Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MICHALSKI M
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/9
Nr opisu: 0000135712   
Synteza i ocena cytotoksyczności in vitro koniugatów polimetakrylowych w kształcie gwiazdy ze środkami przeciwłuszczycowymi.
[Aut.]: Maria Kupczak, K. Mrowiec, Ł. Mielańczyk, D. Ścieglińska, A. Gogler-Piglowska, M. Michalski, A. Gabriel, Dorota Neugebauer, Magdalena Skonieczna, Anna Mielańczyk.
W: VII Śląskie Spotkania Naukowe, Gliwice, 29-30 maja 2020 r. Oprac. Magdalena Skonieczna. Politechnika Śląska w Gliwicach, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie. Państwowy Instytut Badawczy. Oddział w Gliwicach, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. [B.m.] : [b.w.], 2020, s. 53

2/9
Nr opisu: 0000133226   
Synthesis and in vitro cytotoxicity evaluation of star-shaped polymethacrylic conjugates with methotrexate or acitretin as potential antipsoriatic prodrugs.
[Aut.]: Anna Mielańczyk, K. Mrowiec, Maria Kupczak, Łukasz Mielańczyk, D. Ścieglińska, A. Gogler-Pigłowska, M. Michalski, A. Gabriel, Dorota Neugebauer, Magdalena Skonieczna.
-Eur. J. Pharmacol. 2020 vol. 866, s. 1-12, bibliogr.. Impact Factor 3.263. Punktacja MNiSW 100.000

linia komórkowa ; badanie in vitro ; MTT ; apoptoza ; cykl komórkowy ; gwaździste polimetakrylanowe koniugaty ; metotreksat ; acytretyna ; proleki przeciwłuszczycowe

cell lines ; in vitro study ; MTT ; apoptosis ; cell cycle ; star-shaped polymethacrylic conjugates ; methotrexate ; acitretin ; antipsoriatic prodrugs

3/9
Nr opisu: 0000120945
W trosce o bezpieczne jutro. Reminiscencje i zamierzenia. 1. Red. Mirosław Michalski, Andrzej Bolewski.
Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, 2017, 442 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni. Punktacja MNiSW 20.000

4/9
Nr opisu: 0000096304   
Changes in subcellular localization of visfatin in human colorectal HCT-116 carcinoma cell line after cytochalasin-B treatment.
[Aut.]: R. J. Bułdak, Magdalena Skonieczna, Ł. Bułdak, N. Matysiak, Ł. Mielańczyk, G. Wyrobiec, M. Kukla, M. Michalski, K. Żwirska-Korczala.
-Eur. J. Histochem. 2014 vol. 58 iss. 3, s. 239-246, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 2.042. Punktacja MNiSW 15.000

wisfatyna ; cytochalazyna B ; metoda immunozłotowa ; TEM ; adipocytokiny

visfatin ; cytochalasin B ; immunogold labeling ; TEM ; adipocytokines

5/9
Nr opisu: 0000112715
Efektywna współpraca sfery nauki i przedsiębiorstw w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy w województwie śląskim. B+R = konkurencyjność gospodarcza. Monografia. Oprac. red. Mariusz Michalski, Piotr Krajewski, Michał Mackiewicz.
Łódź : Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych, 2013, 129 s.
Publikacja nie należy do bibliografii Uczelni

6/9
Nr opisu: 0000044185   
Patent. Polska, nr 163 341. Elektrolizer do wytwarzania chloru z solanek. Int. Cl. C25B 1/26, C25B 13/04.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "Chemkop", Polska
Twórcy: A. Gardela, Adam* Korczyński, A. Maciejewski, M. Michalski.
Zgłosz. nr 276 288 z 07.12.1988. Opubl. 31.03.1994, 3 s., 1 tabl.

7/9
Nr opisu: 0000044182   
Patent. Polska, nr 162 739. Sposób otrzymywania roztworu siarczanochlorku żelaza /III/. Int. Cl. C01G 49/10, C01G 49/14.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Jerzy** Czerniec, Adam* Korczyński, Zbigniew** Gregorowicz, P. Grabowski, A. Gardela, M. Michalski, J. Zawadzki.
Zgłosz. nr 285 265 z 19.05.1990. Opubl. 31.01.1994, 3 s.

8/9
Nr opisu: 0000053976   
Patent. Polska, nr 151 953. Sposób elektrolitycznego wytwarzania chloru z szybkością odpowiadającą jego zapotrzebowaniu w procesie chlorowania i/lub utleniania. Int. Cl. C25B 1/26, C25B 15/02.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP", Polska
Twórcy: A. Gardela, Witold** Gnot, Adam* Korczyński, A. Maciejewski, M. Michalski, J. Zawadzki.
Zgłosz. nr 255 402 z 16.09.1985. Opubl. 29.03.1991, 3 s.

9/9
Nr opisu: 0000053977   
Patent. Polska, nr 154 409. Urządzenie do chlorowania wody lub ścieków. Int. Cl. C02F 1/76.
Dyrekcja Budowy Wodociągu Północnego i Oczyszczalni Ścieków, PolskaOśrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP", Polska
Twórcy: W. Kosinski, M. Michalski, Adam* Korczyński, A. Maciejewski, A. Gardela, J. Zawadzki, A. Grunwald, A. Jurkiewicz, E. Latawiec, S. Mazur.
Zgłosz. nr 262 955 z 12.12.1986. Opubl. 29.11.1991, 2 s.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie