Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MONDAL K
Liczba odnalezionych rekordów: 21Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/21
Nr opisu: 0000047766   
Catalyst development for thermocatalytic decomposition of methane to hydrogen.
[Aut.]: A. Konieczny, K. Mondal, T. Wiltowski, Piotr Dydo.
-Int. J. Hydrog. Energy 2008 vol. 33 iss. 1, s. 264-262, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 3.452

rozkład termokatalityczny ; metan ; TPR

thermocatalytic decomposition ; methane ; TPR ; robust

2/21
Nr opisu: 0000023867   
Nowe spojrzenie na małą hydroenergetykę.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal.
-Czysta Energ. 2007 nr 2, s. 16-19, bibliogr. 3 poz.

mała elektrownia wodna ; mała hydroenergetyka ; hydroenergia

small hydro power plant ; small hydropower system ; hydropower

3/21
Nr opisu: 0000023684   
Nowoczesne systemy energetyczne "słońce - wiatr - woda".
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal.
-Czysta Energ. 2007 nr 1, s. 14-16, bibliogr. 5 poz.

energia odnawialna ; system hybrydowy ; energia słoneczna ; energia wiatru ; odnawialne źródła energii

renewable energy ; hybrid system ; solar energy ; wind energy ; renewable energy sources

4/21
Nr opisu: 0000040040   
Topochemical approach of kinetics of the reduction of hematite to wüstite.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, K. Mondal, T. Wiltowski, Piotr Dydo, G. Rizeg.
-Chem. Eng. J. 2007 vol. 131 iss. 1/3, s. 73-82, bibliogr. 64 poz.. Impact Factor 1.707

dane TGA ; reakcja topochemiczna ; tlenek żelaza ; reakcja izotermiczna ; model Avramiego-Erafeeva ; hematyt ; magnetyt

TGA data ; topochemical reaction ; iron oxide ; isothermal reaction ; Avrami-Erofeev model ; hematite ; magnetite

5/21
Nr opisu: 0000020954   
Hydroenergetyka - nowe kierunki i możliwości. Cz. 1.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal.
-Czysta Energ. 2006 nr 7/8, s. 22-24, bibliogr. 8 poz.

hydroenergia ; turbina wodna ; konstrukcja ; efektywność ekonomiczna

hydropower ; water turbine ; construction ; social efficiency

6/21
Nr opisu: 0000021340   
Hydroenergetyka - nowe kierunki i możliwości. Cz. 2: Podstawy konstrukcji turbin hydroenergetycznych.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal.
-Czysta Energ. 2006 nr 9, s. 18-20, bibliogr. 2 poz.

elektrownia wodna ; hydroenergia

hydro power plant ; hydropower

7/21
Nr opisu: 0000025332
Kinetic studies on the CuO/Υ-Al2O3 sorbent regeneration by methane - Topochemical approach.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal, V. Rathinaswamy, R. Breault.
-Environ. Technol. 2006 vol. 27 iss. 1, s. 71-83, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 0.582

8/21
Nr opisu: 0000018498   
Cycling effects on the methane regeneration kinetics of CuO/γ-Al2O3 sorbent.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, T. Szymański, K. Mondal, V. Rathinaswamy, R. Breault, L. Stonawski.
-Chem. Eng. J. 2005 vol. 108 iss. 3, s. 227-237, bibliogr. 30 poz.. Impact Factor 2.034

9/21
Nr opisu: 0000018478   
Effect of gas composition on the kinetics of iron oxide reduction in a hydrogen production process.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, K. Mondal, H. Lorethova, L. Stonawski, T. Szymański, T. Wiltowski.
-Int. J. Hydrog. Energy 2005 vol. 30 iss. 15, s. 1543-1554, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 1.904

badania termograwimetryczne ; reakcja topochemiczna ; tlenek żelaza ; równanie Johnsona-Mehla-Avramiego-Erofeeva ; hematyt ; magnetyt

thermogravimetric research ; topochemical reaction ; iron oxide ; Johnson-Mehl-Avrami-Erofeev equation ; hematite ; magnetite ; Wüsite

10/21
Nr opisu: 0000013737   
Energia wiatru - niszcząca siła przynosząca korzyść.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal, A. Piotrowska.
-Czysta Energ. 2005 nr 7/8, s. 14-16, bibliogr. 4 poz.

11/21
Nr opisu: 0000014580   
Energia wiatru - niszcząca siła przynosząca korzyść. Cz. 2.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal, A. Piotrowska.
-Czysta Energ. 2005 nr 9, s. 14-16, bibliogr. 5 poz.

12/21
Nr opisu: 0000015386   
Energia wiatru - niszcząca siła przynosząca korzyść. Cz. 3.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal, A. Piotrowska.
-Czysta Energ. 2005 nr 10, s. 13-15, bibliogr. 6 poz.

13/21
Nr opisu: 0000018486   
Neural network approximation of iron oxide reduction process.
[Aut.]: T. Wiltowski, Krzysztof Piotrowski, H. Lorethova, L. Stonawski, K. Mondal, S. Lalvani.
-Chem. Eng. Process. 2005 vol. 44 iss. 7, s. 775-783, bibliogr. 51 poz.. Impact Factor 1.159

14/21
Nr opisu: 0000018495   
Simultaneous influence of gas mixture composition and process temperature on Fe2O3->FeO reduction kinetics - neural network modeling.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal, L. Stonawski, T. Szymański, G. Dasgupta.
-Braz. J. Chem. Eng. 2005 vol. 22 no. 03, s. 419-432. Impact Factor 0.385

15/21
Nr opisu: 0000011500   
Wodór - nośnik bioenergii. Cz. 1.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal, A. Piotrowska.
-Czysta Energ. 2005 nr 1, s. 28-29, bibliogr. 6 poz.

16/21
Nr opisu: 0000011501   
Wodór - nośnik bioenergii. Cz. 2. Nowoczesne technologie gazyfikacji (pirolitycznej).
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal, A. Piotrowska.
-Czysta Energ. 2005 nr 2, s. 29-31, bibliogr. 3 poz.

17/21
Nr opisu: 0000011524   
Wodór - nośnik bioenergii. Cz. 3. Reforming produktów pirolizy i gazyfikacji.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal, A. Piotrowska.
-Czysta Energ. 2005 nr 3, s. 26-28, bibliogr. 3 poz.

18/21
Nr opisu: 0000009877   
Biomasa - kłopotliwe pozostałości czy strategiczne rezerwy czystej energii?. Cz. 1.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal.
-Czysta Energ. 2004 nr 10, s. 16-19, bibliogr. 5 poz.

19/21
Nr opisu: 0000010047   
Biomasa - kłopotliwe pozostałości czy strategiczne rezerwy czystej energii?. Cz. 2.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal.
-Czysta Energ. 2004 nr 11, s. 16-18, bibliogr. 5 poz.

20/21
Nr opisu: 0000011022   
Biomasa - kłopotliwe pozostałości czy strategiczne rezerwy czystej energii?. Cz. 3.
[Aut.]: Krzysztof Piotrowski, T. Wiltowski, K. Mondal.
-Czysta Energ. 2004 nr 12, s. 16-17, bibliogr. 5 poz.

21/21
Nr opisu: 0000015239
Wpływ składu gazu syntezowego na kinetykę topochemicznych reakcji redukcji Fe2O3 - FeO.
[Aut.]: T. Wiltowski, Krzysztof Piotrowski, H. Lorethova, L. Stonawski, K. Mondal, T. Szymański.
-Inż. Chem. Proces. 2004 t. 25 z. 3/3, s. 1789-1794, bibliogr. 7 poz.. Impact Factor 0.337

redukcja Fe2O3 - FeO ; reakcja topochemiczna ; kinetyka reakcji ; gaz syntezowy ; metoda Hancocka-Sharpa ; równanie Johnsona-Mehla-Avramiego-Erofeeva ; sztuczna sieć neuronowa

Fe2O3 - FeO reduction ; topochemical reaction ; reaction kinetics ; syngas ; Hancock-Sharp method ; Johnson-Mehl-Avrami-Erofeev equation ; artificial neural network

stosując format:
Nowe wyszukiwanie