Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MITUSIŃSKA KAROLINA
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/25
Nr opisu: 0000135662   
Analiza in silico molekularnych podstaw zaburzenia glikozylacji w wyniku mutacji ASN107SER białka ALG13.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Artur Góra.
W: VII Śląskie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika Śląska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 17

2/25
Nr opisu: 0000134612   
Applications of water molecules for analysis of macromolecule properties.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Agata Raczyńska, Maria Bzówka, Weronika Bagrowska, Artur Góra.
-Comput. Struct. Biotechnol. J. 2020 vol. 18, s. 355-365, bibliogr. 142 poz.. Impact Factor 6.018. Punktacja MNiSW 100.000

cząsteczki wody ; struktura makrocząsteczki ; transport ; wykrywanie tunelu ; umieszczenie wody ; pozycje wody

water molecules ; macromolecule structure ; transportation ; tunnel detection ; water placement ; water sites

3/25
Nr opisu: 0000133685   
AQUA-DUCT 1.0: structural and functional analysis of macromolecules from an intramolecular voids perspective.
[Aut.]: Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Maria Bzówka, Agata Raczyńska, Agnieszka Stańczak, Michał Banas, Weronika Bagrowska, Artur Góra.
-Bioinformatics 2020 vol. 36 iss. 8, s. 2599-2601, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 5.610. Punktacja MNiSW 200.000

4/25
Nr opisu: 0000135708   
Poszukiwanie nowej strategii terapeutycznej skierowanej przeciwko głównej proteazie wirusa SARS-COV-2.
[Aut.]: Maria Bzówka, Karolina Mitusińska, Agata Raczyńska, Aleksandra Samol, Katarzyna Papaj, Patrycja Spychalska, Anna Kasprzycka, Divine Shyntum, Patryk Kapica, Katarzyna Hopko, Weronika Bagrowska, R. Jaundoo, J. A. Tuszyński, Artur Góra.
W: VII Śląskie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika Śląska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 49-50

5/25
Nr opisu: 0000138011   
Searching for the SARS-COV-2 main protease inhibitors.
[Aut.]: Katarzyna Szleper, Patrycja Spychalska, Katarzyna Papaj, Patryk Kapica, Karolina Mitusińska, Anna Kasprzycka, Artur Góra.
W: 24rd Gliwice Scientific Meetings 2020, Gliwice, November 20-21, 2020. [online]. [B.m.] : [b.w.], 2020, (plik pdf) s. 63
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2020.pdf [dostęp 23 listopada 2020]

6/25
Nr opisu: 0000135037   
Simple selection procedure to distinguish between static and flexible loops.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Tomasz Skalski, Artur Góra.
-Int. J. Mol. Sci. 2020 vol. 21 iss. 7, art. no. 2293 s. 1-15, bibliogr. 60 poz.. Impact Factor 4.556. Punktacja MNiSW 140.000

przywidywanie struktury ; rekonstrukcja pętli ; ruchoma pętla ; statyczna pętla ; struktura białka

structure prediction ; loop reconstruction ; flexible loop ; static loop ; protein structure

7/25
Nr opisu: 0000135345   
Structural and evolutionary analysis indicate that the SARS-CoV-2 Mpro is a challenging target for small-molecule inhibitor design.
[Aut.]: Maria Bzówka, Karolina Mitusińska, Agata Raczyńska, Aleksandra Samol, J. A. Tuszyński, Artur Góra.
-Int. J. Mol. Sci. 2020 vol. 21 iss. 9, s. 1-17, bibliogr. 62 poz.. Impact Factor 4.556. Punktacja MNiSW 140.000

koronawirus ; SARS-CoV ; SARS-CoV-2 ; COVID-19 ; symulacje dynamiki molekularnej ; podejście do śledzenia ligandów ; projektowaniu leku ; inhibitory drobnocząsteczkowe ; analiza ewolucyjna

coronavirus ; SARS-CoV ; SARS-CoV-2 ; COVID-19 ; molecular dynamics simulations ; ligand tracking approach ; drug design ; small-molecule inhibitors ; evolutionary analysis

8/25
Nr opisu: 0000130367   
Distant non-obvious mutations influence the activity of a hyperthermophilic pyrococcus furiosus phosphoglucose isomerase.
[Aut.]: K. Subramanian, Karolina Mitusińska, J. Raedts, F. Almourfi, H.-J. Joosten, S. Hendriks, S. E. Sedelnikova, S. V. M. Kengen, W. R. Hager, Artur Góra, V. A. P. Martins dos Santos, P. J. Baker, J. Van Der Oost, P. J. Schaap.
-Biomolecules 2019 vol. 9 iss. 6, art. no. 212, s. 1-16, bibliogr. 51 poz.. Impact Factor 4.082. Punktacja MNiSW 100.000

inżynieria białek ; komulator ; izomeraza glukozofosforanowa należąca do superrodziny białek cupin ; Pyrococcus furiosus

protein engineering ; comulator ; cupin phosphoglucose isomerase ; Pyrococcus furiosus ; solvent access

9/25
Nr opisu: 0000133928   
Does the loop reconstruction method affect protein functionality?.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
-FEBS Open Bio 2019 vol. 9 suppl. 1, s. 272-273
Streszczenie referatu wygłoszonego na: 44th FEBS Congress, From Molecules to Living Systems, Krakow, Poland, July 6-11, 2019

10/25
Nr opisu: 0000126258   
Evolution of functionally important compartments of proteins - what can we learn from studying epoxide hydrolases?.
[Aut.]: Maria Bzówka, Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Agnieszka Stańczak, Agata Raczyńska, Artur Góra.
-New Biotechnol. 2018 vol. 44 suppl. S, s. S93-S94
Suplement zawiera: Abstracts of the 18th European Congress on Biotechnology

11/25
Nr opisu: 0000124844
Evolutionary conserved residues in proteins - looking beyond active site and structural core.
[Aut.]: Maria Bzówka, Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Agnieszka Stańczak, Artur Góra.
-FEBS Open Bio 2018 vol. 8 suppl. 1, s. 456
Streszczenie referatu wygłoszonego na: 43rd FEBS Congress, Biochemistry Forever, Prague, Czech Republic, July 7-12, 2018

12/25
Nr opisu: 0000126809   
Exploring solanum tuberosum epoxide hydrolase internal architecture by water molecules tracking.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Tomasz* Magdziarz, Maria Bzówka, Agnieszka Stańczak, Artur Góra.
-Biomolecules 2018 vol. 8 iss. 4, s. 1-17, bibliogr. 57 poz.. Impact Factor 4.694. Punktacja MNiSW 15.000

hydrolazy epoksydowe ; wgłębienie ; tunel ; trajektorie wodne ; inżynieria białek ; symulacja MD ; AQUA-DUCT ; hot spot

epoxide hydrolases ; cavity ; tunnel ; water trajectories ; protein engineering ; MD simulation ; AQUA-DUCT ; hot-spot

13/25
Nr opisu: 0000124564   
Modulating D-amino acid oxidase (DAAO) substrate specificity through facilitated solvent access.
[Aut.]: K. Subramanian, Artur Góra, R. Spruijt, Karolina Mitusińska, M. Suarez-Diez, V. M. dos Santos, P. J. Schaap.
-PLoS One 2018 vol. 13 iss. 6, s. 1-23, bibliogr. 66 poz.. Impact Factor 2.776. Punktacja MNiSW 40.000

14/25
Nr opisu: 0000127283   
Protein hot-spots identification - can we replace long simulations by series of short runs?.
[Aut.]: Aleksandra Samol, Karolina Mitusińska, Maria Bzówka, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
W: XXIInd Gliwice Scientific Meetings 2018, Gliwice, November 16-17, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 126, bibliogr. 2 poz.

15/25
Nr opisu: 0000127278   
The importance of ligands presence in enzyme crystal structures for molecular dynamics study.
[Aut.]: Weronika Bagrowska, Karolina Mitusińska, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
W: XXIInd Gliwice Scientific Meetings 2018, Gliwice, November 16-17, 2018. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 122, bibliogr. 2 poz.

16/25
Nr opisu: 0000133011
The reliability of loop rebuilt by homology modelling in context of protein functionality and active site accessibility.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Artur Góra.
-FEBS Open Bio 2018 vol. 8 suppl. 1, s. 457-458
Streszczenie referatu wygłoszonego na: 43rd FEBS Congress, Biochemistry Forever, Prague, Czech Republic, July 7-12, 2018

17/25
Nr opisu: 0000126260   
Water tracing as an alternative method for tunnels exploration in macromolecules.
[Aut.]: Agata Raczyńska, Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Artur Góra.
-New Biotechnol. 2018 vol. 44 suppl. S, s. S94-S94
Suplement zawiera: Abstracts of the 18th European Congress on Biotechnology

18/25
Nr opisu: 0000124841
Water tracking as an alternative method for proteins core exploration.
[Aut.]: Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Agata Raczyńska, Agnieszka Stańczak, Maria Bzówka, Artur Góra.
-FEBS Open Bio 2018 vol. 8 suppl. 1, s. 95
Streszczenie referatu wygłoszonego na: 43rd FEBS Congress, Biochemistry Forever, Prague, Czech Republic, July 7-12, 2018

19/25
Nr opisu: 0000117432
AQUA-DUCT: a ligands tracking tool.
[Aut.]: Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Sandra* Gołdowska, Alicja* Płuciennik, Michał* Stolarczyk, Magdalena Ługowska, Artur Góra.
-Bioinformatics 2017 vol. 33 iss. 13, s. 2045-2046. Impact Factor 5.481. Punktacja MNiSW 45.000

20/25
Nr opisu: 0000121961   
The opening and closing movements of loop regulating the access to the active site.
[Aut.]: Karolina Mitusińska, Tomasz* Magdziarz, Artur Góra.
W: XXIst Gliwice Scientific Meetings 2017, Gliwice, November 17-18, 2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 122

21/25
Nr opisu: 0000121973   
Validation of the usability of various clusterization and trimming methods for objects dispersed spherically in three dimensional space - extensive analysis of water flow through protein core.
[Aut.]: Agata Raczyńska, Tomasz* Magdziarz, Karolina Mitusińska, Artur Góra.
W: XXIst Gliwice Scientific Meetings 2017, Gliwice, November 17-18, 2017. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 147, bibliogr. 2 poz.

22/25
Nr opisu: 0000104068   
How does the missing loop refillment influence on the substrate access to the catalytic pocket in a spergillus niger epoxide hydrolase?.
[Aut.]: Mariusz* Wiecha, Karolina* Markowska, Artur Góra.
W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 158
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]

23/25
Nr opisu: 0000103980   
Identification of gates in human soluble epoxide hydrolase.
[Aut.]: Sandra* Gołdowska, Karolina* Markowska, Artur Góra.
W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 81
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]

24/25
Nr opisu: 0000104005   
Influence of binding pocket reshaping on the access to the active site in limonene-1,2-epoxide hydrolase from Rhodococcus Erythropolis.
[Aut.]: Magdalena Ługowska, Karolina* Markowska, Artur Góra.
W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 108
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]

25/25
Nr opisu: 0000104020   
Influence of the missing loop refinement for substrate access to the active site in Aspergillus niger epoxide hydrolase.
[Aut.]: Karolina* Markowska, Artur Góra.
W: XIXth Gliwice Scientific Meetings 2015, Gliwice, November 20-21, 2015 [online]. [B.m.] : [b.w.], 2015, (plik pdf) s. 111
Dostępny w Internecie: http://gsn.io.gliwice.pl/materials/GSN_2015.pdf [dostęp 25 stycznia 2016]

stosując format:
Nowe wyszukiwanie