Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MIELIMˇKA RYSZARD
Liczba odnalezionych rekordów: 117Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/117
Nr opisu: 0000136422   
Deformations of mining terrain caused by the partial exploitation in the aspect of measurements and numerical modeling.
[Aut.]: Jan** Białek, Marek** Wesołowski, Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
-Sustainability 2020 vol. 12 iss. 12, s. 1-13, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

eksploatacja czę¶ciowa ; modelowanie numeryczne ; deformacja terenu ; ochrona powierzchni

partial exploitation ; numerical modelling ; terrain deformation ; surface protection

2/117
Nr opisu: 0000137189   
Determining the permissible longwall face advance in the protective pillar conditioning the liquidation of a mining shaft.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Henryk** Kleta.
W: New trends in production engineering. Monograph. Pt. 1, Engineering and technology. Ed. Witold Biały. Warszawa : Sciendo, 2020, s. 69-82, bibliogr. 15 poz. (New Trends in Production Engineering ; vol. 3, iss. 1 2545-2843). Punktacja MNiSW 20.000

wpływ eksploatacji górniczej ; obudowa szybu

impact of mining exploitation ; shaft lining ; deformation of the shaft mine shafts

3/117
Nr opisu: 0000132994
Analiza kosztów remontów budynków jednorodzinnych poddanych wpływom eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Artur Pistelok, G. Skrzypczak.
W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 23-25 paĽdziernika 2019 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 32

wpływ eksploatacji górniczej ; uszkodzenie budynku ; remont ; analiza kosztów

impact of mining exploitation ; building damage ; overhaul ; cost analysis

4/117
Nr opisu: 0000129578   
Determination of parameters for the prognosis of rock mass deformation with the use of the cellular automaton method.
[Aut.]: Paweł Sikora, Ryszard Mielim±ka.
W: Mining of Sustainable Development, 28 November 2018, Gliwice, Poland [online]. Eds. Iwona Jonczy, Joanna Komorek. Bristol : Institute of Physics, 2019, (plik pdf) art. no. 012045 s. 1-13, bibliogr. 19 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 261 1755-1315). Punktacja MNiSW 20.000

5/117
Nr opisu: 0000133032
Możliwo¶ć eksploatacji górniczej w filarze ochronnym szybów w ¶wietle zdolno¶ci odkształceniowej obudowy.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Henryk** Kleta.
W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 23-25 paĽdziernika 2019 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 41

wpływ eksploatacji górniczej ; obudowa szybu ; deformacja szybu kopalni

impact of mining exploitation ; shaft lining ; deformation of the shaft

6/117
Nr opisu: 0000131174   
Ocena precyzji wyznaczania położenia punktu metod± GNSS z wykorzystaniem poprawek VRS i MAC.
[Aut.]: Bartosz Apanowicz, Paweł Sikora, Ryszard Mielim±ka.
-Prz. Gór. 2019 t. 75 nr 8, s. 32-39, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

GNSS ; VRS ; MAC ; RTN ; rozproszenie punktów

GNSS ; VRS ; MAC ; RTN ; dispersion of points

7/117
Nr opisu: 0000132984
Ocena precyzji wyznaczania położenia punktu metod± GNSS z wykorzystaniem poprawek VRS i MAC.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora, Bartosz Apanowicz.
W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 23-25 paĽdziernika 2019 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 25

GNSS ; VRS ; MAC ; rozproszenie punktów

GNSS ; VRS ; MAC ; dispersion of points

8/117
Nr opisu: 0000139094   
Prospects of mining operations in shaft protection pillars in terms of the assessment method of strain efficiency of their lining and calculations of rock mass deformation.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Henryk** Kleta.
-Geoinf. Pol. Pr. Kom. Geoinf. 2019 vol. 18, s. 145-155, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

szyb kopalniany ; pomiar deformacji ; stateczno¶ć obudowy

mine shaft ; deformation survey ; stability of lining

9/117
Nr opisu: 0000130738
Random dispersion of observed curvatures of mining terrain and measuring lines location relative to the exploitation edges.
[Aut.]: Justyna Orwat, Ryszard Mielim±ka.
W: 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2019, 30 June - 6 July 2019, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 19, Informatics, geoinformatics and remote sensing. Iss. 2.2, Geodesy and mine surveying. Photogrammetry and remote sensing. Cartography and GIS. Sofia : STEF92 Technology, 2019, s. 267-275, bibliogr. 13 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

wielokrotna podziemna eksploatacja górnicza ; wpływ wydobycia węgla kamiennego ; obserwowane krzywizny terenu górniczego ; aproksymacja przeciętnego przebiegu ; splajn wygładzony ; program komputerowy R-project ; położenie linii pomiarowych

multiple underground mining exploitation ; impact of hard coal extraction ; observed curvatures of mining area ; average graph approximation ; smooth spline ; R-project computer program ; measuring lines location

10/117
Nr opisu: 0000133030
Stan deformacji szybu na podstawie danych z monitoringu wizyjnego obudowy.
[Aut.]: Henryk** Kleta, Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
W: XV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 23-25 paĽdziernika 2019 r. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2019, s. 40

obudowa szybu ; skanowanie laserowe ; deformacja szybu kopalni

shaft lining ; laser scanning ; deformation of the shaft

11/117
Nr opisu: 0000128607   
Symulacja deformacji górotworu spowodowanych eksploatacj± górnicz± w s±siedztwie szczelin uskokowych z wykorzystaniem teorii automatów komórkowych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
-Prz. Gór. 2019 t. 75 nr 2, s. 28-34, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

obniżenie górotworu ; szczelina uskokowa ; automat komórkowy

subsidence of rock mass ; fault gap ; cellular automaton

12/117
Nr opisu: 0000130622   
Weryfikacja parametrów teorii prognozowania dla rejonu intensywnej, wielopokładowej eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2019 vol. 8 iss. 1, s. 429-438, bibliogr. 6 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Red.: W. Biały, A. Czerwińska-Lubszczyk, S. Czerwiński. Punktacja MNiSW 5.000

szkody górnicze ; górotwór ; teoria geometryczno-całkowa

mining damage ; rock mass ; geometric-integral theory

13/117
Nr opisu: 0000125421
Correlation between the average and forecasted curvatures caused by hard coal exploitation conducted at the great depth in several coal seams.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Justyna Orwat.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Informatics, geoinformatics and remote sensing. Iss. 2.2, Geoinformatics, geodesy and mine surveying. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 669-676, bibliogr. 15 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

wpływ eksploatacji górniczej ; krzywizna ¶rednia ; krzywizna prognozowana ; splajn wygładzony ; wzór Białka

impact of mining exploitation ; average curvature ; forecasted curvature ; smooth spline ; Bialek's formula

14/117
Nr opisu: 0000127396
Dobór parametrów metody prognozowania deformacji górotworu spowodowanych podziemn± eksploatacj± górnicz± z wykorzystaniem teorii automatów komórkowych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2018. Konferencja naukowa, Gliwice, 28 listopada 2018. Informator konferencyjny. Gliwice : Usługi Komputerowe i Poligraficzne Jan Gębka, Dariusz Gębka, 2018, s. 66-67

teren górniczy ; deformacja górotworu ; prognozowanie deformacji ; teoria automatów komórkowych

mining area ; rock mass deformation ; deformation prediction ; cellular automata theory

15/117
Nr opisu: 0000127478
Do¶wiadczenia z kopalni "ROW" w zakresie wpływów eksploatacji głęboko położonych w±skich pól ¶cianowych na powierzchnię terenu.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka.
W: Ochrona ¶rodowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa ¦l±skiego. XXV Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, paĽdziernik 2018. Red. Stanisław Duży. Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik, 2018, s. 47-57. Punktacja MNiSW 5.000

16/117
Nr opisu: 0000124334   
Forecast of influences of exploitation conducted in rock mass degraded by the previous activity of the "Bobrek" Coal Mine on the building of historical church in Miechowice.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Franciszek Plewa.
W: 4th Polish Mining Congress - Session: Human and environment facing the challenges of mining, 20-22 November 2017, Krakow, Poland (online). Bristol : Institute of Physics, 2018, (plik pdf) art. 012008 s. 1-10, bibliogr. 9 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 174 1755-1315). Punktacja MNiSW 15.000

17/117
Nr opisu: 0000120994   
Influence analysis of mine flooding from the environmental standpoint: surface protection.
[Aut.]: Marek** Wesołowski, Ryszard Mielim±ka, Rafał Jendru¶, Marcin Popczyk.
-Pol. J. Environ. Stud. 2018 vol. 27 no. 2, s. 905-915, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 1.186. Punktacja MNiSW 15.000

eksploatacja czę¶ciowa ; model obliczeniowy ; deformacja terenu ; ochrona powierzchni

partial exploitation ; calculation model ; terrain deformation ; surface protection

18/117
Nr opisu: 0000126110
Krzywizny terenu górniczego w ¶wietle wyników pomiarów geodezyjnych i modelowania numerycznego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Justyna Orwat.
Gliwice, 2018, 190 k., bibliogr. 123 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Górnictwa i Geologii. Promotor: dr hab. inż. Ryszard Mielim±ka

podziemna eksploatacja górnicza ; krzywizna terenu górniczego ; teoria Knothego ; aproksymacja ; splajn wygładzony ; wzór Białka

underground mining ; mining terrain curvature ; Knothe's theory ; approximation ; smooth spline ; Bialek's formula

19/117
Nr opisu: 0000124447
Smoothing parameter as shape parameter of function approximating the average course of terrain surface subsidence.
[Aut.]: Justyna Orwat, Ryszard Mielim±ka.
W: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2017), Thessaloniki, Greece, 25-30 September 2017. Eds. Theodore Simos and Charalambos Tsitouras. Melville : American Institute of Physics, 2018, s. 390005-1 - 390005-4, bibliogr. 10 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1978, iss. 1 0094-243X). Punktacja MNiSW 15.000

20/117
Nr opisu: 0000126953   
Subsidence through formation simulation with the use of cellular automata theory on the example of real, multilongwall example.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
W: Mining - prospects and threats. Coal - cheap, clean energy and workplaces, 8-10 May 2018, Rybnik, Poland [online]. Bristol : Institute of Physics, 2018, (plik pdf) art. 012006 s. 1-13, bibliogr. 23 poz. (IOP Conference Series ; Earth and Environmental Science ; vol. 198 1755-1315). Punktacja MNiSW 15.000

21/117
Nr opisu: 0000123139   
Symulacja obniżeń górotworu spowodowanych eksploatacj± kolejnych ¶cian z wykorzystaniem teorii automatów komórkowych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2018 vol. 7 iss. 1, s. 457-469, bibliogr. 22 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. Węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy. Red.: W. Biały, H. Badura, A. Czerwińska-Lubszczyk. Punktacja MNiSW 6.000

obniżenie górotworu ; automat komórkowy

subsidence of rock mass ; cellular automaton

22/117
Nr opisu: 0000117383   
Adekwatno¶ć teoretycznych przebiegów nachyleń w odniesieniu do ich przeciętnych przebiegów wyznaczonych z pomiarów geodezyjnych prowadzonych na linii obserwacyjnej.
[Aut.]: Justyna Orwat, Ryszard Mielim±ka.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 3, s. 181-190, bibliogr. 9 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 2, Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne. Red.: Pozzi Marek. Punktacja MNiSW 6.000

teoria wpływów ; rozproszenie losowe ; aproksymacja ; nachylenie terenu górniczego

influence theory ; random scattering ; approximation ; inclination of mining area

23/117
Nr opisu: 0000117663
Approximation of average course of measured curvatures of mining area with reference to their forecast values by Bialek's formulas.
[Aut.]: Justyna Orwat, Ryszard Mielim±ka.
W: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. ICNAAM 2016, Rhodes, Greece, 19-25 September 2016. Eds.: Theodore Simos and Charalambos Tsitouras. Melville : AIP Publishing, 2017, s. 130003-1 - 130003-4, bibliogr. 12 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1863 0094-243X). Punktacja MNiSW 15.000

24/117
Nr opisu: 0000117669
Approximation of average course of measured curvatures of mining area with reference to their forecast values by Knothe's formulas.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Justyna Orwat.
W: International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics. ICNAAM 2016, Rhodes, Greece, 19-25 September 2016. Eds.: Theodore Simos and Charalambos Tsitouras. Melville : AIP Publishing, 2017, s. 130005-1 - 130005-4 (AIP Conference Proceedings ; vol. 1863 0094-243X). Punktacja MNiSW 15.000

25/117
Nr opisu: 0000117651   
Average course approximation of measured subsidence and inclinations of mining area by smooth splines.
[Aut.]: Justyna Orwat, Ryszard Mielim±ka.
-J. Sust. Min. 2017 vol. 16 iss. 1, s. 8-13, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

wpływ eksploatacji górniczej ; osiadanie ; nachylenie terenu górniczego ; rozproszenie losowe ; metoda najmniejszych kwadratów ; splajn wygładzony

impact of underground mining ; subsidence ; inclination of mining area ; random scattering ; least squares approximation ; smooth spline

26/117
Nr opisu: 0000117792   
Ocena projektu eksploatacji w filarze szybów głównych pod k±tem ochrony szybów i zakładu przeróbczego.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Artur Pistelok.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2017 vol. 6 iss. 3, s. 150-159, biblogr. 8 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. T. 2, Rozpoznawanie złóż i budownictwo podziemne. Red.: Pozzi Marek. Punktacja MNiSW 6.000

wpływ eksploatacji górniczej ; wskaĽnik deformacji ; teoria wpływów

impact of underground mining ; deformation indicator ; influence theory

27/117
Nr opisu: 0000121160   
Planning of hard coal underground mining operations in the aspect of GIS tools.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
-Geod. Cartogr. Aerial Photogr. 2017 vol. 85, s. 65-75, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

GIS ; górnictwo węgla kamiennego ; planowanie robót górniczych ; deformacja górnicza

GIS ; hard coal mining ; planning of mining works ; mining deformation

28/117
Nr opisu: 0000120488
Prognoza wpływów eksploatacji realizowanej w górotworze zdegradowanym dotychczasow± działalno¶ci± kopalni "Bobrek" na budynek zabytkowego ko¶cioła w Miechowicach.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Franciszek Plewa.
W: IV Polski Kongres Górniczy. IV PKG, Kraków, 20-22.11.2017. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. Kraków : [b.w.], 2017, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1209-1219, bibliogr. 7 poz.

deformacja terenu górniczego ; prognozowanie wpływów eksploatacyjnych ; wskaĽnik deformacji

mining area deformation ; forecasting of exploitation influences ; deformation indicator

29/117
Nr opisu: 0000121124   
Prognoza wpływu eksploatacji projektowanej na obiekt drogowy w Bytomiu stanowi±ca podstawę koncepcji jego docelowej naprawy.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka.
-Prz. Gór. 2017 t. 73 nr 12, s. 75-83, bibiogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wiadukt drogowy ; teren górniczy ; wskaĽnik deformacji ; prognozowanie wpływów eksploatacyjnych

road viaduct ; mining area ; deformation indicator ; forecasting of exploitation influences

30/117
Nr opisu: 0000119006
Prognoza wpływu planowanej eksploatacji na wiadukt drogowy w Bytomiu, stanowi±ca podstawę koncepcji jego docelowej naprawy.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Justyna Orwat.
W: XIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 27-29 wrze¶nia 2017. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017, s. 31

wiadukt drogowy ; teren górniczy ; prognozowanie wpływów eksploatacyjnych

road viaduct ; mining area ; forecasting of exploitation influences

31/117
Nr opisu: 0000118990
Projekt eksploatacji w filarze szybów głównych uwzględniaj±cy ochronę zakładu przeróbczego i szybu.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, A. Chowaniec.
-Bezp. Pr. Ochr. Gór. 2017 nr 8, s. 3-10, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

projekt eksploatacji ; wpływ eksploatacji górniczej ; deformacja górnicza ; pomiar

exploitation project ; impact of underground mining ; mining deformation ; measurement

32/117
Nr opisu: 0000121126   
Symulacja obniżeń górotworu spowodowana wielokrotn± eksploatacj± górnicz± z wykorzystaniem teorii automatów komórkowych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
-Prz. Gór. 2017 t. 73 nr 12, s. 84-92, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

obniżenie górotworu ; automat komórkowy ; eksploatacja górnicza ; symulacja

subsidence of rock mass ; cellular automaton ; mining exploitation ; simulation

33/117
Nr opisu: 0000119007
Symulacja obniżeń górotworu spowodowanych wielopokładow± eksploatacj± górnicz± z wykorzystaniem teorii automatów komórkowych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
W: XIV Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Obiektów Budowlanych na Terenach Górniczych. Konferencja naukowo-szkoleniowa, Ustroń, 27-29 wrze¶nia 2017. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2017, s. 32-33

eksploatacja górnicza ; obniżenie górotworu ; symulacja ; teoria automatów komórkowych

mining exploitation ; subsidence of rock mass ; cellular automata theory

34/117
Nr opisu: 0000119703
Uwarunkowania i możliwo¶ci prowadzenia eksploatacji górniczej w filarze szybów głównych w aspekcie ich aktualnego stanu technicznego.
[Aut.]: Henryk** Kleta, Ryszard Mielim±ka, Marek Jendry¶.
W: Ochrona powierzchni na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa ¦l±skiego. XXIV Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, paĽdziernik 2017. Red. Stanisław Duży. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik, 2017, s. 48-57, bibliogr. 6 poz.

eksploatacja górnicza ; Kopalnia Węgla Kamiennego Rydułtowy ; szyb Leon III ; obudowa szybu ; stan techniczny ; prognozowanie wpływu eksploatacji górniczej

mining exploitation ; Rydultowy Hard Coal Mine ; Leon III shaft ; shaft lining ; technical state ; prediction of mining exploitation impact

35/117
Nr opisu: 0000124213   
Zarz±dzanie kopalnianymi obiektami powierzchniowymi w Górno¶l±skim Zagłębiu Węglowym z wykorzystaniem narzędzi GIS.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Paweł Sikora.
-Czas. Inż. L±d. ¦rod. Archit. 2017 t. 34 z. 64, nr 4/II, s. 331-344, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

GIS ; obiekt powierzchniowy ; CAD ; górnictwo

GIS ; surface object ; CAD ; mining

36/117
Nr opisu: 0000114992
Aproksymacja przeciętnego przebiegu nachyleń terenu górniczego splajnem wygładzonym.
[Aut.]: Justyna Orwat, Ryszard Mielim±ka.
W: Ochrona ¶rodowiska na terenach górniczych. XI Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 19-21 paĽdziernika 2016. Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony ¦rodowiska [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 36

teren górniczy ; niecka obniżeniowa ; nachylenie terenu górniczego ; aproksymacja

mining area ; subsidence trough ; inclination of mining area ; approximation

37/117
Nr opisu: 0000107551   
Conception of the track system for "Dębieńsko 1" mining plant.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Justyna Orwat, Ewa* Maciejowska-Figiel.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2016 R. 6 nr 3, s. 205-211, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

Kopalnia Węgla Kamiennego Dębieńsko ; zagospodarowanie przestrzenne ; odstawa

Dębieńsko Hard Coal Mine ; site planning ; haulage ; track system

38/117
Nr opisu: 0000111841   
Eksperymentalna czę¶ciowa eksploatacja pokładu 712/1-2, do¶wiadczenia i wyniki pomiarów.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, A. Robakowski, J. Kowalczuk.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 12, s. 32-38, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

szkody górnicze ; deformacja terenu ; pasowa eksploatacja górnicza

mining damage ; area deformation ; belt-type mining exploitation

39/117
Nr opisu: 0000115290
Eksperymentalna eksploatacja pasowa KWK "M", dotychczasowe wyniki pomiarów deformacji i do¶wiadczenia.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka.
W: Ochrona ¶rodowiska na terenach górniczych. XI Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń, 19-21 paĽdziernika 2016. Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony ¦rodowiska [i in.]. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 17

eksploatacja podziemna ; pasowa eksploatacja górnicza ; deformacja terenu górniczego

underground exploitation ; belt-type mining exploitation ; mining area deformation

40/117
Nr opisu: 0000111511
Ocena projektu eksploatacji w filarze szybów głównych pod katem ochrony szybów i zakładu przeróbczego.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Artur Pistelok.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. Konferencja naukowa, 23 listopada 2016, Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 42

eksploatacja górnicza ; szyb kopalniany ; teoria Budryka-Knothego

mining exploitation ; mine shaft ; Budryk-Knothe's theory

41/117
Nr opisu: 0000111514
Ocena skuteczno¶ci modeli zastosowanych do reprognozy nachyleń terenu górniczego w oparciu o przeciętne przebiegi ich warto¶ci pomierzonych.
[Aut.]: Justyna Orwat, Ryszard Mielim±ka.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2016. Konferencja naukowa, 23 listopada 2016, Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 44

deformacja terenu górniczego ; teoria Budryka-Knothego ; skuteczno¶ć reprognozowania

mining area deformation ; Budryk-Knothe's theory

42/117
Nr opisu: 0000112309
Projekt eksploatacji w filarze szybów głównych uwzględniaj±cy ochronę zakładu przeróbczego i szybu.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, A. Chowaniec.
W: Ochrona ¶rodowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa ¶l±skiego. XXIII Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, paĽdziernik 2016. Red. Stanisław Duży. Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik, 2016, s. 16-25, bibliogr. 9 poz.

eksploatacja górnicza ; zakład przeróbki węgla ; filar ochronny ; deformacja terenu górniczego

mining exploitation ; coal preparation plant ; protecting pillar ; mining area deformation

43/117
Nr opisu: 0000109899   
The comparison of measured deformation indicators of mining area with theoretical values calculated using Knothe's formulas.
[Aut.]: Justyna Orwat, Ryszard Mielim±ka.
W: International conference of numerical analysis and applied mathematics 2015. ICNAAM 2015, Rhodes, Greece, 22-28 September 2015. Ed. Theodore Simos, Charalambos Tsitouras. Melville : AIP Publishing, 2016, s. 080014-1- 080014-4, bibliogr. 12 poz. (AIP Conference Proceedings ; vol. 1738 0094-243X)

skuteczno¶ć prognozowania ; wpływ eksploatacji górniczej ; modelowanie numeryczne ; funkcja Gaussa ; teoria Knothego ; deformacja terenu górniczego ; wskaĽnik deformacji

effectiveness of forecast ; impact of underground mining ; numerical modelling ; Gauss function ; Knothe's theory ; mining area deformation ; deformation indicator

44/117
Nr opisu: 0000124210   
The use of modern technology in the classical surveying.
[Aut.]: Paweł Sikora, Ryszard Mielim±ka.
-Geod. Cartogr. Aerial Photogr. 2016 vol. 83, s. 5-12, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

badania geodezyjne ; bezzałogowy obiekt lataj±cy ; skaner 3D

surveying ; unmanned flying object ; 3D scanner

45/117
Nr opisu: 0000104284   
Wpływ rozwoju eksploatacji w jednej z kopalń JSW na warto¶ci parametrów teorii wpływów Budryka - Knothego.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Justyna Orwat.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 1, s. 36-42, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

parametry teorii wpływów Budryka-Knothego ; wyznaczanie warto¶ci parametrów ; zakres eksploatacji ; rozwój eksploatacji ; obniżenie terenu górniczego

parameters of the Budryk-Knothe impact theory ; determining of parameters values ; range of exploitation ; development of exploitation ; mining ground subsidence

46/117
Nr opisu: 0000104271   
Wstępna analiza wyników pomiarów deformacji powodowanych eksperymentaln± eksploatacj± czę¶ciow± pokładu 712/1-2 KWK "Marcel".
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, A. Robakowski, A. Kuziak.
-Prz. Gór. 2016 t. 72 nr 1, s. 27-35, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

szkody górnicze ; deformacja powierzchni ; eksploatacja górnicza ; Kopalnia Węgla Kamiennego Marcel

mining damage ; surface deformation ; mining exploitation ; Marcel Hard Coal Mine

47/117
Nr opisu: 0000098234
Analiza możliwo¶ci eksploatacji górniczej w filarze ochronnym drewnianego ko¶ciółka w Jankowicach.
[Aut.]: Jan** Białek, Krzysztof Gromysz, Ryszard Mielim±ka, Justyna Orwat.
-Bud. Gór. Tunelowe 2015 R. 21 nr 1, s. 15-23, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

eksploatacja górnicza ; ko¶ciół zabytkowy ; uszkodzenie budynku ; filar ochronny ; prognoza deformacji

mining exploitation ; historic church ; building damage ; protecting pillar ; forecast of deformation

48/117
Nr opisu: 0000103297   
Determination of regressive relation binding the theoretical and observed final values of curvatures for geological and mining conditions the one of JSW coal mines.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, Justyna Orwat.
-J. Sust. Min. 2015 vol. 14 no. 2, s. 76-82, bibliogr.. Punktacja MNiSW 10.000

górnictwo podziemne ; deformacja terenu ; krzywizna ; rzutowanie

underground mining ; area deformation ; curvature ; projection

49/117
Nr opisu: 0000100417
Metoda numerycznego modelowania wpływu kolejno¶ci i kierunku eksploatacji na deformacje terenu górniczego.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, Violetta Sokoła-Szewioła, Marek** Wesołowski.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2015, 115 s., bibliogr. 50 poz.
(Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 563)

modelowanie numeryczne ; deformacja terenu górniczego ; eksploatacja górnicza ; niecka obniżeniowa ; algorytm obliczeniowy

numerical modelling ; mining surface deformation ; mining exploitation ; subsidence trough ; computing algorithm

50/117
Nr opisu: 0000103621   
Polish active geodetic network as a multi-functional nationwide navigation and positioning system.
[Aut.]: Z. Siejka, Ryszard Mielim±ka.
-Geod. Kartogr. Aerofotoznim. 2015 vol. 81, s. 5-15, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

RTK/RTN GNSS ; GBAS ; dokładno¶ć

RTK/RTN GNSS ; GBAS ; accuracy ; precision of the points coordinates

51/117
Nr opisu: 0000104410   
Surface monitoring of water basins based on use of autonomous flying robots.
[Aut.]: Wojciech* Janusz, Ryszard Mielim±ka, Michał Niezabitowski, Justyna Orwat, Paweł Sikora.
W: 20th International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR), Międzyzdroje, Poland, 24-27 August 2015. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 376-381, bibliogr. 16 poz.

52/117
Nr opisu: 0000100186
Wpływ rozwoju eksploatacji w jednej z kopalń JSW na warto¶ci parametrów teorii wpływów Budryka-Knothego.
[Aut.]: Justyna Orwat, Ryszard Mielim±ka.
W: XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Krynica-Zdrój, 10-12 czerwca 2015. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 13

parametry teorii wpływów Budryka-Knothego ; wyznaczanie warto¶ci parametrów ; zakres eksploatacji ; rozwój eksploatacji ; obniżenie terenu górniczego

parameters of the Budryk-Knothe impact theory ; determining of parameters values ; range of exploitation ; development of exploitation ; mining ground subsidence

53/117
Nr opisu: 0000100184
Wstępna analiza wyników pomiarów deformacji powodowanych eksperymentaln± eksploatacj± czę¶ciow± pokładu 712/1-2 KWK "Marcel".
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, A. Robakowski, A. Kuziak.
W: XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Krynica-Zdrój, 10-12 czerwca 2015. Streszczenia referatów. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 10

Kopalnia Węgla Kamiennego Marcel ; eksploatacja górnicza ; deformacja podłoża ; niecka górnicza

Marcel Hard Coal Mine ; mining exploitation ; soil deformation ; mining subsidence

54/117
Nr opisu: 0000112307
Wyznaczanie warto¶ci parametrów teorii wpływów na podstawie obniżeń punktów rozproszonych.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, Artur Pistelok.
W: Zagospodarowanie terenów na obszarach górniczych kopalń czynnych i zlikwidowanych w subregionie zachodnim województwa ¶l±skiego. XX Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, paĽdziernik 2015. Red. Stanisław Duży. Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik, 2015, s. 128-134, bibliogr. 6 poz.

eksploatacja górnicza ; obniżenie terenu górniczego ; deformacja terenu górniczego

mining exploitation ; mining ground subsidence ; mining area deformation

55/117
Nr opisu: 0000096143   
Algorithms variants of elaboration of the precise GNSS network established for geodetic service of building of the mining facility.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Z. Siejka.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2014 R. 4 nr 4, s. 168-171, bibliogr. 4 poz.
Artykuł w polskiej wersji językowej dostępny na stronie internetowej czasopisma http://wydawnictwo.panova.pl/pliki/16_2014/05.pdf. Punktacja MNiSW 9.000

GNSS ; POZGEO-D ; przetwarzanie końcowe

GNSS ; POZGEO-D ; post-processing

56/117
Nr opisu: 0000099727
Attempt to describe the influence of exploitation order and direction on the shape of subsidence trough profile.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, Violetta Sokoła-Szewioła.
W: 15. Geokinematischer Tag des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie, Freiberg, 15. und 16. Mai 2014. Ed. A. Sroka. Nossen : Wagner, 2014, s. 306-312 (Schriftenreihe des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie an der Technischen Universitat Bergakademie Freiberg ; 1)

57/117
Nr opisu: 0000091975   
Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. BHP oraz ochrona i rekultywacja powierzchni. Monografia. Red. Jan Białek, Ryszard Mielim±ka, Agnieszka Czerwińska-Lubszczyk.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, 271 s.

górnictwo ; bhp ; teren pogórniczy ; rekultywacja ; ochrona powierzchni

mining ; occupational health and safety ; post-mining area ; reclamation ; surface protection

58/117
Nr opisu: 0000111385
Ocena możliwo¶ci eksploatacji w filarze ochronnym zabytkowego ko¶cioła drewnianego w Jankowicach.
[Aut.]: Jan** Białek, Krzysztof Gromysz, Ryszard Mielim±ka, Justyna Orwat.
W: Ochrona ¶rodowiska na terenach górniczych i pogórniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa ¶l±skiego. XXI Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, paĽdziernik 2014. Red. Stanisław Duży. Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik, 2014, s. 127-137, bibliogr. 7 poz.

eksploatacja górnicza ; ko¶ciół zabytkowy ; uszkodzenie budynku ; filar ochronny ; prognoza deformacji

mining exploitation ; historic church ; building damage ; protecting pillar ; forecast of deformation

59/117
Nr opisu: 0000091960   
Profilaktyka górnicza zastosowana przez KWK "Budryk" w celu ochrony budynków ko¶cioła i szkoły w Chudowie.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, Justyna Orwat, P. Chmiel, D. Kluczniok.
W: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. BHP oraz ochrona i rekultywacja powierzchni. Red. Jan Białek, Ryszard Mielim±ka, Agnieszka Czerwińska-Lubszczyk. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 50-59, bibliogr. 7 poz.

szkody górnicze ; profilaktyka deformacji powierzchni ; prognoza deformacji

mining damage ; prevention of surface deformation ; forecast of deformation

60/117
Nr opisu: 0000092963   
Selektywne ograniczenie postępu ¶cian jako sposób zmniejszenia szkodliwych wpływów pod ważnymi obiektami budowlanymi.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, Justyna Orwat.
-Prz. Gór. 2014 t. 70 nr 8, s. 31-37, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

szkody górnicze ; deformacja powierzchni ; profilaktyka deformacji powierzchni ; prognoza deformacji

mining damage ; surface deformation ; prevention of surface deformation ; forecast of deformation

61/117
Nr opisu: 0000095978
Ustalenie regresyjnej zależno¶ci wi±ż±cej końcowe krzywizny teoretyczne i obserwowane dla warunków geologiczno-górniczych jednej z kopalń JSW.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, Justyna Orwat.
W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. V Konferencja naukowo-szkoleniowa, Karpacz, 15-17 paĽdziernika 2014. Główny Instytut Górnictwa. Zakład Ochrony Powierzchni i Obiektów Budowlanych, ¦l±ska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polski Zwi±zek Inżynierów i Techników Budownictwa. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 10

teren górniczy ; deformacja terenu ; Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

mining area ; ground deformation ; Jastrzębska Coal Company

62/117
Nr opisu: 0000099724
Impact of the direction and sequence of mining exploitation on the form of the subsidence trough in the aspect of geodesy observations.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Violetta Sokoła-Szewioła.
W: XV International ISM Congress 2013. Energie und rohstoffe 2013 ifm & DMV, Aachen, September 16-20, 2013. Tagungsband. Proceedings Vol. 1. Clausthal-Zellerfeld : Papierflieger-Verl., 2013, s. 716-726

63/117
Nr opisu: 0000099726
Observed run of vertical displacements of mining ground in the period connected with mining tremor.
[Aut.]: Violetta Sokoła-Szewioła, Ryszard Mielim±ka.
W: XV International ISM Congress 2013. Energie und rohstoffe 2013 ifm & DMV, Aachen, September 16-20, 2013. Tagungsband. Proceedings Vol. 2. Clausthal-Zellerfeld : Papierflieger-Verl., 2013, s. 703-715

64/117
Nr opisu: 0000088536   
Ograniczenia zakresu projektowanej eksploatacji złoża Gołkowice wynikaj±ce z ochrony terenów położonych na terytorium Republiki Czeskiej.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, M. Lubryka, J. Majchrzak.
-Gór. i Geol. 2013 t. 8 z. 1, s. 17-27, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

złoże Gołkowice ; eksploatacja górnicza ; teren przygraniczny ; ograniczenie eksploatacji

Gołkowice deposit ; mining exploitation ; borderland ; exploitation constraint

65/117
Nr opisu: 0000111383
Profilaktyka górnicza zastosowana przez KWK Budryk w celu ochrony budynku ko¶cioła w Chudowie.
[Aut.]: Jan** Białek, P. Chmiel, D. Kluczniok, Ryszard Mielim±ka, Justyna Orwat.
W: Zagospodarowanie terenów górniczych i pogórniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa ¶l±skiego. XX Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, paĽdziernik 2013. Red. Stanisław Duży, Wojciech Preidl. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik, 2013, s. 263-272, bibliogr. 7 poz.

66/117
Nr opisu: 0000086273
Warianty opracowania precyzyjnej sieci realizacyjnej GNSS założonej dla geodezyjnej obsługi budowy zakładu górniczego.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Z. Siejka.
W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Brenna, 12-14 czerwca 2013. Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Miernictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony ¦rodowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. Gliwice : [b.w.], 2013, s. 318-327, bibliogr. 9 poz.

GNSS ; analiza obliczeniowa

GNSS ; calculation analysis

67/117
Nr opisu: 0000087406   
Warianty opracowania precyzyjnej sieci realizacyjnej GNSS założonej dla geodezyjnej obsługi budowy zakładu górniczego.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Z. Siejka.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 8, s. 107-111, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

podstawowa sieć realizacyjna ; GNSS ; pomiar statyczny ; wyrównywanie sieci wektorowej GNSS ; Zakład Górniczy "Dębieńsko I"

basic setting out network ; GNSS ; static survey ; GNSS vector network adjustment ; Mining Entreprise "Debiensko I"

68/117
Nr opisu: 0000086270
Wpływ kolejno¶ci i kierunku eksploatacji górniczej na kształt niecki obniżeniowej w ¶wiatle obserwacji geodezyjnych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka.
W: XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach XII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Brenna, 12-14 czerwca 2013. Instytut Eksploatacji Złóż. Wydział Miernictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej, Główna Komisja Miernictwa Górniczego, Geologii i Ochrony ¦rodowiska ZG SITG, Polski Komitet Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego. Gliwice : [b.w.], 2013, s. 308-317, bibliogr. 8 poz.

eksploatacja górnicza ; niecka obniżeniowa ; obserwacje geodezyjne

mining exploitation ; subsidence trough ; geodesic observations

69/117
Nr opisu: 0000087404   
Wpływ kolejno¶ci kierunku eksploatacji górniczej na kształt niecki obniżeniowej w ¶wietle obserwacji geodezyjnych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka.
-Prz. Gór. 2013 t. 69 nr 8, s. 101-106, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

deformacja terenu ; niecka obniżeniowa ; obserwacje geodezyjne ; teren górniczy

ground deformation ; subsidence trough ; geodesic observations ; mining area

70/117
Nr opisu: 0000075546
Ograniczenia zakresu projektowanej eksploatacji złoża Gołkowice wynikaj±ce z ochrony terenów położonych na terytorium Republiki Czeskiej.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, M. Lubryka, J. Majchrzak.
W: Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych. II Konferencja naukowo-techniczna, Brenna, 7-9 listopada 2012. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2012, s. 24-32, bibliogr. 6 poz.

złoże Gołkowice ; eksploatacja górnicza ; Republika Czeska

Gołkowice deposit ; mining exploitation ; Czech Republic

71/117
Nr opisu: 0000079599
Weryfikacja parametrów teorii prognozowania na podstawie pomiarów geodezyjnych wykonywanych w Polu Marklowice.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, A. Kuziak, W. Piasecki.
W: Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa ¶l±skiego. XIX Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, paĽdziernik 2012. Red. Stanisław Duży. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik, 2012, s. 69-77, bibliogr. 5 poz.

deformacja górotworu ; pomiar geodezyjny ; teoria wpływów ; Kopalnia Węgla Kamiennego Marcel ; Kopalnia Węgla Kamiennego Jankowice ; eksploatacja górnicza

rock mass deformation ; geodetic measurement ; influence theory ; Marcel Hard Coal Mine ; Jankowice Hard Coal Mine ; mining exploitation

72/117
Nr opisu: 0000073398   
Wpływ projektowanych robót górniczych na zmiany stosunków wodnych w południowo-zachodniej czę¶ci obszaru górniczego PG "Silesia" z koncepcj± renaturalizacji terenu górniczego.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Maciej Pomykoł, Edward** Cempiel, Marek** Pozzi.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 8, s. 37-43, bibliogr. 8 poz.
Referat wygłoszony na: Ochrona ¶rodowiska na terenach górniczych. IX Konferencja naukowo-techniczna, Brenna, 20-22 czerwca 2010. Punktacja MNiSW 7.000

szkody górnicze ; morfologia terenu ; teren górniczy ; rewitalizacja

mining damage ; land morphology ; mining area ; revitalization

73/117
Nr opisu: 0000080542
Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa ¶l±skiego. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Jastrzębie Zdrój, paĽdziernik 2011. Red. Stanisław Duży, Ryszard Mielim±ka.
Rybnik : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik, 2011

74/117
Nr opisu: 0000068098
Problem współpracy w zakresie szkód górniczych pomiędzy PKP a kopalniami na przykładzie KW S.A. Oddział "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice. [Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, D. Ignacy. -Prz. Komun. 2011 R. 66 nr 7/8, s. 48-51, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

szkody górnicze ; PKP ; eksploatacja górnicza ; kopalnia węgla kamiennego

mining damage ; Polish Railway Lines ; mining exploitation ; hard coal mine

75/117
Nr opisu: 0000079668
Problematyka eksploatacji górniczej kopalń JSW SA w rejonie autostrady A-1.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, J. Majchrzak, L. Zielonka.
W: XI Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Hucisko k. Włodowic, 18-20 maja 2011 r. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 30-37, bibliogr. 6 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 2/1 1643-7608)

eksploatacja górnicza ; Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ; autostrada A1

mining exploitation ; Jastrzębska Coal Company ; A1 motorway

76/117
Nr opisu: 0000079604
Problematyka projektowania i zatwierdzania eksploatacji kopalń "Borynia" i "Jas-Mos" w rejonie wpływów na autostradę A-1.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, J. Majchrzak, L. Zielonka.
W: Ochrona powierzchni na terenach górniczych kopalń w subregionie zachodnim województwa ¶l±skiego. XVIII Konferencja naukowo-techniczna, Jastrzębie Zdrój, paĽdziernik 2011. Red. Stanisław Duży, Ryszard Mielim±ka. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik, 2011, s. 62-69, bibliogr. 5 poz.

eksploatacja górnicza ; Kopalnia Węgla Kamiennego Borynia ; Kopalnia Węgla Kamiennego JAS-MOS ; autostrada A1

mining exploitation ; Borynia Hard Coal Mine ; JAS-MOS Hard Coal Mine ; A1 motorway

77/117
Nr opisu: 0000061171   
Zmiana kształtu profilu podłużnego niecki obniżeniowej po zakończeniu eksploatacji ¶cianowej w ¶wietle obserwacji geodezyjnych.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka.
-Prz. Gór. 2010 t. 66 nr 10, s. 78-83, bibliogr. 12 poz.

niecka obniżeniowa ; górnictwo węgla kamiennego ; obserwacje geodezyjne ; teren górniczy ; deformacja terenu

subsidence trough ; hard coal mining ; geodesic observations ; mining area ; ground deformation

78/117
Nr opisu: 0000050879
Wpływ kolejno¶ci i kierunku eksploatacji prowadzonej frontami ¶cianowymi na deformacje terenu górniczego.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2009, 133 s., bibliogr. 143 poz.
(Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 217)

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu ; niecka obniżeniowa ; planowanie robót górniczych

mining exploitation ; ground deformation ; subsidence trough ; planning of mining works

79/117
Nr opisu: 0000051591
Propozycja opisu wpływu kolejno¶ci i kierunku eksploatacji na kształt niecki obniżeniowej na bazie wzorów teorii geometryczno-całkowych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka.
W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. II Konferencja naukowo-szkoleniowa, Katowice - Ustroń Zawodzie, 22-24 paĽdziernika 2008 r.. Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2008, s. 277-283, bibliogr. 9 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; nr 6 wyd. spec.)

niecka obniżeniowa ; eksploatacja górnicza ; eksploatacja podziemna ; modelowanie numeryczne ; deformacja terenu

subsidence trough ; mining exploitation ; underground exploitation ; numerical modelling ; ground deformation

80/117
Nr opisu: 0000048558
Wpływ kierunku eksploatacji na kształt profilu niecki obniżeniowej w ¶wietle obserwacji geodezyjnych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka.
W: Ochrona ¶rodowiska w planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin w subregionie zachodnim województwa ¶l±skiego. XV Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, 21.10.2008. Materiały konferencyjne. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. [Katowice] : [Wydaw. Górnicze], 2008, s. 145-153, bibliogr. 7 poz.

eksploatacja górnicza ; niecka obniżeniowa ; obserwacje geodezyjne

mining exploitation ; subsidence trough ; geodesic observations

81/117
Nr opisu: 0000048550
Wpływ ustępliwo¶ci frontu wybierania na warto¶ć odkształceń pionowych w szybie.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Marek** Wesołowski.
W: Ochrona ¶rodowiska na terenach górniczych. VII Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 2-4 czerwiec 2008. Zarz±d Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony ¦rodowiska [i in.]. Katowice : Zarz±d Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2008, s. 183-191, bibliogr. 6 poz.

model górotworu ; modelowanie numeryczne ; szyb kopalniany ; odkształcenie pionowe

rock mass model ; numerical modelling ; pit shaft ; vertical deformation

82/117
Nr opisu: 0000037371
Anlaysis of calculated and observed extreme horizontal strains in time.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka.
W: 8. Geokinematischer Tag des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie, Freiberg, 10. und 11. Mai 2007. Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka. Essen : VGE Verlag, 2007, s. 277-286, bibliogr. 9 poz. (Schriftenreihe des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie an der Technischen Universitat Bergakademie Freiberg ; H. 2007-2)

83/117
Nr opisu: 0000030155
Jednoczesny opis obniżeń i odkształceń poziomych terenu górniczego przestrzennym wariantem metody elementów skończonych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Marek** Wesołowski.
W: IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, 20-22 czerwca 2007. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 293-302, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1752 Górnictwo ; z. 278)

modelowanie ; metoda elementów skończonych ; eksploatacja górnicza ; deformacja górotworu ; Kopalnia Węgla Kamiennego Chwałowice ; model przestrzenny ; model górotworu

modelling ; finite element method ; mining exploitation ; rock mass deformation ; Chwałowice Hard Coal Mine ; spatial model ; rock mass model

84/117
Nr opisu: 0000032259
Modelowanie deformacji terenu górniczego z wykorzystaniem przestrzennego wariantu metody elementów skończonych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Marek** Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2007. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 113-124, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1764 Górnictwo ; z. 279)

deformacja terenu górniczego ; MES ; model numeryczny

mining surface deformation ; FEM ; numerical model

85/117
Nr opisu: 0000030154
Wpływ kolejno¶ci eksploatacji na obserwowane krzywizny profilu niecki obniżeniowej.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka.
W: IX Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Konferencja naukowo-techniczna, Wisła, 20-22 czerwca 2007. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2007, s. 283-291, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1752 Górnictwo ; z. 278)

eksploatacja górnicza ; deformacja terenu górniczego ; krzywizna ; niecka obniżeniowa ; Kopalnia Węgla Kamiennego Chwałowice ; Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk

mining exploitation ; mining surface deformation ; curvature ; subsidence trough ; Chwałowice Hard Coal Mine ; Budryk Hard Coal Mine

86/117
Nr opisu: 0000030143
Ekstremalne w czasie odkształcenia poziome w ¶wietle pomiarów i reprognozy.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka.
W: Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych - szkody górnicze, Ustroń, 20-21 listopada 2006 r.. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2006, s. 20-28 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Górnictwo i ¦rodowisko ; spec. ed.)

87/117
Nr opisu: 0000031832
Metodyka wyznaczania warto¶ci parametrów teorii prognozowania na przykładzie wielopokładowej eksploatacji w polu Marklowice.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka.
W: Ochrona ¶rodowiska na terenach górniczych. VI Konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk, 31 maj - 2 czerwiec 2006 r.. Zarz±d Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa [i in.]. Katowice : Zarz±d Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, 2006, s. 67-78, bibliogr. 3 poz.

88/117
Nr opisu: 0000023959
Pomierzone i prognozowane krzywizny terenu górniczego na przykładzie obserwacji geodezyjnych z KWK "Budryk".
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka.
-Gór. i Geol. 2006 t. 1 z. 4, s. 81-92, bibliogr. 8 poz.

teren górniczy ; krzywizna ; prognozowanie ; program komputerowy ; teoria Budryka-Knothego

mining area ; curvature ; forecasting ; computer program ; Budryk-Knothe's theory

89/117
Nr opisu: 0000054384
Eksploatacja projektowana pokładu 712/1-2 w kopalni "Marcel" w rejonie miast Rybnik i Radlin w aspekcie minimalizacji wpływów na powierzchnię terenu.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, A. Badaj, A. Kuziak.
W: Ochrona powierzchni na terenach górniczych w Subregionie Zachodnim Województwa ¦l±skiego. X Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, 26.10.2005. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : [b.w.], 2005, s. 169-177, bibliogr. 5 poz.

eksploatacja pokładów węgla ; kopalnia Marcel ; deformacja powierzchni ; ochrona powierzchni

coal deposit mining ; Marcel Hard Coal Mine ; surface deformation ; surface protection

90/117
Nr opisu: 0000119356
Projekt eksploatacji pokładu 712/1-2 KWK "Marcel" w rejonie dzielnicy Niedobczyce miasta Rybnika uwzględniaj±cy minimalizację wpływów na powierzchnię terenu.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, A. Badaj, A. Kuziak.
W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi. VIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń, 15-17 czerwca 2005 r. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Kwiatka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2005, s. 28-36, bibliogr. 5 poz.

kopalnia Marcel ; eksploatacja ¶cianowa ; projekt eksploatacji ; deformacja górnicza ; wpływ eksploatacji górniczej

Marcel coal mine ; longwall working ; exploitation project ; mining deformation ; impact of underground mining

91/117
Nr opisu: 0000105569
Zastosowanie numerycznego modelu o¶rodka skalnego do przestrzennego opisu procesu deformacji terenu górniczego w niepełnej niecce obniżeniowej w warunkach KWK Budryk.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Marek** Wesołowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2005 z. 270, s. 141-151, bibliogr. 11 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

eksploatacja górnicza ; deformacja górotworu ; modelowanie numeryczne ; MES

mining exploitation ; rock mass deformation ; numerical modelling ; FEM

92/117
Nr opisu: 0000010372
Modelowanie metod± elementów skończonych wieloetapowego procesu obniżeń i odkształceń poziomych terenu górniczego.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Marek** Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 251-261, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1650 Górnictwo ; z. 261)

93/117
Nr opisu: 0000010617
Numeryczna analiza zasięgu oddziaływania eksploatacji w górotworze.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Marek** Wesołowski.
W: Geotechnika - Geotechnics 2004. XI Międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 19-22 paĽdziernika 2004 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarz±dzania Ochron± Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej, 2004, s. 373-382, bibliogr. 11 poz.
Zeszyt specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej

94/117
Nr opisu: 0000037434
Einfluss der Abbaureihenfolge auf maximale Neigungen und Krummungen einer Senkungsmulde anhand geodatischer Beobachtungen.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka.
W: 4. Geokinematischer Tag des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie, Freiberg, 15. und 16. Mai 2003. Hrsg. A. Sroka, R. Wittenburg. Essen : VGE Verlag, 2003, s. 136-143 (Schriftenreihe des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie an der Technischen Universitat Bergakademie Freiberg ; H. 2003-1)

95/117
Nr opisu: 0000051744
Koncepcja przeniesienia drogi nr 932 w gminie Marklowice poza prognozowane zalewisko pogórnicze.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka.
W: Ochrona ¶rodowiska w granicach administracyjnych miast i gmin w warunkach optymalnej eksploatacji górniczej w Rybnickim Okręgu Przemysłowym. VIII Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, paĽdziernik 2003. Materiały konferencyjne. Red. I. Modrzyk. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Rybnik : [b.w.], 2003, s. 143-153

Marklowice ; zalewisko ; Kopalnia Węgla Kamiennego Marcel ; eksploatacja górnicza ; szkody górnicze

Marklowice ; overflow land ; Marcel Hard Coal Mine ; mining exploitation ; mining damage

96/117
Nr opisu: 0000006507
Ocena możliwo¶ci zabezpieczenia funkcjonalno¶ci drogi wojewódzkiej nr 932 w gminie Marklowice w zwi±zku z docelowymi wpływami elskploatacji górniczej KWK "Marcel".
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2003, s. 157-168 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1600 Górnictwo ; z. 258)

Kopalnia Węgla Kamiennego Marcel ; teren górniczy ; szkody górnicze ; deformacja terenu

Marcel Hard Coal Mine ; mining area ; mining damage ; area deformation

97/117
Nr opisu: 0000018228
Wpływ kierunku eksploatacji na kształt niecki obniżeniowej w ¶wietle obserwacji geodezyjnych i modelowania numerycznego.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka.
-Geodezja, AGH 2003 t. 9 z. 2/1, s. 177-185, bibliogr. 7 poz.

niecka obniżeniowa ; wpływ eksploatacji górniczej ; geodezja górnicza ; metoda elementów skończonych ; model numeryczny ; Kopalnia Węgla Kamiennego Budryk

subsidence trough ; impact of mining ; mine surveying ; finite element method ; numerical model ; Budryk Hard Coal Mine

98/117
Nr opisu: 0000006508
Zastosowanie metody elementów skończonych do opisu końcowych przemieszczeń poziomych i pionowych terenu górniczego.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Marek** Wesołowski.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2003, s. 169-179, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1600 Górnictwo ; z. 258)

metoda elementów skończonych ; przemieszczenie pionowe ; przemieszczenie poziome ; teoria Budryka-Knothego ; teren górniczy

finite element method ; vertical displacement ; horizontal displacement ; Budryk-Knothe's theory ; mining area

99/117
Nr opisu: 0000037436
Ein linear, transversal - anisotropisches Gebirgsmodell zur Modellierung abbaubedingter Gebirgsbewegungen.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, Marek** Wesołowski.
W: 3. Geokinematischer Tag des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie, Freiberg, 16. und 17. Mai 2002. Hrsg. A. Sroka, R. Wittenburg. Essen : VGE Verlag Gluckauf, 2002, s. 184-191, bibliogr. 10 poz. (Schriftenreihe des Institutes fur Markscheidewesen und Geodasie an der Technischen Universitat Bergakademie Freiberg ; H. 2002-1)

100/117
Nr opisu: 0000065379
Przykład zastosowania przestrzennego wariantu metody elementów skończonych do opisu obniżeń terenu górniczego w rejonie KWK "Budryk".
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka.
W: Geotechnika - Geotechnics 2002. X Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 15-18 paĽdziernika 2002 r. Materiały naukowe. Cz. 1: Polska. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Ochrony Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej, 2002, s. 147-155, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt Specjalny Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej

101/117
Nr opisu: 0000003764
Wpływ kolejno¶ci eksploatacji na maksymalne nachylenia i krzywizny niecki obniżeniowej na przykładzie obserwacji geodezyjnych prowadzonych na jednej z kopalń GOP.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2002 z. 254, s. 205-213

102/117
Nr opisu: 0000003178
Próba weryfikacji parametrów teorii prognozowania wpływów eksploatacji na teren górniczy.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2001 z. 250, s. 69-79, bibliogr. 13 poz.

103/117
Nr opisu: 0000003177
Symulacja metod± elementów skończonych wieloetapowego procesu obniżeń terenu górniczego.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, Marek** Wesołowski.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2001 z. 250, s. 81-90, bibliogr. 11 poz.

104/117
Nr opisu: 0000004179   
Ocena skutków oddziaływania eksploatacji o znacznych postępach na zabudowę jednorodzinn±.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 41-51, bibliogr. 14 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

105/117
Nr opisu: 0000004213   
Współczesne metody pomiaru deformacji powierzchni terenu.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Krzysztof** Opałka.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju. Konferencja 2: Nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2000, s. 397-407 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1480 Górnictwo ; z. 246)

106/117
Nr opisu: 0000007244
Deformacje powierzchni terenu filara ochronnego dla szybów 5a i 6 KWK "Jankowice".
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Krzysztof** Opałka.
W: V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Szczyrk, 29.09-1.10.1999 r.. Materiały konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach V Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Główny Instytut Górnictwa [i in.]. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 1999, s. 273-282 (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 30)

107/117
Nr opisu: 0000007452   
Geodezyjne pomiary deformacji powierzchni terenu i obiektów filara ochronnego dla szybów 5a i 6 KWK "Jankowice".
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Krzysztof** Opałka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 1999 z. 244, s. 151-166

108/117
Nr opisu: 0000007613
Możliwo¶ci zwiększenia dokładno¶ci prognoz deformacji terenu górniczego wykonanych przy użyciu powszechnie stosowanych programów komputerowych.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 1999 z. 239, s. 55-63, bibliogr. 21 poz.

109/117
Nr opisu: 0000007615
Skutki szybkiej eksploatacji prowadzonej w jednej z kopalń ROW dla zabudowy jednorodzinnej.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 1999 z. 239, s. 65-75, bibliogr. 15 poz.

110/117
Nr opisu: 0000051782
Współczesne metody pomiarów deformacji na terenach górniczych, ich opracowanie i interpretacja wyników.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka.
W: Uwarunkowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miast i gmin w Rybnickim Okręgu Przemysłowym. IV Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, paĽdziernik 1999. Materiały konferencyjne. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Katowice : Wydaw. Wiadomo¶ci Górnicze, 1999, s. 141-156, bibliogr. 9 poz.

111/117
Nr opisu: 0000007453   
Zastosowanie nowoczesnych technologii obserwacyjnych i obliczeniowych w geodezyjnych pomiarach deformacji na terenach górniczych.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 1999 z. 244, s. 167-180, bibliogr. 9 poz.

112/117
Nr opisu: 0000007616
Zastosowanie programów prognostycznych do aktualizacji rzeĽby terenu w oparciu o analizę wpływów eksploatacji górniczej.
[Aut.]: Jan** Białek, Ryszard Mielim±ka, Krzysztof** Opałka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 1999 z. 239, s. 77-91

113/117
Nr opisu: 0000074946
Issledovanija na modeljach processa deformacii gornogo massiva i zemnoj poverchnosti.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Krzysztof** Opałka.
-Zap. Sankt-Peterburgskogo Gos. Gorn. Inst. im. G. V. Plechanova 1997 t. 2 (143), s. 19-30

114/117
Nr opisu: 0000051747
Przebieg deformacji w rejonie filara ochronnego od eksploatacji pozafilarowej w warunkach górotworu silnie naruszonego.
[Aut.]: Tadeusz** Dziura, Ryszard Mielim±ka, Krzysztof** Opałka.
W: Ochrona terenów górniczych kopalń Jastrzębskiej i Rybnickiej Spółki Węglowej SA. Konferencja naukowo-techniczna, Rybnik, 29.10.1997. Materiały konferencyjne. Naczelna Organizacja Techniczna. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Rybnik. Katowice : Wydaw. Wiadomo¶ci Górnicze, 1997, s. 155-164

115/117
Nr opisu: 0000042280
Wpływ działalno¶ci górniczej na deformacje powierzchni terenu chronionego filarem dla szybu.
[Aut.]: Tadeusz** Dziura, Ryszard Mielim±ka, Krzysztof** Opałka.
W: Ochrona ¶rodowiska terenów górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach obchodu ¦wiatowego Dnia Ochrony ¦rodowiska, Krynica, 15-18 maj 1996 r.. Zarz±d Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony ¦rodowiska w Katowicach, KGHM Polska MiedĽ SA w Lubinie. [Katowice] : [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa], 1996, s. 219-230

116/117
Nr opisu: 0000035307
Zastosowanie badań modelowych do weryfikacji opisu deformacji górotworu i powierzchni terenu.
[Aut.]: Ryszard Mielim±ka, Krzysztof** Opałka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 1996 z. 232, s. 143-155, bibliogr. 3 poz.

117/117
Nr opisu: 0000037252
Przebieg deformacji powierzchni terenu powodowanych eksploatacj± górnicz± w warunkach górotworu nienaruszonego.
[Aut.]: Tadeusz** Dziura, Ryszard Mielim±ka, Krzysztof** Opałka.
W: III Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych. Materiały z konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej w ramach III Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych, Ustroń-Zawodzie, 24-26 wrze¶nia 1995. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej, Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Mierniczych Górniczych (ISM), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Główna Komisja Miernictwa Górniczego i Ochrony ¦rodowiska. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 259-274, bibliogr. 5 poz.

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie