Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MIROTA K
Liczba odnalezionych rekordów: 14Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/14
Nr opisu: 0000012786
Modelowanie przepływu krwi w sąsiedztwie sztucznych zastawek serca.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 5. Biomechanika i inżynieria rehabilitacyjna. Pod red. Macieja Nałęcza. Polska Akademia Nauk. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2004, s. 305-327, bibliogr. 21 poz.

2/14
Nr opisu: 0000012288
On hydrodynamic characteristics of aortic mechanical artifical valves.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
W: The Eleventh World Congress in Mechanism and Machine Science. [Tianjin, China, 1-4 April 2004]. Proceedings vol. 1. Ed. Tian Huang. School of Mechanical Engineering Tianjin University, Tianjin, China. [B.m.] : China Machine Press, 2004, s. 101-104, bibliogr. 5 poz.

3/14
Nr opisu: 0000012373
Rheological models of human blood as a non-newtonian fluid.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
-Int. J. Appl. Mech. Eng. 2004 vol. 9 no. 2, s. 413-421, bibliogr. 9 poz.

4/14
Nr opisu: 0000009450
Dobór parametrów w implementacjach algorytmów genetycznych.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, J. Mirota, K. Mirota.
W: Materiały XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów, Wrocław - Lądek Zdrój, 18-20 września 2002. Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej, Polski Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmów przy Komitecie Budowy Maszyn PAN. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2002, s. 391-401, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej ; nr 85 Seria: Konferencje ; nr 25 0324-9646)

5/14
Nr opisu: 0000003795
Experimental criterions of hemodynamical evaluation of mechanical heart valves.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
W: Biomechanics' 2001. Proceedings of the 17th Scientific Conference = Biomechanika' 2001. Materiały XVII konferencji naukowej, Gliwice-Zakopane, 3-6.09.2001. Department of Mechanics, Robots and Machines Silesian University of Technology [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 649-654, bibliogr. 7 poz. (Acta of Bioengineering and Biomechanics ; vol. 3, suppl. 2 1509-409X)

6/14
Nr opisu: 0000003802
Krew ludzka jako medium przepływowe.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
W: Biomechanics' 2001. Proceedings of the 17th Scientific Conference = Biomechanika' 2001. Materiały XVII konferencji naukowej, Gliwice-Zakopane, 3-6.09.2001. Department of Mechanics, Robots and Machines Silesian University of Technology [i in.]. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2001, s. 655-662, bibliogr. 6 poz. (Acta of Bioengineering and Biomechanics ; vol. 3, suppl. 2 1509-409X)

7/14
Nr opisu: 0000002481
Analiza przepływu krwi w tętnicach w klasie modelu Hagena-Poiseuille'a.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
W: Materials and mechanical engineering. Proceedings of the scientific conference on the ocassion of the 55th anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, May 2000. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2000, s. 447-457, bibliogr. 21 poz.

płyn nienewtonowski ; rozkład prędkości ; spadek ciśnienia ; analiza wrażliwości ; hematokryt ; fibrogen ; globulina ; model Hagena-Poiseuille'a

non-Newtonian fluid ; velocity distribution ; pressure drop ; sensitivity analysis ; hematocrit ; fibrinogen ; globulin ; Hagena-Poiseuille model

8/14
Nr opisu: 0000003753
Wpływ postaci geometrycznej wybranych zastawek dwulistkowych na hemodynamikę.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
W: Proceedings of the 16th School of Biomechanics, Warszawa-Mikołajki, 10-13.09.2000. Central Institute of Labour Protection, Polish Society of Biomechanics Applied Mechanics Committee of Polish Academy of Sciences. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 607-612, bibliogr. 4 poz. (Acta of Bioengineering and Biomechanics ; vol. 2, suppl. 1 1509-409X)

9/14
Nr opisu: 0000066099
Modelling of blood circulation system by means of graph matrix representation.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
W: Graphs & mechanics. Second international conference, Gliwice, 10-12 October 1999. Proceedings. Gliwice : Katedra Mechaniki Robotów i Maszyn Politechniki Śląskiej, 1999, s. 53-54, bibliogr. 5 poz.

10/14
Nr opisu: 0000041937
Własności reologiczne krwi ludzkiej w modelowaniu opływu sztucznej zastawki.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
W: Modelowanie w mechanice. XXXV Sympozjon, [Wisła, 13.02-17.02.1996]. T. 2. Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Technicznej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Technicznej, 1996, s. 251-256, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Technicznej ; Politechnika Śląska nr 2)

11/14
Nr opisu: 0000043584
Graf obciążony i jego reprezentacje macierzowe jako model układu krążenia.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
-Zesz. Nauk. PŁódz. Bielsko-Biała, Bud. Eksploat. Masz. 1994 z. 18, s. 5-23, bibliogr. 8 poz.

12/14
Nr opisu: 0000047312
Hemodynamiczna ocena sztucznych zastawek aortalnych.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
W: Biomechanika'94. XII Szkoła Biomechaniki, Wrocław - Szklarska Poręba, 20-23 października 1994 r.. Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1994, s. 328-331, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej ; nr 75 Seria: Konferencje ; nr 21 0324-9646)

13/14
Nr opisu: 0000044397
Modelling of flow field around aortic artificial valves.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
W: Biofluid mechanics. Proceedings of the 3rd International Symposium, Munich, 16 - 19 July 1994. Ed. D. Liepsch. Munich : [b.w.], 1994, s. 429-443, bibliogr. 17 poz. (VDI Fortschrit-Berichte ; Reihe 17: Biotechnik ; nr 107 0178-9600)

14/14
Nr opisu: 0000043290
Modelowanie opływu sztucznych zastawek aortycznych.
[Aut.]: Józef** Wojnarowski, K. Mirota.
-Zesz. Nauk. PŚl., Mech. 1994 z. 116, s. 209-221, bibliogr. 10 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie