Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MICHNA ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 136Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/136
Nr opisu: 0000135199   
Dimensions of intercompany cooperation in the construction industry and their relations to performance of SMEs.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak, A. Czerwińska-Lubszczyk.
-Eng. Econ. 2020 vol. 31 iss. 2, s. 221-232, bibliogr. 64 poz.. Impact Factor 1.000. Punktacja MNiSW 70.000

współpraca ; wydajność firmy ; branża budowlana ; SMES ; Polska

cooperation ; firm performance ; construction industry ; SMES ; Poland

2/136
Nr opisu: 0000135416
Innowacyjność i wykorzystanie technologii informacyjnych. Wyniki badań śląskich małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Roman Kmieciak, Anna Michna.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, 254 s.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 807). Punktacja MNiSW 80.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; innowacyjność ; technologia informacyjna ; efektywność

small and medium-sized enterprises ; innovativeness ; information technology ; effectiveness

3/136
Nr opisu: 0000138278   
Open-mindedness culture, knowledge-sharing, financial performance, and industry 4.0 in SMEs.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak.
-Sustainability 2020 vol. 12 iss. 21, s. 1-17, bibliogr. 89 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

kultura otwartości ; dzielenie się wiedzą ; wynik finansowy ; Przemysł 4.0 ; SMES

open-mindedness culture ; knowledge sharing ; financial performance ; Industry 4.0 ; SMES

4/136
Nr opisu: 0000137600
Polityka jakości w kontekście przemysłu 4.0 na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego średniej wielkości - studium przypadku.
[Aut.]: Anna Michna, J. Kruszewska.
W: Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Red. Anna Michna, Jan Kaźmierczak. Warszawa : CeDeWu, 2020, s. 139-160, bibliogr. 14 poz.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0)

zarządzanie jakością ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; Przemysł 4.0

quality management ; small and medium enterprises ; Industry 4.0

5/136
Nr opisu: 0000137579
Przemysł 4.0 w organizacjach. Wyzwania i szanse dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Red. Anna Michna, Jan Kaźmierczak.
Warszawa : CeDeWu, 2020, 263 s.
Monografia jubileuszowa wydana z okazji 25-lecia Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w ramach Priorytetowego Obszaru Badawczego Politechniki Śląskiej (nr 5: automatyzacja procesów i Przemysł 4.0). Punktacja MNiSW 80.000

6/136
Nr opisu: 0000138957
Zarządzanie wiedzą małego i średniego przedsiębiorstwa w warunkach orientacji rynkowej - zależności, modele i uwarunkowania organizacyjne.
[Aut.]: Anna Michna, Krzysztof Brzostek, Roman Kmieciak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2020, 296 s., bibliogr. 440 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; zarządzanie wiedzą ; orientacja rynkowa ; badanie empiryczne ; badania ilościowe

small and medium enterprises ; knowledge management ; market orientation ; empirical research ; quantitative research

7/136
Nr opisu: 0000127382
A comparison of information technology capability, employee empowerment and innovativeness in German and Polish firms.
[Aut.]: Roman Kmieciak, Anna Michna, C. Felden.
-J. East Eur. Manage. Stud. 2018 Jg. 23 Hft. 4, s. 642-672. Impact Factor 0.571. Punktacja MNiSW 15.000

8/136
Nr opisu: 0000129327
Cooperation in construction industry - from the perspective of German partner.
[Aut.]: Anna Michna, A. Czerwińska-Lubszczyk.
W: Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 15-16 November 2018, Seville, Spain. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2018, s. 3850-3860, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

branża budowlana ; współpraca między firmami

construction industry ; interfirm cooperation

9/136
Nr opisu: 0000122873
Development of knowledge management processes in a small organization: a case study.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak, K. Brzostek.
W: 12th International Technology, Education and Development Conference. INTED 2018, 5-7 March, 2018, Valencia, Spain. Conference proceedings. [Dokument elektroniczny]. Ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. [B.m.] : IATED Academy, 2018, pamięć USB (PenDrive) s. 3107-3114, bibliogr. 25 poz. (INTED Proceedings ; 2340-1079). Punktacja MNiSW 15.000

proces zarządzania wiedzą ; małe przedsiębiorstwo ; wynik finansowy ; innowacja organizacyjna ; kształcenie ustawiczne

knowledge management process ; small enterprise ; financial performance ; organizational innovation ; lifelong learning ; deutero-learning

10/136
Nr opisu: 0000129166
Evaluation and development of knowledge management in small and medium-sized enterprises: results of qualitative research.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak, Krzysztof Brzostek.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5, Modern science. Iss. 1.5, Business and management. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 361-368 (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; zarządzanie wiedzą ; badania jakościowe ; wielokrotne studium przypadku

small and medium-sized enterprises ; knowledge management ; qualitative research ; multiple case study

11/136
Nr opisu: 0000125151
Knowledge management orientation, innovativeness, and competitive intensity: evidence from Polish SMEs.
[Aut.]: Roman Kmieciak, Anna Michna.
-Knowl. Manage. Res. Pract. 2018 vol. 16 iss. 4, s. 559-572, bibliogr. 62 poz.. Impact Factor 1.485. Punktacja MNiSW 25.000

orientacja na zarządzanie wiedzą ; innowacyjność ; intensywność konkurencji ; MŚP ; Polska

knowledge management orientation ; innovativeness ; competitive intensity ; SME ; Poland

12/136
Nr opisu: 0000127633
The flaws of knowledge management processes hindering workplace learning in SMEs: a multiple case study.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak, K. Brzostek.
W: 11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation. ICERI 2018, Seville, Spain, 12th - 14th November, 2018. Conference proceedings. Ed. by L. Gomez Chova, A. Lopez Martinez, I. Candel Torres. [B.m.] : IATED Academy, 2018, s. 8389-8394, bibliogr. 14 poz. (ICERI Proceedings ; 2340-1095). Punktacja MNiSW 15.000

nauka w miejscu pracy ; zarządzanie wiedzą ; małe i średnie przedsiębiorstwa

workplace learning ; knowledge management ; small and medium-sized enterprises

13/136
Nr opisu: 0000121853   
The mediating role of firm innovativeness in the relationship between knowledge sharing and customer satisfaction in SMEs.
[Aut.]: Anna Michna.
-Eng. Econ. 2018 vol. 29 iss. 1, s. 93-103, bibliogr.. Impact Factor 0.730. Punktacja MNiSW 20.000

zadowolenie klienta ; dzielenie się wiedzą ; innowacyjność ; MŚP ; Polska

customer satisfaction ; knowledge sharing ; innovativeness ; SME ; Poland

14/136
Nr opisu: 0000117585   
Branżowa współpraca małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych województwa śląskiego w kontekście efektywności ich funkcjonowania. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk.
Zabrze, 2017, 212 k. + zał. k. tab., bibliogr. 368 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. inż. Anna Michna, dr Anna* Męczyńska

MŚP ; branża budowlana ; współpraca ; efektywność

SME ; construction industry ; cooperation ; effectiveness

15/136
Nr opisu: 0000114610   
Job preferences and expectations of disabled people and small and medium-sized enterprises in Poland: implications for disabled people's professional development.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak, K. Burzyńska-Ptaszek.
-Hum. Resour. Dev. Q. 2017, s. 299-336, bibliogr.. Impact Factor 1.875. Punktacja MNiSW 30.000

rozwój kariery ; rozwój pracownika ; szkolenie ; niepełnosprawność ; MŚP ; Polska

career development ; employee development ; training ; disability ; SME ; Poland

16/136
Nr opisu: 0000122998   
Oczekiwania i preferencje studentów Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej odnośnie do warunków przyszłej pracy w zakresie strukur organizacyjnych.
[Aut.]: Anna** Męczyńska, Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 113, s. 305-313, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

organizacja mechanistyczna ; organizacja organiczna ; badania ankietowe

mechanistic organization ; organic organization ; questionnaire survey

17/136
Nr opisu: 0000115049   
Organizational and legal barriers in shaping the final value of construction contracts.
[Aut.]: W. Matwiejczuk, T. Matwiejczuk, Anna Michna.
W: 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management. Ed. by Katarzyna Halicka and Łukasz Nazarko. Amsterdam : Elsevier, 2017, s. 449-456, bibliogr. 12 poz. (Procedia Engineering ; vol. 182 1877-7058). Punktacja MNiSW 15.000

proces inwestycyjny ; zarządzanie projektem inwestycyjnym ; wartość kontraktu ; procedury FIDIC

investment process ; investment project management ; contract value ; FIDIC procedures

18/136
Nr opisu: 0000115145
Orientacja na zarządzanie wiedzą w kontekście innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Michna.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017, 196 s., bibliogr. 311 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 653). Punktacja MNiSW 80.000

orientacja na zarządzanie wiedzą ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; innowacyjność ; konkurencja

knowledge management orientation ; small and medium-sized enterprises ; innovativeness ; competition

19/136
Nr opisu: 0000122973   
Zarządzanie wiedzą w kontekście orientacji rynkowej i efektywności funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Krzysztof Brzostek.
Zabrze, 2017, 277 k., bibliogr. 424 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. inż. Anna Michna, dr inż. Roman Kmieciak

zarządzanie wiedzą ; orientacja rynkowa ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; efektywność ; innowacyjność

knowledge management ; market orientation ; small and medium enterprises ; efficiency ; innovativeness

20/136
Nr opisu: 0000106427   
Analiza uwarunkowań rynkowych działalności przedsiębiorstw deweloperskich.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 89, s. 307-323, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

deweloper ; rynek nieruchomości ; rynek budowlany

developer ; real estate market ; construction market

21/136
Nr opisu: 0000105574
Cooperation of SMEs in building sector in national and international context - preliminary research findings.
[Aut.]: Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk, Anna Michna.
W: Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania, trendy, perspektywy. Red. Włodzimierz Sroka. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2016, s. 282-292, bibliogr.

współpraca ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; branża budowlana

cooperation ; small and medium enterprises ; construction industry

22/136
Nr opisu: 0000109920   
Empirical research on the relationship between knowledge management, market orientation and small and medium-sized enterprises performance - selected preliminary results.
[Aut.]: K. Brzostek, Anna Michna.
W: Proceedings of the 4th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Corporate Sustainability. PIMECS 2016, Prague, Czech Republic, 25-27.05.2016. Eds. Lukeš Martin, Mísař Jan, Mareš Jan, Dvouletý Ondřej, Špaček Miroslav, Svobodová Ivana. Praha : Vysoka skola ekonomicka v Praze, Nakladatelstvi Oeconomia, 2016, s. 66-76

23/136
Nr opisu: 0000114609   
Empirical studies concerning the relationship between knowledge management and effective performance in small- and medium-sized enterprises: selected preliminary results.
[Aut.]: K. Brzostek, Anna Michna.
-Probl. Zarz. 2016 vol. 14 nr 3, t. 2, s. 36-48, bibliogr.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie wiedzą ; małe i średnie przedsiębiorstwa

knowledge management ; small and medium enterprises

24/136
Nr opisu: 0000115197
Empirical studies concerning the relationship between knowledge management and effective performance in small and medium-sized enterprises: selected preliminary results.
[Aut.]: K. Brzostek, Anna Michna.
W: Advancing research in entrepreneurship in the global context. 8th International scientific conference ENTRE 2016, Kraków, 7-8.04.2016. Ed. Krzysztof Wach, Agnieszka Żur. Kraków : [b.w.], 2016, s. 67-78

25/136
Nr opisu: 0000121376   
Lokalne innowacje społeczne wspierające rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorczości.
[Aut.]: Anna Michna, Anna** Męczyńska.
-Ekon. Społ. 2016 nr 2, s. 71-79, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

zarządzanie publiczne ; innowacja społeczna ; wspieranie przedsiębiorczości

public governance ; social innovation ; support of entrepreneurship

26/136
Nr opisu: 0000109425
Organizational and legal barriers in shaping the final value of construction contracts.
[Aut.]: W. Matwiejczuk, T. Matwiejczuk, Anna Michna.
W: 7th International Conference on Engineering, Project and Production Management, Białystok, 21-23.09.2016. [Ed.] Alicja E. Gudanowska. Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2016, s. 65

27/136
Nr opisu: 0000114369   
Orientacja międzynarodowa mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - bariery, ograniczenia i perspektywy.
[Aut.]: Roman Kmieciak, Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 97, s. 411-425, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

umiędzynarodowienie ; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

internationalization ; micro, small and medium enterprises

28/136
Nr opisu: 0000108679   
Próba zidentyfikowania zmiennej pośredniczącej w relacjach pomiędzy zarządzaniem wiedzą a efektywnością funkcjonowania MŚP.
[Aut.]: K. Brzostek, Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 93, s. 51-60, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie wiedzą ; MŚP ; efektywność ; orientacja rynkowa ; analiza mediacyjna

knowledge management ; SME ; efficiency ; market orientation ; mediation analysis

29/136
Nr opisu: 0000109854   
Przedsiębiorczość międzynarodowa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2016 nr 419, s. 107-116, bibliogr. 18 poz.
Tytuł zeszytu: Imperatyw przedsiębiorczości a odpowiedzialność przedsiębiorcy. Punktacja MNiSW 10.000

przedsiębiorczość międzynarodowa ; umiędzynarodowienie ; mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

international entrepreneurship ; internationalization ; micro, small and medium enterprises

30/136
Nr opisu: 0000106648   
Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Z. 1, Górnictwo - prespektywy i zagrożenia. Red. Henryk Badura, Anna Michna, Stefan Czerwiński.
Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2016
PŚl.

31/136
Nr opisu: 0000106243   
Złożoność wielowymiarowego pomiaru efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw - przyczynek do dalszych badań.
[Aut.]: Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk, Anna Michna.
-Syst. Wspomag. Inż. Prod. 2016 z. 1, s. 248-254, bibliogr. 19 poz.
Tytuł zeszytu: Górnictwo - perspektywy i zagrożenia. Red. Henryk Badura, Anna Michna, Stefan Czerwiński. Punktacja MNiSW 6.000

efektywność przedsiębiorstwa ; pomiar efektywności

efficiency of enterprise ; efficiency measurement

32/136
Nr opisu: 0000112210   
Znaczenie wiedzy w procesie umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Roman Kmieciak, Anna Michna.
-Stud. Ekon. 2016 nr 280, s. 58-68, bibliogr.. Punktacja MNiSW 10.000

umiędzynarodowienie ; rodzaje wiedzy ; MŚP

internationalization ; types of knowledge ; SME

33/136
Nr opisu: 0000103136
Cooperation between Polish and German SMEs in the construction sector.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak.
W: 41st European International Business Academy (EIBA) Annual Conference, Rio de Janeiro, December 1-3, 2015. [Dokument elektroniczny]. [Rio de Janeiro] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 1-2

34/136
Nr opisu: 0000100752
Interorganizational relationships and performance of SMEs in the construction sector: Past research and future directions.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak, Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk.
W: Aspekte der Baubetriebeslehre in Forschung und Praxis. Hrsg. Kessel Tanja, Gawlitta Marcel, Hilbig Corinna, Walther Martina. Wiesbaden : Springer Gabler, 2015, s. 129-146, bibliogr. 50 poz.

35/136
Nr opisu: 0000106184   
Motywacje, oczekiwania i doświadczenia uczestników studiów III stopnia na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Anna Michna, Anna** Męczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 61-70, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

studia doktoranckie ; nauka o zarządzaniu ; inżynieria produkcji ; badanie ankietowe ; Politechnika Śląska

doctoral studies ; management science ; production engineering ; survey ; Silesian University of Technology

36/136
Nr opisu: 0000103156
Programy wspierania przedsiębiorczości.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi. V Międzynarodowa konferencja, Zabrze, 26-27.11.2015. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 1-30
Materiały w formie prezentacji PowerPoint

37/136
Nr opisu: 0000100707   
Rekrutacja oraz system motywacyjny pracowników jako element zarządzania zasobami ludzkimi w wybranej jednostce administracji publicznej.
[Aut.]: Anna Michna, K. Grygiel, P. Grygiel.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 78, s. 279-292, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

rekrutacja pracowników ; system motywacji ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; administarcja publiczna

recruitment ; motivation system ; human resources management ; public administration

38/136
Nr opisu: 0000101762   
Rola zasad corporate governance w umacnianiu transparentności i etycznych zachowań spółek giełdowych.
[Aut.]: K. Brzostek, Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 85, s. 51-62, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

nadzór korporacyjny ; Kodeks Dobrych Praktyk ; etyka biznesu

corporate governance ; Good Practice Code ; business ethics

39/136
Nr opisu: 0000101850
Rola zasad corporate governance w umacnianiu transparentności i etycznych zachowań spółek giełdowych.
[Aut.]: K. Brzostek, Anna Michna.
W: Rozwój społeczny wobec wartości etyka - technika - społeczeństwo. I Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 25-27 września 2015 r., Wisła = Social development towards values ethic - technology - society. First interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Remar, 2015, s. 46
Tekst równoległy w jęz. pol. i ang.

nadzór korporacyjny ; Kodeks Dobrych Praktyk ; etyka biznesu

corporate governance ; Good Practice Code ; business ethics

40/136
Nr opisu: 0000099994   
The comparison of Polish and German constructions companies in the context of chosen aspects of inter-organizational cooperation.
[Aut.]: Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk, Anna Michna, F. Schleuder, M. Walther.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 83-98, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

współpraca ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; branża budowlana

cooperation ; small and medium enterprises ; construction industry

41/136
Nr opisu: 0000104135
Wdrożenie systemu zarządzania wiedzą - studium przypadku przedsiębiorstwa sektora MSP.
[Aut.]: K. Brzostek, Anna Michna.
W: Zarządzanie wiedzą i innowacje w organizacji. Red. Irena Dudzik-Lewicka, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2015, 163-176, bibliogr. 14 poz.

42/136
Nr opisu: 0000099992   
Wdrożenie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach sektora MSP.
[Aut.]: K. Brzostek, Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 51-65, bibliogr. 41 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie wiedzą ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; implementacja

knowledge management ; small and medium enterprises ; implementation

43/136
Nr opisu: 0000102035      
Wiedza organizacyjna w procesie umiędzynarodowienia działalności gospodarczej - studium przypadku.
[Aut.]: K. Brzostek, Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 55-68, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

internacjonalizacja ; zarządzanie wiedzą ; turystyka ; przedsiębiorstwo turystyczne

internationalization ; knowledge management ; tourism ; tourist enterprise

44/136
Nr opisu: 0000102786
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. Z. 82: Polsko-niemieckie doświadczenia w zarządzaniu - Cz. 2. Pod red. Radosława Wolniaka, Anny Michny.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015
PŚl. sygn. P.4568

zarządzanie organizacją ; zarządzanie wiedzą ; e-administracja ; przedsiębiorstwo

organization management ; knowledge management ; e-government ; enterprise

45/136
Nr opisu: 0000088996
A decision support method for poorly structured problems in school management.
[Aut.]: Anna** Męczyńska, Roman Kmieciak, Anna Michna, I. Flajszok.
-Baltic J. Manage. 2014 vol. 9 iss.1, s. 91-112. Impact Factor 0.359. Punktacja MNiSW 15.000

podejmowanie decyzji ; decyzje nieprogramowalne ; Polska ; zarządzający ; szkoła

decision making ; non-programmable decisions ; Poland ; principal ; school

46/136
Nr opisu: 0000091720   
Determinanty umiędzynarodowienia działalności MSP- przegląd literatury.
[Aut.]: Anna Michna, Anna** Męczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 68, s. 83-92, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; kapitał ludzki

internationalization of enterprises activity ; small and medium enterprises ; human capital

47/136
Nr opisu: 0000097586   
Doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych w aspekcie zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę w małych i średnich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Anna Michna, K. Burzyńska.
-Ekon. Zarz. 2014 vol. 6 nr 2, s. 157-168, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; doskonalenie zawodowe ; niepełnosprawność ; zatrudnienie osób niepełnosprawnych

small and medium enterprises ; further training ; disability ; people with disabilities employment

48/136
Nr opisu: 0000103157
Kierunki rozwoju wybranych aspektów zarządzania kapitałem ludzkim w jednostkach administracji samorządowej.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi. IV Międzynarodowa konferencja, Zabrze, 23-24.10.2014. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, pamięć USB (PenDrive) s. 1-24
Materiały w formie prezentacji PowerPoint

49/136
Nr opisu: 0000092025   
Otoczenie instytucjonalne sprzyjające rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw - doświadczenia zagraniczne.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 301-313, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; przedsiębiorczość ; kapitał wysokiego ryzyka ; inkubator przedsiębiorczości

small and medium enterprises ; entrepreneurship ; venture capital ; business incubator

50/136
Nr opisu: 0000096244   
Perspektywa behawioralna orientacji rynkowej.
[Aut.]: K. Brzostek, Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 74, s. 471-486, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

orientacja rynkowa ; orientacja marketingowa ; aspekt behawioralny ; kultura organizacyjna ; postawa pracownicza

market orientation ; marketing orientation ; behavioral aspect ; organizational culture ; employees attitude

51/136
Nr opisu: 0000093448   
Propozycja narzędzia badawczego do badania zależności pomiędzy współpracą a efektywnością funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw budowlanych.
[Aut.]: Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk, Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 73, s. 97-105, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

współpraca przedsiębiorstw ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; branża budowlana ; efektywność przedsiębiorstwa

enterprises cooperation ; small and medium enterprises ; construction branch ; efficiency of enterprise

52/136
Nr opisu: 0000091967   
Relacje międzyorganizacyjne - istota i uwarunkowania.
[Aut.]: Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk, Anna Michna.
W: Górnictwo - perspektywy, zagrożenia. BHP oraz ochrona i rekultywacja powierzchni. Red. Jan Białek, Ryszard Mielimąka, Agnieszka Czerwińska-Lubszczyk. Gliwice : Wydaw. P.A. NOVA, 2014, s. 93-99, bibliogr. 31 poz.

relacje międzyorganizacyjne ; kooperacja ; koopetycja

interorganizational relations ; cooperation ; coopetition

53/136
Nr opisu: 0000096937   
Relacje pomiędzy sieciami współpracy a funkcjonowaniem MŚP w dotychczasowych badaniach empirycznych.
[Aut.]: Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk, Anna Michna.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2014 nr 359, s. 65-72, bibliogr. 20 poz.
Tytuł zeszytu: Zmiana warunkiem sukcesu. Doskonałość w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw. Punktacja MNiSW 10.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; współpraca

small and medium enterprises ; cooperation

54/136
Nr opisu: 0000109827   
Skuteczność programów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak.
-Stud. Ekon. 2014 nr 183, s. 188-196, bibliogr. 16 poz.
Tytuł zeszytu: Innowacyjność współczesnych organizacji. Koncepcje i modele. Cz. 1. Red. Henryk Bieniok. Punktacja MNiSW 10.000

przedsiębiorczość ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; wspieranie przedsiębiorczości

entrepreneurship ; small and medium enterprises ; support of entrepreneurship

55/136
Nr opisu: 0000099979   
Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego.
[Aut.]: Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk, Anna Michna, Anna** Męczyńska.
-Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 4, cz. 2, s. 67-79, bibliogr. 38 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; branża budowlana ; rozwój przedsiębiorstwa

small and medium enterprises ; construction industry ; enterprise development

56/136
Nr opisu: 0000088525   
Metody inwentyczne w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem branży budowlanej - założenia teoretyczne.
[Aut.]: Anna Michna, Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk, Anna** Męczyńska, D. Jagoda-Sobalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 63, s. 261-278, bibliogr. 40 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwo budowlane ; twórcze rozwiązywanie problemów

small and medium enterprises ; construction company ; Creative Problem Solving

57/136
Nr opisu: 0000088492   
MSP w warunkach spowolnienia gospodarczego.
[Aut.]: Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk, Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 64, s. 21-31, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

MSP ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; recesja ; gospodarka rynkowa ; Polska

SME ; small and medium enterprises ; recession ; market economy ; Poland

58/136
Nr opisu: 0000109862   
Racjonalizacja podejmowania decyzji w sektorze publicznym na przykładzie jednostek oświatowych.
[Aut.]: Anna** Męczyńska, I. Flajszok, Anna Michna.
-Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc. 2013 nr 277, s. 195-206, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami. Red. Jan Skalik, Joanna Kacała. Punktacja MNiSW 10.000

racjonalizacja decyzji ; sektor publiczny ; dyrektorzy jednostek oświatowych

decision-making rationalization ; public sector ; educational institutions principals

59/136
Nr opisu: 0000109856
SMEs of the construction industry in economic slowdown.
[Aut.]: Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk, Anna Michna.
W: Innovations in management and production engineering. Ed. Ryszard Knosala. Katowice : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2013, s. 97-106

60/136
Nr opisu: 0000088524   
Studium przypadku wykorzystania metody racjonalizacji podejmowania decyzji nieprogramowalnych w sektorze publicznym.
[Aut.]: Anna** Męczyńska, Anna Michna, I. Flajszok.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 64, s. 179-187, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

metoda racjonalizacji ; podejmowanie decyzji ; decyzja nieprogramowalna ; sektor publiczny ; redukcja zatrudnienia ; szkoła ; decyzje oświatowe

rationalization method ; decision making ; non-programmable decision ; public sector ; employment reduction ; school ; educational decisions

61/136
Nr opisu: 0000099978   
Umiędzynarodowienie działalności polskich małych i średnich przedsiębiorstw - raport badawczy.
[Aut.]: Renata* Sękowska-Adamiak, Anna Michna, Anna** Męczyńska.
-Zesz. Nauk. PŁódz., Org. Zarz. 2013 z. 55, s. 33-41, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

małe i średnie przedsiębiorstwa ; umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw ; badania empiryczne

small and medium-sized enterprises ; internationalization of enterprises activity ; empirical studies

62/136
Nr opisu: 0000071911   
Innovativeness, empowerment and IT capability: evidence from SMEs.
[Aut.]: Roman Kmieciak, Anna Michna, Anna** Męczyńska.
-Ind. Manag. Data Sys. 2012 vol. 112 iss. 5, s. 707-728, bibliogr.. Impact Factor 1.674

technologie informacyjne ; upełnomocnienie pracownika ; wydajność przedsiębiorstwa ; innowacyjność ; małe przedsiębiorstwo ; średnie przedsiębiorstwo

information technologies ; employee empowerment ; enterprise performance ; innovativeness ; small enterprise ; medium enterprise

63/136
Nr opisu: 0000072171   
Orientacja rynkowa a zarządzanie wiedzą w kontekście rozwoju i wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 60, s. 203-216, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

orientacja rynkowa ; małe przedsiębiorstwo ; średnie przedsiębiorstwo ; zarządzanie wiedzą

market orientation ; small enterprise ; medium enterprise ; knowledge management

64/136
Nr opisu: 0000076141
Relationship between knowledge management and market orientation in SMEs.
[Aut.]: Roman Kmieciak, Anna Michna.
W: MakeLearn 2012. Knowledge and learning: global empowerment. Proceedings of the management, knowledge and learning. International conference, Celje, Slovenia, 20-22 June 2012. [Dokument elektroniczny]. Celje : International School for Social and Business Studies, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9, bibliogr. 39 poz.

65/136
Nr opisu: 0000075860   
Wyniki badań związku upełnomocnienia pracowników i innowacyjności wśród śląskich małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Roman Kmieciak, Anna Michna, Anna** Męczyńska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2012 z. 61, s. 221-231, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

upełnomocnienie pracownika ; innowacyjność ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; województwo śląskie

employee empowerment ; innovativeness ; small and medium enterprises ; Silesian Voivodeship

66/136
Nr opisu: 0000070647
Badanie zależności pomiędzy innowacyjnością a wykorzystaniem technologii informacyjnych i efektywnością funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Roman Kmieciak.
Zabrze, 2011, 240 k., bibliogr. 235 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: dr hab. inż. Anna Michna

innowacyjność ; IT ; MSP ; zarządzanie przedsiębiorstwem

innovation ; IT ; MSP ; enterprise management

67/136
Nr opisu: 0000074266
Budowanie przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw przez umiędzynarodowienie działalności. Koncepcja kwestionariusza ankiety.
[Aut.]: Renata* Sękowska, Anna Michna, Anna** Męczyńska.
W: Kształtowanie konkurencyjności i przewagi konkurencyjnej małych i średnich przedsiębiorstw. Red. A. Adamik. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2011, s. 281-293

68/136
Nr opisu: 0000074308
Empowerment, innovativeness, internationalization and performance of Polish SMEs: a conceptual framework.
[Aut.]: Anna Michna, Anna** Męczyńska, Roman Kmieciak, Renata* Sękowska.
W: International Council for Small Business (ICSB) World Conference, Cincinnati, USA, 24-27.06.2010. [Dokument elektroniczny]. [Cincinnati] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-26, bibliogr. 74 poz.

69/136
Nr opisu: 0000074305
Innovativeness of SMEs in conditions of transformation in Poland: the results of an empirical study.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak, Anna** Męczyńska.
W: International Council for Small Business (ICSB) World Conference, Stockholm, Sweden, 15-18.06.2011. [Dokument elektroniczny. [Stockholm] : [b.w.], 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-20

70/136
Nr opisu: 0000066662   
Innowacyjność produktowa i technologiczna w małych i średnich przedsiębiostwach przemysłu metalowego. Koncepcja badań.
[Aut.]: Andrzej Karbownik, Anna Michna, Anna** Męczyńska, Roman Kmieciak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 56, s. 105-115, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

przemysł metalowy ; małe przedsiębiorstwo ; średnie przedsiębiorstwo ; innowacyjność

metal industry ; small enterprise ; medium enterprise ; innovation

71/136
Nr opisu: 0000066187
Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec wyzwań współczesnej gospodarki.
[Aut.]: Anna Michna, Anna** Męczyńska, Roman Kmieciak.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011, s. 108-116, bibliogr. 40 poz.

MSP ; IT ; innowacyjność ; efektywność

MSP ; IT ; innovation ; efficiency

72/136
Nr opisu: 0000067948
Możliwości wykorzystania w oświacie nowoczesnych koncepcji zarządzania - studia literaturowe.
[Aut.]: I. Flajszok, Anna** Męczyńska, Anna Michna.
-Stud. Mater. Pol. Stow. Zarz. Wiedzą 2011 T. 40, s. 132-146, bibliogr. 38 poz.

zarządzanie organizacją publiczną ; metody zarządzania ; benchmarking ; Strategiczna Karta Wyników ; innowacja ; zarządzanie wiedzą

public organization management ; management methods ; benchmarking ; Balanced Scorecard ; knowledge management

73/136
Nr opisu: 0000074752   
Niewykorzystywane źródła przewagi konkurencyjnej MSP.
[Aut.]: Anna Michna, Anna** Męczyńska, Roman Kmieciak.
-Zarz. i Eduk. 2011 nr 78, s. 45-59, bibliogr. 28 poz.

MSP ; przewaga konkurencyjna ; upełnomocnienie pracowników ; innowacyjność ; umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw ; technologie informacyjne

SME ; enterprises competitiveness ; employee empowerment ; innovativeness ; internationalization of enterprises activity ; information technologies

74/136
Nr opisu: 0000074265
Propozycja metody racjonalizacji podejmowania nieprogramowalnych decyzji przez dyrektorów szkół.
[Aut.]: I. Flajszok, Anna** Męczyńska, Anna Michna.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2011, s. 102-114, bibliogr. 16 poz.

podejmowanie decyzji ; decyzje oświatowe ; system oświaty ; metoda racjonalizacji

decision making ; educational decisions ; education system ; rationalization method

75/136
Nr opisu: 0000071929   
Relationship between empowerment, innovativeness, internationalization and performance of Polish SMEs: future research directions.
[Aut.]: Anna Michna, Anna** Męczyńska, Roman Kmieciak, Renata* Sękowska.
-J. Mark. Dev. Compet. 2011 vol. 5 iss. 5, s. 46-63, bibliogr.

76/136
Nr opisu: 0000071923
Small and medium enterprises development in the context of PPP.
[Aut.]: Anna Michna, Anna** Męczyńska, Roman Kmieciak, Renata* Sękowska.
W: Strategic alliances between the public and private sector. Contributions to the workshop at The Silesian University of Technology in Zabrze, Poland, 16th March, 2011. Eds: Dieter Jacob, Christoph Winter, Teodor Winkler. Freiberg : Technische Universitat Bergakademie Freiberg, 2011, s. 42-54, bibliogr. (Freiberger Forschungshefte ; D: Wirtschaftswissenschaften ; 241 0071-9412)

77/136
Nr opisu: 0000074304
SMEs in the face of challenges of post-socialist transition economy: empirical evidence from Poland.
[Aut.]: Roman Kmieciak, Anna Michna, Anna** Męczyńska.
W: Management culture in the 21th century. 11th Annual European Academy of Management (EURAM) Conference, Tallinn, Estonia, 01-04.06.2011. [Dokument elektroniczny]. Estonian Businness School. [B.m.] : [b.w.], 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-14, bibliogr. 104 poz.

78/136
Nr opisu: 0000071934
Wybrane czynniki wpływające na poziom innowacyjności organizacji.
[Aut.]: Anna Michna, Anna** Męczyńska, Roman Kmieciak.
W: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa. Red. J. Skalik, G. Bełz. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, s. 172-178 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 218 1899-3192)

innowacyjność ; zarządzanie wiedzą ; orientacja rynkowa ; upełnomocnienie pracowników

innovativeness ; knowledge management ; market orientation ; employee empowerment

79/136
Nr opisu: 0000070923
Badania literaturowe wybranych aspektów funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Michna, Anna** Męczyńska, Roman Kmieciak, Renata* Sękowska.
W: Rozwój i doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw. Red. L. Kiełtyka. Warszawa : Difin, 2010, s. 170-186

80/136
Nr opisu: 0000059354
Charakterystyka procesu decyzyjnego - studium literatury.
[Aut.]: I. Flajszok, Anna Michna.
W: Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem. VII Międzynarodowa konferencja naukowa, Skalne Miasto, Czechy, 5-7 września 2010. Warszawa : Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", 2010, s. 59 (Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa ; nr 4 0860-6846)
Toż w jęz. ang., s. 59

proces decyzyjny ; typologia ; organizacja ; oświata

decision process ; typology ; organization ; education

81/136
Nr opisu: 0000063164
Decyzje nieprogramowane podejmowane przez dyrektorów jednostek oświatowych - badania empiryczne.
[Aut.]: I. Flajszok, Anna** Męczyńska, Anna Michna.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne wyzwania i uwarunkowania rozwoju przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2010, s. 298-308, bibliogr. 34 poz.

podejmowanie decyzji ; zarządzanie organizacją ; jednostka oświatowa

decision making ; organization management ; educational institution

82/136
Nr opisu: 0000071296
Procesy umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych.
[Aut.]: Anna Michna, Renata* Sękowska.
W: Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach. Red. M. Matejun. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2010, s. 314-324

83/136
Nr opisu: 0000074310
The impact of IT capability on empowerment, innovativeness and internationalization.
[Aut.]: Anna Michna, Anna** Męczyńska, Roman Kmieciak, Renata* Sękowska.
W: ISBE Annual Conference, London, UK, 2-4.11.2010. [Dokument elektroniczny]. London : ISBE, 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-18, bibliogr. 104 poz.

84/136
Nr opisu: 0000082992
Zarządzanie publiczne. Decyzje nieprogramowalne w jednostkach oświatowych.
[Aut.]: I. Flajszok, Anna** Męczyńska, Anna Michna.
Warszawa : Difin, 2013, 172 s., bibliogr.

85/136
Nr opisu: 0000058122
Zarządzanie wartością współczesnej organizacji - wybrane problemy.
[Aut.]: Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2010 z. 53, s. 191-201, bibliogr. 16 poz.

przedsiębiorstwo ; wartość przedsiębiorstwa ; wycena przedsiębiorstwa

enterprise ; enterprise value ; valuation of enterprise

86/136
Nr opisu: 0000103900
Empiryczne wymiary organizacyjnego uczenia się w małych i średnich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Praca zbiorowa. Pod red. Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego. Katowice : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, 2009, s. 139-147, bibliogr. 11 poz. (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach ; )

uczenie się ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; badania empiryczne ; organizacja ucząca się

learning ; small and medium enterprises ; empirical research ; learning organization

87/136
Nr opisu: 0000058175
Krytyczny przegląd metod wyceny przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Zarządzanie finansami. Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie wartością. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2009, s. 153-170 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 534 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 17)

88/136
Nr opisu: 0000049209
Różnice w przebiegu organizacyjnego uczenia się w obrębie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Wybrane zagadnienia zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, s. 111-131, bibliogr. 6 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 214)

zarządzanie przedsiębiorstwem ; organizacja ucząca się ; małe przedsiębiorstwo ; średnie przedsiębiorstwo

enterprise management ; learning organization ; small enterprise ; medium enterprise

89/136
Nr opisu: 0000056945   
The relationship between organizational learning and SME performance in Poland.
[Aut.]: Anna Michna.
-J. Eur. Ind. Train. 2009 vol. 33 iss. 4, s. 356-370, bibliogr. 44 poz.

wydajność ; małe przedsiębiorstwo ; średnie przedsiębiorstwo ; organizacja ucząca się

performance ; small enterprise ; medium enterprise ; learning organization

90/136
Nr opisu: 0000037785
Postawy liderów w organizacji uczącej się w świetle przeprowadzonych badań empirycznych w sektorze MSP.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, s. 155-161, bibliogr. 7 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 158)

małe i średnie przedsiębiorstwa ; organizacja ucząca się ; efektywność przedsiębiorstwa

small and medium enterprises ; learning organization ; effectiveness of enterprise

91/136
Nr opisu: 0000100122   
Quantifying the relationship between organizational learning and SME performance in Poland.
[Aut.]: Anna Michna, Mariusz* Bratnicki.
W: The 9th International Conference on Human Resource Development Research and Practice Across Europe, Lille, 21-23.05.2008. [Dokument elektroniczny]. Lille : [b.w.], 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-16, bibliogr. 37 poz.

organizacyjne uczenie się ; MSP ; wydajność ; lider

organizational learning ; SME ; performance ; leader

92/136
Nr opisu: 0000041505   
Specyfika przeprowadzania badań kwestionariuszowych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Michna.
-Organ. i Zarz. 2008 nr 3, s. 83-93, bibliogr. 14 poz.

małe i średnie przedsiębiorstwa ; badania empiryczne ; kwestionariusz ankiety

small and medium enterprises ; empirical research ; survey questionnaire

93/136
Nr opisu: 0000040767
Charakterystyka sytuacji mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2007. [Trzecia] ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s. 83 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 458 Ekonomiczne Problemy Usług ; nr 10)

94/136
Nr opisu: 0000040616
Dimensions of organizational learning and linking them with SME performance.
[Aut.]: Anna Michna.
W: International Entrepreneurship - stimulating smarter successful small business world-wide. 30th ISBE Conference, Glasgow, Scotland, 7th-9th November 2007. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 162

95/136
Nr opisu: 0000028289
Koncepcja organizacji uczącej się - wybrane problemy.
[Aut.]: Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2007 z. 41, s. 235-243, bibliogr. 23 poz.

organizacja ucząca się ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; efektywność

learning organization ; small and medium enterprises ; enterprise management ; effectiveness

96/136
Nr opisu: 0000076552
New perspective on organizational learning and its relation with SME performance.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Entrepreneurship in a changing Europe. 4th Conference Theory and Practice of Entrepreneurship, Klagenfurt, Austria, October 12th, 2007. [Dokument elektroniczny]. Ed. E. Schwarz. Klagenfurt : [b.w.], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-9

97/136
Nr opisu: 0000076127
Organizacyjne uczenie się a efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Michna.
-Współcz. Zarz. 2007 nr 2, s. 123-133

98/136
Nr opisu: 0000076558
Organizational learning and small and medium enterprises performance - empirical results from Poland.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Connecting Theory and Practice. 10th Annual Conference and Doctoral Colloquium, Northen Ireland, Belfast, 3-5 September 2007. Book of abstracts. Belfast : Queen's University, 2007, s. 119
Pełny tekst na CD-ROM

99/136
Nr opisu: 0000040021
Rekomendacje dla menadżerów wynikające z przeprowadzonych badań empirycznych dotyczących organizacyjnego uczenia się małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji. Księga Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin oraz 50-lecia pracy zawodowej Profesora Jana D. Antoszkiewicza. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2007, s. 199

100/136
Nr opisu: 0000076129
Specyficzne uwarunkowania prowadzenia badań kwestionariuszowych dotyczących organizacyjnego uczenia się w małych i średnich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Sukces organizacji. Rola kapitału ludzkiego. Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2007, s. 398-409, bibliogr. 18 poz. (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; 1 1732-1565)

101/136
Nr opisu: 0000040618
The relationship between organizational learning and performance of SME - research result.
[Aut.]: Anna Michna, Mariusz* Bratnicki.
W: ICSB World Conference, Turku, Finland, 13-15.09.2007. International Council for Small Business. Turku : [b.w.], 2007, s. 121

102/136
Nr opisu: 0000028501
Uwagi na tle doświadczeń związanych z przeprowadzaniem badań kwestionariuszowych w małych i średnich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Zarządzanie rozwojem organizacji. T. 2. Pod red. S. Lachiewicza. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2007, s. 194-203 (Monografie Politechniki Łódzkiej ; nr 1165)

103/136
Nr opisu: 0000030971
Wpływ organizacyjnego uczenia się na efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Michna.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2007, 261 s., bibliogr. 252 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 137)
Rozprawa habilitacyjna

małe i średnie przedsiębiorstwa ; gospodarka polska ; organizacyjne uczenie się ; badania empiryczne ; efektywność przedsiębiorstwa

small and medium enterprises ; Polish economy ; organizational learning ; empirical research ; efficiency of enterprise

104/136
Nr opisu: 0000040555
Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w kontekście organizacyjnego uczenia się MSP.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku. Praca zbiorowa. Pod red. J. Penca. Łódź : Wojskowa Drukarnia w Łodzi, 2007, s. 251

105/136
Nr opisu: 0000040421
Zależności pomiędzy empirycznymi wymiarami organizacyjnego uczenia się w małych i średnich przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych. Pod red. Arkadiusza Potockiego. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji "Difin", 2007, s. 399

106/136
Nr opisu: 0000020603
Poziomy uczenia się w organizacji - wybrane aspekty.
[Aut.]: Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2006 z. 34, s. 199-210, bibliogr. 54 poz.

uczenie się ; organizacyjne uczenie się

learning ; organizational learning

107/136
Nr opisu: 0000022146
Zarządzanie kompetencjami organizacji uczącej się - wybrane problemy.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 85-92 bibliogr. 14 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1723 Organizacja i Zarządzanie ; z. 36)

organizacja ucząca się ; zarządzanie kompetencjami ; kompetencje organizacyjne

learning organization ; competences management ; organizational competencies

108/136
Nr opisu: 0000018763   
Analiza wartości marki w wybranym sektorze.
[Aut.]: Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 27, s. 181-195, bibliogr. 18 poz.

109/136
Nr opisu: 0000076177
Learning organization as a new management concept.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Konkurenceschopnost firem. Sbornik anotaci a prispevku z mezinarodni vedecke konference, Celadna, Cesko, 8.-10. unora 2005. Book of abstracts. Ostrava : VSB - Technicka Univerzita Ostrava. Ekonomicka Fakulta. Katedra Podnikohospodarska, 2005, s. 72
Pełny tekst na CD-ROM

110/136
Nr opisu: 0000021073
Organizacja Bioplarna - równoczesność strategii eksploatacyjnej i eksploracyjnej.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Wiedza jako czynnik międzynarodowej konkurencyjności w gospodarce. Red. B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005, s. 409-419

111/136
Nr opisu: 0000021271
Sprzeczności organizacyjnego uczenia się a przewaga konkurencyjna w gospodarce opartej na wiedzy.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Współczesna konkurencja i wielopłaszczyznowe przewagi strategiczne. Problemy i polskie wyzwania. T. 1. Pod red. M. Moszkowicza. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2005, s. 291-297 (Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej ; nr 76 Seria: Studia i Materiały ; nr 18 0324-9468)

112/136
Nr opisu: 0000015409
Analiza modelu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa budowlanego.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski, Anna Michna.
W: Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji. Red. Jan Skalik. Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2004, s. 321-328 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 1045 0324-8445)

113/136
Nr opisu: 0000010514
Czynniki determinujące rozwój kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa - wyniki badań.
[Aut.]: Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2004 z. 21, s. 205-216, bibliogr. 10 poz.

kapitał intelektualny ; zarządzanie wiedzą ; branża budowlana ; kultura organizacyjna

intellectual capital ; knowledge management ; construction industry ; organizational culture

114/136
Nr opisu: 0000015441
Diagnoza kultury organizacyjnej wybranego przedsiębiorstwa budowlanego.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza. Pod red. Edwarda Urbańczyka. Szczecin : Wydaw. Kreos, 2004, s. 1227-1237 (Prace Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 378 Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw ; nr 43)

115/136
Nr opisu: 0000015613
Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa branży budowlanej - wyniki badań.
[Aut.]: Anna Michna.
-Ekon. Organ. Przeds. 2004 R. 55 nr 9, s. 47-54, bibliogr. 10 poz.

116/136
Nr opisu: 0000076135
Kulturowy kontekst zarządzania kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa w wybranym sektorze.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji. Red. J. Stankiewicz. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2004, s. 53-58, bibliogr. 9 poz.

117/136
Nr opisu: 0000015554
Managing the learning organization - critical success factors.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Technology & economy in industrial reconversion. Eds: M. Nowicka-Skowron, R. Lescroart, P. Pachura. Virton : HEC du Luxemburg. ISI Pierrard, 2004, s. 274-281

118/136
Nr opisu: 0000076134
Organizacja ucząca się - podstawowe dylematy.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. SUCCESS 2004. Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 26-28. XI. 2004. T. 1. Red. Elżbieta Skrzypek. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 35-44, bibliogr. 17 poz.

119/136
Nr opisu: 0000015508
Strategie zarządzania wiedzą w organizacji - studium przypadku.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej, Krynica, 16-19 IX 2004. T. 2. Pod red. Adama Stabryły. Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2004, s. 65-74

120/136
Nr opisu: 0000015598
Strategie zarządzania wiedzą w organizacji uczącej się.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania. Praca zbiorowa. T. 1. Pod red. Jana Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2004, s. 297-304

121/136
Nr opisu: 0000056914
Analiza kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wyniki badań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski, Anna Michna.
W: Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność - restrukturyzacja - rozwój. Red. R. Borowiecki. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji Przedsiębiorstw, Europejskie Stowarzyszenie Zarządzania - Cecios. Warszawa : [b.w.], 2003, s. 381-389

122/136
Nr opisu: 0000012184
Metodologia wyceny wartości rynkowej marki na przykładzie metody opłat licencyjnych.
[Aut.]: Anna Michna.
-Zarz. Przeds. 2003 nr 1, s. 30-33

marka ; wartość rynkowa ; wycena

brand ; market value ; valuation

123/136
Nr opisu: 0000010647
Nośniki wartości firmy - budowa strategii maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Anna Michna.
-Prz. Organ. 2003 nr 2, s. 36-36, bibliogr. 7 poz.

zarządzanie ; przychód ; kapitał obrotowy ; środki trwałe ; rentowność sprzedaży ; stopa dyskontowa ; wartość rezydualna ; przedsiebiorstwo ; maksymalizacja wartości

management ; income ; circulating capital ; capital assets ; sale profitability ; rate of discount ; residual value ; company ; maximization of value

124/136
Nr opisu: 0000007801
Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstw branży budowlanej - koncepcja kwestionariusza.
[Aut.]: Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2003 z. 15, s. 155-163, bibliogr. 4 poz.

kwestionariusz ; przedsiębiorstwo budowlane ; kapitał intelektualny

questionnaire ; construction company ; intellectual capital

125/136
Nr opisu: 0000015556
Przegląd koncepcji kapitału intelektualnego przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa. Pod red. Edwarda Urbańczyka. Szczecin : Wydaw. Kreos, 2003, s. 361-372

126/136
Nr opisu: 0000015557
Wyznaczniki rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania. Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. Praca zbiorowa. Red. Janina Stankiewicz. Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003, s. 275-283

127/136
Nr opisu: 0000032464
Zarządzanie kapitałem ludzkim i organizacyjnym w przedsiębiorstwie budowlanym - wyniki badań.
[Aut.]: Jacek* Bendkowski, Anna Michna.
W: Nowoczesność przemysłu i usług - 2003. Teoria i praktyka. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2003, s. 280-289, bibliogr. 5 poz.

kapitał ludzki ; kapitał organizacyjny ; przedsiębiorstwo budowlane ; kultura organizacyjna

human capital ; organizational capital ; construction company ; organizational culture

128/136
Nr opisu: 0000007651
Zarządzanie marką jako element kapitału intelektualnego przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Michna.
W: Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. Value 2003. Materiały z konferencji naukowej, Kazimierz Dolny, 28-30 XI 2003. T. 1. Pod red. E. Skrzypek. Uniwersytet Marii Curie-Skołodowskiej w Lublinie. Wydział Ekonomiczny. Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Lublin : Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą. Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003, s. 397-406, bibliogr. 11 poz.

marka przedsiębiorstwa ; zarządzanie marką ; kapitał intelektualny

corporate brand ; brand management ; intellectual capital

129/136
Nr opisu: 0000054594
Analiza porównawcza potencjału rozwojowego przedsiębiorstw budowlanych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna Michna.
Gliwice, 2002, 225 s., bibliogr.
Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. zw. dr hab. inż. Józef* Bendkowski

130/136
Nr opisu: 0000100017
Analiza porównawcza potencjału rozwojowego przedsiębiorstw budowlanych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna Michna.
Łódź, 2002, 222 s.
Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. inż. Józef* Bendkowski

Dahl Roald ; przekład ; literatura dziecięca ; egzotyzacja ; naturalizacja

Dahl Roald ; translation ; children's literature ; foreignization ; domestication

131/136
Nr opisu: 0000003815
Dobór zmiennych diagnostycznych opisujących możliwości rozwojowe przedsiębiorstw.
[Aut.]: Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 11, s. 159-170, bibliogr. 5 poz.

132/136
Nr opisu: 0000003814
Wyznaczanie optymalnej strategii rozwoju firmy - studium przypadku.
[Aut.]: Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2002 z. 11, s. 171-180, bibliogr. 4 poz.

133/136
Nr opisu: 0000010117
Istotne czynnniki mające wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa branży budowlanej - wyniki badań.
[Aut.]: Anna** Męczyńska, Anna Michna.
W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. III Konferencja, Zakopane, 10-12 stycznia 2000. Zbiór referatów. T. 2. Pod red. Ryszarda Knosali. Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2000, s. 45-53, bibliogr. 7 poz.

134/136
Nr opisu: 0000007524
Metodologia wyceny wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem podejścia dochodowego, mieszanego i metod multiplikacyjnych.
[Aut.]: Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1999 z. 4, s. 73-82, bibliogr. 9 poz.

135/136
Nr opisu: 0000076131
Metody wyceny wartości przedsiębiorstw i ich mienia.
[Aut.]: Anna Michna.
-Zarz. Prod. 1999 vol. 2 nr 1/2, s. 45-50, bibliogr. 16 poz.

136/136
Nr opisu: 0000007522
Założenia do wyceny wartości przedsiębiorstw i ich mienia z wykorzystaniem podejścia majątkowego.
[Aut.]: Anna Michna.
-Zesz. Nauk. PŚl., Zarz. 1999 z. 4, s. 65-72, bibliogr. 6 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie