwanie jonów wapnia i siarczanów w procesie utylizacji solanek kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek, J. Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
W: Program obchodów 50-lecia Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice, 20-22.04.1995. [Streszczenia posterów]. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 26

45/46
Nr opisu: 0000032977   
Utilization of coal mine brines in the chlorine production process.
[Aut.]: Marian Turek, J. Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
-Desalination 1995 vol. 101 no. 1, s. 57-68, bibliogr. 14 poz.

46/46
Nr opisu: 0000019516
Racjonalna utylizacja zasolonych wód kopalnianych.
[Aut.]: Marian Turek, J. Mrowiec-Białoń, Witold** Gnot.
W: I Kongres Technologii Chemicznej. Techem 1, Szczecin, 19-22 września 1994. Materiały. Politechnika Szczecińska. Instytut Technologii Nieorganicznej. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1995, s. 788-791, bibliogr. 8 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie