Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MĘŻYK ARKADIUSZ
Liczba odnalezionych rekordów: 285Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/285
Nr opisu: 0000137100   
Patent. World Intellectual Property Organization, nr WO 2020022914. A low profile balloon expandable artificial prosthetic heart valve, particularly aortic, for transcatheter implantation. Int. Cl. A61F 2/24.
American Heart of Poland S.A. [i in.], Polska
Twórcy: P. Buszman, P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Sobota, K. Jelonek, J. Włodarczyk, M. Stojko, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk, M. Zembala, J. ¦liwka, K. Milewski, P. Buszman, J. Nożyński, M. Zembala, P. Hirnle.
Zgłosz. nr PCT/2018PL50038 z 26.07.2018. Opubl. 30.01.2020, 20 s.

2/285
Nr opisu: 0000137098   
Patent. World Intellectual Property Organization, nr WO 2020022913. Biological low profile, balloon expandable prosthetic heart valve, particularly aortic, for transcatheter implantation and the method of its manufacturing. Int. Cl. A61F 2/24.
American Heart of Poland S.A. [i in.], Polska
Twórcy: P. Buszman, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk, M. Zembala, J. ¦liwka, M. Białek-Brodocz, K. Milewski, P. Buszman, J. Nożyński, M. Zembala, P. Hirnle.
Zgłosz. nr PCT/2018PL50037 z 26.07.2018. Opubl. 30.01.2020, 18 s.

3/285
Nr opisu: 0000137096   
Patent. World Intellectual Property Organization, nr WO 2020022915. Delivery system for implants used in structural heart diseases by a minimally invasive method. Int. Cl. A61F 2/958, A612M 29/00.
American Heart of Poland S.A. [i in.], Polska
Twórcy: P. Buszman, P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Sobota, K. Jelonek, J. Włodarczyk, M. Stojko, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk, M. Zembala, J. ¦liwka, K. Milewski, P. Buszman, J. Nożyński, M. Zembala, P. Hirnle.
Zgłosz. nr PCT/PL2018050039 z 26.07.2018. Opubl. 30.01.2020, 13 s.

4/285
Nr opisu: 0000137585
Fuzzy controller for the treadmill speed adaptation system in mechatronic device for gait reeducation.
[Aut.]: Grzegorz Gembalczyk, Sławomir Duda, Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk.
-J. Intell. Fuzzy Syst. 2020 vol. 39 no. 5, s. 7757-7767, bibliogr. 43 poz.. Impact Factor 1.851. Punktacja MNiSW 70.000

sterowanik rozmyty ; bieżnia rehabilitacyjna ; dostosowanie prędko¶ci ; reedukacja chodu

fuzzy controller ; rehabilitation treadmill ; speed adaptation ; gait reeducation

5/285
Nr opisu: 0000137097   
Patent. World Intellectual Property Organization, nr WO 2020022916. Method of forming prefabricated units used in production of systems of prosthetic aortic valve transcatheter implantation and prosthetic aortic valve prefabricated unit. Int. Cl. A61F2/24, D04H1/728.
American Heart of Poland S.A. [i in.], Polska
Twórcy: P. Buszman, P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Sobota, K. Jelonek, J. Włodarczyk, M. Stojko, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk, M. Zembala, J. ¦liwka, K. Milewski, P. Buszman, J. Nożyński, M. Zembala, P. Hirnle.
Zgłosz. nr PCT/2018PL50040 z 26.07.2018. Opubl. 30.01.2020, 23 s.

6/285
Nr opisu: 0000137187   
Review of a modern technical solution in continuous miner machine technology.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Mariusz Pawlak, Jan Kania, Wojciech Klein.
W: New trends in production engineering. Monograph. Pt. 1, Engineering and technology. Ed. Witold Biały. Warszawa : Sciendo, 2020, s. 272-282, bibliogr. 28 poz. (New Trends in Production Engineering ; vol. 3, iss. 1 2545-2843). Punktacja MNiSW 20.000

kombajn do ci±głego urabiania ; kombajn chodnikowy ; silnik z magnesami trwałymi

continuous miner ; road header machine ; permanent magnet motor

7/285
Nr opisu: 0000137101   
Patent. World Intellectual Property Organization, nr WO 2020022917. Stent particularly for aortic prosthetic heart valve. Int. Cl. A61F 2/07, A61F 2/844.
American Heart of Poland S.A. [i in.], Polska
Twórcy: P. Buszman, P. Dobrzyński, J. Kasperczyk, M. Sobota, K. Jelonek, J. Włodarczyk, M. Stojko, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk, M. Zembala, J. ¦liwka, K. Milewski, P. Buszman, P. Hirnle, J. Nożyński.
Zgłosz. nr PCT/2018PL50041 z 26.07.2018. Opubl. 30.01.2020, 17 s.

8/285
Nr opisu: 0000126868   
A new concept of vibration-control system in continuous miner machine.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Mariusz Pawlak, Jan Kania, Wojciech Klein.
-Adv. Mech. Eng. 2019 vol. 11 iss. 1, s. 1-14, bibliogr. 38 poz.. Impact Factor 1.161. Punktacja MNiSW 40.000

kombajn chodnikowy ; kombajn do ci±głego urabiania ; silnik z magnesami trwałymi ; system kontroli drgań ; głowica urabiaj±ca

roadheader ; continuous miner ; permanent magnet motor ; vibration-control system ; cutter drum

9/285
Nr opisu: 0000130243   
Czwarta rewolucja trwa.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
-Prz. Tech. 2019 nr 12, s. 37

Przemysł 4.0 ; czwarta rewolucja przemysłowa

Industry 4.0 ; fourth industrial revolution

10/285
Nr opisu: 0000129032   
Mathematical modelling and selecting the parameters of magnetic circuit of disk torque converter.
[Aut.]: A. Tomas, Tomasz Trawiński, Arkadiusz Mężyk.
W: Mechatronics 2017 - Ideas for industrial applications. Eds.: Jerzy ¦wider, Sławomir Kciuk, Maciej Trojnacki. Berlin : Springer International Publishing, 2019, s. 417-426, bibliogr. 26 poz. (Advances in Intelligent Systems and Computing ; vol. 934 2194-5357). Punktacja MNiSW 20.000

konwersja energii ; koło zębate ; analiza obwodu ; metoda elementów skończonych

energy conversion ; gear ; circuit analysis ; finite element method

11/285
Nr opisu: 0000125567
Mechatronic treadmill for gait reeducation with control algorithm of treadmill speed adaptation.
[Aut.]: Grzegorz Gembalczyk, Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Damian G±siorek, Arkadiusz Mężyk.
-Proc. Inst. Mech. Eng., C Mech. Eng. Sci. 2019 vol. 233 iss., s. 2239-2247, bibliogr. 27 poz.. Impact Factor 1.386. Punktacja MNiSW 70.000

reedukacja chodu ; mechatronika ; adaptacja prędko¶ci bieżni treningowej ; tryb czasu rzeczywistego

gait reeducation ; mechatronics ; treadmill speed adaptation ; real-time communication

12/285
Nr opisu: 0000133660   
Sensitivity analysis of the new concept of a vibration-reduction system for continuous miner.
[Aut.]: Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jan Kania, Arkadiusz Mężyk.
W: 15th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications. DSTA 2019, ŁódĽ, December 2-5, 2019. Abstracts. Eds. J. Awrejcewicz, M. KaĽmierczak, J. Mrozowski, P. Olejnik. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2019, s. 211
Dostępny w Internecie: https://doi.org/10.34658/9788366287280 [dostęp 30 grudnia 2019]

13/285
Nr opisu: 0000133977
Soldiers safety aspect in a designing process of military vehicles.
[Aut.]: Edyta Krzystała, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk, B. Szeleżyński.
W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics. PCM-CMM, 8-12 September 2019, Kraków, Poland. Congress book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2019, (pamięć USB PenDrive) s. 1

bezpieczeństwo pasażerów ; obrażenia doznane na skutek wybuchu ; bezpieczeństwo żołnierzy ; eksperyment uderzeniowy ; ładowanie dynamiczne

occupant safety ; blast injury ; soldier safety ; impact experiment ; dynamic load

14/285
Nr opisu: 0000122177
Analiza kształtu płatków sztucznej zastawki aortalnej.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Mariusz Pawlak.
W: Modelowanie w mechanice. Program 57. Sympozjonu, Ustroń, [24-28 lutego] 2018 r. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki ¦l±skiej. [B.m.] : [b.w.], 2018, s. 84

zastawka aorty ; sztuczna zastawka ; mechanika płynów

aortic valve ; artificial valve ; fluid mechanics

15/285
Nr opisu: 0000125271   
Patent. Polska, nr 230 025. Elektromechaniczny amortyzowany układ napinania g±sienicy pojazdu g±sienicowego. Int. Cl. B62D55/30.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Arkadiusz Mężyk, Tomasz Czapla, O. Dudek, Wojciech Klein, Edyta Krzystała, M. Str±czyński, M. Samolej.
Zgłosz. nr 411 690 z 23.03.2015. Opubl. 28.09.2018, 4 s.

pojazd g±sienicowy ; sposób napinania g±sienicy

tracked vehicle ; track-tensioning means

16/285
Nr opisu: 0000118689
Estimation of kinematic parameters in a model of artificial aortic valve leaflets.
[Aut.]: Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Arkadiusz Mężyk, Wojciech Danek, M. Sobota, J. Włodarczyk.
W: Joint Conference of the European Medical and Biological Engineering Conference (EMBEC) and the Nordic-Baltic Conference on Biomedical Engineering and Medical Physics (NBC). EMBEC & NBC 2017, Tampere, Finland, June 2017. Eds. Hannu Eskola, Outi Vaisanen, Jari Viik, Jari Hyttinen. Singapore : Springer, 2018, s. 510-513, bibliogr. 22 poz. (IFMBE Proceedings ; vol. 65 1680-0737). Punktacja MNiSW 15.000

zastawka aorty ; ulotka ; szybka kamera wideo

aortic valve ; leaflet ; high speed video camera

17/285
Nr opisu: 0000121595   
Patent. Polska, nr 227 995. Liniowy układ opuszczania przednich kół pojazdu g±sienicowego. Int. Cl. B62D55/116, B62D55/30.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Arkadiusz Mężyk, Tomasz Czapla, O. Dudek, Wojciech Klein, Edyta Krzystała, M. Str±czyński, M. Samolej.
Zgłosz. nr 411 717 z 23.03.2015. Opubl. 28.02.2018, 4 s.

pojazd g±sienicowy ; napinanie g±sienicy ; położenie przednich kół

tracked vehicle ; caterpillar tensioning ; front wheels position

18/285
Nr opisu: 0000121594   
Patent. Polska, nr 227 994. Mechaniczny układ opuszczania przedniej osi pojazdu g±sienicowego przy realizacji obrotu wahacza. Int. Cl. B62D55/116, B62D55/30.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Arkadiusz Mężyk, Tomasz Czapla, O. Dudek, Wojciech Klein, Edyta Krzystała, M. Str±czyński, M. Samolej.
Zgłosz. nr 411 692 z 23.03.2015. Opubl. 28.02.2018, 4 s.

pojazd g±sienicowy ; wahacz ; napinanie g±sienicy

tracked vehicle ; rocker ; caterpillar tensioning

19/285
Nr opisu: 0000125484   
Najnowsze tendencje w projektowaniu pojazdów specjalnych.
[Aut.]: Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
-Szybkobież. Pojaz. G±sien. 2018 nr 2/3, s. 33-48, bibliogr. 43 poz.
Toż. w jęz. ang., s. 151-165. Punktacja MNiSW 6.000

projektowanie mechatroniczne ; pojazd wojskowy ; pancerz

mechatronic design ; military vehicle ; armour

20/285
Nr opisu: 0000126721   
Przemówienie inauguracyjne rektora Politechniki ¦l±skiej prof. Arkadiusza Mężyka.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
-Biul. Pol. ¦l. 2018 nr 5, ¶. 7-9

inauguracja roku akademickiego ; przemówienie inauguracyjne ; rektor

inauguration of academic year ; inaugurial speech ; rector

21/285
Nr opisu: 0000120799   
Patent. Polska, nr 228 265. Układ i sposób redukcji drgań w maszynach roboczych dr±ż±cych lub urabiaj±cych. Int. Cl. E21D9/10, F16F15/02, B60G17/015.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Mariusz Pawlak, Jan Kania, Krzysztof* Basiura.
Zgłosz. nr 410 713 z 22.12.2014. Opubl. 30.03.2018, 6 s.

tłumienie drgań ; maszyna urabiaj±ca ; maszyna dr±ż±ca ; amortyzator

vibration damping ; mining machine ; drifting machine ; shock absorber

22/285
Nr opisu: 0000121593   
Patent. Polska, nr 227 993. Układ napinania g±sienicy z opuszczaniem koła napinaj±cego pojazdu g±sienicowego. Int. Cl. B62D55/30, B62D55/116.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Arkadiusz Mężyk, Tomasz Czapla, O. Dudek, Wojciech Klein, Edyta Krzystała, M. Str±czyński, M. Samolej.
Zgłosz. nr 411 691 z 23.03.2015. Opubl. 28.02.2018, 4 s.

pojazd g±sienicowy ; napinanie g±sienicy ; położenie podwozia

tracked vehicle ; caterpillar tensioning ; chassis position

23/285
Nr opisu: 0000112170   
Experimental identification and selection of dynamic properties of a high-speed tracked vehicle suspension system.
[Aut.]: Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk.
-Eksploat. i Niezawodn. 2017 vol. 19 nr 1, s. 108-113, bibliogr. 22 poz.. Impact Factor 1.383. Punktacja MNiSW 25.000

zawieszenie pojazdu g±siennicowego ; własno¶ci zawieszenia ; metoda układu wieloczłonowego ; algorytm genetyczny

tracked vehicle suspension ; suspension properties ; multibody dynamics ; genetic algorithm

24/285
Nr opisu: 0000114571   
Patent. Polska, nr 224 770. Modułowy układ napędowy organu urabiaj±cego tunelowej maszyny urabiaj±cej o urabianiu liniowym. Int.Cl. E21C 25/52, E21C 31/12.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Jan Kania, Wojciech Klein, Damian G±siorek, Krzysztof* Basiura.
Zgłosz. nr 403 157 z 15.03.2013. Opubl. 31.01.2017, 4 s.

modułowy układ napędowy ; głowica urabiaj±ca ; maszyna urabiaj±ca

modular driveline system ; cutting head ; winning machine

25/285
Nr opisu: 0000115400
Numerical modeling of leaflets for artificial aortic valves with SPH method.
[Aut.]: Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jacek* Gniłka, Arkadiusz Mężyk.
W: 5th International Conference on Computational & Mathematical Biomedical Engineering. CMBE17, Pittsburgh, PA, United States, 10th - 12th April 2017. Vol. 2. Eds.: Perumal Nithiarasu, Anne M. Robertson, Etienne Boileau, Igor Sazonov, Xianghua Xie. Swansea : CMBE, 2017, s. 1288-1291, bibliogr. 21 poz. (CMBE 2017 Proceedings ; 2227-3085)

płatowiec ; obliczeniowa dynamika płynów ; SPH

aortic valve leaflets ; computational fluid dynamics ; SPH

26/285
Nr opisu: 0000114570   
Patent. Polska, nr 225 112. Organ urabiaj±cy tunelowej maszyny urabiaj±cej o urabianiu liniowym. Int.Cl. E21C 27/02, E21C 31/12, F16H 3/44.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Arkadiusz Mężyk, Jan Kania, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Krzysztof* Basiura.
Zgłosz. nr 403 156 z 15.03.2013. Opubl. 28.02.2017, 6 s.

organ urabiaj±cy ; maszyna urabiaj±ca ; głowica urabiaj±ca

coal cutting head ; extraction machine ; cutting head

27/285
Nr opisu: 0000119496   
Przemówienie inauguracyjne rektora Politechniki ¦l±skiej prof. Arkadiusza Mężyka.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
-Biul. Pol. ¦l. 2017 nr 6/7, s. 7-9

Politechnika ¦l±ska ; inauguracja roku akademickiego

Silesian University of Technology ; inauguration of academic year

28/285
Nr opisu: 0000111630   
Patent. Polska, nr 224 930. Stanowisko do badania wymuszeń impulsowych działaj±cych na pasażerów, zwłaszcza pojazdów specjalnych. Int. Cl. G01M99/00, G01N3/313, G01M7/08, G01M17/00, G09B9/042.
POlitechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Arkadiusz Mężyk, Edyta Krzystała, Sławomir Kciuk, M. Kołodziej.
Zgłosz. nr 406 111 z 18.11.2013. Opubl. 28.02.2017, 4 s.

wytrzymało¶ć udarowa ; badanie wytrzymało¶ciowe ; testowanie pojazdu ; symulator pojazdu

impact strength ; strength test ; vehicle testing ; vehicle simulator

29/285
Nr opisu: 0000121188   
State-of-the-art of transcatheter treatment of aortic valve stenosis and the overview of the InFlow project aiming at developing the first Polish TAVI system.
[Aut.]: M. Kachel, K. Milewski, P. Buszman, M. Michalak, W. Domaradzki, W. Gerber, J. ¦liwka, J. Nożyński, M. Sobota, P. Hirnle, M. Białek-Brodocz, M. Zembala, Mariusz Pawlak, E. Płowiecki, J. Kasperczyk, Arkadiusz Mężyk, A. Bochenek, P. Buszman.
-Cardiol. J. 2017 vol. 24 no. 6, s. 685-694, bibliogr. 50 poz.. Impact Factor 1.339. Punktacja MNiSW 20.000

zwężenie zastawki aortalnej ; TAVI ; zawory protetyczne ; InFlow

aortic stenosis ; TAVI ; prosthetic valves ; InFlow

30/285
Nr opisu: 0000114173   
The identification of the vibration control system parameters designed for continuous miner machines.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Mariusz Pawlak, Jan Kania.
-Int. J. Non-Linear Mech. 2017 vol. 91, s. 181-188, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 2.163. Punktacja MNiSW 30.000

system kontroli wibracji ; analiza modalna ; nieliniowa charakterystyka dynamiczna ; kombajn do ci±głego urabiania

vibration control system ; modal analysis ; nonlinear dynamic characteristics ; continuous miner

31/285
Nr opisu: 0000114572   
Patent. Polska, nr 224 769. Tunelowa maszyna urabiaj±ca o urabianiu liniowym. Int.Cl. E21C 35/52, E21C 31/12.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Arkadiusz Mężyk, Jan Kania, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Damian G±siorek, Krzysztof* Basiura.
Zgłosz. nr 403 155 z 15.03.2013. Opubl. 31.01.2017, 4 s.

maszyna urabiaj±ca ; urabianie liniowe ; głowica urabiaj±ca

coal cutting head ; winning machine ; cutting head

32/285
Nr opisu: 0000104173   
Bilans energetyczny hybrydowego układu napędowego lokomotywy górniczej.
[Aut.]: R. Konsek, Arkadiusz Mężyk.
-Napędy i Sterowanie 2016 R. 18 nr 1, s. 62-65, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

lokomotywa górnicza ; napęd hybrydowy ; bilans energetyczny ; badanie symulacyjne

mining locomotive ; hybrid drive ; energy balance ; simulation test

33/285
Nr opisu: 0000107633   
Patent. Polska, nr 223 216. Czujnik do pomiaru ci¶nienia oddziałuj±cego na klatkę piersiow± pasażera pojazdów specjalnych podczas wybuchu ładunku pod pojazdem. Int. Cl. G01L9/04, G01L23/18.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Edyta Krzystała, Arkadiusz Mężyk.
Zgłosz. nr 400 855 z 21.09.2012. Opubl. 31.10.2016, 4 s.

czujnik ; pomiar ci¶nienia ; szybkozmienne sygnały napięciowe

sensor ; pressure measurement ; quick change voltage signals

34/285
Nr opisu: 0000105848
Design of fuzzy logic controller for the unloading system in mechatronic device for gait reeducation.
[Aut.]: Sławomir Duda, Damian G±siorek, Grzegorz Gembalczyk, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk.
W: Advances in mechanics: theoretical, computational and interdisciplinary issues. Proceedings of the 3rd Polish Congress of Mechanics (PCM) and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM) - PCM-CMM-2015, Gdańsk, Poland, 8-11 September 2015. Ed. by Michał Kleiber, Tadeusz Burczyński, Krzysztof Wilde, Jaroslaw Górski, Karol Winkelmann, Łukasz Smakosz. Leiden : CRC Press/Balkema, 2016, s. 159-162

35/285
Nr opisu: 0000105415
Hybrid simulation of tracked vehicle suspension on real-time environment.
[Aut.]: Sławomir Kciuk, Paweł Kielan, Arkadiusz Mężyk, Krzysztof Marcin* Wilk.
W: Active noise and vibration control. Selected, peer reviewed papers from the 12th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods (MARDiH'2015), June 8-11, 2015, Kraków, Poland. Ed. by Waldemar R±czka, Marek Sibielak. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2016, s. 161-168 (Solid State Phenomena ; vol. 248 1662-9779)

symulacja hybrydowa ; platforma czasu rzeczywistego ; pojazd g±sienicowy ; hardware-in-the-loop

hybrid simulation ; real-time environment ; tracked vehicle ; hardware-in-the-loop

36/285
Nr opisu: 0000108059
Indentation tests of porcine pericardial tissue for aortic heart valve leaflets.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Tomasz Machoczek, Paweł Jureczko, Jacek* Gniłka, Wojciech Klein.
W: Insights and innovations in structural engineering, mechanics and computation. Proceedings of the Sixth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, 5-7 September 2016, Cape Town, South Africa. Ed. Alphose Zingoni. Leiden : CRC Press/Balkema, 2016, s. 630-635, bibliogr. 7 poz.

37/285
Nr opisu: 0000114700   
Patent. Polska, nr 223 132. Indukcyjny przemiennik momentu. Int.Cl. H02K 51/00.
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: A. Tomas, Arkadiusz Mężyk, Marcin Fice.
Zgłosz. nr 402 445 z 15.01.2013. Opubl. 31.10.2016, 9 s.

indukcyjny przemiennik momentu ; moment obrotowy ; przekładnia mechaniczna

induction torque converter ; torque ; mechanical transmission

38/285
Nr opisu: 0000108496   
Wzór przemysłowy. Polska, nr 22 429. Liniowy siłownik elektryczny. Int. Cl. 08-05.
Politechnika ¦l±ska, Gliwice
Twórcy: Arkadiusz Mężyk, Olaf* Dudek, Tomasz Machoczek.
Zgłosz. nr 23 960 z 20.11.2015. Opubl. 29.07.2016, 4 s.

39/285
Nr opisu: 0000112163   
Mechatronic device for locomotor training.
[Aut.]: Sławomir Duda, Damian G±siorek, Grzegorz Gembalczyk, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk.
-Acta Mech. Autom. 2016 vol. 10 no. 4, s. 310-315, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

urz±dzenie mechatroniczne ; reedukacja chodu ; rehabilitacja ; system czasu rzeczywistego ; system sterowania

mechatronic device ; gait reeducation ; rehabilitation ; real-time system ; control system

40/285
Nr opisu: 0000103240   
Mechatronic model of continuous miner cutting drum driveline.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Marcin Fice, Mariusz Pawlak, Krzysztof* Basiura.
-Mechatronics 2016 vol. 37, s. 12-20, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 2.496. Punktacja MNiSW 30.000

kombajn chodnikowy ; kombajn do ci±głego urabiania ; symulacja numeryczna ; synchroniczny silnik bezszczotkowy ; proces skrawania skał

roadheader ; continuous miner ; numerical simulation ; permanent magnet synchronous motor ; rock-cutting process

41/285
Nr opisu: 0000094171
Minimisation of the explosion shock wave load onto the occupants inside the vehicle during trinitrotoluene charge blast.
[Aut.]: Edyta Krzystała, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk.
-Int. J. Inj. Control Saf. Promot. 2016 vol. 23 nr 2, s. 170-178. Impact Factor 0.875. Punktacja MNiSW 15.000

badanie poligonowe ; siedzenie antywybuchowe ; ochrona załogi ; pojazd wojskowy

military ground research ; anti-explosive seat ; protection of crew ; military vehicle

42/285
Nr opisu: 0000107868   
Numerical simulation of active track tensioning system for autonomous hybrid vehicle.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Tomasz Czapla, Wojciech Klein, Gabriel* Mura.
-Mech. Syst. Signal Process. 2016 vol. 89, s. 108-118, bibliogr. 18 poz.. Impact Factor 4.116. Punktacja MNiSW 45.000

dynamika układów wieloczłonowych ; pojazd g±sienicowy ; napinacz g±sienicy

multi-body dynamics ; tracked vehicle ; track tensioner

43/285
Nr opisu: 0000106051
Numerical simulation of suspension system for autonomous tracked hybrid vehicle.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Tomasz Czapla, Gabriel* Mura.
W: Dynamical systems. Mechatronics and life sciences. Eds. Jan Awrejcewicz, Marek KaĽmierczak, Jerzy Mrozowski, Paweł Olejnik. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2016, s. 343-352, bibliogr. 9 poz.

44/285
Nr opisu: 0000103350
Numerical simulation of the vibration control system designed for continuous miner machine.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Mariusz Pawlak, Jan Kania.
W: Dynamical systems. Mathematical and numerical approaches. Eds. Jan Awrejcewicz, Marek KaĽmierczak, Jerzy Mrozowski, Paweł Olejnik. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2016, s. 363-370, bibliogr. 9 poz.

45/285
Nr opisu: 0000112779
Optymalizacja postaci konstrukcyjnej struktur energochłonnych pojazdu pływaj±cego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Gabriel* Mura.
Gliwice, 2016, 108 k, bibliogr. 152 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

optymalizacja ; struktura energochłonna ; pływalno¶ć ; MES ; wybuch

optimization ; energy absorbing structure ; buoyancy ; FEM ; explosion

46/285
Nr opisu: 0000113475   
Preliminary tests of new composite material based on shape memory alloys for artificial aortic valve leaflets.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Mariusz Pawlak, Olaf* Dudek.
W: 2016 International Conference on Bio-engineering for Smart Technologies. BioSMART 2016, Dubai, (UAE), Dec. 4th-7th, 2016. Eds.: Amine Nait-Ali, Mulhim Al Doori, Vinod Pangracious, Meis Moukayed. s. 1-3 : bibliogr. 11 poz

47/285
Nr opisu: 0000105394
Shaping the dynamic characteristics of military special vehicles.
[Aut.]: Tomasz Machoczek, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Duda.
W: Active noise and vibration control. Selected, peer reviewed papers from the 12th Conference on Active Noise and Vibration Control Methods (MARDiH'2015), June 8-11, 2015, Kraków, Poland. Ed. by Waldemar R±czka, Marek Sibielak. Stafa-Zurich : Trans Tech Publications, 2016, s. 192-203, bibliogr. 7 poz. (Solid State Phenomena ; vol. 248 1662-9779)

kontrola charakterystyki dynamicznej ; modyfikacja parametryczna ; pojazd wojskowy

control of dynamic characteristics ; parametric modification ; military vehicle

48/285
Nr opisu: 0000105277   
Patent. Polska, nr 221 705. Sposób autonomicznej akwizycji szybkozmiennych sygnałów napięciowych. Int. Cl. G06F 13/00.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: P. Szmidt, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk, Edyta Krzystała.
Zgłosz. nr 397 882 z 23.01.2012. Opubl. 31.05.2016, 4 s.

szybkozmienne sygnały napięciowe ; obci±żenie udarowe

quick change voltage signals ; impact loading

49/285
Nr opisu: 0000108057
Tensile tests of porcine pericardial tissue for aortic heart valve leaflets.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Paweł Jureczko, Tomasz Machoczek, Agnieszka Konopelska, Mariusz Pawlak.
W: Insights and innovations in structural engineering, mechanics and computation. Proceedings of the Sixth International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation, 5-7 September 2016, Cape Town, South Africa. [Dokument elektroniczny]. Ed. Alphose Zingoni. Leiden : CRC Press/Balkema, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 618-623, bibliogr. 36 poz.

50/285
Nr opisu: 0000109385
The modular driveline system of tunneling machine's cutting drum with linear mining.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Mariusz Pawlak, Jan Kania, Krzysztof* Basiura.
W: 10th International Warsaw Invention Show. IWIS 2016, Warsaw, 10-12 October 2016. [Catalogue] [dokument elektroniczny]. [B.m.] : [b.w.], 2014, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1

modułowy układ napędowy ; głowica urabiaj±ca ; maszyna urabiaj±ca

modular driveline system ; cutting head ; winning machine

51/285
Nr opisu: 0000111248
Wyznaczanie współczynników bezpieczeństwa biernego przy zderzeniu pojazdu ze słupem o¶wietleniowym na podstawie symulacji numerycznej.
[Aut.]: Wojciech Danek, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński, Damian G±siorek.
W: Techniki komputerowe w inżynierii. XIV Konferencja nuakowo-techniczna. TKI 2016. [Teresin, 18-21 paĽdziernika 2016 r.]. [B.m.] : [b.w.], 2016, s. 1-2, bibliogr. 8 poz.

LS-Dyna ; MES ; słup o¶wietleniowy ; zderzenie

LS-Dyna ; FEM ; lighting column ; collision

52/285
Nr opisu: 0000101949   
70 lat tradycji nowoczesno¶ci Wydziału Mechanicznego Technologicznego.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
-Biul. Pol. ¦l. 2015 nr 8/9, s. 23-25

Politechnika ¦l±ska ; Wydział Mechaniczny Technologiczny ; jubileusz ; sprawozdanie

Silesian University of Technology ; Faculty of Mechanical Engineering ; jubilee ; report

53/285
Nr opisu: 0000097863
Analiza porównawcza parametrów przepływu cieczy w uproszczonym modelu zastawki aortalnej serca.
[Aut.]: Jacek* Gniłka, Mariusz Pawlak, Agnieszka Konopelska, Wojciech Klein, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. Program 54. sympozjonu, Ustroń, [21 lutego - 25 lutego] 2015 r. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki ¦l±skiej. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 47-48

zastawka aorty ; proteza serca ; przepływ cieczy

aortic valve ; heart prosthesis ; fluid flow

54/285
Nr opisu: 0000101782
Design of fuzzy logic controller for a unloading system in mechatronic device for gait reeducation.
[Aut.]: Sławomir Duda, Damian G±siorek, Grzegorz Gembalczyk, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk.
W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics. PCM-CMM-2015, [September 8th-11th 2015, Gdańsk, Poland]. Short papers. Vol. 2. Eds.: Michał Kleiber, Jarosław Górski, Tadeusz Burczyński, Karol Winkelmann, Krzysztof Wilde, Łukasz Smakosz. Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics. Gdańsk Branch, 2015, s. 825-826, bibliogr. 6 poz.

urz±dzenie mechatroniczne ; reedukacja chodu ; układ sterowania ; regulator rozmyty ; system rozładunku

mechatronic device ; gait reeducation ; control system ; fuzzy logic controller ; unloading system

55/285
Nr opisu: 0000101057
Mechatronic device for locomotor training.
[Aut.]: Sławomir Duda, Damian G±siorek, Grzegorz Gembalczyk, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk.
W: Mechatronics. Ideas for industrial application. International conference, May 11-13, 2015, Gdańsk, Poland. Conference programme and abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2015, s. 24

urz±dzenie mechatroniczne ; reedukacja chodu ; rehabilitacja ; system czasu rzeczywistego ; układ sterowania

mechatronic device ; gait reeducation ; rehabilitation ; real-time system ; control system

56/285
Nr opisu: 0000094959   
Modeling and optimization of resonance characteristics of complex machinery system under dynamic load.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jan Kania.
-Arch. Appl. Mech. 2015 vol. 85 iss. 9, s. 1383-1398, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 1.103. Punktacja MNiSW 25.000

optymalizacja ; parametry modalne ; charakterystyka dynamiczna ; algorytm genetyczny ; kombajn do ci±głego urabiania

optimization ; modal parameters ; dynamic characteristics ; genetic algorithm ; continuous miner

57/285
Nr opisu: 0000101171   
Modern tendencies in the design of autonomous utility vehicles.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Tomasz Czapla, Wojciech Klein, Edyta Krzystała, Grzegorz Gembalczyk, D. Domagała, O. Dudek.
-J. Kones, Powertrain Transp. 2015 vol. 22 no. 1, s. 227-234, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 14.000

pojazd autonomiczny ; projektowanie maszyn ; samochód dostawczy ; napęd hybrydowy

autonomous vehicle ; machine design ; utility vehicle ; hybrid drive

58/285
Nr opisu: 0000103339
Numerical simulation of suspension system for autonomous tracked hybrid vehicle.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Tomasz Czapla, Wojciech Klein, Gabriel* Mura.
W: 13th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications. DSTA 2015, ŁódĽ, December 7-10, 2015, Poland. Abstracts. Eds. J. Awrejcewicz, M. KaĽmierczak, P. Olejnik, J. Mrozowski. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2015, s. 208

59/285
Nr opisu: 0000103338
Numerical simulation of vibration control system designed for Continuous Miner machines.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Mariusz Pawlak, Jan Kania.
W: 13th Conference on Dynamical Systems Theory and Applications. DSTA 2015, ŁódĽ, December 7-10, 2015, Poland. Abstracts. Eds. J. Awrejcewicz, M. KaĽmierczak, P. Olejnik, J. Mrozowski. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2015, s. 207

60/285
Nr opisu: 0000101254
Optymalizacja przęsła głównego mostu mobilnego.
[Aut.]: Rafał Dudzicz, Tomasz Czapla, Arkadiusz Mężyk.
W: VI Warsztaty Naukowe Studenckiego Koła Mechatroniki, [Ustroń, 18-20 maja 2015 r.]. Red. Sławomir Duda. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, 2015, s. 39-46, bibliogr. 4 poz.

konstrukcja mostu ; ustrój no¶ny ; most mobilny ; optymalizacja konstrukcji ; analiza MES

bridge construction ; load-carrying structure ; mobile bridge ; optimization of construction ; FEM analysis

61/285
Nr opisu: 0000103058   
Pojazd g±sienicowy z napędem hybrydowym. Czę¶ć 1.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, K. Skowron, M. Grabania.
-Szybkobież. Pojaz. G±sien. 2015 nr 3, s. 65-79, bibliogr. 27 poz.
Toż. w jęz. ang., s. 81-94. Punktacja MNiSW 6.000

pojazd l±dowy ; pojazd g±sienicowy ; napęd hybrydowy ; szeregowy napęd hybrydowy

land vehicle ; tracked vehicle ; hybrid drive ; series hybrid drive

62/285
Nr opisu: 0000104673
Review of modern concepts of tunnel contruction machinery.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Jan Kania, Mariusz Pawlak, Krzysztof* Basiura.
W: See Tunnel. promoting tunelling in South East European region. 41st General Assembly and World Tunnel Congress of International Tunnelling and Undergraound Space Association ITA-AITES, Dubrovnik, Croatia, May 22-28, 2015. Ed. Davorin Kolić. Zagreb : Croatian Society for Concrete Engineering and Construction Technology, 2015, s. 372-373

63/285
Nr opisu: 0000095792
Sterowanie zawieszeniem pojazdu wielokołowego.
[Aut.]: Tomasz Machoczek, Arkadiusz Mężyk.
-Prz. Mech. 2015 R. 74 nr 1, s. 19-25, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

dynamika ruchu ; dynamika pojazdu ; model pojazdu ; sterowanie zawieszeniem ; Sky-hook

motion dynamics ; vehicle dynamics ; vehicle model ; suspension control ; Sky-hook

64/285
Nr opisu: 0000100833   
Symulacja cyklu pracy hybrydowego układu napędowego górniczej lokomotywy sp±gowej.
[Aut.]: R. Konsek, Arkadiusz Mężyk.
-Zesz. Probl. Masz. Elekt. 2015 nr 105, s. 1-5, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

lokomotywa sp±gowa ; napęd hybrydowy ; lokomotywa górnicza ; badanie symulacyjne

floor-mounted railway ; hybrid drive ; mining locomotive ; simulation test

65/285
Nr opisu: 0000098564   
Patent. Polska, nr 219 224. Układ przeniesienia napędu do hybrydowych pojazdów roboczych dużej mocy zwłaszcza wózków widłowych o dużym udĽwigu. Int. Cl. B60K17/28, B60K6/20, B66F9/20.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Krzysztof* Basiura.
Zgłosz. nr 394 214 z 15.03.2011. Opubl. 31.03.2015, 6 s.

przekładnia planetarna ; hamulec ; układ napędowy ; układ kontroli przepływu mocy ; pojazd hybrydowy

planetary gear ; brake ; drive system ; power flow control system ; hybrid vehicle

66/285
Nr opisu: 0000101433   
Wzór przemysłowy. Polska, nr 21 535. Wózek i/lub regał do transportu i przechowywania wewnętrznego materiałów. Int. Cl. 12-10.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński, K. Szlichta, Tomasz Machoczek.
Zgłosz. nr 22 902 z 20.11.2014. Opubl. 30.06.2015, 3 s.

wózek biblioteczny ; regał ; transport dokumentów

library trolley ; bookshelf ; transport of documents

67/285
Nr opisu: 0000098659   
Zarz±dzanie rozpływem energii w napędzie hybrydowym lokomotywy górniczej. Cz. 1, Algorytm sterowania.
[Aut.]: R. Konsek, Arkadiusz Mężyk.
-Masz. Gór. 2015 R. 33 nr 1, s. 16-22, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

sp±gowa lokomotywa górnicza ; napęd hybrydowy ; algorytm sterowania ; emisja substancji toksycznych

mine floor-mounted railway ; hybrid drive ; control algorithm ; toxic substances emission

68/285
Nr opisu: 0000093105
Autonomic measuring system for parameter identification characteristic for crew overload in the time of charge explosion under a special - purpose vehicle.
[Aut.]: Edyta Krzystała, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk.
W: Mechatronic systems and materials. MSM-2014. 10th International conference, Opole, Poland, 7-10 July 2014. Abstracts. Eds.: G. Robak, E. Macha. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2014, s. 101-102 + tekst na CD-ROM
Pełny tekst na CD-ROM

69/285
Nr opisu: 0000097463   
Patent. Polska, nr 219 525. Autonomiczny system pomiarowy do akwizycji szybkozmiennych sygnałów napięciowych. Int. Cl. G01R 11/02, G01R 15/00, G11C 11/00.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: P. Szmidt, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk, Edyta Krzystała.
Zgłosz nr 397 226 z 02.12.2011. Opubl. 29.05.2015, s. 1-4

system pomiarowy ; akwizycja danych ; szybkozmiennie sygnały napięciowe

measuring system ; data acquisition ; quick change voltage signals

70/285
Nr opisu: 0000096140   
Badania modelowe hybrydowego układu napędowego lokomotywy sp±gowej.
[Aut.]: R. Konsek, Arkadiusz Mężyk.
-Zesz. Probl. Masz. Elekt. 2014 nr 101, s. 19-23, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

napęd hybrydowy ; lokomotywa sp±gowa ; maszyna górnicza ; Matlab/Simulink

hybrid drive ; floor-mounted railway ; mining machine ; Matlab/Simulink

71/285
Nr opisu: 0000109880
Badania modelowe i do¶wiadczalne nowego prototypowego tłumika magnetoreologicznego.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Modelowanie struktur i konstrukcji inżynierskich. Monografia jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy profesora Wiesława Nagórko. Red. Grzegorz Jemielita, Monika W±growska. Warszawa : Wydaw. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 2014, s. 189-203, bibliogr. 9 poz.

tłumik magnetoreologiczny ; ciecz magnetoreologiczna ; charakterystyka dynamiczna

magnetorheological damper ; magnetorheological fluid ; dynamical characteristics

72/285
Nr opisu: 0000094482   
Patent. Polska, nr 217 539. Ciecz magnetoreologiczna. Int. Cl. C10M 125/12.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Monika Kciuk, Roman Turczyn, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk.
Zgłosz. nr 392656 z 15.10.2010. Opubl. 31.07.2014, 2 s.

ciecz magnetoreologiczna ; RCHM5A2 ; żelazo karbonylkowe

magnetorheological fluid ; RCHM5A2 ; carbonyl iron

73/285
Nr opisu: 0000094483   
Patent. Polska, nr 217 540. Ciecz magnetoreologiczna. Int. Cl. C10M 125/12.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Monika Kciuk, Roman Turczyn, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk.
Zgłosz. nr 392655 z 15.10.2010. Opubl. 31.07.2014, 2 s.

ciecz magnetoreologiczna ; RCHM3B5 ; żelazo karbonylkowe

magnetorheological fluid ; RCHM3B5 ; carbonyl iron

74/285
Nr opisu: 0000099851   
Dynamiczna analiza wytrzymało¶ciowa kadłuba szybkobieżnego pojazdu g±sienicowego.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Jacek* Gniłka, Gabriel* Mura.
-Model. Inż. 2014 t. 19 nr 53, s. 105-110, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

analiza wytrzymało¶ciowa ; kadłub pojazdu ; własno¶ci wytrzymało¶ciowe

strength analysis ; vehicle hull ; strength properties

75/285
Nr opisu: 0000091153
Metoda optymalizacji geometrii rdzeni paneli energochłonnych.
[Aut.]: Gabriel* Mura, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Modelowanie w mechanice. 53. Sympozjon, Ustroń, [22 lutego - 26 lutego] 2014 r. Program. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki ¦l±skiej. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 109

panel energochłonny ; rdzeń ; optymalizacja geometrii ; LS-Dyna

energy-absorbing panel ; core ; geometry optimization ; LS-Dyna

76/285
Nr opisu: 0000091768
Numeryczne i eksperymentalne wyznaczanie siły cięcia pakietu blach poligraficznych na gilotynie.
[Aut.]: Damian G±siorek, Arkadiusz Mężyk.
W: Techniki komputerowe w inżynierii. TKI 2014. XIII Konferencja naukowo-techniczna, Licheń Stary, 6-9 maja 2014. Streszczenia. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława D±browskiego. Wydział Mechaniczny. [B.m.] : [b.w.], 2014, s. 65-66, bibliogr. 6 poz.

cięcie gilotynowe ; blacha offsetowa ; pakiet blach ; cięcie pakietu ; płyta presensybilizowana

guillotine cutting ; offset plate ; sheet pack ; cutting of bundle ; presensitized plate

77/285
Nr opisu: 0000095440
Optymalizacja cech dynamicznych zawieszenia szybkobieżnego pojazdu g±sienicowego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Jacek* Gniłka.
Gliwice, 2014, 95 k., bibliogr. 108 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

pojazd g±sienicowy ; zawieszenie pojazdu ; układ dynamiczny ; optymalizacja

tracked vehicle ; vehicle suspension ; dynamical system ; optimization

78/285
Nr opisu: 0000097460
Projektowanie pojazdów specjalnych ze względu na bezpieczeństwo załogi.
[Aut.]: Edyta Krzystała, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk.
W: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń wynikaj±cych z użycia improwizowanych urz±dzeń wybuchowych (IED). Red. Stanisław Kowalkowski, Bogusław Bębenek, Tomasz Całkowski. Warszawa : Wydaw. Akademii Obrony Narodowej, 2014, s. 130-141

badania poligonowe ; ¶rodki ochrony załogi pojazdów specjalnych ; wpływ fali uderzeniowej wybuchu na załogę pojazdów specjalnych

polygonal research ; protection measures the crew of special vehicles ; impact of explosion shock wave on special vehicles crew

79/285
Nr opisu: 0000094335   
Patent. Polska, nr 216 597. Sprzęgło rozł±czalne zwłaszcza do napędu wentylatora głównego czołgu. Int. Cl. F01P 1/00, F01P 5/00, F01P 7/00, F24F 7/06, B63J 2/00.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Damian G±siorek, Sławomir Kciuk, Tomasz Machoczek, Arkadiusz Mężyk, Zdzisław Rak, K. Chodkiewicz.
Zgłosz. nr 391 865 z 16.07.2010. Opubl. 30.04.2014, 4 s.

sprzęgło ; wentylator ; siłownik elektromagnetyczny ; łożysko wzdłużne

clutch ; ventilator ; electromagnetic actuator ; thrust bearing

80/285
Nr opisu: 0000095111   
Patent. Polska, nr 217 135. Sprzęgło rozł±czalne zwłaszcza do napędu wentylatora głównego czołgu. Int. Cl. F01P 1/00, F01P 5/00, F01P 7/00, F24F 7/06, B63J 2/00.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Damian G±siorek, Sławomir Kciuk, Tomasz Machoczek, Arkadiusz Mężyk, Zdzisław Rak, K. Chodkiewicz.
Zgłosz. nr 391 866 z 16.07.2010. Opubl. 30.06.2014, 6 s.

sprzęgło ; wentylator ; siłownik elektromagnetyczny ; łożysko wzdłużne

clutch ; ventilator ; electromagnetic actuator ; thrust bearing

81/285
Nr opisu: 0000094415
Tuning the dynamic characteristics of tracked vehicles suspension using controllable fluid dampers.
[Aut.]: Sławomir Kciuk, Sławomir Duda, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński, Klaudiusz Klarecki.
W: Innovative control systems for tracked vehicle platforms. Ed. Aleksander Nawrat. Cham : Springer, 2014, s. 243-258, bibliogr. 15 poz. (Studies in Systems, Decision and Control ; Vol. 2 2198-4182)

amortyzator rotacyjny ; tłumik ; pojazd g±sienicowy ; zawieszenie pojazdu ; dynamika ; system hydrauliczny

rotary shock absorber ; damper ; tracked vehicle ; vehicle suspension ; dynamics ; hydraulic system

82/285
Nr opisu: 0000100002   
Wyznaczanie wielko¶ci kinematycznych układu zawieszenia szybkobieżnego pojazdu g±sienicowego.
[Aut.]: Jacek* Gniłka, Tomasz Machoczek, Arkadiusz Mężyk.
-Model. Inż. 2014 t. 22 nr 53, s. 52-57, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

metoda fotogrametryczna ; badanie zawieszenia pojazdu g±sienicowego

photogrammetric method ; study of tracked vehicle suspension

83/285
Nr opisu: 0000099358   
Wyznaczanie wielko¶ci kinemtycznych układu zawieszenia szybkobieżnego pojazdu g±siennicowego.
[Aut.]: Jacek* Gniłka, Tomasz Machoczek, Arkadiusz Mężyk.
-Model. Inż. 2014 t. 22 nr 53, s. 52-57, bibliogr. 6 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

metoda fotogrametryczna ; zawieszenie pojazdu ; pojazd g±sienicowy

photogrammetric method ; vehicle suspension ; tracked vehicle

84/285
Nr opisu: 0000103097   
A review of possibility application shape memory alloy in kinetic energy recovery systems.
[Aut.]: Wojciech Klein, Arkadiusz Mężyk.
W: Recent advances in integrity-reliability-failure. IRF 2013. Proceedings of the 4th International Conference on Integrity, Reliability and Failure, Funchal, Portugal, 23-27 June 2013. Eds. J. F. Silva Gomes and Shaker A. Meguid. Porto : INEGI - Instituto de Engenharia Mecanica e Gestao Industrial, 2013, s. 425-426, bibliogr. 3 poz.

SMA ; KERS ; układ hamulcowy z odzyskiem energii

SMA ; KERS ; regenerative braking system

85/285
Nr opisu: 0000090193   
Composite materials with the polymeric matrix applied to ballistic shields.
[Aut.]: Maciej** Rojek, Małgorzata Szymiczek, Józef Stabik, Arkadiusz Mężyk, K. Jamroziak, Edyta Krzystała, J. Kurowski.
-Arch. Mater. Sci. Eng. 2013 vol. 63 nr 1, s. 26-35, bibliogr. 47 poz.. Punktacja MNiSW 13.000

kompozyty ; materiały ceramiczne ; materiały inżynierskie ; test balistyczny

composites ; ceramic materials ; engineering materials ; ballistic test

86/285
Nr opisu: 0000090692   
Composite materials with the polymeric matrix applied to ballistic shields.
[Aut.]: Maciej** Rojek, Małgorzata Szymiczek, Józef Stabik, Arkadiusz Mężyk, K. Jamroziak, E. Kryształa, J. Kurowski.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2013. Programme and proceedings of the twenty first international scientific conference, Gliwice - Kraków, [23rd-26th June 2013]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : International OCSCO World Press, 2013, s. 109

87/285
Nr opisu: 0000103098   
Determination dynamic characteristics of roadheaders boom with cut header.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Mariusz Pawlak, Jan Kania.
W: Recent advances in integrity-reliability-failure. IRF 2013. Proceedings of the 4th International Conference on Integrity, Reliability and Failure, Funchal, Portugal, 23-27 June 2013. Eds. J. F. Silva Gomes and Shaker A. Meguid. Porto : INEGI - Instituto de Engenharia Mecanica e Gestao Industrial, 2013, s. 205-206, bibliogr. 3 poz.

górnictwo ; kombajn chodnikowy ; metoda elementów skończonych ; analiza modalna

mining ; roadheader ; finite element method ; modal analysis

88/285
Nr opisu: 0000090197   
Metallographic investigations of metal plate edges after cutting.
[Aut.]: Damian G±siorek, Arkadiusz Mężyk, A. Skibniewski, W. Głuchowski.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2013 vol. 60 iss. 1, s. 31-38, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 12.000

metalografia ; mikroskopia elektronowa ; blacha cienka ; gilotyna ; cięcie

metallography ; electron microscopy ; sheet metals ; guillotine ; cutting

89/285
Nr opisu: 0000090652   
Metallographic investigations of metal plate edges after cutting.
[Aut.]: Damian G±siorek, Arkadiusz Mężyk, A. Skibniewski, W. Głuchowski.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. AMME'2013. Programme and proceedings of the twenty first international scientific conference, Gliwice - Kraków, [23rd-26th June 2013]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : International OCSCO World Press, 2013, s. 74-75

90/285
Nr opisu: 0000088316
Methodology for optimization modal parameters in the engineering design process on the example on the example of continuous miner cutter boom.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jan Kania.
W: Creative construction conference. CC2013, Budapest, Hungary, 6-9 July 2013. Final programm & book of abstracts. Eds: M. Hajdu, M. Skibniewski. [Budapest] : [Diamond Congress Ltd.], 2013, s. 133

optymalizacja ; analiza numeryczna modelu ; algorytm genetyczny

optimization ; numerical model analysis ; genetic algorithm

91/285
Nr opisu: 0000088330
Methodology for optimization modal parameters in the engineering design process on the example on the example of continuous miner cutter boom.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Mariusz Pawlak, Wojciech Klein, Jan Kania.
W: Creative construction conference. CC2013, Budapest, Hungary, 6-9 July 2013. Proceedings. Eds: M. Hajdu, M. Skibniewski. [B.m.] : [b.w.], 2013, s. 516-524, bibliogr. 3 poz.

optymalizacja ; analiza numeryczna modelu ; algorytm genetyczny

optimization ; numerical model analysis ; genetic algorithm

92/285
Nr opisu: 0000088329   
Modelling and optimization of dynamic characteristics of mining machines.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, W. Pawlak.
W: Recent advances in mechanics. 8th German-Greek-Polish symposium, Goslar, Germany, September 09-13, 2013. Book of abstracts. Ed. by R. Kienzler, S. Boettcher. Bremen : University of Bremen, 2013, s. 55-56, bibliogr. 5 poz.

93/285
Nr opisu: 0000088460   
Modelowanie charakterystyk trakcyjnych napędów na przykładzie wybranej struktury układu napędowego maszyny roboczej.
[Aut.]: P. Dobrzaniecki, Arkadiusz Mężyk.
-Masz. Gór. 2013 R. 31 nr 1, s. 3-10, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

silnik spalinowy ; maszyna górnicza ; emisja spalin ; emisja hałasu ; osprzęt silnika spalinowego ; badanie modelowe

combustion engine ; mining machine ; exhaust gas emission ; noise emission ; combustion engine's fittings ; model test

94/285
Nr opisu: 0000080705
Optymalizacja geometrii rdzenia panelu energochłonnego.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Gabriel* Mura, Eugeniusz ¦witoński.
W: Modelowanie w mechanice. Program 52. sympozjonu, Ustroń, [23 lutego - 27 lutego] 2013 r. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki ¦l±skiej. Ustroń : [b.w.], 2013, s. 284-285
Toż w jęz. ang., s. 285

panel energochłonny ; rdzeń ; optymalizacja geometrii ; LS-Dyna

energy-absorbing panel ; core ; geometry optimization ; LS-Dyna

95/285
Nr opisu: 0000088016   
Przekładnie magnetyczne - nowa jako¶ć w transmisji momentu obrotowego.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, A. Tomas.
-Prz. Mech. 2013 R. 72 nr 10, s. 40-44, bibliogr. 18 poz.. Punktacja MNiSW 8.000

przekładnia magnetyczna ; przemiennik momentu ; indukcja magnetyczna ; moment obrotowy

magnetic gear ; torque converter ; magnetic induction ; torque

96/285
Nr opisu: 0000101636
Rotary shock-absorber with magnetorheological valves.
[Aut.]: P. Martynowicz, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk.
W: Manufacturing engineering and technology for manufacturing growth. Selected, peer reviewed papers from the 2012 International Conference on Manufacturing Engineering and Technology for Manufacturing Growth (METMG 2012), San Diego, USA, November 1-2, 2012. [Dokument elektroniczny]. Ed. Dayun Xu. Staffa-Zurich : Trans Tech Publications, 2013, dysk optyczny (CD-ROM) s. 505-511, bibliogr. 10 poz. (Advanced Materials Research ; vol. 628 1662-8985). Punktacja MNiSW 7.000

amortyzator ; ciecz magnetoreologiczna ; wibroizolacja semiaktywna

shock absorber ; magnetorheological fluid ; semiactive vibroisolation

97/285
Nr opisu: 0000090918
System sterowania mechatronicznego zawieszenia pojazdu g±sienicowego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Tomasz Machoczek.
Gliwice, 2013, 177 k., bibliogr. 155 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

system sterowania mechatronicznego ; pojazd g±sienicowy ; modelowanie matematyczne ; zawieszenie pojazdu

mechatronic control system ; tracked vehicle ; mathematical modelling ; vehicle suspension

98/285
Nr opisu: 0000071943
Analiza morfometryczna czaszki dzieci z wodogłowiem wewnętrznym.
[Aut.]: J. Filipek, D. Larysz, Wojciech Wolański, Edyta Kawlewska, Marek Gzik, Arkadiusz Mężyk.
W: Majówka Młodych Biomechaników 2012 im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. Red. Bożena Gzik-Zroska. Politechnika ¦l±ska. Wydział Inżynierii Biomedycznej. Katedra Biomechaniki. Gliwice : Wydaw. Katedry Biomechatroniki, 2012, dysk optyczny (CD-ROM) s. 25-26

analiza morfometryczna ; czaszka ; wodogłowie

morphometric analysis ; skull ; hydrocephalus

99/285
Nr opisu: 0000083514
Analysis of dynamics of prototype magnetorheological rotary shock-absorber.
[Aut.]: Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński, P. Martynowicz.
W: Computational mechanics 2012. 28th Conference with international participation, Spicak, November 12-14, 2012. [B.m.] : [b.w.], [2012], s. 1-2, bibliogr. 3 poz.

100/285
Nr opisu: 0000071066   
Hybrydowy układ napędowy pojazdu g±sienicowego.
[Aut.]: Wojciech Klein, Arkadiusz Mężyk, Tomasz Czapla.
-Szybkobież. Pojaz. G±sien. 2012 nr 1, s. 61-68, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

pojazd g±sienicowy ; napęd hybrydowy ; hybrydowy układ napędowy

tracked vehicle ; hybrid drive ; hybrid drive system

101/285
Nr opisu: 0000082406
Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu.
[Aut.]: Edyta Krzystała, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk.
Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2012, 135 s., bibliogr. 170 poz.

pojazd kołowy ; ochrona przeciwminowa ; pojazd wojskowy ; fala uderzeniowa wybuchu

wheeled vehicle ; mine protection ; military vehicle ; explosion shock wave

102/285
Nr opisu: 0000078992
Minimalizacja drgań mechatronicznych napędów maszyn roboczych.
[Aut.]: Paweł Bachorz, Damian G±siorek, Krzysztof Kawlewski, Arkadiusz Mężyk, Zdzisław Rak, Eugeniusz ¦witoński, Tomasz Trawiński.
Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, 2012, 167 s., bibliogr. 106 poz.
(Biblioteka Problemów Eksploatacji ; )

układ napędowy ; maszyna robocza ; sterowanie wektorowe ; tłumienie drgań ; model dynamiczny ; obliczenia numeryczne

drive system ; working machine ; vector control ; vibration damping ; dynamic model ; numerical calculations

103/285
Nr opisu: 0000077352
Modelowanie i minimalizacja wpływu oddziaływania wybuchu min l±dowych na pasażerów pojazdów specjalnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Edyta Krzystała.
Gliwice, 2012, 161 k., bibliogr. 160 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

wybuch ; pojazd wojskowy ; ochrona przeciwminowa ; bezpieczeństwo załogi

explosion ; military vehicle ; mine protection ; crew safety

104/285
Nr opisu: 0000077634   
Rozwój układów przeniesienia napędów w pojazdach g±sienicowych.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Krzysztof Skowron.
-Szybkobież. Pojaz. G±sien. 2012 nr 3, s. 19-26, bibliogr. 20 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

pojazd g±sienicowy ; układ przeniesienia mocy

tracked vehicle ; power transmission system

105/285
Nr opisu: 0000077179
Zagadnienia dynamiki pojazdów specjalnych.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński, Sławomir Kciuk.
W: Applied mechanics 2012. Book of abstracts. Scientific session. Ed. J. Sawicki. Bydgoszcz : [b.w.], 2012, s. 42-43

106/285
Nr opisu: 0000069494   
An analysis of an explosive shock wave impact onto military vehicles of contemporary warfare.
[Aut.]: P. Saska, Edyta Krzystała, Arkadiusz Mężyk.
-J. Kones, Powertrain Transp. 2011 vol. 18 no. 1, s. 515-524, bibliogr. 29 poz.. Punktacja MNiSW 7.000

107/285
Nr opisu: 0000068951   
Analiza oddziaływania wybuchu na kołowe pojazdy specjalne i ich załogi.
[Aut.]: Edyta Krzystała, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk.
-Szybkobież. Pojaz. G±sien. 2011 nr 2, s. 99-110, bibliogr. 22 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

fala uderzeniowa ; kołowy transporter opancerzony ; pojazd wojskowy ; badanie poligonowe ; bezpieczeństwo ; wybuch

shock wave ; wheeled military vehicle ; military vehicle ; military ground research ; safety ; explosion

108/285
Nr opisu: 0000069496   
Analiza zagrożenia załogi w wyniku wybuchu ładunku pod kołowym pojazdem opancerzonym.
[Aut.]: Edyta Krzystała, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk.
-Zesz. Nauk. WSO Wojsk L±d. 2011 nr 1, s. 145-154, bibliogr. 14 poz.

ochrona załogi pojazdów specjalnych ; mina l±dowa ; kryteria oceny urazów ; badanie do¶wiadczalne

protection of special vehicles crew ; land mine ; injury assessment criteria ; experimental test

109/285
Nr opisu: 0000069507
APG - pierwszy polski pojazd g±sienicowy o napędzie hybrydowym.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Aleksander Nawrat, W. Łuczak.
-Rap. Wojsko Tech. Obron. 2011 nr 10, s. 72-73

110/285
Nr opisu: 0000069501
Autonomiczna platforma g±sienicowa.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Tomasz Czapla.
-Nowa Tech. Wojsk. 2011 nr 10, s. 26-28

111/285
Nr opisu: 0000067065
Hybrid powertrain prototype.
[Aut.]: Adam* Stachura, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. [15th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 17.06-19.06.2011]. Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics. Gliwice Branch, Department of Applied Mechanics. Silesian University of Technology. Gliwice, Department of Mechanics. VSB Technical University of Ostrava. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2011, s. 79-84, bibliogr. 7 poz. (Modelling and Optimization of Physical Systems ; Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej nr 10)

samochód hybrydowy ; układ napędowy ; hybrydowy układ napędowy ; zużycie paliwa

hybrid car ; powertrain ; hybrid powertrain ; fuel consumption

112/285
Nr opisu: 0000069137   
Identyfikacja obci±żenia załogi w wyniku wybuchu ładunku pod pojazdem kołowym.
[Aut.]: Edyta Krzystała, Arkadiusz Mężyk.
-Wybrane Probl. Inż. 2011 nr 2, s. 235-238, bibliogr. 7 poz.

pojazd wojskowy ; wybuch ; badanie poligonowe ; załoga

military vehicle ; explosion ; military ground research ; crew

113/285
Nr opisu: 0000068724
Komputerowe i do¶wiadczalne metody mechaniki w analizach robota medycznego o strukturze stałopunktowej.
[Aut.]: Grzegorz** Ilewicz, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Majówka Młodych Biomechaników 2011 im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Zakład Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 53-54, bibliogr. 2 poz.

robot medyczny ; Robin Heart ; metoda elementów skończonych ; MES

medical robot ; Robin Heart ; finite element method ; FEM

114/285
Nr opisu: 0000081638   
Modelling and investigation of dynamic parameters of tracked vehicles.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński, Sławomir Kciuk, Wojciech Klein.
-Mechanics Mech. Eng. 2011 vol. 15 nr 4, s. 115-130, bibliogr. 7 poz.

pojazd g±sienicowy ; tłumik magnetoreologiczny ; amortyzator

tracked vehicle ; magnetorheological damper ; shock absorber

115/285
Nr opisu: 0000067028   
Modelowanie dynamiki napędu hybrydowego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Adam* Stachura.
Gliwice, 2011, 137 s., bibliogr. 92 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

napęd hybrydowy ; dynamika pojazdu ; obliczenia zużycia paliwa ; Matlab/Simulink

hybrid drive ; vehicle dynamics ; fuel consumption calculate ; Matlab/Simulink

116/285
Nr opisu: 0000066118
Modelowanie i optymalizacja czynno¶ci ruchowych końcówki operacyjnej telemanipulatora kardiochirurgicznego.
[Aut.]: Grzegorz** Ilewicz, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. 50. Sympozjon, Ustroń, 2011. Program. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki ¦l±skiej. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 72-73

117/285
Nr opisu: 0000066134
Ocena zagrożenia załogi w wyniku wybuchu ładunku pod kołowym transporterem opancerzonym.
[Aut.]: Edyta Krzystała, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. 50. Sympozjon, Ustroń, 2011. Program. Zeszyt streszczeń. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki ¦l±skiej. [B.m.] : [b.w.], 2011, s. 95

118/285
Nr opisu: 0000068725
Optyczna biometria kardiochirurga przy klasycznej i endoskopowej ergonomii stanowiska eksperymentu.
[Aut.]: Grzegorz** Ilewicz, Z. Nawrat, J. ¦liwka, Paweł Kostka, Arkadiusz Mężyk.
W: Majówka Młodych Biomechaników 2011 im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Materiały konferencyjne. [Dokument elektroniczny]. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Zakład Mechaniki Ogólnej i Biomechaniki. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2011, dysk optyczny (CD-ROM) s. 55-56, bibliogr. 1 poz.

kardiochirurg ; ergonomia ; stanowisko badawcze ; Robin Heart ; robot kardiochirurgiczny

cardiosurgeon ; ergonomics ; experimental stand ; Robin Heart ; cardiosurgical robot

119/285
Nr opisu: 0000069825
Optymalizacja czynno¶ci ruchowych końcówki operacyjnej telemanipulatora kardiochirurgicznego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Grzegorz** Ilewicz.
Gliwice, 2011, 136 k., bibliogr. 109 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

telemanipulator kardiochirurgiczny ; metoda Savitzy'ego-Gloay'a ; torakochirurgia ; analiza wytrzymało¶ciowa

cardiosurgical telemanipulator ; Savitzky-Golay's method ; thoracic surgery ; strength analysis

120/285
Nr opisu: 0000069491
Optymalizacja parametrów pracy układu napędowego na przykładzie górniczego pojazdu szynowego.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, P. Dobrzaniecki.
-Transp. Przem. Masz. Rob. 2011 nr 2, s. 46-49, bibliogr. 5 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

121/285
Nr opisu: 0000069508
Wielozadaniowa Platforma Bojowa ANDERS.
[Aut.]: J. Olek, Arkadiusz Mężyk.
W: Modernizacja Wojsk L±dowych impulsem rozwojowym dla polskiej gospodarki. Red. P. Soroka. Warszawa : Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, 2011, s. 155-166, bibliogr. 3 poz.

122/285
Nr opisu: 0000057113   
Badania do¶wiadczalne procesu cięcia pakietu blach na gilotynie.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Damian G±siorek, Jarosław Kaczmarczyk, Zdzisław Rak, A. Skibniewski.
-Prz. Mech. 2010 R. 69 nr 5, s. 36-38, 39, bibliogr. 4 poz.

blacha ; cięcie blachy ; proces cięcia ; gilotyna ; stanowisko badawcze

sheet ; cutting of sheet ; cutting process ; guillotine ; test stand

123/285
Nr opisu: 0000061537   
Hybrid diesel powertrain.
[Aut.]: Adam* Stachura, Arkadiusz Mężyk.
-J. Kones, Powertrain Transp. 2010 vol. 17 no. 4, s. 455-458, bibliogr. 4 poz.

pojazd hybrydowy ; hybrydowy układ napędowy ; silnik Diesla ; symulacja komputerowa

hybrid vehicle ; hybrid powertrain ; Diesel engine ; computer simulation

124/285
Nr opisu: 0000069509
Hybrydowy układ napędowy.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
-Rap. Wojsko Tech. Obron. 2010 nr 11, s. 16-17

125/285
Nr opisu: 0000069489
Mechatronika w projektowaniu g±sienicowych pojazdów specjalnych.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
-Transp. Przem. Masz. Rob. 2010 nr 4, s. 6-10, bibliogr. 11 poz.

126/285
Nr opisu: 0000061528   
Modelling of tracked vehicle dynamics.
[Aut.]: Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk, Gabriel* Mura.
-J. Kones, Powertrain Transp. 2010 vol. 17 no. 1, s. 223-232, bibliogr. 9 poz.

pojazd g±sienicowy ; układ wieloczłonowy ; zawieszenie ; symulacja numeryczna ; analiza dynamiczna

tracked vehicle ; multibody system ; suspension ; numerical simulation ; dynamical analysis

127/285
Nr opisu: 0000069493   
Problemy współpracy nauki z przemysłem.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
-Szybkobież. Pojaz. G±sien. 2010 nr 2, s. 1-8, bibliogr. 9 poz.

transfer technologii ; współpraca naukowo-przemysłowa ; konsorcjum naukowo-przemysłowe

technology transfer ; scientific and industrial cooperation ; scientific and industrial consortium

128/285
Nr opisu: 0000058947
Thermoelectric generator for hybrid car.
[Aut.]: Adam* Stachura, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. [14th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 11.06-13.06.2010]. Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics. Gliwice Branch, Department of Applied Mechanics. Silesian University of Technology. Gliwice, Department of Mechanics. VSB Technical University of Ostrava. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2010, s. 77-80, bibliogr. 4 poz. (Modelling and Optimization of Physical Systems ; Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej nr 9)

generator termoelektryczny ; samochód hybrydowy ; odzysk energii ; stanowisko badawcze

thermoelectric generator ; hybrid car ; energy recovery ; test stand

129/285
Nr opisu: 0000069179
Analiza procesu cięcia pakietu blach na gilotynie.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Zdzisław Rak, Damian G±siorek, Tomasz Machoczek, Jarosław Kaczmarczyk, A. Skibniewski.
W: Materiały V Międzynarodowego Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji, Augustów, 3 czerwca - 6 czerwca 2009. Białystok : Politechnika Białostocka, 2009, s. 225-228

130/285
Nr opisu: 0000051342   
Hybrid drive application for high-speed tracked vehicle.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Tomasz Czapla, Wojciech Klein.
-J. Kones, Powertrain Transp. 2009 vol. 16 no. 1, s. 341-349, bibliogr. 7 poz.

131/285
Nr opisu: 0000083509
Modelling of mechatronic vibroisolating system.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk, Wojciech Klein.
W: Transfer of innovation to the interdisciplinary teaching of mechatronics for the advanced technology needs. Eds: E. Macha, G. Robak. Opole : Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, 2009, s. 253-276, bibliogr. 8 poz.

132/285
Nr opisu: 0000058013
Modelowanie i analiza drgań narzędzia robota Robin Heart. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Marek* KoĽlak.
Gliwice, 2009, 136 k., bibliogr. 102 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

robot medyczny ; manipulator ; robot kardiochirurgiczny ; Robin Heart

medical robot ; manipulator ; cardiosurgical robot ; Robin Heart

133/285
Nr opisu: 0000075818
Modelowanie i symulacja cykli pracy hybrydowego napędu wózka widłowego.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, Grzegorz* Jarosz.
W: Problemy rozwoju maszyn roboczych. XXII Konferencja naukowa, Zakopane, 19-22.01.2009. Kielce : Wydaw. Politechniki ¦więtokrzyskiej, 2009, s. 115 (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦więtokrzyska Nauki Techniczne. Budowa i Eksploatacja Maszyn ; nr 12)

wózek widłowy ; maszyna transportowa ; hybrydowy układ napędowy ; Matlab/Simulink

forklift truck ; transportation machine ; hybrid powertrain ; Matlab/Simulink

134/285
Nr opisu: 0000069490
Symulacja cykli pracy hybrydowego napędu wózka widłowego.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein, G. Jarosz.
-Transp. Przem. Masz. Rob. 2009 nr 1, s. 60-62, bibliogr. 4 poz.

135/285
Nr opisu: 0000066506
Analiza kinematyki ruchów kończyny górnej podczas wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych metod± PNF.
[Aut.]: Robert Michnik, Jacek Jurkojć, Zdzisław Rak, Arkadiusz Mężyk, Zbigniew Paszenda, W. Rycerski, J. Janota, J. Brandt.
W: Modelowanie w mechanice. XLVII Sympozjon, [Wisła], 25-29 luty 2008. Streszczenia referatów. [Dokument elektroniczny]. Red. Ewa Opoka. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 139
Toż w j. ang. s. 140

136/285
Nr opisu: 0000046581   
Analiza kinematyki ruchów kończyny górnej podczas wykonywania ćwiczeń rehabilitacyjnych metod± PNF.
[Aut.]: Robert Michnik, Jacek Jurkojć, Zdzisław Rak, Arkadiusz Mężyk, Zbigniew Paszenda, W. Rycerski, J. Janota, J. Brandt.
-Model. Inż. 2008 t. 5 nr 36, s. 243-248, bibliogr. 6 poz.

kończyna górna ; rehabilitacja ; metoda PNF ; PNF

upper limb ; rehabilitation ; PNF method ; Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)

137/285
Nr opisu: 0000041109
Hybrid forklift propulsion system.
[Aut.]: Adam* Stachura, Damian G±siorek, Arkadiusz Mężyk, Rafał Setlak.
W: Modelling and optimization of physical systems. [12th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 13.06-15.06.2008]. Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics. Gliwice Branch, Department of Applied Mechanics. Silesian University of Technology. Gliwice, Department of Mechanics. VSB Technical University of Ostrava. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2008, s. 99-102, bibliogr. 6 poz. (Modelling and Optimization of Physical Systems ; Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej nr 7)

138/285
Nr opisu: 0000047463
Kinematic analysis of complex therapeutic movements of the upper limb.
[Aut.]: Robert Michnik, Jacek Jurkojć, Zdzisław Rak, Arkadiusz Mężyk, Zbigniew Paszenda, W. Rycerski, J. Janota, J. Brandt.
W: Information technologies in biomedicine. Eds: Ewa Piętka, Jacek Kawa. Berlin : Springer, 2008, s. 551-558, bibliogr. 7 poz. (Advances in Soft Computing ; vol. 47 1615-3871)

139/285
Nr opisu: 0000038372   
Optymalizacja cech dynamicznych układów redukcji drgań z materiałów inteligentnych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Wojciech Klein.
Gliwice, 2008, 128 k., bibliogr. 80 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

drgania mechaniczne ; redukcja drgań ; materiały inteligentne ; stop z pamięci± kształtu ; ciecz magnetoreologiczna ; układ redukcji drgań ; robot kardiochirurgiczny ; analiza numeryczna

mechanical vibrations ; reduction of vibrations ; smart materials ; shape memory alloy ; magnetorheological fluid ; reduction of vibrations system ; cardiosurgical robot ; numerical analysis

140/285
Nr opisu: 0000082241
Optymalizacja własno¶ci dynamicznych łożyska MRF.
[Aut.]: Wojciech Klein, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Computer aided engineering. IX Międzynarodowa konferencja naukowa, Szklarska Poręba, 25-28 czerwca 2008 r. Artykuły i streszczenia artykułów [Dokument elektroniczny]. Politechnika Wrocławska. [B.m.] : [b.w.], 2008, s. 59
Streszczenie referatu zamieszczone w pliku Streszczenia_artykulow.pdf

ciecz magnetoreologiczna ; łożysko MRF ; ANSYS

magnetorheological fluid ; MRF bearing ; ANSYS

141/285
Nr opisu: 0000047677   
Selection of optimum dynamic features for mechatronic drive systems.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk.
-Autom. Constr. 2008 vol. 17 iss. 3, s. 251-256, bibliogr. 8 poz.

układ mechatroniczny ; modelowanie ; analiza wrażliwo¶ci ; optymalizacja ; dynamika ; sterowanie wektorowe ; drgania

mechatronic system ; modelling ; sensitivity analysis ; optimization ; dynamics ; vector control ; vibration

142/285
Nr opisu: 0000066519
Wózek widłowy o napędzie hybrydowym.
[Aut.]: Rafał Setlak, Arkadiusz Mężyk, Damian G±siorek.
W: Modelowanie w mechanice. XLVII Sympozjon, [Wisła], 25-29 luty 2008. Streszczenia referatów. [Dokument elektroniczny]. Red. Ewa Opoka. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2008, dysk optyczny (CD-ROM) s. 181
Toż w j. ang. s. 182

143/285
Nr opisu: 0000039695
Algorytmy ewolucyjne w optymalizacji własno¶ci dynamicznych elementów maszyn.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
W: I Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2007, Warszawa, 28-31 sierpnia 2007 r. Streszczenia referatów. Red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. Warszawa : [Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej], 2007, s. 149
Pełny tekst na CD-ROM

algorytm ewolucyjny ; modelowanie matematyczne ; metoda elementów skończonych ; optymalizacja

evolutionary algorithm ; mathematical modelling ; finite element method ; optimization

144/285
Nr opisu: 0000039432
Analiza drgań prototypu robota medycznego Robin Heart.
[Aut.]: Marek* KoĽlak, Arkadiusz Mężyk, Monika Kciuk.
W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa, Wrocław, wrzesień 2007. Streszczenia prac konferencyjnych. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk [i in.]. [Warszawa] : [Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Zarz±d Główny], [2007], s. 164, bibliogr. 2 poz.

robot medyczny ; robot kardiochirurgiczny ; Robin Heart ; analiza drgań

medical robot ; cardiosurgical robot ; Robin Heart ; vibration analysis

145/285
Nr opisu: 0000040492
Analiza dynamiki i kinematyki chodu prawidłowego.
[Aut.]: A. ¦nieżek, Arkadiusz Mężyk, Robert Michnik.
-Aktual. Probl. Biomech. 2007 z. 1, s. 191-196, bibliogr. 5 poz.
Zawiera materiały z konferencji naukowej Majówka Młodych Biomechaników 2007

analiza ruchu ; APAS ; platforma dynamometryczna ; analiza kinematyczna ; chód prawidłowy

motion analysis ; APAS ; dynamometric platform ; kinematic analysis ; correct gait

146/285
Nr opisu: 0000036404   
Analiza numeryczna przyczyn powstawania defektów w ustalonym procesie cięcia płyt na gilotynach.
[Aut.]: Jarosław Kaczmarczyk, Damian G±siorek, Arkadiusz Mężyk.
-Model. Inż. 2007 t. 3 nr 34, s. 61-66, bibliogr. 7 poz.

blacha aluminiowa ; cięcie blachy ; gilotyna ; nóż ; uszkodzenie ; analiza numeryczna

aluminium sheet ; cutting of sheet ; guillotine ; cutting tool ; defect ; numerical analysis

147/285
Nr opisu: 0000030329
Application of smart materials in vibration control systems.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein.
W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'07, Gliwice - Cracow - Zakopane, 27th - 30th May 2007. [Dokument elektroniczny]. Congress programme and abstracts. Ed. by L. A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej], 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 150-151

148/285
Nr opisu: 0000028950   
Application of smart materials in vibration control systems.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Wojciech Klein.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2007 vol. 24 iss. 1, s. 291-296, bibliogr. 16 poz.

techniki numeryczne ; stop z pamięci± kształtu ; ciecz magnetoreologiczna

numerical techniques ; shape memory alloy ; magnetorheological fluid

149/285
Nr opisu: 0000029576
Connection between the defect shape and stresses, which cause it in the bundle of sheets being cut on guillotines.
[Aut.]: Jarosław Kaczmarczyk, Damian G±siorek, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. 11th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 8.06-10.06.2007. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007, s. 81-84, bibliogr. 4 poz. (Modelling and Optimization of Physical Systems ; [Katedra Mechaniki Stosowanej. Politechnika ¦l±ska] nr 6)

gilotyna ; cięcie blachy ; blacha aluminiowa ; modelowanie ; defekt

guillotine ; cutting of sheet ; aluminium sheet ; modelling ; defect

150/285
Nr opisu: 0000041176
Design of active contol system for people who need stabilization during transportation by automotive vehicles.
[Aut.]: Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Multibody Dynamics 2007, Milano 2007. Information Booklet & Book of Abstracts. [B.m.] : [b.w.], 2007, s. 318-319

151/285
Nr opisu: 0000029567
Experimental and numerical methods application for assessment and modification of dynamic characteristics of electric machine suspension.
[Aut.]: Tomasz Czapla, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. 11th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 8.06-10.06.2007. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2007, s. 25-28, bibliogr. 3 poz. (Modelling and Optimization of Physical Systems ; [Katedra Mechaniki Stosowanej. Politechnika ¦l±ska] nr 6)

maszyna elektryczna ; zawieszenie maszyny ; charakterystyka dynamiczna ; MES ; analiza numeryczna

electric machine ; machine suspension ; dynamic characteristics ; FEM ; numerical analysis

152/285
Nr opisu: 0000040237
Hybrydowy układ napędowy wózka widłowego.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Damian G±siorek, Rafał Setlak.
W: Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki. PPEEm'2007. Materiały XII sympozjum, Wisła, 9-12 grudnia 2007. T. 1. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwicko-Opolski [i in.]. [Gliwice] : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2007, s. 25-28, bibliogr. 9 poz. (Archiwum Konferencji PTETiS ; vol. 24)

wózek widłowy ; układ napędowy ; napęd hybrydowy ; akumulator ; superkondensator

forklift truck ; drive system ; hybrid drive ; battery ; supercapacitor

153/285
Nr opisu: 0000055018
Modeling of drive system with vector controlled induction machine coupled with eastic mechanical system.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Tomasz Trawiński.
W: Recent advances in mechatronics. Eds: R. Jabłoński, M. Turkowski, R. Szewczyk. Berlin : Springer, 2007, s. 248-252, bibliogr. 10 poz.

154/285
Nr opisu: 0000039361
Multidisciplinary optimization of wind turbine blades with respect to minimize vibrations.
[Aut.]: Mariola Jureczko, Arkadiusz Mężyk.
W: 7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. WCSMO-7, Seoul, Korea, May 21 - May 25, 2007. Book of abstracts. International Society for Structural and Multidisciplinary Optimization. [Seoul] : WCSMO-7 Official Agency, 2007, s. 67

optymalizacja multidyscyplinarna ; algorytm genetyczny ; łopata turbiny wiatrowej

multidisciplinary optimization ; genetic algorithm ; wind turbine blade

155/285
Nr opisu: 0000048170
Multidisciplinary optimization of wind turbine blades with respect to minimize vibrations.
[Aut.]: Mariola Jureczko, Arkadiusz Mężyk.
W: 7th World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization. WCSMO-7, Seoul, Korea, May 21-May 25, 2007. Proceedings. [Dokument elektroniczny]. [Seoul] : WCSMO-7 Official Agency, 2007, dysk optyczny (CD-ROM) s. 830-836, bibliogr. 7 poz.

optymalizacja multidyscyplinarna ; algorytm genetyczny ; łopata turbiny wiatrowej

multidisciplinary optimization ; genetic algorithm ; wind turbine blade

156/285
Nr opisu: 0000037970   
Optymalne projektowanie kompozytowych łopat elektrowni wiatrowej.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Mariola Jureczko, Arkadiusz Mężyk.
-Acta Mech. Autom. 2007 vol. 1 no. 1, s. 129-132, bibliogr. 8 poz.

turbina wiatrowa ; łopata turbiny wiatrowej ; modelowanie numeryczne ; optymalizacja

wind turbine ; wind turbine blade ; numerical modelling ; optimization

157/285
Nr opisu: 0000022878   
Prototype magnetorheological fluid damper for active vibration control system.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Duda, Sławomir Kciuk.
-J. Achiev. Mater. Manuf. Eng. 2007 vol. 21 iss. 1, s. 71-74, bibliogr. 8 poz.

mechanika stosowana ; aktywny układ sterowania drganiami ; ciecz magnetoreologiczna ; tłumik magnetoreologiczny ; dynamika maszyn

applied mechanics ; active vibration control ; magnetorheological fluid ; magnetorheological fluid damper ; machine dynamics

158/285
Nr opisu: 0000029629
Wykorzystanie eksperymentalnej oraz numerycznej analizy modalnej w badanich i symulacji dynamiki stojanów maszyn elektrycznych dużej mocy.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Tomasz Czapla.
W: Problemy eksploatacji maszyn i napędów elektrycznych. PEMINE, Rytro 2007. Katowice : Branżowy O¶rodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL", 2007, s. 143-148, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Problemowe. Maszyny Elektryczne ; Branżowy O¶rodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL" nr 77)

maszyna elektryczna dużej mocy ; modelowanie numeryczne ; analiza eksperymentalna ; badanie laboratoryjne

high power machine ; numerical modelling ; experimental analysis ; laboratory test

159/285
Nr opisu: 0000039691
Zagadnienia modelowania i dynamiki napędów mechatronicznych.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk.
W: I Kongres Mechaniki Polskiej. KMP 2007, Warszawa, 28-31 sierpnia 2007 r. Streszczenia referatów. Red. J. Kubik, W. Kurnik, W. K. Nowacki. Warszawa : [Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej], 2007, s. 128
Pełny tekst na CD-ROM

układ napędowy ; napęd mechatroniczny ; model dynamiczny

drive system ; mechatronic drive ; dynamic model

160/285
Nr opisu: 0000023817   
Optymalizacja wielokryterialna cech konstrukcyjnych łopaty wirnika elektrowni wiatrowej ze względu na minimalizację drgań. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Mariola Jureczko.
Gliwice, 2006, 135 s., bibliogr. 110 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

elektrownia wiatrowa ; łopatka wirnika ; optymalizacja wielokryterialna ; algorytm genetyczny ; obliczenia numeryczne

wind power plant ; rotor blade ; multiobjective optimization ; genetic algorithm ; numerical calculations

161/285
Nr opisu: 0000021337
Optymalizacja wielokryterialna łopat elektrowni wiatrowej ze względu na minimalizację drgań.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Mariola Jureczko.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2006, 113 s., bibliogr. 100 poz.
(Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 104)

silnik wiatrowy ; model matematyczny ; optymalizacja konstrukcji ; elektrownia wiatrowa ; łopata turbiny wiatrowej ; minimalizacja drgań

wind turbine ; mathematical model ; optimization of construction ; wind power plant ; wind turbine blade ; vibration minimalization

162/285
Nr opisu: 0000020103
Optymalny dobór cech dynamicznych mechatronicznych układów napędowych.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk.
-Gór. Odkryw. 2006 R. 48 nr 7/8, s. 167-171, bibliogr. 6 poz.

układ mechatroniczny ; układ napędowy ; analiza dynamiczna ; model matematyczny ; optymalizacja cech dynamicznych

mechatronic system ; drive system ; dynamical analysis ; mathematical model ; dynamic features optimization

163/285
Nr opisu: 0000024195
Prototype magnetorheological fluid damper for active vibration control system.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Duda, Sławomir Kciuk.
W: Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and materials science. CAM3S'2006. Programme and abstracts of the twelfth international scientific conference, Gliwice - Zakopane, [27th-30th November] 2006. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2006, s. 95

164/285
Nr opisu: 0000019920
The use of commercial software FEM in optimization.
[Aut.]: Mariola Jureczko, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. 10th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 16.06.-18.06.2006. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2006, s. 71-74, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 31)

165/285
Nr opisu: 0000022092
Wielokryterialna optymalizacja dyskretno-ci±gła łopaty turbiny wiatrowej.
[Aut.]: Mariola Jureczko, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. XLV Sympozjon, Wisła 2006. Streszczenia referatów. [Dokument elektroniczny]. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej], 2006, dysk optyczny (CD-ROM) s. 112, bibliogr. 4 poz.
Toż w j. ang. s. 113

optymalizacja wielokryterialna ; łopata turbiny wiatrowej ; optymalizacja dyskretno-ci±gła

multicriteria optimization ; wind turbine blade ; discrete-continuous optimization

166/285
Nr opisu: 0000023936   
Wielokryterialna optymalizacja dyskretno-ci±gła łopaty turbiny wiatrowej.
[Aut.]: Mariola Jureczko, Arkadiusz Mężyk.
-Model. Inż. 2006 t. 1 nr 32, s. 225-232, bibliogr. 4 poz.

optymalizacja dyskretna ; optymalizacja wielokryterialna ; łopata turbiny wiatrowej

discrete optimization ; multicriteria optimization ; wind turbine blade

167/285
Nr opisu: 0000024022   
Wykorzystanie metod optymalizacji do estymacji zastępczych własno¶ci materiałowych uzwojenia maszyny elektrycznej.
[Aut.]: Tomasz Czapla, Mariusz Pawlak, Arkadiusz Mężyk.
-Model. Inż. 2006 t. 1 nr 32, s. 71-76, bibliogr. 5 poz.

maszyna elektryczna ; metoda optymalizacyjna ; estymacja ; model numeryczny ; algorytm genetyczny

electric machine ; optimization method ; estimation ; numerical model ; genetic algorithm

168/285
Nr opisu: 0000022063
Wykorzystanie metod optymalizacji do identyfikacji zastępczych własno¶ci materiałowych rdzenia stojana oraz prętów uzwojenia.
[Aut.]: Tomasz Czapla, Mariusz Pawlak, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. XLV Sympozjon, Wisła 2006. Streszczenia referatów. [Dokument elektroniczny]. Gliwice : [Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej], 2006, dysk optyczny (CD-ROM) s. 43
Toż w j. ang. s. 44

optymalizacja ; własno¶ci materiałowe ; stojan ; uzwojenie ; MES

optimization ; material properties ; stator ; winding ; FEM

169/285
Nr opisu: 0000023531   
Wyznaczanie i modyfikacja charakterystyk dynamicznych stojanów maszyn elektrycznych dużej mocy. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Tomasz Czapla.
Gliwice, 2006, 119 s., bibliogr. 106 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

maszyna elektryczna ; stojan ; drgania ; symulacja numeryczna ; badania eksperymentalne

electric machine ; stator ; vibrations ; numerical simulation ; experimental research

170/285
Nr opisu: 0000018165
Aerodynamic damping in the model of blade.
[Aut.]: Mariusz Pawlak, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. [9th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 27.05.-29.05.2005]. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2005, s. 115-120, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 28)

171/285
Nr opisu: 0000022655
Aerodynamic loads in dynamics of HAWT rotor.
[Aut.]: Mariusz Pawlak, Arkadiusz Mężyk.
W: The Fourth European & African Conference on Wind Engineering. EACWE 4, Prague, Czech Republic, July 11-15, 2005. Book of extended abstracts. Ed. J. Naprstek. Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics. Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005, s. 254-255

172/285
Nr opisu: 0000013405
Computer simulation of a variable traction torque in various conditions and travel phases of a train.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk, Sławomir Duda.
W: Rail vehicle dynamics and associated problems. Ed. Aleksander Sładkowski. Gliwice : Silesian University of Technology, 2005, s. 173-187, bibliogr. 10 poz. (Monograph ; [Politechnika ¦l±ska] nr 85)

173/285
Nr opisu: 0000018153
Computer simulation of a variable traction torque of a train.
[Aut.]: Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. [9th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 27.05.-29.05.2005]. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2005, s. 11-16, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 28)

174/285
Nr opisu: 0000017076
Dynamic analysis of mechatronic drive system with asynchronous motor.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Paweł Bachorz, Eugeniusz ¦witoński.
-Eng. Mech. 2005 vol. 12 no. 3, s. 215-221, bibliogr. 5 poz.

175/285
Nr opisu: 0000018385
Mechatronika w projektowaniu układów napędowych maszyn.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Paweł Bachorz.
W: Projektowanie mechatroniczne. Zagadnienia wybrane. Pod red. Tadeusza Uhla. Kraków : Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2005, s. 145-158, bibliogr. 10 poz.

176/285
Nr opisu: 0000022429
Modelling of electromechanical drive systems with the use of modal condensation.
[Aut.]: Damian G±siorek, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
-Transport (Vilnius) 2005 vol. 20 no. 1, s. 23-31, bibliogr. 15 poz.

177/285
Nr opisu: 0000017785   
Modelowanie dynamiki elektrowni wiatrowej. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Mariusz Pawlak.
Gliwice, 2005, 148 s., bibliogr. 99 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

178/285
Nr opisu: 0000012624
Modelowanie łopaty elektrowni wiatrowej o poziomej osi obrotu dla potrzeb analizy aerodynamicznej.
[Aut.]: Mariusz Pawlak, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Materials, mechanical and manufacturing engineering. MMME'2005. Proceedings of the third scientific conference on the occasion of the 60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice - Wisła, Poland, [16-19 maja 2005]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 781-786, bibliogr. 6 poz.

elektrownia wiatrowa ; łopata turbiny wiatrowej ; element belkowy

wind power plant ; wind turbine blade ; beam element

179/285
Nr opisu: 0000066646
Modelowanie łopaty elektrowni wiatrowej o poziomej osi obrotu dla potrzeb analizy aerodynamicznej.
[Aut.]: Mariusz Pawlak, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
-Inż. Masz. 2005 R. 10 z. 1/2, s. 267-278

elektrownia wiatrowa ; łopata turbiny wiatrowej ; element belkowy

wind power plant ; wind turbine blade ; beam element

180/285
Nr opisu: 0000012229
Modelowanie łopaty elektrowni wiatrowej o poziomej osi obrotu dla potrzeb analizy aerodynamicznej.
[Aut.]: Mariusz Pawlak, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Komputerowe wspomaganie w inżynierii maszyn i materiałów. Pod red. Leszka A. Dobrzańskiego. Wrocław : Agencja Wydaw. Wrocławskiej Rady FSNT NOT, 2005, s. 267-288, bibliogr. 6 poz. (Inżynieria Maszyn ; R. 10, z. 1/2 1426-708X)

elektrownia wiatrowa ; łopata turbiny wiatrowej ; element belkowy

wind power plant ; wind turbine blade ; beam element

181/285
Nr opisu: 0000069722
Multidisciplinary optimization of wind turbine blades.
[Aut.]: Mariola Jureczko, Arkadiusz Mężyk.
W: The Fourth European & African Conference on Wind Engineering. EACWE 4, Prague, Czech Republic, July 11-15, 2005. Book of extended abstracts. Ed. J. Naprstek. Prague : Institute of Theoretical and Applied Mechanics. Academy of Sciences of the Czech Republic, 2005, s. 40-46

182/285
Nr opisu: 0000019233   
Optimisation of wind turbine blades.
[Aut.]: Mariola Jureczko, Mariusz Pawlak, Arkadiusz Mężyk.
-J. Mater. Process. Technol. 2005 vol. 167 no. 2/3, s. 463-471, bibliogr. 11 poz.. Impact Factor 0.592

elektrownia wiatrowa ; materiały kompozytowe ; analiza elementów skończonych ; optymalizacja

wind power plant ; composite materials ; finite element analysis ; optimization

183/285
Nr opisu: 0000014885
Problems of dynamic analysis of electromechanical drive systems.
[Aut.]: Damian G±siorek, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. [Dokument elektroniczny]. Congress proceedings - short papers. Ed. Leszek A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej], [2005], dysk optyczny (CD-ROM) [Ref. 4.816 s. 1-4], bibliogr. 5 poz.

kondensacja modalna ; układ elektromechaniczny

modal condensation ; electromechanical system

184/285
Nr opisu: 0000023595
Problems of dynamic analysis of electromechanical drive systems.
[Aut.]: Damian G±siorek, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Programme & abstracts of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 207

185/285
Nr opisu: 0000012623
Problemy analizy dynamicznej napędów elektromechanicznych dużej mocy.
[Aut.]: Damian G±siorek, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Materials, mechanical and manufacturing engineering. MMME'2005. Proceedings of the third scientific conference on the occasion of the 60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice - Wisła, Poland, [16-19 maja 2005]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 775-780, bibliogr. 17 poz.

kondensacja modalna ; optymalizacja ; elektromechaniczny układ napędowy

modal condensation ; optimization ; electromechanical drive system

186/285
Nr opisu: 0000012078   
Problemy analizy dynamicznej napędów elektromechanicznych dużej mocy.
[Aut.]: Damian G±siorek, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
-Prz. Mech. 2005 R. 64 nr 5, s. 54-58, bibliogr. 17 poz.

kondensacja modalna ; optymalizacja ; elektromechaniczny układ napędowy

modal condensation ; optimization ; electromechanical drive system

187/285
Nr opisu: 0000023182
Przegl±d zastosowań cieczy magnetoreologicznych w budowie maszyn.
[Aut.]: Wojciech Klein, Arkadiusz Mężyk, M. Otorowski.
W: Trwało¶ć elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych. TEMAG 2005. XIII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Gliwice-Ustroń, 26-28 paĽdziernika 2005. Red. Jacek Spałek, Krzysztof Filipowicz. Instytut Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej, Katowicki Holding Węglowy S.A.. Gliwice : [Instytut Mechanizacji Górnictwa. Politechnika ¦l±ska], 2005, s. 95-105, bibliogr. 7 poz.

ciecz magnetoreologiczna ; hamulec magnetoreologiczny ; sprzęgło magnetoreologiczne ; tłumik magnetoreologiczny ; Q22-400X

magnetorheological fluid ; magnetorheological brake ; magnetorheological clutch ; magnetorheological damper ; Q22-400X

188/285
Nr opisu: 0000016931
Redukcja liczby stopni swobody przekładni zębatej z podatnym korpusem.
[Aut.]: Damian G±siorek, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Problemy rozwoju maszyn roboczych. XVIII Konferencja naukowa, Zakopane, 17-20 stycznia 2005. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2005, s. 143-152, bibliogr. 5 poz. (Czasopismo Techniczne ; Politechnika Krakowska R. 102, z. 1-M Mechanika ; 0011-4561)

189/285
Nr opisu: 0000012622
Stany nieustalone pracy elektromechanicznego układu napędowego lokomotywy EU07.
[Aut.]: Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Materials, mechanical and manufacturing engineering. MMME'2005. Proceedings of the third scientific conference on the occasion of the 60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice - Wisła, Poland, [16-19 maja 2005]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 769-774, bibliogr. 8 poz.

układ elektromechaniczny ; dynamika

electromechanical system ; dynamics

190/285
Nr opisu: 0000012074   
Stany nieustalone pracy elektromechanicznego układu napędowego lokomotywy EU07.
[Aut.]: Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
-Prz. Mech. 2005 R. 64 nr 5, s. 35-40, bibliogr. 8 poz.

układ elektromechaniczny ; dynamika ; układ napędowy ; lokomotywa EU07

electromechanical system ; dynamics ; drive system ; EU07 locomotive

191/285
Nr opisu: 0000018162
The comparison of dynamic and mechanical properties of traditional and new design concept of wind turbine blades.
[Aut.]: K. Kaleta, Mariola Jureczko, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. [9th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 27.05.-29.05.2005]. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2005, s. 71-74, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 28)

192/285
Nr opisu: 0000014970
The design of a blade in horizontal axis wind turbine with respect to aerodynamic analysis.
[Aut.]: Mariusz Pawlak, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. [Dokument elektroniczny]. Congress proceedings - short papers. Ed. Leszek A. Dobrzański. [Gliwice] : [Komitet Organizacyjny Międzynarodowych Konferencji Naukowych Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki ¦l±skiej], [2005], dysk optyczny (CD-ROM) [Ref. 4.773 s. 1-4], bibliogr. 3 poz.

turbina wiatrowa ; łopatka ; model belki

wind turbine ; blade ; beam model

193/285
Nr opisu: 0000023631
The design of a blade in horizontal axis wind turbine with respect to aerodynamic analysis.
[Aut.]: Mariusz Pawlak, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Programme & abstracts of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 216

194/285
Nr opisu: 0000016873
The estimation of dynamic properties of shape memory alloy absorbers.
[Aut.]: Wojciech Klein, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and materials science. CAM3S'2005. Programme and abstracts of the eleventh international scientific conference, Gliwice - Zakopane, [6th-9th December] 2005. Ed. L. A. Dobrzański. Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005, s. 39

195/285
Nr opisu: 0000017016
The estimation of dynamic properties of shape memory alloy absorbers.
[Aut.]: Wojciech Klein, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Contemporary achievements in mechanics, manufacturing and materials science. CAM3S'2005. Proceedings of the eleventh international scientific conference, Gliwice - Zakopane, 6th-9th December 2005. [Dokument elektroniczny]. Ed. Leszek A. Dobrzański. Gliwice : International Organising Committee of the Scientific Conferences AMME World Press, 2005, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-6, bibliogr. 7 poz.

196/285
Nr opisu: 0000023586
Transient states during the work of power transmission system locomotive EU07.
[Aut.]: Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Programme & abstracts of the Worldwide Congress on Materials and Manufacturing Engineering and Technology. COMMENT'2005, Gliwice-Wisła, 16th-19th May 2005. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 205

197/285
Nr opisu: 0000016504
Uproszczony model elektrowni wiatrowej o poziomej osi obrotu.
[Aut.]: Mariusz Pawlak, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. XLIV Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], 27 lutego-3 marca 2005. Red. Ewa Opoka. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2005, s. 385-390, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 29)

elektrownia wiatrowa ; obci±żenie aerodynamiczne ; metoda elementów brzegowych ; model strukturalny

wind turbine ; aerodynamic loading ; BEM ; structural method

198/285
Nr opisu: 0000012621
Wyznaczanie parametrów modalnych układów maszynowych.
[Aut.]: Tomasz Czapla, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk, C. Couturier.
W: Materials, mechanical and manufacturing engineering. MMME'2005. Proceedings of the third scientific conference on the occasion of the 60th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice - Wisła, Poland, [16-19 maja 2005]. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2005, s. 761-768, bibliogr. 10 poz.

analiza modalna ; dynamika maszyn ; parametry modalne

modal analysis ; machine dynamics ; modal parameters

199/285
Nr opisu: 0000012103   
Wyznaczanie parametrów modalnych układów maszynowych.
[Aut.]: Tomasz Czapla, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk, C. Couturier.
-Prz. Mech. 2005 R. 64 nr 5, s. 67-74, bibliogr. 10 poz.

analiza modalna ; dynamika maszyn ; parametry modalne

modal analysis ; machine dynamics ; modal parameters

200/285
Nr opisu: 0000018938
Algorytm obliczeń cech geometrycznych łopaty turbiny wiatrowej.
[Aut.]: Mariola Jureczko, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. 8th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 04-06.06.2004. [Dokument elektroniczny]. Department of Applied Mechanics. Silesian University of Technology in Gliwice, Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics. Gliwice Branch, Department of Mechanics. VSB Technical University of Ostrava. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2004, dysk optyczny (CD-ROM) s. 69-74, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 25)

turbina wiatrowa ; łopata turbiny ; wydajno¶ć aerodynamiczna

wind turbine ; turbine blade ; aerodynamic efficiency

201/285
Nr opisu: 0000018930
Analiza modalna stojana generatora dużej mocy.
[Aut.]: Tomasz Czapla, Wojciech Klein, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. 8th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 04-06.06.2004. [Dokument elektroniczny]. Department of Applied Mechanics. Silesian University of Technology in Gliwice, Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics. Gliwice Branch, Department of Mechanics. VSB Technical University of Ostrava. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2004, dysk optyczny (CD-ROM) s. 19-22, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 25)

analiza modalna ; stojan ; generator elektryczny

modal analysis ; stator ; electric generator

202/285
Nr opisu: 0000019103
Analiza wytrzymało¶ciowa i modalna łopaty turbiny wiatrowej.
[Aut.]: B. Staworko, Mariola Jureczko, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. 8th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 04-06.06.2004. [Dokument elektroniczny]. Department of Applied Mechanics. Silesian University of Technology in Gliwice, Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics. Gliwice Branch, Department of Mechanics. VSB Technical University of Ostrava. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2004, dysk optyczny (CD-ROM) s. 141-148, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 25)

łopata turbiny wiatrowej ; analiza wytrzymało¶ciowa ; analiza modalna ; ANSYS

wind turbine blade ; strength analysis ; modal analysis ; ANSYS

203/285
Nr opisu: 0000016719
Analysis of stress distribution of the tooth-pdl-bone system model.
[Aut.]: Damian G±siorek, Agata Guzik, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Computational mechanics 2004. The 20th international conference, Hrad Nectiny, 8-10 November 2004. [B.m.] : [b.w.], [2004], s. 109-114

204/285
Nr opisu: 0000009818
Model dynamiczny układu napędowego zestawu kołowego elektrowozu.
[Aut.]: Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk, Tomasz Trawiński.
W: Modelowanie w mechanice. XLIII Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], Wisła, 9-13.02.2004. Streszczenia referatów. Red. Ewa Opoka. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2004, s. 51
Toż w j. ang. s. 52

model dynamiczny ; układ napędowy ; zestaw kołowy ; elektrowóz

dynamic model ; drive system ; wheel set ; electric locomotive

205/285
Nr opisu: 0000010479
Model dynamiczny układu napędowego zestawu kołowego elektrowozu.
[Aut.]: Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk, Tomasz Trawiński.
W: Modelowanie w mechanice. XLIII Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], 9-13 lutego 2004. Red. Ewa Opoka. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2004, s. 117-122, bibliogr. 2 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 23)

elektrowóz ; zestaw kołowy ; układ napędowy ; model dynamiczny ; Matlab/Simulink

electric locomotive ; wheel set ; drive system ; dynamic model ; Matlab/Simulink

206/285
Nr opisu: 0000018934
Model elektromechaniczny układu napędowego elektrowozu EU07.
[Aut.]: Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. 8th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 04-06.06.2004. [Dokument elektroniczny]. Department of Applied Mechanics. Silesian University of Technology in Gliwice, Polish Society for Theoretical and Applied Mechanics. Gliwice Branch, Department of Mechanics. VSB Technical University of Ostrava. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2004, dysk optyczny (CD-ROM) s. 31-38, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 25)

model elektromechaniczny ; układ napędowy ; elektrowóz

electromechanical model ; drive system ; electric locomotive

207/285
Nr opisu: 0000009935
Modelowanie mechatronicznych układów napędowych. Red. nauk. Eugeniusz ¦witoński.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Tadeusz** Glinka, Sławomir Duda, Paweł Bachorz, Jacek** Spałek, Antoni** Skoć.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2004, 126 s., bibliogr. 88 poz.
(Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 70)

208/285
Nr opisu: 0000013341
Modelowanie zjawisk dynamicznych w elektromechanicznych układach napędowych z podatnym korpusem.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Damian G±siorek.
W: Trwało¶ć elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych. TEMAG 2004. XII Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Gliwice-Ustroń, 26-28 paĽdziernika 2004. [Gliwice] : [Instytut Mechanizacji Górnictwa. Politechnika ¦l±ska], [2004], s. 201-210, bibliogr. 5 poz.

elektromechaniczny układ napędowy ; zjawiska dynamiczne ; model elektromechaniczny ; Matlab

electromechanical drive system ; dynamic phenomena ; electromechanical model ; Matlab

209/285
Nr opisu: 0000018384
Optimum selection of design features of electromechanical drive systems incorporating a control units.
[Aut.]: Paweł Bachorz, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: 21st International Congress of Theoretical and Applied Mechanics. ICTAM04, Warsaw, Poland, August 15-21, 2004. Abstracts book and CD-ROM proceedings. Eds: W. Gutkowski, T. A. Kowalewski. Warszawa : Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, 2004, s. 1-2, bibliogr. 2 poz.
Pełny tekst na CD-ROM

210/285
Nr opisu: 0000009826
Optymalizacja dyskretno-ci±gła użebrowanego ustroju no¶nego.
[Aut.]: M. Jureczko, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. XLIII Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], Wisła, 9-13.02.2004. Streszczenia referatów. Red. Ewa Opoka. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2004, s. 84
Toż w j. ang. s. 85

ustrój no¶ny ; optymalizacja dyskretno-ci±gła ; algorytm optymalizacyjny ; elektrownia wiatrowa

load-carrying structure ; discrete-continuous optimization ; optimization algorithm ; wind power plant

211/285
Nr opisu: 0000016715
Reduction of vibrations in electromechanical drive systems with vector control.
[Aut.]: Paweł Bachorz, Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk.
-Transport (Vilnius) 2004 vol. 19 no. 6, s. 276-279, bibliogr. 4 poz.

212/285
Nr opisu: 0000016712
The use of vector control unit in minimizing vibrations of electromechanical systems.
[Aut.]: Paweł Bachorz, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Noise and vibrations engineering. Proceedings of ISMA 2004, Leuven, September 20-22, 2004. Haverlee : Katholieke Universiteit Leuven. Departement Werktuigkunde, 2004, s. 131-139

213/285
Nr opisu: 0000012151
Badania modelowe układu z eliminatorem drgań o wielu stopniach swobody.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk.
W: Zagadnienia analizy modalnej konstrukcji mechanicznych. Praca zbiorowa. Pod red. Tadeusza Uhla. Kraków : Katedra Robotyki i Dynamiki Maszyn. Akademia Górniczo-Hutnicza, 2003, s. 195-204

214/285
Nr opisu: 0000009740
Badanie dynamiki układu napędowego pojazdu szynowego.
[Aut.]: Sławomir Duda, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. XLII Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 10-14.02.2003. Streszczenia referatów. Red. Ewa Opoka. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2003, s. 53
Toż w j. ang. s. 53

pojazd szynowy ; układ napędowy ; tabor kolejowy

rail vehicle ; drive system ; rolling stock

215/285
Nr opisu: 0000005762
Computer aided shaping of frequency characteristics.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003. 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, Gliwice/Wisła, June 3-6, 2003. Short papers. Eds: T. Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak. Gliwice : Katedra Wytrzymało¶ci Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Politechnika ¦l±ska, 2003, s. 247-248, bibliogr. 4 poz.

analiza wrażliwo¶ci ; optymalizacja ; system dynamiczny

sensitivity analysis ; optimization ; dynamical system

216/285
Nr opisu: 0000006550
Computer aided shaping of frequency characteristics.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: 15th International Conference on Computer Methods in Mechanics CMM-2003. 1st CEACM Conference on Computational Mechanics, Gliwice/Wisła, Poland, June 3-6, 2003. [Dokument elektroniczny]. Eds: T. Burczyński, P. Fedeliński, E. Majchrzak. [B.m.] : [b.w.], [2003], dysk optyczny (CD-ROM) s. 1-2, bibliogr. 4 poz.

analiza wrażliwo¶ci ; optymalizacja ; system dynamiczny

sensitivity analysis ; optimization ; dynamical system

217/285
Nr opisu: 0000009719
Dobór cech geometrycznych łopaty elektrowni wiatrowej o profilu typu Clark Y.
[Aut.]: M. Jureczko, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. XLII Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], 10-14 lutego 2003. Red. Ewa Opoka. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2003, s. 197-203, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 20)

218/285
Nr opisu: 0000009599
Dobór cech konstrukcyjnych napędów maszyn w aspekcie obniżania poziomu drgań.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. 7th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 30.05-01.06.2003. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2003, s. 67-72, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 22)

układ napędowy ; tłumienie drgań ; numerical calculations ; cechy konstrukcyjne

drive system ; vibration damping ; numerical calculations ; design features

219/285
Nr opisu: 0000009594
Dynamika układu napędowego pojazdu szynowego.
[Aut.]: Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. 7th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 30.05-01.06.2003. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2003, s. 17-22, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 22)

pojazd szynowy ; układ napędowy ; lokomotywa

rail vehicle ; drive system ; locomotive

220/285
Nr opisu: 0000009725
Kształtowanie cech dynamicznych stojana generatora.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Jarosław Kaczmarczyk.
W: Modelowanie w mechanice. XLII Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], 10-14 lutego 2003. Red. Ewa Opoka. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2003, s. 296-301, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 20)

221/285
Nr opisu: 0000001583   
Modelling and optimization of transmission systems with an asynchronous motor.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
-J. Theor. Appl. Mech. 2003 vol. 41 no. 1, s. 169-197, bibliogr. 13 poz.

model matematyczny ; układ elektromechaniczny ; analiza wrażliwo¶ci ; optymalizacja

mathematical model ; electromechanical system ; sensitivity analysis ; optimization

222/285
Nr opisu: 0000018788
Modelling of transmission systems with a planetary gear.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Computational mechanics 2003. Proceedings of 19th international conference, Nectiny 2003. [B.m.] : [b.w.], 2003, s. 293-298

223/285
Nr opisu: 0000013328
Projektowanie układów napędowych o poż±danych własno¶ciach dynamicznych.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
W: Trwało¶ć elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych. TEMAG 2003. XI Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Gliwice-Ustroń, 22-24 paĽdziernika 2003. [Gliwice] : [Instytut Mechanizacji Górnictwa. Politechnika ¦l±ska], [2003], s. 115-120, bibliogr. 3 poz.

układ napędowy ; projektowanie ; własno¶ci dynamiczne

drive system ; designing ; dynamical properties

224/285
Nr opisu: 0000018383
Zagadnienie redukcji drgań w napędach dużej mocy ze sterowaniem.
[Aut.]: Paweł Bachorz, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
-Systems 2003 vol. 8, s. 25-31, bibliogr. 5 poz.

225/285
Nr opisu: 0000003805
Analiza i kształtowanie cech dynamicznych napędów elektromechanicznych.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2002, 116 s., bibliogr. 105 poz.
(Monografia ; [Politechnika ¦l±ska] nr 39)

226/285
Nr opisu: 0000000661
Badania modelowe i do¶wiadczalne korpusu ramienia w±skiego prototypowego kombajnu węglowego.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk, Damian G±siorek, Sławomir Duda, R. Bednarz.
-Masz. Gór. 2002 R. 20 nr 3, s. 7-14, bibliogr. 7 poz.

227/285
Nr opisu: 0000066028
Dobór cech konstrukcyjnych elektromechanicznych układów napędowych o optymalnych własno¶ciach dynamicznych.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. XLI Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], Wisła, 18-22.02.2002. Streszczenia referatów. Red. Ewa Opoka. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2002, s. 117
Tekst w j. ang. s. 118

228/285
Nr opisu: 0000016533
Eksploatacyjna analiza modalna prototypowego ramienia kombajnu węglowego.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Sławomir Kciuk, Sławomir Duda, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelling and optimization of physical systems. [6th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 31.05-02.06.2002]. Eds: A. Mężyk, E. ¦witoński. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2002, s. 157-160, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] z. 19)

229/285
Nr opisu: 0000016605
Modelling and optimization of physical systems.
Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2002, 182 s.
(Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] z. 19)

230/285
Nr opisu: 0000010549
Ocena cech dynamicznych układów napędowych maszyn roboczych.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk.
W: Problemy rozwoju maszyn roboczych. XVI Konferencja, Zakopane, 20-23 stycznia 2003. Ed. T. Kapitaniak. ŁódĽ : Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2002, s. 263-270, bibliogr. 9 poz. (Mechanics and Mechanical Engineering ; vol. 6, nr 3 1428-1511)

231/285
Nr opisu: 0000003882   
Optymalizacja własno¶ci dynamicznych układów napędowych maszyn.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2002, 130 s., bibliogr. 174 poz.
(Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1528 Mechanika ; z. 139)
Rozprawa habilitacyjna

232/285
Nr opisu: 0000007277
The use of optimization procedures in tuning vibration dampers.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
-Eng. Optim. 2002 vol. 34 iss. 5, s. 503-521. Impact Factor 0.455

233/285
Nr opisu: 0000066056
Weryfikacja modelu fizycznego MES za pomoc± analizy modalnej na przykładzie korpusu ramienia kombajnu węglowego.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Sławomir Duda, Sławomir Kciuk, Arkadiusz Mężyk, Damian G±siorek.
W: Modelowanie w mechanice. XLI Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], Wisła, 18-22.02.2002. Streszczenia referatów. Red. Ewa Opoka. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2002, s. 177
Tekst w j. ang. s. 178

234/285
Nr opisu: 0000016534
Zastosowanie analizy modalnej do identyfikacji własno¶ci dynamicznych korpusu ramienia w±skiego kombajnu węglowego.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk.
W: Modelling and optimization of physical systems. [6th International Seminar of Applied Mechanics, Wisła, 31.05-02.06.2002]. Eds: A. Mężyk, E. ¦witoński. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2002, s. 161-164, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] z. 19)

235/285
Nr opisu: 0000004797
Badania modelowe i optymalizacja wybranych cech dynamicznych złożonych układów elektromechanicznych.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Sławomir Duda, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. XL Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], Wisła, 19-23.02.2001. Streszczenia referatów. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2001, s. 255
Tekst w j. ang. s. 256

236/285
Nr opisu: 0000002038
Identyfikacja cech dynamicznych elektro-mechanicznych układów maszynowych z wykorzystaniem analizy modalnej.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk.
-Zesz. Probl. Masz. Elekt. 2001 nr 62, s. 181-188, bibliogr. 9 poz.

237/285
Nr opisu: 0000009681
Kształtowanie charakterystyk rezonansowych układu z eliminatorem drgań.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. XL Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 19-23.02.2001. [T. 2]. Red. Ewa Opoka. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2001, s. 113-118, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 17)

238/285
Nr opisu: 0000065925
Kształtowanie charakterystyk rezonansowych układu z eliminatorem drgań.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. XL Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], Wisła, 19-23.02.2001. Streszczenia referatów. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2001, s. 175, bibliogr. 3 poz.
Tekst w j. ang. s. 176

239/285
Nr opisu: 0000004127
Symulacja zjawisk dynamicznych w układach wyci±gowych.
[Aut.]: Dagmara** Tejszerska, Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk.
W: Jubileusz 50-lecia Laboratorium Lin i Urz±dzeń Szybowych Głównego Instytutu Górnictwa, Katowice, 11 wrze¶nia 2001. Główny Instytut Górnictwa. [B.m.] : [b.w.], [2001], s. 27-32, bibliogr. 10 poz. (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; Seria: Konferencje ; no. 38)

240/285
Nr opisu: 0000065914
Zastosowanie algorytmów genetycznych w procesie doboru cech dynamicznych układów drgaj±cych.
[Aut.]: Jarosław Kaczmarczyk, Arkadiusz Mężyk, Paweł Bachorz.
W: Modelowanie w mechanice. XL Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], Wisła, 19-23.02.2001. Streszczenia referatów. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej. Politechnika ¦l±ska w Gliwicach. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2001, s. 125
Tekst w j. ang. s. 126

241/285
Nr opisu: 0000009682
Zastosowanie algorytmów genetycznych w procesie doboru cech dynamicznych układów napędowych.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Jarosław Kaczmarczyk, Paweł Bachorz.
W: Modelowanie w mechanice. XL Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 19-23.02.2001. [T. 2]. Red. Ewa Opoka. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2001, s. 119-124, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 17)

242/285
Nr opisu: 0000001651
Zastosowanie analizy modalnej do wyznaczania i optymalizacji charakterystyk dynamicznych układów napędowych.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Sławomir Kciuk.
W: V Międzynarodowe Seminarium Mechaniki Stosowanej, 25-27.05.2001. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2001, s. 139-146, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe ; Katedra Mechaniki Stosowanej nr 16)

243/285
Nr opisu: 0000002565
Analysis of dynamic stresses in ropes in mine hoisting system.
[Aut.]: Dagmara** Tejszerska, Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk.
W: Achievements in mechanical and materials engineering. Proceedings of the 9th International scientific conference, AMME'2000, Gliwice - Sopot - Gdańsk, Poland, October 11-14, 2000. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2000, s. 523-530, bibliogr. 5 poz.

244/285
Nr opisu: 0000055210   
Badanie wła¶ciwo¶ci dynamicznych rdzenia stojana generatora dużej mocy.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Jarosław Kaczmarczyk, Arkadiusz Mężyk.
W: Diagnostyka maszyn elektrycznych. SME 2000. [XXXVI Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych]. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, s. 165-170, bibliogr. 4 poz. (Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej ; nr 49 Seria: Studia i Materiały ; nr 21 1733-0718)

245/285
Nr opisu: 0000009027
Badanie wrażliwo¶ci charakterystyki rezonansowej.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. XXXIX Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 14-18.02.2000. Streszczenia referatów. [Red. E. Opoka]. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000, s. 307
Toż w j. ang. s. 308

246/285
Nr opisu: 0000006985
Modelowanie i analiza własno¶ci dynamicznych stojana generatora synchronicznego.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Jarosław Kaczmarczyk, Arkadiusz Mężyk.
W: [Problemy eksploatacji maszyn elektrycznych i napędów elektrycznych - remonty i modernizacja maszyn elektrycznych]. [IX Seminarium techniczne, Ustroń, 25-26 maj 2000]. Materiały konferencyjne. Branżowy O¶rodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych. Katowice : Branżowy O¶rodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL", 2000, s. 159-162, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Problemowe. Maszyny Elektryczne ; Branżowy O¶rodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL nr 61)

247/285
Nr opisu: 0000009023
Optymalizacja kształtu krzywej rezonansowej.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
W: Modelowanie w mechanice. XXXIX Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 14-18.02.2000. Streszczenia referatów. [Red. E. Opoka]. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000, s. 231
Toż w j. ang. s. 232

248/285
Nr opisu: 0000002461
Selection of dynamic features of machinery drives.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk.
W: Materials and mechanical engineering. Proceedings of the scientific conference on the ocassion of the 55th anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, May 2000. Ed. by L. A. Dobrzański. Gliwice : Organising Committee of the International Scientific Conferences Institute of Engineering Materials and Biomaterials of the Silesian University of Technology, 2000, s. 419-424, bibliogr. 9 poz.

model elektromechaniczny ; analiza dynamiczna ; analiza wrażliwo¶ci ; optymalizacja ; drgania

electromechanical model ; dynamic analysis ; sensitivity analysis ; optimization ; vibration

249/285
Nr opisu: 0000006972
Selection of objective function for optimizing frequency characteristics.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
W: IV Międzynarodowe Seminarium Mechaniki Stosowanej, [Wisła] 14-16.04.2000. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000, s. 59-64, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; [Politechnika ¦l±ska] nr 12)

250/285
Nr opisu: 0000003461
Sensitivity of resonance characteristic of a driving system.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Modelowanie w mechanice. XXXIX Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 14-18.02.2000. [Red. E. Opoka]. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 2000, s. 251-256, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; nr 13)

251/285
Nr opisu: 0000016602
Analiza wrażliwo¶ci i optymalizacja w dynamice układów elektromechanicznych.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk.
W: III Międzynarodowe Seminarium Mechaniki Stosowanej, [Wisła], 21-23.05.1999. Red.: E. Opoka. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 1999, s. 67-72, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika ¦l±ska nr 11)

252/285
Nr opisu: 0000006788
Modelowanie drgań własnych stojana generatora dużej mocy pr±du przemiennego.
[Aut.]: Bronisław** Drak, Krzysztof Bizoń, Arkadiusz Mężyk, Jarosław Kaczmarczyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Modelowanie w mechanice. XXXVIII Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], [Wisła], 8-12.02.1999. [T. 2]. [Red. E. Opoka]. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 1999, s. 65-70, bibliogr. 7 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika ¦l±ska nr 10)

253/285
Nr opisu: 0000007079
Symulacja komputerowa zjawisk dynamicznych w układach wyci±gowych.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Dagmara** Tejszerska, Arkadiusz Mężyk.
W: Wyci±gi szybowe u progu XXI wieku. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Szczyrk [26-28] kwiecień 1999. [Gliwice] : [KOMAG - Centrum Mechanizacji Górnictwa], [1999], [Ref. 26] s. 1-6, bibliogr. 9 poz.

254/285
Nr opisu: 0000016513
Wpływ rozmieszczenia noży organu urabiaj±cego na dynamikę układu napędowego głowicy.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński, Dagmara** Tejszerska, M. Zacharski.
W: III Międzynarodowe Seminarium Mechaniki Stosowanej, [Wisła], 21-23.05.1999. Red.: E. Opoka. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 1999, s. 45-50, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika ¦l±ska nr 11)

255/285
Nr opisu: 0000007146
Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych elektromechanicznych układów maszynowych.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Zdzisław Rak.
W: Problemy eksploatacji maszyn elektrycznych i napędów elektrycznych - kompatybilno¶ć elektromagnetyczna. VIII Seminarium techniczne, Ustroń, 27-28 maj 1999. Materiały konferencyjne. Branżowy O¶rodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych. Katowice : Branżowy O¶rodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL", 1999, s. 111-117, bibliogr. 11 poz. (Zeszyty Problemowe. Maszyny Elektryczne ; z. 58)

256/285
Nr opisu: 0000025994
Elektromechaniczny model drgań parametrycznych układu napędowego.
[Aut.]: Sławomir Duda, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Modelowanie w mechanice. XXXVII Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], 9-13.02.1998. [T. 2]. [Red. E. Opoka]. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 1998, s. 91-96, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika ¦l±ska nr 7)

257/285
Nr opisu: 0000025279   
Laboratorium mechaniki ogólnej.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Dagmara** Tejszerska, Arkadiusz Mężyk, Paweł Bachorz.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1998, 204 s., bibliogr. 30 poz.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika ¦l±ska] nr 2133 0434-0825)

258/285
Nr opisu: 0000025843
Minimalizacja drgań w układach maszynowych.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Problemy eksploatacji maszyn elektrycznych i napędów elektrycznych - silniki i napędy energooszczędne. VII Seminarium techniczne, Ustroń, 28-29 maj 1998. Materiały konferencyjne. Branżowy O¶rodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych. Katowice : Branżowy O¶rodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL", 1998, s. 90-94, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Problemowe. Maszyny Elektryczne ; z. 55)

259/285
Nr opisu: 0000026175
Ograniczanie drgań układów napędowych w stanach nieustalonych.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
W: II Międzynarodowe Seminarium Mechaniki Stosowanej, [Wisła], 24-26.04.1998. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 1998, s. 43-48, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika ¦l±ska nr 8)

260/285
Nr opisu: 0000026190
Optymalizacja cech dynamicznych eliminatora drgań układu napędowego.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Modelowanie w mechanice. XXXVII Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], 9-13.02.1998. [T. 2]. [Red. E. Opoka]. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 1998, s. 237-242, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika ¦l±ska nr 7)

261/285
Nr opisu: 0000074234
Optymalizacja elektromechanicznych układów napędowych.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński, Dagmara** Tejszerska.
W: Komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania i eksploatacji. II Wiosenna Szkoła, Żegiestów, 11-15 maja 1998 r. T. 2. Referaty. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1998, s. 119-126, bibliogr. 10 poz.

elektromechaniczny układ napędowy ; silnik asynchroniczny ; optymalizacja parametrów ; metoda sekwencyjnego programowania liniowego

electromechanical power transmission system ; asynchronous motor ; parameter optimization ; sequential linear programming method

262/285
Nr opisu: 0000028026
Modelowanie, analiza wrażliwosci i optymalizacja elektromechanicznych układów napędowych.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Problemy eksploatacji maszyn elektrycznych i napędów elektrycznych - trwało¶ć, diagnostyka, oszczędno¶ć energii, remonty. VI Seminarium techniczne, Ustroń, 22-23 maj 1997. Branżowy O¶rodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych. Katowice : Branżowy O¶rodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "KOMEL", 1997, s. 171-176, bibliogr. 8 poz. (Zeszyty Problemowe. Maszyny Elektryczne ; z. 54)

263/285
Nr opisu: 0000028228
Zastosowanie analizy wrażliwo¶ci w projektowaniu układów napędowych.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk.
W: Rozwój infrastruktury transportowej ¦l±ska i Północnych Moraw - czę¶ć ¶rodkowoeuropejskiego systemu transportowego. Międzynarodowa konferencja i specjalistyczna wystawa, Ostrawa - Katowice, 29.04-06.05.1997 r. Materiały konferencyjne. T. 2. Instytut Transportu Politechniki ¦l±skiej w Katowicach. [B.m.] : [b.w.], 1997, s. 603-608

264/285
Nr opisu: 0000027943
Zastosowanie metod optymalizacji w obliczeniach dynamicznych układu napędowego.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Modelowanie w mechanice. XXXVI Sympozjon PTMTS [Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej], 16-20.02.1997. [T. 2]. [Red. E. Opoka]. Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej. Gliwice : Wydaw. Katedry Mechaniki Stosowanej, 1997, s. 235-240, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej ; Politechnika ¦l±ska nr 4)

265/285
Nr opisu: 0000013422
Optymalizacja układu napędowego kombajnu węglowego do pokładów niskich.
[Aut.]: Sławomir Duda, Arkadiusz Mężyk, A. Pawlus, Eugeniusz ¦witoński.
W: Trwało¶ć elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych. V Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Zawodzie, 13-15 listopada 1996. [Gliwice] : [Instytut Mechanizacji Górnictwa. Politechnika ¦l±ska], [1996], s. 89-97, bibliogr. 5 poz.

266/285
Nr opisu: 0000033731
Modelling of nonlinear vibrations of longwall shearer driving system.
[Aut.]: Jerzy** Kudła, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Mezinarodni vedecka konference, [Ostrava], 12.-17.9.1995. Sbornik abstraktu. Sekce 14-19. Red. Z. Toman. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 17/33

267/285
Nr opisu: 0000034237
Modelling of nonlinear vibrations of longwall shearer driving system.
[Aut.]: Jerzy** Kudła, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Aplikovana mechanika. Mezinarodni vedecka konference, 12.-15.9.1995. Sekce 17. Podsekce: Mechanika tuheho telesa. Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita Ostrava. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 71-77, bibliogr. 5 poz.

268/285
Nr opisu: 0000037701   
Nonlinear model of electromechanical system.
[Aut.]: Jerzy** Kudła, Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Modelowanie w mechanice. XXXIV Sympozjon, Wisła, 14-18 luty 1995. [T. 2]. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1995, s. 145-152, bibliogr. 5 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1267 Mechanika ; z. 122)

269/285
Nr opisu: 0000037770
Obliczenia dynamiczne układu napędowego głowic kombajnowych.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Zdzisław Rak.
W: Trwało¶ć elementów i węzłów konstrukcyjnych maszyn górniczych. IV Konferencja naukowo-techniczna, Ustroń-Zawodzie, 8-10 listopada 1995. Instytut Mechanizacji Górnictwa Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej, Nadwi¶lańska Spółka Węglowa S.A.. [Gliwice] : [Instytut Mechanizacji Górnictwa. Politechnika ¦l±ska], 1995, s. 121-142, bibliogr. 14 poz.

270/285
Nr opisu: 0000037019
Symulacja komputerowa luzów w układach mechanicznych.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Kolejowe zestawy kołowe. Teoria, projektowanie, wytwarzanie, eksploatacja. [Międzynarodowe seminarium naukowe, Katowice-Ustroń, 18-20 wrze¶nia 1995 r.]. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1995, s. 233-238, bibliogr. 6 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1295 Transport ; z. 27)

271/285
Nr opisu: 0000043000   
Dynamika elektromechanicznych układów napędowych. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
Gliwice, 1994, 113 s., bibliogr. 116 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Promotor: dr hab. inż. Eugeniusz ¦witoński

272/285
Nr opisu: 0000134344   
Minimization of transient forces in an electro-mechanical system.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
-Struct. Optim. 1994 vol. 8 iss. 4, s. 251-256, bibliogr. 9 poz.

moment obrotowy ; optymalizacja nieliniowa ; model dyskretny ; zagadnienie programowania liniowego ; układ wieloczłonowy

torque ; nonlinear optimization ; discrete model ; linear programming problem ; multibody system

273/285
Nr opisu: 0000047547
Optimization of maximum of dynamic forces in driving system.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Vypoctova mechanika 94. 10. jubilejni seminar s mezinarodni ucasti, Pernink, 26. - 28. rijna 1994. Sbornik seminare. Zapadoceska Univerzita v Plzni. Fakulta Aplikovanych Ved. Katedra Mechaniky. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 166-173

274/285
Nr opisu: 0000046893
Modelling of dynamics problems of mining machines.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Zdzisław Rak.
W: Achievements in the mechanical and material enginnering. Proceedings of the II-nd international scientific conference, [Gliwice, November 28-30, 1993]. Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, The Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian Technical University. Gliwice : [b.w.], 1993, s. 229-232, bibliogr. 4 poz.

275/285
Nr opisu: 0000045312
Sensitivity analysis in modelling of a driving system of a gearhead of the KGS 300 shearer.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
-Zesz. Nauk. P¦l., Mech. 1993 z. 113, s. 249-256, bibliogr. 4 poz.

276/285
Nr opisu: 0000086022
Sensitivity analysis of electromechanical systems.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk.
W: Computer methods in mechanics. Proceedings of the XI Polish Conference on Computer Methods in Mechanics, Kielce-Cedzyna, 11-14 May 1993. Vol. 2. Eds: W. Gilewski, L. Chodur. Kielce : Kielce University of Technology. Faculty of Civil Engineering, 1993, s. 609-616, bibliogr. 5 poz.

277/285
Nr opisu: 0000046787
Wpływ cech konstrukcyjnych na wielko¶ć sił dynamicznych w układzie napędowym głowicy kombajnu.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk.
W: Problemy projektowania, wytwarzania i eksploatacji sprzętu górniczego i ¶rodków automatyzacji górnictwa. Międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna, Gliwice, 16.09.1993 r. Materiały konferencyjne. Politechnika ¦l±ska. Instytut Mechanizacji Górnictwa. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, Moskiewski Instytut Górniczy. Wydział Górniczo-Elektro-Mechaniczny. [Gliwice] : [Wydaw. Politechniki ¦l±skiej], 1993, s. 151-157, bibliogr. 5 poz.

278/285
Nr opisu: 0000053060
Analiza dynamiczna układu napędowego głowicy kombajnu węglowego KGS-300.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Zdzisław Rak, Eugeniusz ¦witoński.
W: Modelowanie w mechanice. XXXI Sympozjon. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1992, s. 273-282, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska, nr 1154 Mechanika ; z. 107)

279/285
Nr opisu: 0000109986   
Ćwiczenia laboratoryjne z mechaniki ogólnej. Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Zdzisław Rak.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Zdzisław Rak.
Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1992, 114 s.
(Skrypty Uczelniane ; Politechnika ¦l±ska nr 1730)

280/285
Nr opisu: 0000052998
Dynamic problems of the driving systems of the working machins.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Zdzisław Rak, Eugeniusz ¦witoński.
W: Achievements in the mechanical and material engineering. Proceedings of the 1-st international scientific conference, Gliwice, 28-30 September 1992. [Vol. 1]. Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, The Faculty of Mechanical Engineering of the Silesian Technical University. Katowice : The Materials Science Committee of the Polish Academy of Sciences, 1992, s. 112-122, bibliogr. 6 poz.

281/285
Nr opisu: 0000053578
Dynamika maszyn górniczych z uwzględnieniem zjawisk elektromechanicznych.
[Aut.]: Eugeniusz ¦witoński, Arkadiusz Mężyk, Zdzisław Rak.
-Mechaniz. Automatyz. Gór. 1991 R. 29 nr 9/10, s. 111-116, bibliogr. 14 poz.

282/285
Nr opisu: 0000054746   
Komputerowy system analizy układu napędowego głowicy kombajnu węglowego.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Modelowanie w mechanice. XXX Sympozjon. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1991, s. 161-164, bibliogr. 3 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1112 Mechanika ; z. 103)

283/285
Nr opisu: 0000061787   
Wpływ luzu miedzyzębnego na nierównomierne obci±żenie satelitów w przekładni planetarnej.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Modelowanie w mechanice. XXIX Sympozjon, Beskid ¦l±ski, 1990. Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział w Gliwicach. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1990, s. 245-251, bibliogr. 4 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1057 Mechanika ; z. 99)

284/285
Nr opisu: 0000062711
Dinamiceskij analiz vozdejstvij v planetarnom peredance s nelinejnoj charakteristikoj zubcatogo zaceplenija.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Dynamika maszyn górniczych. DYNAMACH'89. Międzynarodowa konferencja, Szczyrk, Poland, October 1989. [Cz. 2]. Gliwice : Dział Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 1989, s. 121-132, bibliogr. 10 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1039 Górnictwo ; z. 179)

285/285
Nr opisu: 0000075372
Zagadnienia dynamiczne przekładni obiegowej.
[Aut.]: Arkadiusz Mężyk, Eugeniusz ¦witoński.
W: Modelowanie w mechanice. XXVIII Sympozjon, Gliwice - Wisła, marzec - kwiecień 1989. Zbiór referatów. Politechnika ¦l±ska, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice. Gliwice : [b.w.], 1989, s. 253-258, bibliogr. 4 poz. (Prace ; Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice nr 56)

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie