Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MAGNUSKI MIROSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/25
Nr opisu: 0000136528   
High port-to-port isolation dual-polarized antenna array dedicated for full-duplex base stations.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Maciej Surma, Artur Noga, Mirosław Magnuski.
-IEEE Antennas Wirel. Propag. Lett. 2020 vol. 19 iss. 7, s. 1098-1102, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 3.726. Punktacja MNiSW 140.000

układ antenowy ; polaryzacja podwójna ; izolacja ; antena mikropaskowa ; jednokanałowe systemy full-dupleks

antenna array ; dual polarization ; isolation ; microstrip antenna ; single-channel full-duplex systems

2/25
Nr opisu: 0000138067   
On the design of dual-polarised linear antenna arrays with enhanced port-to-port isolation.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Maciej Surma, Artur Noga, Mirosław Magnuski.
-Sensors 2020 vol. 20 iss. 21, s. 1-19, bibliogr. 34 poz.. Impact Factor 3.275. Punktacja MNiSW 100.000

układ antenowy ; polaryzacja podwójna ; antena mikropaskowa ; izolacja

antenna array ; dual polarization ; microstrip antenna ; isolation

3/25
Nr opisu: 0000138330   
Patent. Polska, nr 235 756. Układ do wykrywania związków chemicznych w atmosferach gazowych z sensorem piezoelektrycznym. Int. Cl. G01N 33/2025, G01N 29/00, G01N 29/14, G01R 29/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Mirosław Magnuski, Jarosław Wrotniak.
Zgłosz. nr 427 767 z 14.11.2018. Opubl. 19.10.2020, 5 s.

czujnik piezoelektryczny ; układ pomiarowy ; wykrywanie związków chemicznych

piezoelectric sensor ; measurement system ; detecting chemical compounds

4/25
Nr opisu: 0000123686   
Akustyczne badania polimeru typu RR-P3HT do wykrywania DMMP w powietrzu.
[Aut.]: Jarosław Wrotniak, Wiesław Jakubik, Paulina Powroźnik, Agnieszka Stolarczyk, Mirosław Magnuski.
-Prz. Elektrot. 2018 R. 94 nr 6, s. 70-73, bibliogr. 11 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

AFP ; akustyczna fala powierzchniowa ; wykrywanie DMMP ; dimetylometylofosforan ; polimer (RR)-P3HT

SAW ; surface acoustic wave ; DMMP detection ; dimethylmethylphosphate ; polymer (RR)-P3HT

5/25
Nr opisu: 0000123498   
Patent. Polska, nr 229 032. Ogniwo filtru pasmowoprzepustowego o szerokim zakresie przestrajania do obwodów wejściowych mikrofalowych odbiorników radiowych, zwłaszcza odbiorników radia programowalnego. Int. Cl. H04B 1/18, H03J 3/28, H03H 5/12.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Mirosław Magnuski, Maciej Surma, Dariusz Wójcik.
Zgłosz. nr 407 888 z 14.04.2014. Opubl. 30.05.2018, 4 s.

filtr pasmowoprzepustowy ; przestrajanie filtra

band-pass filter ; filter retuning

6/25
Nr opisu: 0000133487   
Patent. Polska, nr 230 526. Układ do wykrywania związków chemicznych w atmosferach gazowych z czujnikiem wykorzystującym akustyczne fale powierzchniowe (AFP). Int. Cl. G01N 29/00, G01N 29/02, G01N 29/036, H04W 84/18.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Mirosław Magnuski, Jarosław Wrotniak.
Zgłosz. nr 419 823 z 15.12.2016. Opubl. 30.11.2018, 4 s.

czujnik ; akustyczna fala powierzchniowa

7/25
Nr opisu: 0000121529   
Weryfikacja pomiarowa podatności wzmacniaczy operacyjnych na zaburzenia radioelektryczne.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Maciej Surma, Mirosław Magnuski, Artur Noga, J. Mocha.
-Prz. Elektrot. 2018 R. 94 nr 2, s. 84-87, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

wzmacniacz operacyjny ; zaburzenia radioelektryczne ; kompatybilność elektromagnetyczna ; odporność promieniowana

operational amplifier ; RF interferences ; electromagnetic compatibility ; radiated immunity

8/25
Nr opisu: 0000112180   
Efekty nieliniowe w obwodach wejściowych aparatury elektromedycznej a odporność na zaburzenia promieniowane.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, J. Mocha, Maciej Surma, Artur Noga, Mirosław Magnuski, Andrzej* Karwowski, Tomasz Topa.
-Prz. Elektrot. 2017 R. 93 nr 1, s. 225-228, bibliogr. 14 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

aparatura medyczna ; kompatybilność elektromagnetyczna ; EMC ; wzmacniacz operacyjny

medical equipment ; electromagnetic compatibility ; EMC ; operational amplifier

9/25
Nr opisu: 0000138402   
Patent. Polska, nr 227 333. Układ przestrajanego napięciem generatora mikrofalowego o szerokim zakresie przestrajania. Int. Cl. H03B 7/00, H03B 7/14.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Mirosław Magnuski, Dariusz Wójcik, Maciej Surma.
Zgłosz. nr 412 293 z 11.05.2015. Opubl. 30.11.2017, 4 s.

generator mikrofalowy ; przestrajanie

microwave generator ; retuning

10/25
Nr opisu: 0000108047   
Design of dual-polarized MIMO linear antenna arrays with increased port-to-port isolation.
[Aut.]: Dariusz Wójcik, Maciej Surma, Artur Noga, Mirosław Magnuski.
W: 2016 21st International Conference on Microwave, Radar and Wireless Communications. MIKON 2016, Krakow, Poland 9-11 May 2016. Ed. A. Rydosz. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2016, s. 578-580, bibliogr. 12 poz.

antena MIMO ; odbiór zbiorczy polaryzacyjny ; linniowy układ antenowy ; anteny mikropaskowe sprzężone elektromagnetycznie

MIMO antenna ; polarization diversity ; linear antenna array ; electromagnetically coupled microstrip antenna

11/25
Nr opisu: 0000120601   
Patent. Polska, nr 224 092. Układ antenowy z antenami sprzężonymi pojemnościowo o poszerzonym zakresie dopasowania impedancyjnego. Int.Cl. H01Q 13/00, H01Q 21/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Mirosław Magnuski, Dariusz Wójcik.
Zgłosz. nr 403 370 z 29.03.2013. Opubl. 30.11.2016, 4 s.

antena Vivaldiego ; dopasowanie impedancyjne ; układ antenowy

Vivaldi's antenna ; impedance matching ; antenna array

12/25
Nr opisu: 0000120604   
Patent. Polska, nr 224 091. Układ dwóch anten Vivaldiego o poszerzonym zakresie dopasowania impedancyjnego. Int.Cl. H01Q 13/00, H01Q 21/00.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Mirosław Magnuski, Dariusz Wójcik.
Zgłosz. nr 403 369 z 29.03.2013. Opubl. 30.11.2016, 4 s.

antena Vivaldiego ; układ antenowy ; dopasowanie impedancyjne

Vivaldi's antenna ; antenna array ; impedance matching

13/25
Nr opisu: 0000102254   
Patent. Polska, nr 220 272. Sposób i układ do pomiaru mocy sygnałów mikrofalowych. Int. Cl. G01R 21/02.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Mirosław Magnuski.
Zgłosz. nr 397 074 z 22.11.2011. Opubl. 30.09.2015, 8 s.

sygnał mikrofalowy ; pomiar ; bolometr

microwave signal ; measurement ; bolometer

14/25
Nr opisu: 0000102594   
Patent. Polska, nr 220 268. Układ do pomiaru mocy sygnałów mikrofalowych. Int. Cl. G01R 21/02.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Mirosław Magnuski.
Zgłosz. nr 397 073 z 22.11.2011. Opubl. 30.09.2015, 8 s.

sygnał mikrofalowy ; pomiar ; bolometr

microwave signal ; measurement ; bolometer

15/25
Nr opisu: 0000099456   
Broadband input block of radio receiver for software-defined radio devices.
[Aut.]: Mirosław Magnuski, Maciej Surma, Dariusz Wójcik.
-Int. J. Electron. Telecommun. 2014 vol. 60 no. 3, s. 233-238, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

radio programowalne ; odbiornik radiowy ; antena szerokopasmowa ; filtr rezonansowy

software defined radio ; radio receiver ; broadband antenna ; tuned filter

16/25
Nr opisu: 0000095577   
Electrical and optical properties of spin-coated SnO2 nanofilms.
[Aut.]: Weronika Izydorczyk, Krzysztof** Waczyński, Jacek Izydorczyk, Paweł Karasiński, Janusz Mazurkiewicz, Mirosław Magnuski, Jerzy Uljanow, Natalia Waczyńska-Niemiec, Wojciech Filipowski.
-Mater. Sci. Pol. 2014 vol. 32 no. 4, s. 729-736, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 0.507. Punktacja MNiSW 15.000

spin-coating ; spektroskopia UV-Vis ; dyfrakcja rentgenowska

spin-coating ; tin dioxide ; UV-Vis spectroscopy ; X-ray diffraction

17/25
Nr opisu: 0000093854
Szerokopasmowy blok wejściowy odbiornika radiowego dla układów radia programowalnego.
[Aut.]: Mirosław Magnuski, Maciej Surma, Dariusz Wójcik.
W: Trzynasta Krajowa Konferencja Elektroniki, [Darłowo, 09-13.06.2014]. Materiały konferencji. [Gdańsk] : [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gdańsk], 2014, s. 42 + tekst na CD-ROM
Pełny tekst na CD-ROM

radio programowalne ; odbiornik radiowy ; antena szerokopasmowa ; filtr przestrajany

software defined radio ; radio set ; broadband antenna ; tunable filter

18/25
Nr opisu: 0000088559
Electrical and optical properties of spin-coated SnO2 nanofilms.
[Aut.]: Weronika Izydorczyk, Krzysztof** Waczyński, Jacek Izydorczyk, Paweł Karasiński, Janusz Mazurkiewicz, Mirosław Magnuski, Jerzy Uljanow, Natalia Waczyńska-Niemiec, Wojciech Filipowski.
W: Proceedings of 37th International Microelectronics and Packaging IMAPS - CPMT, Poland Conference, Kraków, September 22-25, 2013. [Dokument elektroniczny]. Kraków : International Microelectronics and Packaging Society IMAPS. Poland Chapter, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-5

19/25
Nr opisu: 0000075515   
Electrical characterization of 1D SnO2 nanowires.
[Aut.]: Weronika Izydorczyk, Jacek Izydorczyk, Janusz Mazurkiewicz, Mirosław Magnuski, Jerzy Uljanow.
W: 12th IEEE Conference on Nanotechnology. NANO'12, Birmingham, United Kingdom, 20-23 August 2012. Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2012, s. 1-6, bibliogr. 40

20/25
Nr opisu: 0000079080   
Patent. Polska, nr 212 923. Sposób i mikrofalowy układ pomiarowy do pomiaru amplitud i kąta przesunięcia fazowego fal mocy lub współczynnika korelacji szumowych fal mocy. Int. Cl. G01R 29/26, G01R 27/32, G01R 21/01.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Mirosław Magnuski.
Zgłosz. nr 386 731 z 8.12.2008. Opubl. 31.12.2012, 8 s.

mikrofalowy układ pomiarowy ; amplituda ; kąt przesunięcia fazowego

microwave measurement system ; amplitude ; phase angle

21/25
Nr opisu: 0000082742
Wielostanowy układ pomiarowy do pomiaru elementów macierzy korelacyjnej fal szumowych.
[Aut.]: Mirosław Magnuski.
W: Jedenasta Krajowa Konferencja Elektroniki, [Darłówko Wschodnie, 11-14.06.2012]. Materiały konferencji. [Gdańsk] : [Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gdańsk], 2012, s. 198
Pełny tekst na CD-ROM

macierz korelacyjna ; fala szumowa

correlation matrix ; noise wave

22/25
Nr opisu: 0000107808   
Patent. Polska, nr 192 968. Sposób pomiaru amplitud i kąta przesunięcia fazowego fal mocy oraz mikrofalowy woltomierz wektorowy do pomiaru amplitud i kąta przesunięcia fazowego fal mocy. Int. Cl. G01R 27/28, G01R 19/28, G01R 29/26.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Mirosław Magnuski.
Zgłosz. nr 341 037 z 26.06.2000. Opubl. 29.12.2006, s. 1-6

woltomierz mikrofalowy ; woltomierz wektorowy ; pomiar przesunięcia fazowego

microwave voltmeter ; vector voltometer ; phase shift measurement

23/25
Nr opisu: 0000013940   
Pomiar parametrów szumowych aktywnych dwuwrotników. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Mirosław Magnuski.
Gliwice, 2003, 207 s., bibliogr. 60 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Promotor: dr hab. inż. Leon** Lasek

przyrząd pomiarowy ; szum elektroniczny ; woltomierz wektorowy

measuring instrument ; electronic noise ; vector voltometer

24/25
Nr opisu: 0000009188
Pomiar parametrów szumowych z wykorzystaniem wielostanowego woltomierza wektorowego.
[Aut.]: Mirosław Magnuski.
W: II Krajowa Konferencja Elektroniki. KKE'2003, Kołobrzeg, 9-12 czerwca 2003. Materiały konferencji. T. 2. Koszalin : Wydział Elektroniki Politechniki Koszalińskiej, 2003, s. 531-536, bibliogr. 10 poz.

25/25
Nr opisu: 0000053263
Synteza układów warunkowych o transmitancji rzeczywistej.
[Aut.]: Adam* Kretek, Mirosław Magnuski.
W: Problemy współczesnej elektroniki, Gliwice 1992. Materiały jubileuszowej sesji naukowej zorganizowanej z okazji nadania tytulu doktora h.c. Politechniki Śląskiej i 80-lecia urodzin prof. dr inż. Tadeusza Zagajewskiego. Politechnika Śląska. Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Instytut Elektroniki. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 45-51, bibliogr. 4 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie