Wynik wyszukiwania
Zapytanie: LOSKA KRZYSZTOF
Liczba odnalezionych rekordów: 122Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/122
Nr opisu: 0000127647
The concentration of Cu and Pb in the funnel spider Eratigena atrica (C. L. Koch 1843) (Araneae: Agelenidae) and its web.
[Aut.]: J. Rybak, W. Rogula-Kozłowska, Krzysztof Loska, K. Widziewicz, R. Rutkowski.
-Chem. Ecol. 2019 vol. 35 iss. 2, s. 179-190, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 1.400. Punktacja MNiSW 40.000

pająki ; metale ciężkie ; ołów ; miedź ; stężenie

Araneae ; heavy metals ; lead ; copper ; concentration ; web

2/122
Nr opisu: 0000133470   
Wpływ zewnętrznego pola elektromagnetycznego na procesy adsorpcji niklu, kadmu oraz miedzi na powierzchni węgla aktywnego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Krzysztof* Rajczykowski.
Gliwice, 2019, 172 s., bibliogr. 157 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Loska

metale ciężkie ; adsorpcja ; pole elektromagnetyczne ; oczyszczanie ścieków

heavy metals ; adsorption ; electromagnetic field ; wastewater treatment

3/122
Nr opisu: 0000126271   
Copper adsorption on magnetic and nonmagnetic activated carbon in the presence of strong electromagnetic field.
[Aut.]: Krzysztof* Rajczykowski, Krzysztof Loska.
W: Central European Conference ECOpole'18, 10-13 October, 2018 [online]. Opole : Ecopole, 2018, s. 1
Dostępny w Internecie: https://drive.google.com/open?id=1dK__R64t0mFIQ8md6nvS5aj6zuTpP0Jq [dostęp dnia 30.10.2018]

adsorpcja ; modyfikacja EM ; węgiel aktywny ; usuwanie miedzi

adsorption ; EM modification ; activated carbon ; copper remowal

4/122
Nr opisu: 0000122198   
Health risk impacts of exposure to airborne metals and benzo(a)pyrene during episodes of high PM10 concentrations in Poland.
[Aut.]: K. Widziewicz, W. Rogula-Kozłowska, Krzysztof Loska, K. Kociszewska, G. Majewski.
-Biomed. Environ. Sci. 2018 vol. 31 iss. 1, s. 23-36, bibliogr. 53 poz.. Impact Factor 1.917. Punktacja MNiSW 25.000

Polska ; epizod ; smog ; PM10 ; metal ; B(a)P ; rak płuc ; dystrybucja administracyjna ; stacja monitorująca

Poland ; episode ; smog ; PM10 ; metal ; B(a)P ; lung cancer ; administrative distribution ; monitoring station

5/122
Nr opisu: 0000121087   
Stimulation of heavy metal adsorption process by using a strong magnetic field.
[Aut.]: Krzysztof* Rajczykowski, Krzysztof Loska.
-Water Air Soil Pollut. 2018 vol. 229 iss. 1, s. 1-7, bibliogr. 21 poz.. Impact Factor 1.774. Punktacja MNiSW 25.000

usuwanie metali ciężkich ; adsorpcja metali ciężkich ; modyfikacja pola magnetycznego ; modyfikacja adsorpcji

heavy metal removal ; heavy metal adsorption ; magnetic field modification ; adsorption modification

6/122
Nr opisu: 0000121226   
Zinc removal from the aqueous solutions by the chemically modified biosorbents.
[Aut.]: Krzysztof* Rajczykowski, Oktawia Sałasińska, Krzysztof Loska.
-Water Air Soil Pollut. 2018 vol. 229 iss. 1, art. no. 6 s. 1-7., bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.774. Punktacja MNiSW 25.000

biosorpcja ; cynk ; słoma ; modyfikacja chemiczna

biosorption ; zinc ; straw ; chemical modification

7/122
Nr opisu: 0000112463   
PM1 and PM1-bound metals during dry and wet periods: ambient concentration and health effects.
[Aut.]: K. Widziewicz, W. Rogula-Kozłowska, P. Rogula-Kopiec, G. Majewski, Krzysztof Loska.
-Environ. Eng. Sci. 2017 vol. 34 nr 5, s. 312-320, bibliogr. 41 poz.. Impact Factor 1.547. Punktacja MNiSW 20.000

8/122
Nr opisu: 0000119796   
The assessment of toxic metals in plants used in cosmetics and cosmetology.
[Aut.]: A. Fischer, B. Brodziak-Dopierała, Krzysztof Loska, J. Stojko.
-Int. J. Environ. Res. Public Health 2017 vol. 14 iss. 10, s. 1-12, bibliogr. 58 poz.. Impact Factor 2.145. Punktacja MNiSW 30.000

AAS ; rośliny ; kadm ; ołów ; rtęć

AAS ; plants ; cadmium ; lead ; mercury

9/122
Nr opisu: 0000109758   
Cadmium and nickel adsorption from aqueous solutions by using vermiculite as an adsorbent.
[Aut.]: Krzysztof* Rajczykowski, Krzysztof Loska.
W: Central European Conference ECOpole'16, 5-8 October, 2016. Abstracts [online]. [B.m.] : [b.w.], 2016, (plik html) s. 1
Dostępny w Internecie: http://ecopole.uni.opole.pl/scr/streszcz_en.php?lp=69 [dostęp 25 października 2016]; polska wersja językowa dostępna na stronie: http://ecopole.uni.opole.pl/scr/streszcz_pl.php?lp=69

adsorpcja kadmu ; adsorpcja niklu ; wermikulit

cadmium adsorption ; nickel adsorption ; vermiculite

10/122
Nr opisu: 0000109282   
Cancer risk from arsenic and chromium species bound to PM2.5 and PM1 - Polish case study.
[Aut.]: K. Widziewicz, W. Rogula-Kozłowska, Krzysztof Loska.
-Atmos. Pollut. Res. 2016 vol. 7 iss. 5, s. 884-894, bibliogr. 56 poz.. Impact Factor 1.637. Punktacja MNiSW 20.000

specjacja chemiczna ; arsen ; chrom ; ocena ryzyka dla zdrowia

chemical speciation ; arsenic ; chromium ; health risk assessment ; fine PM

11/122
Nr opisu: 0000112129   
Chemiczna modyfikacja biosorbentów jako metoda zwiększania efektywności procesu biosorpcji cynku.
[Aut.]: Krzysztof* Rajczykowski, O. Sałasińska, Krzysztof Loska.
-Proc. ECOpole 2016 vol. 10 no. 1, s. 281-288, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

biosorpcja ; cynk ; słoma ; modyfikacja chemiczna

biosorption ; zinc ; straw ; chemical modification

12/122
Nr opisu: 0000099775
Comparison of cadmium adsorption process on barley straw in batch and flow reactors.
[Aut.]: Krzysztof* Rajczykowski, Krzysztof Loska.
-Desalin. Water Treat. 2016 vol. 57 iss. 3, s. 1462-1468, bibliogr. 23 poz.. Impact Factor 1.631. Punktacja MNiSW 20.000

adsorpcja kadmu ; reaktor periodyczny ; reaktor przepływowy

cadmium adsorption ; batch reactor ; continuous reactor

13/122
Nr opisu: 0000104462   
Metal induced inhalation exposure in urban population: a probabilistic approach.
[Aut.]: K. Widziewicz, Krzysztof Loska.
-Atmos. Environ. 2016 vol. 128, s. 198-207, bibliogr. 31 poz.. Impact Factor 3.629. Punktacja MNiSW 40.000

ryzyko zachorowania na raka ; Monte Carlo ; cząstka stała ; metale ; Śląsk ; ocena prawdopodobieństwa

cancer risk ; Monte Carlo ; particulate matter ; metals ; Silesia ; probabilistic assessment

14/122
Nr opisu: 0000112461   
Ocena zawartości żelaza w witaminowomineralnych suplementach diety.
[Aut.]: A. Pawlak, Krzysztof* Rajczykowski, Krzysztof Loska, B. Ahnert, D. Wiechuła.
-Bromat. Chem. Toksykol. 2016 t. 49 nr 1, s. 23-31, bibliogr. 15 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

suplement diety ; żelazo ; jednolitość masy ; bezpieczeństwo suplementów diety

dietary supplement ; iron ; homogeneity of weight ; safety of supplements

15/122
Nr opisu: 0000104232   
Metals distribution on the surface of quartz fiber filters used for particulate matter collection.
[Aut.]: K. Widziewicz, Krzysztof Loska, W. Rogula-Kozłowska.
-Arch. Environ. Prot. 2015 vol. 41 no. 4, s. 3-10, bibliogr. 28 poz.. Impact Factor 0.919. Punktacja MNiSW 15.000

PM2.5 ; metale ; filtr z włókna kwarcowego ; homogenizacja ; dystrybucja

PM2.5 ; metals ; quartz fiber filter ; homogeneity ; distribution

16/122
Nr opisu: 0000102305   
Wybrane metale fazy stałej aerozolu miejskiego jako czynnik ryzyka nowotworowego. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Kamila* Widziewicz.
Gliwice, 2015, 217 k., bibliogr. 273 poz.
Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Loska

metoda Monte Carlo ; ocena ryzyka dla zdrowia ; rak płuc ; metale ; cząstka stała ; zagrożenie środowiskowe ; aerozol miejski

Monte Carlo method ; health risk assessment ; lung cancer ; metals ; particulate matter ; environmental hazard ; urban aerosol

17/122
Nr opisu: 0000099803
Assessment of lead and cadmium concentrations in Viscum album L. herb in Silesian Upland.
[Aut.]: B. Bacler-Żbikowska, A. Stebel, J. Drobnik, D. Wiechuła, Krzysztof* Rajczykowski, Krzysztof Loska.
W: The International Conference Plants, Heavy Metals, Environment, June 26-28, 2014, Katowice, Poland. Abstracts. Polish Academy of Sciences - Cracow Branch, Jagiellonian University. Cracow. Cracow : Polish Academy of Sciences, 2014, s. 51, bibliogr. 10 poz. (Acta Biologica Cracoviensia ; Vol. 56, suppl. 2 Botanica ; 0001-5296)

18/122
Nr opisu: 0000094018
Wpływ sposobu prowadzenia procesu na wydajność biosorpcji kadmu przy użyciu słomy jęczmiennej.
[Aut.]: Krzysztof* Rajczykowski, Krzysztof Loska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 25-27.09.2014 r. Streszczenia referatów i posterów. Pod red. M. Włodarczyk-Makuły. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2014, s. 68 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 71 1234-9895)

słoma jęczmienna ; biosorpcja kadmu ; metale ciężkie

barley straw ; cadmium biosorption ; heavy metals

19/122
Nr opisu: 0000086337   
Content analysis of heavy metals/metalloids and mineral composition of waste generated during uranium concentrate processing.
[Aut.]: Aleksandra* Pala, Kamila* Widziewicz, Jacek Nowak, Krzysztof Loska, Jolanta* Biegańska.
-Gosp. Sur. Miner. 2013 t. 29 z. 2, s. 89-102, bibliogr.. Impact Factor 0.632. Punktacja MNiSW 20.000

górnictwo uranowe ; skała płonna ; metale ciężkie ; skład mineralny ; Kowary ; Radoniów

uranium mining ; waste rock ; heavy metals ; mineral composition ; Kowary ; Radoniów

20/122
Nr opisu: 0000087827   
The effect of Spent Mushroom Substrate field storage conditions on its leachate composition.
[Aut.]: Jan** Cebula, Jacek* Pelczar, Krzysztof Loska, Kamila* Widziewicz.
-Inż. Ochr. Środ. 2013 t. 16 nr 1, s. 93-102, bibliogr. 32 poz.. Punktacja MNiSW 9.000

grzyby ; produkcja ; podłoże po uprawie pieczarki ; leżakowanie ; odciek ; zasolenie gleby

mushrooms ; production ; spent mushroom substrate ; weathering ; leachate ; soil salinity

21/122
Nr opisu: 0000084346   
Chromium, zinc and magnesium concentrations in the pubic hair of obese and overweight women.
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, D. Ungier, A. Fischer.
-Biol. Trace Elem. Res. 2012 vol. 148 iss. 1, s. 18-24, bibliogr. 36 poz.. Impact Factor 1.307. Punktacja MNiSW 15.000

włosy łonowe ; magnez ; cynk ; otyłość ; nadwaga

pubic hair ; magnesium ; zinc ; obesity ; overweight

22/122
Nr opisu: 0000084344   
Concentrations of some elements in the pubic hair of males with peripheral artery diseases.
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, K. Przyłudzka, A. Fischer, E. Rabsztyn, C. Przybyła-Misztela.
-Ann. Acad. Med. Siles. 2012 vol. 66 no. 1, s. 43-51, bibliogr. 38 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

włosy łonowe ; mężczyzna ; palenie papierosów ; schorzenie tętnic obwodowych

pubic hair ; man ; smoking ; peripheral artery diseases

23/122
Nr opisu: 0000078330   
Metale ciężkie w osadach powstających przy uzdatnianiu wody.
[Aut.]: Izabela Płonka, Barbara Pieczykolan, Magdalena* Amalio-Kosel, Krzysztof Loska.
-Proc. ECOpole 2012 vol. 6 no. 1, s. 337-342. Punktacja MNiSW 5.000

24/122
Nr opisu: 0000072367   
Multivariate statistical analyses on arsenic occurrence in Rybnik Reservoir.
[Aut.]: Kamila* Widziewicz, Krzysztof Loska.
-Arch. Environ. Prot. 2012 vol. 38 no. 2, s. 11-23, bibliogr. 35 poz.. Impact Factor 0.506. Punktacja MNiSW 15.000

specjacja ; arsen nieorganiczny ; zbiornik Rybnik ; HG-AAS ; analiza wielowymiarowa

speciation ; inorganic arsenic ; Rybnik Reservoir ; HG-AAS ; multivariate analysis

25/122
Nr opisu: 0000084347   
Ocena zanieczyszczenia niklem pokrzywy zwyczajnej (Urtica Dioica L.) z terenu województwa śląskiego.
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, W. Jonderko.
-Bromat. Chem. Toksykol. 2012 T. 45 nr 2, s. 20-25, bibliogr. 17 poz.. Punktacja MNiSW 4.000

pokrzywa zwyczajna ; nikiel ; zanieczyszczenie gleby

stinging nettle ; nickel ; soil pollution

26/122
Nr opisu: 0000081163
Oznaczanie zawartości wybranych metali w substratach fermentowanych w mikrobiogazowni rolniczej.
[Aut.]: Jan** Cebula, Kamila* Widziewicz, Krzysztof Loska, Irena Korus.
W: Ekoenergetyka - biogaz. Wyniki badań, technologie, prawo i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego. Praca zbiorowa. Red.: A. Cenian, J. Gołaszewski, T. Noch. Gdańsk : Wydaw. Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, 2012, s. 28-37, bibliogr. 17 poz.

biomasa rolnicza ; fermentacja metanowa ; metale ciężkie ; biogazownia rolnicza

agricultural biogas ; methane fermentation ; heavy metals ; agricultural biogas plant

27/122
Nr opisu: 0000076374   
Zinc and lead concentrations in the pubic hair of women living in areas with different contamination degrees.
[Aut.]: D. Wiechuła, A. Fischer, Krzysztof Loska, Kamila* Widziewicz, A. Górka.
-Pol. J. Environ. Stud. 2012 vol. 21 no. 6, s. 1875-1880, bibliogr. 33 poz.. Impact Factor 0.462. Punktacja MNiSW 15.000

włosy łonowe ; ołów ; cynk ; zanieczyszczenie

pubic hair ; lead ; zinc ; pollution

28/122
Nr opisu: 0000069812   
Sorpcja metali ciężkich na syntetycznym zeolicie typu NaP1.
[Aut.]: Zdzisław Adamczyk, E. Gruchociak, Krzysztof Loska, Katarzyna Nowińska.
-Gór. i Geol. 2011 t. 6 z. 3, s. 5-12, bibliogr. 22 poz.

sorpcja ; metale ciężkie ; zeolit naturalny

sorption ; heavy metals ; natural zeolite

29/122
Nr opisu: 0000082773
Występowanie arsenu w wodzie Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: Kamila* Widziewicz, Krzysztof Loska.
W: Mikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka, Częstochowa, 26-28.09.2011. Streszczenia referatów i posterów. Częstochowa : Wydaw. Politechniki Częstochowskiej, 2011, s. 53 (Konferencje ; Politechnika Częstochowska nr 67 1234-9895)

arsen ; środowisko wodne ; Zbiornik Rybnicki

arsenic ; aquatic environment ; Rybnik Reservoir

30/122
Nr opisu: 0000048985   
An assessment of natural concentrations of selected metals in the bone tissues of the femur head.
[Aut.]: D. Wiechula, A. Jurkiewicz, Krzysztof Loska.
-Sci. Total Environ. 2009 vol. 406 iss. 1/2, s. 161-167, bibliogr.. Impact Factor 2.905

kość ; naturalna koncentracja metali ; ołów ; miedź ; kadm ; żelazo ; potas ; analiza regresji

bone ; natural concentration of metals ; lead ; copper ; cadmium ; iron ; potassium ; regression analysis

31/122
Nr opisu: 0000051971   
Arsenic speciation in Rybnik reservoir.
[Aut.]: Krzysztof Loska, Irena Korus, D. Wiechuła.
-ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2009 vol. 2 no. 3, s. 109-116, bibliogr. 30 poz.

arsen ; specjacja ; Zbiornik Rybnicki ; woda ; osad denny ; woda interstycjalna

arsenic ; speciation ; Rybnik Reservoir ; water ; bottom sediment ; interstitial water

32/122
Nr opisu: 0000055176   
Removal of Cr(III) and Cr(VI) ions from aqueous solutions by means of polyelectrolyte-enhanced ultrafiltration.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Loska.
-Desalination 2009 vol. 247 iss. 1/3, s. 390-395, bibliogr. 14 poz.. Impact Factor 2.034

chrom ; polielektrolit ; ultrafiltracja

chromium ; polyelectrolyte ; ultrafiltration

33/122
Nr opisu: 0000050191
Cigarette smoking as a factor influencing mineral content of head of femur in people with osteoporosis.
[Aut.]: A. Jurkiewicz, D. Wiechuła, Krzysztof Loska.
-J. Orthoped. Trauma Surg. Relat. Res. 2008 nr 2, s. 17-24, bibliogr. 19 poz.
Tekst równoległy w j. pol.

34/122
Nr opisu: 0000054583
Metale w środowisku wodnym antropogenicznie zmienionym. Przewodnik po jednotematycznym cyklu publikacji.
[Aut.]: Krzysztof Loska.
Gliwice : [b.w.], 2008, 33 s.
Rozprawa habilitacyjna

35/122
Nr opisu: 0000050355
Samooczyszczanie się ekosystemu wodnego.
[Aut.]: J. Kwapuliński, D. Wiechuła, Krzysztof Loska, D. Kmak-Kapusta, K. Korczak, A. Więckol-Ryk.
-Ekol. i Tech. 2008 R. 16 nr 2, s. 69-73, bibliogr. 16 poz.

ekologia ; sedymentacja ; skażenie ; sorpcja ; przemieszczenie ; ochrona środowiska wodnego

ecology ; sedimentation ; contamination ; sorption ; migration ; water environment protection

36/122
Nr opisu: 0000050358   
Zawartość miedzi i cynku we włosach łonowych kobiet w okresie okołoporodowym.
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, A. Górka, M. Nowakowska, J. Kwapuliński.
-Bromat. Chem. Toksykol. 2008 T. 41 nr 2, s. 183-189, bibliogr. 18 poz.

włosy łonowe ; kobiety ; okres okołopołogowy ; miedź ; cynk

pubic hair ; women ; perinatal ; copper ; zinc

37/122
Nr opisu: 0000018751   
Comparison of sample digestion procedures for the determination of arsenic in bottom sediment using hydride generation AAS.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła.
-Microchim. Acta 2006 vol. 154 iss. 3/4, s. 235-240, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 1.237

trawienie ; arsen ; materiał referencyjny ; osad denny ; HG-AAS

digestion ; arsenic ; reference material ; bottom sediment ; HG-AAS

38/122
Nr opisu: 0000020792
Możliwość oszacowania współczynnika retencji w procesie ultrafiltracja - kompleksowanie na podstawie wartości stałych trwałości kompleksów kwasu poliakrylowego z jonami Cd(II) i Zn(II).
[Aut.]: Andrzej** Grossman, Krzysztof Loska, E. Balicka, M. Pieczykolan.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Red.: Krystyna Konieczny, Michał Bodzek. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2006, s. 599-605, bibliogr. 10 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 36)

retencja ; ultrafiltracja ; kwas poliakrylowy

retention ; ultrafiltration ; polyacrylic acid

39/122
Nr opisu: 0000019492   
Multivariate statistical analysis of metal concentrations in teeth of residents of Silesian Region, Southern Poland.
[Aut.]: D. Wiechuła, A. Fischer, J. Kwapuliński, Krzysztof Loska, T. Fischer.
-Arch. Environ. Contam. Toxicol. 2006 vol. 51 nr 2, s. 314-320, bibliogr. 48 poz.. Impact Factor 1.419

40/122
Nr opisu: 0000023223
Optymalizacja metody mikrofalowej mineralizacji osadów dennych.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła.
-Analityka 2006 nr 4, s. 35-39

41/122
Nr opisu: 0000019774
Polielektrolity jako substancje wspomagające ultrafiltracyjne usuwanie Cr(III) i Cr(VI) z roztworów wodnych.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Loska, B. Bortlik.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Red.: Krystyna Konieczny, Michał Bodzek. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2006, s. 405-412, bibliogr. 6 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 36)

roztwór wodny ; ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; usuwanie chromu ; Cr(III) ; Cr(VI)

aqueous solution ; polyelectrolyte-enhanced ultrafiltration ; chromium removal ; Cr(III) ; Cr(VI)

42/122
Nr opisu: 0000020784
Usuwanie Cr(III) i Cr(VI) w procesie ultrafiltacji wspomaganej polielektrolitami.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Loska, B. Bortlik.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. Red.: Krystyna Konieczny, Michał Bodzek. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2006, s. 413-420, bibliogr. 9 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 36)

ultrafiltracja wspomagana polielektrolitem ; grupa jonowymienna ; usuwanie chromu ; Cr(III) ; Cr(VI)

polyelectrolyte enhanced ultrafiltration ; ion-exchange group ; chromium removal ; Cr(III) ; Cr(VI)

43/122
Nr opisu: 0000031002
Zanieczyszczenia w kondensatach wodnych powstających w procesie odmetanowania kopalni węgla kamiennego.
[Aut.]: Jan** Cebula, Andrzej** Grossman, Krzysztof Loska, Jacek* Pelczar.
W: Natura. Odnawialne źródła energii. Z. 13. Pod red. A. Małeckiego. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi. Oddział Ziemi Lubuskiej. Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, 2006, s. 91-95, bibliogr. 15 poz.

44/122
Nr opisu: 0000011525   
Analiza przestrzennego rozmieszczenia arsenu w osadzie dennym zbiornika rybnickiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, Irena Korus, Jacek* Pelczar, D. Wiechuła.
-Gosp. Wod. 2005 R. 65 nr 3, s. 105-107, bibliogr. 12 poz.

45/122
Nr opisu: 0000012449   
Application of enrichment factor to assessment of zinc enrichment/depletion in farming soils.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Jacek* Pelczar.
-Commun. Soil Sci. Plant Anal. 2005 vol. 36 iss. 9/10, s. 1117-1128, bibliogr. 17 poz.. Impact Factor 0.442

46/122
Nr opisu: 0000013822   
Application of various methods for assessment of background arsenic concentration in farming soil.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Irena Korus, Jacek* Pelczar.
-Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2005 vol. 74 iss. 4, s. 732-739, bibliogr. 13 poz.. Impact Factor 0.626

47/122
Nr opisu: 0000014396
Chemical form of selected metals in potable water - conclusion of investigation.
[Aut.]: J. Kwapuliński, N. Smyrak, D. Wiechuła, Krzysztof Loska.
-Ann. Acad. Med. Siles. 2005 vol. 59 nr 3, s. 166-170, bibliogr. 12 poz.

48/122
Nr opisu: 0000015661   
Lead content in the femoral heads of inhabitants of Silesia (Poland).
[Aut.]: A. Jurkiewicz, D. Wiechuła, R. Nowak, Krzysztof Loska.
-J. Trace Elem. Med. Biol. 2005 vol. 19, s. 165-170, bibliogr. 39 poz.. Impact Factor 0.955

ołów ; zanieczyszczenie środowiska ; kość gąbczasta ; kość korowa ; chrząstka ; głowa kości udowej

lead ; environmental pollution ; spongy bone ; cortical bone ; cartilage ; femoral head

49/122
Nr opisu: 0000011526   
Usuwanie śladów palladu z roztworów wodnych, wodno-organicznych i niewodnych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, S. Niemczyk-Bałtro, Krzysztof Loska.
-Przem. Chem. 2005 t. 84 nr 3, s. 201-203, bibliogr. 10 poz.. Impact Factor 0.104

pallad ; usuwanie ; sorpcja ; żel krzemionkowy ; węgiel aktywny

palladium ; removal ; sorption ; silica-gel ; activated carbon

50/122
Nr opisu: 0000015690
Występowanie niklu w glebach ornych wybranych gmin Górnego Śląska.
[Aut.]: Jacek* Pelczar, Krzysztof Loska, Jan** Cebula, B. Wyżgolik.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 221-228, bibliogr. 6 poz.

51/122
Nr opisu: 0000015694
Zastosowanie procedur statystycznych w interpretacji wyników badań środowiskowych.
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, J. Kwapuliński.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2005 z. 267, s. 297-306, bibliogr. 3 poz.

52/122
Nr opisu: 0000012882   
Zastosowanie różnych metod szacowania wartości tła pierwiastków w osadach dennych na przykładzie arsenu.
[Aut.]: Krzysztof Loska.
-Gaz Woda 2005 t. 79 nr 6, s. 23-25, bibliogr. 16 poz.

osad denny ; arsen

bottom sediment ; arsenic

53/122
Nr opisu: 0000018752
Zawartość wybranych pierwiastków we włosach łonowych mężczyzn palących i niepalących.
[Aut.]: D. Wiechuła, J. Kwapuliński, B. Otrębska, E. Rabsztyn, Krzysztof Loska.
-Bromat. Chem. Toksykol. 2005 T. 28 nr 4, s. 383-388, bibliogr. 22 poz.

54/122
Nr opisu: 0000011324   
Antimony concentration in farming soil of southern Poland.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechula, Irena Korus.
-Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2004 vol. 72 iss. 4, s. 858-865

55/122
Nr opisu: 0000013825   
Lead partitioning in the bottom sediment of Rybnik reservoir (southern Poland).
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, Irena Korus.
-Water Air Soil Pollut. 2005 vol. 164 iss. 1/4, s. 315-327, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 1.058

56/122
Nr opisu: 0000011290   
Metal contamination of farming soils affected by industry.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechula, Irena Korus.
-Environ. Int. 2004 vol. 30 iss. 2, s. 159-165. Impact Factor 2.335

57/122
Nr opisu: 0000011297   
Metal content in femoral head spongious bone of people living in regions of different degrees of environmental pollution in Southern and Middle Poland.
[Aut.]: A. Jurkiewicz, D. Wiechula, R. Nowak, T. Gazdzik, Krzysztof Loska.
-Ecotoxicol. Environ. Saf. 2004 vol. 59 iss. 1, s. 95-101. Impact Factor 1.282

kość ; głowa kości udowej ; zanieczyszczenie środowiska ; wapń ; fosfor ; magnez ; potas ; żelazo ; cynk ; miedź ; ołów ; kadm ; arsen ; srebro

bone ; femoral head ; environmental pollution ; calcium ; phosphorus ; magnesium ; potassium ; iron ; zinc ; copper ; lead ; cadmium ; arsenic ; silver ; Metal/Ca ratio

58/122
Nr opisu: 0000012430
Okresowe i przestrzenne rozmieszczenie żelaza w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Irena Korus.
-Rocz. PZH 2004 t. 55 Supl., s. 215-220, bibliogr. 9 poz.

59/122
Nr opisu: 0000082825
Okresowe i przestrzenne rozmieszczenie żelaza w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Irena Korus.
W: Żelazo i mangan w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne. Sympozjum międzynarodowe, Warszawa, 26-27 maja 2004. Książka streszczeń. Komisja Analiz dla Potrzeb Rolnictwa Komitetu Chemii Analitycznej PAN [i in.]. [Warszawa] : Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Analizy Żywności, [2004], s. 92

60/122
Nr opisu: 0000010205
Usuwanie jonów ołowiu(II) w procesie ultrafiltracji wspomaganej kompleksowaniem.
[Aut.]: Irena Korus, Krzysztof Loska.
W: Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska. V Konferencja naukowa, Gliwice 2004. Pod red. Michała Bodzka, Jolanty Bohdziewicz. [Lublin] : [Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska], 2004, s. 511-521, bibliogr. 10 poz. (Monografie ; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Środowiska nr 22)

ultrafiltracja ; usuwanie jonów ołowiu ; roztwór wodny

ultrafiltration ; lead ion removal ; water solution

61/122
Nr opisu: 0000012429
Wpływ warunków tlenowych i odczynu na zawartość manganu w wodzie Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, Irena Korus.
-Rocz. PZH 2004 t. 55 Supl., s. 185-190, bibliogr. 6 poz.

62/122
Nr opisu: 0000082823
Wpływ warunków tlenowych i odczynu na zawartość manganu w wodzie Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, Irena Korus.
W: Żelazo i mangan w środowisku - problemy ekologiczne i metodyczne. Sympozjum międzynarodowe, Warszawa, 26-27 maja 2004. Książka streszczeń. Komisja Analiz dla Potrzeb Rolnictwa Komitetu Chemii Analitycznej PAN [i in.]. [Warszawa] : Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Zakład Analizy Żywności, [2004], s. 88

63/122
Nr opisu: 0000008877
Antagonizm kadmu i wapnia w powierzchni stawowej głowy kości udowej mieszkańców województwa śląskiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, [i in.].
-Inż. Biomater. 2003 R. 6 nr 30/33, s. 89-90, bibliogr. 7 poz.
Tekst równoległy w j. ang.

64/122
Nr opisu: 0000008032   
Application of principal component analysis for the estimation of source of heavy metal contamination in surface sediments from the Rybnik Reservoir.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła.
-Chemosphere 2003 vol. 51 iss. 8, s. 723-733. Impact Factor 1.904

osad ; zanieczyszczenie ; procentowy współczynnik wzbogacenia ; analiza głównych składowych

sediment ; contamination ; percentage enrichment factor ; principal component analysis ; index of geoaccumulation

65/122
Nr opisu: 0000008003   
Arsenic content in the femur head of the residents of southern and central Poland.
[Aut.]: D. Wiechuła, A. Jurkiewicz, Krzysztof Loska.
-Biol. Trace Elem. Res. 2003 vol. 92 iss. 1, s. 17-25. Impact Factor 0.893

arsen ; głowa kości udowej ; kość ; korelacja

arsenic ; femur head ; bone ; correlation

66/122
Nr opisu: 0000001601   
Assessment of arsenic enrichment of cultivated soils in southern Poland.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, B. Barska, E. Cebula, A. Chojnecka.
-Pol. J. Environ. Stud. 2003 vol. 12 no. 2, s. 187-192, bibliogr. 25 poz.. Impact Factor 0.461

arsen ; gleba ; współczynnik wzbogacenia

arsenic ; soil ; enrichment factor

67/122
Nr opisu: 0000011630   
Comparison of methods for leaching heavy metals from composts.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Joanna Kluczka, Krzysztof Loska, Jan** Cebula.
-Waste Manage. 2003 vol. 23 iss. 10, s. 897-905, bibliogr. 19 poz.. Impact Factor 1.088

68/122
Nr opisu: 0000004868
Formy występowania cynku i ołowiu w osadach zatrzymanych na filtrach piaskowych w stacjach uzdatniania wody dołowej.
[Aut.]: Jan** Cebula, Krzysztof Loska, Jacek* Pelczar, Michał** Bodzek.
-Zesz. Nauk. PŚl., Gór. 2003 z. 256, s. 51-56, bibliogr. 11 poz.

stacja uzdatniania wody ; wody kopalniane ; ochrona wód

water treatment plant ; mine water ; water protection

69/122
Nr opisu: 0000008069
Heavy metals in arable soils of the Suszec commune.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Jan** Cebula, Krzysztof Loska, Jacek* Pelczar, E. Surowiec, B. Wyżgolik.
-Chem. Inż. Ekol. 2003 t. 10 nr 9, s. 865-873, bibliogr. 8 poz.

metale ciężkie ; zanieczyszczenie gleby ; użytkowanie gruntów ; województwo śląskie ; gmina Suszec

heavy metals ; soil pollution ; land use ; Silesian Voivodeship ; commune of Suszec

70/122
Nr opisu: 0000008887
Ocena mechanicznej wytrzymałości tkanki kostnej głowy kości udowej z wykorzystaniem badania densytometrycznego i histomorfometrycznego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, [i in.].
-Inż. Biomater. 2003 R. 6 nr 30/33, s. 93-95, bibliogr. 3 poz.
Tekst równoległy w j. ang.

71/122
Nr opisu: 0000008886
Wpływ aktywności ruchowej i diety na gęstość mineralną tkanki kostnej oraz zawartość wapnia w kości gąbczastej głowy kości udowej u mieszkańców województwa śląskiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, [i in.].
-Inż. Biomater. 2003 R. 6 nr 30/33, s. 91-93, bibliogr. 2 poz.
Tekst równoległy w j. ang.

72/122
Nr opisu: 0000012974
Wpływ palenia tytoniu na gęstość mineralną kości oraz zawartość wapnia w głowie kości udowej u kobiet.
[Aut.]: D. Wiechuła, A. Jurkiewicz, Krzysztof Loska, J. Kwapuliński, A. Fischer.
W: Tytoń a zdrowie. Choroby odtytoniowe. [Przegląd prac IV ogólnopolskiej konferencji naukowej, Poznań, 4 grudnia 2003 r.]. Red.: E. Florek, W. Piekoszewski. Poznań : Katedra i Zakład Toksykologii. Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, 2003, s. 285-291, bibliogr. 16 poz.

73/122
Nr opisu: 0000012431
Wykorzystanie analizy specjacyjnej w badaniu biodostępności metali w osadzie dennym Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, G. Pęciak.
-Probl. Ekol. 2003 vol. 7 nr 2, s. 69-74, bibliogr. 19 poz.

74/122
Nr opisu: 0000012432
Zanieczyszczenie arsenem osadu dennego Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, G. Pęciak.
-Probl. Ekol. 2003 vol. 7 nr 1, s. 29-32, bibliogr. 11 poz.

75/122
Nr opisu: 0000082720
Zawartość siarki ogólnej i materii organicznej w glebach użytkowanych rolniczo na terenach gmin.
[Aut.]: Andrzej** Grossman, Irena Korus, Małgorzata Kowalska, Krzysztof Loska.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Jaszowiec, 16-18 czerwca 2003 r. [B.m.] : [b.w.], 2003, s. 44-46

76/122
Nr opisu: 0000000470
Analiza właściwości fizykochemicznych osadów dennych z cofki zbiornika rybnickiego w aspekcie ich wykorzystania do celów nieprzemysłowych.
[Aut.]: Krzysztof Loska, Jan** Cebula, D. Wiechuła.
-Gosp. Wod. 2002 R. 62 nr 7, s. 292-294, bibliogr. 8 poz.

77/122
Nr opisu: 0000000813
Metody wyznaczania przeciętnej zawartości pierwiastków w osadach zanieczyszczonych zbiorników.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, G. Pęciak.
-Prz. Geol. 2002 R. 50 nr 8, s. 701-704, bibliogr. 13 poz.

78/122
Nr opisu: 0000002738
Ocena zawartości i mobilności wybranych metali w glebach leśnych.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Jan** Cebula, Krzysztof Loska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2002 z. 147, s. 27-46, bibliogr. 18 poz.

79/122
Nr opisu: 0000002736
Oznaczanie metali w węglu aktywnym.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Maria** Zołotajkin, Krzysztof Loska.
-Zesz. Nauk. PŚl., Chem. 2002 z. 147, s. 15-25, bibliogr. 6 poz.

80/122
Nr opisu: 0000007357   
Speciation of cadmium in the bottom sediment of Rybnik Reservoir.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła.
-Water Air Soil Pollut. 2002 vol. 141 iss. 1/4, s. 73-89, bibliogr.. Impact Factor 0.526

81/122
Nr opisu: 0000012973
Zastosowanie specjacji w badaniu biodostępności cynku w osadach dennych zbiornika "Dziećkowice".
[Aut.]: D. Wiechuła, J. Kwapuliński, Krzysztof Loska.
W: Cynk w środowisku. Problemy ekologiczne i metodyczne. [Materiały sympozjum, Warszawa, 22-23 maja 2002 r.] Opracowanie zbiorowe. Pod red. A. Kabata-Pendias, B. Szteke. Warszawa : Komitet przy Prezydium PAN "Człowiek i Środowisko", 2002, s. 183-188, bibliogr. 12 poz. (Zeszyty Naukowe ; Polska Akademia Nauk. Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN 33)

82/122
Nr opisu: 0000002126
Migracja miedzi w zbiorniku Goczałkowice.
[Aut.]: J. Kwapuliński, D. Wiechuła, Krzysztof Loska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 3, s. 107-109, bibliogr. 13 poz.

83/122
Nr opisu: 0000012988
Removal of metal ions from industrial wastewater by means of low-pressure membrane processes.
[Aut.]: Irena Korus, Michał** Bodzek, Krzysztof Loska.
W: Proceedings of Using Membranes to Assist in Cleaner Processes. XVIII EMS Summer School, Lądek Zdrój, Poland, September, 9-14, 2001. Ed. by: A. Noworyta, A. Trusek-Hołownia. Wrocław : Agencja Wydaw. ARGI, 2001, s. 159-164, bibliogr. 7 poz.

84/122
Nr opisu: 0000001789
Zawartość sodu, potasu i wapnia w Zbiorniku Rybnickim.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Jan** Cebula, J. Kwapuliński.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2001 R. 35 nr 6, s. 229-234, bibliogr. 15 poz.

85/122
Nr opisu: 0000000224      
Changes in the forms of metal occurrence in bottom sediment under conditions of artificial hypolimnetic aeration of Rybnik Resevoir, Southern Poland.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Jan** Cebula.
-Pol. J. Environ. Stud. 2000 vol. 9 no. 6, s. 523-530, bibliogr. 24 poz.

86/122
Nr opisu: 0000005521   
Effects of pH and aeration on copper migration in above-sediment water.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła.
-Pol. J. Environ. Stud. 2000 vol. 9 no. 5, s. 433-437, bibliogr. 20 poz.

87/122
Nr opisu: 0000000229
Możliwości rekultywacji eutroficznych zbiorników wody podgrzanej na przykładzie Zbiornika Rybnickiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 2000 R. 34 nr 6, s. 229-235, bibliogr. 20 poz.

88/122
Nr opisu: 0000007490   
Application of the hybrid complexation-ultrafiltration process for removal of metal ions from galvanic wastewater.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus, Krzysztof Loska.
-Desalination 1999 vol. 121 iss. 2, s. 117-121. Impact Factor 0.434

89/122
Nr opisu: 0000082818
Removal of metal ions from aqueous solutions by means of hybrid complexation-ultrafiltration process.
[Aut.]: Irena Korus, Michał** Bodzek, Krzysztof Loska.
W: Euromembrane '99, Leuven, Belgium, September 19-22, 1999. Book of abstracts. Vol. 2: Posters. Ed. I. Genne. Leuven : Katholieke Universiteit. Faculty of Applied Science, 1999, s. 537

90/122
Nr opisu: 0000007741   
Removal of zinc and nickel ions from aqueous solutions by means of the hybrid complexation-ultrafiltration process.
[Aut.]: Irena Korus, Michał** Bodzek, Krzysztof Loska.
-Sep. Purif. Technol. 1999 vol. 17 iss. 2, s. 111-116. Impact Factor 0.707

91/122
Nr opisu: 0000025589   
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii dla kierunku studiów Inżynieria i ochrona środowiska. Praca zbiorowa. Cz. 3: Wybrane działy analizy instrumentalnej. Pod red. Michała Bodzka, Andrzeja Grossmana.
[Aut.]: Małgorzata Kowalska, Jolanta* Bohdziewicz, Jan** Cebula, Andrzej** Grossman, Krystyna** Konieczny, Irena Korus, Krzysztof Loska, Ewa Natalia Łobos, Jacek* Pelczar, Ignacy** Tanistra.
Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 1998, 154 s., bibliogr.
(Skrypty Uczelniane ; [Politechnika Śląska] nr 2134 0434-0825)

92/122
Nr opisu: 0000082726
Removing of metal ions from galvanic wastewater by hybrid complexation-ultrafiltration process.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus, Krzysztof Loska.
W: 13th International Congress of Chemical and Process Engineering. CHISA'98, Praha, Czech Republic, 23-28 August 1998. Praha : Process Engineering Publisher, 1998, P3.88, s. 140
Pełny tekst na CD-ROM

93/122
Nr opisu: 0000028399
Specjacja metali ciężkich w osadach dennych.
[Aut.]: D. Wiechuła, Krzysztof Loska, J. Kwapuliński.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 8-10 czerwca 1998 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 35

94/122
Nr opisu: 0000024563
Wpływ nawożenia osadem dennym na aktywność enzymatyczną zwałowiska odpadów węgla kamiennego.
[Aut.]: Jacek* Pelczar, Krzysztof Loska, Edyta Melaniuk-Wolny.
-Arch. Ochr. Środ. 1998 vol. 24 nr 3, s. 95-101, bibliogr. 9 poz.

95/122
Nr opisu: 0000028406
Występowanie substancji biogennych w eutroficznym zbiorniku z wodą podgrzaną.
[Aut.]: Jacek* Pelczar, Krzysztof Loska, Edyta Melaniuk.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 8-10 czerwca 1998 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 34

96/122
Nr opisu: 0000019698
Zastosowanie połączonych procesów ultrafiltracji i kompleksowania do usuwania jonów Zn(II) i Ni(II) z roztworów wodnych.
[Aut.]: Michał** Bodzek, Irena Korus, Krzysztof Loska.
W: XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Wrocław, 14-18 września 1998. Mikrosympozjum 2-5, Sekcja 1-16. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1998, s. 325

97/122
Nr opisu: 0000028400
Zmiany zawartości kadmu w osadach dennych zbiornika rybnickiego.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Jacek* Pelczar.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 8-10 czerwca 1998 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach. [B.m.] : [b.w.], 1998, s. 33

98/122
Nr opisu: 0000026915   
Use of enrichment, and contamination factors together with geoaccumulation indexes to evaluate the content of Cd, Cu and Ni in the Rybnik water reservoir in Poland.
[Aut.]: Krzysztof Loska, Jan** Cebula, Jacek* Pelczar, D. Wiechula, J. Kwapuliński.
-Water Air Soil Pollut. 1997 vol. 93 iss. 1/4, s. 347-365, bibliogr. 40 poz.

99/122
Nr opisu: 0000042652
Ciągi komunikacyjne jako źródło zanieczyszczenia wybranych elementów środowiska naturalnego ołowiem.
[Aut.]: Edyta Melaniuk, Piotr** Górka, Krzysztof Loska.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 4-5 czerwca 1996 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Zakład Toksykologii. Wydział Farmaceutyczny. Śląska Akademia Medyczna. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 27-28

100/122
Nr opisu: 0000042530
Formy występowania metali w osadzie dennym zmieszanym z odpadami pochodzącymi z mechanicznej przeróbki węgla kamiennego.
[Aut.]: Jan** Cebula, Krzysztof Loska, Jacek* Pelczar.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-9, F-11

101/122
Nr opisu: 0000042662
Ocena stopnia zanieczyszczenia Zbiornika Rybnickiego wybranymi metalami.
[Aut.]: Krzysztof Loska, D. Wiechuła, Edyta Melaniuk, Jacek* Pelczar.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 4-5 czerwca 1996 r.. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii, Technologii Nieorganicznej i Elektrochemii. Politechnika Śląska, Zakład Toksykologii. Wydział Farmaceutyczny. Śląska Akademia Medyczna. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. 23-26

102/122
Nr opisu: 0000042543
Rekultywacja zbiornika wodnego "Rybnik" metodą sztucznego napowietrzania.
[Aut.]: Jacek* Pelczar, Krzysztof Loska, Jan** Cebula.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-9, F-24

103/122
Nr opisu: 0000035364   
Thermal decomposition of algae bloom biomass.
[Aut.]: Jan** Cebula, Stanisław** Kowalski, Michał** Bodzek, Krzysztof Loska.
-J. Therm. Anal. Calorimetry 1996 vol. 46 iss. 5, s. 1467-1471

104/122
Nr opisu: 0000042482
Wpływ osadów dennych na rekultywację składowanych odpadów górniczych.
[Aut.]: Jan** Cebula, Jerzy** Ciba, Krzysztof Loska, Jacek* Pelczar.
W: Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Poznań, 23-26 września 1996. [B.m.] : [b.w.], 1996, s. S-9, D-2

105/122
Nr opisu: 0000037834
Formy występowania wybranych metali ciężkich w osadzie dennym.
[Aut.]: J. Kwapuliński, D. Wiechuła, Krzysztof Loska.
W: Nowoczesne metody analityczne w przemyśle nieorganicznym. Sympozjum naukowo-techniczne, Gliwice, 29 listopad 1995 r.. [B.m.] : [b.w.], 1995, [Ref.] IV s. 1

106/122
Nr opisu: 0000037832
Standardy jakości gleby - wartości pożądane i uważane za odpowiednie do działań interwencyjnych.
[Aut.]: Jan** Cebula, Krzysztof Loska, Jacek* Pelczar, Michał** Bodzek.
W: Nowoczesne metody analityczne w przemyśle nieorganicznym. Sympozjum naukowo-techniczne, Gliwice, 29 listopad 1995 r.. [B.m.] : [b.w.], 1995, [Ref.] VI s. 1-7

107/122
Nr opisu: 0000037833
Wpływ metody mineralizacji na oznaczenie wybranych metali ciężkich metodą AAS.
[Aut.]: Jacek* Pelczar, Krzysztof Loska, Jan** Cebula.
W: Nowoczesne metody analityczne w przemyśle nieorganicznym. Sympozjum naukowo-techniczne, Gliwice, 29 listopad 1995 r.. [B.m.] : [b.w.], 1995, [Ref.] VIII s. 1-2

108/122
Nr opisu: 0000037640
Wpływ napowietrzania hypolimnionu zbiornika wody podgrzanej na zmiany form występowania metali w osadach dennych.
[Aut.]: Krzysztof Loska, Jan** Cebula, Jacek* Pelczar.
W: Biotechnologia środowiskowa. Program obrad oraz streszczenia referatów i posterów III sympozjum naukowo-technicznego, Ustroń-Jaszowiec, 6-8.12.1995 r.. Politechnika Śląska w Gliwicach. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Zakład Biotechnologii Środowiskowej, Komitet Badań Naukowych w Warszawie. [B.m.] : [b.w.], 1995, s. 46

109/122
Nr opisu: 0000034747
Zanieczyszczenie chromem i ołowiem zbiornika wodnego Rybnik.
[Aut.]: Krzysztof Loska, Jacek* Pelczar, D. Wiechuła, J. Kwapuliński.
W: Pollutants in environment. Substancje toksyczne w środowisku. Katedra Chemii ART. Olsztyn-Kortowo : Akademia Rolniczo-Techniczna, 1995, s. 5-11, bibliogr. 19 poz.

110/122
Nr opisu: 0000043508
Badania biomasy z zakwitów wody zbiornika Rybnik.
[Aut.]: Jan** Cebula, Krzysztof Loska, Michał** Bodzek, Stanisław** Kowalski, Piotr** Górka.
-Gosp. Wod. 1994 R. 54 nr 11, s. 260-262, bibliogr. 16 poz.

111/122
Nr opisu: 0000047188
Laboratoryjne badanie termofilowej fermentacji ekstraktów wodnych z organicznej frakcji odpadów komunalnych.
[Aut.]: Jan** Cebula, Krzysztof Loska, Michał** Bodzek, Jerzy** Ciba.
W: Biotechnology in environmental protection. International Symposium BIO'94, Świnoujście, Poland, 25-27 May 1994. Ed. by Ekochem Process Engineering Group Szczecin. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Zarząd Oddziału w Szczecinie, Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN, Vereniging Lucht - Clean Air Association in the Netherlands. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 205-207, bibliogr. 7 poz.
Toż w jęz. ang. s. 201-203

112/122
Nr opisu: 0000046976
Zawartość miedzi w zbiorniku rybnickim.
[Aut.]: Krzysztof Loska, Jan** Cebula, Michał** Bodzek.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 27-29 września 1994. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej. Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Oddział Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 21

113/122
Nr opisu: 0000044002
Zmiany form występowania chromu w trakcie kompostowania odpadów komunalnych z odpadami chromowymi.
[Aut.]: Jan** Cebula, Michał** Bodzek, Krzysztof Loska.
W: Homo Chemicus. Jubileuszowy zjazd naukowy Warszawa'94, [Warszawa, 12-15.09.1994]. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Warszawa : [b.w.], 1994, s. S-15 P-53

114/122
Nr opisu: 0000046978
Zmiany form występowania cynku w trakcie kompostowania odpadów komunalnych.
[Aut.]: Jan** Cebula, Krzysztof Loska, Michał** Bodzek.
W: Chemia w służbie ekologii. Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Ustroń-Zawodzie, 27-29 września 1994. Zakład Chemii Nieorganicznej. Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej. Politechnika Śląska, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Oddział Gliwice. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 39

115/122
Nr opisu: 0000044357
Zmiany form występowania metali w trakcie termofilowej fermentacji odpadów komunalnych z biomasą zakwitową.
[Aut.]: Jerzy** Ciba, Michał** Bodzek, Jan** Cebula, Krzysztof Loska.
W: Biotechnology in environmental protection. International Symposium BIO'94, Świnoujście, Poland, 25-27 May 1994. Ed. by Ekochem Process Engineering Group Szczecin. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Zarząd Oddziału w Szczecinie, Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN, Vereniging Lucht - Clean Air Association in the Netherlands. [B.m.] : [b.w.], 1994, s. 197-199, bibliogr. 10 poz.
Toż w jęz. ang. s. 201-203

116/122
Nr opisu: 0000048243
Analiza form występowania metali w osadach dennych.
[Aut.]: D. Wiechuła, J. Kwapuliński, Krzysztof Loska, Piotr** Górka.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-47

117/122
Nr opisu: 0000046622
Kompostowanie odpadów w szkołach ponadpodstawowych.
[Aut.]: Jan** Cebula, Krzysztof Loska, Renata** Przywarska.
W: Ochrona środowiska w nauczaniu i wychowaniu. Materiały II ogólnopolskiej konferencji, Lublin, 7-9 czerwca 1993. Red. M. R. Dudzińska, L. Pawłowski. Środkowo-Europejski Instytut Badań nad Środowiskiem. [Lublin] : [Wydaw. Uczelniane Politechniki Lubelskiej], 1993, s. 259-263

118/122
Nr opisu: 0000044977
Nowe kierunki unieszkodliwiania odpadów.
[Aut.]: Renata** Przywarska, Jan** Cebula, Krzysztof Loska.
-Ochr. Powietrza Probl. Odpadów 1993 R. 27 nr 3, s. 53-55, bibliogr. 14 poz.

119/122
Nr opisu: 0000048229
Reprezentatywność prób środowiskowych w odniesieniu do ocen narażenia.
[Aut.]: J. Kwapuliński, D. Wiechuła, D. Michalewicz, M. Wydra, Krzysztof Loska, A. Paukszto.
W: Chemia nowych materiałów. Doroczny zjazd naukowy, Toruń, 8-11 września 1993. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Toruń : [b.w.], 1993, S-6 P-48

120/122
Nr opisu: 0000053143
Badania zdolności odpadów komunalnych do otrzymywania biogazu w procesie fermentacji.
[Aut.]: Renata** Przywarska, Krzysztof* Pszczółka, Krzysztof Loska.
W: Gospodarka odpadami komunalnymi. Materiały konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Inżynierską w Koszalinie i Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych RW NOT w Koszalinie w ramach obchodów 25-lecia Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Koszalin - Kołobrzeg, czerwiec 1992. [B.m.] : [b.w.], 1992, s. 135-143, bibliogr. 10 poz.

121/122
Nr opisu: 0000052306
Zmiany form występowania wybranych metali ciężkich w trakcie napowietrzania osadu dennego.
[Aut.]: Jan** Cebula, Krzysztof Loska, J. Kwapuliński, D. Wiechuła.
-Gaz Woda 1992 t. 66 nr 4, s. 93-95, bibliogr. 6 poz.

122/122
Nr opisu: 0000053833
Analiza statystyczna oznaczania ołowiu podczas kompostowania odpadów komunalnych.
[Aut.]: Jan** Cebula, Renata** Przywarska, Krzysztof Loska, Anna* Walaszek-Babiszewska.
W: Materiały Dorocznego Zjazdu Naukowego PTChem i SITPChem Kraków - '91, Kraków, 4-7 wrzesień 1991. Z. 2. Polskie Towarzystwo Chemiczne, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Kraków : Wydaw. Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1991, s. 33

stosując format:
Nowe wyszukiwanie