Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MICHALAK ANETA
Liczba odnalezionych rekordów: 142Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/142
Nr opisu: 0000135264   
Cost of capital and risk in management and quality science.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 142, s. 233-242, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

koszt kapitału ; ryzyko ; nauka o zarządzaniu i jakości

capital costs ; risk ; management and quality science

2/142
Nr opisu: 0000134957
Energy poverty in the context of smog as exemplified by Poland.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: International Conference on Geolinks, Plovdiv, Bulgaria, 23-25 March 2020. Conference proceedings. Book 2. Vol. 2, Ecology and environmental studies. Environmental economics. Green buildings technology and materials. Green design and sustainable architecture. Slovak Academy of Siences, Czech Academy of Sciences, National Academy of Sciences of Ukraine, Bulgarian Academy of Sciences, Polish Academy of Sciences, Academy of Sciences of Hungary, Serbian Academy of Sciences, Turkish Academy of Sciences, Academy of Sciences of Moldovia, Islamic Worls Academy of Sciences, Latvia Academy of Sciences. Sofia : Saima Consult Ltd., 2020, s. 167-175, bibliogr. 15 poz. (Geolinks Conference Proceedings ; 2603-5472). Punktacja MNiSW 5.000

ubóstwo energetyczne ; smog ; emisja niskopoziomowa

energy poverty ; smog ; low-stack emission

3/142
Nr opisu: 0000138713
Financial liquidity strategies of mining enterprises in Poland and in the world.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Sustainable economic development and advancing education excellence in the era of global pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 4-5 November 2020, Granada, Spain. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2020, s. 10073-10082, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

płynność finansowa ; przedsiębiorstwo górnicze ; kapitał obrotowy

financial liquidity ; mining enterprise ; working capital

4/142
Nr opisu: 0000135636   
Methodology of parametrization of systematic risk in enterprises not listed on the capital market.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 144, s. 339-348, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

ryzyko systematyczne ; ryzyko rynkowe ; współczynnik beta

systematic risk ; market risk ; beta factor

5/142
Nr opisu: 0000136090
Strategiczne i operacyjne zarządzanie przedsiębiorstwem górniczym w kontekście teoretycznych i praktycznych uwarunkowań ekonomiczno-finansowych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
Warszawa : CeDeWu, 2020, 135 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 80.000

zarządzanie przedsiębiorstwem ; uwarunkowania ekonomiczne ; spółka górnicza ; finanse przedsiębiorstwa

business management ; economic conditions ; mining company ; company finance

6/142
Nr opisu: 0000129893   
Economic aspects of reducing low-stack emission in Poland.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
-System Safety: Human - Technical Facility - Environment 2019 vol. 1 iss. 1, s. 343-351, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

emisja niskopoziomowa ; zanieczyszczenie powietrza ; koszty redukcji emisji niskopoziomowej

low-stack emission ; air pollution ; costs of reducing low-stack emission

7/142
Nr opisu: 0000135096   
Innovativeness as a system of mutually related resources and activities of the enterprise.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 140, s. 207-219, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

innowacyjność ; proces innowacyjny ; koncentracja działań ; koncentracja zasobów

innovativeness ; innovative process ; activities concentration ; resources concentration

8/142
Nr opisu: 0000131846
Innowacyjność jako system wzajemnie powiązanych zasobów i działań przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka - Technika - Społeczeństwo. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Wisła, 25-27 września 2019. Social development towards values. Ethics - Technology - Society. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, 2019, s. 105

innowacyjność ; zasoby przedsiębiorstwa

innovation ; enterprise resources

9/142
Nr opisu: 0000133592
Zarządzanie kapitałem i wycena kosztu kapitału w przedsiębiorstwach górniczych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Zarządzanie w przedsiębiorstwie górniczym. Wybrane zagadnienia. Red. Marian Turek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2019, s. 283-333, bibliogr. 93 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 748). Punktacja MNiSW 20.000

przedsiębiorstwo górnicze ; zarządzanie kapitałem ; koszt kapitału ; kalkulacja kosztów

mining company ; capital management ; capital costs ; cost calculation

10/142
Nr opisu: 0000126551
Aspekty zarządcze zwalczania niskiej emisji.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Niska emisja - węgiel tak, smog nie. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2018, s. 147-159, bibliogr. 2 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

niska emisja ; zarządzanie niską emisją ; zanieczyszczenie powietrza ; źródła zanieczyszczeń ; likwidacja niskiej emisji

low emission ; low emission management ; air pollution ; pollution sources ; low emission elimination

11/142
Nr opisu: 0000126512   
Assessment of changes in the effectiveness of capital utilization in a new formula of mining industry functioning.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
-Inż. Miner. 2018 R. 19 nr 2, s. 87-93, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

efektywność kapitału ; górnictwo

effectiveness of capital ; mining industry

12/142
Nr opisu: 0000126665   
Development limitations and perspectives of renewable energy sources in Poland.
[Aut.]: Aneta Michalak, Sebastian Dziugiewicz.
-Manage. Syst. Prod. Eng. 2018 vol. 26 iss. 4, s. 237-240, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

odnawialne źródła energii ; ochrona środowiska ; przemysł energetyczny ; Polska

renewable energy sources ; environmental protection ; power industry ; Poland

13/142
Nr opisu: 0000127759   
Dylematy wokół koncepcji kosztu kapitału na gruncie specjalności ekonomiki i organizacji górnictwa oraz nauk ekonomicznych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 131-141, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

kapitał ; koszt kapitału ; ekonomika górnictwa ; organizacja górnictwa

capital ; cost of capital ; mining economics ; mining organization

14/142
Nr opisu: 0000126187   
Expected return on capital in mining industry.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Contributions to mineralization. Ed. by Ali Al-Juboury. Rijeka : InTech, 2018, s. 187-213, bibliogr. 65 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

koszt kapitału ; przemysł wydobywczy ; przedsiębiorstwo górnicze ; czynniki ryzyka ; zwrot kapitału

cost of capital ; mining industry ; mining enterprise ; risk factors ; return of capital

15/142
Nr opisu: 0000128649
Factors determining the effectiveness of young scientists' scientific research in the light of a survey.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Iwona Zdonek.
W: 5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts. SGEM 2018, 26 August - 01 September, 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 5, Science & society. Iss. 3.4, Education and educational research. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 341-348, bibliogr. 7 poz. (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659). Punktacja MNiSW 5.000

efektywność badań naukowych ; młody naukowiec

effectiveness of scientific research ; young scientist

16/142
Nr opisu: 0000127880
Fight against low-stack emission in the light of European Union and Polish legal conditions.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.4, Education and accreditation in geosciences. Environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 423-430, bibliogr. 15 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

programy ochrony powietrza ; emisja niskopoziomowa

air protection programs ; low-stack emission

17/142
Nr opisu: 0000127760   
Kierunki i rezultaty badań w zakresie zarządzania kosztami produkcji górniczej w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 143-156, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ekonomika górnictwa ; zarządzanie kosztami ; kontroling produkcji górniczej ; górnictwo węgla kamiennego w Polsce

mining economics ; cost management ; mining production controlling ; hard coal mining in Poland

18/142
Nr opisu: 0000125739
Metodyczne i organizacyjne podstawy prac promocyjnych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018, 183 s., bibliogr. 98 poz.. Punktacja MNiSW 80.000

praca promocyjna ; seminarium dyplomowe ; badania naukowe ; metody badawcze ; obrona pracy dyplomowej

promotional work ; thesis ; scientific research ; research methods ; thesis defense

19/142
Nr opisu: 0000125820
The desirable directions of reducing air pollution induced by low-stack emission in the light of a survey.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.2, Ecology and environmental protection. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 929-935, bibliogr. 6 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

emisja niskopoziomowa ; redukcja zanieczyszczenia powietrza

low-stack emission ; air pollution reduction

20/142
Nr opisu: 0000122520   
The problem of managers' remuneration in state-owned enterprises in the context of corporate governance.
[Aut.]: P. Bąk, Aneta Michalak.
-Gosp. Sur. Miner. 2018 t. 34 z. 1, s. 155-174, bibliogr. 32 poz.. Impact Factor 0.425. Punktacja MNiSW 20.000

nadzór korporacyjny ; wynagrodzenie kadry menedżerskiej ; system motywacji

corporate governance ; managers remuneration ; motivation system

21/142
Nr opisu: 0000125688
Theoretical and practical aspects of material requirements planning in a mining enterprise.
[Aut.]: P. Bąk, Aneta Michalak.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 627-633, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

22/142
Nr opisu: 0000127764   
Tożsamość ekonomiki i organizacji górnictwa we współczesnym systemie wiedzy.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 171-184, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ekonomika górnictwa ; organizacja górnictwa ; zarządzanie ; inżynieria produkcji

mining economics ; mining organization ; management ; production engineering

23/142
Nr opisu: 0000127763   
Trychotomiczne podejście do zarządzania kosztami w zakresie ekonomiki górnictwa w Instytucie Ekonomii i Informatyki na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 125, s. 157-169, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ekonomika górnictwa ; zarządzanie kosztami produkcji górniczej ; koszty w procesie inwestycji górniczych ; koszt kapitału w przedsiębiorstwie górniczym

mining economics ; mining production cost management ; costs in the process of mining investments ; capital cost in mining enterprise

24/142
Nr opisu: 0000126549
Wprowadzenie - stan badań nad zjawiskiem niskiej emisji.
[Aut.]: M. Turek, Aneta Michalak.
W: Niska emisja - węgiel tak, smog nie. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2018, s. 17-29. Punktacja MNiSW 20.000

niska emisja ; zanieczyszczenie powietrza ; pył zawieszony ; województwo śląskie

low emission ; air pollution ; suspended dust ; Silesian Voivodeship

25/142
Nr opisu: 0000127847   
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. Z. 125, Rola i miejsce specjalności ekonomika i organizacja górnictwa w nauce i praktyce górniczej. Red. Aneta Michalak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2018
PŚl. sygn. P.4568

26/142
Nr opisu: 0000120401   
Assessment of development prospects for the industrial heritage protection institutions in Poland on the example of the Górny Śląsk Region.
[Aut.]: Małgorzata Mańka-Szulik, Izabela Jonek-Kowalska, Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Ann. UMCS, H 2017 vol. 51 no. 3, s. 95-105, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

rozwój instytucji ; analiza SWOT ; analiza PESTEL ; dziedzictwo przemysłowe

development of institutions ; SWOT analysis ; PESTEL analysis ; industrial heritage

27/142
Nr opisu: 0000128533   
Czynniki rozwoju naukowego młodych naukowców w świetle badań ankietowych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Iwona Zdonek.
W: Rozważania różnorodne. Pod red. Aleksandry Kuzior. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2017, s. 67-82, bibliogr. 20 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 4 2451-456X). Punktacja MNiSW 5.000

rozwój naukowy ; badania doktorantów ; młody naukowiec

academic development ; doctoral students' research ; young scientist

28/142
Nr opisu: 0000122446
Modele biznesu w przedsiębiorstwie. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Ewa Grzywa.
Zabrze, 2017, 352 k., bibliogr. 251 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. Promotor: prof. dr hab. Mariusz* Bratnicki, dr hab. inż. Aneta Michalak

model biznesu ; efektywność przedsiębiorstwa ; grupa kapitałowa ; IT

business model ; efficiency of enterprise ; capital group ; IT

29/142
Nr opisu: 0000120704   
Specific risk in hard coal mining industry in Poland.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Forum Sci. Oecon. 2017 vol. 5 no. 1, s. 71-77, bibliogr.. Punktacja MNiSW 7.000

górnictwo węgla kamiennego ; ryzyko specyficzne

hard coal mining ; specific risk

30/142
Nr opisu: 0000116010   
Uwarunkowania transferu zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Aneta Michalak, Jarosław Zagórowski.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 100, s. 291-301, bibligr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

transfer wiedzy ; zarządzanie wiedzą ; zasoby wiedzy

knowledge transfer ; knowledge management ; knowledge resources

31/142
Nr opisu: 0000120318   
Wpływ struktury i kosztu kapitału na wartość przedsiębiorstwa w świetle teorii struktury kapitału.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Wokół podstawowych zagadnień współczesności. Pod red. Aleksandry Kuzior. Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Zabrze : Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, 2017, s. 87-97, bibliogr. 25 poz. (Etyka Biznesu i Zrównoważony Rozwój ; Interdyscyplinarne Studia Teoretyczno-Empiryczne ; nr 2 2451-456X). Punktacja MNiSW 5.000

struktura kapitału ; koszt kapitału ; wartość przedsiębiorstwa

capital structure ; cost of capital ; enterprise value

32/142
Nr opisu: 0000120700   
Zmodyfikowana metoda Famy-Frencha w wycenie kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. Inst. Gosp. Sur. Miner. Energ. PAN 2017 nr 99, s. 5-15, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

koszt kapitału własnego ; wycena ; metoda Famy-Frencha

Cost of equity ; valuation ; Fama-French method

33/142
Nr opisu: 0000112331   
Inteligentna specjalizacja jako koncepcja wdrażania polityki inteligentnego rozwoju.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 96, s. 123-132, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

inteligentna specjalizacja ; inteligentny rozwój ; innowacyjność

intelligent specialization ; intelligent development ; innovativeness

34/142
Nr opisu: 0000106075   
Metoda kompleksowego audytu kopalń węgla kamiennego w kontekście oceny ich perspektyw rozwojowych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 87, s. 415-428, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

górnictwo węgla kamiennego ; audyt ; rozwój

hard coal mining ; audit ; development

35/142
Nr opisu: 0000115874
Metodologiczne, organizacyjne i prawne aspekty przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz o nadanie tytułu profesora.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
Gliwice : Politechnika Śląska, 2016, 161 s., bibliogr. 62 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 652)

praca naukowa ; badanie naukowe ; doktorat ; habilitacja ; metodologia ; aspekt prawny

scientific working ; scientific research ; doctorate ; qualifying as assistant professor ; methodology ; legal aspect

36/142
Nr opisu: 0000113448
Modele kosztu kapitału i ich implementacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym.
[Aut.]: Aneta Michalak.
Gliwice : Difin, 2016, 343 s.

37/142
Nr opisu: 0000114381   
Parametryzacja ryzyka wewnątrzorganizacyjnego w przedsiębiorstwie przemysłu tradycyjnego.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 99, s. 659-670, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

ryzyko specyficzne ; ryzyko wewnątrzorganizacyjne ; przedsiębiorstwo górnicze

specific risk ; interorganizational risk ; mining enterprise

38/142
Nr opisu: 0000112343   
Ryzyko finansowe w polskim i światowym górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 96, s. 331-341, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

przedsiębiorstwo górnicze ; ryzyko specyficzne ; ryzyko finansowe

mining enterprise ; specific risk ; financial risk

39/142
Nr opisu: 0000116201   
Specific risk in hard coal mining industry in Poland.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: International Conference on Management: Trends of management in the contemporary society, Brno, June 9th - 10th 2016. Peer-reviewed conference proceedings. Ed. by Sylvie Formankova. Brno : Mendelova univerzita v Brne, 2016, s. 41-44, bibliogr. 15 poz.

ryzyko specyficzne ; górnictwo węgla kamiennego

specific risk ; hard coal mining

40/142
Nr opisu: 0000112001   
The conditions of the cost of capital in the light of theory and practice of corporate management.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2016. Zbornik vedeckych prac. Stefan Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydavatel'stvo Ekonom, 2016, s. 743-749, bibliogr. 27 poz.

koszt kapitału ; ryzyko systematyczne ; ryzyko szczegółowe

cost of capital ; systematic risk ; specific risk

41/142
Nr opisu: 0000120699   
The cost of capital in the effectiveness assessment of financial management in a company.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Oecon. Copernicana 2016 vol. 7 nr 2, s. 317-329, bibliogr.. Punktacja MNiSW 11.000

kapitał ; koszt kapitału ; wycena wartości

capital ; cost of capital ; value pricing

42/142
Nr opisu: 0000100659   
Analiza porównawcza kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego w ujęciu międzynarodowym.
[Aut.]: Aneta Michalak, Tomasz Nawrocki.
-Gosp. Sur. Miner. 2015 t. 31 z. 2, s. 49-72, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 0.567. Punktacja MNiSW 20.000

kapitał własny ; koszt kapitału ; górnictwo węgla kamiennego ; CAPM

equality ; cost of capital ; hard coal mining ; CAPM

43/142
Nr opisu: 0000106268   
Kapitałowe uwarunkowania zarządzania finansami przedsiębiorstwa górniczego na przykładzie polskich spółek węglowych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 86, s. 337-347, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

górnictwo ; kapitał ; dźwignia finansowa

mining ; capital ; financial leverage

44/142
Nr opisu: 0000101074
Produktywność pracy a efektywność przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Ekon. Organ. Przeds. 2015 nr 6, s. 105-116, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

przedsiębiorstwo górnicze ; produktywność pracy ; analiza porównawcza

mining enterprise ; workforce productivity ; comparative analysis

45/142
Nr opisu: 0000120698
The conditions of appropriate measurement of the cost of capital.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: HASSACC 2015. Proceedings in Human and Social Sciences at the Common Conference. The 3rd Human and Social Sciences at the Common Conference, 5.- 9. October 2015, Slovak Republic. Eds.: Michal Mokrys, Stefan Badura. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2015, s. 61-64, bibliogr. 16 poz. (Conference on Human and Social Sciences ; 1339-522X)

koszt kapitału ; WACC ; struktura kapitału

cost of capital ; WACC ; capital structure

46/142
Nr opisu: 0000101194
The cost of capital in the effectiveness assessment of financial management in a company.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Economics and finance. Proceedings of the 8th International Conference on Applied Economics Contemporart Issues in Economy under the title Market or Government? Toruń, 18-19.06.2015. Red. Adam P. Balcerzak. Toruń : Institute of Economic Research and Polish Economic Society Branch in Toruń, 2015, s. 1171-1183, bibliogr. 34 poz.

kapitał ; koszt kapitału ; wycena wartości

capital ; cost of capital ; value pricing

47/142
Nr opisu: 0000092045   
Analiza systemu oceniania kadry zarządzającej w spółkach z udziałem skarbu państwa na przyykładzie przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 70, s. 465-475, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

spółka skarbu państwa ; menedżer ; przedsiębiorstwo górnicze

state treasury company ; manager ; mining enterprise

48/142
Nr opisu: 0000098183
Conceptualization of the cost of capital in the theory of economy and contemporary economic sciences.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: SGEM Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism. SGEM 2014, Albena, Bulgaria, September 3-9, 2014. Conference proceedings. Vol. 2. Sofia : STEF92 Technology, 2014, s. 115-120 (SGEM International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts ; 2367-5659)

kapitał ; koszty kapitałowe ; teoria zysku

capital ; capital costs ; theory of interest

49/142
Nr opisu: 0000098149   
Cost of equity on the Polish and global coal market - comparative analysis.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Bus. Econ. Horiz. 2014 vol. 10 iss. 1, s. 70-78, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

koszt kapitału własnego ; górnictwo ; CAPM

Cost of equity ; mining ; CAPM

50/142
Nr opisu: 0000109820   
Klasyczne a innowacyjne metody szacowania kosztu kapitału własnego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Stud. Ekon. 2014 nr 186, s. 27-37, bibliogr. 29 poz.
Tytuł zeszytu: Innowacje, a wzrost gospodarczy. Część 2. Red. Janina Harasim, Witold Gradoń. Punktacja MNiSW 10.000

przedsiębiorstwo ; kapitał przedsiębiorstwa ; kapitał własny ; koszt kapitału ; szacowanie kosztów

enterprise ; enterprise capital ; equity ; cost of capital ; cost estimation

51/142
Nr opisu: 0000092527
Międzynarodowe modele szacowania kosztu kapitału własnego.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji. Red. J. Ostaszewski, E. Kosycarz. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Finansów. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydaw., 2014, s. 541-550, bibliogr. 18 poz.

52/142
Nr opisu: 0000098148   
Ocena efektywności zarządzania kapitałem własnym w branży górniczej w Polsce i na świecie.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2014 nr 136, s. 159-171, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

kapitał własny ; efektywność ; górnictwo

equality ; effectiveness ; mining industry

53/142
Nr opisu: 0000097199   
Struktura i koszt kapitału jako determinanty wartości przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. WSBank. Poznań Wydz. Zamiejsc. Chorzów 2014 nr 16, s. 93-108, bibliogr. 36 poz.
Tytuł zeszytu: Problemy zarządzania. Konteksty - innowacje - praktyka. Red. A. Samborski. Punktacja MNiSW 6.000

finanse przedsiębiorstwa ; struktura kapitału ; wartość przedsiębiorstwa ; twierdzenie Modiglianiego-Millera

company finance ; capital structure ; company value ; Modigliani-Miller theorem

54/142
Nr opisu: 0000098177
The analysis and evaluation of capital structure in the Polish mining enterprises.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Am. Acad. Sch. Res. J. 2014 vol. 6 no. 4, s. 228-235, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

55/142
Nr opisu: 0000098185   
The application of Build-up Approach in cost equity calculation of mining enterprises.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Human capital without borders: knowledge and learning for quality of life. MakeLearn 2014, proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2014, Portorož, Slovenia, 25-27 June 2014. [Dokument elektroniczny]. Eds. Valerij Dermol, Marko Smrkolj, Goran Daković. Bangkok : ToKnowPress, 2014, (plik pdf) s. 175-183, bibliogr. 16 poz.
Dostępny w Internecie: http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-09-3/papers/ML14-502.pdf

koszt kapitału ; górnictwo ; technika składania

cost of capital ; mining ; build-up approach

56/142
Nr opisu: 0000098179
Theoretical conceptions of optimal capital structure.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-J. Bus. Econ. 2014 iss. 12, s. 2246-2254, bibliogr. 36 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

57/142
Nr opisu: 0000097200   
Wpływ kosztu kapitału na wartość prognozy w metodzie MVA na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego.
[Aut.]: Aneta Michalak, Adam Sojda.
-Zesz. Nauk. WSBank. Poznań Wydz. Zamiejsc. Chorzów 2014 nr 16, s. 109-122, bibliogr. 31 poz.
Tytuł zeszytu: Problemy zarządzania. Konteksty - innowacje - praktyka. Red. A. Samborski. Punktacja MNiSW 6.000

wartość przedsiębiorstwa ; przedsiębiorstwo górnicze ; koszt kapitału ; dźwignia finansowa

company value ; mining company ; capital costs ; financial leverage

58/142
Nr opisu: 0000089036   
Analiza konkurencyjności produktów w kontekście cyklu życia na przykładzie asortymentu przedsiębiorstwa wydobywającego surowce mineralne.
[Aut.]: Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 101-111, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

konkurencyjność produktów ; cykl życia produktu

products competitiveness ; product life cycle

59/142
Nr opisu: 0000091204
Całkowite i jednostkowe koszty produkcji w kopalniach węgla kamiennego - zmiany i determinanty.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Red. Marian Turek. Warszawa : Difin, 2013, s. 57-67

węgiel kamienny ; koszt produkcji ; kopalnia węgla kamiennego

hard coal ; production cost ; hard coal mine

60/142
Nr opisu: 0000091230   
Capital management in characteristic industries.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-J. Int. Sci. Publ., Econ. Bus. 2013 vol. 7 pt. 1, s. 12-25, bibliogr. 39 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kapitał ; górnictwo ; strategie finansowania

capital ; mining ; financing strategies

61/142
Nr opisu: 0000089028   
Parametry efektywności w cyklu życia inwestycji.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 67-77, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

efektywność ; inwestycja ; cykl inwestycyjny

effectiveness ; investment ; investment cycle

62/142
Nr opisu: 0000091233   
Problems of capital categorization in economic sciences and economic practice.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Aktualne problemy podnikovej sfery 2013. Zbornik vedeckych prac. Aut.: S. Majtan a kolektiv. Ekonomicka Univerzita v Bratislave. Fakulta Podnikoveho Manazmentu. Katedra Podnikovohospodarska. Bratislava : Vydatel'stvo EKONOM, 2013, s. 380-384, bibliogr. 14 poz.

kapitał rzeczywisty ; kapitał finansowy ; kapitał niematerialny ; kapitał produkcyjny

real capital ; financial capital ; intangible capital ; productive capital

63/142
Nr opisu: 0000088796
Prognozowanie kierunków internacjonalizacji na przykładzie branży maszyn i urządzeń górniczych.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
Warszawa : CeDeWu, 2013, 342 s., bibliogr.

64/142
Nr opisu: 0000091208
Rachunkowe i zarządcze aspekty kosztów w przedsiębiorstwie.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Analiza i ocena kosztów w górnictwie węgla kamiennego w Polsce w aspekcie poprawy efektywności wydobycia. Red. Marian Turek. Warszawa : Difin, 2013, s. 11-25

koszty ; rachunkowość finansowa ; rachunkowość zarządcza ; przedsiębiorstwo

costs ; financial accounting ; management accounting ; enterprise

65/142
Nr opisu: 0000089054   
Racjonalizacja procesów i zasobów zorientowana na poprawę efektywności produktu w fazie schyłkowej na przykładzie kopalni piasku X.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 207-217, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

efektywność inwestycji ; cykl życia produktu ; racjonalizacja

investment effectiveness ; product life cycle ; rationalization

66/142
Nr opisu: 0000091225   
Stategie finansowania przedsiębiorstw w branżach kapitałochłonnych na przykładzie polskich i światowych przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Zarz. Finans. 2013 R. 11 nr 1, cz. 4, s. 391-346, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

finansowanie ; górnictwo ; struktura kapitału

financing ; mining ; capital structure

67/142
Nr opisu: 0000091231   
Theoretical conceptions of optimal capital structure.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Active citizenship by knowledge management & innovation. Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference 2013, Zadar, Croatia, 19-21 June 2013. Ed. by V. Dermol [et al.]. Bangkok : ToKnowPress, 2013, s. 221-228, bibliogr. 36 poz.

kapitał ; struktura kapitału ; wartość firmy ; edukacja ; zarządzanie

capital ; capital structure ; company value ; education ; management

68/142
Nr opisu: 0000089050   
Uwarunkowania efektywności produktu w fazie dojrzałości na przykładzie węgla kamiennego.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2013 z. 66, s. 161-172, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

efektywność ; cykl życia produktu ; węgiel kamienny ; faza dojrzałości

effectiveness ; product life cycle ; hard coal ; maturity stage

69/142
Nr opisu: 0000074610   
A method of pricing an asset lost in a mining catastrophe.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Arch. Mining Sci. 2012 vol. 57 iss. 3, s. 799-814, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.319. Punktacja MNiSW 20.000

katastrofa górnicza ; środki trwałe ; wycena ; ocena eksploatacyjna

mining catastrophe ; capital assets ; valuation ; exploitation assessment

70/142
Nr opisu: 0000077222
Considerations over the theory of capital.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. MMK 2012. Sbornik Pr ~11íspěvků z mezinárodní vědecké konference, Hradec Králové, 10-14 prosince 2012. Ročník III = International Masaryk Conference for Ph.d. students and young researchers. [Dokument elektroniczny]. Hradec Kralove : Magnanimitas, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 911-918, bibliogr. 25 poz.

kapitał ; kapitał materialny ; kapitał finansowy ; kapitał niematerialny ; funkcje kapitału

capital ; material capital ; financial capital ; non-material capital ; capital functions

71/142
Nr opisu: 0000080170   
Dilemmas of equity cost calculation in polish mining enterprises.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-J. US-China Publ. Adm. 2012 vol. 9 nr 9, s. 1008-1019, bibliogr. 31 poz.

72/142
Nr opisu: 0000080202   
Dilemmas of equity cost calculation in Polish mining enterprises.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Building competences, synergy and competitiveness for the future. TIIM - Technology, Innovation and Industrial Management 2012 Conference, Lublin, Poland, 22-25 May 2012. Book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. Eds. Z. Pastuszak [et al.]. Lublin : Maria Sklodowska-Curie University, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 82

73/142
Nr opisu: 0000083051
Efektywność jako kryterium wyboru modeli finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 241-260 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 262 1899-3192)

74/142
Nr opisu: 0000092050
Extraction costs forecast in the hard coal mining sector.
[Aut.]: P. Bąk, Aneta Michalak.
W: Zbìrnik naukovih prac' Donec'kogo deržavnogo unìversitetu upravlìnnâ. Serìâ: Tehnìčnì nauki: upravlìnnâ proektami ta programami. T. 13, vip. 245: Proektno-orìêntovana dìâl'nist' socìal'no-ekonomìčnih sistem: sučasnij poglâd. Donec'kij deržavnij universitet upravlinnâ. Donec'k : Donec'kij deržavnij unìversitet upravlìnnâ, 2012, s. 196-211, bibliogr. 8 poz.

koszt produkcji ; prognozowanie ; górnictwo

production cost ; forecasting ; mining

75/142
Nr opisu: 0000080195
Financial effects of finance management strategies realized by mining enterprises in Poland.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Regional management - theory, practice and development. Scientific papers. Ed. Štefan Hittmár. Žilina : University of Zilina, 2012, s. 155-159

76/142
Nr opisu: 0000080200   
Key aspects of building financing models in Polish mining.
[Aut.]: Aneta Michalak, Marian Czesław Turek.
W: Building competences, synergy and competitiveness for the future. TIIM - Technology, Innovation and Industrial Management 2012 Conference , Lublin, Poland, 22-25 May 2012. Book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. Eds. Z. Pastuszak [et al.]. Lublin : Maria Sklodowska-Curie University, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 97

źródło finansowania ; inwestycja

financing source ; investment

77/142
Nr opisu: 0000080163   
Krytyczne refleksje nad problemem zastosowania modelu CAPM w wycenie kosztu kapitału własnego.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2012 nr 115, s. 113-125, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

kapitał własny ; model CAPM ; przedsiębiorstwo górnicze

own capital ; CAPM model ; mining enterprise

78/142
Nr opisu: 0000080168
Ograniczenia modelu CAPM i altermatywne propozycje w zakresie wyceny kosztu kapitału własnego przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządania wartością. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2012, s. 583-594 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 690 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 51 1733-2842)

79/142
Nr opisu: 0000070123   
Problemy wyceny środka trwałego utraconego w wyniku katastrofy górniczej.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Prz. Gór. 2012 t. 68 nr 1, s. 27-33, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wycena środków trwałych ; analiza rynku ; zużycie techniczne ; ocena eksploatacyjna ; katastrofa górnicza

fixed assets valuation ; market analysis ; technical wear ; exploitation assessment ; mining catastrophe

80/142
Nr opisu: 0000080161
Ryzyko, koszt kapitału i efektywność w procesie finansowania inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego.
[Aut.]: Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2012, 313 s.

81/142
Nr opisu: 0000080210
The risk of financing in the process of creating the structure of capital.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: QUAERE 2012. Recenzovany sbornik prispevku interdisciplinarni mezinarodni vedecke konference doktorandu a odbornych asistentu, Ceska Republika, Hradec Kralove, 14.-18. kvetna 2012. [Dokument elektroniczny]. Vol. 2. Hradec Kralove : Magnanimitas, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 414

82/142
Nr opisu: 0000080216
The shape of extraction costs in the hard coal mining in Poland within the conditions of restructuring process.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Problemy i mechanizmy innovacionnogo razvitiâ mineral'no-syr'evogo kompleksa Rossii. Meždunarodnaâ naučno-praktičeskaá konferenciâ, Sankt-Peterburg, 30-31 maâ 2012. Sbornik naučnyh trudov. Sankt-Peterburg : Nacionalnyj mineral'no-syr'evoj universitet "Gornyj", 2012, s. 97-101, bibliogr. 2 poz.

83/142
Nr opisu: 0000091218
Współpraca sektora bankowego i ubezpieczeniowego w ramach bancassurance na przykładzie wybranego banku.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Kreacja wartości przedsiębiorstw - nowe trendy i kierunki rozwoju. Praca zbiorowa. Pod red. M. Jabłońskiego, K. Zamasza. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 2012, s. 221-241, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ; )

bancassurance ; sektor bankowości ; sektor ubezpieczeń

bancassurance ; banking sector ; insurance sector

84/142
Nr opisu: 0000091215
Wybrane aspekty finansowania inwestycji rozwojowych w branżach kapitałochłonnych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka. T. 2. Red.: A. Kopiński, T. Słoński, B. Ryszawska. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2012, s. 11-22, bibliogr. 3 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 271 1899-3192)

finansowanie ; struktura finansowania ; branża kapitałochłonna

financing ; financing structure ; capital consuming industry

85/142
Nr opisu: 0000080132
Analiza dynamiki i struktury aktywów i pasywów wybranych przedsiębiorstw górniczych w latach 2003-2009.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 54-89

86/142
Nr opisu: 0000080134
Analiza dynamiki i struktury przychodów i kosztów oraz wpływów i wydatków wybranych przedsiębiorstw górniczych w latach 2003-2009.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 90-116

87/142
Nr opisu: 0000080137
Analiza i ocena ryzyka finansowania przedsiębiorstw górniczych z uwzględnieniem badań ankietowych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 268-289

88/142
Nr opisu: 0000080139
Budowa modeli finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 319-349

89/142
Nr opisu: 0000080143
Capital cost as choice determinant of funding sources in small companies.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Influence of socio-economic environment on the development of small and medium-sized enterprises. Ed. A. Adamik, M. Matejuna, A. Zakrzewska-Bielawska. Łódź : Technical University of Lodz Press, 2011, s. 307-321 (Monograph ; )

90/142
Nr opisu: 0000077156
Finansowanie inwestycji rozwojowych w górnictwie węgla kamiennego a wartość przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, 268 s., bibliogr.

91/142
Nr opisu: 0000077263
Identyfikacja i ocena zagrożeń zarządczych w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 243-262

92/142
Nr opisu: 0000080148
Identyfikacja źródeł finansowania inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw górniczych na tle innych branż kapitałochłonnych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządania wartością. Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2011, s. 267-276 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 639 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 37 1733-2842)

93/142
Nr opisu: 0000077163   
Kapitał wysokiego ryzyka w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. SGH, Stud. Pr. Kol. Zarz. Finans. 2011 z. 109, s. 124-135, bibliogr. 9 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

kapitał wysokiego ryzyka ; rozwój przedsiębiorstwa ; luka kapitałowa

venture capital ; development of enterprise ; equity gap

94/142
Nr opisu: 0000080135
Koszt kapitału jako przesłanka doboru źródeł finansowania działalności operacyjnej.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 171-188

95/142
Nr opisu: 0000080130   
New performance funding models as the way of finance management improvement in mining enterprises.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Equilibrium 2011 vol. 6 iss. 2, s. 77-90, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

zarządzanie finansami ; finansowanie ; przedsiębiorstwo górnicze

financial management ; financing ; mining enterprise

96/142
Nr opisu: 0000069806   
Partnerstwo publiczno-prywatne na tle innych organizacyjno-własnościowych modeli finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 58, s. 7-21, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

partnerstwo publiczno-prywatne ; model inwestycyjny ; samorząd terytorialny ; źródła finansowania inwestycji

public-private partnership ; investment model ; local self-government

97/142
Nr opisu: 0000080221
Procedura budowy modeli finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska, Adam Sojda.
Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, 32 s.

98/142
Nr opisu: 0000077260
Przedsiębiorstwo górnicze jako przedmiot badań - ocena funkcjonowania.
[Aut.]: Izabela Jonek-Kowalska, Aneta Michalak.
W: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębirstwie górniczym. Red. Izabela Jonek-Kowalska, Marian Turek. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2011, s. 155-188

99/142
Nr opisu: 0000069823   
Przegląd międzynarodowych doświadczeń z zakresu finansowania inwestycji i innowacji w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Studium przypadków.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 58, s. 23-36, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

partnerstwo publiczno-prywatne ; inwestycja publiczna ; finansowanie inwestycji ; infrastruktura drogowa

public-private partnership ; public investment ; investment financing ; road infrastructure

100/142
Nr opisu: 0000083046
Resorce management in the investment process.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Revue Mladych Vedcov = Young Scientists Revue. Proceedings of scientific papers of postgraduate students and young scientific workers. Ed. S. Hittmar [et al.].. Zilina : University of Zilina, 2011, s. 134-138

101/142
Nr opisu: 0000080136
Ryzyko finansowania w procesie kształtowania struktury kapitału.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 226-243

102/142
Nr opisu: 0000070211   
Ryzyko, efektywność i koszt kapitału w systemie finansowania inwestycji publiczno-prywatnej na przykładzie autostrady A2.
[Aut.]: Aneta Michalak, Izabela Jonek-Kowalska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2011 z. 58, s. 51-69, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

partnerstwo publiczno-prywatne ; inwestycja infrastrukturalna ; autostrada A2 ; ryzyko finansowe

public-private partnership ; infrastructural investment ; motorway A2 ; financial risk

103/142
Nr opisu: 0000080131
Sprawozdawczość finansowa obrazem aktualnego stanu finansów przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Modele finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Praca zbiorowa. Pod red. Mariana Turka. Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2011, s. 15-33

104/142
Nr opisu: 0000080152
Strategie zarządzania finansami a modele finansowania działalności na przykładzie przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw. Red. S. Wrzosek. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011, s. 150-160 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 172 1899-3192)

105/142
Nr opisu: 0000083049
The analysis of cost of capital from corporate bonds on the polish market.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Theory of management 5. The selected problems for the development support of management knowledge base. Ed. S. Hittmar. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2011, s. 45-49, bibliogr. 5 poz.

106/142
Nr opisu: 0000092526
The influence of performance funding strategy on capital cost of mining enterprises in Poland.
[Aut.]: M. Turek, Aneta Michalak.
W: Technical and geoinformational systems in mining. School of Underground Mining 2011. Eds. G. Pivnyak, V. Bondarenko, I. Kovalevs'ka. Boca Raton : CRC Press, 2011, s. 61-69, bibliogr. 11 poz.

107/142
Nr opisu: 0000078546
The problems of operational activity financing of mining enterprises in Poland.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Theory of management 3. The selected problems for the development support of management knowledge base. Ed. S. Hittmar. Faculty of Management Science and Informatics. University of Zilina, Institute of Management by University of Zilina. Zilina : EDIS - Publishing House of the University of Zilina, 2011, s. 34-39, bibliogr. 5 poz.

finansowanie ; działalność operacyjna ; struktura kapitału ; zarządzanie finansami

financing ; operational activity ; capital structure ; financial management

108/142
Nr opisu: 0000071421
Koszt kredytu hipotecznego w warunkach kryzysu subprime na przykładzie oferty wybranych banków.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Nowe wyzwania w zakresie ekonomii i polityki gospodarczej po kryzysie subprime. Red. J. Ostaszewski. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2010, s. 339-356

109/142
Nr opisu: 0000071415
Luka finansowa jako metoda określania poziomu dofinansowania na przykładzie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej gminy.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Zarządzanie finansami. Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 589-600 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 587 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 26)

110/142
Nr opisu: 0000071341   
Ocena wykorzystania środków Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji samorządowych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego. Bydgoszcz : Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, 2010, s. 229-245, bibliogr. 17 poz. (Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą ; 30 1732-324X)

inwestycja samorządowa ; fundusz unijny ; finansowanie inwestycji ; rozwój regionalny

local government investment ; union fund ; investment financing ; regional development

111/142
Nr opisu: 0000071299
Problematyka kosztu kapitału w teorii i praktyce zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce. Red. A. Adamik, S. Lachiewicz. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2010, s. 391-407

112/142
Nr opisu: 0000071417
Przegląd koncepcji wartości inwestycji rzeczowych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Pod red. E. Urbańczyka. Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, s. 89-101 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Szczeciński nr 635 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; nr 35)

113/142
Nr opisu: 0000071319
Racjonalizacja modeli finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych z wykorzystaniem koncepcji wartości.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Zarządzanie przedsiębiorstwem i regionem wobec wyzwań europejskich. Red. A. Arent. Politechnika Lubelska. Wydział Zarządzania. Lublin : Politechnika Lubelska, 2010, s. 334-357, bibliogr. 17 poz.

przedsiębiorstwo górnicze ; koncepcja wartości ; ryzyko finansowe

mining company ; value conception ; financial risk

114/142
Nr opisu: 0000056675
Ryzyko finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstwa górniczego o skutkach dla biorcy kapitału.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010, Kraków, 22-26 lutego 2010. Red. Jerzy Kicki [i in.]. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2010, s. 288-297, bibliogr. 4 poz.

ryzyko finansowe ; przedsiębiorstwo górnicze ; działalność operacyjna

financial risk ; mining company ; operating activity

115/142
Nr opisu: 0000090741
Ryzyko finansowania przedsiębiorstwa górniczego w świetle badań ankietowych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Odchudzone zarządzanie - kierunki zmian. Konferencja naukowa, Gliwice, 16.06.2010. [Dokument elektroniczny]. Wydział Górnictwa i Geologii. Katedra Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-12

przedsiębiorstwo górnicze ; finansowanie przedsiębiorstwa ; ryzyko finansowe

mining enterprise ; financing of companies ; financial risk

116/142
Nr opisu: 0000071301
Środki finansowe Unii Europejskiej jako wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Polityka rozwoju regionu. Koncepcja - procedury administarcyjne - finansowanie. Red. K. Malik. Opole : Wydaw. Naukowe Akapit, 2010, s. 137-154

117/142
Nr opisu: 0000079829
The risk of financing a mining company in the light of research surveys.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Mehanizmi upravlinnâ rozvitkom social'no-ekonomičnih sistem. Doneck : DonNTU, 2010, s. 563-572

118/142
Nr opisu: 0000059514
Uwarunkowania budowy modeli finansowania działalności operacyjnej przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Jubileuszowa XV Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2010, [Krynica, 15-17 września 2010]. Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010, s. 20-23, bibliogr. 1 poz. (Przegląd Górniczy ; t. 66, nr 9 0033-216X)

przedsiębiorstwo górnicze ; model finansowania ; działalność operacyjna

mining company ; financing model ; operative activity

119/142
Nr opisu: 0000071399
Uwarunkowania podejmowania i finansowania wielkich inwestycji w Polsce.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Dylematy i wyzwania finansów publicznych. Red. T. Juja. Poznań : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2010, s. 87-99 (Zeszyty Naukowe ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nr 141)

120/142
Nr opisu: 0000071339
Wielkie inwestycje w ekonomii i praktyce gospodarczej.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Polityka ekonomiczna. Red. J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, s. 416-432 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 111 1899-3192)

121/142
Nr opisu: 0000048562
Analiza struktury kapitału w kontekście źródeł finansowania przedsiębiorstw górniczych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2009, Kraków, 16-20 lutego 2009. Red. Jerzy Kicki [i in.]. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. Kraków : Wydaw. IGSMiE PAN, 2009, s. 99-113, bibliogr. 7 poz. (Sympozja i Konferencje ; nr 74 2081-0237)

struktura kapitału ; kapitał własny ; pasywa ; przedsiębiorstwo górnicze

capital structure ; equity ; liabilities ; mining company

122/142
Nr opisu: 0000058497
Ewidencja podatkowa i księgowa działalności gospodarczej małego przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania. Red. H. Zadora. Warszawa : Wydaw. C. H. Beck, 2009, s. 48-84

ewidencja ; małe przedsiębiorstwo ; koszty ; wpływy

recording ; small enterprise ; costs ; income

123/142
Nr opisu: 0000076818
Koncentracja zasobów w procesie inwestycyjnym jako źródło ryzyka.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2009, s. 329-339, bibliogr. 15 poz.

proces inwestycyjny ; koncentracja zasobów ; ryzyko ; zasoby naturalne ; zasoby rzeczowe ; zasoby ludzkie ; zasoby niematerialne ; zasoby finansowe

investment process ; concentration of supplies ; natural resources ; physical resources ; human resources ; immaterial resources ; financial resources

124/142
Nr opisu: 0000080160
Koncepcja kwantyfikacji ryzyka finansowania.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, s. 730-740 (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; nr 48 1899-3192)

125/142
Nr opisu: 0000051494
Ocena struktury i dynamiki zmian kosztów w przedsiębiorstwie górniczym.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Prz. Gór. 2009 t. 65 nr 9, s. 11-15, bibliogr. 2 poz.

koszt produkcji ; analiza zmian kosztów ; przedsiębiorstwo górnicze

production cost ; analysis of cost changes ; mining enterprise

126/142
Nr opisu: 0000046440
Prawne, metodologiczne, oragnizacyjne i finansowe aspekty przewodów doktorskich - badania ankietowe.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
-Prz. Organ. 2009 nr 1, s. 22-24

doktorat ; badanie ankietowe ; prawo o szkolnictwie wyższym

Ph. D. programme ; survey ; higher education law

127/142
Nr opisu: 0000080158
Rola kosztu kapitału w decyzjach bezpośrednich inwestorów zagranicznych.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Ewaluacja rozwoju regionu w wymiarze społecznym, gospodarczym i środowiskowym. Pod red. K. Malika. Politechnika Opolska [i in.]. Opole : Wydaw. Instytut Śląski, 2009, s. 335-343

128/142
Nr opisu: 0000058801
Ryzyko i koszt kapitału jako determinanty modeli finansowania inwestycji.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Red. J. Ostaszewski. Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydaw., 2009, s. 307-316

129/142
Nr opisu: 0000080121
Wpływ koncentracji zasobów finansowych na ryzyko i koszt kapitału w procesie inwestycyjnym.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Zarządzanie kosztami podmiotów gospodarczych w okresie dekoniunktury. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu, 2009, s. 245-255

130/142
Nr opisu: 0000051379
Zasady, tryb przygotowania, przeprowadzania oraz finansowania przewodów doktorskich i habilitacyjnych.
[Aut.]: Marian Czesław Turek, Aneta Michalak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2009, 202 s., bibliogr. 38 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 212)

szkolnictwo wyższe ; prawo ; finanse ; badanie naukowe ; przewód doktorski ; przewód habilitacyjny

higher education ; law ; finance ; scientific research ; PhD course ; habilitation course

131/142
Nr opisu: 0000076806
Decyzje inwestycyjne podmiotów gospodarczych jako element zarządzania finansami w erze informacji.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości. Red. Wiesława Caputa, Danuta Szwajca. Warszawa : CeDeWu Wydaw. Fachowe, 2008, s. 73-81, bibliogr. 9 poz.

decyzje inwestycyjne ; zarządzanie przedsiębiorstwem ; zarządzanie finansami ; zarządzanie inwestycją ; ryzyko

investment decisions ; enterprise management ; financial management ; investment management ; risk

132/142
Nr opisu: 0000047885
Szacowanie i ewidencja kosztu kapitału w kontekście finansowania zasobów przedsiębiorstwa.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji. Red. Wiesława Caputa. Warszawa : CeDeWu, 2008, s. 305-316, bibliogr. 26 poz.

133/142
Nr opisu: 0000086106
Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce.
[Aut.]: Aneta Michalak.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2007, 215 s.

finansowanie inwestycji ; inwestycja ; projekt inwestycyjny

investment financing ; investment ; investment project

134/142
Nr opisu: 0000086104
Problemy szacowania kosztu kapitału na potrzeby oceny efektywności inwestycji.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. T. Dudycz. Łódź : Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, 2006, s. 333-344 (Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi t. 7, z. 1A 1733-2486)

135/142
Nr opisu: 0000018806
Efektywność inwestycji w ujęciu mikro- i makroekonomicznym.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2005 z. 28, s. 77-107, bibliogr. 35 poz.

136/142
Nr opisu: 0000086630
W poszukiwaniu wartości inwestycji.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Wartość w naukach ekonomicznych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, s. 99-114 (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 75)

137/142
Nr opisu: 0000011572
Wartość w naukach ekonomicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Haliny Zadory.
[Aut.]: Alina Gorczyńska, Franciszek** Grzesiok, K. Karcz, Aneta Michalak, M. Mitręga, E. Okoń-Horodyńska, Grażyna** Storoniak-Palczak, Stanisław* Swadźba, Danuta Szwajca, M. Szymura-Tyc, M. Wieczorek, Halina* Zadora, U. Zagóra-Jonszta, Mariusz* Zieliński.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2004, 328 s., bibliogr. 210 poz.
(Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 75)

138/142
Nr opisu: 0000086102
Efekt mnożnikowy wielkich przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem zagranicznego kapitału pomocowego w procesie rozwoju przedsiębiorczości.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Prawno-ekonomiczne aspekty rozwoju przedsiębiorczości. [Konferencja naukowa Katedry Finansów SGH, Mikołajki, 12-14.05.2003]. Cz. 2: Pobudzanie małej i średniej przedsiębiorczości. Pod red. J. Ostaszewskiego. [Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Zarządzania i Finansów. Katedra Finansów]. [Lublin] : Agencja Marketingu i Reklamy "Heil", [2003], s. 254-268 (Zeszyt Naukowy ; 0867-1788)

139/142
Nr opisu: 0000028462
Modele finansowania wielkich inwestycji w warunkach wielofazowości procesu ich realizacji.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Gospodarowanie zasobami przedsiębiorstwa w zmiennych warunkach otoczenia. [Konferencja, Szczyrk, listopad 2002 r.]. Materiały pokonferencyjne. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 149-168, bibliogr. 14 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1593 Organizacja i Zarządzanie ; z. 13)

finansowanie ; inwestycja ; model finansowania ; źródła finansowania inwestycji

financing ; investment ; financing model ; sources of investment financing

140/142
Nr opisu: 0000077435
Public relations w procesie realizacji wielkich inwestycji.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Marketing w ekonomii i finansach. Wybrane zagadnienia. Praca. Pod red. Haliny Zadory. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003, s. 143-157, bibliogr. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 37)

public relations ; inwestycja ; gospodarka rynkowa

public relations ; investment ; market economy

141/142
Nr opisu: 0000086101
Ryzyko dawcy i biorcy kapitału w procesie finansowania wielkich inwestycji.
[Aut.]: Aneta Michalak.
W: Zarządzanie finansami firm: teoria i praktyka. Wrocław : Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2002, s. 615-626 (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; nr 965 0324-8445)

142/142
Nr opisu: 0000086097
Transformacja energetyki. Założone cele a realizowane kierunki przekształceń.
[Aut.]: Aneta Michalak.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2001 z. 3, s. 213-228, bibliogr. 13 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie