Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MICHALSKI R
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/9
Nr opisu: 0000111163
Chromatografia jonowa i techniki pokrewne 2016. Praca zbiorowa. Pod red. Rajmunda Michalskiego.
Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2016, 322 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

2/9
Nr opisu: 0000111162
Chromatografia jonowa 2014. Praca zbiorowa. Pod red. Rajmunda Michalskiego.
Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2014, 386 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

3/9
Nr opisu: 0000111161
Chromatografia jonowa 2013. Praca zbiorowa. Pod red. Rajmunda Michalskiego.
Zabrze : Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, 2013, 364 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

4/9
Nr opisu: 0000090098   
The diffusion of viral content in multi-layered social networks.
[Aut.]: J. Jankowski, Michał Kozielski, Wojciech Filipowski, R. Michalski.
W: Computational collective intelligence. Technologies and applications. ICCCI 2013. 5th international conference, Craiova, Romania, September 11-13, 2013. Proceedings. Eds: C. Badica, N.T. Nguen, M. Brezovan. Berlin : Springer, 2013, s. 281-289, bibliogr. 10 poz. (Lecture Notes in Computer Science ; vol. 8083 Lecture Notes in Artificial Intelligence ; 0302-9743)

rozpowszechnianie informacji ; wielowarstwowa sieć społeczna ; algorytm grupowania ; sieć multipleksowa ; analiza sieci społecznych

diffusion of information ; multi-layered social networks ; clustering algorithm ; multiplex network ; social network analysis

5/9
Nr opisu: 0000073150   
Hydrobotaniczne oczyszczalnie ścieków.
[Aut.]: M. Gołąb, Witold Karol Nocoń, R. Michalski.
-LAB Laboratoria Apar. Bad. 2012 nr 4, s. 6-10, bibliogr. 11 poz.

oczyszczanie ścieków ; oczyszczalnia hydrobotaniczna ; oczyszczalnia ekologiczna

wastewater treatment ; hydrobotanical treatment plant ; ecological treatment plant

6/9
Nr opisu: 0000087352
Zastosowanie ozonu i H2O2 do kontroli bromianów w wodzie do picia.
[Aut.]: R. Michalski, Urszula** Olsińska.
W: Dezynfekcja wody. Konferencja naukowo-techniczna, Warszawa, wrzesień 1998 r. Politechnika Warszawska. Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego. Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Oczyszczania Ścieków, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Warszawa. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 131-141, bibliogr. 19 poz.

ozonowanie ; woda pitna ; chromatografia gazowa ; uzdatnianie wody

ozonation ; drinking water ; gas chromatography ; water treatment

7/9
Nr opisu: 0000026497
Wpływ dawkowania ozonu i nadtlenku wodoru na stężenie bromianów.
[Aut.]: Urszula** Olsińska, R. Michalski.
-Arch. Ochr. Środ. 1997 vol. 23 nr 1/2, s. 45-54, bibliogr. 18 poz.

8/9
Nr opisu: 0000035146   
The determination of bromates in water by ion chromatography.
[Aut.]: R. Michalski, Urszula** Olsińska.
-Acta Chromatogr. 1996 no. 6, s. 127-134, bibliogr. 21 poz.

9/9
Nr opisu: 0000087379
Zastosowanie H2O2 do kontroli bromanów w wodzie do picia.
[Aut.]: Urszula** Olsińska, R. Michalski.
W: Zaopatrzenie w wodę miast i wsi = Municipal and rural water supply and water quality. T. 1. Red. Marek M. Sozański. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Poznaniu, 1996, s. 441-450, bibliogr. 16 poz.

woda pitna ; ozonowanie ; uzdatnianie wody ; nadtlenek wodoru

drinking water ; ozonation ; water treatment ; hydrogen peroxide

stosując format:
Nowe wyszukiwanie