Wynik wyszukiwania
Zapytanie: MˇKA B
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/10
Nr opisu: 0000079679
Przykłady zastosowania stropnic stalowych typu SPK i USG w trudnych warunkach geologiczno-górniczych.
[Aut.]: R. Bobek, T. ¦ledĽ, B. M±ka, A. Ratajczak, Piotr** Głuch.
-Bud. Gór. Tunelowe 2013 R. 19 nr 1, s. 1-8, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

stropnica ; obudowa podporowo-kotwiowa ; przecinka ¶cianowa

roof-bar ; straight bolted support ; longwall cross-cut

2/10
Nr opisu: 0000088808   
Utrzymanie chodnika przy¶cianowego 20A w pokładzie 405/3 w warunkach zagrożeń naturalnych kopalni "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
[Aut.]: A. Wardas, R. Bobek, T. ¦ledĽ, B. M±ka, A. Ratajczak, Piotr** Głuch.
-Gór. i Geol. 2013 t. 8 z. 1, s. 125-139, bibliogr. 10 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

kopalnia węgla kamiennego ; utrzymanie chodnika ; zagrożenia naturalne

hard coal mine ; roadway maintenance ; natural hazards

3/10
Nr opisu: 0000083147
Przykłady zastosowań stropnic stalowych typu SPK i USG w trudnych warunkach geologiczno-górniczych.
[Aut.]: R. Bobek, T. ¦ledĽ, B. M±ka, A. Ratajczak, Piotr** Głuch.
W: Geotechnika - Geotechnics 2012. XV Jubileuszowe międzynarodowe sympozjum, Gliwice - Ustroń, 23-26 paĽdziernika 2012. Materiały naukowe. Cz. 1, Polska. Red.: Mirosław Chudek, Irena Skrzyniarz, Marek Jendry¶, Janusz Konior, Marian Michałek. Politechnika ¦l±ska. Wydział Górnictwa i Geologii. Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarz±dzania Ochron± Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej, 2012, s. 349-362, bibliogr. 9 poz.

stropnica ; obudowa podporowo-kotwiowa ; przecinka ¶cianowa

roof-bar ; straight bolted support ; longwall cross-cut

4/10
Nr opisu: 0000072210   
Rozwi±zanie i do¶wiadczenia ze stosowania obudowy prostej podporowo-kotwiowej w rozcince ¶cianowej nr 14 w pokładzie 401/1.
[Aut.]: R. Bobek, T. ¦ledĽ, A. Ratajczak, B. M±ka, Piotr** Głuch.
-Gór. i Geol. 2012 t. 7 z. 1, s. 5-14, bibliogr. 7 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

obudowa podporowo-kotwiowa ; wyrobisko górnicze ; warunki geologiczno-górnicze

straight bolted support ; mine working ; geological-mining conditions

5/10
Nr opisu: 0000075692
Utrzymanie chodnika przy¶cianowego 20a w pokładzie 405/3 w warunkach zagrożeń naturalnych kopalni "Knurów-Szczygłowice" Ruch Knurów.
[Aut.]: A. Wardas, R. Bobek, T. ¦ledĽ, B. M±ka, A. Ratajczak, Piotr** Głuch.
W: Aktualne problemy zwalczania zagrożeń górniczych. II Konferencja naukowo-techniczna, Brenna, 7-9 listopada 2012. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki ¦l±skiej. Gliwice : [Usługi Komputerowe i Poligraficzne Gębka Jan, Gębka Dariusz], 2012, s. 386-396, bibliogr. 4 poz.

Kopalnia Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice ; zagrożenia naturalne ; utrzymanie chodnika

Knurów-Szczygłowice Hard Coal Mine ; natural hazards ; roadway maintenance

6/10
Nr opisu: 0000049459   
Patent. Polska, nr 201 437. Kotew cięgnowa linowa. Int. Cl. E21D 21/00.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Piotr** Głuch, B. M±ka, J. Stra¶.
Zgłosz. nr 375 426 z 30.05.2005. Opubl. 30.04.2009, 4 s.

zakotwienie ; kotew linowa ; poł±czenie elastyczne

anchorage ; rope anchor ; flexible connector

7/10
Nr opisu: 0000049460   
Patent. Polska, nr 201 436. Kotew linowa spoiwowa iniekcyjna i sposób jej zabudowy. Int. Cl. E21D 21/00, E21D 20/02.
Politechnika ¦l±ska, Polska
Twórcy: Piotr** Głuch, B. M±ka, J. Stra¶.
Zgłosz. nr 375 425 z 30.05.2005. Opubl. 30.04.2009, 8 s.

zakotwienie ; kotew linowa ; tuleja ; rura stalowa ; spajanie

anchorage ; rope anchor ; sleeve ; steel pipe ; bonding

8/10
Nr opisu: 0000038634
Poprawa sposobu utrzymania obudowy podporowej skrzyżowań chodników przez wysokie kotwienie na przykładzie kopalni "Knurów".
[Aut.]: G. Michalik, B. M±ka, A. Ratajczak, Piotr** Głuch.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2008 z. 283, s. 175-189, bibliogr. 6 poz.

obudowa górnicza ; stateczno¶ć wyrobiska ; obudowa kotwiowa ; Kopalnia Węgla Kamiennego Knurów

mining support ; heading stability ; roof bolting ; Knurów Hard Coal Mine

9/10
Nr opisu: 0000105275
Utrzymanie chodnika przy¶cianowego 23b w pokładzie 405/1 w warunkach kopalni Knurów.
[Aut.]: Piotr** Głuch, J. Matuszewski, B. M±ka.
-Zesz. Nauk. P¦l., Gór. 2005 z. 270, s. 93-107, bibliogr. 7 poz.
Zeszyt zawiera materiały z konferencji naukowej "Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005"

chodnik przy¶cianowy ; utrzymanie chodnika

longwall gate road ; roadway maintenance

10/10
Nr opisu: 0000006502
Utrzymanie chodnika przy¶cianowego w strefie wpływu czynnego frontu eksploatacyjnego w zmiennych warunkach geologiczno-górniczych.
[Aut.]: Stanisław Duży, J. Matuszewski, B. M±ka.
W: Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2003. Konferencja naukowa. Gliwice : Wydaw. Politechniki ¦l±skiej, 2003, s. 89-98, bibliogr. 9 poz. (Zeszyty Naukowe ; Politechnika ¦l±ska nr 1600 Górnictwo ; z. 258)

chodnik przy¶cianowy ; obudowa chodnikowa ; obudowa kotwiowa

longwall gate road ; roadway support ; roof bolting

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie