Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MIKUSZEWSKI TOMASZ
Liczba odnalezionych rekordów: 95Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/95
Nr opisu: 0000137842   
Crystallization behavior of ternary gamma-gamma ' Co-Al-W alloy.
[Aut.]: Damian Migas, Paweł Gradoń, Tomasz Mikuszewski, Grzegorz Moskal.
-J. Therm. Anal. Calorimetry 2020 vol. 142, s. 1739-1747, bibliogr. 24 poz.. Impact Factor 2.731. Punktacja MNiSW 70.000

nadstop Co-A-W ; droga krzepnięcia ; segregacja ; rdzeń dendrytu ; mikrostruktura krzepnięcia

Co-A-W superalloy ; solidifcation path ; segregation ; dendrite core ; solidifcation microstructure

2/95
Nr opisu: 0000138725   
Superplastic deformation of Al-Cu alloys after grain refinement by extrusion combined with reversible torsion.
[Aut.]: Kinga Rodak, Dariusz Kuc, Tomasz Mikuszewski.
-Materials 2020 vol. 13 iss. 24, s. 1-16, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 3.057. Punktacja MNiSW 140.000

wytłaczanie metodą KOBO ; własności mechaniczne ; stop Al-Cu ; mikrostruktura ; odkształcenie plastyczne

KOBO extrusion ; mechanical properties ; Al-Cu alloy ; microstructure ; superplastic deformation

3/95
Nr opisu: 0000132058   
Primary microstructure characterization of As-casted Co-20Ni-7Al-7W superalloy.
[Aut.]: Agnieszka Tomaszewska, Grzegorz Moskal, Tomasz Mikuszewski, Grzegorz Junak, Adam Płachta.
-Arch. Foundry Eng. 2019 vol. 19 iss. 3, s. 78-83, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 40.000

mikrostruktura pierwotna ; Co-20Ni-7Al-7W alloy ; nowy superstop na osnowie Co

primary microstructure ; Co-20Ni-7Al-7W alloy ; new Co-based superalloy

4/95
Nr opisu: 0000122591   
Effect of various SPD techniques on structure and superplastic deformation of two phase MgLiAl alloy.
[Aut.]: J. Dutkiewicz, P. Bobrowski, S. Rusz, O. Hilser, Tomasz Tański, Wojciech Borek, M. Łagoda, P. Ostachowski, P. Pałka, G. Boczkal, Dariusz Kuc, Tomasz Mikuszewski.
-Met. Mater. Int. 2018 vol. 24 iss. 5, s. 1077-1081, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 1.647. Punktacja MNiSW 30.000

wytłaczanie metodą KOBO ; symulator Max Strain ; dwufazowe stopy MgLiAl ; odkształcenie plastyczne ; odkształcenia cykliczne

KOBO extrusion ; Max Strain simulator ; MgLiAl two phase alloys ; superplastic deformation ; cyclic deformation ; TCAP pressing

5/95
Nr opisu: 0000122977   
Kształtowanie struktury i właściwości mechanicznych odlewów ciśnieniowych ze stopów Al-Si-Mg-Mn(Cu). Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Arkadiusz Gontarczyk.
Katowice, 2018, 176 k., bibliogr. 173 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii. Promotor: dr hab. inż. Jarosław Piątkowski, dr inż. Tomasz Mikuszewski

silumin ; krystalizacja ; modyfikacja ; analiza ATD ; właściwości mechaniczne ; obróbka cieplna ; stop aluminium

silumin ; crystallization ; modification ; ATD analysis ; mechanical properties ; heat treatment ; aluminium alloy

6/95
Nr opisu: 0000124801   
Mikrostruktura i właściwości mechaniczne eutektycznego stopu Al-33%Cu po zastosowaniu odkształcania metodą KoBo.
[Aut.]: Agata Brzezińska, Tomasz Mikuszewski, J. Sobota, Kinga Rodak.
-Obr. Plast. Metali 2018 t. 29 nr 2, s. 139-150, bibliogr. 16 poz.
Tekst równoległy w jęz. pol i ang.. Punktacja MNiSW 10.000

stop Al-Cu ; mikrostruktura ; właściwości mechaniczne ; SPD ; metoda KOBO

Al-Cu alloy ; microstructure ; mechanical properties ; SPD ; KOBO method

7/95
Nr opisu: 0000125119   
Nowa generacja nadstopów typu γ-γ' na bazie kobaltu.
[Aut.]: Damian Migas, Agnieszka Tomaszewska, Tomasz Mikuszewski, Grzegorz Moskal.
-Rudy Metale 2018 R. 63 nr 8, s. 19-24, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

nadstop kobaltu ; mikrostruktura typu γ-γ' ; faza L12 ; stop żarowytrzymały

cobalt-based superalloy ; γ-γ' microstructure ; L12 phase ; high-temperature alloy

8/95
Nr opisu: 0000122780   
Primary microstructure, microsegregation and precipitates characterization of an as-cast new type γ-γ' Co-Al-Mo-Nb cobalt-based superalloy.
[Aut.]: Agnieszka Tomaszewska, Tomasz Mikuszewski, Grzegorz Moskal, Damian Migas.
-J. Alloys Compd. 2018 vol. 750, s. 741-749, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 4.175. Punktacja MNiSW 35.000

stop Co-10Al-5Mo-2Nb ; proces odlewania ; mikrostruktura pierwotna ; struktura gamma-gamma'

Co-10Al-5Mo-2Nb alloy ; casting process ; primary microstructure ; gamma-gamma' structure

9/95
Nr opisu: 0000122928   
Refinement effect of RE in light weight Mg-Li-Al alloys.
[Aut.]: Mariusz Król, Marcin Staszuk, Tomasz Mikuszewski, Dariusz Kuc.
-J. Therm. Anal. Calorimetry 2018 vol. 134 iss. 1, s. 333-341, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 2.471. Punktacja MNiSW 25.000

Mg-Li ; rozdrobnienie ziarna ; pierwiastki ziem rzadkich ; krzepnięcie metalu ; mikrostruktura

Mg-Li ; grain refinement ; rare earth elements ; metal solidification ; microstructure

10/95
Nr opisu: 0000126794   
The influence of yttrium addition on thermogravimetric behaviour of new Co-10Al-5Mo-2Nb Co-based superalloy.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, Agnieszka Tomaszewska, Damian Migas, Tomasz Mikuszewski, Anna Jasik, Tomasz Maciąg.
-Ochr. przed Koroz. 2018 R. 61 nr 11, s. 328-332, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

stop kobaltu ; nadstop kobaltu ; Co-Al-Mo-Nb ; wpływ itru

cobalt alloy ; cobalt superalloy ; Co-Al-Mo-Nb ; yttrium effect

11/95
Nr opisu: 0000127895
The influence of yttrium addition on thermogravimetric behaviour of new Co-10Al-5Mo-2Nb Co-based superalloy.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, Agnieszka Tomaszewska, Damian Migas, Tomasz Mikuszewski, Anna Jasik, Tomasz Maciąg.
-Ochr. przed Koroz. 2018 R. 61 nr 11, s. 328-332, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

nowe stopy kobaltu ; Co-Al-Mo-Nb ; wpływ itru

new cobalt alloys ; Co-Al-Mo-Nb ; yttrium effect

12/95
Nr opisu: 0000122141   
The microstructure and mechanical properties of magnesium alloys Mg-Li-RE after the process of casting and extrusion.
[Aut.]: Iwona Bednarczyk, Dariusz Kuc, Tomasz Mikuszewski.
-Arch. Metall. Mater. 2018 vol. 63 iss. 1, s. 35-38, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.697. Punktacja MNiSW 30.000

ultralekki stop Mg-Li-Re ; proces wyciskania ; mikrostruktura ; własności mechaniczne

ultra-light Mg-Li-RE alloy ; extrusion process ; microstructure ; mechanical properties

13/95
Nr opisu: 0000121680
The microstructure and properties of magnesium alloys Mg-Li-Ca after the process of extrusion.
[Aut.]: Iwona Bednarczyk, Dariusz Kuc, Tomasz Mikuszewski.
W: METAL 2017. 26th International Conference on Metallurgy and Materials, May 24th - 26th, 2017, Brno, Czech Republic. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ostrava : Tanger, 2018, dysk optyczny (CD-ROM) s. 396-400, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

stop Mg-Li-Ca ; mikrostruktura ; odkształcanie na gorąco ; proces wyciskania

Mg-Li-Ca alloy ; microstructure ; hot deformation ; extrusion process

14/95
Nr opisu: 0000119653   
Characterization of primary microstructure of γ-γ' Co-Al-W cobalt-based superalloy.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Agnieszka Tomaszewska, Grzegorz Moskal, Damian Migas, Dawid Niemiec.
-Inż. Mater. 2017 R. 38 nr 5, s. 217-223, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

stop Co-9Al-9W ; struktura pierwotna ; proces odlewania ; nadstop kobaltu

Co-9Al-9W alloy ; primary structure ; casting process ; cobalt superalloy

15/95
Nr opisu: 0000118927   
Microstructure and plastic properties of Mg-Li alloys smelted in vacuum induction furnaces after hot working.
[Aut.]: Eugeniusz Hadasik, Dariusz Kuc, Tomasz Mikuszewski, I. Schindler.
-Arch. Metall. Mater. 2017 vol. 62 iss. 3, s. 1427-1432, bibliogr. 12 poz.. Impact Factor 0.625. Punktacja MNiSW 30.000

stop magnezu z litem ; badanie plastyczności ; energia aktywacji ; obróbka plastyczna na gorąco ; mikrostruktura

magnesium-lithium alloy ; research of plasticity ; activation energy ; hot-working ; microstructure

16/95
Nr opisu: 0000118168   
Oxidation performance of Co-Al-W and Co-Ni-Al-W new type of γ-γ' cobalt-based superalloys.
[Aut.]: Grzegorz Moskal, Damian Migas, Agnieszka Tomaszewska, Tomasz Mikuszewski, Tomasz Maciąg, Marcin Godzierz, Dawid Niemiec.
-Inż. Mater. 2017 R. 38 nr 4, s. 163-169, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

utlenianie wysokotemperaturowe ; nadstop na bazie kobaltu ; termograwimetria

high temperature oxidation ; cobalt-based superalloy ; thermogravimetry

17/95
Nr opisu: 0000121195   
Thermal assessment of modified ultra-light magnesium-lithium alloys.
[Aut.]: Mariusz Król, Tomasz Mikuszewski, Dariusz Kuc, Tomasz Tański, Eugeniusz Hadasik.
-Arch. Metall. Mater. 2017 vol. 62 iss. 4, s. 2433-2440, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.625. Punktacja MNiSW 30.000

odlewniczy stop magnezowo-litowy ; krystalizacja ; analiza termiczno-derywacyjna ; rozdrobnienie ziarna

cast magnesium-lithium alloy ; crystallization ; thermal derivative analysis ; grain refinement

18/95
Nr opisu: 0000106494   
Badanie procesu krystalizacji stopu AlSi9Cu3(Fe) metodą analizy termicznej ATD.
[Aut.]: A. Gontarczyk, Jarosław Piątkowski, Tomasz Mikuszewski.
-Rudy Metale 2016 R. 61 nr 5, s. 201-204, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

odlewniczy stop Al-Si ; analiza termiczna ; krystalizacja ; modyfikacja

Al-Si cast alloy ; thermal analysis ; crystallization ; modification

19/95
Nr opisu: 0000107625   
Mikrostruktura i właściwości stopów magnezu Mg-Li-Re.
[Aut.]: Iwona Bednarczyk, Dariusz Kuc, Tomasz Mikuszewski.
-Hutnik 2016 R. 83 nr 8, s. 321-323, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

stop magnezu ; proces wyciskania ; mikrostruktura ; statyczna próba ściskania

magnesium alloy ; extrusion process ; microstructure ; static compressive test

20/95
Nr opisu: 0000105279
Structure and hardness of the ZnAl40Cu(1-2)Ti(1-2) alloys.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Rafał Michalik.
W: Technologies and properties of modern utility materials XXIII. Selected, peer reviewed papers from the XXIII Conference on Technologies and Properties of Modern Utility Materials (TPMUM 2015), May 15, 2015, Katowice, Poland. Ed. by Agnieszka Szczotok, Agnieszka Szkliniarz and Jacek Mendala. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2016, s. 47-50 (Solid State Phenomena ; vol. 246 1662-9779)

mikrostruktura ; modyfikacja ; dodatek tytanu ; stop Zn-Al-Cu

microstructure ; modification ; Ti addition ; Zn-Al-Cu alloy

21/95
Nr opisu: 0000105261
The influence of molding parameters on the structure of the ZnAl40Cu2Ti alloy.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Rafał Michalik.
W: Technologies and properties of modern utility materials XXIII. Selected, peer reviewed papers from the XXIII Conference on Technologies and Properties of Modern Utility Materials (TPMUM 2015), May 15, 2015, Katowice, Poland. Ed. by Agnieszka Szczotok, Agnieszka Szkliniarz and Jacek Mendala. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2016, s. 235-239 (Solid State Phenomena ; vol. 246 1662-9779)

formowanie ; struktura ; stop Zn-Al

moulding ; structure ; Zn-Al alloy

22/95
Nr opisu: 0000107836   
Walcowanie wysokotemperaturowe taśm ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al.
[Aut.]: P. Jóźwik, W. Polkowski, S. Rusz, I. Schindler, Tomasz Mikuszewski, Z. Bojar.
-Hutnik 2016 R. 83 nr 9, s. 401-405, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

walcowanie wysokotemperaturowe ; taśmy Ni3Al ; rekrystalizacja ; zdrowienie

high temperature rolling ; Ni3Al foils ; recrystallization ; recovery

23/95
Nr opisu: 0000096516
The influence of addition of the rare earth elements on the structure and hardness of AlZn12Mg3.5Cu2.5 alloy.
[Aut.]: Rafał Michalik, Tomasz Mikuszewski.
W: Technologies and properties of modern utility materials XXII. Selected, peer reviewed papers from the XXII Conference on Technologies and Properties of Modern Utility Materials (TPMUM 2014), May 16, 2014, Katowice, Poland. Ed. by Jacek Mendala, Paweł Gradoń. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2015, s. 39-42 (Solid State Phenomena ; vol. 226 1662-9779)

stop Al-Zn-Mg-Cu ; struktura ; mikrododatki ; REE

Al-Zn-Mg-Cu alloy ; structure ; microadditions ; REE

24/95
Nr opisu: 0000101147   
Wpływ dodatku litu na charakterystyki plastyczności stopów magnezu.
[Aut.]: Dariusz Kuc, Eugeniusz Hadasik, Tomasz Mikuszewski, I. Schindler.
-Hutnik 2015 R. 82 nr 8, s. 494-498, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

stop magnezu z litem ; badanie plastyczności ; energia aktywacji ; mikrostruktura

magnesium-lithium alloy ; research of plasticity ; activation energy ; microstructure

25/95
Nr opisu: 0000094912   
Evaluation of heat capacity and resistance to cyclic oxidation of nickel superalloys.
[Aut.]: Roman** Przeliorz, Franciszek** Binczyk, Paweł Gradoń, M. Góral, Tomasz Mikuszewski.
-Arch. Foundry Eng. 2014 vol. 14 iss. 3, s. 67-70, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

technologia odlewnicza ; nadstop niklu ; żaroodporność ; kalorymetr DSC ; pojemność cieplna

foundry technology ; nickel superalloy ; heat resistance ; DSC calorimeter ; heat capacity

26/95
Nr opisu: 0000091835   
Melting and casting of ingots made of an Mg-Li type alloys.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski.
-Metalurgija 2014 vol. 53 iss. 4, s. 588-590, bibliogr. 6 poz.. Impact Factor 0.959. Punktacja MNiSW 25.000

odlewanie ; topnienie ; stop Mg-Li ; wlewek ; indukcyjne topienie próżniowe

casting ; melting ; Mg-Li alloy ; ingot ; vacuum induction melting

27/95
Nr opisu: 0000089346
Plasticity and microstructure of magnesium - lithium alloys.
[Aut.]: Dariusz Kuc, Eugeniusz Hadasik, J. Mizera, Tomasz Mikuszewski.
W: Technologies and properties of modern utility materials XXI. Selected, peer reviewed papers from the XXI Conference on Technologies and Properties of Modern Utility Materials (TPMUM 2013), Katowice, Poland, May 17, 2013. Ed. by Jacek Mendala and Paweł Gradoń. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2014, s. 11-14 (Solid State Phenomena ; vol. 212 1012-0394). Punktacja MNiSW 10.000

naprężenie uplastyczniające ; ściskanie na gorąco ; stop Mg-Li ; mikrostruktura

flow stress ; hot compression ; Mg-Li alloy ; microstructure

28/95
Nr opisu: 0000092291   
Wytwarzanie, struktura pierwotna i właściwości plastyczne wybranych stopów wieloskładnikowych Mg-Li.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Dariusz Kuc.
-Inż. Mater. 2014 R. 35 nr 3, s. 258-262, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

stop Mg-Li ; wytapianie indukcyjne próżniowe ; struktura pierwotna odlewu ; właściwości plastyczne

Mg-Li alloy ; vacuum induction melting ; cast structure ; plastic properties

29/95
Nr opisu: 0000074637   
Wytapianie stopu Ti-47Al-2W-0,5Si w tyglach grafitowych.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Agnieszka Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski.
-Inż. Mater. 2012 R. 33 nr 5, s. 362-365, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

stop TiAl ; tygiel ceramiczny ; skład chemiczny ; mikrostruktura

TiAl alloy ; ceramic crucible ; chemical composition ; microstructure

30/95
Nr opisu: 0000081198   
Ocena możliwości topnienia tytanu w litych tyglach ceramicznych.
[Aut.]: Agnieszka Szkliniarz, Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski.
-Arch. Technol. Masz. Automatyz. 2011 vol. 31 nr 1, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

tygiel ceramiczny ; topienie indukcyjne ; mikrostruktura

ceramic crucible ; induction melting ; microstructure

31/95
Nr opisu: 0000067561   
Plastyczność i mikrostruktura stopów Mg-Li.
[Aut.]: Eugeniusz Hadasik, Dariusz Kuc, Tomasz Mikuszewski.
-Hutnik 2011 R. 78 nr 8, s. 617-621, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

badanie plastometryczne ; mikrostruktura ; stop Mg-Li

plastometric research ; microstructure ; Mg-Li alloy

32/95
Nr opisu: 0000057276   
Effect of repeated remelting on the chemical composition and structure of nickel alloys.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Józef** Śleziona, Tomasz Mikuszewski.
-Arch. Foundry Eng. 2010 vol. 10 spec. iss. 1, s. 189-194, bibliogr. 9 poz.

nadstop niklu ; przetapianie ; makrostruktura ; modyfikacja ; krystalit słupkowy ; krystalit równoosiowy

nickel superalloy ; remelting ; macrostructure ; modification ; columnar grain ; equiaxial grain

33/95
Nr opisu: 0000063831   
Metalurgia proszków.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski.
W: Technologia metali. Praca zbiorowa. Pod red. Franciszka Grosmana. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010, s. 168-226, bibliogr. 36 poz.

metalurgia proszków ; formowanie ; spiekanie

powder metallurgy ; forming ; sintering

34/95
Nr opisu: 0000052125   
Determination of Weibull analysis of the hypereutectic silumins reliability in failure time respect.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Jarosław Piątkowski, Tomasz Mikuszewski, Marian** Maliński.
-Arch. Foundry Eng. 2009 vol. 9 iss. 3, s. 195-200, bibliogr. 5 poz.
Referat wygłoszony na IX międzynarodowej konferencji naukowej pt. Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach, Łódź, 1-3 czerwca 2009 r. Wersja w jęz pol. na CD wydanym jako suplement do Archives of Foundry Engineering vol.9, iss. 3

wspomaganie komputerowe ; przemysł odlewniczy ; analiza Weibulla ; niezawodność ; analiza usterek

computer aiding ; casting production ; Weibull analysis ; reliability ; fault analysis

35/95
Nr opisu: 0000051644
Matematyka. T. 3.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Jan** Szymszal.
Katowice : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2008, 369 s., bibliogr.

36/95
Nr opisu: 0000049942   
The AHP method used in assessment of foundry enterprise position.
[Aut.]: Jan** Szymszal, Jarosław Piątkowski, Tomasz Mikuszewski, J. Kliś.
-Arch. Foundry Eng. 2008 vol. 8 iss. 3, s. 111-116, bibliogr. 4 poz.

przedsiębiorstwo odlewnicze ; metoda AHP ; Analytical Hierarchy Process ; analiza porównawcza ; ocena ; suma ważona

foundry enterprise ; AHP method ; Analytical Hierarchy Process ; comparative analysis ; evaluation ; weighted sum

37/95
Nr opisu: 0000028052   
Optimising network flow for cost- and value-efficient operation of the supplier-to-foundry system.
[Aut.]: Aleksander** Smoliński, Jan** Szymszal, Tomasz Mikuszewski.
-Arch. Foundry Eng. 2007 vol. 7 iss. 2, s. 37-42, bibliogr. 6 poz.

komputerowe wspomaganie produkcji ; przepływ sieci ; optymalizacja ; logistyka

computer aided production ; network flow ; optimization ; logistics

38/95
Nr opisu: 0000019904   
Odlewniczy stop miedzi Cu-Ni-Si-Cr-Zr. Wytwarzanie, struktura i zastosowanie.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski.
-Rudy Metale 2006 R. 51 nr 6, s. 333-338, bibliogr. 9 poz.

stop miedzi ; wytapianie ; odlewanie ; struktura stopu ; właściwości stopu ; zastosowanie

copper alloy ; melting ; casting ; structure of alloy ; alloy properties ; application

39/95
Nr opisu: 0000020643
Wykorzystanie lasera włóknowego do spawania stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Fe-Al.
[Aut.]: Janusz Adamiec, Tomasz Mikuszewski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XIV seminarium naukowego, Katowice, 19 maja 2006. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], 2006, s. 95-98, bibliogr. 4 poz.

laser włóknowy ; spawanie laserowe ; stop na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl

laser fibre ; laser welding ; FeAl intermetallic phase-based alloy

40/95
Nr opisu: 0000020516
Defekty odlewnicze w stopach na osnowie faz międzymetalicznych Ni3Al i FeAl.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XIII seminarium naukowego, Katowice, 13 maja 2005. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], 2005, s. 85-90, bibliogr. 7 poz.

defekt ; odlew ; stop na osnowie fazy międzymetalicznej

defect ; casting ; intermetallic phase-based alloy

41/95
Nr opisu: 0000011906   
Schemat analityczny oznacznia aluminium w stopach na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al metodą absorpcji atomowej.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, Tomasz Mikuszewski.
-Rudy Metale 2005 R. 50 nr 4, s. 178-182, bibliogr. 16 poz.

stop na osnowie fazy międzymetalicznej ; oznaczanie aluminium ; metoda absorpcji atomowej

intermetallic phase based alloy ; determination of aluminium ; atomic absorption method

42/95
Nr opisu: 0000010533   
Kształtowanie mikrostruktury i właściwości stopu na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl w procesach walcowania na gorąco.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Eugeniusz Hadasik, Tomasz Mikuszewski.
-Inż. Mater. 2004 R. 25 nr 6, s. 844-848, bibliogr. 16 poz.

stop na osnowie fazy międzymetalicznej ; walcowanie na gorąco ; plastyczność ; mikrostruktura ; faza międzymetaliczna Fe-Al

intermetallic phase based alloy ; hot rolling ; flexibility ; microstructure ; Fe-Al intermetallics

43/95
Nr opisu: 0000094000   
Quantitative approach to evaluation of Ti-Al alloys microstructure.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski, A. Kościelna.
-Inż. Mater. 2004 R. 25 nr 3, s. 133-136, bibliogr. 12 poz.
Referat wygłoszony na: Advanced materials & technologies. AMT '2004. XVII Physical Metallurgy and Materials Science Conference, Lodz, Poland, 20th - 24th June 2004

mikrostruktura stopu ; stop na osnowie fazy międzymetalicznej ; mikroskop elektronowy skaningowy

alloy microstructure ; intermetallic phase based alloy ; scanning electron microscope

44/95
Nr opisu: 0000010534   
Wpływ warunków odkształcania na plastyczność na gorąco stopu Ti-48Al-2Cr-2Nb.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Eugeniusz Hadasik, Tomasz Mikuszewski.
-Inż. Mater. 2004 R. 25 nr 6, s. 859-864, bibliogr. 18 poz.

spiekanie ; faza międzymetaliczna Fe-Al ; przemiana fazowa

sintering ; Fe-Al intermetallics ; phase transition

45/95
Nr opisu: 0000008669   
Wpływ zawartości aluminium i prędkości chłodzenia na strukturę i właściwości stopów na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski, B. Juszczyk.
-Rudy Metale 2004 R. 49 nr 4, s. 196-201, bibliogr. 11 poz.

stop dwufazowy ; stop na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl ; zawartość aluminium ; obróbka cieplna ; struktura pierwotna ; struktura wtórna ; chłodzenie ; wyżarzanie ; morfologia płytkowa

two-phase alloy ; TiAl intermetallic phase-based alloy ; lamellar morphology ; aluminium content ; heat treatment ; primary structure ; secondary structure ; cooling ; annealing ; lamellar morphology

46/95
Nr opisu: 0000011880
Effects of boron, carbon and gadolinium additions on the microstructure and grain size of Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski, Jacek Chrapoński, B. Juszczyk, A. Kościelna.
W: Proceedings of the 10th World Conference on Titanium. Ti-2003 science and technology, Hamburg, 13-18 July 2003. Weinheim : Wiley-VCH, 2003, s. 2347-2353

47/95
Nr opisu: 0000011680
Modelowe badania lejności stopu Ti-48Al-2Cr-2Nb.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2003], s. 219-224, bibliogr. 3 poz.

lejność ; stop Ti-48Al-2Cr-2Nb ; stop na osnowie fazy międzymetalicznej

castability ; Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy ; intermetallic phase based alloy

48/95
Nr opisu: 0000011681
Preparatyka i techniki specjalne mikroskopii świetlnej w badaniach stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Tomasz Mikuszewski, Wojciech Szkliniarz.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2003], s. 225-230, bibliogr. 4 poz.

mikroskopia świetlna ; stop na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl ; stop TiAl ; metalografia ilościowa

light microscopy ; TiAl intermetallic phase-based alloy ; TiAl alloy ; quantitative metallography

49/95
Nr opisu: 0000011879
The chemical composition structure and properties of gamma-TiAl phase based alloys melted in vacuum induction furnaces in ceramic crucibles.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski, Jacek Chrapoński, B. Juszczyk, A. Kościelna.
W: Proceedings of the 10th World Conference on Titanium. Ti-2003 science and technology, Hamburg, 13-18 July 2003. Weinheim : Wiley-VCH, 2003

50/95
Nr opisu: 0000094079
Wpływ parametrów odlewania na strukturę pierwotną i jakość wlewków ze stopu Ti-48Al-2Nb-2Cr.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Tomasz Mikuszewski.
-Inż. Mater. 2003 R. 24 nr 6, s. 667-670, bibliogr. 6 poz.
Referat wygłoszony na: Nowe materiały - nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym. II Krajowa konferencja, Międzyzdroje, 7-10 września 2003

stop Ti-48Al-2Nb-2Cr ; stop na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl ; temperatura odlewania ; właściwości stopu

Ti-48Al-2Nb-2Cr alloy ; TiAl intermetallic phase-based alloy ; casting temperature ; alloy properties

51/95
Nr opisu: 0000094081
Wpływ składu chemicznego na strukturę i właściwości stopów na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski, B. Juszczyk.
-Inż. Mater. 2003 R. 24 nr 6, s. 392-395, bibliogr. 18 poz.
Referat wygłoszony na: Nowe materiały - nowe technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym. II Krajowa konferencja, Międzyzdroje, 7-10 września 2003

stop dwufazowy ; stop na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl ; skład chemiczny ; struktura

two-phase alloy ; TiAl intermetallic phase-based alloy ; chemical composition ; structure

52/95
Nr opisu: 0000011679
Wpływ technologii wytapiania próżniowego w tyglach z naniesionymi warstwami ochronnymi na skład chemiczny i strukturę stopu Ti-48Al-2Cr-2Nb.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Jacek Chrapoński.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały XI seminarium naukowego, Katowice, 16 maja 2003. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej], [2003], s. 213-218, bibliogr. 5 poz.

wytapianie próżniowe ; tygiel ; warstwa ochronna ; stop Ti-48Al-2Cr-2Nb

vacuum melting ; crucible ; protective coating ; Ti-48Al-2Cr-2Nb alloy

53/95
Nr opisu: 0000003853
Wpływ warunków odlewania na strukturę pierwotną stopu Ti-48Al-2Cr-2Nb.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski.
-Inż. Mater. 2003 R. 24 nr 4/5, s. 174-177, bibliogr. 7 poz.

54/95
Nr opisu: 0000003852
Wytwarzanie stopów na osnowie fazy międzymetalicznej FeAl metodami metalurgii próżniowej.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski.
-Inż. Mater. 2003 R. 24 nr 4/5, s. 155-159, bibliogr. 11 poz.

55/95
Nr opisu: 0000020627
Natryskiwane plazmowo powłoki ceramiczne na tyglach do indukcyjnego topienia stopów Ti-Al.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Krzysztof* Szopiński, Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały X seminarium naukowego, Katowice, 10 maja 2002. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2002], s. 149-152, bibliogr. 5 poz.

56/95
Nr opisu: 0000020613
Rola przestrzeni topienia w procesach wytwarzania stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Wojciech Szkliniarz, Jacek Chrapoński, Agnieszka Kościelna, B. Serek.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały X seminarium naukowego, Katowice, 10 maja 2002. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2002], s. 103-112, bibliogr. 8 poz.

57/95
Nr opisu: 0000020612
Zmiany mikrostruktury podczas cyklicznej obróbki cieplnej stopu Ti-48Al-2Cr-2Nb.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Agnieszka Kościelna, B. Serek, Tomasz Mikuszewski, Jacek Chrapoński.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały X seminarium naukowego, Katowice, 10 maja 2002. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2002], s. 99-102, bibliogr. 6 poz.

58/95
Nr opisu: 0000020565
Zmiany mikrostruktury podczas nagrzewania i chłodzenia stopu na osnowie faz międzymetalicznych układu Ti-Al.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Jacek Chrapoński, Tomasz Mikuszewski, Agnieszka Kościelna, B. Serek.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały X seminarium naukowego, Katowice, 10 maja 2002. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2002], s. 95-98, bibliogr. 5 poz.

59/95
Nr opisu: 0000013989
Mikrostruktura stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al wytapianych w piecach tyglowych.
[Aut.]: Jacek Chrapoński, Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2001], s. 131-134, bibliogr. 6 poz.

60/95
Nr opisu: 0000013986
Niektóre aspekty wytwarzania stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al.
[Aut.]: Wojciech Szkliniarz, Tomasz Mikuszewski, Jacek Chrapoński.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2001], s. 123-126, bibliogr. 7 poz.

61/95
Nr opisu: 0000013985
Technologia wytapiania i odlewania stopów z układu Fe-Al.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Jerzy** Gierek.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2001], s. 117-122, bibliogr. 4 poz.

62/95
Nr opisu: 0000002119
Technologiczne aspekty wytapiania i odlewania stopów na osnowie fazy międzumetalicznej typu FeAl.
[Aut.]: J. Barcik, Adam** Gierek, M. Kupka, Tomasz Mikuszewski, T. Prandzioch, K. Stępień.
-Hutnik 2001 R. 68 nr 6, s. 214-223, bibliogr. 23 poz.

63/95
Nr opisu: 0000013988
Technologiczne aspekty wytapiania stopów na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Jacek Chrapoński, Wojciech Szkliniarz.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. Materiały IX seminarium naukowego, Katowice, 11 maja 2001. [Katowice] : [Wydział Inżynierii Materiałowej, Metalurgii i Transportu Politechniki Śląskiej], [2001], s. 127-130, bibliogr. 6 poz.

64/95
Nr opisu: 0000004046
Badania korozji odlewanych stopów miedzi układu Cu-Ni-Al utwardzanych dyspersyjnie.
[Aut.]: Adam** Gierek, Henryk Kania, Piotr** Liberski, Tomasz Mikuszewski, Paweł* Podolski.
-Ochr. przed Koroz. 2000 R. 43 nr 6, s. 150-152, bibliogr. 4 poz.

65/95
Nr opisu: 0000006708
Odlewniczy stop CuNiSiCrZr przeznaczony na narzędzia do zgrzewania łańcuchów ze stali.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. VII Seminarium naukowe, Katowice, 13-14 maja 1999. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 307-310

66/95
Nr opisu: 0000006687
Technologiczne aspekty wytapiania miedzi stopowej zawierającej chrom.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. VII Seminarium naukowe, Katowice, 13-14 maja 1999. [B.m.] : [b.w.], [1999], s. 221-226, bibliogr. 4 poz.

67/95
Nr opisu: 0000024741
Kształtowanie struktury pierwotnej metali i stopów.
[Aut.]: Adam** Gierek, Tomasz Mikuszewski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 209 s., bibliogr.

68/95
Nr opisu: 0000026065
Wybrane właściwości nowych odlewanych stopów układu Cu-Ni-Al utwardzanych dyspersyjnie.
[Aut.]: Adam** Gierek, Henryk Kania, Piotr** Liberski, Tomasz Mikuszewski, Paweł* Podolski.
W: Krzepnięcie i krystalizacja metali i stopów. XXXVIII Międzynarodowa konferencja naukowa, Gliwice - Bielsko-Biała, 5-6.11.1998. Cz. 2: Symulacja - krystalizacja - technologia. Gliwice : Polska Akademia Nauk. Oddział Katowice. Komisja Odlewnictwa, 1998, s. 201-206, bibliogr. 5 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; nr 38 0208-9386)

69/95
Nr opisu: 0000027095   
Patent. Polska, nr 172 599. Bezdymna zasypka egzotermiczno-izolacyjna do ocieplania nadlewów. Int. Cl. B22D 27/06.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Adam** Gierek, Franciszek** Binczyk, Jerzy** Gierek, Janusz** Gajda, Tomasz Mikuszewski.
Zgłosz. nr 298 991 z 17.05.1993. Opubl. 31.10.1997, 3 s.

70/95
Nr opisu: 0000026562
Kształtowanie struktury pierwotnej bezberylowego stopu miedzi CuNiSiCrZr o wysokich właściwościach fizyczno-mechanicznych.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Adam** Gierek.
-Rudy Metale 1997 R. 42 nr 10, s. 436-440, bibliogr. 9 poz.

71/95
Nr opisu: 0000027081   
Patent. Polska, nr 171 969. Sposób otrzymywania ceramicznych, termoizolacyjnych otulin nadlewów. Int. Cl. C04B 35/66, B22D 7/10, C04B 38/02.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Adam** Gierek, Aleksander** Smoliński, Franciszek** Binczyk, Tomasz Mikuszewski.
Zgłosz. nr 299 958 z 04.08.1993. Opubl. 31.07.1997, 3 s.

72/95
Nr opisu: 0000027406
Wytwarzanie i własności kompozytu Ti-SiC.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, Jacek Pawlicki, Eugeniusz Hadasik, J. Sieniawski, Tomasz Mikuszewski, I. Schindler, R. Kawalla.
W: Tytan i jego stopy. Przetwórstwo i zastosowanie w technice. Materiały V ogólnopolskiego sympozjum, Ustroń, 24-26 wrzesień 1997. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej. Politechnika Śląska, Komitet Metalurgii. Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. Żory : OLDPRINT, 1997, s. 101-104, bibliogr. 3 poz.

73/95
Nr opisu: 0000041987
Badania własności kompozytu Ti-SiC.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, Eugeniusz Hadasik, Jacek Pawlicki, J. Sieniawski, Tomasz Mikuszewski, I. Schindler, R. Kawalla.
W: Plastyczność materiałów, Ustroń 25-28 wrzesień 1996. Materiały konferencji. [Red.] E. Hadasik, A. Ploch. Katedra Mechaniki i Technologii Przeróbki Plastycznej. Politechnika Śląska. Katowice, Katedra Tvareni Materialu. Vysoka Skola Banska. Ostrawa. Żory : OLDPRINT, 1996, s. 131-134, bibliogr. 2 poz.

74/95
Nr opisu: 0000042282
Kształtowanie struktury pierwotnej bezberylowego stopu miedzi CuNiSiCrZr o wysokich właściwościach fizyczno-mechanicznych.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Adam** Gierek.
W: Stopy miedzi. II Konferencja, Szklarska Poręba, 27-29.11.1996 r.. Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, HUTMEN S.A.. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 109-116, bibliogr. 9 poz.

75/95
Nr opisu: 0000013364
Ocena możliwości wytwarzania kompozytu na osnowie tytanu z udziałem węglika krzemu.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, Eugeniusz Hadasik, Jacek Pawlicki, Tomasz Mikuszewski, I. Schindler, R. Kawalla.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. IV Seminarium naukowe, Katowice, 17 maja 1996. [B.m.] : [b.w.], [1996], s. 50-53, bibliogr. 3 poz.

76/95
Nr opisu: 0000035526   
Patent. Polska, nr 169 327. Odlewniczy stop miedzi. Int. Cl. C22C 9/06.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Tomasz Mikuszewski, Grzegorz** Pucka.
Zgłosz. nr 298 992 z 17.05.1993. Opubl. 31.07.1996, 2 s.

77/95
Nr opisu: 0000042613
Rafinacja próżniowa ciekłych stopów miedzi.
[Aut.]: Leszek Blacha, Andrzej Wyciślik, Tomasz Mikuszewski.
W: Krzepnięcie metali i stopów '96. [Seminarium], Jawor, 29-30.11.1996. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996, s. 37-41, bibliogr. 6 poz. (Krzepnięcie Metali i Stopów ; z. 27 0208-9386)

78/95
Nr opisu: 0000013356
Szybkość parowania bizmutu z ciekłej miedzi w warunkach obniżonego ciśnienia.
[Aut.]: Leszek Blacha, Tomasz Mikuszewski, Józef* Steindor.
W: Nowe technologie i materiały w metalurgii i inżynierii materiałowej. IV Seminarium naukowe, Katowice, 17 maja 1996. [B.m.] : [b.w.], [1996], s. 11-13, bibliogr. 3 poz.

79/95
Nr opisu: 0000037206
Ocena możliwości wytwarzania kompozytu Ti-SiC.
[Aut.]: Franciszek** Grosman, I. Schindler, Eugeniusz Hadasik, Jacek Pawlicki, Tomasz Mikuszewski, M. Greger.
W: Tytan i jego stopy. Przetwórstwo i zastosowanie w technice. Materiały IV ogólnopolskiego sympozjum, Rzeszów-Łańcut, 1995. Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 1995, s. 102-107, bibliogr. 2 poz.

80/95
Nr opisu: 0000044025
Analityczne wzorce wewnątrzlaboratoryjne stopów Cu/Cr - technologiczne i analityczne problemy wytwarzania i uwierzytelniania składu. Wstępne wyniki badań.
[Aut.]: Andrzej Wyciślik, Tomasz Mikuszewski.
W: III Konwersatorium n.t. Metrologia analityczna. Wybór strategii i metod postępowania analitycznego przy uwierzytelnianiu składu chemicznego różnej klasy wzorców materiałów, Ustroń-Zawodzie, 13-14 październik 1994 r. Materiały konferencyjne. Komitet Chemii Analitycznej PAN. Komisja Analizy Metali, Uniwersytet Śląski. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Metalurgii Żelaza. Zakład Materiałoznawstwa. [B.m.] : [b.w.], 1994, [Ref. 12] s. 1-2, bibliogr. 5 poz.

81/95
Nr opisu: 0000043257
Badanie procesu starzenia utwardzanego wydzieleniowo stopu CuNiSiCr metodą rejestracji oporu elektrycznego w funkcji temperatury.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Grzegorz** Pucka, Stanisław* Zysk.
-Inż. Mater. 1994 R. 15 nr 1, s. 14-16, bibliogr. 12 poz.

82/95
Nr opisu: 0000044803   
Krystalizacja stopów odlewniczych - instrukcje do ćwiczeń.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1994, 91 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika Śląska nr 1822 0434-0825)

83/95
Nr opisu: 0000045281
Przesycanie i starzenie stopu CuNiSiCr przeznaczonego na odlewane narzędzia do zgrzewania oporowego.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Grzegorz** Pucka.
-Rudy Metale 1993 R. 38 nr 6, s. 157-158, bibliogr. 10 poz.

84/95
Nr opisu: 0000045282
Przesycanie i starzenie stopu CuNiSiCr przeznaczonego na odlewane narzędzia do zgrzewania oporowego.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Grzegorz** Pucka.
-Rudy Metale 1993 R. 38 nr 5, s. 138-140, bibliogr. 10 poz.

85/95
Nr opisu: 0000052571
Stopy miedzi na odlewane narzędzia do zgrzewania oporowego.
[Aut.]: Grzegorz** Pucka, Tomasz Mikuszewski.
-Prz. Odlew. 1992 R. 42 nr 3, s. 110-113, bibliogr. 19 poz.

86/95
Nr opisu: 0000052213
Właściwości fizykomechaniczne miedzi stopowej MNHK (CuCrNiSi) otrzymywanej metodą metalurgii próżniowej.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Adam** Gierek, Grzegorz** Pucka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Hut. 1992 z. 36, s. 129-138, bibliogr. 8 poz.

87/95
Nr opisu: 0000054167
An application of self-disintegrating metal powders of the Fe-Al-C system in plasma spraying.
[Aut.]: Adam** Gierek, Franciszek** Binczyk, Grzegorz** Pucka, Tomasz Mikuszewski.
W: 2 nd Plazma-Technik-Symposium, Lucerne 5 - 7 June, 1991. Vol. 2. [B.m.] : [b.w.], 1991, s. 331 - 339, bibliogr.9 poz.

88/95
Nr opisu: 0000043212   
Utwardzany wydzieleniowo stop miedzi nie zawierający berylu przeznaczony na odlewane narzędzia do zgrzewania oporowego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski.
Katowice, 1991, 112 s., bibliogr. 185 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Promotor: prof. dr hab. inż. Adam** Gierek

89/95
Nr opisu: 0000060189
Anderung des Chromgehalts im Kupfer wahrend des Vakuumschmelzens einer CU-Cr-Ni-Si - Legierung.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Andrzej Wyciślik, Grzegorz** Pucka.
-Neue Hute 1990 Jg 35 H.12, s. 459 - 461, bibliogr. 19 poz.

90/95
Nr opisu: 0000060091
Wpływ materiału tygla i temperatury miedzi stopowej na jej właściwości w stanie ciekłym.
[Aut.]: Grzegorz** Pucka, Tomasz Mikuszewski, Piotr** Liberski.
-Inż. Mater. 1990 R. 11 nr 4, s. 96-99, bibliogr. 15 poz.

91/95
Nr opisu: 0000060706
Samorozpadowe proszki metalowe - technologia otrzymywania, właściwości i zastosowanie.
[Aut.]: Adam** Gierek, Franciszek** Binczyk, Grzegorz** Pucka, Krzysztof** Białożyt, Tomasz Mikuszewski.
-Inż. Mater. 1989 R. 10 nr 2, s. 51-56, bibliogr. 15 poz.

92/95
Nr opisu: 0000060715
Wpływ warunków krzepnięcia na przebieg samorozpadu żeliw wysokoaluminiowych.
[Aut.]: Adam** Gierek, Tomasz Mikuszewski, Jerzy** Gierek, Franciszek** Binczyk.
-Inż. Mater. 1989 R. 10 nr 4, s. 102-106, bibliogr. 11 poz.

93/95
Nr opisu: 0000062322
Wpływ warunków wytapiania na kinetykę zmian właściwości fizykomechanicznych miedzi stopowej utwardzanej dyspersyjnie.
[Aut.]: Tomasz Mikuszewski, Adam** Gierek, Grzegorz** Pucka.
W: Przemiany strukturalne w stopach odlewniczych. Teoria i efekty użytkowe. IV Sympozjum naukowe, Rzeszów 1989. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1989, s. 189-195, bibliogr. 7 poz.

94/95
Nr opisu: 0000064197
Otrzymywanie, własności i zastosowanie metalowych proszków samorozpadowych. Informacja wstępna.
[Aut.]: Franciszek** Binczyk, Adam** Gierek, Tomasz Mikuszewski, H. Okularczyk-Nyc, Grzegorz** Pucka.
-Eksploat. Masz. 1988 R. 17 nr 2/3, s. 21-23, bibliogr. 11 poz.

95/95
Nr opisu: 0000064949
Technologia otrzymywania proszków metalowych metodą samorozpadu stopów Fe-Al-C-Me oraz wstępne wyniki ich wykorzystania w natrysku plazmowym i płomieniowym.
[Aut.]: Adam** Gierek, Franciszek** Binczyk, Grzegorz** Pucka, Tomasz Mikuszewski, H. Nyc-Okularczyk.
W: VII Konferencja Metalurgii Proszków w Polsce, Kraków, 5 - 7 października 1988. Materiały. T. 1. Polska Akademia Nauk. Komitet Metalurgii i Komitet Nauki o Materiałach [i in.]. Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, 1988, s. 29-37, bibliogr. 13 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie