Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MOŚCIŃSKA KATARZYNA
Liczba odnalezionych rekordów: 46Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/46
Nr opisu: 0000130039
Wąskopasmowe filtry FIR o bardzo małym opóźnieniu grupowym i rzadkiej odpowiedzi impulsowej.
[Aut.]: Jacek Konopacki, Katarzyna Mościńska.
W: XVIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłówko Wschodnie, 02-06.06.2019. Program konferencji. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2019, pamięć USB (PenDrive) s. 18-23, bibliogr. 21 poz.

filtr cyfrowy ; projektowanie filtrów FIR ; filtr minimalnofazowy ; filtr interpolacyjny

digital filter ; FIR filters design ; minimum-phase filter ; interpolation filter

2/46
Nr opisu: 0000131193   
Wąskopasmowe filtry FIR o bardzo małym opóźnieniu grupowym i rzadkiej odpowiedzi impulsowej.
[Aut.]: Jacek Konopacki, Katarzyna Mościńska.
-Prz. Elektrot. 2019 R. 95 nr 9, s. 103-105, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

filtr cyfrowy ; projektowanie filtrów FIR ; filtr minimalnofazowy ; filtr o rzadkiej odpowiedzi impulsowej

digital filter ; FIR filters design ; minimum-phase filter ; sparse filter

3/46
Nr opisu: 0000124078   
Effective computer-assisted assessment: challenges and solutions.
[Aut.]: Katarzyna Mościńska, Jerzy** Rutkowski.
W: Proceedings of 2018 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 17-20 April, 2018, Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain. Piscataway : IEEE, 2018, s. 989-978, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

ocenianie wspomagane komputerowo ; ocena formatywna ; ocena sumatywna ; nauczanie wspomagane technologią ; nauka samodzielna

computer assisted assessment ; formative assessment ; summative assessment ; technology enhanced learning ; self-directed learning

4/46
Nr opisu: 0000099177   
Estimation of filter order for prescribed, reduced group delay FIR filter design.
[Aut.]: Jacek Konopacki, Katarzyna Mościńska.
-Bull. Pol. Acad. Sci., Tech. Sci. 2015 vol. 63 no. 1, s. 209-216, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.087. Punktacja MNiSW 25.000

filtr cyfrowy ; projektowanie filtrów FIR

digital filter ; FIR filters design ; filter order estimation

5/46
Nr opisu: 0000099176
Estimation of the linear-phase IIR filter order based on FIR prototype with prescribed group delay.
[Aut.]: Jacek Konopacki, Katarzyna Mościńska.
-Int. J. Microelectron. Comput. Sci. 2014 vol. 5 no. 3, s. 105-110, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

filtr cyfrowy ; filtr IIR ; projektowanie filtrów

digital filter ; IIR filter ; filters design

6/46
Nr opisu: 0000096371   
Linear-phase IIR filter design based on FIR prototype with prescribed group delay.
[Aut.]: Jacek Konopacki, Katarzyna Mościńska.
W: Mixed design of integrated circuits and systems. MIXDES 2014. Proceedings of the 21st international conference, Lublin, Poland, June 19-21, 2014. Ed. by Andrzej Napieralski. Łódź : Department of Microelectronics and Computer Science. Technical University of Łódź, 2014, s. 459-463, bibliogr. 19 poz.

filtr IIR ; filtr cyfrowy ; projektowanie filtrów

IIR filter ; digital filter ; filters design

7/46
Nr opisu: 0000096556   
Stakeholders-oriented Quality of Education Assurance System for successful institutional accreditation.
[Aut.]: Katarzyna Mościńska.
W: 2014 IEEE Global Engineering Education Conference. (EDUCON), Istanbul, Turkey, 3-5 April 2014. Piscataway : IEEE, 2014, s. 1006-1009, bibliogr. 3 poz.

akredytacja instytucjonalna ; kontrola jakości w szkolnictwie wyższym

institutional accreditation ; quality assurance in higher education

8/46
Nr opisu: 0000114019
Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Jubileusz 50-lecia [1964-2014]. Oprac. Władysław Ciążyński, Jolanta Krystek, Katarzyna Mościńska, Bożena Paluchiewicz, Krzysztof Simek.
Gliwice : Biuro Dziekana. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Politechnika Śląska, 2014, 300 s.

