Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MAŁACHOWSKA-JUTSZ ANNA
Liczba odnalezionych rekordów: 63Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/63
Nr opisu: 0000129653   
Discussion on methods of soil dehydrogenase determination.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, K. Matyja.
-Int. J. Environ. Sci. Technol. 2019 vol. 16, s. 7777-7790, bibliogr.. Impact Factor 2.540. Punktacja MNiSW 70.000

modelling ; soil properties ; optimal concentration ; incubation time ; enzyme activity

2/63
Nr opisu: 0000134084   
Toxicological assessment of pesticide contaminated soils with use of biotests.
[Aut.]: T. Baczyński, Anna Małachowska-Jutsz, E. Szalińska.
-Geol. Geophys. Environ. 2018 vol. 44 nr 2, s. 245-257, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

toksyczność gleby ; biotest ; biodostępność ; pestycydy przeterminowane

soil toxicity ; bioassay ; bioavailability ; obsolete pesticides

3/63
Nr opisu: 0000124176   
Zinc and lead in aquatic plants and bottom sediments of anthropogenic rivers.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Jolanta Gumińska.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2018 vol. 11 nr 2, s. 125-134, bibliogr. 35 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

osad denny ; metale ciężkie ; fitokumulacja ; translokacja ; makrofity

bottom sediment ; heavy metals ; phytoaccumulation ; translocation ; macrophytes

4/63
Nr opisu: 0000120920
Antykorozyjne i antybakteryjne właściwości powłok nanoszonych metoda˛ elektroforetyczną oraz powłok kompozytowych zawierających tlenek grafenu i zredukowany tlenek grafenu.
[Aut.]: Adrian Radoń, Wojciech Łoński, T. Warski, Santina Topolska, Anna Małachowska-Jutsz, Bogusław Ziębowicz, Marcin Staszuk.
W: XIV Ogólnopolskie Seminarium Techniki Jonowe połączone z IV Zimową Szkołą Nanoinżynieria Powierzchni, Szklarska Poręba, Polska, 8-11 marca 2017. Książka abstraktów. [B.m.] : [b.w.], 2017, s. 49

powłoka antykorozyjna ; powłoki antybakteryjne ; tlenek grafenu

anticorrosive coating ; antibacterial coatings ; graphene oxide

5/63
Nr opisu: 0000105632   
Assessment of toxicity using dehydrogenases activity and mathematical modeling.
[Aut.]: K. Matyja, Anna Małachowska-Jutsz, A. K. Mazur, K. Grabas.
-Ecotoxicology 2016 s. 1-16, bibliogr. 62 poz.
Supplementary material https://static-content.springer.com/esm/art%3A10.1007%2Fs10646-016-1650-x/MediaObjects/10646_2016_1650_MOESM1_ESM.docx. Impact Factor 1.951. Punktacja MNiSW 30.000

aktywność dehydrogenazy ; toksykokinetyka ; toksykodynamika ; model matematyczny ; inaktywacja enzymów ; metale ciężkie ; toksyczność ; maksymalna ilość toksyczności powodująca szkodliwe efekty

dehydrogenase activity ; toxicokinetics ; toxicodynamics ; mathematical model ; enzyme inactivation ; heavy metals ; toxicity ; maximum direct toxic effect

6/63
Nr opisu: 0000099983
Chitozan - właściwości biobójcze na przykładzie bakterii Bacillus subtillis i Escherichia coli.
[Aut.]: K. Hasiak, Anna Małachowska-Jutsz.
W: Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. [Dokument elektroniczny]. T. 7. Pod red. Anny Węgrzyn. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2015, pamięć USB (PenDrive) errata s. 28-35, bibliogr. 6 poz.
Zawiera materiały prezentowane na I Międzynarodowym Sympozjum Studentów i Doktorantów "Biotechnologia Środowiskowa", Gliwice, 21-22 maja 2015 r.

biopolimer ; chitozan ; Bacillus subtilis ; Escherichia coli ; kompozyt chitozanowy ; właściwości bakteriobójcze

biopolymer ; chitosan ; Bacillus subtilis ; Escherichia coli ; chitosan composite ; bactericidal properties

7/63
Nr opisu: 0000111926
Kometaboliczny rozkład fluorantenu i pentachlorofenolu.
[Aut.]: Magdalena* Niesler, Anna Małachowska-Jutsz.
W: VIII Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna "Mikroorganizmy - człowiek - środowisko". Hydromicro 2015, 14-16 września 2015, Gliwice. Streszczenia referatów i posterów. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2015, pamięć USB (PenDrive) s. 41

fluoranten ; pentachlorofenol ; biodegradacja ; kometabolizm

fluoranthene ; pentachlorophenol ; biodegradation ; cometabolism

8/63
Nr opisu: 0000103379   
Mechanisms of stress avoidance and tolerance by plants used in phytoremediation of heavy metals.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Anna Gnida.
-Arch. Environ. Prot. 2015 vol. 41 no. 4, s. 104-114, bibliogr. 122 poz.. Impact Factor 0.919. Punktacja MNiSW 15.000

fitoremediacja ; gleba ; metale ciężkie ; unikanie stresu ; tolerancja stresu

phytoremediation ; soil ; heavy metals ; stress avoidance ; stress tolerance

9/63
Nr opisu: 0000102027
Ołów i cynk w osadach wybranych rzek Polski oraz rola makrofitów jako potencjalnych wskaźników zanieczyszczenia tymi metalami.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, I. Wollek.
W: Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 213-223, bibliogr. 34 poz.

makrofity ; osad denny ; ołów ; cynk ; bioindykacja

macrophytes ; bottom sediment ; lead ; zinc ; bioindication

10/63
Nr opisu: 0000096124   
Rapid continuous microwave-assisted synthesis of silver nanoparticles to achieve very high productivity and full yield: from mechanistic study to optimal fabrication strategy.
[Aut.]: Grzegorz Dzido, Piotr Markowski, Anna Małachowska-Jutsz, K. Prusik, Andrzej* Jarzębski.
-J. Nanopart. Res. 2015 vol. 17 no. 1, s. 1-15, bibliogr.. Impact Factor 2.101. Punktacja MNiSW 30.000

nanocząstka srebra ; mikrofale ; proces poliol

silver nanoparticle ; microwaves ; polyol process

11/63
Nr opisu: 0000102787   
The effect of calcium peroxide on the phenol oxidase and acid phosphatase activity and removal of fluoranthene from soil.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Magdalena* Niesler.
-Water Air Soil Pollut. 2015 vol. 226 iss. 11, art. no. 365 s. 1-11, bibliogr. 37 poz.. Impact Factor 1.551. Punktacja MNiSW 25.000

fluoranten ; AOPs ; oksydaza fenolowa ; fosfataza kwaśna ; odkażanie gleby

fluoranthene ; AOPs ; phenol oxidase ; acid phosphatase ; soil decontamination

12/63
Nr opisu: 0000092620   
Biobójcze właściwości nanocząstek srebra.
[Aut.]: Sonia* Hetmańczyk, Anna Małachowska-Jutsz.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 7, s. 1106-1109, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

nanocząstka srebra ; właściwości biobójcze ; synteza ; toksyczność ; ryzyko środowiskowe

silver nanoparticle ; biocidal properties ; synthesis ; toxicity ; environmental risk

13/63
Nr opisu: 0000111854
Usuwanie wybranych substancji faramceutycznych za pomocą oczyszczalni hydrofitowych.
[Aut.]: Ewa Felis, Adam Sochacki, Monika* Nowrotek, Joanna Kalka, Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska.
W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 11-12 grudzień 2014. Materiały konferencyjne. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 59

farmaceutyki ; farmaceutyki w ściekach ; diklofenak ; sulfametoksazol ; oczyszczalnia hydrofitowa

pharmaceuticals ; pharmaceuticals in wastewater ; diclofenac ; sulfamethoxazole ; constructed wetland

14/63
Nr opisu: 0000111856
Wpływ farmaceutyków na strukturę genotypową zbiorowiska bakteryjnego w sztucznych mokradłach.
[Aut.]: Monika* Nowrotek, Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Ewa Felis, Joanna Kalka, Adam Sochacki, Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch.
W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 11-12 grudzień 2014. Materiały konferencyjne. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 78

farmaceutyki ; oczyszczalnia hydrofitowa ; diklofenak ; sulfametoksazol ; oczyszczanie ścieków

pharmaceuticals ; constructed wetland ; diclofenac ; sulfamethoxazole ; wastewater treatment

15/63
Nr opisu: 0000093639   
Wpływ nadtlenku wapnia na fitotoksyczność gleby zanieczyszczonej fluorantenem.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, M. Gumińska, Z. Bernaś.
-Ochr. Środ. 2014 vol. 36 nr 3, s. 37-42, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 0.392. Punktacja MNiSW 15.000

WWA ; bioremediacja ; utlenianie ; toksyczność

PAHs ; bioremediation ; oxidation ; toxicity

16/63
Nr opisu: 0000095610   
Wpływ nadtlenku wapnia na zootoksyczność gleby skażonej fluorantenem.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Jolanta Turek-Szytow, Korneliusz** Miksch.
-Przem. Chem. 2014 t. 93 nr 12, s. 2197-2200, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.399. Punktacja MNiSW 15.000

fluoranten ; nadtlenek wapnia ; zootoksyczność ; bioremediacja ; ekotoksyczność

fluoranthene ; calcium peroxide ; zootoxicity ; bioremediation ; ecotoxicity

17/63
Nr opisu: 0000111853
Zmiany aktywności wybranych enzymów glebowych podczas bioremediacji gleby skażonej fluorantenem wspomaganej nadtlenkiem wapnia.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Magdalena* Niesler, Korneliusz** Miksch.
W: Transformacja zanieczyszczeń w środowisku. Ogólnopolska konferencja naukowa, Kraków, 11-12 grudzień 2014. Materiały konferencyjne. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 24

nadtlenek wapnia ; skażenie gleby ; fluoranten

calcium peroxide ; soil contamination ; fluoranthene

18/63
Nr opisu: 0000070922   
Toksyczność gleby zanieczyszczonej olejem silnikowym poddanej samooczyszczaniu oraz fitoremediacji.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Weronika* Janosz, Joanna* Rudek.
-Ochr. Środ. 2012 vol. 34 nr 1, s. 15-20, bibliogr. 26 poz.. Punktacja MNiSW 15.000

toksyczność ; bioremediacja ; dżdżownica ; rośliny ; olej przepracowany

toxicity ; bioremediation ; earthworm ; plants ; vehicle

19/63
Nr opisu: 0000071729   
Cadmium and copper toxicity assessment in activated sludge using TTC bioassay.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, K. Matyja, Aleksandra Ziembińska.
-Arch. Environ. Prot. 2011 vol. 37 no. 4, 85-94, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

miedź ; metale ciężkie ; toksyczność ; dehydrogenaza ; chlorek trifenylotetrazoliowy ; TTC ; kadm

copper ; heavy metals ; toxicity ; dehydrogenase ; triphenyltetrazolium chloride ; TTC ; cadmium

20/63
Nr opisu: 0000084722
Microbial changeability in soil during calcium peroxide assisted PAHs bioremediation.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch, Aleksandra Ziembińska, Anna Małachowska-Jutsz.
W: International Conference Environmental (Bio)Technologies & EU-FP7 Environment Brokerage Event, Gdańsk, 05-08 September, 2011. Program. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 48

WWA ; nadtlenek wapnia ; różnorodność mikrobiologiczna

PAHs ; calcium peroxide ; microbial diversity

21/63
Nr opisu: 0000085196
Phytoremediation of soil supported by plant micorrhization.
[Aut.]: Korneliusz** Miksch, Anna Małachowska-Jutsz.
W: Low carbon earth summit 2011. BIT's 1st World Congress of Environmental Biotechnology - 2011. WCEB, Dalian, China, October 19-22, 2011. Theme: Healthier Safer and Environment Friendly. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 81

22/63
Nr opisu: 0000096059   
Patent. Polska, nr 209 361. Sposób fitoremediacji gleb z produktów ropopochodnych metodą "in situ", wspomaganej biopreparataem bakteryjnym. Int. Cl. B09C 1/10.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch.
Zgłosz. nr 382 175 z 11.04.2007. Opubl. 31.08.2011, 4 s.

fitoremediacja ; gleba ; zanieczyszczenie gleby

phytoremediation ; soil ; soil contamination

23/63
Nr opisu: 0000096056   
Patent. Polska, nr 208 695. Sposób fitoremediacji gleb z produktów ropopochodnych metodą "in situ", wspomaganej biopreparatami. Int. Cl. B09C 1/10.
Politechnika Śląska, Polska
Twórcy: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch.
Zgłosz. nr 381 901 z 05.03.2007. Opubl. 31.05.2011, 4 s.

fitoremediacja ; gleba ; zanieczyszczenie gleby

phytoremediation ; soil ; soil contamination

24/63
Nr opisu: 0000065447   
The effect of ribwort (plantago lanceolata) and its myrorrhizas on the growth of microflora in soil contaminated with used engine oil.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Joanna* Rudek, Weronika* Janosz.
-Arch. Environ. Prot. 2011 vol. 37 no. 1, s. 99-113, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.444. Punktacja MNiSW 15.000

olej silnikowy ; babka lancetowa ; mikoryzacja ; fitodegradacja

engine oil ; ribwort ; mycorrhization ; phytodegradation

25/63
Nr opisu: 0000067599   
Wpływ wybranych soli kadmu na aktywność dehydrogenaz mikroorganizmów osadu czynnego.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, K. Matyja.
-Przem. Chem. 2011 t. 90 nr 8, s. 1551-1554, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 0.414. Punktacja MNiSW 15.000

osad czynny ; kadm ; toksyczność ; oczyszczanie ścieków

activated sludge ; cadmium ; toxicity ; sewage treatment

26/63
Nr opisu: 0000065728   
Influence of mycorrhizal fungi on remediation of soil contaminated by petroleum hydrocarbons.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Joanna Kalka.
-Fresenius Environ. Bull. 2010 vol. 19 iss. 12b, s. 3217-3223. Impact Factor 0.716

27/63
Nr opisu: 0000063969
Natlenienie a układy termiczne w zbiorniku Pławniowice rekultywowanym metodą kortowską.
[Aut.]: Sonia* Hetmańczyk, M. Kostecki, Anna Małachowska-Jutsz.
W: Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. T. 3. Pod red. S. Żabczyńskiego. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2010, s. 171-184, bibliogr. 15 poz.
Referat wygłoszony na XVII Ogólnopolskim Seminarium Studentów i Doktorantów "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła - Jarzębata, 1-4 grudnia 2010 r.

natlenienie wody ; rekultywacja ; zbiornik Pławniowice ; hydrobiologia

water oxidation ; recultivation ; Plawniowice reservoir ; hydrobiology

28/63
Nr opisu: 0000065764
Przydatność wybranych bioindykatorów do oceny efektywności bioremediacji gruntów zanieczyszczonych węglowodorami.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch.
Gliwice : [b.w.], 2010, 160 s.
(Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk ; vol. 54)

29/63
Nr opisu: 0000065731
Remediacja gruntów skażonych odpadami pestycydów chlorowanych.
[Aut.]: T. Baczyński, Anna Małachowska-Jutsz.
W: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Praca zbiorowa. Pod red. G. Maliny. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2010, s. 7-19 (Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska ; )

30/63
Nr opisu: 0000058697   
Wpływ wybranych soli miedzi na aktywność dehydrogenaz mikroorganizmów osadu czynnego.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, K. Matyja.
-Przem. Chem. 2010 t. 89 nr 8, s. 1082-1086, bibliogr. 40 poz.. Impact Factor 0.290

osad czynny ; sole miedzi ; toksyczność ; oczyszczanie ścieków ; mikroorganizm

activated sludge ; copper salts ; toxicity ; sewage treatment ; microorganism

31/63
Nr opisu: 0000049915   
Contamination of soil by pesticide wastes a case study.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Joanna Kalka, T. Baczyński.
-Fresenius Environ. Bull. 2008 vol. 17 iss. 12b, s. 2200-2206. Impact Factor 0.463

32/63
Nr opisu: 0000038556
Efektywność różnych dodatków w bioremediacji gruntu skażonego chloroorganicznymi środkami ochrony roślin.
[Aut.]: T. Baczyński, M. Kryłów, Anna Małachowska-Jutsz, T. Stobiecki.
-Biotechnologia 2008 nr 2, s. 162-173, bibliogr. 24 poz.

bioaugmentacja ; bioremediacja gruntu ; pestycydy ; surfaktanty

bioaugmentation ; soil bioremediation ; pesticides ; surfactant

33/63
Nr opisu: 0000065727   
Mikoryzacja roślin a efektywność fitoremediacji gruntów zanieczyszczonych węglowodorami.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008, 161 s., bibliogr. 276 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1782 Inżynieria Środowiska ; z. 59)

mikoryzacja roślin ; zanieczyszczenie gleby ; zanieczyszczenia ropopochodne ; węglowodór ; ekotoksyczność ; fitoremediacja

plant mycorrhization ; soil pollution ; oil pollution ; hydrocarbon ; ecotoxicity ; phytoremediation

34/63
Nr opisu: 0000048210
Wrażliwość koniczyny białej na efekt bioremediacji gruntów skażonych przepracowanym olejem silnikowym.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, W. Janosz, J. Kukuła.
W: Biotechnologia środowiskowa. Praca zbiorowa. T. 9. Pod red. Korneliusza Mikscha. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2008, s. 147-156, bibliogr. 15 poz.
Zawiera materiały prezentowane na IX Ogólnopolskim Sympozjum Naukowo-Technicznym "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła-Jarzębata, 4-5 grudnia 2008 r.

bioremediacja gruntu ; olej silnikowy ; koniczyna biała ; samooczyszczanie ; fitoremediacja ; żelazo metaliczne

soil bioremediation ; engine oil ; white claver ; selfcleaning ; phytoremediation ; metallic iron

35/63
Nr opisu: 0000048055
Wykorzystanie symbiozy grzybów mikoryzowych i roślin wyższych w ochronie środowiska.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Katarzyna* Krajewska.
W: Podstawy biotechnologii środowiskowej - trendy, badania, implementacje. Praca zbiorowa. Pod red. S. Żabczyńskiego. Gliwice : Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Politechnika Śląska, 2008, s. 81-85, bibliogr. 15 poz.
Zawiera materiały prezentowane na XV Ogólnopolskim Seminarium Studentów i Doktorantów "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła - Jarzębata, 4-5 grudnia 2008 r.

grzyby mikoryzowe ; rośliny ; mikoryza ; symbioza ; zanieczyszczenie gleby ; substancja ropopochodna

mycorrhizal fungi ; plants ; mycorrhiza ; symbiosis ; soil pollution ; petroleum derivative

36/63
Nr opisu: 0000031840
Badania toksyczności gruntów z terenów składowisk nieprzydatnych środków ochrony roślin.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, T. Baczyński, T. Stobiecki.
W: Ekotoksykologia w ochronie środowiska glebowego i wodnego. Pierwsza krajowa konferencja i warsztaty naukowe, Puławy, 14-16 października 2007. Materiały konferencyjne. Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy. [Puławy] : [Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy. Dział Upowszechniania i Wydaw.], 2007, s. 80/194-83/94, bibliogr. 3 poz.

37/63
Nr opisu: 0000036734
Ocena toksyczności gruntu zanieczyszczonego odpadami popestycydowymi w rejonie mogilnika Sepno-Radonia.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Joanna Kalka, Dorota* Chromy, T. Baczyński.
-Inż. Ochr. Środ. 2007 t. 10 nr 4, s. 293-307, bibliogr. 23 poz.

odpady pestycydowe ; mogilnik ; toksyczność ; test toksyczności ; test unikania ; test rozmnażania ; test hamowania wzrostu korzeni

pesticide waste ; graveyard ; toxicity ; toxicity test ; earthworms avoidance test ; earthworms acute test ; root growth inhibition test

38/63
Nr opisu: 0000082358
Wpływ procesów abiotycznych na stopień usunięcia benzo(a)pirenu oraz fenantrenu podczas procesu rekultywacji gleb.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz.
-Zesz. Nauk. UOpol., Nauki Tech. 2007 z. 24, s. 67-73

benzo(a)piren ; fenantren ; zanieczyszczenie gleby ; bioremediacja ; proces abiotyczny

benzo(a)pyrene ; phenanthrene ; soil pollution ; bioremediation ; abiotic process

39/63
Nr opisu: 0000023964
Ocena parametrów fizyczno-chemicznych oraz mikrobiologicznych osadów ściekowych w zależności od sposobu ich stabilizacji.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz.
-Inż. Ochr. Środ. 2006 t. 9 nr 4, s. 395-407, bibliogr. 25 poz.

osad ściekowy ; stabilizacja osadu ; organizm wskaźnikowy ; Escherichia coli ; Streptococcus faecalis ; Clostridium perfringens

sewage sludge ; sludge stabilization ; indicator organism ; Escherichia coli ; Streptococcus faecalis ; Clostridium perfringens

40/63
Nr opisu: 0000022446
Phytoremediation of contaminated soil amended with arbuscular mycorhizal fungi.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Joanna Kalka.
W: International Conference on Ecotoxicology 2006. Trends and perspectives, Wisła, Poland, 17-20 September 2006. Abstracts. [B.m.] : [b.w.], [2006], s. 90

41/63
Nr opisu: 0000013322   
Acute toxicity and genotoxicity of five selected anionic and nonionic surfactants.
[Aut.]: E. Liwarska-Bizukojc, Korneliusz** Miksch, Anna Małachowska-Jutsz, Joanna Kalka.
-Chemosphere 2005 vol. 58 iss. 9, s. 1249-1253, bibliogr.. Impact Factor 2.297

42/63
Nr opisu: 0000065738
Biochemiczny monitoring odcieków glebowych zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch.
-Zesz. Nauk. UOpol., Nauki Tech. 2005 z. 22, s. 99-105

43/63
Nr opisu: 0000016546
Skażenie sanitarno-epidemiologiczne powietrza na wybranych oczyszczalniach ścieków.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, H. Wojdyła.
W: Biotechnologia środowiskowa. VIII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 6-9 grudnia 2005 r.. [B.m.] : [b.w.], [2005], s. 221-228, bibliogr. 7 poz.

44/63
Nr opisu: 0000014725
Inhibitive effects of anionic and nonionic surfactants on root growth.
[Aut.]: E. Liwarska-Bizukojc, Anna Małachowska-Jutsz, Elżbieta Grabińska-Sota, Korneliusz** Miksch.
W: International Conference on Bioremediation of Soil and Groundwater, Cracow, Poland, 05-08 September 2004. Abstract book. Environmental Biotechnology Department. Silesian University of Technology. Gliwice, Poland. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 65

45/63
Nr opisu: 0000016171
Ocena stopnia skażenia gleby substancjami ropopochodnymi przy użyciu bakterii testów toksykologicznych.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz.
-Zesz. Nauk., Nauki Tech. UO 2004 nr 21, s. 125-130

46/63
Nr opisu: 0000014501
Ocena toksycznego oddziaływania przepracowanego oleju silnikowego na wybrane rośliny.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz.
-Inż. Ochr. Środ. 2004 t. 7 nr 3/4, s. 367-381

47/63
Nr opisu: 0000009310
Wpływ przepracowanego oleju silnikowego na wybrane rośliny w początkowym okresie wzrostu.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch.
-Arch. Ochr. Środ. 2004 vol. 30 nr 2, s. 95-105, bibliogr. 11 poz.

toksyczność ; zanieczyszczenie gleby ; zanieczyszczenia ; ropa naftowa ; fitoremediacja

toxicity ; soil pollution ; pollutants ; crude oil ; phytoremediation

48/63
Nr opisu: 0000014369
Wpływ substancji powierzchniowo-czynnej na proces rozkładu fenantrenu i benzo(a)pirenu w glebie.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz.
-Inż. Ochr. Środ. 2004 t. 7 nr 1, s. 55-65

49/63
Nr opisu: 0000016157
Accumulation of organic contamination in plant roots and the influence of plant rhizosphere on removal of PAH, TPH and heavy oil fractions from soil.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch.
W: The utilization of bioremediation to reduce soil contamination: problems and solutions. NATO Advanced Research Workshop, Prague, Czech Republic, 14-19 July 2000. Ed. Vaclav Sasek, John A. Glaser, Philippe Beveye. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2003, s. 359-365 (NATO Science Series ; Series IV: Earth and Environmental Sciences ; vol. 19)

50/63
Nr opisu: 0000016170
Sanitarne aspekty kontroli kompostu wykorzystywanego do celów rolniczych i rekultywacji gruntów.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz.
-Zesz. Nauk., Inż. Proces. UO 2003 z. 1, s. 77-89

51/63
Nr opisu: 0000016174
Wpływ przepracowanego oleju silnikowego na wybrane organizmy roślinne.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz.
W: Bioremediacja gruntów. III Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 10-13 grudnia 2002 r.. [B.m.] : [b.w.], [2002], s. 105-116, bibliogr. 10 poz.

52/63
Nr opisu: 0000016161
Wpływ skażenia gleby przepracowanym olejem silnikowym na przeżywalność i aktywność dżdżownic Eisenia fetida.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz.
-Inż. Ochr. Środ. 2002 t. 5 nr 1, s. 37-44, bibliogr. 5 poz.

53/63
Nr opisu: 0000016159
Wpływ ryzosfery rośliny motylkowej i niemotylkowej na zmiany aktywności enzymatycznej w glebie narażonej na długotrwałe działanie substancji ropopochodnych.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch, Wioletta Przystaś.
-Inż. Ochr. Środ. 2001 t. 4 nr 1, s. 117-130, bibliogr. 15 poz.

54/63
Nr opisu: 0000000948
Wpływ sorpcji gleby na aktywność dehydrogenaz wyznaczoną przy użyciu testu TTC.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch, P. Kulczyk.
W: Biotechnologia środowiskowa. VII Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 4-7 grudnia 2001 r.. [B.m.], [2001], s. 305-314, bibliogr. 7 poz.

55/63
Nr opisu: 0000004249
Rola ryzosfery roślin jedno- i dwuliściennych w usuwaniu WWA, TPH oraz frakcji ciężkich ze środowiska glebowego.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch.
W: Bioremediacja gruntów. II Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Jarzębata, 5-8 grudnia 2000 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 75-88, bibliogr. 21 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika Śląska nr 1487 Inżynieria Środowiska ; z. 45)

56/63
Nr opisu: 0000002081
Zmiany aktywności enzymatycznej gleby w procesie biodegradacji zanieczyszczeń ropopochodnych przy zastosowaniu biopreparatów.
[Aut.]: Wioletta Przystaś, Korneliusz** Miksch, Anna Małachowska-Jutsz.
-Arch. Ochr. Środ. 2000 vol. 26 nr 2, s. 59-70, bibliogr. 13 poz.

57/63
Nr opisu: 0000016172
Badanie trwałości wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych WWA w próbach glebowych kondycjonowanych w warunkach laboratoryjnych.
[Aut.]: E. Zakrzewska, Marta* Janosz-Rajczyk, A. Muszyńska, Anna Małachowska-Jutsz.
-Inż. Ochr. Środ. 1999 t. 2 nr 3/4, s. 381-390

58/63
Nr opisu: 0000008179   
Laboratorium z mikrobiologii ogólnej i środowiskowej. Praca zbiorowa. Pod red. J. Mrozowskiej.
[Aut.]: R. Galimska-Stypa, Anna Małachowska-Jutsz, Joanna* Mrozowska, Ewa Zabłocka-Godlewska.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1999, 412 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2144 0434-0825)

59/63
Nr opisu: 0000014842   
Zmiany aktywności enzymatycznej mikroorganizmów w procesie detoksykacji gleby skażonej ropą i jej pochodnymi. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz.
Gliwice, 1999, 168 s., bibliogr. 127 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: prof. dr hab. inż. Korneliusz Miksch

60/63
Nr opisu: 0000026013
Wpływ ryzosfery na stopień usunięcia WWA, węglowodorów ropopochodnych TPH oraz frakcji ciężkich z gleby narażonej na długotrwałe działanie tych związków.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Korneliusz** Miksch, Wioletta Przystaś.
W: Bioremediacja gruntów. Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Wisła-Bukowa, 08-11 grudnia 1998. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 157-170, bibliogr. 26 poz.

61/63
Nr opisu: 0000026400
Aktywność enzymatyczna w glebie skażonej związkami ropopochodnymi w procesie jej detoksykacji.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Joanna* Mrozowska, Maria* Kozielska, Korneliusz** Miksch.
-Biotechnologia 1997 nr 1, s. 79-91, bibliogr. 17 poz.

62/63
Nr opisu: 0000028039
Wpływ wybranych związków miedzi na szybkość rozkładu igieł sosnowych.
[Aut.]: Anna Małachowska-Jutsz, Jacek* Pacha, Korneliusz** Miksch.
W: Biotechnologia środowiskowa. V Ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 10-12 grudnia 1997 r.. Cz. 2. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 195-207, bibliogr. 17 poz.

63/63
Nr opisu: 0000037230
Zmiany aktywności biologicznej gleby w zmodyfikowanych układach modelowych poddanych działaniu WWA.
[Aut.]: Joanna* Mrozowska, Ewa Zabłocka-Godlewska, Anna Małachowska-Jutsz, Beata* Twarda, Maria* Kozielska.
W: Biotechnologia środowiskowa. III Sympozjum naukowo-techniczne, Ustroń-Jaszowiec, 6-8 grudnia 1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 195-203, bibliogr. 9 poz.

stosując format:
Nowe wyszukiwanie