Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MACHNIK-SŁOMKA JOANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 83Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/83
Nr opisu: 0000137666   
The importance of excellence models in assessing the innovative activity of enterprises.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
-Sil. Univ. Technol. Sci. Pap., Organ. Manage. 2020 no. 148, s. 379-390, bibliogr. 39 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

model doskonałości ; doskonałość ; zarządzanie innowacjami ; metoda oceny

excellence model ; excellence ; innovation management ; evaluation method

2/83
Nr opisu: 0000136226
Twórczość technologiczna w kontekście przedsiębiorczego rozwoju organizacji wysokich technologii. Wyniki badań empirycznych.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Rola i miejsce jednostek naukowych reprezentowanych w Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział Katowice w rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Red. Krzysztof Wodarski, Sławomir Olko. Polska Akademia Nauk. Oddział w Katowicach. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2020, s. 205-219, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

twórczość technologiczna ; organizacja wysokich technologii ; rozwój organizacji ; badanie empiryczne

technology creativity ; high-tech organization ; organization development ; empirical research

3/83
Nr opisu: 0000135439
Modele efektywności gospodarki.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa. Pod red. Renaty Runiewicz, Justyny Żylińskiej, Moniki Szczerbak, Iwony Przychockiej, Krzysztofa Gawkowskiego. Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej w Warszawie. Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej, 2019, s. 601-610, bibliogr. 39 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

efektywność organizacji ; model organizacji

organizational efficiency ; organizational model

4/83
Nr opisu: 0000130418   
Students' competencies for the future and innovativeness - research among managerial staff of public universities of technology in Poland.
[Aut.]: Krzysztof Wodarski, Joanna Machnik-Słomka, Jakub Semrau.
-Mark. Menedz. Innov. 2019 no. 2, s. 198-205, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

kompetencje ; innowacja ; zarządzanie innowacjami ; edukacja ; rynek pracy

competences ; innovation ; innovation management ; education ; labour market

5/83
Nr opisu: 0000124835   
Creativity as a factor supporting development of smart specialisation at the stage of university education.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
-Organ. Manage. 2018 nr 1, s. 81-93, bibliogr. 34 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

kreatywność ; inteligentna specjalizacja ; uniwersytet

creativity ; smart specialization ; university

6/83
Nr opisu: 0000124058
Crisis management in small water supply companies - problem with water quality.
[Aut.]: I. Kłosok-Bazan, Joanna Machnik-Słomka.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 3.1. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 179-186, bibliogr. 14 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

zarządzanie kryzysowe ; woda pitna ; jakość wody

crisis management ; drinking water ; water quality

7/83
Nr opisu: 0000124438
Effectiveness of innovative processes on the example of geothermal water deironing technology.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, I. Kłosok-Bazan.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.3, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 311-318, bibliogr. 15 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

proces innowacyjny ; efektywność ; woda geotermalna ; technologia odżelaziania

innovative process ; effectiveness ; geothermal water ; deironing technology

8/83
Nr opisu: 0000127484   
Kształtowanie postaw i zachowań innowacyjnych studentów.
[Aut.]: Krzysztof Wodarski, Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 121, s. 601-615, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

postawy innowacyjne ; zachowania innowacyjne ; system kształcenia ; uczelnia wyższa

innovative attitudes ; innovative behaviour ; education system ; university

9/83
Nr opisu: 0000126172   
Smart specialization as a factor stimulating innovative development of water and wastewater economy.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: 2nd International Conference on Science and Technology Current Issues in Water Distribution and Treatment (CIWT 2017), Brenna, Poland, May 31 - June 2, 2017 [online]. Ed. I. Zimoch. Les Ulis : EDP Sciences, 2018, (plik pdf) s. 1-5, bibliogr. 25 poz. (E3S Web of Conferences ; vol. 59 2267-1242)
Dostępny w Internecie: https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2018/34/e3sconf_ciwt2017_00026/e3sconf_ciwt2017_00026.html [dostęp 24 października 2018]. Punktacja MNiSW 5.000

10/83
Nr opisu: 0000124056
Technology creativity of aviation industry companies in the context of sustainable development.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2018, 2 July - 8 July 2018, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 18, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 5.3, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2018, s. 807-814, bibliogr. 15 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704). Punktacja MNiSW 5.000

zrównoważony rozwój ; kreatywność technologiczna ; firma branży lotniczej

sustainable development ; technology creativity ; aviation industry company

11/83
Nr opisu: 0000129293   
Zarządzanie procesami innowacyjnymi a strategie twórcze przedsiębiorstw.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 132, s. 393-405, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarządzanie procesami innowacyjnymi ; strategie twórcze

management of innovative processes ; creative strategies

12/83
Nr opisu: 0000129295   
Znaczenie struktur organizacyjnych w innowacyjnym i twórczym rozwoju przedsiębiorstw.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2018 z. 132, s. 407-417, bibliogr. 28 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

struktura organizacyjna ; innowacyjny rozwój ; twórczy rozwój

organizational structure ; innovative development ; creative development.

13/83
Nr opisu: 0000118076
Determinants of geothermal water deironing technology commercialization.
[Aut.]: I. Kłosok-Bazan, Joanna Machnik-Słomka.
W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 53, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 181-188, bibliogr. 10 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

żelazo ; woda geotermalna ; komercjalizacja

iron ; geothermal water ; commercialization

14/83
Nr opisu: 0000118080
Entrepreneurship of aviation industry in the perspective of sustainable development.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Ecology, economics, education and legislation. Iss. 53, Environmental economics. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 301-308, bibliogr. 14 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

zrównoważony rozwój ; przedsiębiorczość ; przemysł lotniczy

sustainable development ; entrepreneurship ; aircraft industry

15/83
Nr opisu: 0000118911   
Meaning of sustainable development in innovation management in enterprises.
[Aut.]: I. Kłosok-Bazan, Joanna Machnik-Słomka.
-Econ. Environ. Stud. 2017 vol. 17 no. 3, s. 515-525, bibliogr. 19 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

zrównoważony rozwój ; zarządzanie innowacjami ; zrównoważone zarządzanie

sustainable development ; innovation management ; sustainable management

16/83
Nr opisu: 0000118349
The importance of the creative process during implementation of geothermal water deironing technology for sustainable development.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, I. Kłosok-Bazan.
W: 17th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2017, 29 June - 5 July 2017, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 17, Water resources, forest, marine and ocean ecosystems. Iss. 31, Hydrology and water resources marine and ocean ecosystems. Sofia : STEF92 Technology, 2017, s. 685-691, bibliogr. 86 poz. (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; 1314-2704)

17/83
Nr opisu: 0000118308   
The problem of environmental awareness in terms of the eco-innovation implementation in enterprises.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, I. Kłosok-Bazan.
-Econ. Environ. Stud. 2017 vol. 17 no. 2, s. 221-234, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

świadomość ekologiczna ; innowacje ekologiczne ; zrównoważony rozwój

environmental awareness ; eco-innovation ; sustainable development

18/83
Nr opisu: 0000121612
Typy strategii opartych na twórczości technologicznej.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Nauki społeczne i ekonomiczne - węzłowe zagadnienia. Pod red. Justyny Żylińskiej i Iwony Przychockiej. Warszawa : Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, 2017, s. 876-886, bibliogr. 24 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

twórczość technologiczna ; strategia ; typy strategii

technology creativity ; strategy ; types of strategy

19/83
Nr opisu: 0000120537   
Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji na uczelniach na przykładzie chatterbotów.
[Aut.]: Małgorzata Koszembar-Wiklik, Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2017 z. 105, s. 181-194, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

sztuczna inteligencja ; chatterbot ; uczelnia wyższa ; Web 3.0

artificial intelligence ; chatterbot ; university ; Web 3.0

20/83
Nr opisu: 0000105888   
Significance of technological entrepreneurship and creativity in metallurgical enterprises.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, Piotr Kordel.
W: 12th International Symposium of Croatian Metallurgical Society. SHMD '2016. Materials and metallurgy, Sibenik, Croatia, June 19-23, 2016. Book of abstracts. Zagreb : Croatian Metallurgical Society, 2016, s. 573 (Metalurgija ; vol. 55, nr 3 0543-5846)

21/83
Nr opisu: 0000106478   
Significance of technological entrepreneurship and creativity in metallurgical enterprises.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, Piotr Kordel.
-Metalurgija 2016 vol. 55 iss. 4, s. 855-858, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

przedsiębiorstwo metalurgiczne ; przemysł ; przedsiębiorczość technologiczna ; twórczość technologiczna

metallurgical enterprise ; industry ; technological entrepreneurship ; technology creativity

22/83
Nr opisu: 0000114912   
Technology entrepreneurship, creativity and positive orientation as mechanisms of entrepreneurial behaviors in organizations.
[Aut.]: Piotr Kordel, Joanna Machnik-Słomka, Marek Krannich.
-Organ. i Zarz. 2016 nr 3, s. 37-48, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

przedsiębiorczość technologiczna ; twórczość technologiczna ; pozytywna orientacja przedsiębiorstwa

technology entrepreneurship ; technology creativity ; positive organization potential

23/83
Nr opisu: 0000114928   
The key role of leadership in the formation of creativity in high technology enterprises.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
-Organ. i Zarz. 2016 nr 3, s. 85-96, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

przywództwo ; twórczość ; przedsiębiorstwo wysokich technologii

leadership ; creativity ; high technology enterprise

24/83
Nr opisu: 0000108783   
Twórczość technologiczna a strategie rozwojowe przedsiębiorstw wysokich technologii.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2016 z. 93, s. 333-344, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

twórczość technologiczna ; strategia ; przedsiębiorstwo wysokich technologii

technology creativity ; strategy ; high technology enterprise

25/83
Nr opisu: 0000111252   
Zastosowanie współczesnych narzędzi informatycznych w nauczaniu w kierunku zachowań etycznych i antykorupcyjnych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka.
-Organ. i Zarz. 2016 nr 2, s. 143-156, bibliogr. 21 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

korupcja ; etyka ; technologie informatyczne ; nauczanie antykorupcyjne

corruption ; ethics ; information technologies ; anti-corruption teaching

26/83
Nr opisu: 0000105555
Zjawisko przedsiębiorczości technologicznej w przedsiębiorstwach branży lotniczej w Polsce w świetle analiz statystycznych.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, Piotr Kordel.
W: Innowacyjność współczesnych organizacji. Wybrane aspekty. Red. Ewa Wszendybył-Skulska. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2016, s. 324-341, bibliogr. 15 poz.

27/83
Nr opisu: 0000121031   
Application of modern information technologies in prevention of corruptive practices in an organisation.
[Aut.]: Agata Stachowicz-Stanusch, Joanna Machnik-Słomka.
W: Contemporary issues in economy - market or government?. 8th International Conference on Applied Economics, 18-19 June 2015 , Toruń, Poland. Ed. by Adam P. Balcerzak. Institute of Economic Research, Nicolaus Copernicus University. Faculty of Economic Sciences and Management, Polish Economic Society. Branch in Toruń. Toruń : Institute of Economic Research, 2015, s. 225 + tekst na CD-ROM
Pełny tekst na CD-ROM

korupcja ; zachowania korupcyjne ; etyka ; technologie informatyczne

corruption ; corrupting practices ; ethics ; information technology

28/83
Nr opisu: 0000102083      
Badanie twórczości technologicznej organizacji w ujęciu konfiguracyjnym - koncepcja i metody.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 83, s. 405-414, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

twórczość technologiczna ; twórczość organizacyjna ; ujęcie konfiguracyjne ; innowacyjność organizacji

technology creativity ; organization creativity ; configuration approach ; organizational innovativeness

29/83
Nr opisu: 0000094527   
Environmental aspects of innovation and new technology implementation in metallurgy industry.
[Aut.]: I. Kłosok-Bazan, Bożena Gajdzik, Joanna Machnik-Słomka, Wioletta Ocieczek.
-Metalurgija 2015 vol. 54 iss. 2, s. 433-436, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 25.000

przemysł metalurgiczny ; ekoinnowacja ; zrównoważony rozwój ; środowisko ; ocena wpływu

metallurgy industry ; ecoinnovation ; sustainable development ; environment ; impact assessment

30/83
Nr opisu: 0000100298
Kształtowanie innowacyjności pracowników.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Teoria i praktyka zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Bożena Gajdzik, Wioletta Ocieczek. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2015, s. 166-185

innowacyjność ; kapitał intelektualny ; kultura organizacji ; kreatywność

innovativeness ; intellectual capital ; organizational culture ; creativity

31/83
Nr opisu: 0000099998   
Przedsiębiorczość oraz twórczość technologiczna jako mechanizmy rozwojowe organizacji wysokich technologii.
[Aut.]: Piotr Kordel, Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2015 z. 80, s. 163-178, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

przedsiębiorczość technologiczna ; twórczość technologiczna ; organizacja wysokich technologii

technology entrepreneurship ; technology creativity ; high-tech organization

32/83
Nr opisu: 0000106537
The role of technological creativity in entrepreneurial development of high-technology organizations in the context of a configuration approach.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Scientific problems in project management. Ed. by Dariusz Skorupka, Marcin Flieger. General Tadeusz Kosciuszko Military Academy of Land Forces in Wroclaw. Department of Management. Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 2015, s. 31-39, bibliogr. 31 poz.

33/83
Nr opisu: 0000105932   
Zachowania twórcze w organizacjach wysokich technologii.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. PCzęst., Zarz. 2015 nr 19, s. 216-228, biblipgr. 40 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

wizja ; emocje ; wiedza ; przywództwo

vision ; emotions ; knowledge ; leadership

34/83
Nr opisu: 0000098783
Istota współczesnych innowacji - nowe spojrzenie.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Innowacje społeczne w teorii i praktyce. Red. Joanna Wyrwa. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2014, s. 15-40

35/83
Nr opisu: 0000098651
Kapitał innowacyjny w kontekście podejścia sieciowego.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
-Prz. Organ. 2014 nr 12, s. 32-38, bibliogr. 37 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

kapitał innowacyjny ; podejście sieciowe ; proces innowacyjny ; zarządzanie innowacjami

innovative capital ; network approach ; innovative process ; innovation management

36/83
Nr opisu: 0000094661   
Knowledge commercialization at universities with regard to geothermal water deironing technology.
[Aut.]: I. Kłosok-Bazan, Joanna Machnik-Słomka.
-Organ. i Zarz. 2014 nr 3, s. 79-92, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

komercjalizacja wiedzy ; uczelnia wyższa ; woda geotermalna ; odżelazianie

knowledge commercialization ; university ; geothermal water ; deironing

37/83
Nr opisu: 0000097621   
Model potrójnej i poczwórnej helisy w budowaniu współpracy sieciowej dla rozwoju innowacyjnych projektów regionalnych.
[Aut.]: M. Bojar, Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2014 z. 76, s. 99-111, bibliogr. 19 poz.
Tytuł zeszytu: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko. Punktacja MNiSW 11.000

helisa ; projekt regionalny ; współpraca sieciowa

helix ; regional project ; network cooperation

38/83
Nr opisu: 0000092458   
Procesy innowacyjne a rozwój regionu.
[Aut.]: K. Pylak, D. Majerek, K. Sieradzka, I. Łącka, A. Piatyszek-Pych, J. Wyrwa, Joanna Machnik-Słomka, A. Sabat, A. Barska.
Lublin : Politechnika Lubelska, 2014, 114 s., bibliogr.
(Monografie ; Politechnika Lubelska)

innowacyjność ; gospodarka regionalna ; polityka rządu

innovation ; regional economy ; government policy

39/83
Nr opisu: 0000094914
W poszukiwaniu nowych modeli współpracy sieciowej w zakresie transferu technologii.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Współczesne problemy zarządzania a społeczna odpowiedzialność biznesu. Red. A. Depta. Politechnika Łódzka. Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2014, s. 56-66 (Monografie Politechniki Łódzkiej ; nr 2116)

40/83
Nr opisu: 0000099034
Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie. Z. 76: Paradygmat sieciowy - wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Pod red. Lilli Knop, Joanny Machnik-Słomki, Sławomira Olko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2014
PŚl. sygn. P.4568

zarządzanie przedsiębiorstwem ; sieć przedsiębiorstw ; paradygmat sieciowy ; sektor publiczny ; współpraca przedsiębiorstw

enterprise management ; enterprises network ; network paradigm ; public sector ; enterprises cooperation

41/83
Nr opisu: 0000089910
Kulturowe i etyczne aspekty działalności przedsiębiorstw w procesie transferu technologii.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Etyczny wymiar odpowiedzialnego biznesu i konsumeryzmu na początku XXI wieku. Red. L. Karczewski, H. Kretek. Racibórz : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, 2013, s. 317-332

42/83
Nr opisu: 0000090065
Podejście sieciowe w budowaniu złożonych przedsięwzięć regionalnych na przykładzie zintegrowanego systemu zarządzania unieszkodliwianiem azbestu.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, M. Bojar.
-Prz. Organ. 2013 nr 12, s. 9-14, bibliogr. 23 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

podejście sieciowe ; potrójna helisa ; interesariusz ; złożony projekt regionalny

network approach ; triple helix ; stakeholder ; complex regional project

43/83
Nr opisu: 0000089909
Promocja wyników badań uczelni wyższych.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, Wioletta Ocieczek.
W: Marka i promocja jednostek terytorialnych. Dylematy i wyzwania współczesności. Pod red. K. Malickiego. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013, s. 543-559

44/83
Nr opisu: 0000089914   
The role of social interactions in designing and management of complex undertakings in the context of global sustainability.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, M. Bojar.
-Organ. i Zarz. 2013 nr 3, s. 57-72, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

interakcja społeczna ; globalne zrównoważenie ; zrównoważony rozwój ; ekosystem innowacji

social interaction ; obal sustainability ; sustainable development ; ecosystem of innovations

45/83
Nr opisu: 0000105552
The role of technological creativity in enterpreneurial development of high-technology organizations in the context of a configuration approach.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Scientific problems in management: project management, risk management, human resource management, economic aspects of management. Ed. D. Skorupka. Wrocław : General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces. Department of Management, 2013, s. 31-39, bibliogr. 31 poz.

46/83
Nr opisu: 0000089911   
The use of the triple helix model in the Silesia Region in the context of innovation policy.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Innovative regional development. Instruments supporting development of regional institutional links. Ed. M. Bojar. Lublin : Politechnika Lubelska, 2013, s. 93-109 (Monografie ; Politechnika Lubelska)

47/83
Nr opisu: 0000092468   
Współczesne kierunki polityki innowacyjnej a współpraca sieciowa w transferze wiedzy z sektora nauki.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. WSBank. Poznań 2013 t. 51 nr 6, s. 23-34, bibliogr. 17 poz.
Tytuł zeszytu: Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki. Red. T. Leczykiewicz. Punktacja MNiSW 8.000

polityka innowacyjna ; transfer wiedzy ; sieć

innovation policy ; knowledge transfer ; network

48/83
Nr opisu: 0000092459
Zarządzanie strategicznymi projektami w regionie: zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w ujęciu systemowym.
[Aut.]: E. Bojar, Jan** Stachowicz, Joanna Machnik-Słomka, M. Bojar.
Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2013, 177 s., bibliogr.

49/83
Nr opisu: 0000092469
Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu w kontekście zarządzania strategicznymi projektami w regionie.
[Aut.]: E. Bojar, Jan** Stachowicz, Joanna Machnik-Słomka, M. Bojar.
W: Zintegrowany system zarządzania unieszkodliwianiem azbestu na składowiskach podziemnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju Polski Wschodniej. Red. E. Bojar. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa - Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2013, s. 163-174

50/83
Nr opisu: 0000088635
Znaczenie sieci globalnych w zarządzaniu transferem technologii.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Paradygmat sieciowy. Wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja Karbownika. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2013, s. 323-335, bibliogr. 23 poz. (Monografia ; [Politechnika Śląska] nr 505)

sieć globalna ; transfer technologii ; zarządzanie danymi ; przepływ wiedzy

global network ; technology transfer ; data management ; knowledge flow

51/83
Nr opisu: 0000082534   
Modele biznesowe parków naukowo-technologicznych a strategie sieciowe klientów parków.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, Piotr Kordel.
-Zesz. Nauk. USzczec., Finanse 2012 nr 55, s. 237-257, bibliogr.. Punktacja MNiSW 5.000

model biznesowy ; park naukowo-technologiczny ; strategia sieciowa

business model ; science and technology park ; network strategy

52/83
Nr opisu: 0000076201
Nowoczesne metody zarządzania zasobami małych i średnich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka.
W: Uwarunkowania i metodyczne aspekty rozwoju organizacji. Monografia = Conditions and methodological aspects of development of organization. Red. I. Dudzik-Lewicka, H. Howaniec, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012, s. 225-244

53/83
Nr opisu: 0000082533   
Zastosowanie mapy wiedzy w kontekście regionalnego systemu transferu technologii.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. Ostroł. Tow. Nauk. 2012 z. 26, s. 209-218, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

system transferu technologii ; zarządzanie wiedzą ; mapa wiedzy

technology transfer system ; knowledge management ; knowledge map

54/83
Nr opisu: 0000082531   
Klastry w kontekście zarządzania innowacjami.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. Ostroł. Tow. Nauk. 2011 z. 25, s. 783-795, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

klaster ; sieć ; zarządzanie innowacjami

cluster ; network ; innovation management

55/83
Nr opisu: 0000076199
Koncepcje i metody zarządzania innowacjami w organizacji.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Koncepcje, modele, metody i techniki zarządzania. Monografia = Concepts, models, methods and techniques of management. Red.: H. Howaniec, A. Madyda, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011, s. 93-107

56/83
Nr opisu: 0000076200
Modele biznesowe spółek spin-off w aspekcie komercjalizacji wiedzy.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Spin off, spin out jako instrument budowania przedsiębiorczości akademickiej oraz stymulowania innowacyjności regionu. Red. A. P. Balcerzak, M. Moszyński. Toruń : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2011, s. 59-85

57/83
Nr opisu: 0000079436
Wpływ osobowości twórczych na innowacyjność przedsiębiorstw.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, Wioletta Ocieczek.
W: Wybrane modele prowadzenia biznesu. Praca zbiorowa. Pod red. A. Jabłońskiego. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2011, s. 181-201, bibliogr. 20 poz. (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej ; )

58/83
Nr opisu: 0000072137   
Znaczenie klastrów wiedzy w komercjalizacji wyników badań z uczelni.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
-Organ. i Zarz. 2011 nr 4, s. 95-108, bibliogr. 16 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

klaster ; klaster wiedzy ; komercjalizacja wyników badań

cluster ; knowledge cluster ; research results commercialization

59/83
Nr opisu: 0000070292
Rola kapitału intelektualnego w podnoszeniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Zarządzanie zasobami organizacji. Wybrane problemy. Monografia. Red. R. Barcik, H. Howaniec. Bielsko-Biała : Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010, s. 49-66

60/83
Nr opisu: 0000070291   
Uwarunkowania współpracy między nauką a gospodarką w procesie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Publikacja z konferencji pt. Budowa współpracy nauki z biznesem w województwie lubelskim, 9 grudnia 2010. Warszawa : Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, 2010, s. 5-15, bibliogr. 14 poz.

transfer technologii ; komercjalizacja wiedzy ; transfer wiedzy ; gospodarka

technology transfer ; knowledge commercialization ; knowledge transfer ; economy

61/83
Nr opisu: 0000057080
Wdrażanie technologii z zakresu uzdatniania i dystrybucji wody w aspekcie nowej ustawy dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko.
[Aut.]: I. Kłosok-Bazan, Joanna Machnik-Słomka.
-INSTAL 2010 nr 4, s. 60-62, bibliogr. 10 poz.

technologia uzdatniania wody ; ochrona środowiska ; dystrybucja wody

water treatment technology ; environmental protection ; water distribution

62/83
Nr opisu: 0000067504   
Zarządzanie wiedzą w procesie komercjalizacji technologii opracowanych na uczelniach wyższych.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, Ewa Stawiarska.
-Organ. i Zarz. 2010 nr 4, s. 127-139, bibliogr. 16 poz.

zarządzanie wiedzą ; uczelniany klaster wiedzy ; klaster wiedzy ; komercjalizacja technologii

knowledge management ; college cluster of knowledge ; knowledge cluster ; commercialization of technology

63/83
Nr opisu: 0000056631
Identyfikacja potrzeb i potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa metodą audytu technologicznego.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Zarządzanie sieciami współdziałania w procesie budowy innowacyjnej organizacji i regionu. Monografia. Red. M. Nowicka-Skowron. Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2009, s. 217-227

64/83
Nr opisu: 0000056632
Nowoczesne uwarunkowania procesu wdrażania innowacji. Aspekty ochrony środowiska.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka, I. Kłosok-Bazan.
W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania. Monografia. Red. H. Howaniec, W. Waszkielewicz. Bielsko-Biała : Wydaw. Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009, s. 244-255

65/83
Nr opisu: 0000056671
Rola klastrów w podnoszeniu innowacyjności przesiębiorstw i regionów na przykładzie Śląskiego Klastra Wodnego oraz Katalońskiego Klastra Wodnego.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Wdrażanie innowacji w gospodarce wodociągowej. Red.: Joanna Machnik-Słomka, Iwona Kłosok-Bazan. Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2009, s. 75-86

66/83
Nr opisu: 0000056679
Wdrażanie innowacji w gospodarce wodociągowej. Pod red. Joanny Machnik-Słomki, Iwony Kłosok-Bazan.
Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2009

67/83
Nr opisu: 0000056666
Wdrażanie technologii z zakresu uzdatniania i dystrybucji wody w aspekcie nowej ustawy dotyczącej ocen oddziaływania na środowisko.
[Aut.]: I. Kłosok-Bazan, Joanna Machnik-Słomka.
W: Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 1. Pod red. Izabeli Zimoch, Waldemara Sawiniaka. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2009, s. 341-346, bibliogr. 10 poz.

uzdatnianie wody ; dystrybucja wody ; ochrona środowiska ; prawo polskie ; prawo europejskie

water treatment ; water distribution ; environmental protection ; Polish law ; European law

68/83
Nr opisu: 0000056672
Zarządzanie wiedzą w sieciach współpracy i przedsiębiorstwach.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Wdrażanie innowacji w gospodarce wodociągowej. Red.: Joanna Machnik-Słomka, Iwona Kłosok-Bazan. Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2009, s. 49-60

69/83
Nr opisu: 0000056669
Znaczenie sieci innowacji i transferu technologii w procesie pozyskania i wdrażania innowacji na przykładzie Enterprise Europe Network.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Wdrażanie innowacji w gospodarce wodociągowej. Red.: Joanna Machnik-Słomka, Iwona Kłosok-Bazan. Warszawa : Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, 2009, s. 11-24

70/83
Nr opisu: 0000074142
Zarządzanie kapitałem społecznym w procesie tworzenia regionalnej strategii innowacji na przykładzie województwa śląskiego.
[Aut.]: Joanna* Kałuża, Joanna Machnik-Słomka.
-Zesz. Nauk. PŚl., Org. Zarz. 2008 z. 44, s. 89-99, bibliogr. 11 poz.

polityka regionalna ; innowacja ; kapitał społeczny ; zarządzanie ; Regionalna Strategia Innowacyjna

regional policy ; innovation ; social capital ; management ; Regional Innovation Strategy

71/83
Nr opisu: 0000076241
Comparative analysis of social capital in process of creation of regional innovation strategies in Śląskie and Lubelskie provices.
[Aut.]: E. Bojar, Joanna* Kałuża, Joanna Machnik-Słomka, T. Żminda.
W: Intellectual capital management in regional pro-innovative networks. Ed. J. Stachowicz. Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2006, s. 75-89

72/83
Nr opisu: 0000023976
Identyfikacja potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa w procesie transferu technologii metodą audytu technologicznego.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Wiedza - Informacja - Marketing. WIM 2004. Zastosowanie metod ilościowych i systemów informatycznych w podejmowaniu decyzji w przedsiębiorstwach rozproszonych. Kapitał społeczny podstawą tworzenia wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Krajowa konferencja naukowa, Szczyrk, 24-26 listopada 2004. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2006, s. 125-134, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1724 Organizacja i Zarządzanie ; z. 37)

transfer technologii ; audyt technologiczny ; potrzeby technologiczne ; przedsiębiorstwo

technology transfer ; technology audit ; technological needs ; company

73/83
Nr opisu: 0000024218
Społeczne aspekty tworzenia parków technologicznych i przemysłowych.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Badania operacyjne i systemowe 2006. Wiedza systemowa dla rozwoju regionów i przedsiębiorstw w Polsce. Red.: J. Stachowicz, A. Straszak, S. Walukiewicz. Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych, Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, 2006, s. 57-65, bibliogr. 14 poz.

park technologiczny ; park przemysłowy ; czynniki społeczne ; rozwój lokalny

technology park ; industrial park ; social factors ; local development

74/83
Nr opisu: 0000047890
Metodologia badań wstępnych w procesie tworzenia klastrów.
[Aut.]: Lilla Knop, Marek Krannich, Joanna Machnik-Słomka, Przemysław* Wróbel.
W: Nowoczesność przemysłu i usług. Unowocześnianie przemysłu i usług - organizacja i finansowanie. Praca zbiorowa. Pod red. J. Pyki. Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, 2005, s. 109-125, bibliogr. 16 poz.

klaster ; sieć współpracy ; metodologia badań

cluster ; cooperation network ; methodology of research

75/83
Nr opisu: 0000123944   
Regional Innovation Strategy of the Śląskie Voivodeship 2003-2013 [online].
[Aut.]: L. Palmen, H. Kocek, B. Kowalska, Joanna Machnik-Słomka.
Katowice : Upper Silesian Agency for Enterprises Restructuring, 2004, (plik pdf) 76 s.
Dostępny w internecie: https://ris.slaskie.pl/file/download/346 [dostęp 25 czerwca 2018]

Regionalna Strategia Innowacyjna ; województwo śląskie ; innowacje ; analiza SWOT ; wdrażanie innowacji

Regional Innovation Strategy ; Silesian Voivodeship ; innovations ; SWOT analysis ; implementation of innovations

76/83
Nr opisu: 0000076203
Social capital as critical success factor for innovation development process in industrialised regions. Case study RIS-Silesia in the Silesia Voivodship.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Joanna Machnik-Słomka.
W: Regions and fiscal federalism. 44 th European Congress of the European Regional Science Association, Porto, Portugal, 25-29 August 2004. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2004, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-15

77/83
Nr opisu: 0000123940   
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 [online].
[Aut.]: L. Palmen, H. Kocek, B. Kowalska, Joanna Machnik-Słomka.
Katowice : Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw, 2003, (plik pdf) 82 s.
Dostępny w Internecie: https://ris.slaskie.pl/file/download/345 [dostęp 25 czerwca 2018]

Regionalna Strategia Innowacyjna ; województwo śląskie ; innowacje ; analiza SWOT ; wdrażanie innowacji

Regional Innovation Strategy ; Silesian Voivodeship ; innovations ; SWOT analysis ; implementation of innovations

78/83
Nr opisu: 0000076244   
Social-cultural aspects of the functioning of an institutional network, which is the base for the regional pro-innovating strategy implementation.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Joanna Machnik-Słomka, M. Kaźmierczak.
W: From industry to advanced services. Perspectives of European metropolitan regions. ERSA 2002. [42nd Congress of the European Regional Science Association], Dortmund, Germany, 27th-31st August 2002. [Dokument elektroniczny]. European Regional Science Association, Gesellschaft fur Regionalforschung. [Dortmund] : ERSA, 2002, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-16

79/83
Nr opisu: 0000017496
Reindustrializacja regionów przemysłowych w świetle uwarunkowań tworzenia i rozwoju parków przemysłowych, technologicznych.
[Aut.]: Elfryda** Dyczek-Formanek, Joanna Machnik-Słomka.
W: Nowoczesność przemysłu i usług '99 - uwarunkowania regionalne. [XXI Śląskie Dni Organizacji], Katowice - Wisła 1999. Materiały konferencyjne. Pod red. J. Pyki. [Katowice] : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, [1999], s. 244-250, bibliogr. 6 poz.

80/83
Nr opisu: 0000076242
Parki przemysłowe i technologiczne jako zorganizowany kompleks przemysłowy.
[Aut.]: Joanna Machnik-Słomka.
W: Organizowanie i zakładanie parków technologicznych i przemysłowych w restrukturyzowanym regionie. Zalecenia i rekomendacje oraz propozycje praktyczne. Red. J. Stachowicz. Bytom : Polska Fundacja Promocji Kadr. Ośrodek Śląski, 1998, s. 57-70

81/83
Nr opisu: 0000076243
Parki przemysłowe i technologiczne w krajach Europy Zachodniej.
[Aut.]: P. Podsiadło, Elfryda** Dyczek-Formanek, Joanna Machnik-Słomka, J. Mańka.
W: Organizowanie i zakładanie parków technologicznych i przemysłowych w restrukturyzowanym regionie. Zalecenia i rekomendacje oraz propozycje praktyczne. Red. J. Stachowicz. Bytom : Polska Fundacja Promocja Kadr. Ośrodek Śląski, 1998, s. 71-88

82/83
Nr opisu: 0000029051
Analiza rynku informacji gospodarczej.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Agata Stachowicz-Stanusch, Joanna Machnik-Słomka, M. Stanusch.
W: Raport o stanie przedsięwzięć związanych z informacją gospodarczą na terenie województwa katowickiego. Praca zbiorowa. Pod red. Jana Kaźmierczaka. Katowice : [Towarzystwo Tych, Którzy Sprzyjają Naukom na Górnym Śląsku], 1996, s. 55-96

83/83
Nr opisu: 0000029048
Analysis of the market of economical information.
[Aut.]: Jan** Stachowicz, Agata Stachowicz-Stanusch, Joanna Machnik-Słomka, M. Stanusch.
W: Report about the state of ventures connected with economical information in the Voivode6ship of Katowice. Collective work. Ed. by Jan Kaźmierczak. Katowice : [Towarzystwo Tych, Którzy Sprzyjają Naukom na Górnym Śląsku], 1996, s. 57-90

stosując format:
Nowe wyszukiwanie