9/46
Nr opisu: 0000099381
Projektowanie filtrów SOI o zadanej wartości opóźnienia grupowego.
[Aut.]: Jacek Konopacki, Katarzyna Mościńska.
W: Dwunasta Krajowa Konferencja Elektroniki, [Darłowo, 10-13.06.2013]. Materiały konferencji. [Gdańsk] : [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gdańsk], 2013, s. 1 + tekst na CD-ROM
Pełny tekst na CD-ROM

10/46
Nr opisu: 0000083530
From traditional lecture to video-podcast based lecture.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski, Katarzyna Mościńska.
W: Proceedings of the 15th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education. CATE 2012, Napoli, Italy, June 25-27, 2012. Ed. Vladimir Uskov. Anaheim : Acta Press, 2012, s. 133-140

11/46
Nr opisu: 0000083527
Increasing teaching efficiency - are they ready for new technology?.
[Aut.]: Katarzyna Mościńska, Jerzy** Rutkowski.
W: Proceedings of the 15th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education. CATE 2012, Napoli, Italy, June 25-27, 2012. Ed. Vladimir Uskov. Anaheim : Acta Press, 2012, s. 170-176

12/46
Nr opisu: 0000072046
Laboratorium podstaw elektrotechniki I. Ze wstępem teoretycznym i zadaniami.
[Aut.]: Piotr* Jantos, Katarzyna Mościńska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2012, 171 s., bibliogr. 10 poz.
Skrypt nr 2493

elektrotechnika ; obwód prądu stałego ; laboratorium ; zadania ; PSpice ; miernictwo elektryczne

electrotechnics ; constant-current circuit ; laboratory ; exercises ; PSpice ; electrical measurements

13/46
Nr opisu: 0000083226   
Rethinking e-assessment in a core engineering course.
[Aut.]: Katarzyna Mościńska, Jerzy** Rutkowski.
W: Proceedings of the 2012 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Marrakech, Morocco, 17-20 April 2012 r [online]. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, (plik PDF) s. 1-4, bibliogr. 11 poz.
Dostępny w Internecie: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6201136 [dostęp 13 maja 2012]

blended learning ; ocena sumatywna ; ocena formatywna

blended learning ; summative assessment ; formative assessment

14/46
Nr opisu: 0000083507   
Barriers to introduction of e-learning: a case study.
[Aut.]: Katarzyna Mościńska, Jerzy** Rutkowski.
W: Learning environments and ecosystems in engineering education. 2011 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), Amman, Jordan, 04-06 April 2011. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 460-465, bibliogr. 8 poz.

e-learning ; system zarządzania nauczaniem ; innowacja ; edukacja ; pedagogika

e-learning ; Learning Management Systems ; innovation ; education ; pedagogy

15/46
Nr opisu: 0000083262   
Blended engineering course - electric circuit theory case study.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski, Katarzyna Mościńska.
W: 2011 IEEE International Symposium on Circuits and Systems. ISCAS, Rio de Janeiro, Brazil, 15-18. May 2011. Proceedings. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2011, s. 333-336, bibliogr. 7 poz.

animacja ; teoria obwodów ; komputer ; edukacja ; zintegrowane modelowanie obiegu ; materiały ; oprogramowanie

animation ; circuit theory ; computer ; education ; integrated circuit modeling ; materials ; software

16/46
Nr opisu: 0000083511
How to encourage digital natives to "analog courses".
[Aut.]: Katarzyna Mościńska, Jerzy** Rutkowski, Piotr* Jantos.
W: International Conference on Engineering Education. ICEE'2011. Belfast, 21-26.08.2011 Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Belfast : [b.w.], 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6

17/46
Nr opisu: 0000083522
Links between technology-based education and engineering education research - Electric Circuit Theory case study.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski, Katarzyna Mościńska.
W: Proceedings of the 14th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education. CATE 2011, Cambridge, July 11-13, 2011. Ed. V. Uskov. Anaheim : Acta Press, 2011, s. 152-159

18/46
Nr opisu: 0000063686   
A procedure for quasi-equiripple linear-phase IIR filters design.
[Aut.]: Jacek Konopacki, Katarzyna Mościńska.
-Int. J. Electron. Telecommun. 2010 vol. 56 no. 4, s. 393-398, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 0.850

filtr IIR ; procedura quasi-equiripple

IIR filter ; quasi-equiripple procedure

19/46
Nr opisu: 0000063174   
A quasi-equiripple design of IIR filters with unequal number of poles and zeros.
[Aut.]: Jacek Konopacki, Katarzyna Mościńska.
W: Mixed design of integrated circuits and systems. MIXDES 2010. Proceedings of the 17th international conference, Wrocław, Poland, 24-26 June 2010. Ed. by A. Napieralski. Wrocław : Department of Microelectronics and Computer Science. Technical University of Łódź, 2010, s. 541-545, bibliogr. 14 poz.

filtr cyfrowy ; filtr NOI ; projektowanie filtrów

digital filter ; IIR filter ; filters design

20/46
Nr opisu: 0000067364   
Application of Bloom's taxonomy for increasing teaching efficiency - case study.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski, Katarzyna Mościńska, Piotr* Jantos.
W: International Conference on Engineering Education. ICEE'2010, Gliwice, Poland, July 18-22, 2010. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. Gliwice : Silesian University of Technology, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 9 poz.

teoria obwodów ; taksonomia Blooma ; blended learning

circuit theory ; Bloom's taxonomy ; blended learning

21/46
Nr opisu: 0000069954
Barriers to innovation in e-pedagogy: a case study.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski, Katarzyna Mościńska.
W: Proceedings of the 13th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, Maui, USA, August 23-25, 2010. Ed. V. Uskov. Anaheim : Acta Press, 2010, s. 147-151

22/46
Nr opisu: 0000063510   
Comments on linear-phase IIR filter design using weighted LS optimization.
[Aut.]: Jacek Konopacki, Katarzyna Mościńska.
W: International Conference on Signals and Electronic Systems. ICSES'10, Gliwice, Poland, September 7-10, 2010. Conference proceedings. Ed. Andrzej Pułka, Tomasz Golonek. Gliwice : [Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki], 2010, s. 241-244, bibliogr. 18 poz.

23/46
Nr opisu: 0000087534
Blended Education at Large Technical University Located in Highly Urbanized Metropolitan Region.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski, Katarzyna Mościńska, Piotr Kłosowski.
-J. Educ. Informat. Cybern. 2009 vol. 1 no. 3, s. 42-47, bibliogr. 12 poz.

zaawansowana technologia w edukacji ; rozwój kadry ; e-learning

advanced technology in education ; development of staff ; e-learning

24/46
Nr opisu: 0000058974
ICT supported engineering course - case study and guidelines.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski, Katarzyna Mościńska.
W: 12th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education. (CATE 2009), St. Thomas, US Virgin Islands, 22-24 November 2009. Ed. V. Uskov. Red Hook : Curran, 2010, s. 129-136

25/46
Nr opisu: 0000055789
Some problems of first order sensitivity analysis for electrical circuits.
[Aut.]: Lucjan** Karwan, Jan Machniewski, Katarzyna Mościńska.
W: XXXII Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. IC-SPETO 2009, Gliwice - Ustroń, 20-23.05.2009. Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej [i in.]. Gliwice : [Instytut Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej], 2009, s. 89-90, bibliogr. 4 poz.

wrażliwość ; diagnozowanie usterek ; obwód elektryczny

sensitivity ; fault diagnosis ; electric circuit

26/46
Nr opisu: 0000071585
Blended education at large technical university located in highly urbanized metropolitan region.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski, Katarzyna Mościńska, Piotr Kłosowski.
W: The 2nd International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics. IMSCI '08, Orlando, USA, June 29th - July 2nd, 2008 [consisting of 6th International Conference on Education and Information Systems, Technologies and Applications (EISTA), 4th International Conference on Social and Organizational Informatics and Cybernetics (SOIC), 6th International Conference on Politics and Information Systems, Technologies and Applications (PISTA)]. Proceedings. Orlando : International Institute of Informatics and Systemics, 2008, s. 160-165

27/46
Nr opisu: 0000050448
Five years of Faculty Distant Education Platform - how it changed education process.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski, Katarzyna Mościńska, Piotr Kłosowski.
W: Globalization of education through advanced technology. Proceedings of the 11th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education. [CATE 2008], Crete, Greece, September 29 - October 01, 2008,. Ed. V. Uskov. Anaheim : Acta Press, 2008, s. 94-99

28/46
Nr opisu: 0000050691
Students' attitude to formative web-based assessment.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski, Katarzyna Mościńska, Damian Grzechca.
W: Proceedings of the Seventh IASTED International Conference on Web-Based Education, Innsbruck, Austria, March 17-19, 2008. Ed. V. Uskov. Anaheim : Acta Press, 2008, s. 139-144

29/46
Nr opisu: 0000040203   
A simplified method for IIR filter design with quasi-equiripple passband and least-squares stopband.
[Aut.]: Jacek Konopacki, Katarzyna Mościńska.
W: 14th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems. ICECS 2007, Marrakech, Morocco, December 11-14, 2007. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007, s. 302-305, bibliogr. 7 poz.

filtr IIR ; filtr pasmowy ; odpowiedź częstotliwościowa ; metoda najmniejszych kwadratów

IIR filter ; band-pass filter ; frequency response ; least squares approximation

30/46
Nr opisu: 0000031532
Development and evaluation of computer assisted exam.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski, Katarzyna Mościńska, Łukasz Chruszczyk.
W: Proceedings of the Ninth IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, Lima, Peru, October 4-6, 2006. Ed. V. Uskov. Anaheim : Acta Press, 2006, s. 333-338

31/46
Nr opisu: 0000014671
Distance learning platform based on moodle open source software.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski, Piotr Kłosowski, Katarzyna Mościńska.
W: Proceedings of the International Conference on Engineering Education. ICEE'2005. Global education interlink, Gliwice, Poland, July 25-29, 2005. Vol. 1. Eds: Jerzy Mościński, Marcin Maciążek. Gliwice : Silesian University of Technology, 2005, s. 767-772, bibliogr. 3 poz.
Toż na CD

kształcenie na odległość ; e-learning ; internet ; open source

distance learning ; e-learning ; internet ; open source

32/46
Nr opisu: 0000021602
Redevelopment of a large engineering course from a traditional to blended model - circuit theory example.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski, Katarzyna Mościńska, Piotr Kłosowski.
W: The Fifth IASTED International Conference on Modelling, Simulation and Optimization. [MSO 2005], Oranjestad, Aruba, August 29-31, 2005. Ed. G. Tonella. Anaheim : Acta Press, 2005, s. 300-305

33/46
Nr opisu: 0000013759
Computer assisted and web-based learning techniques in electronics and telecommunication education process.
[Aut.]: Jerzy** Rutkowski, Katarzyna Mościńska, Piotr Kłosowski.
W: Proceedings of the 7th IASTED International Conference on Computers and Advanced Technology in Education, Kauai-Hawaii 2004. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 60-65

34/46
Nr opisu: 0000008177
Teoria sygnałów i cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Laboratorium. Praca zbiorowa. Pod red. J. Konopackiego.
[Aut.]: Jacek Izydorczyk, Jacek Konopacki, Jan Machniewski, Katarzyna Mościńska, Grzegorz* Tyma.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 124 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2180 0434-0825)

35/46
Nr opisu: 0000038188   
Metody segmentacji obrazów teksturowych z wykorzystaniem wielowymiarowych modeli Markowa. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Katarzyna Mościńska.
Gliwice, 1998, 231 s., bibliogr. 104 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Jan** Chojcan

36/46
Nr opisu: 0000042423
Markov Random Field models for supervised and unsupervised segmentation of texture images.
[Aut.]: Katarzyna Mościńska.
W: Workshop on Design Methodologies for Signal Processing. Proceedings, Zakopane, Poland, 29-30 August 1996. Gliwice : Institute of Electronics. Silesian Technical University, 1996, s. 192-197, bibliogr. 8 poz.

37/46
Nr opisu: 0000035189   
Sieci neuronowe - uogólnienie algorytmu uczenia sieci back-propagation, zastosowanie do rozpoznawania linii papilarnych, cyfr i lokalizacji uszkodzeń w nieliniowych obwodach DC.
[Aut.]: Jan** Chojcan, Katarzyna Mościńska, Jerzy** Rutkowski, Grzegorz* Tyma.
-Zesz. Nauk. PŚl., Elektron. 1996 z. 5, s. 21-35, bibliogr. 15 poz.

38/46
Nr opisu: 0000139161
Neural networks - improved learning and various applications.
[Aut.]: Jan** Chojcan, Katarzyna Mościńska, Jerzy** Rutkowski, Grzegorz* Tyma.
W: Neural networks and their applications. Proceedings of the first national conference, Kule 12-15.IV.1994r. Sieci neuronowe i ich zastosowania. Materiały konferencyjne I krajowej konferencji. Vol. 1. Instytut Elektroniki i Systemów Sterowania Politechniki Częstochowskiej. Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 1994, s. 1-8, bibliogr. 10 poz.

39/46
Nr opisu: 0000088361
Learning vector quantization for fingerprint categorization.
[Aut.]: Katarzyna Mościńska, Grzegorz* Tyma.
W: Circuit theory and electronic circuits. Proceedings of the XVI-th national conference, Kołobrzeg, October 26-28, 1993. Vol. 2. Institute of Electronics. Technical University of Koszalin. Koszalin : Institute of Electronics. Technical University of Koszalin, 1993, s. 513-518, bibliogr. 12 poz.

40/46
Nr opisu: 0000046073
Neural network based fingerprint classification.
[Aut.]: Katarzyna Mościńska, Grzegorz* Tyma.
W: Third International Conference on Artificial Neural Networks, Brighton, 25-27 May 1993. London : Institution of Electrical Engineers, 1993, s. 229-232

41/46
Nr opisu: 0000046613
Rozpoznawanie cyfr z wykorzystaniem sieci neuronowych.
[Aut.]: Grzegorz* Tyma, Katarzyna Mościńska.
W: XVI Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. SPETO'93, Gliwice - Ustroń, 19-22.05.1993. T. 1: Monografie. Dydaktyka elektrotechniki teoretycznej. Teoria obwodów, teoria mocy. Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Przemysłowej Politechniki Śląskiej, Zakład Badań Podstawowych Elektrotechniki MP i PAN Instytutu Elektrotechniki w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], [1993], s. 345-352, bibliogr. 19 poz.

42/46
Nr opisu: 0000053248
Kwantyzacja wektorowa z wykorzystaniem sieci neuronowych.
[Aut.]: Katarzyna Mościńska.
W: XV Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów. [SPETO'92], Gliwice-Wisła, 20-23.05.1992. T. 1: Dydaktyka elektrotechniki teoretycznej: teoria mocy, teoria obwodów. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 147-154, bibliogr. 6 poz.

43/46
Nr opisu: 0000088053
Neural network based fingerprint classification.
[Aut.]: Katarzyna Mościńska, Grzegorz* Tyma.
W: Circuit theory and electronic circuits. Proceedings of the XV-th national conference, Szczyrk, October 20-23, 1992. Vol. 2. Institute of Electronics Fundamentals Warsaw University of Technology. Warszawa : Warsaw University of Technology Publications, 1992, s. 601-606, bibliogr. 10 poz.

44/46
Nr opisu: 0000054780
Banki filtrów zapewniające bezbłędną rekonstrukcję sygnału.
[Aut.]: Katarzyna Mościńska.
W: XIV Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Wisła, 22-25 maja 1991 r.. T. 1: Dydaktyka elektrotechniki teoretycznej: teoria mocy, teoria obwodów. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, s. 205-211, bibliogr. 4 poz.

45/46
Nr opisu: 0000054783
Identyfikacja sygnałów sinusoidalnych za pomocą sieci neuronowych.
[Aut.]: Katarzyna Mościńska.
W: XIV Seminarium z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów, Gliwice - Wisła, 22-25 maja 1991 r.. T. 1: Dydaktyka elektrotechniki teoretycznej: teoria mocy, teoria obwodów. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1991, s. 213-218, bibliogr. 6 poz.

46/46
Nr opisu: 0000088377
Signal identification performed with different neural networks.
[Aut.]: Katarzyna Mościńska.
W: Circuit theory and electronic circuits. XIV national conference, Waplewo, 23-25.10.1991. Vol. 2. Institute of Electronics Fundamentals. Warsaw University of Technology. [B.m.] : [b.w.], 1991, s. 580-585, bibliogr. 6 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie