Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MI¦KIEWICZ RADOSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 42Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/42
Nr opisu: 0000137695   
Cost of equity of coal-fired power generation projects in Poland: its importance for the management of decision-making process.
[Aut.]: P. W. Saługa, K. Szczepańska-Woszczyna, Radosław Mi¶kiewicz, M. Chł±d.
-Energies 2020 vol. 13 iss. 18, s. 1-11, bibliogr. 42 poz.. Impact Factor 2.702. Punktacja MNiSW 140.000

energetyka węglowa ; inwestycje ; ocena ekonomiczna ; przepływ ¶rodków pieniężnych ; przecena ; koszt kapitału

coal-fired power generation ; investments ; economic evaluation ; cash flow ; discount rate ; cost of capital

2/42
Nr opisu: 0000138251   
Internet of things in marketing: bibliometric analysis.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Mark. Menedz. Innov. 2020 no. 3, s. 371-381, bibliogr. 78 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

sztuczna inteligencja ; Big Data ; gospodarka cyfrowa ; system cyber-fizyczny ; Przemysł 4.0 ; Internet Rzeczy ; gospodarka oparta na wiedzy

artificial intelligence ; Big Data ; digital economy ; cyber-physical system ; Industry 4.0 ; Internet of Things ; knowledge economy

3/42
Nr opisu: 0000135877   
Manager competency assessment model in the conditions of industry 4.0.
[Aut.]: Henryk DĽwigoł, Mariola DĽwigoł-Barosz, Radosław Mi¶kiewicz, A. Kwilinski.
-Entrep. Sustain. Iss. 2020 vol. 7 iss. 4, s. 2630-2644, bibliogr. 40 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

Industry 4.0 ; kompetencje ; logika rozmyta ; parametr wej¶ciowy ; parametr wyj¶ciowy ; funkcja przynależno¶ci ; podej¶cie zorientowane strategicznie

Industry 4.0 ; competencies ; fuzzy logic ; input parameter ; output parameter ; membership function ; strategically oriented approach

4/42
Nr opisu: 0000136527   
Practical application of the Industry 4.0 concept in a steel company.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz, Radosław Wolniak.
-Sustainability 2020 vol. 12 iss. 14, s. 1-21, bibliogr. 133 poz.. Impact Factor 2.576. Punktacja MNiSW 70.000

Przemysł 4.0 ; wytwarzanie ; metale ; produkcja metali ; digitalizacja

Industry 4.0 ; manufacturing ; metals ; metal production ; digitalization

5/42
Nr opisu: 0000131133   
Challenges facing management practice in the light of Industry 4.0: the example of Poland.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Virtual Economics 2019 vol. 2 nr 2, s. 37-47, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

Przemysł 4.0 ; system cyber-fizyczny ; robotyzacja

Industry 4.0 ; cyber-physical system ; robotization

6/42
Nr opisu: 0000128992   
Evaluation of the energy security as a component of national security of the country.
[Aut.]: Henryk DĽwigoł, Mariola DĽwigoł-Barosz, Z. Zhyvko, Radosław Mi¶kiewicz, H. Pushak.
-J. Secur. Sustain. Issues 2019 vol. 8 nr 3, s. 307-317, bibliogr.. Punktacja MNiSW 70.000

bezpieczeństwo narodowe ; niezależno¶ć energetyczna ; kompleks energetyczny ; energochłonno¶ć produkcji ; bezpieczeństwo energetyczne ; zintegrowana ocena

national security ; energy independence ; energy complex ; energy intensity of production ; energy security ; integrated evaluation

7/42
Nr opisu: 0000135075   
Implementing the industry 4.0 concept into the economy on the example of the realloys company.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 141, s. 249-260, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

Industry 4.0 ; efektywno¶ć energetyczna ; chmura obliczeniowa ; ReAlloys

Industry 4.0 ; energy efficiency ; cloud computing ; ReAlloys

8/42
Nr opisu: 0000134755   
In silico study on the effects of carbonyl groups on chemical equilibrium of reactions with a polar product occurring under confinement in pores of activated carbons.
[Aut.]: S. Furmaniak, P. A. Gauden, A. Patrykiejew, G. Szymański, Radosław Mi¶kiewicz, P. Kowalczyk.
-Chem. Eng. Commun. 2019 in press, s. 1-13, bibliogr. 36 poz.
Article in press. Impact Factor 1.802. Punktacja MNiSW 40.000

9/42
Nr opisu: 0000134599   
Industry 4.0 in Poland - selected aspects of its implementation.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2019 no. 136, s. 403-413, bibliogr. 62 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

Przemysł 4.0 ; digitalizacja ; system informatyczny ; megatrendy ; optymalizacja

Industry 4.0 ; digitalization ; information system ; megatrends ; optimization

10/42
Nr opisu: 0000137504
Innovation management in Polish transport in the Industry 4.0 perspective.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz, K. Szczepańska-Woszczyna.
W: Vision 2025: Education Excellence and Management of Innovations Through Sustainable Economic Competitive Advantage. 34th International Business Information Management Association (IBIMA), Madrid, Spain, 13-14 November 2019. Ed. Khalid S. Soliman. [B.m.] : International Business Information Management Association, 2019, s. 9366-9376, bibliogr. 52 poz.. Punktacja MNiSW 70.000

innowacja ; zarz±dzanie innowacjami ; transport ; zarz±dzanie transportem ; system telematyczny ; IT

innovation ; innovation management ; transport ; transport management ; telematics system ; IT

11/42
Nr opisu: 0000131158
Organisational structure in the process of integration on the example of iron and steel industry enterprises in Poland: process digitisation in the Industry 4.0 concept.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2019, 160 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 80.000

czwarta rewolucja przemysłowa ; fuzja przedsiębiorstw ; przedsiębiorstwo produkcyjne ; przemysł metalowy ; struktura organizacyjna

fourth industrial revolution ; merger of companies ; manufacturing company ; metalworking industry ; organizational structure

12/42
Nr opisu: 0000130897   
Polish regional policy: the present context.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz, Mariola DĽwigoł-Barosz.
-Intercathedra 2019 no. 1(38), s. 59-68, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

determinanty rozwoju regionalnego ; polityka regionalna ; zarz±dzanie strategiczne w regionach ; miary rozwoju regionalnego ; region kreatywny

regional development determinants ; regional policy ; strategic management in regions ; regional development measures ; creative region

13/42
Nr opisu: 0000128631   
Public goods versus the farm price-cost squeeze: shaping the sustainability of the EU's common agricultural policy.
[Aut.]: B. Czyżewski, A. Matuszczak, Radosław Mi¶kiewicz.
-Technol. Econ. Dev. Econ. 2019 vol. 25 iss. 1, s. 82-102, bibliogr.. Impact Factor 2.194. Punktacja MNiSW 140.000

zrównoważony rozwój ; ¶rodowiskowe dobra publiczne ; polityka rolna ; funkcja CES ; funkcja o stałej elastyczno¶ci substytucji ; wydajno¶ć

sustainable development ; environmental public goods ; agricultural policy ; CES function ; Constant Elasticity of Substitution function ; productivity

14/42
Nr opisu: 0000128553   
The effects of confinement in pores built of folded graphene sheets on the equilibrium of nitrogen monoxide dimerisation reaction.
[Aut.]: S. Furmaniak, P. A. Gauden, A. Patrykiejew, Radosław Mi¶kiewicz, P. Kowalczyk.
-J. Phys., Condens. Matter 2019 vol. 31 iss. 13, s. 1-14, bibliogr. 98 poz.. Impact Factor 2.707. Punktacja MNiSW 70.000

pofalowana płaszczyzna grafenowa ; system porowaty ; równowaga reakcji chemicznych

folded graphene ; porous system ; equilibria of chemical reactions

15/42
Nr opisu: 0000135458
Urban electromobility in the context of Industry 4.0.
[Aut.]: W. Dróżdż, Radosław Mi¶kiewicz, J. Pokrzywniak, F. Elżanowski.
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2019, 168 s.. Punktacja MNiSW 80.000

Przemysł 4.0 ; elektromobilno¶ć

Industry 4.0 ; electromobility

16/42
Nr opisu: 0000126412   
Carbon nanohorns as reaction nanochambers - a systematic Monte Carlo study.
[Aut.]: S. Furmaniak, P. A. Gauden, A. Patrykiejew, Radosław Mi¶kiewicz, P. Kowalczyk.
-Sci. Rep. 2018 vol. 8 iss. 1, art. no. 15407 s. 1-9, bibliogr. 68 poz.. Impact Factor 4.011. Punktacja MNiSW 40.000

17/42
Nr opisu: 0000131159
Gospodarka globalna w ¶wietle wyzwań Industry 4.0. Red. Joanna Marszałek-Kawa, Paweł Chudziński, Radosław Mi¶kiewicz.
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2018, 258 s., bibliogr.. Punktacja MNiSW 80.000

18/42
Nr opisu: 0000125865
Koncentracja przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy - współczesne wyzwania.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz, Mariola DĽwigoł-Barosz, K. Paj±k.
W: Innowacyjno¶ć polskiej gospodarki: wybrane aspekty. Red.: Krzysztof Opolski, Jarosław Górski. Warszawa : Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2018, s. 61-77. Punktacja MNiSW 20.000

koncentracja przedsiębiorstw ; zarz±dzanie wiedz± ; inteligencja emocjonalna ; lider obu płci

enterprises concentration ; knowledge management ; emotional intelligence ; leader of both sexes

19/42
Nr opisu: 0000126078
Koncepcìâ buduvannâ programi restrukturizacìï pìdpriemstva.
[Aut.]: Henryk DĽwigoł, Mariola DĽwigoł-Barosz, Radosław Mi¶kiewicz.
W: Structural transformations and problems of information economy formation. Collective monograph. Ed.: Pershyna Olena. Department of Economics and Business-Processes Modelling. Alfred Nobel University. New York : Yunona Publishing, 2018, s. 24-35, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

20/42
Nr opisu: 0000126028   
Przedsiębiorstwa we współczesnej gospodarce globalnej.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2018 z. 118, s. 407-418, bibliogr. 44 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

konsolidacja ; Industry 4.0 ; transfer wiedzy

consolidation ; Industry 4.0 ; knowledge transfer

21/42
Nr opisu: 0000131149   
Public transportation and electromobility in polish and community laws.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Probl. Transp. Logist. 2018 nr 4, s. 63-71, bibliogr. 27 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

transport publiczny ; logistyka miejska ; kongestia ; elektromobilno¶ć

public transport ; urban logistics ; congestion ; electromobility

22/42
Nr opisu: 0000131163   
The importance of knowledge transfer on the energy market.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Polit. Energ. 2018 vol. 21 iss. 2, s. 49-62, bibliogr. 42 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

liberalizacja rynku energetycznego ; transfer wiedzy ; elektromobilno¶ć ; klaster energii

liberalisation of energy market ; knowledge transfer ; electromobility ; energy cluster

23/42
Nr opisu: 0000126594   
Transparency in knowledge transfer processes in an enterprise.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Prz. Organ. 2018 nr 8, s. 10-17, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

transparentno¶ć ; transfer wiedzy ; fuzja ; przejęcie

transparency ; knowledge transfer ; merger ; acquisition

24/42
Nr opisu: 0000131171
Wiedza w procesach gospodarczych i działaniach przedsiębiorstw na terenach niezagospodarowanych.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
W: Sinergetična spìvpracâ v rozv'âzannì socìl'no-ekonomìčnih problem: nauka, osvìta, praktika, 12-13 červiâ 2018 roku, m. Svâtogìrs'k, Ukraïna. VI Sympozjum naukowe "Ukraina - Polska - współpraca synergetyczna". Slov'âns'k : Vydav.B. I. Matorìna, 2018, s. 43-50, bibliogr. 68 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

25/42
Nr opisu: 0000122893
Wiedza w procesach konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2018, 149 s.. Punktacja MNiSW 80.000

26/42
Nr opisu: 0000131168   
A critical review of Stanisłwa Podczarski's work: Economic efficiency of restructuring processes of industrial enterprises on the example of ironworks in Poland. [Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz. -Współpraca Eur. 2017 vol. 5 nr 24, s. 40-42
[Praca recenzowana]: Economic efficiency of restructuring processes of industrial enterprises on the example of ironworks in Poland / Stanisław Podczarski. Warszawa 2016. Punktacja MNiSW 1.000

27/42
Nr opisu: 0000122919   
Energy security in regional policy in Wielkopolska Region of Poland.
[Aut.]: K. Paj±k, O. Kvilinskyi, O. Fasiecka, Radosław Mi¶kiewicz.
-Ekon. i ¦rod. 2017 nr 2, s. 122-138, bibliogr. 13 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

strategiczne technologie energetyczne ; rynek energii ; równowaga sił w regionie ; zużycie energii ; produkcja energii ; dywersyfikacja energetyczna

strategic energy technologies ; energy market ; balance of power in the region ; energy consumption ; energy production ; energy diversification

28/42
Nr opisu: 0000122917   
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw hutniczych w gospodarce globalnej.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2017 t. 76 nr 5, s. 95-105, bibliogr.
Tytuł zeszytu: Kooperacja przedsiębiorstw i jej zaczenie dla konkurencyjno¶ci gospodarki lokalnej i krajowej. Red. Sławomir Jankiewicz. Punktacja MNiSW 8.000

sektor hutniczy ; konsolidacja ; fuzja ; przejęcie

steel sector ; consolidation ; merger ; acquisition

29/42
Nr opisu: 0000122915   
Knowledge as the basis of business operations.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Współpraca Eur. 2017 nr 5, s. 21-29, bibliogr.. Punktacja MNiSW 1.000

sieć organizacyjna ; wiedza ; technologia informacyjna ; logistyka w procesie nabywania ; kapitał intelektualny ; mapa wiedzy

organisational network ; knowledge ; information technology ; logistics in the acquisition process ; intellectual capital ; knowledge map

30/42
Nr opisu: 0000122920   
Knowledge in the process of enterprise acquisition.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Prog. Econ. Sci. 2017 nr 4, s. 415-432, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

sieć organizacji ; wiedza ; technologia informacyjna ; logistyka w procesie nabywania ; kapitał intelektualny ; mapa wiedzy

organisational network ; knowledge ; information technology ; logistics in the acquisition process ; intellectual capital ; knowledge map

31/42
Nr opisu: 0000122894
Mergers and acquisitions: selected epistemological aspects.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Ekon. Visn. Don'basu 2017 no. 4, s. 147-153, bibliogr. 44 poz.. Punktacja MNiSW 1.000

fuzja ; przejęcie ; proces restrukturyzacji ; kompetencje menedżerskie ; opłacalno¶ć inwestycji ; strategia firmy ; innowacyjno¶ć firmy ; sprawne działania operacyjne

merger ; acquisition ; restructuring process ; managerial competences ; investment profitability ; company strategy ; company innovativeness ; smooth operation practices

32/42
Nr opisu: 0000122892
Organisational structure in the process of integration. On the example of iron and steel industry enterprises in Poland.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
Warsaw : Difin, 2017, 142 s.. Punktacja MNiSW 80.000

33/42
Nr opisu: 0000122916   
Piony scalone a struktury organizacyjne wybranych przedsiębiorstw hutniczych.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2017 z. 108, s. 285-296, bibliogr. 43 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarz±dzanie ; struktura organizacyjna ; system wytwórczy ; formalizacja ; departamentyzacja ; konsolidacja ; przejęcie ; fuzja ; piony scalone

management ; organizational structure ; manufacturing system ; formalization ; departmentalization ; consolidation ; acquisition ; merger ; consolidated divisions

34/42
Nr opisu: 0000122891
Transfer wiedzy w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw w branży hutniczej.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2017, 370 s.. Punktacja MNiSW 80.000

35/42
Nr opisu: 0000122890
Knowledge transfer in merger and acquisition processes in the metallurgical industry.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
Warszawa : Polish Scientific Publ. PWN, 2016, 370 s.

36/42
Nr opisu: 0000131115   
Problem oceny struktur organizacyjnych w procesie przekstałcania organizacji przedsiębiorstw.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Organ. i Zarz. 2016 nr 1, s. 83-99, bibliogr. 6 poz.

struktura organizacyjna ; forma organizacyjna ; taksonomia numeryczna ; integracja ; podatno¶ć

organizational structure ; organizational form ; numerical taxonomy ; integration ; susceptibility

37/42
Nr opisu: 0000134433   
Transfer wiedzy w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw branży hutniczej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
Gliwice, 2016, 240 k., bibliogr. 235 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Promotor: dr hab. inż. Henryk DĽwigoł

hutnictwo ; fuzja ; przedsiębiorstwo hutnicze ; transfer wiedzy ; zarz±dzanie wiedz± ; przemysł hutniczy ; zarz±dzanie przedsiębiorstwem ; organizacja przedsiębiorstwa

metallurgy ; merger ; metallurgical enterprise ; knowledge transfer ; knowledge management ; steel industry ; enterprise management ; enterprise organization

38/42
Nr opisu: 0000131235   
Patent. Polska, nr 229 234. Sposób wytwarzania niskowęglowego żelazokrzemochromu w elektrycznych piecach łukowo-oporowych. Int. Cl. C22C 33/04 (2006.01).
European Solutions Spółka z o.o.
Twórcy: Radosław Mi¶kiewicz, M. Wilczek, J. Przegędza, A. Wyrobek, J. Blokesz, Ł. Banasik.
Zgłosz. nr 411 272 z 13.02.2015. Opubl. 29.06.2018, 4 s.

piec łukowo-oporowy ; żelazokrzemochrom niskowęglowy ; wytwarzanie

arc resistance furnace ; low-carbon ferrosilicon chromium ; manufacturing

39/42
Nr opisu: 0000132252
Charakterystyki wiedzy w kontek¶cie jej transferu w procesie ł±czenia przedsiębiorstw.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
W: Nowoczesno¶ć przemysłu i usług - nowe wyzwania. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2012, s. 73-83, bibliogr. 13 poz.

fuzja wiedzy ; transfer przedsiębiorstw ; zarz±dzanie wiedz±

knowledge fusion ; transfer of enterprises ; knowledge management

40/42
Nr opisu: 0000131107   
Zróżnicowanie struktur organizacyjnych ze względu na układ pionów scalonych na przykładzie przedsiębiorstw hutniczych.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Hutnik 2012 R. 79 nr 10, s. 760-766, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

struktura organizacyjna ; funkcjonalizacja ; piony scalone ; przedsiębiorstwo hutnicze

organizational structure ; functionalization ; integrated division ; steel enterprise

41/42
Nr opisu: 0000131124   
Wykorzystanie podobieństwa struktur organizacyjnych w procesie przekształcania organizacji przedsiębiorstw.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Zesz. Nauk. MWSE Tarnów 2009 t. 12 nr 1, s. 77-87, bibliogr. 28 poz.

fuzja ; przejęcie ; struktura ; organizacja ; taksonomia

fusion ; acquisition ; structure ; organization ; taxonomy

42/42
Nr opisu: 0000131175   
Taksonomia jako narzędzie ocen struktur organizacyjnych przedsiębiorstw hutniczych.
[Aut.]: Radosław Mi¶kiewicz.
-Hutnik 2007 R. 74 nr 3, s. 151-154, bibliogr. 7 poz.

metoda taksonomiczna ; grupowanie ; integracja przedsiębiorstw ; struktura organizacyjna

taxonomic method ; grouping ; integration of enterprise ; organizational structure

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie